Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Gedminu pagr. mokykla

5 805 vues

Publié le

Publié dans : Santé
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Gedminu pagr. mokykla

 1. 1. Gedminų pagrindinės mokyklos mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 2013/2014 m. m. duomenų analizės rezultatų apžvalga Mokyklų sveikatos priežiūros specialistė Indrė Sipavičiūtė
 2. 2. Pasitikrinusiųjų sveikatą mokinių dalis (proc.) 99.1 99.2 99.2 92.3 88 90 92 94 96 98 100 Visi mokiniai 1 - 4 klasės 5 - 8 klasės 9 - 12 klasės 2010/2011 m.m. pasitikrinusiųjų sveikatą mokinių dalis buvo 99,4 proc., 2011/2012 m.m. – 99,4 proc., 2012/2013 m.m. – 99,8 proc.
 3. 3. Visiškai sveikų mokinių dalis (proc.). 12.3 12.0 12.8 0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 Visi mokiniai 1 - 4 klasės 5 - 8 klasės 9 - 12 klasės 2010/2011 m.m. visiškai sveikų mokinių dalis buvo 11,1 proc., 2011/2012 m.m. – 11,1 proc., 2012/2013 m.m. – 10,2 proc.
 4. 4. Mokinių pasiskirstymas (proc.) pagal kūno masės indekso įvertinimą 17.5 11.7 8.33 10.3 11.1 25 67.1 69.3 50 3.4 5.1 8.33 1.7 2.8 8.33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 - 4 klasės 5 - 8 klasės 9 - 12 klasės Neįvertinta Per maţas Normalus Antsvoris Nutukimas
 5. 5. Mokinių pasiskirstymo (proc.) bendras pokytis pagal kūno masės indekso įvertinimą 14.0 11.0 68.1 4.4 2.5 15.2 10.7 67.6 4.3 2.2 22.1 9.7 62.3 5.2 0.7 23.6 8.6 63.4 3.4 1.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 Neįvertinta Per mažas Normalus Antsvoris Nutukimas 2013/2014 m.m 2012/2013 m.m. 2011/2012 m.m. 2010/2011 m.m. Kiekvienais mokslo metais daugėjo turinčių per maţą ir normalų KMI mokinių procentas, taip pat maţėjo mokinių atnešusių paţymas su neįvertintu KMI procentas.
 6. 6. Mokinių pasiskirstymas (proc.) pagal fizinio ugdymo grupės įvertinimą 0 0.4 0 93.9 85.6 58.33 5.2 11.3 25 0 1.4 8.33 0.9 1.2 8.33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 - 4 klasės 5 - 8 klasės 9 - 12 klasės Nepaţymėta Pagrindinė Parengiamoji Specialioji Atleistas
 7. 7. Mokinių pasiskirstymo (proc.) bendras pokytis pagal fizinio ugdymo grupės įvertinimą 0.2 88.7 9.0 0.9 1.20.2 84.8 11.8 1.1 2.10.5 84.4 12.3 1.2 1.60 82.4 14.6 1.3 1.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nepažymėta Pagrindinė Parengiamoji Specialioji Atleistas 2013/2014 m.m. 2012/2011 m.m. 2011/2012 m.m. 2010/2011 m.m. Kasmet daugėjo vaikų turinčių pagrindinę fizinio ugdymo grupę. Parengiamąją ir specialiąją grupę turinčių mokinių procentas kiekvienais metais maţėjo.
 8. 8. Mokinių dalis (proc.), turinti tam tikrų ligų ar sutrikimų (1 – 4 klasės) 22.1 4.6 1.4 1.7 13.5 3.2 1.4 18.1 4.0 1.4 1.4 10.4 3.4 0.6 16.6 4.3 3.2 0.6 13.8 2.0 0.9 15.2 3.4 4.0 1.4 11.2 2.9 1.7 72.0 16.3 10.0 5.2 49.3 11.5 4.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Regos sutrikimai Kvėpavimo sist. ligos Skeleto - raumenų sist. ligos Odos ligos Simptomai, pakitimai neklasif.kitur Įgimtos ydos Psichikos ir elgesio sutrikimai 1 - 4 klasės 4 klasė 3 klasė 2 klasė 1 klasė
 9. 9. Mokinių dalis (proc.), turinti tam tikrų ligų ar sutrikimų (5 – 8 klasės) 17.2 3.4 2.4 1.0 4.7 11.3 3.2 2.6 16.4 4.5 3.2 2.4 4.9 10.7 2.0 0.6 19.6 4.7 4.1 1.4 7.3 14.0 2.2 1.2 12.2 4.1 3.6 2.4 6.1 8.5 0.8 1.0 65.4 16.6 13.4 7.3 22.9 44.5 8.3 5.5 0 10 20 30 40 50 60 70 Regos sutrikimai Kraujotakos sutrikimai Kvėpavimo sist. ligos Endokrininės sist. ligos Skeleto - raumenų sist. ligos Simptomai, pakitimai neklasif. kitur Įgimtos ydos Psichikos ir elgesio sutrikimai 5 - 8 klasės 8 klasė 7 klasė 6 klasė 5 klasė
 10. 10. Mokinių dalis (proc.), turinti tam tikrų ligų ar sutrikimų (10 klasė) 50.0 33.3 25.0 33.3 8.3 50.0 16.7 16.7 33.3 8.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Regos sutrikimai Kraujotakos sutrikimai Kvėpavimos sist. ligos Nervų sist. ligos Endokrininės sist. ligos Skeleto - raumenų sist. ligos Simptomai, pakitimai neklasif. kitur Įgimtos ydos Psichikos ir elgesio sutrikimai Navikai
 11. 11. 1 – 4 klasės  Pagrindinių (3 ligų grupių) sveikatos sutrikimų (atvejų) struktūra
 12. 12. Regėjimo sutrikimų struktūra (proc.) 71.4 15.2 6.5 3.4 1.1 0.8 0.8 0.4 0.4 1 - 4 klasės Toliaregystė Astigmatizmas Trumparegystė Akomodacijos sutrikimai Regėjimo sutrikimas, nepatikslintas Konverguojantis lydimasis ţvairumas Refrakcijos ir akomodacijos sutrikimai Ţvairumas, nepatikslintas Kiti refrakcijos sutrikimai
 13. 13. Regėjimo sutrikimų struktūra (proc). 78.5 13.8 2.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1 klasė Toliaregystė Astigmatizmas Trumparegystė Konverguojantis lydimasis ţvairumas Refrakcijos ir akomodacijos sutrikimai 76.5 14.7 2.9 2.9 1.5 1.5 2 klasė Toliaregystė Astigmatizmas Trumparegystė Akomodacijos sutrikimai Ţvairumas, nepatiksli ntas Konverguojantis lydimasis ţvairumas 70.0 16.7 5.0 3.3 3.3 1.7 3 klasė Toliaregystė Astigmatizmas Trumparegystė Regėjimo sutrikimas, nepatikslint as Akomodacijos sutrikimai 56.4 18.1 16.4 7.3 1.8 4 klasė Toliaregystė Trumparegystė Astigmatizmas Akomodacijos sutrikimai Kiti refrakcijos sutrikimai
 14. 14. Simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių neklasifikuojamų kitur struktūra (proc.) 57.526.8 4.5 4.5 2.2 2.2 1.7 0.6 1 - 4 klasės Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Širdies ūţesiai, nepatikslinti Nenormali laikysena Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas Nenormali tuberkulino mėginio reakcija Keista (groteskinė) asmens išvaizda
 15. 15. Simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių neklasifikuojamų kitur struktūra (proc.) 64.5 25.0 4.2 2.1 2.1 2.1 1 klasė Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Širdies ūţesiai, nepatikslinti Nenormali tuberkulino mėginio reakcija Šlapimo nelaikymas, nepatik slintas Nenormali laikysena 55.0 27.5 7.5 5.0 2.5 2.5 2 klasė Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Širdies ūţesiai, nepatikslinti Nenormali laikysena Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis Šlapimo nelaikymas, nepatikslint as 54.0 24.0 8.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3 klasė Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Nenormali laikysena Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas Širdies ūţesiai, nepatikslinti Nenormali tuberkulino mėginio reakcija Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis Keista (groteskinė) asmens išvaizda 56.231.7 4.9 2.4 2.4 2.4 4 klasė Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis Nenormali tuberkulino mėginio reakcija Širdies ūţesiai, nepatikslinti
 16. 16. Kvėpavimo sistemos sutrikimų struktūra (proc.) 34.7 20.8 13.8 11.1 4.2 2.8 2.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1 - 4 klasės Kitas alerginis rinitas Mišri astma Adenoidų hipertrofija Lėtinis tonzilitas Alerginė astma Tonzilių hipertrofija Astma Tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija Alerginis rinitas, nepatikslintas Tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos Vazomotorinis ir alerginis rinitas Alerginis rinitas, sukeltas ţiedadulkių Nosies sinusų cista ir mukocelė Nosies abscesas, furunkulas ir karbunkulas
 17. 17. Kvėpavimo sistemos sutrikimų struktūra (proc.) 31.6 26.3 21.1 15.7 5.3 1 klasė Adenoidų hipertrofija Kitas alerginis rinitas Mišri astma Lėtinis tonzilitas Tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija 29.3 17.6 11.8 11.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 2 klasė Kitas alerginis rinitas Mišri astma Lėtinis tonzilitas Alerginė astma Tonzilių hipertrofija Alerginis rinitas, nepatikslintas Tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos 27.8 22.2 16.6 16.6 5.6 5.6 5.6 3 klasė Kitas alerginis rinitas Mišri astma Adenoidų hipertrofija Lėtinis tonzilitas Nosies sinusų cista ir mukocelė Nosies abscesas, furunkulas ir karbunkulas Astma 55.5 22.1 5.6 5.6 5.6 5.6 4 klasė Kitas alerginis rinitas Mišri astma Astma Alerginė astma Adenoidų hipertrofija Tonzilių hipertrofija
 18. 18. 5 – 8 klasės  Pagrindinių (3 ligų grupių) sveikatos sutrikimų (atvejų) struktūra
 19. 19. Regėjimo sutrikimų struktūra (proc.) 50.1 22.9 16.7 3.8 2.6 1.5 0.9 0.6 0.3 0.3 0.3 5 - 8 klasės Toliaregystė Trumparegystė Astigmatizmas Akomodacijos sutrikimai Regėjimo sutrikimas, nepatikslintas Kiti refrakcijos sutrikimai Konverguojantis lydimasis ţvairumas Diverguojantis lydimasis ţvairumas Ambliopija be anopsijos Anizometropija ir anizeikonija Kitas ţvairumas
 20. 20. Regėjimo sutrikimų struktūra (proc.) 65.6 11.7 10.7 4.3 2.2 2.2 2.2 1.1 5 klasė Toliaregystė Astigmatizmas Trumparegystė Akomodacijos sutrikimai Konverguojantis lydimasis ţvairumas Regėjimo sutrikimas, nepatikslinta s 44.0 28.5 16.7 4.8 2.4 1.2 1.2 1.2 6 klasė Toliaregystė Trumparegystė Astigmatizmas Akomodacijos sutrikimai Kiti refrakcijos sutrikimai Diverguojantis lydimasis ţvairumas 47.5 29.3 17.2 4.0 2.0 7 klasė Toliaregystė Trumparegystė Astigmatizmas Regėjimo sutrikimas, nepatikslinta s Akomodacijos sutrikimai 40.0 23.1 23.1 4.6 4.6 3.1 1.5 8 klasė Toliaregystė Trumparegystė Astigmatizmas Akomodacijos sutrikimai Kitas ţvairumas
 21. 21. Simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių neklasifikuojamų kitur struktūra (proc.) 50.2 22.4 11.4 6.3 4.2 2.2 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 5 - 8 klasės Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Nenormali laikysena Širdies ūţesiai, nepatikslinti Nenormali tuberkulino mėginio reakcija Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas Kiti ir nepatikslinti priepuoliai Kitas normalios fiziologinės raidos sutrikimas Tachikardija, nepatikslinta
 22. 22. Simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių neklasifikuojamų kitur struktūra (proc.) 52.4 15.9 9.5 9.5 6.3 1.6 1.6 1.6 1.6 5 klasė Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Širdies ūţesiai, nepatikslinti Nenormali laikysena Nenormali tuberkulino mėginio reakcija Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas Kiti ir nepatikslinti priepuoliai Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis Kitas normalios fiziologinės raidos sutrikimas 41.4 34.5 12.1 5.2 3.4 3.4 6 klasė Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Nenormali laikysena Nenormali tuberkulino mėginio reakcija Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis 52.1 20.4 15.1 6.8 1.4 1.4 1.4 1.4 7 klasė Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Nenormali laikysena Širdies ūţesiai, nepatikslinti Tachikardija, nepatikslinta Nenormali tuberkulino mėginio reakcija Šokas, nepatikslintas Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis 55.8 18.6 6.9 4.7 4.7 4.7 2.3 2.3 8 klasė Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai Širdies ūţesiai ir širdies tonai Nenormali laikysena Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas Širdies ūţesiai, nepatikslinti Nenormali tuberkulino mėginio reakcija Paralyţinė eisena
 23. 23. Skeleto – raumenų sistemos ligų struktūra (proc.) 37.6 26.5 6.8 6.8 4.2 3.4 1.6 1.6 1.6 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 5 - 8 klasės Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė Laikysenos kifozė Vaikų idiopatinė skoliozė Sąnario kontraktūra Kita antrinė kifozė Skoliozė Juvenilinė stuburo osteochondrozė Nevienodas galūnių ilgis (įgytas) Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) Kita lordozė Nepatikslintos sausgyslės spontaninis plyšimas Raiščio liga Jaunatvinis (juvenilinis) artritas, nepatikslintas Kifozė ir lordozė Kita antrinė skoliozė Nestabilus sąnarys Jaunatvinė (juvenilinė) čiurnos osteochondrozė Kitos reaktyviosios artropatijos, dauginės vietos Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur
 24. 24. Skeleto – raumenų sistemos ligų struktūra (proc.) 41.6 33.3 8.3 4.2 4.2 4.2 4.2 5 klasė Laikysenos kifozė Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė Vaikų idiopatinė skoliozė Kita antrinė kifozė Sąnario kontraktūra Kita lordozė 33.4 22.27.4 7.43.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 6 klasė Laikysenos kifozė Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė Vaikų idiopatinė skoliozė Sąnario kontraktūra Raiščio liga Jaunatvinis (juvenilinis) artritas, nepatikslintas Kifozė ir lordozė Kita antrinė skoliozė Nestabilus sąnarys Juvenilinė stuburo osteochondrozė
 25. 25. Skeleto – raumenų sistemos ligų struktūra (proc.) 52.7 18.4 5.3 5.3 5.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 7 klasė Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė Laikysenos kifozė Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) Skoliozė Sąnario kontraktūra Vaikų idiopatinė skoliozė Kitos reaktyviosios artropatijos, dauginės vietos Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuoja mas kitur Reaktyviosios artropatijos Kita antrinė kifozė 29.5 14.7 8.9 8.9 8.9 5.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 8 klasė Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė Laikysenos kifozė Kita antrinė kifozė Vaikų idiopatinė skoliozė Sąnario kontraktūra Skoliozė Kitos sisteminės sklerozės formos Juvenilinė stuburo osteochondrozė Kitos reaktyviosios artropatijos, plaštaka Įgytos “nagų„ pavidalo plaštakos ir pėdos deformacijos, šleiva plaštaka ir pėda
 26. 26. 10 klasė  Pagrindinių sveikatos sutrikimų (atvejų) struktūra
 27. 27. Regėjimo sutrikimų struktūra (proc.) Skeleto – raumenų sistemos ligų struktūra (proc.) 57.128.6 14.3 Toliaregystė Astigmatizma s 49.9 16.7 16.7 16.7 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinėskoliozė Vaikųidiopatinė skoliozė Blauzdikaulioir šeivikaulio jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė Skoliozė,nepatikslin ta
 28. 28. Psichikos ir elgesio sutrikimų struktūra (proc.) Nervų sistemos ligų struktūra (proc.) 40.0 40.0 20.0 Somatoforminė autonominė disfunkcija Somatoforminė autonominė disfunkcija, širdie s ir kraujagyslių sistema 16.66 16.66 16.6616.66 16.66 16.66 Bell'o paralyţius Gerybinė intrakranijinė hipertenzija Įtampos tipo galvos skausmas Susisiekiančioji hidrocefalija Kaklo nervų šaknelių ligos, neklasifikuojam os kitaip Kraujagyslinis galvos skausmas, neklasifik uojamas kitaipKraujotakos sistemos ligų struktūra (proc.) 75.0 25.0 Dviburio voţtuvo nesandarumas: Dviburis (voţtuvo) prolapsas
 29. 29. Mokinių dalis, turinti kariesu pažeistų dantų (proc.) 57.9 42.2 85.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 - 4 klasės 5 - 8 klasės 9 - 12 klasės

×