Publicité
ลักษณะข้อดีและข้อด้อยของอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
Prochain SlideShare
ใบงานเรื่อง ลักษณะข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ใบงานเรื่อง ลักษณะข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Similaire à ลักษณะข้อดีและข้อด้อยของอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์(20)

Publicité

ลักษณะข้อดีและข้อด้อยของอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  1. ใบงาน เรื่อง ลักษณะข้อดีและข้อด้อยของอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กราฟิกส์แท็บเล็ต หรือ ดิจิไทเซอร์ หรือมักเรียกกันว่า เมาส์ปากกา เป็นอุปกรณ์รับเข้า สาหรับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้บุคคลใช้มือวาดภาพและกราฟิกส์ทานองเดียวกับใช้ปากกาวาดลง บนกระดาษ ทั้งยังสามารถใช้ยึดเก็บข้อมูล ลงลายมือชื่อ และร่างภาพจากกระดาษซึ่งวางหรืดติด ไว้บนเครื่องได้ด้วย อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยกระดานที่สามารถใช้แท่ง (stylus) ซึ่งเป็นอุปกรณ์คล้ายปากกาและแนบ มาพร้อมกัน วาดหรือร่างภาพลงบนนั้นได้แต่ภาพจะมิได้ปรากฏบนตัวแท็บเล็ต หากปรากฏบน จอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกันอยู่ ข้อดี : น้าหนักเบา พกพาง่าย ทางานได้ดีบนพื้นผิวหลากหลาย ไม่มีปัญหาเรื่องความสับสน ระหว่างการคลิกซ้าย – ขวา เพราะวิธีการออกแบบรูปแบบการกดที่เหมาะสม ข้อเสีย : ไม่มีปุ่มพักการใช้งาน อยากพักต้องถอดแบตเตอรี่ออกอย่างเดียว ผู้ใช้เมาส์ปกติอาจต้อง ใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อใช้เมาส์ปากกา ขณะที่ชิ้นส่วนอะไหล่สาหรับเปลี่ยนเสี่ยงสูญหายง่าย มาก
Publicité