Publicité
سریال انیمیشنی The Sandman.docx
سریال انیمیشنی The Sandman.docx
سریال انیمیشنی The Sandman.docx
سریال انیمیشنی The Sandman.docx
Prochain SlideShare
Resident Evil.docxResident Evil.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

سریال انیمیشنی The Sandman.docx

  1. ‫سریال‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ The Sandman ‫شنی‬ ‫مرد‬ ‫سریال‬ ‫یا‬ The Sandman ‫سال‬ ‫محصول‬ 2022 ‫ایالات‬ ‫کشور‬ ‫دو‬ ‫سینمای‬ ‫هیجان‬ ،‫فانتزی‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نتفلیکس‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بریتانیا‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ،‫انگیز‬ ‫را‬ ‫فانتزی‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫ژانر‬ ‫این‬ ‫طرفداران‬ ‫برای‬ ‫درام‬ ‫و‬ ‫ترسناک‬ ‫می‬ ‫مدت‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫نامید‬ ‫کمیک‬ ‫اقباس‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫انتظارش‬ ‫ها‬ ‫ب‬ .‫کشیدند‬ ‫ه‬ ‫بیننده‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫عقیده‬ ‫وجود‬ ‫رویا‬ ‫و‬ ‫بیداری‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫مرزی‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ،‫منتقدان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫در‬ ‫ما‬ ،‫اثر‬ ‫این‬ ‫بالای‬ ‫موفقیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫نابود‬ ‫را‬ ‫داشت‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫ت‬ ‫صمیم‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫دانلود‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫دوبله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫گرفتیم‬ ‫هستید‬ ‫علاقمند‬ ‫اگر‬ .‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ‫بدانید‬ ‫جذاب‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫تا‬ .‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫شنی‬ ‫مرد‬ ‫کمیک‬ 1989 ‫توسط‬ ‫و‬ Neil Gaiman ، Sam Keith ‫و‬ Mike Dringerberg ‫تحسین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ،‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫شده‬ ‫ترین‬ ‫کمیک‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫سی‬ ‫دی‬ ‫های‬ ‫داست‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫رفته‬ ‫توسط‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫کمیک‬ ‫ان‬ ‫اصلی‬ ‫نقش‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫علاقمندان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سریال‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نتفلیکس‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫سندمن‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫استاریج‬ ‫تام‬ ‫را‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫چهره‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫فراوانی‬ ‫پرداخته‬ ‫آفرینی‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫اند‬ ‫ب‬ ‫توان‬ ‫ه‬ Gwendoline Christie ، Boyd Holbrook ، Charles Dance ، Jenna Coleman ‫و‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫دیگر‬ ‫سرشناس‬ ‫بازیگر‬ ‫بسیاری‬ ‫داستان‬ ‫شنی‬ ‫مرد‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫فلسفی‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫بالایی‬ ‫محبوبیت‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫سالیان‬ ‫ت‬ ‫که‬ ‫سریال‬ ‫این‬ .‫اند‬ ‫وسط‬ ‫قسمت‬ ‫تمام‬ ،‫شده‬ ‫تولید‬ ‫سی‬ ‫دی‬ ‫استودیو‬ ‫و‬ ‫وارنر‬ ‫برادران‬ ‫کمپانی‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫انگلستان‬ ‫لندن‬ ‫س‬ ‫این‬ ‫ریال‬ ‫این‬ ‫اپیزود‬ ‫نخستین‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫موفق‬ ‫آنقدر‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ،‫بگوئیم‬ ‫شما‬ ‫به‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ساخته‬ ‫هم‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعلام‬ ‫نتفلیکس‬ ،‫سریال‬ ‫شنی‬ ‫مرد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مورفیوس‬ ‫داستان‬ 1926 ‫می‬ ‫روایت‬ ‫و‬ ‫رویاها‬ ‫پادشاه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫پایان‬ ‫بی‬ ،‫هفت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫می‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫دنیا‬ ‫تمام‬ ‫عجیب‬ ‫بیماری‬ ‫ک‬ ،‫گیرد‬ ‫رویا‬ ‫سرزمین‬ ‫فرمانروای‬ ‫مورفیوس‬ ‫پادشاه‬ ‫میدان‬ ‫وارد‬ ‫بشریت‬ ‫نجات‬ ‫برای‬ ‫ها‬
  2. ‫می‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫زمانی‬ ‫کمیک‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫داستان‬ .‫شود‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مورفیوس‬ ‫که‬ ‫شود‬ Dream ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫رویاها‬ ‫دنیای‬ ‫از‬ ‫خودسرانه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫رویا‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫انسان‬ ‫قد‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫مجازات‬ ،‫گذاشته‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ .‫شود‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫او‬ ‫دیدن‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫دریم‬ ‫که‬ ‫غریبی‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫و‬ ‫جادویی‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫برد‬ ‫انسان‬ ‫شود‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫مقابله‬ ‫مرگ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫جاودانه‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫ها‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫زندانی‬ ‫شنی‬ ‫ظرف‬ ‫ده‬ ‫دریم‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫انسان‬ ‫نادانی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫زندانی‬ ‫ها‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫شکل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫داستان‬ ‫جذاب‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫غیبت‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫رویاها‬ ‫سرزمین‬ ‫پادشاه‬ ‫را‬ ‫رویاها‬ ‫دنیای‬ ،‫آشوب‬ ‫و‬ ‫مرج‬ ‫و‬ ‫هرج‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫کابوس‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ .‫کند‬ ‫درگیر‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫نافرمانی‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫رویاها‬ ‫دنیای‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫آشوب‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫دنیای‬ ‫وارد‬ ‫آنها‬ .‫زنند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫خطرناک‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ .‫شوند‬ ‫انسان‬ ‫دنیای‬ ‫وارد‬ ‫تدریج‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫جدی‬ ‫تهدید‬ ‫با‬ ‫بشریت‬ ‫بقای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫شو‬ .‫د‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫بیماری‬ ‫نام‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خواب‬ ،‫کرده‬ ‫خود‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شود‬ ‫انسان‬ ‫ها‬ .‫شوند‬ ‫حبس‬ ‫خودشان‬ ‫رویاهای‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫می‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫درگیر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫نمی‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫زنده‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫توا‬ ‫نند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ثابت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫بیدار‬ ‫حالا‬ .‫مانند‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫فرار‬ ‫زندان‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫طریقی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫دریم‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مورفیوس‬ ‫پادشاه‬ ‫ا‬ ‫نابودی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بشریت‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫آن‬ ‫قدرت‬ ،‫رویاها‬ ‫جهان‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫ز‬ .‫دهد‬ ‫نجات‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ The Sandman ‫با‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫منتقدان‬ ‫ببینیم‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫نظری‬ ‫چه‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫داشته‬ .‫اند‬ ‫شنی‬ ‫مرد‬ ‫سریال‬ ‫درباره‬ ‫منتقدان‬ ‫نظرات‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دانید‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ IMDb ‫متاکریتیک‬ ‫و‬ ‫تومیتوز‬ ‫راتن‬ ، ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫سریالی‬ ‫یا‬ ‫فیلم‬ ‫هر‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫می‬ ‫نمره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫ای‬ .‫دهند‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫فیلم‬ ‫محک‬ ‫سنگ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بسیاری‬ ‫توسط‬ ‫نمرات‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ .‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫نمرات‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫دلیل‬ IMDb ‫امتیاز‬ 7.9 ‫سری‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ال‬ 93 ‫را‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫گوگل‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫پسندیده‬ ‫امتیاز‬ ‫تومیتوز‬ ‫راتن‬ .‫اند‬ 87 ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬
  3. ‫تنها‬ ‫متاکریتیک‬ 2 ‫از‬ ‫منفی‬ ‫نقد‬ 27 .‫است‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫نقد‬ ‫داده‬ ‫نظراتی‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫هم‬ ‫بزرگ‬ ‫منتقدان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫آنها‬ ‫می‬ :‫پردازیم‬ ‫از‬ ‫باگر‬ ‫لیسی‬ Paste Magazine ‫امتیاز‬ ‫با‬ 87 ‫از‬ 100 ‫نمی‬ ‫را‬ ‫شنی‬ ‫مرد‬ ‫سریال‬ ‫اگرچه‬ ‫آن‬ ‫کیفی‬ ‫سطح‬ ‫ولی‬ ‫دانست‬ ‫نقص‬ ‫بی‬ ‫کاملا‬ ‫توان‬ ‫کتاب‬ ‫طرفداران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫انتظار‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بالاتر‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شاید‬ ‫کمیک‬ ‫های‬ ‫کنی‬ ‫نگاه‬ ‫منصفانه‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ‫باشند‬ ‫معترض‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫مرک‬ ‫هسته‬ ‫محتوای‬ .‫م‬ ‫و‬ ‫زی‬ ‫بازیگران‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کافی‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ .‫است‬ ‫بازیگران‬ ‫بازی‬ ،‫سریال‬ ‫این‬ ‫قوت‬ ‫نقطه‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫میلر‬ ‫شانون‬ ‫لیز‬ Consewuence ‫امتیاز‬ ‫با‬ 83 ‫از‬ 100 ‫تفاوت‬ ‫کتاب‬ ‫میان‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سریال‬ ‫و‬ ‫کمیک‬ ‫های‬ ‫کیفیت‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫رویاهایمان‬ ‫کردن‬ ‫زندگی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫تصور‬ ‫و‬ ‫بالاست‬ ‫بسیار‬ ‫سریال‬ .‫است‬ ‫انگیز‬ ‫وهم‬ ‫و‬ ‫ترسناک‬ ،،‫شویم‬ ‫بیدار‬ ‫باید‬ ‫روزی‬ ‫از‬ ‫تیلور‬ ‫برایان‬ ‫رابرت‬ Collider ‫امتیاز‬ ‫با‬ 83 ‫از‬ 100 ‫کتاب‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫الهام‬ ‫در‬ ‫سندمن‬ ‫کارگردان‬ ‫و‬ ‫نویسندگان‬ ‫توانایی‬ ‫ک‬ ‫میک‬ .‫است‬ ‫باورپذیر‬ ‫و‬ ‫برانگیز‬ ‫تحسین‬ ،‫سریال‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫لوید‬ ‫رابرت‬ Los Angeles Times ‫امتیاز‬ ‫با‬ 80 ‫از‬ 100 ‫نمی‬ ‫انصافی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫بیننده‬ ‫هیچ‬ ‫را‬ ‫سریال‬ ‫این‬ ‫بازیگران‬ ‫درخشان‬ ‫بازی‬ ‫تواند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫کمیک‬ ‫کتاب‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بازنگری‬ .‫ببرد‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫آنه‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫مدرن‬ ‫بسیار‬ ،‫سریال‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ،‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫ا‬ .‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫دانلود‬ ‫انیمیشنی‬ ‫سریال‬ The Sandman ‫سندمن‬ ‫سریال‬ ‫کتاب‬ ‫طرفداران‬ ‫که‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫سندمن‬ ‫کمیک‬ ‫های‬ ‫سریال‬ ‫ترندترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کرده‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ .‫است‬ ‫جهان‬ ‫سینمای‬ ‫روزهای‬ ‫این‬ ‫کمیک‬ ‫های‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫جدیدترین‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫سریال‬ ‫ترین‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آماده‬ ‫ممکن‬ ‫سریا‬ ‫این‬ ،‫دهد‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ل‬
  4. ‫سعی‬ ‫همواره‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫دوبله‬ ‫اختصاصی‬ ‫تیم‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫دوبله‬ ،‫دانلود‬ ‫و‬ ‫آماده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫بالاترین‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫ببندد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫آثار‬ ‫سازی‬ ‫داستان‬ ‫طرفداران‬ ‫بزنید‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫پلفترم‬ ‫به‬ ‫سری‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫هستید‬ ‫مردشنی‬ ‫های‬ ‫تصمیم‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫علاقمند‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫یا‬ ‫دانلود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خود‬ ‫سریال‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫هستید‬ ‫کافی‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫براه‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫های‬ .‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫فیلم‬ ‫گو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اثر‬ ‫نام‬ ‫است‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫فارسی‬ ‫دوبله‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫جدید‬ ‫انیمیشن‬ ‫دانلود‬ ، ‫دانلود‬ ‫انیمه‬ ‫و‬ ‫سلایر‬ ‫دانلود‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫لینک‬ ‫با‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬
Publicité