Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Qartuli sqema 2

1 765 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Qartuli sqema 2

 1. 1. საშინაო საქმეთა სამინისტრო აპარატი სასაზღვრო პოლიციის პოლიციის დეპარტამენტი დეპარტამენტი პროფ. და ახალგაზსაჯარო სახელობ რდობის სამაშველმმართვე ო და ო ლობის განათლე სპორტის ბის
 2. 2. სამინისტროს აპარატი აპარატის უფროსირეფორმებისა და განვითარების საინფორმაციო- ანალიტიკური ბიურო ცენტრირეგიონალური განვითარების საეთაშორისო თანამშრომლობისა და სამსახური ევროინტეგრაციის სამსახურიშიდა კონტროლის სამსახური ინფო- ტექნოლოგიების სამსახური იურიდიული სამსახური საფინანსო სამსახური კადრების სამსახური კანცელარია
 3. 3. პოლიციის დეპარტამენტი დეპარტამენტის უფროსიცენტრალური საპატრულო პოლიცია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური პოლიცია ცენტრალური კრიმინალური მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური პოლიცია პოლიცია შიდა ქართლის რეგიონალური დაცვის პოლიცია პოლიცია ქ. თბილისის პოლიცია ქვემო ქართლის რეგიონალური პოლიცია აფხაზეთის ავტონომიური სხვა რეგიონები რესპუბლიკის პოლიციააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიცია პოლიციის აკადემია
 4. 4. ცენტრალური კრიმინალური პოლიცია უფროსი საინფორმაციო-ანალიტიკური ინტერპოლი სამსახური ორგანიზებული დანაშაულის კადრების სამსახურიწინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურიკორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საფინანსო სამსახური სამსახური ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ლოჯისტიკის სამსახური ბრძოლის სამსახური კანცელარია სპეციალური ოპერატიული ტექნიკის სამსახურისაზოგადოებასთან ურთიერთობის ოპერატიულ-ტაქტიკური სამსახური ქვედანაყოფი
 5. 5. ცენტრალური საპატრულო პოლიცია უფროსი საინფორმაციო-ანალიტიკური კანცელარიასამსახური (საკოორდინაციო ცენტრი) ცენტრალური საგზაო ნებართვებისა და მაგისტრალების სამსახური რეგისტრაციის სამსახური სპეცრაზმი
 6. 6. რეგიონალური პოლიცია უფროსისაინფორმაციო-ანალიტიკური საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური სამსახური საპატრულო პოლიცია რეგიონის რაიონული პოლიციები კრიმინალური პოლიცია რეგიონის რაიონული პოლიციები კადრების სამსახური რეგიონის რაიონული პოლიციები საფინანსო და ლოჯისტიკის რეგიონის რაიონული სამსახური პოლიციები
 7. 7. რაიონული პოლიცია უფროსი სამორიგეო კანცელარიაკრიმინალური პოლიცია საპატრულო პოლიცია
 8. 8. თბილისის პოლიცია უფროსისაინფორმაციო-ანალიტიკური საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური სამსახური საპატრულო პოლიცია რაიონული პოლიცია კრიმინალური პოლიცია რაიონული პოლიციასაფინანსო და ლოჯისტიკის რაიონული პოლიცია სამსახური კადრების სამსახური რაიონული პოლიცია კანცელარია რაიონული პოლიცია
 9. 9. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უფროსი ანტიტერორისტუ დაზვერვის კონტრდაზვერვი ლიდეპარტამენტი ს დეპარტამენტი დეპარტამენტი

×