Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentationgreeshma

138 vues

Publié le

ppt

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentationgreeshma

 1. 1. Submitted by Greeshma P.V Sanskrit Optional Roll No. 4 GCTE, Thycaud
 2. 2. º´ÉÉMÉ iɨÉÂ
 3. 3. ´ÉänùÉ &
 4. 4. SÉiÉÖ´ÉænùÉ& ºÉÎxiÉ*
 5. 5. @ñM´Éänù¨É SÉiÉÖ´ÉænùÉä ¨ÉvªÉä |ÉlɨÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* {ÉÖ®úÉiÉxÉ´Éänù¨É ¦É´ÉÊiÉ @ñM´Éänù¨ÉÂ* @ñM´ÉänùºªÉ ={ÉYÉÉiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ =i½þÉäiÉÉ´ÉÂ*
 6. 6. ªÉVÉÖ´Éænùä ªÉYÉÊ´ÉvɪÉ& ʴɶÉnùªÉxiÉä* ªÉVÉÖ´ÉænÆù ÊuùvÉÉ Ê´É¦ÉVªÉiÉä* ¶ÉÖC±ÉªÉVÉÖ´ Éænù¨ÉÆ EÞò¹hɪÉVÉÖ´É ænÆù
 7. 7. ªÉVÉÖ´ÉænùºªÉ ={É´Éänù¨É ¦É´ÉÊiÉ vÉxÉÖ´Éænù¨ÉÂ
 8. 8. MÉt¯û{Éä ʱÉJÉiÉÖÆ ´ÉänÆù ¦É´ÉÊiÉ ºÉɨɴÉänù¨ÉÂ* ºÉɨɴÉänäù 1549 ºÉÚHòÉ& ºÉÎxiÉ*
 9. 9. {ÉÚ´ÉÉÇÌSÉEÆò =kÉ®úÉÌSÉEÆ
 10. 10. ´ÉètÆ, ¨ÉÉÎxpùEòÊ´ÉtÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉSÉÉ®úGò¨ÉÉ& SÉ +Éκ¨ÉxÉ ´Éänèù +xiɦÉÇ´ÉÊiÉ* +ɪÉÖ´ÉænÆù ={ɪÉÖVªÉ C´ÉÊSÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÇ& SÉ +jÉ |ÉÊiÉ{ÉÉtiÉä* +lÉ´ÉÇ´ÉänùºªÉ ={É´ÉänÆù ¦É´ÉÊiÉ +lÉǶÉɺjɨÉ +lÉǶÉɺjɺªÉ |ÉhÉäxÉÉ ¦É´ÉÊiÉ ¸ÉÒ EòÉèÊ]õ±ªÉxÉÂ*

×