Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
EĞİTİM VE YÖNETİM HUKUKU 
Yrd. Doç. Dr. Fatih Serbest 
https://www.facebook.com/egitimhu 
kuku
HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN TEMEL 
KAVRAMLARI 
• Toplum Düzeni 
• Hukuk Düzeni 
– Barış 
– Güven 
– Eşitlik 
– Özgürlük 
• Huk...
Hukukun Tanımı 
• Toplumu düzenleyen kamu gücüyle 
desteklenen kuralların bütünü 
• Toplumun genel yararını veya bireyleri...
Hukuk Kuralları ve Nitelikleri 
• Buyruk, Yasak ve Yaptırım Kavramaları 
• Hukuk Kuralları 
– Genel bir değer yargısına da...
Hukuk Alanındaki Yaptırımlar 
• Maddi Müeyyideler: Cebir (Hukuka aykırı davranıştan 
sonra ortaya çıkar) 
• Manevi Müeyyid...
Toplumu Düzenleyen Diğer Kurallar 
• Görgü Kuralları 
– Toplum içindeki tutum ve davranışlar 
– Kınama 
• Ahlak Kuralları ...
Hukuk Sistemleri 
• Roma Hukuku 
• Anglo-sakson Hukuku (Common Law) 
• İslam Hukuku (İlm-I fıkıh) 
• Sosyalist Hukuk
Hukukun Dayanağı ile İlgili Kuramlar 
• Hukuku biliçli bir irade sayan kuramlar 
– Tanrısal İrade Kuramı 
– Kişisel İrade ...
Hukukun Amacı 
• Hukukun amacı , gerek bireysel, gerek 
toplumsal çıkar çatışmalarını gidermek, 
bunları dengeli bir hale ...
Hukukun Bilimsel Olarak İncelenmesi 
• Dogmatik Hukuk Bilimi 
• Hukuk Sosyolojisi 
• Hukuk Felsefesi 
• Hukuk Tarihi 
• Ka...
HUKUKUN KOLLARA AYRILMASI 
• Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımı 
– Çıkar Ölçütü (Toplum ve Birey Ayrımı) 
– Egemenlik Ölçütü...
Özel Hukuk ve Dalları 
• Medeni Hukuk 
– Kişi Hukuku 
– Aile Hukuku 
– Miras Hukuku 
– Eşya Hukuku 
– Borçlar Hukuku 
• Ti...
Kamu Hukuku ve Dalları 
• Anayasa Hukuku 
• İdare Hukuku 
• Ceza Hukuku (Disiplin Cezası) 
• Yargılama Hukuku 
– Medeni Ya...
Karma Nitelikli Hukuk Dalları 
• Fikir Hukuku 
• İş Hukuku 
• Toprak Hukuku 
• Hava Hukuku 
• Bankacılık Hukuku 
• Çevre H...
Seminer Sorusu 
• Eğitim ve Yönetim Hukuku hangi hukuk 
disiplinlerini kapsar? 
• Türkiye için bir Eğitim ve Yönetim Hukuk...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Egitim ve Yonetim Hukuku 1. Ders

1 163 vues

Publié le

Eğitim ve Yonetim Hukuku icin Hukukun Temel Kavramlarına giriş yapılması amaclanmıştır.

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

Egitim ve Yonetim Hukuku 1. Ders

 1. 1. EĞİTİM VE YÖNETİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Fatih Serbest https://www.facebook.com/egitimhu kuku
 2. 2. HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI • Toplum Düzeni • Hukuk Düzeni – Barış – Güven – Eşitlik – Özgürlük • Hukuk ve Hak Kavramları
 3. 3. Hukukun Tanımı • Toplumu düzenleyen kamu gücüyle desteklenen kuralların bütünü • Toplumun genel yararını veya bireylerin veya toplumun ortak iyiliğini sağlamak amacı ile konulan ve kamu gücüyle desteklenen kurallar bütünü • Pozitif hukuk, Olan Hukuk yada Dogmatik Hukuk • İdeal Hukuk yada Doğal Hukuk
 4. 4. Hukuk Kuralları ve Nitelikleri • Buyruk, Yasak ve Yaptırım Kavramaları • Hukuk Kuralları – Genel bir değer yargısına dayanır – Kişilik Dışı (insan davranışlarını ve bazı doğal olayları) – Soyuttur herkeze uygulanır. – Süreklidir ve bir yaptırıma dayanır. • Sözleşmeden Doğan Yükümlükler – Kişisel, – Somut – Geçici
 5. 5. Hukuk Alanındaki Yaptırımlar • Maddi Müeyyideler: Cebir (Hukuka aykırı davranıştan sonra ortaya çıkar) • Manevi Müeyyideler: Tehdit (Hukuka aykırı davranıştan önce vardır) • Yaptırım Çeşitleri: – CH: Ölüm, Hapis, Para Cezası – AH: Milletvekilliğinden Düşme – YH: Kaçak yapının yıkılması, Ruhsatın iptal edilmesi – VH: Kaçakçılık Cezası – BH: Tazminat • Yaptırımın Gelişimi
 6. 6. Toplumu Düzenleyen Diğer Kurallar • Görgü Kuralları – Toplum içindeki tutum ve davranışlar – Kınama • Ahlak Kuralları – Toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar – Toplumun vijdanında yaşayan kurallardır. • Din Kuralları – Tanrı tarafından konulmuş kurallarır – Manevi yaptırım uygulanır
 7. 7. Hukuk Sistemleri • Roma Hukuku • Anglo-sakson Hukuku (Common Law) • İslam Hukuku (İlm-I fıkıh) • Sosyalist Hukuk
 8. 8. Hukukun Dayanağı ile İlgili Kuramlar • Hukuku biliçli bir irade sayan kuramlar – Tanrısal İrade Kuramı – Kişisel İrade Kuramı – Genel İrade Kuramı • Hukuku irade dışı sayan kuramlar – Doğal Hukuk Kuramı – Tarihsel Hukuk Kurumu • Positivist Kuramlar • Doğal Hukukun Yeniden Doğuşu
 9. 9. Hukukun Amacı • Hukukun amacı , gerek bireysel, gerek toplumsal çıkar çatışmalarını gidermek, bunları dengeli bir hale getirmek suretiyle toplum düzenini sağlamaktır. – İdeal Hukuka, olması gereken hukuka ulaşmak. Doğruluk, Fazilet, Adalet gibi soyut kavramlara ulaşmaya çalışır. – Somut çıkarlara hizmet etmek, bireylerin çıkarlarını korumak için en uygun ortamı sağlamaktır.
 10. 10. Hukukun Bilimsel Olarak İncelenmesi • Dogmatik Hukuk Bilimi • Hukuk Sosyolojisi • Hukuk Felsefesi • Hukuk Tarihi • Karşılaştırmalı Hukuk • Hukuk Siyaseti
 11. 11. HUKUKUN KOLLARA AYRILMASI • Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımı – Çıkar Ölçütü (Toplum ve Birey Ayrımı) – Egemenlik Ölçütü (Hukuki İlişki taraflarının eşitliği ve eşitsizliğine göre i.e. devletin vergi alması) – İrade Özgürlüğü (Emredici vs. Tamamlayıcı) – Eşitlik Ölçütü – Ölçütlerin değerlendirilmesi
 12. 12. Özel Hukuk ve Dalları • Medeni Hukuk – Kişi Hukuku – Aile Hukuku – Miras Hukuku – Eşya Hukuku – Borçlar Hukuku • Ticaret Hukuku • Milletlerrası Özel Hukuk
 13. 13. Kamu Hukuku ve Dalları • Anayasa Hukuku • İdare Hukuku • Ceza Hukuku (Disiplin Cezası) • Yargılama Hukuku – Medeni Yargılama – Ceza Yargılması – İdari Yargılama • İcra ve İflas Hukuku • Uluslararası Hukuk • Genel Kamu Hukukuü • Mali Hukuk
 14. 14. Karma Nitelikli Hukuk Dalları • Fikir Hukuku • İş Hukuku • Toprak Hukuku • Hava Hukuku • Bankacılık Hukuku • Çevre Hukuku
 15. 15. Seminer Sorusu • Eğitim ve Yönetim Hukuku hangi hukuk disiplinlerini kapsar? • Türkiye için bir Eğitim ve Yönetim Hukuku Teorisi gerekli midir?

×