Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Aproape totul despre PFA

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
CUPRINS
Capitolul1. Definiție PFA. Tipuri de PFA și caracteristicile lor
Capitolul2. Înființare PFA. Înregistrarea fiscală...
Capitolul1. Definiție PFA. Tipuri de PFA și caracteristicile lor
În momentul actual, în conjuctura economică și socială în...
Începând cu 01.01.2012 PFA-urile pe normă de venit au obligativitatea
de a ține evidența contabilă în partidă simplă.
CINE...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Infiintare pfa
Infiintare pfa
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 67 Publicité

Aproape totul despre PFA

Télécharger pour lire hors ligne

„Aproape totul despre PFA” este ghidul pe care ar trebui sa il citeasca oricine doreste sa isi deschida un PFA sau are deja un PFA.

Doritorii il pot descarca GRATUIT si consulta ori de cate ori au nevoie.

Lectura placuta si utila!

PS. Este posibil sa se fi schimbat cateva lucruri din 2012 pana in prezent, insa principiile au ramas aceleasi.


Nota:
Continutul acestui material informativ apartine proiectului CeMPRes - Centru Multimedia de Promovare si Resurse in Egalitatea de Sanse, finantat prin POSDRU 2007-2013.
© CeMPRes 2012. Toate drepturile rezervate.

„Aproape totul despre PFA” este ghidul pe care ar trebui sa il citeasca oricine doreste sa isi deschida un PFA sau are deja un PFA.

Doritorii il pot descarca GRATUIT si consulta ori de cate ori au nevoie.

Lectura placuta si utila!

PS. Este posibil sa se fi schimbat cateva lucruri din 2012 pana in prezent, insa principiile au ramas aceleasi.


Nota:
Continutul acestui material informativ apartine proiectului CeMPRes - Centru Multimedia de Promovare si Resurse in Egalitatea de Sanse, finantat prin POSDRU 2007-2013.
© CeMPRes 2012. Toate drepturile rezervate.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Aproape totul despre PFA (20)

Plus par Amalia Georgiana Trita (11)

Publicité

Aproape totul despre PFA

 1. 1. CUPRINS Capitolul1. Definiție PFA. Tipuri de PFA și caracteristicile lor Capitolul2. Înființare PFA. Înregistrarea fiscală Capitolul3. Asigurări sociale Capitolul4. Contabilitatea și fiscalitatea PFA Capitolul5. Tabloul declarațiilor fiscale periodice și anuale Capitolul6. Legislație ANEXE
 2. 2. Capitolul1. Definiție PFA. Tipuri de PFA și caracteristicile lor În momentul actual, în conjuctura economică și socială în care se găsește România, cea mai potrivită formă de funcționare a unei afaceri mici este persoana fizică autorizată. CE ESTE PFA-UL PFA este acronimul pentru persoana fizică autorizată. Persoanele fizice autorizate (PFA) sunt persoane ce obțin venituri din profesii liberale sau asimilate din prestări servicii cu caracter profesional, desfășurate în mod individual . PFA-urile pot fi de două tipuri:  PFA impozitată în sistem real  PFA impozitată la norma de venit 1. PFA în sistem real Aceste persoane au de plată un impozit de 16% asupra veniturilor nete dintr-un an calendaristic (diferența dintre încasări și plăți). Acestea au obligativitatea de a ține evidența contabilă în partidă simplă. 2. PFA pe normă de venit. Aceste persoane plătesc un impozit fix conform unor norme de venit stabilite anual de catre Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice teritoriale, în funcție de specificul activității și de zona în care se desfășoară activitatea, cu condiția ca acea activitate să se regăsească în nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care își desfășoară activitatea individual.
 3. 3. Începând cu 01.01.2012 PFA-urile pe normă de venit au obligativitatea de a ține evidența contabilă în partidă simplă. CINE POATE FI PFA Conform art.5 din Legea nr.300/2004, pot desfășura activități economice în mod independent persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea pentru desfășurarea de activități economice în mod independent b) starea sănătății le permite desfășurarea activității pentru care se solicită autorizația; c) au calificarea - pregătire profesională sau, după caz, experiență profesională -, necesară pentru a desfășura activitatea economică pentru care se solicită autorizația d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea de fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal e) îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului, protecției muncii și apărării împotriva incendiilor și cerințele reglementărilor specifice protecției consumatorului pentru activitatea desfăsurată, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piață CE ACTIVITĂȚI POATE DESFĂSURA UN PFA PFA-urile pot desfăsura activităţi economice în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă (OUG 44/2008, art.3 alin.2).
 4. 4. CARE SUNT AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE UNUI PFA a. Avantaje:  documentație simplă privind inființarea si autorizarea;  timp foarte scurt de obținere a Certificatului de Inregistrare  cheltuieli de inființare mici;  declarații financiare si fiscale simple;  taxe si impozite mai mici;  contabilitatea se organizează si se conduce in partidă simplă;  poate avea angajați;  poate folosi banii făra să plătească dividente. b. Dezavantaje:  răspunderea in cazul insolvenței, falimentului cu averea personală;  constrângerea studiilor de specialitate în domeniul de activitate.
 5. 5. Capitolul II. Înființare PFA. Înregistrarea fiscală. UNDE SE ÎNFIINȚEAZĂ UN PFA PFA-urile se înființează la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia își stabilește sediul profesional. a. Acte necesare  cerere de inregistrare  dovada verificării disponibilității si rezervării denumirii – in original  carte de identitate sau pasaport (dacă este cazul) - in original si copie certificată olograf de către titular (cu semnătura) privind conformitatea cu originalul  documente care atestă drepturile de folosință asupra sediului profesional/punctelor de lucru, precum contract de inchiriere, contract de comodat, certificat de mostenitor, contract de vânzare- cumpărare, declarație de luare in spațiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosință - copie  extras CF, nu mai vechi de 30 de zile (original si copie)  acordul asociației de proprietari și al vecinilor cu pereți comuni – pe orizontală și verticală (dacă sediul este într-un apartament de bloc)  documente privind calificarea persoanei care înființează PFA pentru activitatea respectivă. Acestea pot fi diplome primite în urma cursurilor de calificare, acte de studii – fotocopii certificate olograf (cu semnatură)  documente care atestă experiența profesională, dacă este cazul (carte de muncă in care să se evidențieze cel puțin doi ani vechime in activitatea pe care o va desfăsura persoana fizică autorizată)- fotocopie certificată olograf (cu semnătura)  declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din
 6. 6. domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii  informațiile din cazierul fiscal ( se obțin de ORC)  dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:taxe de registru  dosar plic/cu șină b. Pașii necesari înființării PFA Pasul1. Identificarea Oficiului Registrului Comerțului din localitatea/ județul in care se stabileste sediul social Pasul2. Rezervarea denumirii PFA-ului Pasul3. Obținerea extrasului CF de la Biroul de Carte Funciară (una zi in regim de urgență, 3-4 zile regim normal) Pasul4. Obținerea acordului asociației de propriețari si al vecinilor Pasul5. Complețarea următoarelor acte:cererea de inregisțrare si declarația pe propria raspundere Pasul6. Depunerea actelor la Oficiul Registrului Comerțului Pasul7. Ridicarea documentelor de la Oficiul Registrului Comerțului:  Certificatul de înregistrare  Certificatul constatator  Certificatul de înregistrare mențiuni și încheierea judecătorului/rezoluția Directorului ORC  Copie a declarației pe propria răspundere depusă inițial (depinde de județ) Pasul8. Procurarea ștampilei Pasul9. Deschiderea contului c. Durata Înființarea unui PFA, durează între 3 și 5 zile din momentul în care se depun actele la Oficiul Registrului Comerțului.
 7. 7. d. Costuri Costurile de înființare ale unui PFA sunt:  rezervare firmă – aprox.15 lei  extras de carte funciară – aprox.20 lei (regim normal) si 100 lei (regim de urgență)  verificare asociat unic – aprox.15 lei  taxe inregistrare PFA – aprox.150 lei Total costuri: 200 – 300 lei Notă: Costurile sunt estimative, deoarece pot apărea diferențe de costuri în județe diferite. CUM SE ÎNREGISTREAZA FISCAL UN PFA După obținerea documentelor (Certificatul de înregistrare, împreună cu anexele), se va merge la Administrația Finanțelor Publice în vederea înregistrării fiscale și a declarării începerii activității. Termenul legal de înregistrare fiscal este de 15 zile de la obținerea actelor de funcționare. Dosarul care se depune la Biroul Asistență Contribuabili-Persoane Fizice, va cuprinde:  copie după documentul de identitate  copii ale actelor obținute de la ORC  Formularul 220 - declarație privind venitul estimat, în sistem real Notă: 1) În baza datelor declarate, privind: venitul brut estimat, cheltuielile deductibile, venitul net estimat, se va calcula impozitul pe venit estimat
 8. 8. pentru anul fiscal în curs sau pentru perioada rămasă până la finele anului. 2) Cota de impunere este de 16% aplicabilă la venitul net estimat. 3) Acest impozit, este un impozit anticipat care se plăteste in patru rate egale, pană la data de 25 incluziv a ultimei luni din fiecare trimestru. În baza Declarației 220, de regulă în aceeași zi, se va primi Declarația 260 - Decizia de impunere (provizorie) în care se vor preciza termenele de plată și valoarea plăților anticipate privind impozitul stabilit. Această decizie reprezintă titlul de creanță și înstiințare de plată. DE REȚINUT! Neplata impozitului pe venit, la termenele legale de plată, atrage după sine calculul de majorări de întârziere și executarea silită a contribuabilului, dacă va fi cazul.
 9. 9. Capitolul III. Asigurări sociale CE ASIGURĂRI SOCIALE TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ UN PFA Persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăsoare activități economice au calitatea de contribuabil la sistemul de pensii și la cel de asigurări sociale de sănătate. 1. Contribuția de asigurări sociale, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV. lit. c) din Legea 263/2010  Persoanele autorizate să desfăsoare activități independente sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii în sistemul public de asigurări sociale, având prin urmare obligativitatea contribuirii la acest sistem  Documentul de asigurare: Declarația de Asigurare , care se depune la Casa Teritorială de Pensii din raza de domiciliu sau reședință in termen de 30 de zile de la data pentru care se optează pentru asigurare  Baza impozabilă: venitul inscris in Declarația de Asigurare  Cota de contribuție: 31,3% care se aplică la venitul înscris în Declarația de Asigurare și se datorează de la data încheierii acestei declarații  Termen de plată al contribuției CAS: trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni a fiecărui trimestru Notă: a. Baza lunară de calcul a CAS este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut (în 2012 salariul mediu brut este de 2177 lei) și nici mai mare de 5 ori acest venit; b. Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii (au calitatea de angajat cu contract de muncă), precum și cele care
 10. 10. beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii NU DATOREAZĂ contribuția de asigurări sociale pentru veniturile obținute în calitatea de PFA; c. Persoanele fizice autorizate care înregistrează pierdere din activitatea independentă pot să depună o cerere la Casa Teritorială de Pensii, în vederea scutirii plății contribuției; d. Contribuabilii al căror venit rămas după deducerea cheltuielilor efectuate pentru a realiza acest venit, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menționat NU DATOREAZĂ contribuție de asigurări sociale; e. Obligațiile anuale de plată a CAS sunt cele stabilite prin decizia de impunere. 2. Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), in temeiul art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea 95/2006.  Persoanele care realizează venituri impozabile din activități independente care se supun impozitului pe venit au obligația plății unei contribuții bănesti lunare pentru asigurările de sănătate.  Documentul de asigurare: Contract de asigurare incheiat cu Casele de Asigurări de Sănătate direct, al cărui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administrație.  Bază impozabilă : veniturile impozabile realizate de persoanele fizice autorizate , care se supun impozitului pe venit.  Cota de contribuție :5.5%  Termen de plată al contribuției CASS : trimestrial, până in 25 al lunii următoare incheierii trimestrului, pentru trimestrul incheiat
 11. 11. Notă: a. Dacă venitul din activități independente este singurul asupra căruia se calculează contribuția, aceasta nu poate fi mai mică decit cea calculată la un salariu de bază minim brut lunar pe țară; b. Persoanele fizice autorizate care realizează pierdere din activitatea independentă, nu sunt scutite de contribuția la sistemul asigurărilor de sănătate; c. Plata contribuției se face la casieria Casei de Asigurări de Sănătate pe CNP-ul fiecăruia nu pe CIF; d. Adeverința de asigurat în sănătate este emisă, la cerere, direct de Casa de Sănătate; e. Obligațiile anuale de plată a CASS se determină pe baza declarației de venit realizat. f. Stabilirea obligațiilor anuale definitive se realizează prin decizia finală de impunere, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăți anticipate. Plata CASS se efectuează in cel mult 60 zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate in plus se compensează sau se restituie.
 12. 12. Capitolul IV. Contabilitatea și fiscalitatea PFA În baza art.15 din OUG nr.44/2008 - persoana fizică autorizată va ține contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Registrele obligatorii pentru un PFA sunt:  Registrul Unic de Control  Registrul de incasări si plăti  Registrul inventar 1. Registrul Unic de Control este documentul în care vor fi consemnate toate controalele care vor fi efectuate de către organele de control ale statului. Se procură de la Administrația Finanțelor Publice. 2. Registrul de încasări și plăți are regim de înregistrare la Administrația Finanțelor Publice. Acesta se numerotează (filă cu filă), se șnuruiește, și se parafează înainte de depunerea la organele fiscale pentru înregistrare. Registrul de încasări și plăți servește ca:  document de înregistrare a încasărilor și plăților  document de stabilire a situaţiei financiare a contribuabilului care conduce evidenţa contabilă în partidă simplă  probă în litigii
 13. 13. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către contribuabili, făcându- se înregistrarea operaţiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operaţiune, fără a se lăsa rânduri libere. În Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se înregistrează nu numai operaţiunile în numerar, ci şi cele efectuate prin contul curent de la bancă. Operaţiunile înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se totalizează anual. 3. Registrul inventar are regim de înregistrare la Administrația Finanțelor Publice. Acesta se numerotează (filă cu filă), se șnuruiește, și se parafează înainte de depunerea la organele fiscale pentru înregistrare. În Registrul inventar se trec toate bunurile și drepturile aferente desfășurării activității, de exemplu mijloacele fixe, obiectele de inventar și drepturile de proprietate intelectuală. Contabilitatea PFA a. Contabilitatea veniturilor ( Legea nr.571/2003, art.49 alin.2) Sunt considerate venituri brute realizate de persoanele fizice autorizate următoarele:  sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității
 14. 14.  veniturile sub formă din dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate in legătură cu o activitate independentă  câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate într-o activitate independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după incetarea definitivă a activității, cu excepția reorganizărilor, cand se păstrează destinația bunurilor  veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană  veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legatură cu o activitate independentă  veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim taxi Nu sunt considerate venituri brute:  aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la inceperea unei activități sau în cursul desfăsurării acesteia  sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice  sumele primite ca despăgubiri  sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donații Notă: Înregistrarea veniturilor din activitatea de bază (desfășurată) se face în baza documentelor care atestă realizarea acestora. Documentele justificative sunt: factura fiscală și raportul fiscal, zilnic, editat de casa de marcat cu memorie fiscală.
 15. 15. Înregistrarea în Registrul de Încasări și Plăți se face zilnic sau atunci când au loc operațiile, în mod cronologic. Se vor evidenția în acest registru numai sumele efectiv încasate in anul fiscal calendaristic). Modalitatea de incasare poate fi:  cu chitanță  prin contul curent (dovada se face cu extrasul de cont)  raportul fiscal, editat la sfarsitul zilei de casă de marcat cu memorie fiscală b. Contabilitatea cheltuielilor Condițiile generale pe care trebuie să le indeplinească cheltuielile aferente veniturile, pentru a putea fi deduse, sunt:  să fie efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente  să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite  să respecte regulile privind amortizarea Cheltuielile pot fi: 1. cheltuieli deductibile 2. cheltuieli deductibile limitat 3. cheltuieli nedeductibile 1. Cheltuieli deductibile sunt:  cheltuieli cu achiziționarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și mărfuri  cheltuielile cu lucrările executate și serviciile prestate de terți
 16. 16.  cheltuielile efectuate de contribuabili pentru executarea de lucrări și prestarea de servicii pentru clienți  chiria aferentă spațiului unde își desfășoară activitatea, cea aferentă utilajelor și a altor instalații utilizate în desfășurarea activității, în baza unui contract de închiriere  dobânzile aferente creditelor bancare  cheltuielile cu comisioanele și cu alte servicii bancare  cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizările corporale și necorporale, inclusiv pentru stocurile deținute, precum și primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii  cheltuieli cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, când acestea reprezintă garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității independente a contribuabilului  cheltuieli poștale și taxele de telecomunicații  cheltuielile cu energia și apă  cheltuielile cu transportul de bunuri și de persoane  cheltuieli de natură salarială  cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit  cheltuielile reprezentând contribuțiile pentru asigurările sociale, pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj, pentru asigurările sociale de sănătate, pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și alte contribuții obligatorii pentru contribuabil și angajații acestuia  cheltuieli cu amortizarea  valoarea rămasă neamortizată a bunurilor și drepturilor amortizabile înstrăinate, determinată prin deducerea din prețul
 17. 17. de cumpărare a amortizării incluse pe costuri în cursul exploatării și limitată la nivelul venitului realizat din înstrăinare  cheltuieli efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operațiunile de leasing și societățile de leasing  cheltuielile cu pregătirea profesională pentru contribuabili și salariații lor  cheltuieli ocazionate de participarea la congrese și alte întruniri cu caracter profesional  cheltuieli cu funcționarea și întreținerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înțelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii  cheltuielile de delegare, detașare și deplasare, cu excepția celor reprezentând indemnizația de delegare, detașare în altă localitate, în țară și în străinătate, care este deductibilă limitat  cheltuieli de reclamă și publicitate care reprezintă cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului în baza unui contract scris, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare când reclama și publicitatea se efectuează prin mijloace proprii. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrațiilor la punctele de vânzare, precum și alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor;  cheltuielile cu combustibilul pentru:
 18. 18. a. autovehiculele utilizate pentru: intervenții, reparații, pază și protecție, curierat, transport personal la și de la locul de muncă și de la locul de muncă, vehicule utilizate drept care de reportaj, cele utilate de agenții de vânzări și de recrutare a forței de muncă b. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi c. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru instruirea în cadrul școlilor de șoferi  cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul  cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul  suma cheltuielilor cu indemnizația plătită pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice  cheltuieli sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual  pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie  cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii  contribuțiile efectuate în numele angajaților la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislația în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană  prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană
 19. 19.  cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât și în scopul personal al contribuabilului sau asociaților sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activității independente  cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinată  cheltuieli reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizațiilor profesionale care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat 2. Cheltuieli deductibile limitat Începând cu 01.01.2012 sunt deductibile 50% din cheltuielile cu combustibilul, pentru autovehiculele rutiere monitorizate destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată de până la 3500 kg și cu un număr maxim de 9 scaune pasageri, inclusiv șoferul. Autovehiculul trebuie să fie în proprietatea sau în folosința contribuabilului. 3. Cheltuieli nedeductibile sunt:  sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale  impozitul pe venit datorat  donații de orice fel  amenzile, confiscările, dobânzile, penalitățile de întârziere și penalitățile datorate, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale  ratele aferente creditelor angajate
 20. 20.  cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registru inventar  cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare  sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare Stabilirea venitului net anual Venitul net impozabil se determină, la sfârșitul anului fiscal (calendaristic- 31.12) prin diferența dintre veniturile încasate din activitatea desfășurată și alte încasări conexe activității de bază și cheltuielile deductibile efectiv plătite, mai puțin impozitul pe venit plătit anticipat. La suma rezultată se aplică cota de 16%, stabilindu-se impozitul pe venit efectiv de plată. Acesta poate fi, în funcție de activitatea desfășurată, mai mic, egal sau mai mare decât impozitul plătit anticipat. Vor rezulta trei situații: 1) Dacă impozitul este mai mic decât cel stabilit anticipat rezultă că s-a plătit în plus. În acest caz, de regulă, sumele plătite în plus se rambursează sau se compensează datoriei viitoare de același fel; 2) Dacă impozitul este egal cu cel stabilit anticipat nu mai există nici o obligație de plată. Acesta este un caz foarte rar sau nu se intâlnește în practică; 3) Dacă impozitul este mare decât cel stabilit anticipat rezultă că obligația de plată este mai mare. În acest caz, se va plăti un impozit suplimentar. Suma de plată se stabilește că diferența dintre impozitul final și cel plătit anticipat.
 21. 21. Obligația de plată a impozitului (a diferenței de impozit pe venit) este în termen de 60 zile de la comunicarea deciziei finale de impunere. Neplata impozitului pe venit la scadența legală atrage după sine majorări de întârziere a plății, putând duce la executarea silită a debitorului. În vederea stabilirii impozitului, se depune la organul fiscal Formularul 200 – Declarație privind venitul realizat. Termenul de depunere este până la data de 25 mai a anului următor anului fiscal încheiat. Taxa pe valoarea adăugată PFA-ul a cărei cifră de afaceri declarată sau realizată este inferioară plafonului de 35000 de euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data aderării României la UE (1€= 3,3817 RON; 35000€ =119000 RON), este scutită de evidențierea, deducerea și plata TVA. Notă: Cifra de afaceri de referință este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic. Persoana impozabilă care este scutită de plata TVA și a căror cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de 35000 euro, în decursul unui an calendaristic, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la data atingerii sau depășirii plafonului. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depășit.
 22. 22. Dacă persoana impozabilă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale au dreptul să stabilească obligația privind taxa de plată de la data la care contribuabilul ar fi trebuit să declare acest lucru. Persoanele Fizice Autorizate care sunt plătitoare de TVA, au obligația să întocmească și să depună Formularul 300 – DECLARAȚIA DE TVA. Acest document trebuie depus la organele fiscale, pentru fiecare perioadă fiscală, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală, respectiv:  pentru contribuabilii care realizează o cifră de afaceri până la 100000 euro, trimestrial  pentru contribuabilii a căror cifra de afaceri este mai mare de 100000 euro, lunar Contabilitatea și fiscalitatea salariilor Pentru realizarea obiectului său de activitate persoana fizică autorizată poate angaja, în condițiile precizate de lege, salariați cu contract de muncă pe perioada de timp determinată sau nedeterminată. Pentru activitatea prestată aceștia vor primi, conform contractului de muncă, un salariu. Documentul în care se consemnează toate obligațiile legate de salarii este statul de plată, care se întocmește lunar și se păstrează 50 de ani. Sumele plătite ca salarii și obligațiile fiscale aferente se înregistrează în Registrul de încasări și plăți, la rubrica plăți la data efectuării acestora.
 23. 23. PFA-urile care au statut de angajator, sunt obligate să întocmească și să depună Declarația unică 112 - Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența persoanelor asigurate. Acest document trebuie depus până la data de 25 inclusiv ale lunii în curs pentru luna anterioară. Resurse Umane Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, numai prin încheierea unui contract individual de muncă, în temeiul căruia persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă să presteze muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, persoana fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Fiecare angajator are obligația de a înființa și transmite la Inspectoratul Teritorial de Munca un registru general de evidență a salariaților și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Registrul general de evidență al salariaților se întocmește în formă electronică. La angajarea fiecărui salariat, Contractul Individual de Muncă se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză. Registrul se transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalități: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecției Muncii; b) prin e-mail, pe bază de semnătură electronică; c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoțit de o adresă de înaintare semnată de angajator.
 24. 24. Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligația de a completa și transmite registrul la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială își au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către primul salariat cu obligația completării acestuia conform art. 3. din HG500/2011.
 25. 25. Capitolul V. Tabloul declarațiilor fiscale periodice și anuale Nr. crt Denumire declarație/ formular Cine depune declarația Termen depunere Termen plată Site 1 Cerere înregistrare în Registrul Comerțului PFA La înființare - www.onrc.ro 2 Cerere verificare disponibilitate/ rezervare denumire PFA La înființare - www.onrc.ro 3 Accept asociație de proprietari PFA La înființare - www.onrc.ro 4 Declarație pe propria răspundere PFA La înființare - www.onrc.ro 5 Specimen semnătură PFA La înființare - www.onrc.ro 6 Declarația de asigurare CAS PFA 30 zile de la înființare - Casa de Pensii 7 Formularul 220 – Declarație privind venitul estimat PFA 15 zile de la înființare - www.anaf.ro 8 Formularul 200 – Declarație privind venitul net PFA 25.05 a anului următor anului fiscal 60 zile de la decizia de impunere www.anaf.ro
 26. 26. Capitolul VI. Legislație Acest ghid s-a întocmit ținându-se cont de legislația financiară și fiscală în vigoare la momentul redactării lui. Documentarea a fost făcută consultând legislația în vigoare, o importanță deosebită acordând următoarelor legi și ordonanțe: - Legea nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.53/2003 - Legea nr.95/2006 - Legea nr.263/2010 - O.U.G nr.44/2008 - HG 1397/2010 - HG 500/2011
 27. 27. Anexe - Documente utile pentru înființarea și administrarea unui PFA  Cerere înregistrare în Registrul Comerțului  Cerere verificare disponibilitate/ rezervare denumire  Accept asociație de proprietari  Declarație pe propria răspundere  Specimen de semnătură  Declarația de asigurare CAS  Formularul 220 - Declarație privind venitul estimat  Formularul 200 – Declarație privind venitul net
 28. 28. ,I. MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. C E R E R E înregistrare în registrul comerţului autorizare a funcţionării înregistrare fiscală radiere PFA întreprindere individuală întreprindere familială III. Nr.: .................................... Data : ................................. IV. DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR, 1. Subsemnata(ul) ............................................................................................................................................................................ (nume, prenume) în calitate de(1) ............................................................... identificat cu ....... seria .......... nr. .................. CIF(2) ............................. data şi locul naşterii : ⏐_ | _⏐_ | _⏐_ | _ | _ | _⏐ localitate ................................. judeţ / ţară .............…........….......…............... zi luna an 2. Cu domiciliul în : localitatea ........................................................ str. ...................................................................................…... nr. ............ bloc .......... scara ......... etaj ........ ap. ........ judeţ/sector ....................................... cod poştal ..........................….... ţara ...................……………......................... telefon.........….…………............…......... fax....…………................…....…....…... cetăţenia : ...................………......……..……..…................ starea civilă: ....................................................................................... 3. Reşedinţa în România(dacă este cazul): localitatea ............................................ str. ...........................................................…... nr. ................. bloc .............. scara ................ etaj ............. ap. ..................... judeţ/sector ........................................................... cod poştal ...........................….... telefon.........….……….....…...............…......... fax....………..........…...............…....….....…... 4. Prin ......................................................................................................................................... CIF(2) .......................................... (nume, prenume) în calitate de ..................................................... conform ................................................................................................................. 5. Pentru firma: ...................................................................................................................................................................…........ având număr de ordine în registrul comerţului(3) .............................. cod unic de înregistrare(3) .......…...................…....... . 6. Cu sediul profesional în: localitatea ................................................ str. .......................................................….. nr. ................ bloc ............. scara .......... etaj ........... ap. ............. judeţ/sector ............................................... cod poştal ................................. telefon ........................................... ............................................... fax .............................................. ......................................…. e-mail .................................................................................... web site .................…............................................................…..... . 7. În temeiul OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicit: 7.1. înregistrarea în registrul comerţului 7.2. autorizarea funcţionării prin înregistrarea declaraţiei(lor) – tip: model 1 model 2 model 3 7.3. înmatricularea ca urmare a schimbării sediului profesional în judeţul .................................... 7.4. înregistrarea fiscală conform datelor marcate cu „X” în Anexa nr. 1 7.5. obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal pentru următoarele persoane: .................................................................. ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 7.6. înregistrarea menţiunilor referitoare la: denumire sediu profesional în acelaşi judeţ obiect de activitate acord de constituire patrimoniu de afectaţiune puncte de lucru reprezentant / membru întreprindere familială: cooptare retragere schimbare regim juridic din .......................................................................................... în ......................................................................................... schimbarea sediului profesional în: localitatea ............................................. str. ......................................................................….. nr. ............bloc ............. scara .......... etaj ........... ap. ............. judeţ/sector .................................................... cod poştal ................................. telefon ................................................ .................................................... fax ................................................... ............................................…. e-mail ...................................................................................................... web site .................….................................................................…..... . radiere urmare a schimbării sediului profesional în alt judeţ radierea din registrul comerţului - motiv radiere: deces la cerere art. 25 din Legea nr. 26/1990 întrerupere temporară a activităţii până la data .................................................... reluare activitate cu data de ................................... altele(4) .............................................................................................................................................................................................................................. . 7.7. menţionarea depunerii în registrul comerţului a: ....................................................................................................... 7.8. copie de pe cererea de înregistrare, anexa(ele) nr. ............. şi declaraţia(ile) - tip model ............ Notă : (1) Se completează, după caz, persoană fizică/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale; (2) Se completează, după caz, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală; (3) Se completează numai în situaţia în care PFA/întreprinderea individuală/întreprinderea familială este înregistrată; (4) În această rubrică se poate completa: prelungire valabilitate sediu profesional/secundar, hotărâre judecătorească pronunţată în soluţionarea plângerii etc. cod: 11-10-180 Pag. 1
 29. 29. 8. Solicit soluţionarea cererii şi în lipsa mea. În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de documente. 9. Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerţului prin: poştă e-mail biroul eliberări, la sediul O.R.C. de pe lângă Tribunalul ............................................. biroul de asistenţă şi reprezentare al Primăriei ............................................. V. Obiectul de activitate: înmatriculare modificare 1. Activitatea principală: clasa CAEN ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐.......................................................……....................................................... .............................................................................….........................................................…..............…………….................…...... 2. Activităţi secundare (clasa CAEN si denumirea): 2.1. completare ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐........................................................................................................................................................................................ ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐......................................................................................................................................................................................... ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐.......................................................................................................................................................................................... ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐.............................................................................................................................................................Report pag. ....... 2.2. renunţare ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐......................................................................................................................................................................................... ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐......................................................................................................................................................................................... ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐......................................................................................................................................................................................... ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐.............................................................................................................................................................Report pag. ....... VI. Puncte de lucru: înfiinţare: ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ radiere: .......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ (localitate, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament) VII. Alte modificări ale datelor înregistrate în registrul comerţului: ........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ VIII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCŢIONARE Nr. crt. Denumirea actului Nr. şi data actului / Emitent Nr. file 1. Anexa nr. 1 – referitor la înregistrarea fiscală 2. Dovadă privind disponibilitate şi rezervare a firmei 3. Dovadă sediu profesional 4. Specimen de semnătură 5. Fotocopie carte de identitate/paşaport titular 6. Fotocopie(i) carte de identitate/paşaport membru (membrii) 7. Fotocopie(i) documente care atestă pregătire profesională 8. Fotocopie(i) documente care atestă experienţa profesională 9. Acord de constituire 10. Declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării – model ...... 11. Împuternicire 12. Procură specială de reprezentare 13. Cerere de reprezentare în vederea înregistrării în reg. com. 14. Dovadă taxă registru 15. Dovadă taxă cazier (e) fiscal(e) Şi, după caz, în funcţie de înregistrările solicitate, se menţionează documentele doveditoare cerute de prevederile legale în vigoare. 16. 17. Total file : IX. Anexa nr. ......... şi declaraţia (ile) – tip model ......................... fac parte integrantă din prezenta cerere. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii. Data: .................................... Semnătura .................................. Pag. 2
 30. 30. NOTA DE CALCUL ESTIMATIV Înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării Înmatricularea în registrul comerţului ca urmare a schimbării sediului profesional în judeţul Declaraţie tip Certificat constatator conf. art. 17.1 - Legea nr. 359/2004 Menţiuni Menţionare depunere în registrul comerţului Taxă de preschimbare Fond lichidare (50 %) Fond buletin conform H.G. 460/2005 (10%) Comision obţinere CUI (pct. 7.1) Taxă obţinere cazier fiscal Comision obţinere cazier fiscal Copie cerere de înregistrare, anexa(ele) şi declaraţia(le) Taxă de comunicare prin poştă a documentelor ce atestă efectuarea înregistrării Comision transmitere declaraţii către autorităţi TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. 31. I. MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. C E R E R E verificare disponibilitate firmă rezervare denumire firmă III. Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal - număr şi dată înregistrare: ................................................................... IV. 1. Subsemnatul .................................................................................................................................................................................... (nume, prenume) în calitate de ......................................................... identificat cu ....... seria .......... nr. ...........CNP/NIF ............................................ (persoană fizică/ titular/ reprezentant) (număr de identificare fiscală) 2. domiciliul/reşedinţa în: localitatea ...................................................................... judeţ/sector ..................................................... . 3. prin ..................................................................................................................................... CNP/NIF ........................................... (nume, prenume) (număr de identificare fiscală) în calitate de .................................................... conform ..............................................................................................................…. . 4. solicit verificare disponibilitate şi / sau rezervare firmă(1) pentru : autorizare şi înmatriculare schimbare denumire schimbare sediu profesional în alt judeţ 5. Nr. crt. Denumiri propuse în ordinea preferinţelor Denumire rezervată (nume, prenume, semnătură referent) 1. 2. 3. Data: .................................... Semnătura .................................. Notă: (1) Dovada rezervării firmei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia. Acest formular se utilizează pentru verificarea disponibilităţii şi rezervării denumirii pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte, precum şi săvârşirea de acte de concurenţă neloială sunt pedepsite conform legii . Stabilirea firmei se face la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului; oficiul registrului comerţului răspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.
 32. 32. NOTA DE CALCUL ESTIMATIV Verificare disponibilitate denumire firmă Rezervare denumire firmă Taxa fond lichidare Taxa fond buletin TOTAL 10.00 0.00 16.00 5.00 1.00
 33. 33. Aviz/Accept conform Legii nr. 230/2007 I. 1. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI / LOCATARI (1) Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . , localitate . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . 2. La cererea Domnului / Doamnei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., bloc . . . . . . . ., sc. . . . . . ., et. . . . . . ., ap. . . . . . , în calitate de(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în temeiul art. 42 din Legea nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari având acceptul proprietarilor şi al titularilor contractelor de închiriere din locuinţele cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical, 3. Asociaţia avizează stabilirea sediului social/secundar în spaţiul situat în str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , bloc . . . ., sc. . . . . . , et. . . . . ., ap. . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în care, 4. firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu nr. de ordine în registrul comerţului(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi cod unic de înregistrare(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . , 5. urmează să-şi desfăşoare activităţile(4) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preşedinte / Administrator, (Nume, prenume, semnătura, ştampila asociaţiei) Data . . . . . . . . . . . II. ACCEPTUL PROPRIETARILOR / TITULARILOR DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE DIN LOCUINŢELE ÎNVECINATE Confirmăm că spaţiul, a cărui destinaţie se schimbă, se învecinează(5) : 1. pe plan orizontal: - Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ; - Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ; - Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ; - Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ; 2. pe plan vertical: - Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . , semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ; - Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . , semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ; - Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ; - Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . , semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ; Notă: (1) În situaţia în care imobilul nu are constituită asociaţie de locatari/proprietari se va bara caseta I şi se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt; (2) Se completează cu: asociat/administrator/împuternicit/reprezentant; (3) Se completează în cazul în care firma este înmatriculată; (4) Se completează, după caz, cu: activitate de birou sau activităţile pe care le va desfăşura conform obiectului de activitate; (5) Se completează în funcţie de numărul locatarilor cu care se învecinează. cod : 11-10-160 Bloc nr. . . . . . .
 34. 34. I. Spre înaintare către(1) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. MODEL 1 DECLARAŢIE pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare III. OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Nr. intrare: ......................... Data : .................................. V. 1. Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat în ............................................. str. .............................................................................................................. nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. ......... judeţ/sector ..................................... telefon ............................. act identitate ............................ seria ....... nr. .......................... C N P / NIF .................................................. eliberat de .................................................................... la data ............................. (cod numeric personal / număr de identificare fiscală) în calitate de(2) ........................................................ 2. pentru firma ............................................................................................................................................................................. având număr de ordine în registrul comerţului(3) ................................. cod unic de înregistrare(3) .......…................…......... 3. cu sediul social/profesional în: localitatea .................................................. str. ....................................................................... nr. ........... bloc .......... scara ......... etaj ........ ap. ........ judeţ/sector .......................................... cod poştal ............................. căsuţă poştală .................... telefon ................................ .................................. fax ................................... ................................ e-mail ..................................................................................... web site .................….................................................................... 4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: 4.1. că, la data prezentei, în spaţiul destinat sediului social/profesional/sucursalei din ............................................................ ........................................................................................................................................................................................................ 4.2. şi/sau secundar/punctului de lucru din ................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ şi în afara acestora, nu se desfăşoară niciuna din activităţile ce constituie obiectul de activitate declarat la înmatriculare sau ca urmare a actualizărilor ulterioare, şi mă oblig ca, înainte de începerea activităţii, să depun declaraţia pe propria răspundere privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi, pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, să solicit autorizarea la sediul autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului. VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii. Data: .................................... Semnătura .................................. Notă : (1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi . . ., Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi . . ., Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului . . ., Inspectoratul Teritorial de Muncă al . . . ; (2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant); (3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată. cod : 11-10-141
 35. 35. Nr. intrare : .................................................... data : .................................................. Anexa nr. 7 SPECIMEN DE SEMNĂTURI Nr. de ordine în registrul comerţului |__|__|__| / |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__| cod jud. nr. în R.C. an Cod unic de înregistrare ................................................................... FIRMA : ....................................................................................................................................................................................... (1) 1). ................................................................................................................................ ................................................................................................................................, (1) 2). ................................................................................................................................ ................................................................................................................................, (1) 3). ................................................................................................................................ ................................................................................................................................, (1) 4). ................................................................................................................................ ................................................................................................................................, Nr. crt. Numele şi prenumele descifrabil Calitatea Semnătura Pag. ....... Semnătura a fost dată în faţa mea .....................................................................................................................…............................, judecător delegat la / director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................................................... . Data : ................................................ Semnătura, ........................................ Notă : (1) În spaţiul destinat semnăturii nu se va depăşi chenarul. Pag. .......
 36. 36. Nr. intrare : .................................................... data : .................................................. (1) 5). ................................................................................................................................ ................................................................................................................................, 6). ................................................................................................................................ ................................................................................................................................, (1) 7). ................................................................................................................................ ................................................................................................................................, (1) 8). ................................................................................................................................ ................................................................................................................................, (1) 9). ................................................................................................................................. ................................................................................................................................., (1) 10. ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................… (1) Notă : (1) În spaţiul destinat semnăturii nu se va depăşi chenarul. Pag. .......
 37. 37. CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE CASA TERITORIALĂ DE PENSII DECLARAŢIE DE ASIGURARE privind asigurarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, conform art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale Nr. din ziua , luna , anul ____ 1. Numele şi prenumele asiguratului: 2. Cod numeric personal (CNP): 3. Adresa de domiciliu sau de reşedinţă: Localitatea: Strada: Nr. Bloc Scara Etaj Apartament Oficiul poştal: Judeţ: Telefon: 4. Actul de identitate: Seria: Nr. 5. Declaraţie cu privire la realizarea veniturilor de natură profesională, altele decât cele salariale, prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010: începand cu data de: zi __, luna _____, an ______ 6. Realizez venituri de natură profesională astfel: Lunar Trimestrial Semestrial Ocazional  în calitate* de: 7. Total venit net** realizat:
 38. 38. 8. Baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetului asigurărilor sociale de stat***: lei 9. Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este de : 10,5% 10. Cuantumul contribuţiei individuale de asigurări sociale****: lei 11. Termenul de plată pentru contribuţia individuală de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii, pentru luna anterioara celei în care se realizează venituri de natură profesională. 12. Contribuţia individuală de asigurări sociale se plăteşte în contul nr.:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deschis la Trezorerie pe seama Casei Judeţene de pensii a judeţului 13. Achitarea contribuţiei de asigurări sociale se poate face în numerar la casieria Casei Judeţene de Pensii , prin mandat poştal sau prin alte mijloace de plată, în condiţiile legii. 14. Drepturile asiguratului: a) pentru perioadele pentru care s-a plătit contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale de stat să beneficieze de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale în condiţiile legii; b) să beneficieze de punctaj pentru stabilirea pensiei, în condiţiile legii. 15. Obligaţiile asiguratului: a) să înştiinţeze Casa teritorială de Pensii despre orice modificări survenite în termenii declaraţiei; b) în cazul în care realizează lunar venituri profesionale, în alt cuantum decât cel declarat în prezenta, se obligă să depună o nouă declaraţie în termen de 14 zile lucrătoare de la data survenirii modificării; c) în situaţia în care nu mai realizează venituri de natură profesională, să notifice acest fapt Casei teritoriale de Pensii, unde a depus declaraţia de asigurare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii acestei situaţii; d) în cazul în care nu realizează lunar venituri de natură profesională, are obligaţia de a depune declaraţia de asigurare ori de câte ori realizează venituri. 16. Pentru neachitarea contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor sociale de stat în termenul prevăzut la punctul 11 din prezenta decl de întârziere, în condiţiile legii.
 39. 39. 17. Prezenta declaraţie constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţele bugetare înscrise în aceasta sunt scadente conform legii. Asiguratul declară pe proprie răspundere,sub sancţiunea prevăzuta de Codul penal pentru fals în declaraţii, ca datele cuprinse în prezenta declaraţie corespund realităţii. CASA TERITORIALĂ DE PENSII, Semnătura reprezentantului legal (ştampila) ASIGURAT, Semnătura *) se va înscrie calitatea pe care o deţine persoana care realizează veniturile de natură profesională . **) total venit net reprezintă cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate, din toate sursele de venit, după caz. venitul net se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizării respectivului venit ***) se determină prin însumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de 5 salarii medii brute pe economie ****) se determină prin aplicarea cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale prevăzute la punctul 9 din prezenta declaraţie asupra bazei de calcul prevăzute la punctul 8 din prezenta declaraţie. În situaţia modificării salariului mediu brut sau a cotei contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor sociale, determinarea cuantumului sumei reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale datorată în baza prezentei declaraţii se va face ţinând seama de noul cuantum al salariului mediu brut şi/sau de noua cotă a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor sociale.
 40. 40. I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI A.DATEPRIVINDACTIVITATEADESFURAT 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 4. Forma de organizare: 3. Determinarea venitului net: 1. Categoria de venit II. DATE PRIVIND VENITURILE ESTIMATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT 1. 2. 3. (lei) B.DATEPRIVIND VENITULESTIMAT III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete. Loc rezervat organului fiscal Cod 14.13.01.13/3p Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Anul Cod CAEN Nr. Data 8. Data începerii activit ii 5. Obiectul principal de activitate 6. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 9. Data încet rii activit ii comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectualactivit i agricole 2. Op iune privind modificarea modului de determinare a venitului net *) Nume, prenume/Denumire Cod po tal Strad Num r Jude /Sector Localitate Telefon Fax Bloc Scar Etaj Ap. Cod de identificare fiscal E-mail Nume Prenume Strad Ini iala tat lui Num r Jude /Sector Cod po talLocalitate Telefon E-mail Fax Bloc Scar Etaj Ap. Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal Semn tur contribuabil Semn tur împuternicit Nr. înregistrare: Data: cote forfetare de cheltuieli num r camere modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii în scop turistic sub 5 contracte, inclusiv peste 5 contracte asociere f r personalitate juridic entit i supuse regimului transparen ei fiscale individual sistem real norm de venit Agen ia Na ional de Administrare Fiscal DECLARA IE PRIVIND VENITUL ESTIMAT/NORMA DE VENIT 220 1. Venit brut estimat......................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile estimate............................................................................................................... 3. Venit net estimat (rd.1-rd.2) ..................................................................................................................... *) Se bifeaz de c tre contribuabilii care opteaz pentru modificarea modului de determinare a venitului net. Se va indica sistemul de impunere pentru care s-a optat, prin bifarea c su ei corespunz toare de la pct.II. A.3. cedarea folosin ei bunurilor:
 41. 41. FIŞA CAPACITĂŢII DE CAZARE Se completează de contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv. Se depune împreună cu formularul 220 ”Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”. ADRESA IMOBILULUI – locuinţă proprietate personală: Localitate.......................................... Cod poştal ........................ Str.................................................Nr..............Bl.........Ap............ Sc………..Etaj.......Judeţ/Sector.................................................. I. CARACTERISTICI CONSTRUCŢIE Nr.crt. CRITERII PRIVIND STABILIREA NORMELOR ANUALE DE VENIT 1. Situarea locuinţei Mediu urban Mediu rural 2. Posibilităţile de acces la resursele turistice ale persoanelor care călătoresc în scop turistic Numai cu mijloace proprii de transport Mijloace de transport în comun, rutiere şi feroviare etc. rd.1 şi 2 - se completează cu “X” căsuţa corespunzătoare situaţiei. II. CARACTERISTICI CAMERĂ Nr. crt. CRITERII PRIVIND STABILIREA NORMELOR ANUALE DE VENIT CARACTERISTICI CAMERĂ CAMERA 1 CAMERA 2 CAMERA 3 CAMERA 4 CAMERA 5 1. Suprafaţă 2. Număr locuri cazare 3. Materiale de construcţii Beton Beton Beton Beton Beton Cărămidă Cărămidă Cărămidă Cărămidă Cărămidă Lemn Lemn Lemn Lemn Lemn Alte Alte Alte Alte Alte 4. Dotarea cu instalaţii Apă Proprii Apă Proprii Apă Proprii Apă Proprii Apă Proprii Comune Comune Comune Comune Comune Canalizare Proprii Canalizare Proprii Canalizare Proprii Canalizare Proprii Canalizare Proprii Comune Comune Comune Comune Comune Electrice Proprii Electrice Proprii Electrice Proprii Electrice Proprii Electrice Proprii Comune Comune Comune Comune Comune Incălzire Proprii Incălzire Proprii Incălzire Proprii Incălzire Proprii Incălzire Proprii Comune Comune Comune Comune Comune 5. Echipare sanitară destinată turiştilor, pusă în exclusivitate la dispoziţia acestora Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu rd.1 - se înscrie suprafaţa pentru fiecare cameră închiriată; rd.2 - se înscrie numărul locurilor de cazare pentru fiecare cameră închiriată; rd.3-5 - se completează cu “X” căsuţa corespunzătoare situaţiei.
 42. 42.   INSTRUCȚIUNI  de completare a formularului 220 "Declarație  privind venitul estimat/norma de venit"  Cod 14.13.01.13/3p      1. Depunerea declarației  Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau  într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:  1.1. Activități independente;  1.2. Cedarea folosinței bunurilor;  1.3. Activități agricole impuse în sistem real.  Formularul  se  utilizează  pentru  declararea  veniturilor  şi  cheltuielilor  estimate  a  se  realiza în anul de impunere, precum şi pentru exercitarea opțiunii privind modificarea modului  de determinare a venitului net.  Declarația  se  depune  şi  de  către  contribuabilii  care  realizează  venituri  din  activități  independente impuse pe bază de norme de venit.  ATENȚIE: În cazul în care, formularul se utilizează pentru  exercitarea opțiunii privind  modificarea  modului  de  determinare  a  venitului  net, se bifează căsuța de la pct.2 “Opțiune  privind  modificarea  modului  de  determinare  a  venitului  net”  de  la  Secțiunea  II  lit.A,  concomitent  cu  căsuța  de  la  pct.3  “Determinarea  venitului  net”,  corespunzătoare  situației  contribuabilului.  În  această  situație,  declarația  se  depune,  după  caz,  în  termen  de  15  zile  de  la  data  începerii activității, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului, sau până la  data de 31 ianuarie a anului fiscal, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în  anul precedent.  1.1. Activități independente  1.1.1. Declarația se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani  şi/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente,  din  activități desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică,  constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică  constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale.  În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care  este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a  venitului net din activități independente.       În  categoria  veniturilor  din  activități  independente,  pentru  care  există  obligația  depunerii declarației, se cuprind:  - venituri comerciale;  - venituri din profesii libere;  - venituri din drepturi de proprietate intelectuală.  Contribuabilii  care  realizează  numai  veniturile  prevăzute  la  art.52  din  Codul  fiscal,  pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă, de către plătitorii de venituri  sau  care  au  optat  pentru  stabilirea  impozitului  pe  venit  ca  impozit  final,  nu  au  obligația  depunerii declarației.  1.1.2. Declarația se depune la următoarele termene, de către:  ‐ contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la  data producerii evenimentului; 
 43. 43. ‐ contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care, au realizat venituri  pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că  vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior, odată cu declarația  privind venitul realizat.  Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  din  activități  independente  din  mai  multe  surse  depun câte o declarație pentru fiecare sursă de venit şi categorie de venit.   1.1.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate  juridică,  constituită  între  persoane  fizice  sau  în  cadrul  unei  societăți  civile  cu  personalitate  juridică  constituită  potrivit  legii  speciale  şi  care  este  supusă  regimului  transparenței  fiscale,  potrivit  legii,  completează  declarația  având  în  vedere  venitul  net  estimat  distribuit,  care  le  revine din asociere.  1.2. Cedarea folosinței bunurilor   1.2.1. Cedarea folosinței bunurilor  Declarația  se  completează  de  către  persoanele  fizice  care  realizează  venituri  în  bani  şi/sau  în  natură,  provenind  din  cedarea  folosinței  bunurilor  mobile  şi  imobile,  obținute  în  calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.  Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui  număr  de  până  la  5  contracte  de  închiriere,  inclusiv  bifează  căsuța  “Cedarea  folosinței  bunurilor”  şi  căsuța  “Sub  5  contracte,  inclusiv”  de  la  Secțiunea  II  lit.A,  pct.1  “Categoria  de  venit”.  Declarația se depune la următoarele termene, de către:  ‐contribuabilii  care  realizează  venituri  dintr‐o  sursă  nouă  în  cursul  anului  fiscal,  în  termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părți, odată cu înregistrarea acestuia la  organul fiscal competent;  ‐  contribuabilii  care  determină  venitul  net  în  sistem  real  care,  în  anul  anterior,  au  realizat pierderi şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi  cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față  de anul fiscal anterior, odată cu declarația privind venitul realizat.  Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din  mai  multe  surse,  respectiv  contracte  de  închiriere,  depun  câte  o  declarație  estimativă  pentru  fiecare  sursă.  În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează şi  depune câte o declarație, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.  Contribuabilii care obțin venituri din arendă, completează declarația numai în situația în  care, au optat pentru modificarea modului de determinare a venitului net.  1.2.2.  Venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  calificate  în  categoria  venituri  din  activități independente  Declarația se depune de către contribuabilii care la sfârşitul anului precedent celui de  impunere, realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai  mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere. Persoanele fizice care realizează venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din  derularea  unui  număr  mai  mare  de  5  contracte  de  închiriere  sau  subînchiriere  la  sfârşitul  anului  fiscal,  începând  cu  anul  fiscal următor, califică  aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente.   La  stabilirea  numărului  de  contracte  se  iau  în  calcul  contractele  de  închiriere  sau  subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere,  cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.   Contribuabilii  care  realizează  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  calificate  în  categoria venituri din activități independente bifează căsuța “Cedarea folosinței bunurilor” şi  căsuța “Peste 5 contracte” de la Secțiunea II lit.A, pct.1 “Categoria de venit”. 
 44. 44. În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr  mai  mare  de  5  contracte  de  închiriere  sau  subînchiriere,  calificate  în  categoria  venituri  din  activități independente, la completarea şi depunerea formularului, se au în vedere dispozițiile  Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  alte  prevederi legale în materie.  1.2.3. Venituri din închiriere în scop turistic  Declarația  se  completează  pentru  fiecare  an  fiscal,  de  către  contribuabilii  care  realizează  venituri  din  închiriere  în  scop  turistic  a  camerelor  situate  în  locuințe  proprietate  personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, altele decât cele  care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice.   La  declarație  se  anexează  formularul  „Fişa  capacității  de  cazare”,  completată  corespunzător situației contribuabilului, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a  impozitului anual datorat.  Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate  în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere,  inclusiv,  precum  şi  contribuabilii  care  depăşesc,  în  cursul  anului,  numărul  de  5  camere  de  închiriat,  bifează  căsuța  “Cedarea  folosinței  bunurilor”  şi  căsuța  “În  scop  turistic”  de  la  Secțiunea II lit.A, pct.1 “Categoria de venit” şi menționează numărul de camere de închiriat în  scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuințe proprietate personală.   În  situația  în  care,  în  cursul  anului  se  depăşeşte numărul camerelor închiriate (peste  cinci) se va depune un nou formular, în care se bifează căsuța „Sistem real” de la Secțiunea II  lit.A, pct.3.  Declarația se depune la următoarele termene, de către:  ‐ contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate  în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere,  inclusiv, depun declarația, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în  curs;  ‐ contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate  în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere,  inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de  5  camere  de  închiriat,  de  la  data  depăşirii  şi  până  la  sfârşitul  anului  fiscal,  au  obligația  determinării  venitului  net  în  sistem  real  potrivit  regulilor  de  stabilire  prevăzute  în  categoria  venituri  din  activități  independente  şi  depun  declarația  în  termen  de  15  zile  de  la  data  producerii evenimentului.  1.3.  Activități  agricole  impuse  în  sistem  real,  pe  baza  datelor  din  contabilitatea  în  partidă simplă:   Declarația  se  completează  şi  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care  realizează  venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi  zarzavaturilor, în sere şi solarii, special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, precum  şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea  pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea, realizate în mod individual şi/sau în  cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.  Declarația  se  depune  la  următoarele  termene  de  către  contribuabilii  care  au  optat  pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă  simplă, după cum urmează:  ‐  în  termen  de  15  zile  de  la  începerea  activității,  în  cazul  contribuabililor  care  încep  activitatea în cursul anului fiscal; 
 45. 45. ‐ contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei  care au realizat venituri  pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că  vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior, odată cu declarația  privind venitul realizat.  Contribuabilii  depun  câte  o  declarație  pentru  fiecare  loc  de  realizare  a  venitului,  respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.   În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localități se află mai multe terenuri, se va  depune o singură declarație de impunere.   Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net  estimat distribuit, care le revine din asociere.  2. Organul fiscal competent  2.1. Declarația se completează în două exemplare:  ‐ originalul se depune la:  a)  organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  contribuabilul  are  adresa  unde  îşi  are  domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită  de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;  b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau  curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România,  pentru  veniturile  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din  derularea  unui  număr  mai  mare  de  5  contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;  c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii  persoane  fizice,  fără  domiciliu  fiscal  în  România  care  realizează  venituri,  altele  decât  cele  prevăzute la lit.b).  ‐ copia se păstrează de către contribuabil.  2.2. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin  scrisoare recomandată.   Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.  Data  depunerii  declarației  este  data  înregistrării  acesteia  la  organul  fiscal  sau  data  depunerii la poştă, după caz.  3. Completarea declarației  Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora,  înscriind cu majuscule, citeț şi corect, datele prevăzute de formular.  I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI  Adresa ‐  se înscrie adresa domiciliului fiscal.  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal  sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,  cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.  II. DATE PRIVIND VENITURILE ESTIMATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ  1. Categoria de venit ‐ se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat,  după caz: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței  bunurilor, activități agricole, după caz.  2. Opțiune privind modificarea modului de determinare a venitului net – se bifează de  către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței  bunurilor  sau  activități  agricole  care  optează  pentru  modificarea  modului  de  determinare  a  venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli sau normă de venit.  Contribuabilii care optează pentru modificarea modului de determinare a venitului net  bifează  căsuța  “Opțiune  privind  modificarea  modului  de  determinare  a  venitului  net“  de  la 
 46. 46. pct.2 şi indică sistemul de impunere pentru care s‐a optat, prin bifarea căsuței corespunzătoare  de  la  pct.3  „Determinarea  venitului  net”:  “sistem  real”,  “cote  forfetare  de  cheltuieli”  sau  “normă de venit”, după caz.  3. Determinarea venitului net ‐ se bifează căsuța corespunzătoare, în funcție de modul  de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe  normă de venit.   4. Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a  activității:  individual,  asociere  fără  personalitate  juridică,  entități  supuse  regimului  transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare  a activității.  Căsuța “Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate  desfăşurată în mod individual.  Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică,  constituită între persoane fizice.  Căsuța “Entități supuse regimului transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice  care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate  juridică,  constituită  potrivit  legii  speciale  şi  care  este  supusă  regimului transparenței fiscale,  potrivit legii.  Căsuța  “Modificarea  modalității/formei  de  exercitare  a  activității”  se  bifează  de  contribuabili în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau  transformării formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în  timpul anului, în condițiile continuării activității.   5.  Obiectul  principal  de  activitate  ‐  se  înscrie  denumirea  activității  principale  generatoare  de  venituri,  desfăşurată  de  contribuabil,  precum  şi  codul  CAEN  al  activității  desfăşurate.   6.    Sediul  ‐  se  completează  adresa  sediului  sau  locului  principal  de  desfăşurare  a  activității, după caz.   În  cazul  în  care,  activitatea  se  desfăşoară  prin  mai  multe  puncte  de  lucru,  se  completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.   Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din  activități  agricole  vor  înscrie  denumirea  unității  administrativ  ‐  teritoriale  în  a  cărei  rază  se  află  terenul  (terenurile),  respectiv:  municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.   Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința ‐ se înscriu datele de  identificare a bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:  a)  pentru  imobile  (clădiri,  terenuri):  adresa  completă  (stradă,  număr,  bloc,  etaj,  apartament), suprafața totală, din care închiriată;  b)  pentru  autovehicule:  tipul,  anul  de  fabricație,  numărul  de  înmatriculare,  seria  motorului, seria şasiului;  c)  alte  bunuri:  denumirea  bunului,  descrierea  detaliată,  cu  identificarea  principalelor  caracteristici care individualizează bunul.  Rubrica  se  completează  numai  de  către  contribuabilii  care  realizează  venituri  din  cedarea folosinței bunurilor.  7.  Documentul  de  autorizare/Contractul  de  asociere/Închiriere/Arendare  ‐  se  înscriu  numărul  documentului  care  atestă  dreptul  contribuabilului  de  a  desfăşura  activitate  independentă, potrivit legii şi data emiterii acestuia.   Contribuabilii  care  desfăşoară  activități  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică,  constituită  între  persoane  fizice  şi  entitățile  supuse  regimului  transparenței  fiscale  completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum  şi data înregistrării acestuia.  
 47. 47. Contribuabilii  care  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  completează  rubrica după cum urmează:  ‐  se  elimină  din  text  cuvântul  “închiriere”  sau  “arendare”,  în  funcție  de  natura  contractului încheiat între părți;  ‐ se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între  părți, şi data înregistrării acestuia.  Punctul  7  nu  se  completează  de  către  contribuabilii  care  realizează  venituri  din  închiriere  în  scop  turistic  a  camerelor  situate  în  locuințe  proprietate  personală,  având  o  capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv.   8,9. Data începerii/încetării activității ‐ se completează de către contribuabilii care îşi  încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.  Rubricile  de  la  pct.8  şi  pct.9  se  completează  numai  dacă  evenimentele  respective  se  produc în cursul anului pentru care se depune declarația.  Persoanele  fizice  autorizate  care  încetează  activitatea  în  cursul  anului,  înscriu  data  depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.  Contribuabilii  care  realizează  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  înscriu  data  prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută  pentru încetarea contractului încheiat între părți.  Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate  în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere,  inclusiv,  precum  şi  contribuabilii  care  depăşesc,  în  cursul  anului,  numărul  de  5  camere  de  închiriat, înscriu data privind începerea, respectiv data privind  încetarea activității.    B. DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT  1.  VENITURI  DIN  ACTIVITĂȚI  INDEPENDENTE:  activități  comerciale,  profesii  libere,  drepturi  de  proprietate  intelectuală,  determinate  în  sistem  real  pe  baza  datelor  din  contabilitatea în partidă simplă.  a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL  a.1)  În  cazul  persoanelor  care  realizează  venituri  din  activități  comerciale,    din  exercitarea unei profesii libere, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe  proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere şi/sau drepturi de  proprietate  intelectuală  determinate  în  sistem  real  pe  baza  datelor  din  contabilitatea  în  partidă simplă   rd.1.  Venit  brut  estimat  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  în  bani  şi/sau  echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către  contribuabili, atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente.   rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate  a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea  de bază, cât şi din activități adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achiziționarea de materii  prime, materiale, obiecte de inventar etc.  rd.3.  Venit  net  estimat    ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.  a.2)  În  cazul  contribuabililor  care  realizează  venituri  din  activități  independente  impuse pe bază de normă de venit   Contribuabilii care desfăşoară activități independente, în mod individual, impuşi pe bază  de norme de venit, nu completează rândurile de la Secțiunea B „Date privind venitul estimat”.  Se bifează căsuța “Normă de venit” de la Cap.II “Date privind veniturile estimate, pe  surse şi categorii de venit”, pct. 3 “Determinarea venitului net”.  b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE   

×