Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 35 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys

 1. 1. futuramb · · framtid insikt strategi Scenarioplanering Hur kan detta användas som verktyg för lärosätena? Nätverksträff omvärldsanalys 27-28 maj Lunds universitet Martin Börjesson martin@futuramb.se www.futuramb.se +46 704 262891 torsdag den 27 maj 2010 1
 2. 2. Den kaliforniska ön futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 2
 3. 3. $80 Hög $70 Grund $60 Låg $50 $40 $30 Verkligt utfall $20 $10 1970 1975 1980 1985 1990 Oljeprisutveckling 1970 - 1990 torsdag den 27 maj 2010 3
 4. 4. Vi ser omvärlden genom våra mentala kartor • Vi navigerar efter våra mentala kartor av världen • Våra mentala kartor är - aldrig fullständiga - formade av - ett visst perspektiv - en viss erfarenhet - beroende av det sociala sammanhanget - centrerade runt oss själva • Vi strävar efter en konsistent bild av omvärlden och filtrerar oftast bort det som bryter mot den gällande kartan futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 4
 5. 5. 100 200 300 400 500 Trivsel eller annat futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 5
 6. 6. omt uton ! A sys tem! ‣ Framtidsminnet (David Ingvar, 1985) ‣ Hjärnan skapar framtidsbilder av sammansatta minnesfragment ‣ Grunden för intentioner och planer ‣ Grundläggande mekanism för lärande i osäkra miljöer torsdag den 27 maj 2010 6
 7. 7. Scenariologik Scenario A drivkraft nella Traditio förutsä gelser Scenario B drivkraft Osäkerhet i ämne Idag drivkraft Scenario C drivkraft Fokus på kritiska Scenario D osäkerheter Osäkerhet i tid futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 7
 8. 8. Framtiden för amerikansk bilindustri (1980-tal) Högt bensinpris Ingenjörernas Gröna utmaning motorvägar • protektionism • mindre bilar • effektivitet • mångsidighet Nytraditionalistiska Djupare värderingar värderingar Länge leve Utländsk Detroit konkurrens • stora starka bilar • sportiga bilar • varumärkeslojalitet • småbussar Lågt bensinpris futuramb futuramb · ··insikt strategi framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 8
 9. 9. Konsekvensanalys Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 9
 10. 10. Förändring sker i huvudsak från omvärlden Omvärld Politiska förändringar, nya Sociala förhållanden lagar, internationella förändras, demografisk utveckling, värderings- Närvärld överenskommelser, politiska maktstrukturer förändringar Invärld Staten Ägare Projekt Admin Under- Kunder Effektivitet Kvalitet leverantör Produktivitet Finansiering Myndigheter Teknisk och vetenskaplig Ekonomisk utveckling, utveckling, innovationer, förändringar hos företag spridning av kunskaps och branscher, valutor, konjunkturcykler Ekologiska samband, miljöaspekter, råvarutillgångar futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 10
 11. 11. Isberget - att förstå de djupare orsakerna/drivkrafterna Synliga effekter E G F D X C?? B A Drivkrafter futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 11
 12. 12. Värdet av att arbeta med scenarioplanering Gemensam och bättre framtidskarta ur ett större perspektiv baserat på • integration av flera perspektiv • förståelse utifrån-och-in • de underliggande drivkrafterna och hur dessa samverkar • insikt om de kritiska osäkerheterna ...som innebär att man kan se klarare, utveckla robusta strategier inför framtiden, vara beredd på förändringar och inspireras att ta ledningen futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 12
 13. 13. Essensen av scenarier Det är s om n är F reud sing lar s lant ... Är Är inte Hypoteser Förutsägelser Berättelser Teorier Divergerande Konvergerande futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 13
 14. 14. Grundstruktur för en scenarioprocess Typisk tidsrymd: 3 - 18 månader Fas 1: Orientera - Kunskapsinsamling - Fokusfrågeställning Fas 2: Utforska - Kritiska osäkerheter Fas 5: Bevaka - Förutbestämda faktorer - Nyckelindikatorer - Metoder Fas 3: Syntetisera - Scenarioramverk - Scenarier Fas 4: Agera - Implikationer - Strategisk agenda futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 14
 15. 15. I hela eller delar av organisationen? Besluts- Strategisk Idé- Lärande- Alignment Förnyelse/ process planering generering process integrering transformation Högsta Hela ledningen Inblandning organisationen Källa: GBN futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 15
 16. 16. Nytta med scenarioplanering • Förbättrar förmågan att planera - Bredare förståelse för omvärldens drivkrafter och osäkerheter • Utmanar mentala kartor - För diskussionen utanför den egna komfortzonen och in i en värld av osäkerheter och lurande faror • Bidrar med koherens - Paketering av många observationer till ett fåtal scenarier • En placering i förarsätet - Kartor ger perspektiv och möjliggör därmed styrning • Förbättrar förmågan till kommunikation och organisatoriskt lärande - Det gemensamma arbetet är i sig en lärandeprocess • Verkar konfliktlösande - Att diskutera framtid och hypoteser är opolitiskt och därmed ofarligt • Engagerar och legitimerar tänkande och handling - Att utveckla sina egna framtidsbilder skapar delaktighet futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 16
 17. 17. Universitetens utmaningar futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 17
 18. 18. Några av universitetens förändringsdimensioner • Kommersialisering och • Krav på professionalisering av marknadsutsättning ledningsarbetet • Ökad politisering och • Lönsamhet är en universiteten allt mer centrala överlevnadsfaktor verktyg i den nationella agendan att utveckla välfärden • Krav på tydligare profil och synlighet • Vetenskapen har förändrats inifrån - framväxten av post- • Krav på samarbetsförmåga akademisk vetenskap • Krav på förändringsförmåga • Forskning sker överallt - allt • Världen definieras inte utifrån närmare tillämpningarna universitetets perspektiv futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 18
 19. 19. Stratified Systems Theory - nivåer av arbete VII VI 5 - 10 år V Vision IV Strategi 2 - 5 år III System 1 - 2 år II Service 3 mån - 1 år I Kvalitet 0 - 3 mån * Referens: Elliott Jaques - Requisite Organization/SST futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 19
 20. 20. Arbetets organisation Tidspersktiv VII Värderingar och målsättningar VI V Anpassning och utveckling IV III Funktion II I futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 20
 21. 21. Olika utmaningar för olika nivåer VII Ange riktning Tolka och syntetisera Overifierbarhet VI Se mönster Tidshorisont Intuition V Abstrationsnivå Komplexitet Osäkerhet IV III Utförandeförmåga Att veta II Orsak/verkan Ämneskunskap Verifierbarhet I futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 21
 22. 22. Idag vs i morgon VII VI Organisationen i omvärlden, dess 5 - 10 år syfte och dess avgränsningar V Det som inte Utveckla alternativ för att möta förändring IV finns idag 2 - 5 år Bygga strukturer och system i balans mellan nutid och framtid III 1 - 2 år Operativa planer och program baserat på samlat kunnande II Det som 3 mån - 1 år finns idag Konkret utförande. Kvalitet och känsla i praktiken I 0 - 3 mån futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 22
 23. 23. Universitetens utmaning 1: bli en hel organisation Tidspersktiv VII Värderingar och målsättningar VI Morgondagens universitet V Anpassning och utveckling IV III Funktion Gårdagens universitet II I futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 23
 24. 24. Universitetens utmaning 2: Förmågeglappet Abstraktion/ämneskunskap glapp Kunskapsdomän Organisation futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 24
 25. 25. Universitetens utmaning 3: Undvika ytterligeterna Grupp Individer Grupptänkande Behövs balans Fragmentering för att undvika Närsynthet Handlingsförlamning futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 25
 26. 26. Utmaningen med scenarioplanering på universiteten futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 26
 27. 27. Kritik mot scenarioplanering - speciellt i akademisk kontext • Scenarier är inte objektiva - inte vetenskapliga - ”De som tror de är objektiva har bara okritiskt anammat de auktoritära doktrinerna i sin egen begränsade kultur” - Rollo May - Scenarioprocessen hanterar subjektiviteten genom att notera den och göra den tydlig snarare än att dölja den • Scenarier går inte att direkt översätta till strategi - Detta dilemma innebär att man måste vara tydlig med att det handlar om en lärandeprocess där ledningspersoner själva måste lära och därefter utveckla sin strategi • Metoden kommer från företagsvärlden... - ...men är i sig en protest mot det rådande lednings- och planeringsparadigmet • Scenarioplanering är tidskrävande - Ja, men metoden är en lärandeprocess för både individer och organisationer • Scenarioplanering ger ett godtyckligt resultat - Komplexiteten som döljs i ett enkelt och ”godtyckligt” scenariokors kommer tillbaka när historierna utvecklas (fyrfältsmetoden är mer kraftfull än den ser ut) • Scenarioplanering skapar inget nytt - hanterar inte diskontinuiteterna - Har man då lyckats speciellt bra? futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 27
 28. 28. Case studies - lyckade projekt 17 Case Study One Universiti Sains Malaysia (Malaysia) Universiti Sains Malaysia (Malaysia) vision Theme: Towards a ‘new’ About the Universiti Sains Malaysia • The Universiti Sains Malaysia (USM) is a public university with its main campus situated in Penang, Malaysia. There are two other branch campuses, one in mainland Penang, and the other in Kelantan. With approximately 30,000 students, USM is one of the biggest Leddes av innovativ ”vice-chancellor” universities (in student numbers) in Malaysia. The number of lecturers is about 1600, with a student-lecturer ratio of about 23:1. Overview of Scenario Planning Process • Samverkan med andra förändringsprojekt Length of process No. of large workshops Approx. 18 months (May 2005 – December 2006) 2 19 • Tydlig målbild - utveckla en övergripande vision No. of workshop participants 20 • Facilitering av högprofil futurist Conversations with community 6 months (series of presentations + discussions) No. wider community involved 440 Case Study Two Context The Open University (UK) The Open University (UK) the art of strategic conversation Malaysia, like many other countries, was (and still is) acutely aware of the broad shift from a production-consumption economy to a Theme: Promoting knowledge-based economy, and the important role of the university in this. Additionally, changes internally in Malaysia meant that universities had more autonomy vis-à-vis the government. Within the Universiti Sains Malaysia (USM) the Vice-Chancellor, Professor About the Open University Dzulkifli Razak, was spearheading several innovationsonly much re-visioning. to distance learning. It is open to all – there are The Open University (OU) is the United Kingdom’s and university dedicated • Leddes av innovativ ”vice-chancellor” no previous qualifications required to study. Students must be over 16 when their course starts but there is no upper age Reasons for Scenario Planning limit. They have around 150,000 undergraduate and more than 30,000 postgraduate students. 10,000 of the students have In light of the radically changing environment, USM decided to take the proactive step ‘to map out alternative futures, unpack the • Tidsinvesteringen korrelerades med det upplevda disabilities. More than 25,000 students live outside the UK. Nearly all students are studying part-time. divergent views of stakeholders, and then move towards a desired future’.62 The process was distinctive in that it was driven by lärandet - positivt ideals; it wasof Scenario Planning Process Overview not just about adapting to the external environment but also about questioning that environment as well as internal perceptions and assumptions and seeking an inspiring,(first realistic, vision for the future(second process), one day (thirdbehind. Length of process No. of large workshops Approx. 6 months but process), Approx.3 months which the university could rally process) Several 21 • Uppdelade grupper som ägde sina egna resultat Method No. of workshop participants Stage one: Determining the scenarios Approx.25 • Tillgång till namnkunniga externa experter Conversations with community Ongoing The project began with an intensive two-day workshop entitled ‘Creating the Future of Higher Education: Implications for Case Study Three Universiti Sains Malaysia’, during which initial scenarios (for the next 25 years) were agreed upon. About 20 top-level leaders, senior Context Bemidji State University (USA) administrators, officers, and academics representing the on a large scale. It is USM big present. This workshop integrated a variety The OU offers high-quality online and distance learning various schools froma verywereorganisation which has the dual challenges of running a huge operational machine,the scenarios, such as emerging issues analysis, causal layered analysis, the futureshad very techniques in the process of creating while maintaining consistent and high quality. During its early years, the OU had triangle, Bemidji State University (USA) and acompetition. However, in 2002, when the new Vice-Chancellor strategic plan Gourley arrived, competition was suddenly little macro-history analysis. Theme: Creating a Professor Brenda and notably increasing. The government was emphasising widening participation, other providers (including those in the private About Bemidji State University Stage two: Conversations with the community sector) were growing their part-time student market, and e-learning was gathering pace. In the months following the (BSU) is a several presentations of the alternative scenarioscampus in northern Minnesota’s lakes and Bemidji State Universirty workshop small public university situated on a lakeside were made, first to the heads of departments, then to region. It has approximatelyadministrators, then to and 400 graduate students. The which every lecturer and administrative Reasons for Scenario Planning 3,700 undergraduate several other small workshops to student-faculty ratio is about 19:1. forest the deputy deans and senior • Tydligt mål - input till strategisk plan officer been the and provider of online and at three learning in the UK for some time the workshops had to worry about Havingwas invited,mainfinally to student leaders distanceof USM’s campuses. During each of theseOU had notfeedback was elicited Overview of Scenario Planning Process from the participants in the had of a questionnaire which: (1) sought the participants’ spend their likelihood of various ensuring competition or market: theyform grown used to queues at the door and had needed toviews on theenergies and time on events or • Extremt öppen och tydlig process Length of process 16 months phenomenon happening, (2) gavelargeparticipantshad resulted in an institution which was(likes and fairly inward-looking.various quality output on an increasingly the scale. This the opportunity to state their attitudes arguably dislikes) towards the As the No. of large workshops 27 scenarios presented to them, and (3) Vice-Chancellor Brenda as to the most likely ‘preferred’ scenario to be expanded. external environment was changing,elicited broad agreementGourley saw that a culture change was needed within the OU – the • Externa deltagare - både samhällsrepresentanter No. of workshop participants 30 University needed tocommunity Ongoing focused, alert to changes in the environment, and more strategic in its thinking. Conversations with become more outwardly och experter långväga ifrån Stage three: Agreeingwrites about how scenarios can be used to help an organisation learn the ‘art of strategic conversation’65, Kees wider communityon a vision for USM (+ campus-wide distribution) No. Van Der Heijden involved 300-400 A second workshop was held entitled Creating the to learn of Universiti Sains Malaysia: Backcasting and Visioning of the Scenarios. which is an apt description of what the OU hoped Futures in the process. The workshop began with a review of the dissemination exercises – which informed and was integrated into the ensuing discussion. Context The final Methodoutput of this workshop was an emerging vision for USM. The relationship of the vision to the scenarios is described below: During the autumn of 2002, BSU completed a strategic planning process, the outcome of which was The University Plan (2002- Overview 2007). In 2005, prior toscenarios representnext strategic planning process, they hired an external consultant who suggested that futuramb · · framtid insikt strategi The five alternative preparing for the an culture range which describes the does not the vision in full scenario planning Since the intention was to help bring about a analytic change (something which nature of happen quickly) range, whereas, thewas theemerging ... vision signifies an open space, allowing participants to create an authentic picture current strategic plan was too cumbersome and did not facilitate decision-making and that the planning committees were torsdag den timeinmaj of operation and implementation rather thanprocess was the most in-depth, and could be described as used over 27 as an ongoing practice. The initial scenario planning strategy. bogged down topics 2010 Universiti Sains Malaysia (2007) p122 28
 29. 29. Case study - ett misslyckat projekt futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 29
 30. 30. Case study - ett misslyckat projekt (2) futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 30
 31. 31. Dimensioner att reflektera runt Fokusera på att Fokusera på konkret utveckla tänkandet och användbart resultat Köra utan ledningen Involvera ledningen i processen i arbetet Huvudfokus på att Huvudfokus på uppnå effekter metoden Styrnings-/ Kunskapsprocess beslutsfokus Följa organisationens Leva i en planeringscykler egen tidsrymd Göra själv Köpa utifrån futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 31
 32. 32. Mina funderingar • Måste scenarioprojekten pågå inom varje universitet - eller kan man samarbeta över Sverige? • Kan man fokusera på ett universitet där förutsättningarna är mer lovande än på andra ställen och utveckla ett bra svenskt case? • Man bör börja med kunskapsprojekt för att skapa förtrogenhet med tänkandet • Bygg gärna ihop scenarioprojekten med andra ledarutvecklingsprogram • Bygg upp er egen kunskap - expertis - integritet först futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 32
 33. 33. Allmänna scenarioreferenser http://www.well.com/~mb/scenario_planning/ Referenser till artiklar och scenarier på Internet Scenarios – The art of strategic conversation Kees van der Heijden The Art of the Long View Peter Schwartz futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 33
 34. 34. Scenarioplaneringsprojekt med akademisk ankytning • Centre for Educational Research and Innovation (CERI) - University Futures: http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_35845581_31245522_1_1_1_1,00.html - Fyra scenarier: http://www.oecd.org/document/ 8/0,3343,en_2649_35845581_37031944_1_1_1_1,00.html • University of Tasmania Future Scenarios: http://www.utas.edu.au/academicplan/scenarios.html • College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences http://www.cvmbs.colostate.edu/insight/2006/March2006/aavmc.htm • University of St Andrews, Scotland http://www.horizon.unc.edu/conferences/scot_proceedings.asp • Lincoln University, New Zealand http://www.horizon.unc.edu/courses/papers/transforming.asp • Australian National Training Authority http://www.anta.gov.au/vetFuture.asp - Scenario rapport: http://www.dest.gov.au/sectors/training_skills/publications_resources/ profiles/anta/profile/focus_on_the_future_vet.htm futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 34
 35. 35. Artiklar om scenarioplanering med akademisk anknytning • A Guide to Scenario Planning in Higher Education (Nicola Sayers) https://www.lfhe.ac.uk/publications/research.html (behöver registrering) • Scenarios and University Planning http://aair.org.au/jir/Oct03/Conway.pdf • Scenario Planning: Springboard for Transforming University http://wwwnew.franciscan.edu/home2/Content/dean/PAPERS/ Strategic%2520Planning/1073.pdf - Handouts: http://www.ncahlc.org/download/annualmeeting/08Handouts/ quistgaard_presprog.pdf futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 35

×