onderwijsprestaties the netherlands onderwijs vve educational achievement. education effects parental involvement educational disadvantage policy ouderbetrokkenheid islamic schools onderwijsachterstanden ethnic minority oetc islamitische scholen educational disadvantage ouderparticipatie parental participation onderwijsachterstanden beleid bestrijding taalvaardigheid effecten voortgezet onderwijs boekbespreking cohortonderzoek basisonderwijs vve voorschools vroegschools peuters kleuters prestaties early childhood education etniciteit nederland parents integration onderwijs in eigen taal onderwijsachterstandenbeleid effectiviteit tweetalig onderwijs dialect religion sekse allochtone leerlingen validity ethnicity onderadvisering integratie allochtone ouders school denomination sekseverschillen achievement sociaal milieu partnerships advies voortgezet onderwijs prima gender ontwikkelingen covid19 evidence-based language choice bilingual education beleid bilingual programs zittenblijven second language social class streektaal competenties jongens schools outcomes peer groups kinderopvang schooltijden transitie opvoeding arabisch achterstandsgroepen educational opportunities hindu schools weighted student funding religious schools didactiek technisch rapport marokkaanse leerlingen school school choice marokkaans turks language proficiency voorschools home language thuistaal ouders overadvisering development experiment immigrant muslim jonge kinderen james heckman perry preschool oet first language transition immigrants educational delays onderwijsbeleid tagging cool5-18 preschool achterstandsbestrijding vocl tussenopleidingen mbo islamitisch onderwijs onderwijskansen student achievement school composition primary schools composition. effects kleuters etnische herkomst cultureel kapitaal denominatie voorgezet onderwijs gezinskenmerken meisjes taalvaardgheid nederlands advies participation denomination primair onderwijs diversity leertijd loopbanen ontwikkeling gezin ouderpartcipatie ouderbetrokkenheid abecedarian communication toetsing drop-out bve mother tongue educational inequality teacher recommendation minority parents vocl89 onderwijs eigen taal en cult schoolkenmerken onderwijspositie rotterdam schoolloopbanen onderwijsvoorrangsbeleid schoolcompositie oalt tilburg onderpresteren hoogbegaafdheid overgang evaluatie praktijk social milieu educational careers meta-analysis review covid-19 effective interventions corona teacher ethnicity effect sizes burgerschap primary education school effects catholic schools muslims standard dutch evaluation community teachers generatie onderwijstijd kwaliteit lerende organisatie voorbereidend lezen consistentie verzuiling migratie milieu rekenen america socioeconomic class composition doubleren diversiteit moroccan peuters longitudinal richting geloof hindoe feminisering studenten medezeggenschap basisscholen onderzoek cohort study disadavantaged children prima cohortonderzoek opbrengsten gender; education; girls; boys cohortstudie compositie taal toetsen begaafdheid cool onderwijsloopbanen tags externe validiteit generalisatie modelprogramma voor- en vroegschoolse educat rct highscope heckman immigrant language language acquisition private schools public schools street culture aolt mediterrrane leerlingen caribische leerlingen ondrwijsprestaties schoolsamenstelling recentralisatie turkse leerlingen moedertaal allochtone kleuters voorbereidend rekenen onderwijsuitval onderwijsaanpak inspraak zelfsturing moslimouders startup klasseverschillen book review avi taalverwerving prestatieverschillen zelsfturing dutch english language teaching moroccan children schooling culture parent-school community ingegration family-school partnership ethnic minority parents teachers' sex secondary school policy effects religious services christians doelgroependefinitie onderwijsvoorransgbeleid onderzoeksopzet dissertatie klaskenmerken dataverzameling instrumenten steekproef toetsontwikkeling wiskundetoets cohort prima docentkenmerken operatie speel goed voortijdig schoolverlaten rotteram computergebruik gemeentelijk beleid goa ovb gelderland "zwarte"scholen sociale integratie taalondersteuning onderwijskwaliteit niet-cognitieve vaardigheden cognitieve vaardigheden betavakken internationale vergelijking betaprestaties startniveau engels hogeschool uitvoering efficientie doelgroepen bereik taal- en rekenprestaties aanpak indicatiestelling empirie theorie onderbouwing school responsibilities parental responsibilties highly able students giftedness differential ability ethnic match student etrhnicity sex differences socioemotional behavior attitudes socio-emotional parental engagement eef education policy attainment gaps school closures recovery programs ministerie van ocw npo national education program onderwijsvertraging leervertraging attainments inspectie van het onderwijs effectiveness parent-school partnerschip holding back a grade repeating a grade grade retention ongelijkheid language variety dialects regional languages educational outcomes ethnic congruence teacher pupil ethnicity match pupil ethnicity multilevel analysis islamic education budget gewichtenregeling politiek elites equity europa usa media flanders regional language educational performance tweetailg onderwijs l'education politique inégalités fries taalkeuze history parent society homework james coleman catholic onderwijskundig hindoescholen klassecompositie klassesamenstelling validiteit literatuurstudie organisatie verandering programs research disadvantage language arabic onderwijsac 3e meting 2013/14 oudervragenlijst effec leerkrachten leraren tweede meting derde meting vierde meting vijfde meting programma schooleffecitiviteit eticiteit verblijfsduur autochtone leerlinen gezinnen lezen kleuteronderwijs taalvariatie islamitische schol school careers minority language class compisition collaboration home segregation values multicultural pre-reading instruction pre-math educational policy tussenopleiding techniek startkwalificatie policies comparative ethnic immigration staff feminization socio-economic drop out concentratie language varieties educational progress turiksh didactics consistency teaching approach achterstandskinderen peuterspeelzalen large-scale multilevel denpomination trends bourdieu achievemnet capital dominance classroom longitudinaal competences family child child-rearing allochtoon bourdiu hulpbronnen segregatie achterstanden verklaringen participatie kinderen maatschappelijk opvang scholen marokkanen surinamers turkn antillianen islamitisch godsdienst buurt bilingual at risk public private intelligentietest testontwikkeling paoo universum programma techniek jet-net technasium beta internationaal literatuurstduie meta-analyse kwaliteitsagenda tests english language learning students dialect. streektaal chidlren partcipation islamic schools; education teacher recommendation education; disadvantage; the netherlands ece; the netherlands; evaluation basisschool handreiking grade retention; repeating a grade allochtone leerlingen; allochtone leraren; prestat citizenship education ouderparticipatie ouderbetrokkenheid transities gedrag leerlingen houding social metadata speciaal onderwijs
Tout plus