Publicité
Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014
Publicité
Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014
Publicité
Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014
Prochain SlideShare
Analysis of educational work in 2012Analysis of educational work in 2012
Chargement dans ... 3
1 sur 11
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

En vedette(20)

Publicité

Similaire à Analysis of educational work in 2014(20)

Plus de Богдан Лісовенко(20)

Publicité

Analysis of educational work in 2014

 1. КАГАРЛИЦЬКИЙ НВК «ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ» Аналіз виховної роботи за 2013/2014 навчальний рік Якими діти народжуються – ні від кого не залежить, але в наших силах зробити їх хорошими через правильне виховання. Плутарх Провідною ідеєю реформування освітньої системи в Україні є гуманізація освіти, вона має спиратися на вітчизняні традиції національної освіти й виховання на міжнародний, зокрема європейський досвід повноцінного навчання й виховання інтелектуально й морально розвиненої творчої особистості, свідомого громадянина незалежної держави. У цьому процесі зростає роль гуманітарної освіти як основної базової ланки гуманізації навчально-виховного процесу , як визначального чинника формування творчої особистості учня, його збагачення духовним і культурним досвідом поколінь. Гуманітарна освіта є засобом і сферою формування державного етносу, розвитку творчої особистості учня як найвищої цінності суспільства. Україні потрібна нова школа, а новій школі - новий учитель, який поєднує в собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботи в школі. Фахівці оволодівають «педагогічною технікою» і «технологією виховання», посилаючись на відомі слова А.С.Макаренка, що майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба навчатись. Наявності професійних знань, педагогічних навичок і вмінь занадто мало, щоб учитель міг дійсно заволодіти серцями своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося йому потрібно бути яскравою особистістю. У цьому і полягає головна специфіка педагогічної праці. К.Д.Ушинський писав «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч-на-віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками, ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців». Вдумуючись в ці слова переконуєшся в тому, що насправді саме від класного керівника залежить яким буде клас, яка думка в оточуючих складеться про вихованців. Приклад учителя у вихованні дітей важко переоцінити, тому не можна відривати професійну майстерність вихователя від його особистості. Перше і друге
 2. необхідно розглядати в їх нерозривній єдності віддаючи перевагу духовності і культурі педагога. За щастя дитини здатний боротися тільки творчий авторитетний вчитель. Тому мабуть сьогодні варто говорити про авторитет вчителя тобто про його здатність впливати на думки, почуття й поведінку учня. І ця здатність не пов’язана ні з соціальним статусом,ні з примусом, ні з нагородами. Знову ж таки В.О.Сухомлинський виділяє декілька важливих умов за яких можливе становлення авторитету вчителя, іншими словами конкурентоздатного вчителя: 1. Єдність слова і поведінки вчителя. 2. Високий рівень освіченості та професійної компетентності. 3. Досконале володіння мистецтвом педагогічного спілкування. 4. Здатність зрозуміти дітей ставити себе на їх місце,відчувати внутрішній світ їх думок і переживань. Виховний процес у 2013/2014 навчальному році у Кагарлицькому НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ліцей» планувався і здійснювався за Законом України «Про освіту», Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, Програмою для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Педагогічний колектив працював згідно Концепції національного виховання над науково-методичними проблемами «Сучасний урок – спільна творчість учителя та учня в процесі формування особистості дитини й підготовки її до життя» та «Підвищення рівня вихованості учнів через розвиток учнівського самоврядування». Шляхи досягнення цієї мети були спрямовані на виховання учнів у контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплювали весь навчально-виховний процес, ґрунтувалися на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднувало інтереси особистості, суспільства і держави. Форми і методи виховної роботи визначались на діагностичній основі і були різноманітними. Головна увага приділялась національно-патріотичному вихованню, формуванню в учнів громадської та правової свідомості, правових норм, профілактичній роботі з охорони праці, розвитку естетичних смаків, духовного багатства. Проаналізувавши роботу за 2013-2014 навчальний рік, можна сказати, що педагоги зуміли організувати взаємозв’язок навчальної та позаурочної виховної роботи, координувати виховні заходи і справи, їхню доцільність і достатність, розумний чіткий режим впливу на життя колективу. Аналізуючи роботу МО класних керівників за минулий навчальний рік і, спираючись на наукові доведення, на думки й висловлювання видатних педагогів, вкотре переконуєшся в тому, що особистий приклад вчителя в усьому(стосовно справи, дітей, вміння поважати, в міру вимагати і допомагати) – невід’ємна риса професіонала. Так, дійсно, всі ми розуміємо, але не завжди виходить так, як має бути. Адже нам,
 3. педагогам, важливо в будь-якій ситуації відзначатись витримкою, терпінням, об’єктивністю, чуйністю, доброзичливістю, постійно контролювати свою діяльність і поведінку в спілкуванні з учнями, колегами і, звичайно, з батьками. Важливим є й те, що майстерність класного керівника проявляється також в голосі, дикції, міміці, тоні, жестах. Доброзичливе спілкування породжує між класним керівником і учнем відносини взаємодовіри і зацікавленості, що позитивно впливає на успіхи їхньої спільної праці. Критеріями майстерності класного керівника сьогодні є: • Доцільність ( за спрямованістю) • Продуктивність ( за результатами ) • Діалогічність (характер стосунків з учнями) • Творчість ( за змістом діяльності) Наші педагоги зуміли сформувати єдиний колектив учителів, учнів, батьків, як колектив однодумців, здатних до постійної творчості, створити міцні міжвікові зв’язки. У НВК створені умови для творчого розвитку особистості вчителя, учня, талановитих школярів. Реалізували педагогічну виховну проблему, яка лежить в основі виховної роботи НВК. Спосіб життя нашого НВК, стиль стосунків в колективі, самопочуття дитини, її соціальна захищеність були можливі, бо в НВК панує атмосфера доброзичливості і щирості, теплого дбайливого ставлення одне до одного. Аналізуючи роботу класоводів, класних керівників та кураторів з класними колективами, знову ж таки, переконуємось у тому, що сьогодні дуже складно говорити про систему виховної роботи, оскільки кожен із класних керівників намагається відшукати свої шляхи вирішення, здавалося, одних і тих же завдань. І чим вища майстерність класного керівника, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями. Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом, працювати й творити в інтересах дитини, задля дитини. І сьогодні, насамперед, хочу звернути увагу й поставити в приклад наших класних керівників, які вже спробували працювати з новими педагогічними технологіями . Сьогодні можна сказати, що інформаційні технології глибоко проникають у навчально-виховний процес школи. Вони викликають інтерес і допомагають їм у навчанні та вихованні шляхом використання аудіовізуальних засобів та мультимедійних комп’ютерних програм. Досвід застосування комп’ютерів у вивченні навчальних предметів підтверджує широкі можливості застосування їх у всіх сферах навчально- виховного процесу. Проведення засідання педагогічної ради «Класний керівник – активна особистість у створенні виховної системи навчального закладу » стало яскравим прикладом застосування комп’ютерних технологій у виховній роботі.
 4. Використання презентацій та слайд – шоу під час проведення родинних свят стало вже не новинкою, а правилом, традицією. У 2013-2014 н.р. уся виховна робота в НВК була спрямована на формування у дітей прагнення до саморозвитку та самовдосконалення через художньо-естетичне виховання. Головна увага приділялася забезпеченню усвідомлення учнями своєї етнічної спільності, виховання в них національної гідності, формування патріотичних почуттів, формування культури поведінки. Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності. Патріотичне та родинне виховання, етично - моральне виховання та виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря свого навчального закладу, бережливого ставлення до шкільного і власного майна; формування засад здорового способу життя; виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури; виховання поваги до вчителів, старших, батьків; формування згуртованого та працездатного учнівського колективу – це напевне ще не всі напрямки нашої роботи. Про нашу виховну роботу та про деякі заходи хочеться сказати окремо. Цього року наше свято Першого дзвоника закінчилось не так, як завжди. Під веселий марш випускники і першокласники рушили не до класу, а повели всіх присутніх на шкільний стадіон: тут тепер з’явився майданчик силових тренажерів. Тож ми не будемо із заздрістю спостерігати по телевізору як нарощують м’язи у розкішних міських спортивних залах, нині кожен бажаючий може прийти і удосконалювати своє тіло тут. Причому безкоштовно і на свіжому повітрі! За цей подарунок ми щиро вдячні нашій міські та районній адміністраціям, адже вартість майданчика становить 48 тисяч гривень. Протягом року відбулося багато спортивних подій – «Сильні, сміливі та спритні» і «Олімпійське лелеченя», «Козацький гарт», районні змагання з баскетболу, футболу, легкої атлетики, родинні змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я». Першими у змагання вступили учні початкових класів. Сильними, сміливими і спритними виявилися всі молодші школярі. Команди підготувалися серйозно. Були спортивні назви, запальні девізи, яскраві плакати та дуже активні і дуже голосисті болільники. Як на солідних змаганнях були музичні перерви, де наші юні артистки підтримували своїми піснями бойовий дух спортсменів. Учні І курсу були і помічниками, і суддями, і журі. Усі класи одержали в нагороду за участь м’ячі, а переможцями стали команди 2 і 4 класу. Мабуть, найбільшою проблемою у підготовці команди НВК до участі у якомусь спортивному заході є проходження медогляду перед змаганнями. Тут є якась загадка. Після щорічного медогляду маємо висновок, що дитина здорова, а перед змаганнями виявляється, що не можна їй брати участь у спортивному заході. Цю проблему треба вирішити. 25 жовтня у Кагарлицькому НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ліцей» пройшов районний семінар директорів загальноосвітніх закладів. Для учасників семінару
 5. учні та педагоги НВК підготували виставку робіт гуртківців та концертну програму. 2013 рік – рік дитячої творчості, тому ми намагалися продемонструвати всі грані невичерпної дитячої фантазії, світ захоплень наших учнів. На другому поверсі були представлені: виставка малюнків учениці 6 класу Олександри Широкоступ, виставка вишивки учениці ІІ курсу Анни Мозгової, виставка графічних малюнків учениці ІІ курсу Маргарити Токовенко, виставка робіт юного модельєра учениці І курсу Вікторії Цимбал. Президент ЛУВР Таня Коваленко презентувала присутнім учнівські та класні портфоліо, розповіла про роботу парламенту ЛУВР. Учні 6 класу Доніченко Віталіна та Демиденко Віталій представили символіку нашої учнівської організації. Учасники художньої самодіяльності – від 1 класу до ІІ курсу подарували гостям іскри свого таланту, а актори – аматори (батьки наших першокурсників) вразили присутніх власною інтерпретацією вічної комедії «За двома зайцями». Це була справді колективна творча справа усього НВК. Ми ще раз переконали всіх і самих себе, що ми - справді колектив творчих талановитих працьовитих педагогів. Правове виховання підростаючого покоління ніколи не перестає бути в центрі уваги суспільства. Щороку розробляються нові програми, нові рекомендації та розпорядження. Учителі, батьки, працівники служби в справах дітей, працівники правоохоронних органів систематично працюють з учнями, проводять бесіди, зустрічі, акції. Мета – запобігти, врятувати, допомогти. Саме під таким девізом ходять у НВК місячники правових знань Цього року вони були дуже насичені різноманітними подіями, заходами. Розпочався жовтень театральними виставами. Для учнів початкових класів 8 жовтня актори ще раз яскраво, казково розповіли про правила вуличного руху. Учням середніх та старших класів надовго запам’ятається вистава «Я не хочу вмирати». Історія життя та смерті юної наркоманки, яку представили молоді актори, примусила і замислитись, і заплакати, і зробити висновки. За два дні ляльковий театр інвалідів показав виставу «Подорож у королівство трьох кольорів». На мою думку важливим була не лише розповідь про безпечну поведінку на дорозі, а й сам похід до театру. Це ще був і урок милосердя. Учні знали, що їхня плата за квиток - це допомога інвалідам, акторам, які не можуть бачити. Наші учні 1-7 класів зробили благодійний внесок 2300 грн. Якщо говорити про благодійність, то наші учні (за ініціативою членів нашого парламенту) зібрали кошти для онкохворого хлопця….. Зібрали гроші, віддали батьку - знають для чого і для кого потрібно збирати і тут агітація не потрібна. Збірна команда НВК «Свічадо» (Мозгова А., Коваленко Т., Синюк Н., Клочай Ю., т а Прохоренко О..), яка минулого року виборола І місце у районі, у жовтні 2013 року брала участь у обласному етапі брейн-рингу «Підліток і право». Вони вибороли 4 місце. Дуже цікавим, повчальним було інтерактивне заняття, яке провели для учнів 1-5 класів працівники Центру Безпеки життєдіяльності (смт. Немішаєве,
 6. Бородянський район, філія Центру творчості дітей та юнацтва Київщини) «Безпека – це життя». У спортзалі проклали дорогу, засвітилися вогні світлофорів. Команди юних пішоходів вчилися переходити дорогу за сигналами світлофора, розуміти жести регулювальника. Учні початкових класів демонстрували свої знання медичної підготовки і правил надання першої долікарської допомоги , давали відповіді на запитання працівників МНС, змогли роздивитись як споряджена пожежна машина. Чудовий захід. Ми хочемо подякувати усім - працівникам Центру Безпеки життєдіяльності, Державтоінспекції і працівникам МНС за допомогу. Не залишились поза увагою і наші старшокласники. Учні 9 класу та І й ІІ курсів побували в Кагарлицькому районному суді. Вони побачили судову залу, техніку, яка використовується під час судового процесу. Другокурсники побували на судовому засіданні, а Василь Іванович Кириченко, заступник голови суду, цікаво й змістовно відповів на всі запитання, які задали йому учні 9 класу та І курсу. На уроках правознавства вивчають теорію, а тут вони змогли побачити роботу юридичних органів в дії. Кожен старшокласник задумується про майбутню професію, і ці заходи показали їм роботу правоохоронців, юристів, суддів. Можливо хтось обере собі таку професію у майбутньому. Багато лінійок було присвячено правовому всеобучу. 1. «У сяйві жовтім, блакитнім зустріли нову ми добу» (4 клас, класовод Дробязко Л.А.) 2. «Дитина має право на любов – про це усім нагадуємо знов » (8 клас, класний керівник Хайло Н.В.) 3. «Козацькому роду нема переводу» (2 клас, класовод Рябокінь С.М.) 4. «Конвенція ООН про права дитини » (6 клас, Комлик С.В.) 5. «Хочеш бути здоровим? – Будь!» (І курс, Карпенко Г.І.) 6. «Наша країна - Україна»(3 клас, Штаненко О.М.) У всіх класах пройшли зустрічі з працівниками правоохоронних органів, органів юстиції, служби у справах дітей, юристів-практиків та медичними працівниками:  1 клас – інспектор по зв’язках з громадськістю Лоза Інна Борисівна  2 клас. - медпрацівник Лівіцька Оксана Петрівна  3 клас – лікар Коркішко Тетяна Павлівна  5 клас – оперуповноважені кримінальної міліції в справах дітей Мачульський М.В, Тесленко С.В.  6 клас - працівник управління юстиції Москаленко О.М.  7-8 клас – оперуповноважений Тесленко С.В.  9 клас, І курс - суддя Кириченко В.І. Учні 4 класу провели екскурсію до Кагарлицького районного відділу внутрішніх справ.
 7. Велику роботу проводили класні керівники по вихованню норм культури поведінки, прищепленню умінь культурно-гігієнічних навиків. Домагалися 100%- го відвідування учнями школи. Проводячи профілактичні заходи (бесіди, відкриті виховні години, зустрічі з лікарями, юристами, слідчими правоохоронних органів), постійно тримали зв'язок з інспекторами у справах неповнолітніх по попередженню правопорушень, боротьбі зі згубними звичками. Класні керівники постійно намагались удосконалити методику проведення виховних годин, особливу увагу звертаючи на творчість колег, на впровадження в практику таких технологій виховання, які б дали позитивні результати. Класний керівник відіграє одну з важливих ролей в організації участі класного колективу в тій чи іншій колективній справі, починаючи від самого простого конкурсу малюнків і завершуючи участю в якомусь масовому дійстві. І чи варто говорити про роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного учнівського колективу. Відповідь однозначна – звичайно варто. Звичайно варто говорити, обмінюватись думками, досвідом роботи, які форми та методи використовує класний керівник в роботі зі своїми вихованцями, і де знаходить час для цього. А зараз спробуйте уявити ще раз, скільки треба докласти зусиль, щоб цікаво і змістовно провести виховний захід. Скільки разів ми кажемо: легше провести відкритий урок, ніж виховну годину. Вміння згуртувати навколо себе дітей - великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ - неоціненний скарб справжнього педагога. І якщо класний керівник не володіє цими навичками, то захід провести можна, але навряд чи він торкнеться глибини дитячих сердець. Сказано мудрими: «Якщо дорога не веде до храму - навіщо вона?». Тож пройдімося шкільними коридорами нашого храму. Ще раз побуваємо на святах та виховних заходах у різних класах. Один з розділів нашої роботи з батьками – проведення родинних свят. Це традиція, і ми щороку переконуємось у необхідності її продовження. Тематика свят дуже різна. «Початкова, прощавай» (4 клас, Дробязко Л.А.) та «Весна прощання»(ІІ курс, Назаренко М.І.) наповнили присутніх світлими теплими спогадами - з дитячими фотографіями, піснями та жартами, і побажаннями на прощання. Перший клас (Мацібура Л.О.) провів традиційне Свято прощання з букварем. Першокласники продемонстрували батькам свої досягнення за час навчання. Хочеться відзначити велику підготовчу роботу Олени Миколаївни Штаненко до свята «Козацькому роду нема переводу», і разом відмітити проведення лінійки «Андріївські вечорниці». Задіяні всі учні класу і дуже згуртований батьківський колектив. Тематика свят 2 класу (Рябокінь С.М.) «Ми малі козачата, землі української цвіт», «Куточок рідної землі», «З Україною в серці » відзначається величезною актуальністю. Слід сказати, що Світлана Миколаївна вміло керує і дитячим і батьківським колективами, і ніхто не проводив ще 3 родинні свята за рік.
 8. Батьки активно включаються в підготовку свят. Місце проведення – міська бібліотека для дітей – теж має виховне значення, як для учнів, так і для батьків. Тетяна Борисівна Філоненко разом зі своїми семикласниками провели цікаве свято «Тільки родина, як зірка єдина…». Учні презентували батькам свою психологічну виставу «Магазин щастя», демонстрували свої таланти. Наталія Володимирівна Хайло та Катерина Григорівна Якименко готували родинні свята з однією темою «Україна має талант». І присутні батьки пишалися своїми дітками, які так швидко підросли, і підлітки дуже старалися проявити себе, показати на що вони здатні, чому вони навчилися. Слід зазначити, що в 8 та 9 класах було не дуже багато батьків, на мою думку, вони багато втратили, не побачивши цих свят. А в 6 класі (Черненко Т.Б.) на святі «Наша класна родина» було дуже багато гостей, багато юних талантів, багато несподіваних оригінальних номерів. Кожне свято вдалося по- своєму. Та найголовніше, що розуміють і батьки, і педагоги, що лише разом ми досягнемо мети – виховаємо творчу особистість, виховаємо майбутнього громадянина, виховаємо Людину, яка шануватиме свою родину, свою школу, свою Батьківщину. У нинішньому навчальному році наші юні науковці підготували 6 науково- дослідницькі роботи в Малій Академії Наук. Переможцями І (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ відповідно до рішення журі стали:  Терещенко Руслана, учениця ІІ курсу, в секції «Літературна творчість»;  Мозгова Анна, учениця ІІ курсу в секції «Англійська мова»;  Киричок Марина, учениця ІІ курсу в секції «Географія та ландшафтознавство»;  Салій Марина, учениця ІІ курсу в секції «Біологія людини»; У ІІ(обласному ) етапі Мозгова Анна завоювала І місце, а Салій Марина ІІІ місце. Обдарованим учням необхідний високий ступінь свободи у виборі занять не лише в школі, а й поза нею. Тому і діють у позаурочний час у ліцеї літературна студія «Гренада», хореографічна студія «Веселка», гуртки: образотворчого мистецтва «Дивокрай», «Вишиванка», комп’ютерний гурток «КомпАС», «Умілі руки», вокальна студія «Чумацький шлях», спортивні секції. Цей рік був багатим на конкурси: «Я – Київщини гордість і надія»,«Право очима дітей», «Барви рідного краю», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Афганістан»,«Зерна доброти». Найяскравішим і найкреативнішим був конкурс «Збережи ялинку». Про наші головні культурно-масові заходи будемо говорити коротко. Ми обрали королеву осені і містера НВК (наші першокурсники Кривенко
 9. Катя та Губенко Діма завоювали ці титули). Не порушили традицій НВК - провели веселий літературний ярмарок (9 клас та Черненко Т.Б.) та Андріївські вечорниці – керував ІІ курс, а дебютував 8 клас. Новорічні свята готували учні 9 класу, І та ІІ курсів. Усім було весело, усі водили хороводи, хітом сезону стала пісенька про зайчиків сіреньких та кабанчиків кругленьких. До 8 березня святкову лінійку, як завжди, підготували наші хлопці – від 1 класу до ІІ курсу. Шевченківські читання цього року були дуже змістовними, неформально підготовленими. Вокальні ансамблі дівчат 2 класу і 7 класу та Кириленко Аня (3 клас) співали пісні на слова Великого поета. Учні 1, 2 та 3 класів підготували цілі вистави про Шевченка і з творів Великого Кобзаря. Це допомогло нам завоювати призові місця на районному етапі Шевченківських читань. Учасники районного етапу Цікавою була Шевченківська вікторина, у якій взяли участь представники всіх класів. Рік ювілею Великого Кобзаря надихнув наших юних поетів (Курілко Д., Заїченко М., Синюк Н., Салій М., Киричок М., Коваль В., Мозгову А., Баскевича А., Візьонок Я.) на написання власних творів про Т.Г.Шевченка. Команда наших учнів виборола ІІІ місце в обласному етапі конкурсу «Об’єднаймося, брати мої», який також присвячений Т.Г.Шевченку. Крім вище названих поетів до складу цього творчого колективу ввійшли дев’ятикласниці Клочай Ю. та Черненко Т. зі своїми прозовими творами, та юні художники - Доніченко В., Пархомчук Т., Ткач Т. та Токовенко М. Ще хочеться продовжити ювілейну тему і сказати про літературні заходи, які були проведені цього року: учнями 6 класу до 100-річчя Платона Воронька та до 120-річчя Олександра Довженка, учнями ІІ курсу до 150-річчя Володимира
 10. Самійленка та про літературний ярмарок, який учні 9 класу підготували до 175- річчя І.С.Нечуя-Левицького. Розповідь про нашу роботу у 2013-2014 навчальному році була б зовсім неповною, якщо не сказати про конкурси, а їх у нас було дуже багато. Старалися наші художники («Барви рідного краю», «Право очима дітей», «Твоє майбутнє – у твоїх руках», «Ліс – наше майбутнє», «Зимові візерунки», «Моя родина», «Великодні дзвони», «Безпека на дорогах»). Багатопрофільним є щорічний конкурс «Калиновий віночок». Гуртківці НВК представили 6 вокальних номерів, три хореографічні композиції та 39 дитячих виробів у різних жанрах – вишивка бісером, вишивка хрестиком, в’язання гачком, крій та шиття, м’яка іграшка, народна іграшка, лялька мотанка. Переможцями районного огляду-конкурсу «Калиновий віночок -2014» стали Токовенко Маргарита ІІ курс Образотворче мистецтво Мозгова Анна ІІ курс Вишивка бісером Грушко Таня 5 клас Вишивка бісером Орленко Альбіна 3 клас Лялька - мотанка Мазепа Яна 6 клас М’яка іграшка Цимбал Вікторія І курс Крій та шиття Бакмаєва Ірина 9 клас В’язання гачком та спицями Танець «Свіча пам’яті» І місце Танець «Бульба» - І місце Танець «Перше побачення» - ІІ місце Ансамбль «Вишиванка» - І місце, Ансамбль «Калинка» - І місце, Ансамбль « Пролісок» - ІІ місце, Дует Шумська К. та Чоповська А.-М.- І місце, Кириленко Аня – ІІІ місце, Чернявська Каміла - лауреат Нашим юним вокалістам ще хочеться подякувати за те, що майже кожна наша лінійка була музично оформлена. А за наші рухливі перерви треба дякувати нашим випускницям Коваленко Тані і Коваль Вікторії – це вони привезли з обласної школи лідерів ці запальні танці і вони привчили нашу малечу до них. Щоп’ятниці наш перший поверх перетворювався на танцпол, сподіваємось, що ця традиція збережеться і наступного року. Наші літератори теж брали участь у чисельних конкурсах («Тарас Шевченко – Володар в царстві духу»,«До Шевченківських днів», «Очима дитини про бюджет країни», «Зерна доброти». Багато традиційних свят та інших виховних заходів проводиться в НВК, але хотілося, щоб якомога більше приділялося уваги кожній дитині, щоб талант і обдарованість проявлявся не в останній рік навчання в школі, а значно раніше, щоб задоволення від успіхів та досягнень наших дітей отримували всі ми. Наш НВК – це передусім простір життя дитини, тут вона не готується до життя, а живе. І тому
 11. важливо вибудовувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною. Майбутнє України за поколінням, котре сьогодні в шкільних стінах опановує життя, якість якого залежить від рівня сформованості життєвої компетентності. Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. Увесь навчальний рік – наша колективна творча справа – важка, емоційна – можна сказати, вдалася. Кубок за навчання утримує 9 клас, а кубок за найактивнішу участь у житті НВК було вручено 2 класу, вони склали найпишніший букет із веселкових троянд. А серед старших та середніх класів пальму першості завоював І курс, це для них велика відповідальність і великий стимул. Вони вже випускники, їм вести за собою весь колектив. Робота проведена величезна, але попереду новий навчальний рік, складаючи нові плани слід врахувати і ті недоліки, які траплялися у році минулому. Бажаємо, щоб наш НВК був школою радості, людяності й гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб наші випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу - розум у голові, честь у серці, здоров'я в тілі!
Publicité