Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Havsarsan gemtel

246 vues

Publié le

Mongolia

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Havsarsan gemtel

 1. 1. Хавсарсан гэмтлийн мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын сорил 1.Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2.Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3.Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) 1. Хам гэмтэл гэж аль гэмтлийг нэрлэх вэ А. Дунд чөмөг ба шилбэний яснуудын нэг буюу 2 талын хугарлууд В. Нэг шалтгаантай хэд, хэдэн эрхтэн хавсарч гэмтэнэ С. Дээд доод мөчнүүдийн хугарал /атгаал ба дунд чөмөг, шуу ба шилбэ гэх мэт/ D. Хэвлийн битүү гэмтлийн үе дэхь хөндийт эрхтэнүүдийн гэмтэл E. Ямар нэгэн хэсэг дэх мэдрэл, том судаснуудын гэмтэл 2. Хэвлийн ил гэмтэлтэй, гэдэсний гогцоо нь гарсан тохиолдолд ямар тусламж үзүүлэх вэ? а/ Шарханд хуурай боолт хийнэ б/ Гэдэсний гогцоог буцааж оруулна в/ Фурациллин новокайнтай эмтэй боолт хийнэ г/ Кардиамин тарина д/ Өвчин намдаагч хэрэглэнэ е/ Дамжуургаар яаралтай эмнэлэгт хүргэнэ А. а, б, г В. б, г, д С. в, д, е D. а, б, д Е. а, г, д 3. Судасны доторхи тархмал бүлэгнэлтийн хам шинж, /ДВС/ гэмтлийн үед үүсэх гол хүчин зүйл А/ Гемаглобин багасах В/ Тромбопластин идэвхитэй хуримтлагдсан С/ Гемотокрит багасах D/ Анемия Е/ Цагаан цогцос олшрох 4. Зүрхний минутын эзлэхүүний хэвийн хэмжээ А/ 1,5-2,5 л/мин В/ 2,0-3,5 л/мин С/ 40,0-6,0 л/мин D/ 3,5-4,5 л/мин
 2. 2. Е/ 6,0-7,0 л/мин 5. Голомтоос зайдуу шахах, сунгах аппарат ямар шалтгаантай хугарлын үед эсрэг заалттай вэ? А/ Остеомиэлит В/ Остеохондропатий С/ Периостит D/ Ясны сүрьеэ Е/ Ясны хавдар 6. Нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн үед өвдөлт дарах зорилгоор алийг нь хэрэглэх хориотой вэ? А. Морфин В. Вагосимпатик хориг С. Перидураль анестизи D. Паранефраль хориг Е. Элэгний дугуй холбоосны хориг 7. Ямар эмчилгээнээс бусдыг нь спонтанный пневмоторакс-д хэрэглэх вэ? А. Уушиг оёх В. Торакопластик С. Торакоцентез D. Плеврийн хатгалт хийх Е. Уушигны сегмень авах 8. Ходоод гэдэсний цус алдалтыг оношлох үндсэн арга нь юу вэ? А. Хэвлийг рентгенд харах В. Ходоодыг тодотгогч бодистой харах С. Гастродуоденоскопи D. Лапароскопи Е. Версулгографи 9. Ямар шинжийг Валягийн шинж гэх вэ? А. Шингэний цалгих чимээ сонсогдох В. Тогшиход хэнгэргэн чимээ сонсогдох С. Хэнгэрэг шиг том гэдэстэй болох /баллонообразны/ D. Агших хөдөлгөөн нь ихэссэн, дүүрсэн гэдэсний гогцоо харагдах Е. Баасаар бөөлжих 10. Уушигны буглаа цоорсны дараа ямар шинж илрэхгүй вэ? А. Эвгүй үнэртэй цэр гарах В. Ханиалгаж их цэр гарах С.Гэрэлд харахад дугуй сүүдэр байх D. Гэрэлд шингэний түвшний хөндий байх Е. Амфорийн амьсгал 11.Механик шарын ЭХО шинж ямар байх вэ? А. Элэгний эдийн ЭХО ойлт шинж В. Цөсний хүүдийн хана зузаарч том болно. С. Элгэн доторх цөсний зам өргөснө. D. Цөсний ерөнхий цорго нарийн байна. Е. Цөсний хүүдийд чулуу харагдана.
 3. 3. 12.Ясны үрэвслийн үед ямар хүндрэл гардаггүй вэ? 1. Цусан үжил 2. Үсэрхийлсэн буглаа 3. Өөхөн бөглөрөлт 4. Үений идээт үрэвсэл 5. Цуллаг эрхтэний амилойдоз 13.Цагаан мөгөөрсөн хоолой тэлэгдэх өвчний үед ямар шинж илрэхгүй вэ? А. Ханиалгаж их цэр гарах В. “Барабанный палочек” шинж С. Тогшиход хөндий дуутай байх D. Нойтон буюу хуурай исгэрэх хэржигнүүр /свистяший хрип/ Е. Гэрэлд орой нь уушгины уг руу чиглэсэн гурвалжин сүүдэр харагдах 14.Нойр булчирхайн клиник морфологийн өөрчлөлтөөр нь хавагнах хэлбэр болон нойр булчирхайн өөхөн үхжил гэж ангилахаас гадна өөр ямар хэлбэр нэмэгдэх вэ? А. Холецистопанкреатит В. Хурц панкреатит С. Геморрагический панкреонекроз D. Архаг панкреатит Е. Тотальный панкреатит 15.Ясны цочмог үрэвслийн эрт оношлох үндсэн арга нь юу вэ? А. Цусны ерөнхий шинжилгээ В. Ясны зураг 2 байрлалаар авах С. Чанд авиан шинжилгээ D. Ясанд хатгалт хийх /остеопункция/ Е. Компьютерийн томографи 16. Бөөрний цочмог дутагдлын үед зайлшгүй хийх шинжилгээг нэрлэнэ үү. А. Цусан дахь креатинины хэмжээ В. Шээсэн дэх давсны агууламж С. Цусан электролит үзэх D. Зимницийн сорил Е. Цусны РН үзэх 17.Ямар шинжийг Скляровын шинж гэх вэ? А. Шингэний цалгих чимээ сонсогдох В. Тогшиход хэнгэргэн чимээ сонсогдох С. Аниргүйн шинж /гробовая тишина/ D. Шулуун гэдэсний ампул хэсэг хоосон байх Е. Агших хөдөлгөөн нь ихэссэн гэдэсний бүдүүрсэн гогцоо харагдах 18.Байрлалаар нь цочмог парапроктитийг яаж ангилах вэ? 1. Арьсан доорхи 2. Салстан доорхи 3. Пельвеоректалын 4. Ректосигмойдалийн 5. Ишеоректалийн
 4. 4. 19.Ходоод цочмог сунахад хийх эмчилгээ 1. Ходоодыг байнга хаймсуурдах 2. Гастростоми 3. Ходоод тайрах 4. Гастроэктоми 5. Ходоодыг угаах 20.Дуоденостаз үүсгэдэг ямар шалтгаанууд байх вэ? 1. Стресс ба мэдрэл рефлексийн өөрчлөлт 2. Нугалуурын сорвижиж нарийсах 3. Дээрх гэдэс сорвижиж нарийсах 4. Ходоод дарагдах 5. Нойр булчирхайн толгойн хавдар 21.Ямар өвчнүүдийн үед элэгний буглаа үүсч болох вэ? А. Холангит цөсөн замын идээт үрэвсэл В. Мухар олгойн цочмог үрэвсэл С. Цусан халдвар D. Ясны үрэвслийн голомтот хэлбэр Е. Үүдэн венэнд бүлэн үүсэх 22.Механик шарыг оношлох үндсэн оношлогооны арга юу вэ? 1. Сканирование 2. Элэгний үйл ажиллагааны сорил 3. Холангиографи 4. Чанд авиан шинжилгээ 5. Холецистографи 23.Ходоод цочмог сунах үеийн рентген шинж ямар байх вэ? 1. Арк шинж 2. Ходоодны их махиа өрцөн доорхи зайд байх 3. Баруун өрц өндөр байх 4. Ходоодны их махиа бага аарцагт байх 5. Зүүн өрц өндөр байх 24. Ходоодны хана цоорсон үед ямар шинж илрэх вэ? 1. Булчин чангарна. 2. Элэгний бүдэгшил буурах 3. Өрцөн дор хий хурна. 4. Хэвлийн сул хий шингэнгүй байх. 5. Элэгний бүдэгшил үгүй болно 25. Хугарсан ясыг эвлүүлж ялтас тавьж бэхлэхэд эсрэг заалт аль нь вэ? 1/ Яс сийрэгжсэн 2/ Хугархайн түвшинд зөөлөн эд их хэмжээгээр няцарч гэмтсэн ил хугарал 3/ Идээлж, халдварлагдсан хугарлууд 4/ Хугарлын түвшинд зузаан сорви, цоорхойтой 5/ Ясны идээт үрэвсэлтэй 26. Дотуур цус алдалттай цээжний нэвтэрсэн гэмтэлд түргэн тусламжийн эмчийн баримтлах тактик а/ Полиглюкин тарина
 5. 5. б/ Реополиглюкин тарина в/ Хавирга завсрын новокайны хориг г/ Викасол, ЕАК тарих д/ Даралттай ариун боолт хийнэ А. а, в, д В. б, в, г С. а, г, д D. в, г, д Е. а, б, д 27. Хавирга голдуу аль шугамаар хугардаг вэ? А. L A A В. L M S С. L M C D. L A P Е. LAM 28.Цахилгаан гүйдэлд цохиулахад авах арга хэмжээ а/ Зохиомол амьсгал хийх б/ Шингэн ихээр сэлбэх в/ Гүйдлээс салгах г/ Кордиамин тарих д/ Зүрхний гаднах иллэг А. а, б, в В. а, в, д С. б, г, д D. а, б, г Е. в, г, д 29.Гэмтэлтэй өвчтөнд интубаци тавих хамгийн түгээмэл заалт нь юу вэ? A. Сэтгэцийн тогтворгүй байдал B. Амьсгал авалтын эмгэг C. Нүүрний гэмтэл D. Хүзүүний гематом E. Тархины гэмтэл 30. Эдгээрээс аль цээжний нээлттэй пневмоторакс үеийн хамгийн зохистой эмчилгээний арга вэ? A. 4 талын 3-ыг нааж битүү боолт хийх. B. Шархаар цээжинд гуурс байрлуулж шарх болон гуурсыг битүү боох C. Цээжний гуурсыг эрүүл газраар байрлуулж шарханд цэвэр боолт хийх D. Шархыг битүүлэх, интубаци тавих тайвшруулах E. Зүү тавих 31.Эдгээрээс аль нь их хэмжээний гемотораксийг заах вэ? A. 100 кг жинтэй эмэгтэйн цээжний хөндийд 1600 мл цус хурах B. 70 кг жинтэй эрэгтэйн цээжний хөндийд 900 мл цус хурах C. 50 кг жинтэй эмэгтэйн цээжний хөндийд 800 мл цус хурах D. 20 кг жинтэй хүүгийн цээжний хөндийд 200 мл цус хурах E. 10 кг жинтэй хүүгийн цээжний хөндийд 200 мл цус хурах 32.Эдгээрээс аль нь хурц гэмтлийн гаралтай үнхэлцэгийн чихэлдэлттэй Артерийн даралт нь 90 мм.м.у.б-тай өвчтөний хамгийн анхны эмчилгээ вэ? A. Яаралтай цээжний хөндий нээх, үнхэлцэгийг нээж, гэмтлийг засах B. Цээжний хөндийг дурандаж үнхэлцэгт гуурс байрлууулах C. Хагалгааны өрөө хүртэл шингэн сэлбэж даралт тогтворжуулах
 6. 6. D. УЗИ хяналттай үнхэлцэгт гуурс байрлуулах E. Цээжинд хатгалт хийх 33. Эдгээрээс аль нь яаралтай тусламжийн тасагт цээжний хөндийг нээх мэс заслын заалт вэ? A. Цээжний хатгагдсан шархны дараах батлагдсан зүрхний зогсолт 25 минутын амилуулах тусламж үзүүлсэн. B. Цээжний битүү гэмтлийн дараах батлагдсан зүрх зогсолт 10 минутын амилуулах тусламж үзүүлсэн. C. Цээжний нэвтэрсэн шархтай гүнзгий даралт унасан (систолын даралт 70 мм.м.у.б-аас бага) өвчтөн. D. Тархины битүү гэмтэлтэй яаралтай тусламжийн тасагт байгаа зүрх зогссон өвчтөн. E. Аарцагны гэмтэлтэй 34. Цээжний хатгагдсан шархтай амин үзүүлэлт тогтвортой, амьсгалын дутмагшилтай өвчтөн цээжинд гуурс тавигдаж хий авагдсан. Өвчтөнд сонгомол интубаци тавигдсан. Эерэг даралттай амьсгал өгсний дараа өвчтөн шигдээс болсон. Хамгийн оновчтой онош аль вэ? A. Шалтгаан тодорхойгүй хэвлийн цус алдалт B. Чинэрэлтэт пневмоторакс C. Үнхэлцэгийн чихэлдэлт D. Хийн эмболи E. Гемотаракс 35.Цээжний 6 хавирга хугарсан өвчтөн хэдэн мл цус алдсан байх магадлалтай байх вэ? A. 240 мл B. 480 мл C. 750 мл D. 1500 мл E. 2000мл 36. Хэвлийн битүү гэмтэлтэй 25 настай эрэгтэй хэвлийн эхо шинжилгээнд дэлүүний гэмтэлтэй болох нь тодорхойлогдсон. Түүний Зүрхний цохилт 110, амьсгал минутанд 25 болсон бага зэрэг айж сандарсан байдалтай байв. Цусны эзэлхүүнийхээ хэдэн хувийг алдсан гэж үзэх вэ? A. <15% B. 15-30% C. 30-40% D. >40% E. <45 % 37. 20 настай эрэгтэй зүүн талдаа 8-р хавирганы хооронд цавчигдсан шархтай, цээж дарагдлын шинжгүй, Х-ray-д хэвийн. Оношлогооны журмаар хэвлийн хөндийг угаах ба шинжилгээнд RBC-8000ml , WBC – 300ml гарсан байна. Энэ өвчтөнд хамгийн тохиромжтой эмилгээ юу вэ? A. Зөвхөн ажиглаж хянах B. СТ хийх C. Хэвлийн дуран D. Хэвлий шалгах мэс засал E. Лапартоми
 7. 7. 38.КТГ хийсний дараа эмэгтэйн элэг няцралтай байв доор үзүүлсэнчлэн. Баруун дэлбэнд 4см няцралтай, хальсан доорх цус хуралт 10см. Эмэгтэйн элэгний гэмтэл хэддүгээр зэрэг вэ? A. I зэрэг B. II зэрэг C. III зэрэг D. IY зэрэг E. V зэрэг 39. Дан ганц 12 хуруу гэдэсний цус хуралттай өвчтөнд ямар заалтаар мэс засал хийх вэ? A. Цус хуралт >3см диаметр B. 12 хуруу гэдэс нилэнхүйдээ эсвэл ойролцоох хэсэг цус хуралтаар бөглөрөх C. Эмнэлэгт хэвтсэнээс хойш 10 хоногийн дотор шийдвэр гаргаж чадахгүй бол D. Гялтангийн арын зайд шингэнтэй E. Цус хуралт <5см диаметр 40.Давсаг дарагдлын үед дарагдал чөлөөлөх хэвлий мэс заслын туйлын заалт юу вэ? A. >5mmHg B. >15mmHg C. >25mmHg D. >35mmHg E. <40 mmHg 41.Гэмтлийн дараах плеврийн хөндийд цус хурахад авах арга хэмжээ а/ Хүзүүний вагосимпатик хориг б/ 8-р хавирга завсраар далны шугамаар плеврийн хөндийд гуурс тавина в/ Хурсан цусыг эргүүлж сэлбэнэ. г/ Судсаар том молекулт шингэн юүлнэ д/ 2-р хавирга завсраар эгмийн дунд шугамаар гуурс тавина е/ Эмнэлэгт хэвтүүлнэ А. а, в, д В. б, г, е С. а, б, е D. а, д, е Е. в, г, д 42. Хүзүүний мэдрэлийн сүлжээнд хориг хийх А/ m.Sterno Cleideo mastoideus булчин дунд ар захаар В/ Хэлэн доорхи ясны түвшинд С/ 2-р хүзүү нурууны түвшинд D/ m.Sterno-Cleideo mastoideus булчингийн урд дунд түвшинд Е/ Эгэмээс дээш 5 см түвшинд 43. Хавсарсан хүнд хам гэмтэлтэй олон ясны хугаралтай өвчтөн сэхээнээс шилжиж мэргэжлийн тасаг, клиникт очиход үндсэн гол үнэлгээ юу вэ? А/ Артерийн даралт тогтвортой байх В/ Тахикардия-ийн илрэлгүй байх зүрхний агшилт 1 минутанд 100-аас дээш биш С/ Амьсгалын дутагдалгүй /амьсгалын тоо нэг минутанд 18-20 илүүгүй/ D/ Шээсний гаралт хэвийн Е/ Гэмтсэн хугарсан ясны байдал хугархайн үзүүрүүд зөв байрлалд байх 44. Хүнд хам гэмтэл мөчний хугаралд өвчин намдаах хэсгийн хориг хийх гол хүчин зүйл аль нь вэ?
 8. 8. А/ Артерийн даралтыг бууруулахгүй байх В/ Биеийн температурыг бууруулах С/ Удаан хугацаагаар өвчин намдаах үйлчлэлийг хангах D/ Өвчин бүрэн намдаах нь эмнэл зүйн ажиглалтанд саад болохгүй байх Е/ Төвийн венийн даралтыг нэмэгдүүлэх 45.Хүнд хам гэмтлийн онцлог бэрхшээл хүндрэл юу вэ? 1/ Оношлогоо төвөгтэй 2/ Эмнэлзүйн явц хүнд 3/ Олон хэлбэрийн хүндрэл гардаг 4/ Үлдэц, тавиланг шийдвэрлэхэд төвөгтэй 5/ Олон эрхтэний дутмагшил үүснэ 46. Мөчний олон хугарал, хам гэмтлийн эрт нас баралтын голлох шалтгаанд аль нь вэ? А/ Цус алдалт В/ Гавал тархины гэмтэл С/ Амьдралын чухал эрхтэний гэмтэл D/ Гэмтэл шок III, IV зэрэг Е/ Тулгуур хөдөлгөөний эрхтэний гэмтэл 47. Хүнд хам гэмтлийн хурц үеийн дараах үхлийн голлох шалтгаан юу вэ? А/ Гавал, тархины хүнд гэмтэл В/ Уушигны артерийн тромбоэмболийн хүндрэл С/ Өөхөн эмболий D/ Идээт халдварын хүндрэл Е/ Бусад шалтгаан 48. Хам гэмтлийн хурц үед хийгдэх нэн чухал шинжилгээ А/ Гематокрит болон эргэлдэж буй цусны хэмжээ В/ Рентген шинжилгээ С/ Иммунологи болон цусны бактериологийн шинжилгээ D/ Эндоскопийн шинжилгээ Е/ Цус, шээсний ерөнхий дэлгэрэнгүй био химийн шинжилгээ 49. Хүнд хам гэмтлийн эрт үед патогенезийн чиглэлийн эмчилгээг тодорхойлно уу? 1/ Эргэлдэж буй цусны эзлэхүүний дутмагшлыг нөхөх цус хөдлөлийн хямрал өөрчлөлтийг тэгшитгэх 2/ Зохимжтой таарах аргаар өвдөлт намдаагч болон ясны хугарлуудыг тайван хөдөлгөөнгүй болгох 3/ Бодисын солилцооны уялдаа харилцан холбоо хэвийн үйл ажиллагааг хангах 4/ Бактерийн эсрэг эмчилгээ 5/ Шээсний ялгаралтыг хэвийн явуулах 50. Хавсарсан хүнд хам гэмтэлтэй олон ясны хугаралтай өвчтөн сэхээнээс шилжиж мэргэжлийн тасаг, клиникт очиход үндсэн гол үнэлгээ юу вэ? А/ Артерийн даралт тогтвортой байх В/ Тахикардия-ийн илрэлгүй байх зүрхний агшилт 1 минутанд 100-аас дээш биш С/ Амьсгалын дутагдалгүй /амьсгалын тоо нэг минутанд 18-20 илүүгүй/ D/ Шээсний гаралт хэвийн Е/ Гэмтсэн хугарсан ясны байдал хугархайн үзүүрүүд зөв байрлалд байх
 9. 9. 51. Аарцаг ясны нийлмэл олон хугарлын үед хэвлийн арын зайн цус алдалтын эсрэг эмчилгээний ерөнхий арга барилыг дурдана уу 1/ Ижил бүлгийн бүхэл цусыг их хэмжээгээр юүлэх 2/ Удаанаар цус тогтоох үйлчилгээтэй аарцаг ясанд хориг хийх 3/ Аарцгийн артерт гуурс тавих 4/ Аilica interna-г боох 5/ Люмботомия хийж хэвлийн ар зайд тампон тавих 52. Борвины шөрмөсний гэмтлийн шалтгаантай тасрахад томпсаны шинж тэмдэг ямар хэлбэрээр илрэх вэ? А/ Борвины шөрмөс тасарсан хэсэгтээ хонхор байна В/ Хуруунуудын өвдөлтөөс шалтгаалан зогсож, явж чадахгүй С/ Шилбэний 3-н толгойн булчинг дарахад гэмтсэн мөчний тавхай ул руу нугалах хөдөлгөөн хийж чадахгүй D/ Тавхайн супинация хөдөлгөөн эрс хязгаарлагдана Е/ Борвины шөрмөс тасрахад чимээ гарна 53. Аарцаг ясны хугарлын үед гарах шинж тэмдгийг нэрлэнэ үү. 1. Бүсэлхийн орчмоор өвдөнө. 2. Ларрейгийн шинж 3. Гэмтсэн хэсэгт хөхөрч хавдах 4. Вернеллийн шинж 5. Доод мөчдийн саа саажилт 54. Хэвлийн гэмтэл 1. Гэмтэл нь дотроо цул ба хөндий эрхтэний гэж байдаг. 2. Хэвлийн хөндийн нэвтэрсэн шархтай өвчтөнд яаралтай мэс засал хийнэ. 3. Хөндийт эрхтэний гэмтлийн үед пневмоперитонеум болно. /хэвлийн хөндийн эрхтэний бүрхэвч хальсанд хий хурна/ 4. Хэвлийн гэмтэлтэй хүнд бодит үзлэг хийх ач холбогдол багатай. 5. Бөөрний аливаа гэмтэлтэй хүнд тохиолдол бүрт мэс засал хийнэ. 55. Цээжний гэмтлийн талаар 1. Цээжний ил гэмтлийн тохиолдол бүрд мэс засах хийхгүй 2. I болон II хавирга, өвчүү хугарахад аортограмм шинжилгээ хийх шаардлагатай 3. Цээжний хөндийд тавьсан гуурсаар 1500-2000 мл цус гарах, 4 цаг тутамд 1500-2000 мл цус хий гарч байвал торактомия хагалгаа хийнэ 4. Олон хавирга хугарсан тохиолдолд мэс заслын эмчилгээ хийх ёстой 5. Цээжний хөндийд нэвтэрсэн тохиолдол бүрд мэс заслын эмчилгээ хийнэ 56. Цээжний гэмтлийн талаар 1. Цээжний хөндийн тунгалгын сувганцар мэс засал хийж байх үед гэмтэж болно. 2. Цээжний хөндийд нэвтэрсэн шархтай өвчтөн хурц цус алдалт, цус хөдлөлийг ажиглаж эмчилгээний асуудлыг шийднэ 3. Өрц холбоосуудаар салж гэмтсэн бол хавиргатай нь холбож оёх үр дүнтэй арга 4. Уушиг коллапс болсон тохиолдолд шууд мэс засал эмчилгээ хийнэ. 5. Өрцний эвэрхийг оношлоход ходоодны гуурс тавиад рентгенд харах ач холбогдолтой 57.Цээжний гэмтлийн
 10. 10. 1. Аарцаг яс хугарсан тохиолдолд, зүрхний булчин цээжний хөндийн бусад эрхтэнг гэмтээж болно 2. Улаан хоолойн нэвтэрсэн шархтай өвчтөнд яаралтай мэс засал хэрэггүй 3. Цээжний дарагдсан, олон хавирга хугарсан битүү гэмтэлд цээжний хөндийд хатгалт хийж гуурс тавих шаардлагатай 4. Эгэм өвчүүний мултралыг мэс заслаар эмчилнэ. 5. Цээж дарагдсан өвчтөнд цээжний хэнгэрцэг гэмтээгүй бол ажиглах шаардлагагүй 58.Хэвлийн гэмтлийн талаар 1. Ходоодыг цусаар хангадаг 4 гол судасны нэг нь байвал хангалттай 2. Цусаар бөөлжих, ходоодонд тавьсан гуурсаар цус их гарах нь ходоодны гэмтлийн итгэлтэй шинж 3. Ходоод элэг холбоосын дагуу бага махиа болон, ходоодны арын хананы гэмтэл оношлогдохгүй өнгөрөх нь элбэг (хагалгааны үед) 4. Ходоод-улаан хоолойн огтлолцол, сэмж дэлүүний холбоос доорхи их махианы гэмтэл оношлоход хялбар (хагалгааны үед) 5. Хагалгааны дараа ходоодны РH-ийг саармагжуулах шаардлагатай 59.Хэвлийн гэмтлийн талаар 1. Хэвлийн хөндийн эрхтэний цоорсон гэмтэлтэй гэж үзвэл нэмэлт шинжилгээгүйгээр шууд хагалгаанд орно 2. Ил, битүүгээр ходоодны доорхи булчирхай гэмтэхэд бүдүүн гэдэс гэмтэх нь элбэг 3. Ходоодон доорхи булчирхайн гэмтэлд шууд хэвлийн гялтан цоорлын шинж өгөх нь бусад эрхтэний гэмтэлтэй хавсарсаны шинж 4. Ходоодон доорхи булчирхайн гэмтэлд перитонитын ерөнхий шинж тэмдэг тэр даруйдаа илэрнэ 5. Нойр булчирхай гэмтэхэд шинжилгээнд амилаз үзэх нь шинжилгээний найдвартай арга биш 60.Хэвлийн гэмтлийн талаар 1. Ходоод гэдэсний дотор оёдол нь , цус тогтоох зорилготой 2. Нойр булчирхайн сувгийн гэмтлийг тодорхойлоход панкреатограмм шинжилгээ ач холбогдолтой 3. 12 хуруу гэдэс - нуглуураас TRETZ-ын холбоос хүртэл үргэлжилнэ 4. Нойр булчирхай дангаараа гэмтэх нь элбэг 5. Нойр булчирхайн сувгийн гэмтэл ховор тохиолдоно 61.Хэвлийн гэмтлийн тараар 1. Нойр булчирхайн ерөнхий цорго битүүрээгүй бол тохирсон гуурс тавина 2. Нойр булчирхайн гэмтэлд өвчтөн өвдөлтийг тодорхой зааж өгдөг 3. Аюулхайд булчин чангарах цөсөрхөг зүйлээр бөөлжих шинжүүд хүүхдэд илүүтэй ашиглагдана. 4. Сувгийн гэмтлийг оношлоход шүүрлийг идэхвжүүлэх нь ач холбогдолтой 5. Нойр булчирхайн сувгийн тасралыг залгах шаардлагагүй 62. Хэвлийн гэмтлийн тараар 1. Компьютер томограф ходоодон доорхи булчирхай, паранхимийн гэмтэл, ард нь шингэн хурсан гялтангийн арын зайн цус алдалтыг тодорхойлж болно
 11. 11. 2. Нойр булчирхайн няцарсан гэмтэлтэй паренхим гэмтсэн суваг бүтэн байвал тайралт хийнэ 3. Нойр булчирхайд папирос маягийн гуурсыг 12-р хавирга авч тавина 4. Нойр булчирхайн захын хэсгийг авахдаа дэлүүг үлдээж болно 5. Нойр булчирхайн шүүрлийг идэвхжүүлэх зорилгоор 1 мг (0001) секретин судсаар хийнэ 63. Хэвлийн хөндийг дурандаж угаахад 12 гэдэсний гэмтэл оношлоход 1. Цөсөөр будагдсан шингэн гарна 2. Цусархаг шингэн 3. Холимог шингэн 4. Идээрхэг шингэн 5. Булингархаг шингэн 64.Бөөрний гэмтлийг яаж ангилдаг вэ? 1. Бөөрний эд бэртэж, няцрах 2. Урагдаж, хагарах 3. Урагдаж, цус хурах 4. Шээсний хураагуур хагарах 5. Судасны багц гэмтэх 65.Дэлүүний гэмтлийг байрлалаар нь ямар хэлбэрүүдэд хуваах вэ? 1. Дэлүүний бүрхүүлийн доогуур бэртэж гэмтэх 2. Бүрхүүлийн доогуур буюу эдүүдэд цус хурах 3. Нэг буюу олон хэсэгт язрах 4. Дэлүү няцарч, цус хурах 5. Судасны багц гэмтэл 66.Элэгний гэмтлийг ямар хэлбэрт хувааж болох вэ? 1. Элэгний бүрхүүлийн доогуур цус хурах 2. Элэгний эдэд цус хурах 3. Олон хэсэгт язарч урагдах 4. Няцарч тасрах 5. Цөсний хүүдий, цорго гэмтэх 67.Парадоксаль амьсгалын үед уушги хоорондын хийн солилцоо амьсгал авах үед хаашаа шилжих вэ? А. Эрүүл уушигнаас эмгэг уушиг руу В. Эмгэг уушигнаас эрүүл уушиг руу С. Баруунаас зүүн тийш D. Зүүнээс баруун тийш Е. Гаднаас дотогш 68.Хавирганы хугарлын хавхлага амьсгал авах үед хаашаа хөдлөх вэ? А. Дотогшоо В. Гадагшаа С. Хөдлөхгүй D. Урагшаа Е. Хойшоо 69.Цээжний зөөлөн эд няцарсан үед илрэх шинж тэмдгийг дурьдана уу. 1. Амьсгал суларна. 2. Өвдөлт
 12. 12. 3. Ясны хавиралдах чимээ мэдрэгдэнэ. 4. Арьсан доор цус хурна. 5. Арьсан доор хий хуралдана. 70.Ходоодны хана цоорсон үед ямар шинж илрэх вэ? 1. Булчин чангарна. 2. Элэгний бүдэгшил буурах 3. Өрцөн дор хий хурна. 4. Хэвлийн сул хий шингэнгүй байх. 5. Элэгний бүдэгшил хэвийн 71.Гарал үүслээр хэвлийн наалдацыг яаж ангилах вэ? 1. Төрөлхийн 2. Аяндаа үүссэн /спонтанный/ 3. Хагалгааны дараах 4. Гэмтлийн 5. Үрэвслээс 72.Олон хавирганы хугарлын үед хийх хориг A. Хугарлын үзүүрүүдийн хооронд B. Паранефральный С. Школьниковын хориг D. Хугарсан хавирганы мэдрэлийн ёзоорт E. Цээжний ханыг мэдээгүйжүүлэх хориг 73.Нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн үед өвдөлт дарах зорилгоор алийг нь хэрэглэх хориотой вэ? А. Морфин В. Вагосимпатик хориг С. Перидураль анестизи D. Паранефраль хориг Е. Элэгний дугуй холбоосны хориг 74.Ходоод гэдэсний цус алдалтыг оношлох үндсэн арга нь юу вэ? А. Хэвлийг рентгенд харах В. Ходоодыг тодотгогч бодистой харах С. Гастродуоденоскопи D. Лапароскопи Е. Версулгографи 75.Беннетын хугарал ямар ясан дээр үүсдэг вэ? А. шилбэний яс В. атгаал яс С. шуу, богтосны яс D. сарвууны яс Е. дунд чөмөг 76.Дюпютерны хугарал ямар ясан дээр үүсэх вэ? А. дунд чөмөг В. Атгаал С. шуу, богтос D. шилбэний яс Е. сарвууны яс 77.Колессын хугарал ямар ясан дээр үүсэх вэ? А. Шилбэ яс В. атгаал яс С. богтос яс D. шуу яс Е. дунд чөмөг 78.Бугуйн аль ясны хугарал нь илүүтэй тохиолдох А. Завь яс В. Хагас сар яс С. Гурвалжин өнцөгт яс D. Олон өнцөгт яс
 13. 13. Е. Толгой хэлбэрт яс 79.Эгэмний дотор үений (sternoclavicular joint) арын мултралын үеийн хамгийн зохимжтой эмчилгээ аль нь вэ? А. Зөвхөн өвчин намдаалт В. Мөрийг хөдөлгөөнгүй байлгахын тулд татлага байрлуулах С. Хаалттай аргаар засах D. Нээлттэй аргаар засах, интернал фиксаци хийх 80.Мөрний хугарал, мултралын үед гемиартропласти /нэг талын/ хийсний дараа гарах хүндрэл юунаас болох вэ? А. 60-аас дээш В. Арын өнцөг >200 С. Ар талдаа бяцарсан D. Үе хоорондын хугарал Е. Яс сийрэгжсэн өвчтөнд 81.Густило-Андерсон ангилал II-т тохируулан хэрэглэх эмчилгээний арга барил аль нь зөв бэ? А. Битүү хугарлын эмчилгээ. В. Шархыг өргөсгөж угааж цэвэрлэж гуурс тавина. С. Булчин хэсгийн тэжээлтэй шилжүүлнэ. D. Цусан хангамжийг сэргээх хэрэгтэй Е. Аль ч үйлдлийг хийж болно. 82.Шаант чөмөгний хугарлын үед хүндрэл гарах шалтгаан онцлог 1. Цусан хангамж муутай 2. Шаантны урд хэсэг арьсан доорхи өөхлөг эд байхгүй. 3. Цус лимфийн зогсингшил үүсэх нь амар 4. Биеийн ачаалал төвлөрдөг. 5. Хөдөлгөөн ихтэй. 83.Бөөрний цочмог дутагдлын үед зайлшгүй хийх шинжилгээг нэрлэнэ үү. А. Цусан дахь креатинины хэмжээ В. Шээсэн дэх давсны агууламж С. Цусан электролит үзэх D. Зимницийн сорил Е. Цусны РН үзэх 84.Улаан хоолой гэмтэх үед гарах гол шинжийг нэрлэнэ үү? А. Юм залгих үед өвдөнө. В. Гадны биет байгаа юм шиг санагдана. С. Шүлс гоожино. D. Цустай бөөлжинө. Е. Хүзүүний арьсан дор хий хурна. 85.Ходоодны хана цоорсон үед ямар шинж илрэх вэ? 1. Булчин чангарна. 2. Элэгний бүдэгшил буурах 3. Өрцөн дор хий хурна. 4. Хэвлийн сул хий шингэнгүй байх. 5. Элэгний бүдэгшил хэвийн 86.Гарал үүслээр хэвлийн наалдацыг яаж ангилах вэ? 1. Төрөлхийн 2. Аяндаа үүссэн /спонтанный/ 3. Хагалгааны дараах 4. Гэмтлийн 5. Үрэвслээс 87.Гэдэсний наалдацт цочмог түгжрэлийн ямар төрлүүд байдаг вэ? 1. Хоёрдогч хожуу үеийн түгжрэл 2. Анхдагч эрт үеийн түгжрэл 3. Анхдагч хожуу үеийн түгжрэл 4. Хоёрдогч эрт үеийн наалдаст түгжрэл 5. Эрт үеийн нападаст түгжрэл
 14. 14. 88.Ходоод гэдэсний цус алдалтыг оношлох үндсэн арга нь юу вэ? А. Хэвлийг рентгенд харах В. Ходоодыг тодотгогч бодистой харах С. Гастродуоденоскопи D. Лапароскопи Е. Версулгографи 89.Ямар шинжийг Валягийн шинж гэх вэ? А. Шингэний цалгих чимээ сонсогдох В. Тогшиход хэнгэргэн чимээ сонсогдох С. Хэнгэрэг шиг том гэдэстэй болох /баллонообразны/ D. Агших хөдөлгөөн нь ихэссэн, дүүрсэн гэдэсний гогцоо харагдах Е. Баасаар бөөлжих 90.Хэвлийн ил гэмтэлтэй, гэдэсний гогцоо нь гарсан тохиолдолд ямар тусламж үзүүлэх вэ? а/ Шарханд хуурай боолт хийнэ б/ Гэдэсний гогцоог буцааж оруулна в/ Фурациллин новокайнтай эмтэй боолт хийнэ г/ Кордиамин тарина д/ Өвчин намдаагч хэрэглэнэ е/ Дамнуургаар яаралтай эмнэлэгт хүргэнэ А. а, б, г В. б, г, д С. в, д, е D. а, б, д Е. а, г, д 91.Дотуур цус алдалттай цээжний нэвтэрсэн гэмтэлд түргэн тусламжийн эмчийн баримтлах тактик а/ Полиглюкин тарина б/ Реополиглюкин тарина в/ Хавирга завсрын новокайны хориг г/ Викасол, ЕАК тарих д/ Даралттай ариун боолт хийнэ А. а, в, д В. б, в, г С. а, г, д D. в, г, д Е. а, б, д 92.Умдаг ясны (Pubic) ramus хэсгийн хугарал нь ихэнхдээ доорх гэмтэлтэй хавсарч тохиолддог А. Шээлгүүрийн гэмтэл В. Хэвлийн гялтангийн гэмтэл (hollow viscus) C. Sacral (олон уулзах) ясны гэмтэл D. Сүүжний тогооны гэмтэл E. Давсагны гэмтэл 93.Хүний дэлүүний гүйцэтгэдэг хамгийн гол үүрэг нь аль нь вэ? A. Цусны улаан эсийг боловсруулах B. Цусны цагаан эсийг боловсруулах C. Цус хадгалах D. Хамгаалагч эзэн –host defence E. Цус зөөвөрлөх 94.Ойролцоогоор өдөрт хэдий хэмжээний бие гүйцсэн цусны улаан эс дэлүүнээс зайлуулагддаг вэ? A. 2мл B. 20мл C. 100мл D. 250мл
 15. 15. E. 300мл 95.Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын мэс засал хийхэд баримтлах зарчим А. Хөнөөл багатай хагалгаа В. Хугархайг сайн зөв эвлүүлэх С. Хангалттай бөх бат эвлүүлэх D. Өвчтөнийг эрт идэвхитэй байдалд оруулах Е. Цоорлоос урьдчилан сэргийлэх 96.Хижээл болон хөгшин хүмүүст дунд чөмөгний хүзүүний хугарлаас хуурамч үе үүсэх шалтгаан юу вэ? 1. Дунд чөмөгний толгой ба хүзүүний цусан хангамж өөрчлөлтөнд орох 2. Хугархайг хангалтгүй эвлүүлснээс 3. Хугархайг бат бөх биш бэхэлснээс 4. Гэмтсэн мөчинд эрт ачаалал өгсөнөөс 5. Өвчтөний насны байдал 97.Өвдөгний үенд хатгалтыг хаагуур хийх вэ? A. Тойгны дээд орой буюу суурь түвшингээс 1-2 см арагш B. Тойгны хажуу талаас 3-4 дотор тал буюу гадна талаас C. Өвдөгний үений дотор талаар шилбэний шаант ясны урд барзгарын түвшинд D. Тойг долгилж байгаа түвшинд E. Тойгны доохно 98.Аарцаг ясны хугарал Школьниково-Саливановын аргаар аарцагны доторхи хоригийг аль цэгээс хатгалт хийх вэ? A. Сүүжний дэлбээний ясны урд төвгөрөөс 5 см дээрээс B. Сүүжний дэлбээний ясны урд төвгөрөөс 1 см дотогш C. Сүүжний дэлбээний ясны урд төвгөрөөс 1 см дотогш 3 см-ийн доор D. Сүүжний дэлбээний ясны урд төвгөрөөс 0.5 см дотогш E. Сүүжний дэлбээний араас 99.Атгаал чөмөгний гандан хэсгийн шинэ хугаралд хийх мэс заслын заалт 1. Ил хугарлын 2-3 зэрэг 2. Судас-мэдрэлийн хавсарсан гэмтэл 3. Атгаал чөмөг 2-члон хугарсан 4. Шуу богт чөмөгтэй хам хугарсан 5. Эмгэг хугарлууд 100. Дунд чөмөгний гэмтэл 1. АО ангилал 32 А3 нь нийлмэл хугарал 2. Дунд чөмөгний хугарлын ISS хэмжүүрээр 3-4 балл 3. 3 хүртэлх насны хүүхдэд дунд чөмөгний гаднах төгсгөл хэсгийн хугаралд мэс засал хийж болно 4. Рентген зургийг түнх, өвдөг үеийг оролцуулан авна 5. Дунд чөмөгний хугаралд захын цусны эргэлтийг шинжилгээ шаардлагагүй 101. Дунд чөмөгний мэс заслын эмчилгээний талаар 1. Түгжээт хадаасыг чөмөгний голоор, гандан хэсгийн ямар ч хэлбэрийн хугаралд хийж болно. 2. Үений ойролцоо, үений хугаралд /А.В.С. хэлбэр/ АО ялтас тавина
 16. 16. 3. АО мэргэжилтэнгүүд гадна бэхлэгчийг түр зуур бэхлэгчээр хэрэглэхийг зөвлөж байна. 4. Дунд чөмөгний үений ойролцоох хугаралд 5. Түгжээт хадаасыг чөмөгний голоор өрөмдөж хадна 102. Дунд чөмөгний хүндрэлтэй хугаралд 1. 1, 2-р зэргийн ил хугаралд битүү гэмтэлтэй адил эмчилнэ 2. 32 АВС зэргйин ил хугаралд гадна бэхлэгч 3. Хавсарсан хүнд гэмтэл ISS 25 балл 1 ялтас түгжээт хадаасаар ясны дотуур хадна 4. ISS 25-40 ялтас, түгжээт хадаас 5. ISS 40 балл бол гадна бэхлэгчийг хэрэглэнэ 103. Дунд чөмөгний төгсгөлийн хэсгийн хугарал 1. АО ангиллын 33 В22 үений хагас дарагдсан ердийн хугарал 2. Бүх зөрөөтэй суперкондилийн хугарал, (DCS)- ялтас тавина 3. Дотор гадна булууны тасарсан хугаралд мэс заслын эмчилгээ хийнэ 4. Нэмэлт допплеро сонография хийнэ 5. Цусан хангамж муу учир бороололт удаашралттай 104. Өвдөгний гэмтэл 1. Штенманы 1.2 шинж бол менискийн гэмтлийнх 2. Хажуугийн гадна холбоос сэргээсэн мэс заслын дараа өвдөгний үеэр 90° нугалсан байрлалд 6-н долоо хоног гөлтөгнөн боолт хийнэ 3. Өвдөгний үений шинэ хавсарсан гэмтэлд өвдөгний үеэр 1800–д гөлтөгнөн аравч онош бүрэн тодортол тавина 4. Тойгны төрөлхийн мултралыг эвийн аргаар эмчилнэ 5. Өвдөгний үений завсар 2 талдаа өргөссөн бол хэрээс холбоос гэмтэж болох 105. Өвдөгний үеийг дурангийн мэс заслаар хийх ажилбар мөн үү 1. Менискийг хэсэгчлэн тайрах, оёх, ховхорсон мөгөөрсийг тогтоох 2. Хэрээс хэлбэрийн холбоосыг нөхөн сэргээх 3. Өвдөгний үений доторхи гадна биеийг авна 4. Синовиаль бүрхэвчийг авна 5. Артропластикт үеийг цэвэрлэх 106. Мальгены хугарал гэж юу вэ? А. 2 талын умдаг суудал яс хоёулаа хугарах В. 2 талын суудал яс хугарч арын хана босоо байрлалаар хугарах С. Нэг талдаа умдаг суудал яс, ар талдаа ташаан дэлбээ босоо байрлалаар хугарах D. 2 талдаа умдаг суудал яс хугараад олон яс уулзахаар салах Е. Ахар сүүл хугарч, ээрцэг салах 107. Дунд чөмөгний хүзүү хугарсан үед хийх үндсэн эмчилгээг нэрлэ. А. Мэс засал В. Ясны татлага С. Гөлтгөнө боолт D. Бариа засал Е. Зөөлөн татлага 108. Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын үед илрэх шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү.
 17. 17. А. Вернеллын шинж В. Розер Нелатоны шугам өөрчлөх С. Өсгийн наалдах шинж D. Гуяа хавчих байрлалд байх Е. Ларрегийн шинж 109. Шаант чөмөгний гандан хэсгийн хугарлын эмчилгээний үндсэн аргыг нэрлэнэ үү. 1. Чөмөгний голоор уян шөрөг тавьж бэхлэх 2. Голомтоос зайдуу гадна бэхэлгээ 3. Хагас ил аргаар чөмөгний голоор хадаж түгжих 4. Ясны татлага 5. Гөлтгөнөн боолт 110. Дунд чөмөгний хугарлын үед тавих гөлтгөнөн боолтын хэлбэр ямар байх вэ? А. Лонгет В. Корсет С. Тутор D. Коксит Е. Трохобрахиальный 111. Атгаал чөмөгний дээд төгсгөлийн хугарал АО тогтолцоонд 11С3 аль нь вэ? 1. Анатомийн хүзүүний хугарал 2. Анатомийн хүзүүний төвгөрийн хугарал 3. Толгой, бяцарсан хугарал 4. VALGUS зөрүүтэй метафизын толгой 5. Үе рүү орсон олно сэлтрэлтэй хугарал 112. Өвдөгний урд гадны хэсгийн зөрөлдсөн холбоосуудын тасарсан үед. 1. Лачман Триллатын шинж нь эсрэг /өмнө талын шургуулага/ 2. Бүрэн хэмжээний тасралтын үед нэн даруй хөдөлгөөний хязгаарлалт үүсэх нь элбэг. 3. Өвдөгний саадгүй хөдөлгөөн өвдөгний хөдөлгөөнтэй байхад авсан зурагнаас мэдрэгдэнэ. 4. Арын шургуулга гэж байдаг. 5. Гэмтэх үед мэдрэгдсэн хүчтэй шажигналт нь хүнд хэлбэрийн гэмтэл /тасрал/ гэж үзнэ. 113. Өвдөгний үенд дурангаар ямар хагалгаа хийж болох вэ? 1. Менискийг оёх, хэсэгчлэн тайрах 2. Хэрээс хэлбэрийн холбоосыг сэргээх 3. Үений доторхи өөрчлөгдсөн нуглаас, хуниасыг тайрах 4. Синовиал бүрхэвчийг авах 5. Гадна биетийг авах 114. Шаант чөмөг булууны хугаралд мэс заслын эмчилгээ хийх заалт аль нь вэ? 1. Тогтворгүй зөрөөтэй хугарал 2. Үений гадаргуу ясны сэлтэрхийнүүдийн хооронд үений гадаргуу 3 мм илүү дарагдсан бол. 3. Хугаралтай үений холбоосны аппаратын тасрал, хам гэмтэл 4. Тасарсан хугарал
 18. 18. 5. Булууны эмгэг хугарал 115. Шаант чөмөгний булууны хугаралд аль аргыг сонгох вэ? 1. Шугамын хугаралд 6.5 мм cancellous шураг 2-ыг сонгож авна. 2. Үений гадаргууны дутмагшилд сэргээх зорилгоор хэмт ясаар дүүргэнэ. 3. Хугарлын байдлаас хамаарч Т буюу L металл ялтас cancellous 6.5 мм шураг, толгойн хэсэгт, бие хэсэгт 4.5 мм portex шураг 4. Хажуугаас түр зуур киршнерийн хос шөрөгөөр бэхлэнэ. 5. Гадна бэхлэгчийг тодорхой хугацаанд тавина. 116. Шилбэ тавхайн үенд цус хурахад тэргүүлэх шинж тэмдгийг заана уу? 1/ Хөхөрч няцрах 2/ Өвдөх 3/ Мөчний үйл ажиллагаа алдагдах 4/ Үенд цус хурах 5/ Шилбэний яс хоорондын үелэмж тасрах 117. Хавчаар яснуудын хугарлыг эвлүүлсний дараа дахин зөрүү өгөх шалтгаан юу вэ? А/ Гэмтлийн шокын бууралт В/ Анхдагчаар битүү гөлтгөнөн боолт тавих С/ Гөлтгөнөн боолтыг хэвшүүлж тавиагүйгээс D/ Сэргээн засах эмчилгээнээс Е/ Эрт ачаалал өгснөөс 118. Хавчаар яснуудын /пронациенно абдукционый хэлбэр/ хугарал мултралд гөлтгөнөн боолтыг хир хугацаагаар тавих вэ? А/ 1 сар В/ 2 сар С/ 2,5 сар D/ 3,5 сар Е/ 4 сар 119. Пронационный хэлбэрийн 3 хавчаар ясны хугарал мултралд мэс заслын эмчилгээ хийгээд хэдэн хоног чиг боолттой байлгах вэ? А/ 1 сар В/ 2 сар С/ 3 сар D/ 4 сар Е/ 5 сар 120. Шагайн ясны хугарахайд ямар шинж тэмдгүүд илрэх вэ? А/ Шилбэ-тавхайн үеэр тэнийлгэх, ул тийш хөдөлгөөн /нугалах/ хязгаарлагдана В/ Өсгий, шагайн үеэр хөдөлгөөн ихэснэ С/ Борвины шөрмөсний цөм хэсэгт цочмог өвдөнө, тавхай өлмий тийш хөдөлгөхөд хүчтэй өвдөнө, өсгийд тогшиход хугарлын түвшинд өвдөлт ихсэнэ, хөлийн I хуруу ул тийш нугалсан байдалтай байна D/ Гадна дотор хавчаарын хэлбэр өөрчлөгдөх Е/ Шилбэ тайвхайн үеэр хөдөлгөөн хэвийн байна
 19. 19. 121. Шагайн ясны хүзүүвчийн зөрүүтэй хугаралд эвийн эмчилгээний дараа хөдөлмөрийн чадвар сэргэх хугацаа А/ 1 сар В/ 2 сар С/ 3 сар D/ 4 сар Е/ 5 сар 122. Шагай ясны бие хэсэг шахагдаж хугарахад гөлтгөнөн боолтыг ямар хугацаагаар тавих вэ? А/ 4-5 сар В/ 3-4 сар С/ 3 сар D/ 2 сар Е 1 сар 123. Шагай өсгийн хэвийн өнцөг аль нь вэ? А/ 10-20± В/ 20-30± С/ 20-40± D/ 20-50± Е/40-60± 124. Төрөлхийн гилжгий хүзүү үүсгэх хүчин зүйл А. Төрөх үед гэмтэх В. Дисплазия С. Үр хөврөлийн гажиг хөгжил D. Төрөх үед зөв бус тусламж үзүүлснээс E. Буруу өлгийдсөнөөс 125. Гилжгий хүзүүний ямар хэлбэр илүү тохиолдох вэ? А. Ясны B. Булчингийн C. Рефлекторийн D. Үрэвслийн E. Зөөлөн эдийн 126. Зүүн талын гилжгий хүзүү A. Эрүү зүүн тийшээ хазайна. B. Эрүү баруун тийшээ хазайна. C. Эрүү их биеийн дунд шугамаар D. Хүзүүний байрлал өөрчлөгдөнө. E. Эрүү дээш татагдана. 127. Төрөлхийн түнхний мултралын шалтгаан, хүчин зүйл А. Үрэвслийн В. Гэмтлийн С. Дисплазия /дутуу хөгжил/ D. Эхийн хэвлийд зөв биш байрласан Е. Бодисын солилцооны хямрал 128. Төрөлхийн түнхний мултрал /дисплази/ ямар хүйсэнд илүү тохиолдох вэ? А. Эмэгтэй В. Эрэгтэй
 20. 20. С. Хоёуланд нь адилхан D. Хүндрэлтэй төрсөн тохиолдолд Е. Зөв биш төрүүлээгүй 129. Төрөлхийн түнхний мултрал аль талдаа илүү тохиолдох вэ? А. Зүүн В. Баруун С. 2 талын D. Аль аль талдаа ижилхэн тохиолдол Е. 2 талд илүү 130. Дунд чөмөгний толгой, үений тогооны харьцаагаар дисплазыг зэрэглэх 1. Хагас мултрал 2. М ултрал 3. Дутуу хөгжил 4. Хагас дутуу хөгжил 5. Мултралын өмнөх 131. Түнхний үений дисплазийн хүүхдийн амьдралын эхний саруудад тэргүүлэх шинж тэмдэг юу вэ? А. Мөч богиносох В. Гуя, хонгоны нугалаас ижил биш С. “Щелчка” шинж тэмдэг D. Алцайлт хязгаарлагдана Е. Мөч гадагш эргэсэн байдалтай 132. Несовершенно остеогенез /НСО/ ангиллаар А. Хондродисплазия В. Остеодисплазия С. Гиперостозом D. Костный эозинофиль Е. Остеохондродисплазия 133. НСО ямар бүтэц өөрчлөгдөх вэ? А. Фиброз эд В. Мөгөөрсөн эд С. Ясны эд D. Яс, мөгөөрсний эдийн хам өөрчлөлт Е. Фиброз, мөгөөрсөн эдийн өөрчлөлт 134. НСО ихэвчлэн ямар яс гэмтэх вэ А. Чөмөгт яс В. Хавтгай яс С. Нуруу D. Тавхай, сарвууны жижиг яс Е. Аль алинд нь 135. НСО-д эмгэг өөрчлөлтийн байршил А. Мөчний бүх сегментэд В. Эпифизд С. Метафизд D. Диафизд
 21. 21. Е. Эпи, метафизд 136. НСО мөчдийн ясанд эмнэл зүйн ямар өөрчлөлт илрэх вэ А. Яс хэврэгшинэ. B. Бороололт удаашрана. C. Ердийн хугацаанд бороолох D. Илүүдэл бороо үүснэ. E. Илүүдэл бороогүй 137. Шагай ясны бие хэсэг шахагдаж хугарахад гөлтгөнөн боолтыг ямар хугацаагаар тавих вэ? А/ 4-5 сар В/ 3-4 сар С/ 3 сар D/ 2 сар Е 1 сар 138. Эмнэлгийн мэргэжилтэн дараах тохиолдолд үйлчлүүлэгчдийн зөвшөөрөлгүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний шийдвэр гаргаж болно. А. Үйлчлүүлэгч сэтгэцийн хувьд чадамжгүйгээс зөвшөөрөл өгөх боломжгүй үед яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх нь ноцтой үр дагаварт хүргэх нь илэрхий В. Тухайн хүн согтуу үед С. Өвчтөний талаархи мэдээлэл нь үйлчлүүэгчид сэтгэл зүйн хүнд цохилт өгөх. Түүнээс үүдсэн ноцтой үр дагавар учруулах эрсдэлтэй. D. Төрөл, төрөгсдийн зөвшөөрөх эс зөвшөөрөх Е. Аль нь ч болно. 139. Үйлчлүүлэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч гэж хэн бэ? 1. Эцэг эх 2. Асран хамгаалагч 3. Харгалзан дэмжигч 4. Найз нөхөд 5. Аль нь ч болно 140. Эмнэлгийн мэргэжилтэн нэгнийгээ алдаа дутагдлыг шударгаар илчлэн, засаж залруулахад идэвхитэй оролцох, чөлөөт шударгаар өрсөлдөх нь А. Ёс зүйд хамаарна. В. Дотоод журамд хамаарна. С. Хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулагдана. D. Иргэний хуульд хамаарна. Е. Аль нь ч болно. 141. Үйлчлүүлэгчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний талаар шийдвэр гаргах үйл явцад эмч нарын хооронд санал зөрөөтэй байдал үүсвэл эцсийн шийдвэрийг хэн гаргах вэ? А. Зөвлөх эмч В. Үйлчлүүлэгчийг гардан хариуцаж буй эмнэлгийн мэргэжилтэн С. Эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр D. Клиникийн захирал Е. Аль нь ч болно. 142. Удирдах ажилтан эмнэлгийн мэргэжилтний үүргийг гүйцэтгэх явцад
 22. 22. А. Хөндлөнгөөс оролцох, зааварчлах, тулган шаардах эрхтэй В. Хөндлөнгөөс оролцох, зааварчлах, тулган шаардах эрхгүй С. Хамтарч үзлэг хийнэ. D. Аль нь ч биш Е. Зөвлөгөө өгнө. 143. Хэрэв үйлчлүүлэгч насанд хүрээгүй буюу эрх зүйн чадамжгүй бол шийвэрийг хэнээс авах вэ? А. Шийдвэрийг эмчлэгч эмч өөрөө гаргана. В. Эмч нарын зөвлөгөөн шийднэ. С. Эмнэлгийн удирдах ажилтан D. Түүний хууль ёсны төлөөлөгчөөс бичгээр авна. Е. Аль нь ч биш 144. Эмчлэх, сувилах, эм барих үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг ямар мэргэжилтэнд олгох вэ? 1. Эмч 2. Сувилагч 3. Эм зүйч 4. Лаборант 5. Эм найруулагч 145. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн онцлогтой холбогдсон тодорхой эрхийг аль байгууллага тогтоох вэ? А. Мэргэжлийн онцлогтой холбоотой тухайн байгууллага В. Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага С. Дээрхи 2 байгууллага D. Мэргэжлийн хяналтын газар Е. Эрүүл мэндийн сайд 146. Эрүүл мэндийн ажилтан гэж хэн бэ? А. Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн зорилго, чиг үүрэг бүхий хуулийн этгээдийг В. Анагаах ухааны дээд, дунд боловсролтой, хүний их, бага эмч, сувилагч, эм зүйч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан, шүдний эмч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтнийг С. Эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтэн болон эрүүл мэндийн байгууллагын бусад ажилтныг D. Анагаах ухааны шинжлэх ухааны доктор, боловсролын доктор, магистр Е. Мэргэжлээрээ 10 жилээс доошгүй ажилласан бол 147. Эмнэлгийн мэргэжилтний үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл хэн олгох вэ? А. Эрүүлийг хамгаалах газар В. Эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төв С. Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төр захиргааны төв байгууллага D. Бие даасан клиник, төвүүд Е. ЭМШУИС 148. Зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт гэж юуг хэлэх вэ? А. Эм хангамжийн байгууллагуудын эмийн жагсаалт
 23. 23. В. Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламжийн хүрээнд оношлогоо эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтэд эн тэргүүн хэрэглэхээр төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан эмийн нэрсийг С. Хүний амь насанд аюултай аливаа эмгэгийг оношлох, эмчлэх, түүнийг сэхээн амьдруулах, хүндрэлээс сэргийлэхэд чиглэгдсэн олон улсын конвенцийн жагсаалтад заасан эм хэрэгслийг D. Олон улсын фармокофед заасан эмүүд Е. Эмийн үйлдвэрүүдийн жорны эмийн жагсаалт 149. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ гэж 1. Хүн эрүүл мэндээ хамгаалах, эрүүл аж төрөх зан үйлийг дэмжин урамшуулахад чиглүүлэн өөрөө болон бусадтай хамтран явуулж байгаа арга хэмжэг хэлнэ. 2. Хүний амь насанд аюултай аливаа эмгэгийг оношлох, сэхээн амьдруулах үйл ажиллагааг хэлнэ. 3. Хүнд эрүүлжүүлэх бүх нийтийн эмнэлгийн үзлэг хийх. 4. Хүний өвчин, эмгэг, гэмтлийн илрүүлэх, оношлох магадлах илааршуулах, сэргээн засах, сэргийлэх болон эх барихад чиглэгдсэн, эмч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний дангаар буюу хамтран гүйцэтгэх үйл ажиллагааг хэлнэ. 5. Хүн амд үзүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохион байгуулах замаар хүн амын эрүүл мэндийг хангахад чиглэгдсэн анагаах ухаан, нийгэм эдийн засгийн цогц арга хэмжээг хэлнэ. 150. Эмнэлгийн мэргэжилтний дагаж буй хууль тогтоомж дүрэм журам нь үйлчлүүлэгчдийн эрх ашигт нийцэхгүй тохиолдолд А. Хууль учраас дагаж мөрдөхөөс өөр арга байхгүй В. Түүнийг өөрчлүүлэх талаар саналаа эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд тавина. С. Түүнийг өөрчлүүлэх талаар хуулийн байгууллагад хандана. D. Үйлчлүүлэгчдэд өөрчлөх зөвлөгөө өгнө. Е. Аль нь ч биш Сорилын зөв хариулт 1.B 2.C 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.C 9.A 10.B 11.B 12.D 13.D 14C 15.B 16.A 17.B 18.A 19.A 20.A 21.D 22.A 23.A 24.A 25.E 26.C 27.D 28.B /Хавсарсан гэмтэл/ 29.A 30.A 31.A 32.D
 24. 24. 33.C 34.C 35.C 36.B 37.C 38.C 39.D 40.D 41.B 42.A 43.E 44.D 45.E 46.E 47.D 48.C 49.E 50.E 51.A 52.C 53.C- 54.A 55.A 56.A 57.A 58.A 59.A 60.A 61.E 62.A 63.A 64.E 65.E 66.E 67.A 68.A 69.C 70.A 71.E 72.D 73.A 74.C 75.D 76.D 77.D 78.A 79.C 80.E 81.A 82.A 83.A 84.E 85.A 86.E 87.A 88.C 89.A 90.C 91.C 92.C 93.D 94.B 95.A 96.E 97.A 98.B 99.E 100.C 101.A 102.E 103.A 104.A 105.E 106.C 107.A 108.C 109.E 110.D 111.A 112.A 113.E 114.E 115.E 116.D
 25. 25. 117.E 118.C 119.B 120.C 121.D 122.B 123.C 124.B 125.B 126.B 127.C 128.A 129.A 130.A 131.D 132.B 133.C 134.A 135.A 136.A 137.B 138.A 139.A 140.A 141.C 142.B 143.D 144.A 145.B 146.C 147.C 148.B 149.D 150.

×