Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Uitdagingen van Basel III door prof. Jan Annaert

De uiteenzetting van Prof. Jan Annaert op het financieel forum van 27 september in Gent.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Uitdagingen van Basel III door prof. Jan Annaert

 1. 1. Financieel Forum Gent<br />Uitdagingen van Basel III<br />Jan Annaert<br />Universiteit Antwerpen<br />Jan.Annaert@ua.ac.be<br />27 september 2011<br />
 2. 2. Inleiding en overzicht<br />Waarom nieuwe regulering?<br />Waarom kapitaal?<br />Vorige regulering: Bazel I en II.<br />RWA.<br />Wat is kapitaal?<br />Wat is nieuw in Bazel III?<br />Mogelijke gevolgen.<br />
 3. 3. Waaromreglementering?<br />Waarom is de banksectorzosterkgereglementeerd?<br />Centralerol in het betaalsysteem.<br />Het belang van vertrouwen vertrouwenscrisiskaneenmassaleopvraging van deposito’simpliceren.<br />Eenbankcrisiskankredietbeperking tot gevolghebben.<br />Expliciete en/of implicietedepositogarantie.<br />
 4. 4. Patronenvoor de financiële crisis<br />IMF (2010)<br />
 5. 5. Watkwambovendrijven?<br />Inadequate kapitaalvereisten en standaarden.<br />Ontbreken van liquiditeitsregels.<br />Noodzaakaantoezicht op systeemrisico.<br />Noodzaakaangedisciplineerdeontbindingsprocedure.<br />Inadequaatrisicobeheer.<br />Problematischebeloningssystemen.<br />Inadequate consumenten-bescherming.<br />
 6. 6. Rol leverage<br />Bank A<br />Bank B<br />100 @ 6%<br />95 @ 4%<br />100 @ 6%<br />90 @ 4%<br />Kap: 10<br />Kap: 5<br />NII = 6 – 3.8 = 2.2<br />ROA = 2.2/100 = 2.2%<br />ROE = 2.2/5 = 44%<br />Leverage = 100/5 =20<br />NII = 6 – 3.6 = 2.4<br />ROA = 2.4/100 = 2.4%<br />ROE = 2.4/10 = 24%<br />Leverage = 100/10 = 10<br />
 7. 7. Kapitaal is een buffer tegenverliezen.<br />Stelafboeking van 3% kredieten.<br />Rol kapitaal<br />Bank A<br />Bank B<br />97<br />95<br />97<br />90<br />Kap: 7<br />Kap: 2<br />
 8. 8. Afnemendesolvabiliteit<br />FDIC (1933)<br />NBA (1863)<br />Basel (1990)<br />Fed (1914)<br />Hanson, S.G., A.K. Kashyap, & J.C. Stein, 2011, “A macroprudential approach to financial regulation,” Journal of Economic Perspectives 25(1), 3-28.<br />Berger, A.N., R.J. Herring, & G.P. Szegö, 1995, The role of capital in financial institutions, Journal of Banking and Finance 19(3-4), 393-430.<br />
 9. 9. Deleveraging of herkapitaliseren?<br />70<br />63<br />Bank B<br />Kap: 7<br />97<br />90<br />100 <br />90 <br />Kap: 7<br />Kap: 10<br />Probleem van ‘credit crunch’.<br />Probleem van ‘debt overhang’.<br />Probleem van systeemrisico.<br />
 10. 10. Hogekostbankencrisis<br />International monetary Fund, 2011, United Kingdom: Stress Testing the Banking Sector Technical Note, IMF Country Report, International Monetary Fund, 11/227.<br />
 11. 11. OrganisatievormenBelang banksector<br />Febelfin<br />
 12. 12. Regulering: Bazel I & II<br />Basel Committee on Banking Supervision.<br />Forum om samenwerking op prudentieel toezicht te bevorderen.<br />27 lidstaten.<br />Secretariaat in Bazel (BIB).<br />Afspraken, geen formele wetgevende macht.<br />
 13. 13. Bazel I<br />1988  stabiliteit en level playing field:<br />Definitie van risico’s.<br />Risicogewichten.<br />RWA, incl. buitenbalansactiviteiten.<br />Definitie van kapitaal.<br />Tier 1.<br />Tier 2.<br />(Tier 3.)<br />Minimale ratio (Cooke ratio): 8%.<br />Krediet- en later (1996) marktrisico.<br />
 14. 14. Bazel II<br />1999-2004:<br />Krediet-, markt- en operationeel risico.<br />Drie pijlers:<br />Kapitaalvereisten.<br />Prudentieel toezicht en nazicht.<br />Marktdiscipline.<br />Kapitaalvereisten = f(ratings).<br />Standaard.<br />Intern model.<br />
 15. 15. Wat was ermis met Bazel II?<br />Leek te leiden tot lagerekapitaalvereisten hogere leverage.<br />Procyclicaliteit.<br />Ontbrekenformeleliquiditeitsregels.<br />Banking vs trading book arbitrage.<br />Te veelvertrouwen in interne modellen?<br />Te veelvertrouwen/belangvoor de ratingbureaus.<br />Quid systeemrisico?<br />Kapitaalvereistent.o.v. risicoindividueleleningen.<br />
 16. 16. BedoelingenBazel III<br />Verhogenkwaliteit, consistentie en transparantiekapitaalbasis.<br />Verhoging van de risicodekking.<br />Toevoeging van een leverage ratio.<br />Verminderingprocyclicaliteit en bevorderen buffers.<br />Systeemrisico en verwevenheidaanpakken.<br />Liquiditeitbevorderen.<br />
 17. 17. Wat is nieuw in Bazel III?<br /><ul><li>Verhogingkapitaalvereisten.
 18. 18. Definitiekapitaal.
 19. 19. Leverage ratio: 3%.
 20. 20. Maatregelenomprocyclicaliteittegentegaan.
 21. 21. Systeemrisico’s.
 22. 22. Systeeminstellingen.
 23. 23. OTC markten.
 24. 24. Liquiditeitsratio’s.</li></li></ul><li>KapitaalvereistenMeer en beter<br />Basel Committee on Banking Supervision, 2011, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - post BCBS meeting, 189.<br />
 25. 25. IMF, Global Financial Stability Report, April 2011<br />
 26. 26. Liquiditeitsvereisten<br />Liquidity coverage ratio:<br />Liquiditeit op kortetermijn.<br />Voldoendeliquideactivaomtegemoettekomenaangroteopvragingen?<br />Net stable funding ratio:<br />Liquiditeit op langeretermijn.<br />Voldoendestabiele financiering?<br />
 27. 27. IMF, Global Financial Stability Report, April 2011<br />
 28. 28. Failure predictor?<br />IMF, Global Financial Stability Report, April 2011<br />
 29. 29. Aandachtspunten<br />Verlagen van de bankrendabiliteit.<br />Is dit erg?<br />Mogelijke deleveraging.<br />Dit is erg. Kan ditvermedenworden?<br />Moeilijkerekredietverlening.<br />Is ditwelzo?<br />Verplaatsing van activiteitenbuiten de banksector.<br />Kan ditbeheerstblijven?<br />
 30. 30. Coördinaten<br />Jan Annaert<br />Departement Accounting & Financiering<br />Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School<br />Prinsstraat 13<br />2000 Antwerpen<br />Jan.Annaert@ua.ac.be<br />

×