Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
RAJTAD
      ELLEvilág
IS MÚLIK!
            M O D E R N VILÁG. A Z
            E X C I ...
ELKÖTELEZETTSÉG.       I TEN-
                                           ...
SZABAD TIBET-                GENERÁCIÓ
  hirdeti — akár hagyományos vagy modern technofrizurát
  vag...
SZABAD TIBET-               GENERÁCIÓ az ott élő testvéreinkért, mert nekünk jogunk van a szólás   d...
SZABAD TIBET-               GENERÁCIÓ
                                   ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Caroline Laurent: Menekültek közt Dharamszalában – Szabad Tibet Generáció

432 vues

Publié le

(Forrás: Caroline Laurent: Menekültek közt Dharamszalában – Szabad Tibet Generáció
= Elle, 2008/november, 108-114. o.)

Az Indiába menekült ifjú tibetiek a modern kor fegyvereit használják, hogy megvédjék kultúrájukat a kínai elnyomással szemben. Riport Dharamszalából, száműzetésük fővárosából.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Caroline Laurent: Menekültek közt Dharamszalában – Szabad Tibet Generáció

 1. 1. RAJTAD ELLEvilág IS MÚLIK! M O D E R N VILÁG. A Z E X C I T E N E V Ű DISZ­ KÓBAN DHARAMSZA- LÁBAN KEVEREDNEK A T I B E T I E K ÉS A NYUGATIAK
 2. 2. ELKÖTELEZETTSÉG. I TEN- ZIN, A TIBETI NŐK EGYES- SÜLETÉNEK ALELNÖKE T E A M T I B E T 08 f E L I R A T Ú MELEGÍTŐFELSŐBEN TIBET TEAM MENEKÜLTEK KÖZT DHARAMSZALÁBAN SZABAD TIBET- tünk!quot; Azt mondják, többet nem kell félniük a holnaptól. A GENERÁCIÓ két fiatal menekült lánynak szerencséje volt: az utolsók közé tartoznak, akik még át tudtak jönni a határon. A tibeti nép felkelésének 49. évfordulóját követő lázadások óta a kínai ha­ tóságok megszigorították az ellenőrzést a határ teljes hosz- Az Indiába menekült ifjú tibetiek a modern kor szán. 1950 óta, amióta a kínai fegyveres invázió a kezdetét fegyvereit használják, hogy megvédjék kultú­ vette Libetben, minden évben ezrek menekültek el hazájuk­ rájukat a kínai elnyomással szemben. Riport ból, hogy Dharamszalában éljenek. Ez az észak-indiai nagy­ város lett a menekültek központja, és a kínai kormány által Dharamszalából, száműzetésük fővárosából. gyűlölt dalai láma menedéke. Hogy elérjék az ígéret földjét, a Himalája előhegységében található Himácsal Pradés ál­ lamot, Shika Do és Sonam tíz nap és tíz éjszaka menetelt Mc Leod Ganj Dharamszala tibeti negyede. egy embercsempésszel, akire szüleik összes spórolt pénzét A menekültközpont női lakosztályában egy elköltötték. A havas hegycsúcsok aljánál fekvő Dharamsza­ földre helyezett takarón hever a 16 éves la a szabad Libetért folytatott küzdelmek központjává vált. Shika Do és Sonam, akik leginkább első A tengerszint feletti 1880 méter magasban, a tiszta levegő­ báljukra készülődő kamaszokra hasonlítanak. Ugyanaz az ben szinte kitapintható derűs nyugalom lebeg, a gyökértelen izgatottság, ugyanazok az idétlen nevetgélések és ugyan­ tibetieknek az az érzése, hogy valami nagyon fontos dolog olyan csendes imádság. A másnapi „bálrólquot; hosszú évek történik velük, körülöttük. A templomok és bódék falait dí­ óta álmodtak: a két fiatal lány autóbusszal továbbutazik a szítő sokszínű imaszőnyegecskék ezrei között megtalálhatók száműzött tibeti kormány által a völgyben épített tranzit- és a kínai csapatok által elkövetett szörnyűségeket dokumentá­ képzési központok egyikébe. A halk szavú, kerek arcú Shika ló fotók is. A fiatalok, akikkel meredek utcácskákban talál­ Do, és a mandulavágású szemeit baseballsapkájával rejtege­ kozunk, kivétel nélkül mind olyan pólót vagy baseballsapkát tő Sonam ugyanúgy vélekedik: „végre elkezdődhet az éle- hordanak, amelyik a tibeti nép felszabadulásának szlogenjét ELLE 1 0 9
 3. 3. SZABAD TIBET- GENERÁCIÓ hirdeti — akár hagyományos vagy modern technofrizurát vagy épp iskolai egyenruhát viselnek. A kitűzőkön mindenütt az ifjú pancsen láma képe lát­ ható. Ő a tibeti buddhizmus második legtekintélyesebb méltósága a dalai láma után, és egyben a világ legfiatalabb HATÁROZOTT T E ­ politikai foglya is, amióta 1995-ben, hatéves korában a kí­ KINTET ÉS quot;LUNGH- naiak elfogták. A divatkedvelő fiatalok indiai gyártmányú TAquot;, SOKSZÍNŰ robogóikon — ahogy a világ minden más kamasza is—,fe­ IMASZŐNYEGEK szes csípőnadrágban, feliratos felsőkben és a Tibet Team jellegzetes fekete melegítőfelsőjében feszítenek—így jelezve, hogy tagjai a nemzeti válogatottnak, akik ugyan nem ve­ indiai—tibetihatárhoz, és így gondoskodnak arról is, hogy hettek részt a pekingi olimpiai játékokon, de meghódítot­ az immár öt hónapja éhségsztrájkot folytató harminc ön­ ták a nemzetközi virtuális világot. A nyakuk köré tekerve kéntes a nap 24 órájában zavartalanul folytathassa tünteté­ vagy a csuklójukra kötve mindegyikük a dalai láma által sét a dalai láma kolostora előtt felállított szerencsesátorban. megáldott, piros színű védelmező szalagot hordja. A fiatal, Tenzin, a Tibeti Nők Egyesületének fiatal, dinamikus al­ sáfránysárga ruhában járó és politikai kitűzőt viselő szerze­ elnöke és barátja, Phuntsok, a Youth Congress tagja szá­ tesek és szerzetesnők két ima között az internetkávézókba mára a küzdelem új lendületet és új irányt vett. Látják a tartanak. Egy csésze indiai cukros tea vagy frissen facsart mozgást - anélkül, hogy kétségbe vonnák tiszteletben tar­ gyömbéres citromlé mellett órákon át böngészik a világhá­ tott vezetőjük gyakran túlzottan merev álláspontját. „Mi is ló információs portáljait a Lhászából érkező legújabb üze­ hiszünk az imáink erejében és az őszentsége hirdette paci- netekre és a dalai láma küldöttei és a kínai kormány közt fizmusban. Őrizzük belé vetett bizalmunkat - biztosít Ten­ zajló tárgyalások eredményeire vadászva. Egy kis épület zin, két pici gyerek édesanyja—,de nekünk m á r nem jutott második emeletén pici helyiség szolgál helyszínül az ifjúsági a nagyszüleink és szüleink végtelen türelméből. Én magam szervezetek, a Youth Congress, a Students For a Free T i ­ száműzetésben születtem, és elutasítom még a gondolatot bet vagy a Tibeti Nők Egyesületének rendezvényeihez. Itt is, hogy életemben nem ismerhetem meg szabad hazámat. állandóan forr a hangulat. A z internet az ő abszolút fegyve­ Ott a fiatalokat bebörtönzik és megkínozzák csupán azért, rük. Ezek az új, békés gerillák ugyanis a világháló és sms-ek mert meglengetnek egy zászlót vagy kiejtik a dalai láma ne­ segítségével szervezik a tüntetéseket, a nagy kivonulást az vét. Rajtunk, száműzetésben élőkön a sor, hogy harcoljunk Nekünk már nemjutott a nagyszüleink és szüleink végtelen türelméből. Rajtunk, SZÁMŰZETÉSBEN élőkön a sor, hogy harcoljunk otthon élő testvéreinké ELLE 1 1 0
 4. 4. SZABAD TIBET- GENERÁCIÓ az ott élő testvéreinkért, mert nekünk jogunk van a szólás dalai láma hatalmát: „Mi nem szállunk szembe száműzött szabadságához.quot; kormányunk politikájával. Egyszerűen csak jelezzük, hogy „Mi maradt mára a kultúránkból és az identitásunkból a harc m á r nem csak az ő kizárólagos felelősségük, hanem ötven év elnyomás után? - teszi fel a kérdést a kerek szem­ mind a hatmillió tibetié, éljenek akár az ország határain üveget és kiskabátot viselő Phunstok. - A z identitásunk, a belül vagy kívül. Nem fogunk kamikaze harcosokká válni, népünk kihalófélben van. A mi generációnknak, a 20-30 és tovább terjeszteni a terrort. Ez abszurdum! Ráadásul el­ éveseknek kulcsfontosságú szerep jutott, és ennek m i tuda­ veinkkel tökéletesen ellentétes is.quot; tában vagyunk. Ahogy a kínai hatóságok is. A Tibetből ér­ Tenzin Tsundu költő, író homloka vörös szalaggal van kező menekült fiatalok többsége még az anyanyelvét sem átkötve, és lesz is egészen addig, ameddig Tibet visszanyeri beszéli, és egyáltalán nem ismeri a történelmünket, amit a szabadságát. A fiatal hazafiak szemében ő a tibeti Che, ő Tibetben tilos tanítani. Tökéletesen asszimilálódtak a kínai vált az új generáció vezérévé. „Tibet sorsa a száműzöttek, elnyomás alatt.quot; azaz a mi egységes fellépésünktől függ - mondja meggyőző­ Ugyanakkor ez az új generáció szervezettebb, mint elő­ déssel a fiatalember. — Most pedig csak ez számít. Es ez még deik, és nem akarnak szakítani a tibeti buddhizmus sarkkö­ csak a kezdet! Buddhával a szívünkben, Gandhi szellemisé­ vét jelentő erőszakmentesség eszméjével. „A mi tevékenysé­ gében nőttünk fel: senki és semmi sem állíthat meg minket.quot; günk a média elterjedésére és a telekommunikációs eszközök Tenzin Tsundu biztos abban, hogy az információ globalizá­ használatára épül. M i ezek segítségével gyakorolunk folya­ lódása kötelezi őket: a kínai arrogancia csak meggyengülhet matosan nyomást a kínaiak népbutító politikájával szem­ a tibeti ifjú gárda hatására. ben — hangsúlyozza Phuntsok.—Ez a mi fegyverünk az el­ Ezt hirdetik és ebben hisznek azok a fiatalok, akik a nyomó kormány propagandájával szemben. Ez a m i erőnk. Temple Road kávézóban vagy az Excite diszkó parkettjén Időnként még csetelni is tudunk kínai fiatalokkal, akik m á r találkoznak egymással, ahol a tibetiek keverednek a turis­ kezdenek kételkedni a hivatalos hírek valóságtartalmában.quot; tákkal és a világ minden tájékáról ideérkező egyetemisták­ A fiatal aktivista lesöpri a kínai hatalom vádjait, miszerint kal és önkéntesekkel. Függetlenül attól, hogy száműzetés­ ők csupán egy terroristabanda, aki meg akarja szüntetni a ben születtek vagy csak később érkeztek ide, ezek a fiatalok mindannyian a Tibetan Children's Village általános és középiskoláiban nevelkedtek. Ezeket az intézményeket egy 1960-ban, a dalai láma édesanyja által létrehozott alapít- KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS EGYETEMISTÁK, SZERZETE- TESEK, ÉS VILÁGI HÍVŐK A TIBETAN CHILDREN'S VILLAGE ISKOLÁBAN
 5. 5. SZABAD TIBET- GENERÁCIÓ A TIBETI ELŐADÓ-MŰVÉSZETI E G Y E T E M EGYIK STÚDIÓJA A M I N D E N Ü T T J E L E N LÉVŐ LELKI ÉS P O L I T I K A I V E Z E T Ő K É P É V E L mapa, a tibeti buddhizmus harmadik legmagasabb szemé­ lyiségének kolostorához található az egyetlen hely, ahol az ősi tibeti művészet jövendő mestereit képezik. Több mint vány működteti, és indulása óta megközelítőleg tizenötezer 400 menekült él és dolgozik itt, megtanulja a „thangka- gyereket fogadott. Ezt a generációt úgy nevelték, hogy India sokquot;, a csodálatos festett vagy kivarrt vallási képek elkészí­ bármely vezető egyetemén képes legyen tanulni. Napjaink­ tését, egy kiveszőfélben lévő tibeti hagyományt. Soeche, aki ban, a 21. század modern világában éppen ezek a fiatalok egyébként nagy M a r c Jacobs-rajongó, meg van győződve lesznek a közös múlt, a vallás és az egyéni arculat megőrzé­ arról, hogy országuk jövője az ő generációjától függ. „Ta­ sének zálogai. A 21 éves Tsering és barátai, a 20 éves Tens- lán mi vagyunk az utolsók, akik tehetünk valamit. Ötven hoe és a 23 éves Donsel a Tibeti Előadóművészeti Egyetem év kínai elnyomás mára szinte teljesen eltörölte az identitá­ hallgatói. Szobájukban a dalai láma portréi láthatók egyéb sunkat, a kultúránkatquot; — fejtegeti aggódva. A 18 éves Pema film- és popsztárok poszterei társaságában. Imádják Shaki- nem engedi, hogy lefotózzuk, mert félti az otthon maradt ra CD-it és a tibeti operákat. családját. Tavaly márciusban Lhászában tüntetett az édes­ „Kötelességünk részt venni a különböző tüntetéseken apjával. „Egészen közel hozzám egy fiatalember előhúzott és vallási megmozdulásokon - magyarázza a karcsú, hosz- egy tibeti zászlót, mire a fegyveresek megverték. Pusztán a szú, fekete hajú Tsering. - Számunkra mindennek politikai gesztus miatt. A z arca vérben úszott. A kínai rendőrök az­ jelentősége van: az imáknak, a neveltetésünknek, a tanul­ tán tanúkat kerestek, akik látták a jelenetet. Elmenekültem.quot; mányainknak, jövendőbeli választott szakmánknak. En­ Néhány nappal később Pema a Himalája öt hágóján vágott nek az elhivatottságnak köszönhető, hogy a népünk életben át, hogy Dharamszalába érjen. Ahogy meséli, dühös, szo­ marad.quot; Így aztán minden este pontban 18 órakor megáll morú, de leginkább aggódik a közösségért. „Mindannyian az élet M c Leod Ganjban. Ifjak és idősebbek gyertyával a tudjuk, hogy úgy hagytuk el a családunkat, az országunkat, kezükben csatlakoznak az utcákon zajló, a kínai elnyomás hogy nem tudjuk, egyáltalán viszontláthatjuk-e őket valaha ellen tiltakozó hosszú szertartáshoz. A 25 éves Soeche, egy — mondja. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a száműzetés az tibeti előkelőség és egy francia-amerikai nő lánya, miután egyetlen esélyünk, hiszen itt tibeti nevelésben részesülünk és befejezte tanulmányait New Yorkban, visszatért Dharam- van jövőnk. Itt tanulhatunk, tüntethetünk, tanúskodhatunk szalába. A külföldön elérhető, kényelmes élet helyett inkább az egész világ színe előtt anélkül, hogy a börtöntől és a kín­ a Norbulingka Intézetet választotta, amit édesanyja, K i m zásoktól kellene tartanunk.quot; Yesi alapított. A völgyben, közel a mindössze 21 éves kar- CAROLINE LAURENT ELLE 114

×