Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ալեն

2020, սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամփոփում

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ալեն

 1. 1. Ես Ալեն Վարդանյանն եմ, 8 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հարավային դպրոցի 2.1 դասարանում: Իմ դասվարն ընկեր Գոհարն է:
 2. 2. Ամենասիրելի…  Իմ ամենանասիրելի հեքիաթը Ցանկությունների ծառն է:  Իմ ամենանասիրելի բանաստեղծությունը Աշունն է:  Իմ ամենանասիրելի առարկան մաթեմատիկան է:  Իմ ամենասիրելի գրողը Հավհաննես Թումանյանն է:  Իմ ամենսաիրելի զբաղմունքը լողն է:
 3. 3. Մայրենի  Ես կարողանում եմ վարժ կարդալ:  Ես կարողանում եմ հանելուկներ հորինել:  Ես կարողանում եմ սիրուն գրել:  Ես կարողանում եմ հեքիաթներ պատմել:  Ես կարողանում եմ բառերից նոր բառեր կազմել:
 4. 4. Մաթեմատիկա  Ես կարողանում եմ հաշվել:  Ես գիտեմ բազմապատկման աղյուսակը:  Ես սովորել եմ աղյուսակը միչև 10:  Ես կարողանում եմ խնդիրներ լուծել:
 5. 5. Տեխնոլոգիա  Ես կարողանում եմ նկարել paint – ով և power point – ով աշխատել:  Ես կարողանում եմ օգտվել ինտերնետից և տարբեր տեղեկություններ գտնել:  Ես կարողանում եմ նկարել մատիտներով ու գուաշներով, նաև տարբեր բաներ պատրաստել թղթից և այլ նյութերից:
 6. 6. Մարմնակրթություն  Առավոտյան ես մարզանք եմ անում:  Ես գնում եմ լողի, կարողանում եմ լողալ ջրի տակ:  Ես կարողանում եմ ռոլիկներ քշել:
 7. 7. Ես և շրջակա աշխարհը  Ես կարդացել եմ կենդանիների, միջատների և ձկների մասին:  Նաև կարդացել եմ աշխարհի հրաշալիքների, բուրգերի մասին, ինչպես են ստեղծվել առաջին մեխանիզմները:
 8. 8. Իմ ճամփորդությունները  Ես գնացել եմ կենդանաբանական այգի, որտեղ տեսել եմ շատ հետաքրքիր կենդանիներ::  Ես գնացել եմ ակվարիում:
 9. 9. Իմ նկարներից

×