Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ievads Datorzinibas

4 558 vues

Publié le

Ievadlekcija par IT Pamatjēdzieniem un datora uzbūvi

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Ievads Datorzinibas

 1. 1. Ievads Datorzinībās Pasniedzējs Gatis Šeršņevs Auce 2009
 2. 2. Mūsdienu informācijas sabiedrības tendences <ul><li>Pieaug informācijas apjoms, kas nepieciešams ikdienas vajadzību apmierināšani. </li></ul><ul><li>Zināšanas un prasmes ir tas, kas nosaka mūasu prestižu sabiedrībā. </li></ul><ul><li>Izglītības vērtība ir tās nepārterauktībā. </li></ul><ul><li>Informācijas tehnoloģijas ir šā gadsimta galvenais darba rīks </li></ul><ul><li>Jaunieši savu dzīvi nespēj iedomāties bez tehnoloģijām, turklāt, vecākai paaudzei tās sagādā problēmas </li></ul>
 3. 3. Galvenie pamatjēdzieni <ul><li>Informācijas tehnooģijas (IT) : zināšanu, metožu, paņēmienu un tehnisko paņēmienu kopums, kas ar datoru un sakaru līdzekļu starpniecību nodrošija jebkuras informācijas iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu </li></ul><ul><li>Aparatūra: (hardware) ir datu apstrādes sistēmas fizikālā daļa </li></ul><ul><li>Programmatūra (software): instrukciju kopa, kas nosaka operāciju secību , ko izpilda dators datu apstrādes procesā </li></ul>
 4. 4. Personālie datori (vecie)
 5. 5. Personālais dators <ul><li>Personālais dators ( Personal Computer  – PC) ir neliels, universāls, vienam lietotājam paredzēts dators. Tas paredzēts individuālai izmantoša­nai, piemēram, birojā vai sadzīvē. Parasti ar personālo datoru saprot fir­mas IBM PC ražotajiem saderīgus datorus, kas pašlaik ir plašāk izmanto­tais datoru tips. Taču eksistē arī citas personālo datoru saimes, piemēram, Macintosh . </li></ul>
 6. 6. Piezīmjdators (notebook) <ul><li>Piezīmjdators (notebook) ir portatīvs personālais dators ar autonomu barošanas avotu, nelielu tastatūru un displeju. Pēc saviem izmēriem piezīmjdators ir mazāks par klēpjdatoru un lielāks par kabatdatoru. Datu ievadīšanai piezīmjdatorā tastatūras vietā dažkārt izmanto gaismas zīmuli. (Personālie datori. 1998)Par piezīmjdatoriem pieņemts saukt klēpjdatorus, kuru svars ir mazāks par 6 mārciņām. Ikdienā bieži arī klēpjdatorus sauc par piezīmjdatoriem. </li></ul>Piezīmjdatori Compaq Presario 700US un Sony VAIO SR
 7. 7. Tīkla dators <ul><li>Tīkla dators ( network computer ) ir speciāli veidots izmantošanai datoru tīklos, tādēļ tam bieži vien nav atmiņas ierīču, piemēram, cieto disku, diskešu ierīču. Programmas un dati tiek ielādēti no lieldatora. Šie datori ir lētāki. Tos var, piemēram, izmantot darbam internetā, informācijas punktos. </li></ul>
 8. 8. Datoru tipi Lieldators ( mainframe computer ) ir jaudīgs dators, ko vienlaikus var izmantot vairāki tūkstoši lietotāju. To kā galveno datoru izmanto lielās or­ganizācijās un valsts iestādēs, lai daudziem lietotājiem būtu iespējams piekļūt lielam informācijas daudzumam (piemēram, bankās). Lieldatori ļauj šo informāciju centralizēti uzglabāt un vadīt. Lieldatoram nepieciešama ie­vērojami lielāka ātrdarbība, jauda un vieta datu glabāšanai, tāpēc tie ir ļoti dārgi.
 9. 9. Personālais ciparasistents (PDA) <ul><li>Personālais ciparasistents ( Personal Digital Assistant – PDA ) ir plaukstdators personiskās informācijas pierakstīšanai ar speciāla zī­muļa jeb irbuļa ( stylus ) palīdzību, piemēram, noteiktu datumu un adre­šu fiksēšanai, dažādu piezīmju pierakstam... PDA tipa datoru apzīmēšanai mēdz lietot arī terminus plaukstdators ( palmtop vai handheld computer ) un kabatas dators ( pocket computer ). </li></ul>
 10. 10. Datora galvenās sastāvdaļas Dators ir ātrdarbīga programmējama elektroniska ierīce informācijas apstrādei, uzglabāšanai un apmaiņai .
 11. 11. Monitori (Monitor) Šķidro kristālu (LCD) <ul><ul><li>Elektronu staru (CRT) </li></ul></ul>
 12. 12. Jūtīgā ekrāna monitori Accu Touch IntelliTouch CarrollTouch
 13. 13. Klaviatūras (Keyboard)
 14. 14. Peles (Mouse)
 15. 15. Kursorsvira
 16. 16. Kursorsvira 2
 17. 17. Spēļu ragi
 18. 18. Stūres
 19. 19. Tintes Printeri (Ink Jet)
 20. 20. Lāzeru printeri (Laser Jet)
 21. 21. Adatu printeri
 22. 22. Ploters (Ploter) Ploteris pēc funkcijām līdzinās printerim. Atšķirībā no printera viņu izmanto liela formāta izdrukām, kā piemēram plakātiem, rasējumiem.
 23. 23. Skeneris (Scanner) Skeneris ( scanner ) ir ierīce, ar kuras palīdzību var nolasīt un nosūtīt uz datoru dokumentus, zīmējumus, fotogrāfijas, diapozitīvus.
 24. 24. Multifunkcionālās iekārtas Vairāku iekārtu apvienojums vienā. Visbiežāk tiek apvienots printeris, skeneris, kopētājs, fax.
 25. 25. Multimedia Web kameras Web Kamera (Webcam) var izmantot videokonferenču rīkošanai internetā. Visbiežāk izmanto lai sazinātos caur Skype, Messenger u.c. līdzīgām programmām.
 26. 26. Sistēmbloks bez sānu vāka.
 27. 27. Sist ēmbloks <ul><li>sistēmblokā ietilpstošās ierīces veic galvenos sistēmas darbības uzdevumus. </li></ul><ul><li>- uztur procesora darbību </li></ul><ul><li>- uztver vadības ierīču signālus </li></ul><ul><li>- izdara aprēķinus </li></ul><ul><li>- izvada aprēķinu rezultātus </li></ul><ul><li>- vieno ievad un izvadierīces (vadības iekārtas) </li></ul><ul><li>- uztur tīkla sakarus </li></ul>
 28. 28. Sistēmas plate <ul><li>Pamatplate jeb mātes plate (motherboard) ir datora galvenā sastāvdaļa. Tai tieši vai pakārtoti ir pieslēgtas visas pārējās datora sastāvdaļas. Tajā tiek iesprausts procesors, operatīvā atmiņa un paplašinājuma kartes. </li></ul><ul><li>Pamatplates galvenie raksturojošie lielumi ir: </li></ul><ul><li>sistēmas kopne; </li></ul><ul><li>mikroshēmu komplekts; </li></ul><ul><li>slotu skaits un tipi. </li></ul>
 29. 30. Mikroprocesori Procesora ātrums [MHz] norāda, cik miljonus reižu sekundē dators spēj veikt elementāras darbības,t.i., darbības, kurās nav nepieciešams izmantot atmiņu. Nopietnam mūsdienu datoram ātrums ir 1,2 – 3 un vairāk GHz (gigaferci).
 30. 31. Cietais disks <ul><li>Ier īce informācijas glabāšanai datorā. To ietilpība no dažiem GB līdz dažiem 100 GB </li></ul>disks dzinēja ass celiņš ierakstes/nolasīšanas galviņa keš buferis mikroprocesors cilindrs
 31. 32. Operatīvā atmiņa (RAM) Operatīvajā atmiņā ( Random Access Memory - RAM ) glabājas datora darbības laikā nepieciešamā informācija. Ja elektrība pazūd, zūd arī visi tajā esošie dati;
 32. 33. Video karte <ul><li>Videokarte ( video card ) ir paplašināšanas plate, kas tiek pievienota personālā datora spraudņiem un kas ģenerē tekstu vai grafikas attēlus monitora ekrānā. Videoplati dažkārt sauc arī par videoadapteri, videokontrolleri vai videokarti. </li></ul>
 33. 34. Skaņas karte
 34. 35. Citi datu nesēji
 35. 36. CD-ROM un DVD-ROM ierīces un diski CD R Lasa CD diskus CD RW Lasa un raksta CD diskus DVD R Lasa un raksta un DVD diskus DVD COM0 Lasa un raksta CD diskus , lasa DVD diskus CD RW raksta un lasa gan CD gan DVD diskus CD diski 600 – 800 MB DVD diski 4,7 GB
 36. 37. Informācija datoros <ul><li>Informācijas veidi </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Teksts </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Attēls (grafika) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Skaņa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Video </li></ul></ul></ul></ul>
 37. 38. Informācija datoros <ul><li>Mērvienības </li></ul>1 simbols aizņem 1 B aitu Baits (8 biti) Kilobaits KB(1,000 baiti; 103 baiti) Megabaits MB (1,000,000 baiti; 106 baiti) Gigabaits GB (1,000,000,000 baiti; 109 baiti) Terabaits TB (1,000,000,000,000 baiti; 1012 baiti) Petabaits PB (1,000,000,000,000,000 baiti; 1015 baiti)
 38. 39. Programmatūra tās iedalījumsa <ul><li>sistēmprogrammās, kas vada datoru sistēmas darbību, piemēram, operētājsistēmas; </li></ul><ul><li>utilītprogrammās, kas veic specializētas funkcijas, piemēram, atjauno dzēstus failus, pārbauda cieto disku (piemēram, Norton Utilities ), meklē un iznīcina datoru vīrusus (piemēram, Kaspersky Anti-Virus , Norton AntiVirus ) utt.; </li></ul><ul><li>lietojumprogrammās, ko izmanto, lai ar datora palīdzību izpildītu noteikta veida darbus, piemēram, ievadītu un noformētu tekstu vai pārlūkotu internetu. </li></ul>
 39. 40. Sistēmprogrammas <ul><li>Operētājsistēmas </li></ul><ul><li>MS-DOS,, UNIX, MacOS, OS/2 Linyx MS Windows 3.11,9x,NT,2000, XP, Vista u.c . </li></ul><ul><li>Datu bāžu vadības sistēmas (DBVS) </li></ul><ul><li>FoxPro, MS Access, ORACLE, SQL , Paradox, Centura/GUPTA u.c. </li></ul><ul><li>Tīkla operētājsistēmas </li></ul><ul><li> Novell, MS WindowsNT /2000/2003 u.c. </li></ul>
 40. 41. Operētājsistēmas Operētājsistēma ir programmu kopums , kas nodrošina datora saskaņotu darbu atbilstoši lietotāja vajadzībām. Tā nodrošina nepieciešamo programmu iedarbināšanu, failu uzglabāšanu, dzēšanu un kopēšanu, kā daudzas citas lietas. Bez Operētājsistēmas darbs ar datoru nav iespējams. MS-DOS, MS Windows, UNIX, MacOS, OS/2 Linyx u.c.
 41. 42. Servisa programmas <ul><li>Antivīrusu programmas </li></ul><ul><li>McAfee, Dr.Web, VirusScan u.c. </li></ul><ul><li>Datora iekārtas diagnosticējošās programmas </li></ul><ul><li>ScanDisk, Disk Defragmenter, printeru apkalpes programmas u.c. </li></ul><ul><li>Arhivatori </li></ul><ul><li>ARJ, ZIP, RAR u.c. </li></ul>
 42. 43. Lietojumprogrammas <ul><li>Tekstapstrādes lietotnes ir programmas, kas paredzētas dažāda veida dokumentu sagata­vošanai, piemēram, Microsoft Word , Corel WordPerfect , Lotus   Word Pro un OpenOffice.org Writer . Latvijā ir izstrādātas lietotnes BurtNieks un Tildes Rakstvedis . </li></ul><ul><li>Izklājlapu lietotnēs . Pazīstamākās izklājlapu lietotnes ir Lotus 1–2–3 , Corel Quattro Pro , Microsoft Excel , OpenOffice.org Calc . </li></ul><ul><li>Prezentāciju lietotnēs , paredzētas uzstāšanās un reklāmas materiālu sagatavošanai un de­monstrācijai, piemēram, Microsoft PowerPoint , Lotus Freelance , Corel Presentation un OpenOffice.org Impress .. </li></ul><ul><li>Programmas, kas dod iespēju strādāt ar datu bāzēm, sauc par datu bāzu pārvaldības sistēmām ( DBPS ) vai datu bāzu vadības sistēmām ( DBVS ). Galvenās datu bāzes funkcijas ir datu uzglabāšana, rediģēšana, meklēšana un pārskatu veidošana. Populārākās datu bāzu vadības sistēmas ir Corel Paradox , Lotus Approach , Microsoft Access , Microsoft Visual FoxPro , OpenOffice.org Base . </li></ul>
 43. 44. <ul><li>Grāmatvedības un uzskaites programmu piemēri: </li></ul><ul><ul><li>     </li></ul></ul>Biznesa programmas
 44. 45. Datorizētā projektēšana Autodesk AutoCAD projektēšanai Microsoft Visio  – tehnisku diagrammu veidošanai Broderbund 3D home Design Suite – istabu plānošanai un interjera izveidošanai
 45. 46. Vai programmas ir par velti? <ul><li>Par programmatūru tieši tā pat kā par datoru jāmaksā ! Taču pastāv alternatīvas. </li></ul><ul><li>Latvijas likumdošanā par datorprogrammu nelegālu lietošanu ir noteikti šādi sodi: </li></ul><ul><li>naudas sods līdz 100 minimālajām mēnešalgām; </li></ul><ul><li>nelegālās programmatūras konfiskācija; </li></ul><ul><li>brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem. </li></ul>
 46. 47. Programmatūru versiju numuri <ul><li>Laika gaitā izstrādātajās programmās parādās uzlabojumi vai pilnīgi jaunas iespējas. Šie jaunumi tiek apkopoti jaunā versijā, kura no iepriekšējās atšķiras ar numuru. Numuri var būt pēc kārtas, piemēram, 6, 7, 8, vai arī atdalīti ar punktu, piemēram, 1.4, 1.5. Jo numurs ir lielāks, jo versija ir jaunāka. Jaunāka versija atvieglo strādāšanu un sniedz lielākas iespējas, bet parasti prasa arī jaudīgākus datorus. </li></ul><ul><li>Var nākties saskarties ar problēmu, ka, piemēram, ar vienā datorā Microsoft Word programmā sagatavotu dokumentu cita datora Word programma atsakās strādāt vai to &quot;nesaprot&quot;. Iemesls - abos datoros ir dažādas Word versijas. Jaunāka versija saprot un māk strādāt ar iepriekšējās versijās sagatavotiem dokumentiem, bet vecākās versijās jaunāku versiju dokumentus var arī nesaprast </li></ul>
 47. 48. Kas ir datoru vīrusi <ul><li>Datoru vīrusi ir mazas programmas, kas iekļūst citās programmās, failos un diskos. Lielais vairums no tiem aktivizējas, palaižot inficētu failu vai strādājot ar inficētu disku. </li></ul><ul><li>Visveiksmīgākie un izturīgākie vīrusi nedara neko citu, kā tikai slēpjas, vairojas un gaida iespēju pārceļot uz citu datoru. Visbiežāk to nodarītais ļaunums ir nejaušs, jo atkarīgs no autora profesionalitātes un programmēšanas iemaņām. </li></ul><ul><li>Bīstamāki ir tie vīrusi, kas iznīcina failus, sabojā diskus, neļauj palaist operētājsistēmu vai iznīcina BIOS. Tie parasti neizplatās tik ātri, jo paši iznīcina savu mājvietu. </li></ul><ul><li>Tagad plašas iespējas vīrusu izplatībai paver interneta pakalpojumu izmantošana. </li></ul>
 48. 49. Interneta resursi mācībām <ul><li>Video pamācības http :// www.riga.lv /LV/ Channels / About_Riga / Kaleidoscope / talmaciba.htm </li></ul><ul><li>Grāmatas </li></ul><ul><li>http :// www.latvijapasaule.lv / generic / show /25 </li></ul><ul><li>http :// www.jrpic.lv /?ID=1650 </li></ul>

×