Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Γεωργίου Βιζυηνού, «Μοσκώβ Σελήμ»
Θέμα: η ιστορία ενός απλοϊκού Τούρκου, η ............................ προσωπικότητά του....
 κοινωνική .............................. πατέρα ≠ κοινωνική .............................. μητέρας
Στην ενήλικη ζωή του:...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ

Télécharger pour lire hors ligne

φύλλο εργασίας για τα κείμενα β λυκείου

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à aimer ceci

γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ

  1. 1. Γεωργίου Βιζυηνού, «Μοσκώβ Σελήμ» Θέμα: η ιστορία ενός απλοϊκού Τούρκου, η ............................ προσωπικότητά του. Περιφρονημένος από τον πατέρα του, επιζητεί τη ....................... μέσα από τον ηρωισμό στο πεδίο της μάχης. Αδικείται όμως και από την πατρίδα του όταν βλέπει το παράσημο της ανδρείας που του ανήκε να δίνεται σε ένα λιποτάκτη. Αιχμάλωτος στους ......................... συγκινείται από την ανθρωπιά και την καλοσύνη τους και επιστρέφοντας στο πατρικό του σπίτι, όπου έχουν πέσει πολλές συμφορές, τους περιμένει ως λυτρωτές. ............................ από όλους, θεωρείται από τους ομοεθνείς του τρελός. Λίγο πριν πεθάνει όμως επανέρχεται «στα λογικά του» και ξαναβρίσκει τον πατριωτισμό του. Χώρος: Το πρώτο μέρος διαδραματίζεται στην Ανατολική Θράκη, κοντά στην πηγή ...................., όπου βρίσκεται το σπίτι του Μοσκώβ-Σελήμ. Με την αφήγηση του Μοσκώβ-Σελήμ μεταφερόμαστε στο ............................, στο χαρέμι ενός μπέη, αλλά και στα μέτωπα της ........................δράσης του ήρωα. Χρόνος: Στο διήγημα υπάρχουν αρκετές ιστορικές αναφορές με βιωματικό τρόπο, όπως στον ........................... (1854-1856) και στα πολεμικά γεγονότα από το 1875 (επανάσταση της Ερζεγοβίνης και μάχη της Πλεύνας). Ο χρόνος της ιστορίας (του μύθου) εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ............................... του Μοσκώβ-Σελήμ, ενώ ο χρόνος της αφήγησης καλύπτει μόνο λίγες μέρες: την ημέρα της γνωριμίας αφηγητή- ήρωα, το επόμενο πρωινό και τη μέρα του θανάτου του Μοσκώβ-Σελήμ, που συντελείται σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Τεχνική: Το διήγημα έχει .......................... διαστρωμάτωση: κινείται στο χώρο της .......................... και περιέχει στοιχεία κοινωνικά και .............................. Ο Βιζυηνός θεωρείται «ανατόμος» της ψυχής. Πετυχαίνει να διεισδύσει με ρεαλιστικό τρόπο στην ψυχή των προσώπων και να σκιαγραφήσει το χαρακτήρα τους. Στο συγκεκριμένο διήγημα απεικονίζει με ............................ τρόπο «μια ψυχοπαθολογική περίπτωση», ενός απλού ανθρώπου που η μοίρα δε στάθηκε ευνοϊκή απέναντί του. Ο Βιζυηνός έχει την ικανότητα να κατανοεί το πολυσύνθετο και ............................ βάθος των ανθρώπων, να ψυχολογεί και να ξεδιπλώνει βαθμιαία τις πτυχές των χαρακτήρων. Ψυχογραφεί τον ήρωά του μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο με τρόπο νατουραλιστικό (με την παρατήρηση και την καταγραφή). Αφηγηματικές τεχνικές: δύο ................................., ο Βιζυηνός ως ....................... με ........................ εστίαση και ο Σελήμ ως ........................... στην εγκιβωτισμένη ...................... ευθύγραμμη αφήγηση της ζωής του. Αφηγηματικοί τρόποι: αφήγηση (........................... και ........................), διάλογος, αφηγημένος διάλογος, περιγραφή. Γλώσσα: καθαρεύουσα (στην αφήγηση του 1ου αφηγητή), δημοτική και θρακικοί ........................... Κοινωνικό πλαίσιο: Μέσα από την ιστορία του Σελήμ μπορεί κανείς να διαπιστώσει συμπτώματα παρακμής της οθωμανικής αυτοκρατορίας, τον .......................... τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιμα και το κοινωνικό πλαίσιο. Οι αντιφάσεις της ζωής του Σελήμ: Στην εμφάνιση: ......................... στρατιωτική στολή ≠ .............................. καθημερινά ρούχα Στην παιδική του ηλικία:  ............................... ένδυση ≠ ........................... χαρακτήρας  ................................. στάση πατέρα ≠ ................................... Σελήμ  συναισθηματική ................................. από μητέρα ≠ .......................... Σελήμ
  2. 2.  κοινωνική .............................. πατέρα ≠ κοινωνική .............................. μητέρας Στην ενήλικη ζωή του:  εθνικός ......................., φανατισμός ≠ ..................................  ....................... στο στρατιωτικό καθήκον ≠ ......................................... Στις τελευταίες στιγμές του:  .............................. ζωή ≠ ........................... κατά το θάνατο Ας σκεφτούμε: Ποια στοιχεία για τον τρόπο ζωής των Τούρκων επί οθωμανικής αυτοκρατορίας προκύπτουν από το κείμενο; Ποιες ήταν οι τραυματικές εμπειρίες που βίωσε καθ’ όλη τη ζωή του ο Σελήμ; Πού οφείλεται η απόρριψη του Σελήμ από τον πατέρα του; Γιατί ο Σελήμ συνεχίζει να αγωνίζεται για την πατρίδα του παρόλη την αδικία που υπέστη; «Εμείς και οι ιδικοί μας, η ζωή και η περιουσία μας, είναι κτήμα του αφέντη μας του Σουλτάνου και είναι χαίρι και ευτυχία όταν ξοδεύονται εις την υπηρεσία του». Με ποιον τρόπο ο Σελήμ έκανε πράξη τη φράση αυτή; «Ο Τούρκος έμεινε Τούρκος»: Πώς αντιλαμβάνεστε το νόημα της φράσης; Παράλληλο ανάγνωσμα Με ποιο χωρίο από το διήγημα θα το συνδέατε; Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε; Ανακάλεσα εις την μνήμην μου όλας τας προς την μητέρα τρυφερότητας και θωπείας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως της έπταισα ποτέ, μήπως την αδίκησα, αλλά δεν ηδυνήθην. Απεναντίας εύρισκον, ότι αφ’ ότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ, όχι μόνον δεν ηγαπήθην, όπως το επεθύμουν, αλλά του’ αυτό παρηγκωνιζόμην ολονέν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μοι εφάνη ότι εννόησα, διατί ο πατήρ μου εσυνείθιζε να με ονομάζη «το αδικημένον του. Και με επήρε το παράπονον και ήρχισα να κλαίω. Ω! είπον, η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει! Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησίαν! Και διηνύνθην προς την οικίαν μας, περίλυπος και απηλπισμένος!

φύλλο εργασίας για τα κείμενα β λυκείου

Vues

Nombre de vues

1 898

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

33

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×