Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Perfshirja e Furkacionit: Diagnoza 
dhe Trajtimi 
Dr. Geralda HIMOLLARI
Furkacioni 
-Menaxhimi i nje dhembi me furkacion 
eshte konsideruar si nje sfide 
periodontale 
-Megjithate, nje dhemb me ...
Furkacioni 
-Def: rritje e procesit inflamator 
periodontal ne zonen inter-radikulare 
dhe I referohet dhembeve multi-radi...
Gradat e furkacionit: 
(Glickman-used at OSU) 
1. Grada I (incipient): 
-xhep lehtesisht konkav 
-kocke intakte 
2. Grada ...
Klasifikimi sipas Hampand Lindhe (ndihmon ne percaktimin e 
trajtimit adekuat) 
A) Shkalla I – penetrim horizontal brenda ...
Etiologjia e mundshme 
1. Primare: Crregullimet periodontale 
inflamatore 
2. Etiologji te tjera te mundshme 
-deshtim I t...
Patogjeneza 
1. Semundjet periodontale zgjerohen nga 
bifurkacioni ne drejtim apikal 
2. Nje semundje e hershme periodonta...
Konsideratat e Trajtimit 
1. Perfshirja: 
-Thellesia e penetrimit horizontal brenda furkacionit 
-Numri i furkacioneve te ...
Rrenjet fqinje
Niveli i pozicionimit te furkacionit: 1/3 
koronare, e mesme ose apikale
Rendesia e niveleve te bifurkacionit 
1. Koronare 
-Zhvillohet ne sem e hershme 
perodontale 
-Me e pershtatshme per tekni...
Anatomia e rrenjes
Rrenjet konvergjente dhe 
divergjente
Divergjenca, Konvergjenca, Bashkimi 
i rrenjeve
Rrenjet divergjente
Mundesite e trajtimit te furkacionit 
~Kyretimi dhe lemimi i sip se rrenjes 
~Gingivektomi 
~Teknika kirurgjikale me pozic...
Teknika kirurgjikale ne maxille 
-Incizioni dhe shkolitja e lembos 
-Odontoplastika (plastika e dhembit) 
-Pozicionimi i l...
Teknika kirurgjikale ne mandibul 
-Hapja e lembos 
-Odontoplastika 
-Pozicionimi apikal
Restaurimi i zonave me furkacion
Mbushjet e thella qe arrijne deri ne bifurkacion
Restaurimi i anatomise se rrenjeve
Rezeksioni i rrenjeve 
A) Maxile: Amputim i rrenjes 
a. Rrenja distale me e mira 
B) Mandibul: hemiseksion i rrenjeve 
b. ...
Indikacionet: 
I. Furkacionet e thella 
II. Destruksione periodontale: 1 
rrenje 
III. Deshtimet endodontike
Kunderindikacionet: 
-Rrenjet e bashkuara 
-Furkacion i pozicionuar shume 
apikalisht 
-Destruksion i me shume se nje 
rre...
Konsideratat e perkohshme 
I. Arsye ekonomike 
-Kosto e endos, e rezeksionit te rrenjes, 
restaurimet, etj. 
-Kosto e kiru...
Teknika e amputimit te rrenjes
Rezeksioni i rrenjes: 
furkacionet e thella distale dhe vestibulare
Restaurimi i nje molari maxilar me 
amputim te rrenjes disto-bukale
Hemiseksioni 
Used prior to predicable implants 
Mundesi te medha per frakturim 
(deshtim)
Restaurimi i rrenjes se hemisektuar
Bikuspidizimi
Teknika Tunnel (shume e vjeter) 
1. Teknika 
a) Hapja e lembos 
b) Kirurgjia e kockes 
c) Pastrimi i bifurkacionit 
2. Pro...
Cul-de-sac 
Nderhyrje ne nje ane te bifurkacionit 
te thelle
Cul-de-sac, APF 5 years
Strategjite e rigjenerimit te furkacionit 
•Acidi citrik- Jo efektiv 
•Grafti kockor- pergjithesisht jo efektiv 
•Rigjener...
Faqet e bifurkacionit per 
rigjenerimin e drejtuar indor 
 Ku funksionon me mire?! 
 Furkacionet e grades se dyte 
o Def...
Ku nuk funksionon mire?! 
Grada e III e furkacioneve 
Furkacionet distale ne molaret maxilare 
oVeshtiresi ne pozicioni...
Menyrat e rigjenerimit te 
bifurkacioneve 
 Vetem grafti kockor (pa sukses) 
Rigjenerimi i drejtuar indor me 
membrane (...
Rigjenerimi ne defektet “keyhole”
Rigjenerimi i furkacionit
Konkluzione: 
a) Ne patologjite e bifurkacionit, dhembi mund te 
qendroje intakt. 
b) Shumica e bifurkacioneve u pergjigje...
Faleminderit!
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit

819 vues

Publié le

Bifurkacioni, dhe menyrat e rigjenerimit

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

Bifurkacioni dhe menyrat e rigjenerimit

 1. 1. Perfshirja e Furkacionit: Diagnoza dhe Trajtimi Dr. Geralda HIMOLLARI
 2. 2. Furkacioni -Menaxhimi i nje dhembi me furkacion eshte konsideruar si nje sfide periodontale -Megjithate, nje dhemb me perfshirje te furkacionit mund te ruhet per disa vjet nese trajtohet ne menyren e duhur
 3. 3. Furkacioni -Def: rritje e procesit inflamator periodontal ne zonen inter-radikulare dhe I referohet dhembeve multi-radikulare -Rendesia: veshtiresi ne zbulimin dhe trajtimin e tyre.
 4. 4. Gradat e furkacionit: (Glickman-used at OSU) 1. Grada I (incipient): -xhep lehtesisht konkav -kocke intakte 2. Grada II -Humbje e kockes dhe thellimi i xhepit ne zonen inter-radikulare Nenklasat: -I ceket -I moderuar -I thelle 3. Grada III: tej per tej 4. Grada IV: furkacion i ekspozuar
 5. 5. Klasifikimi sipas Hampand Lindhe (ndihmon ne percaktimin e trajtimit adekuat) A) Shkalla I – penetrim horizontal brenda furkacionit me pak se 3 mm B) Shkalla II – penetrim horizontal brenda furkacionit me shume se 3 mm C) Shkalla III – furkacioni tej per tej
 6. 6. Etiologjia e mundshme 1. Primare: Crregullimet periodontale inflamatore 2. Etiologji te tjera te mundshme -deshtim I terapise endodonike -Traumat okluzale -Frakturat e rrenjes -Zgjerimi i zmaltit
 7. 7. Patogjeneza 1. Semundjet periodontale zgjerohen nga bifurkacioni ne drejtim apikal 2. Nje semundje e hershme periodontale rrezikon humbjen e kockes dhe atashmentit ne bifurkacion -E ngjashme me xhepin horizontal
 8. 8. Konsideratat e Trajtimit 1. Perfshirja: -Thellesia e penetrimit horizontal brenda furkacionit -Numri i furkacioneve te perfshira -Shtrirja e shkaterrimit periodontal 2. Anatomia e rrenjeve -Rrenjet fqinje -Niveli i furkacionit: 1/3 koronare, te mesme apo apikale -Divergjenca ose konvergjenca e rrenjeve 3. Kosto e larte: 4. Terapia Alternative: Implante dhe ura fixe
 9. 9. Rrenjet fqinje
 10. 10. Niveli i pozicionimit te furkacionit: 1/3 koronare, e mesme ose apikale
 11. 11. Rendesia e niveleve te bifurkacionit 1. Koronare -Zhvillohet ne sem e hershme perodontale -Me e pershtatshme per tekniken e rezeksionit 2. Apikale -E zhvilluar ne nje kohe te gjate nga fillimi i semundjes -Me e pershtatshme per rigjenerim
 12. 12. Anatomia e rrenjes
 13. 13. Rrenjet konvergjente dhe divergjente
 14. 14. Divergjenca, Konvergjenca, Bashkimi i rrenjeve
 15. 15. Rrenjet divergjente
 16. 16. Mundesite e trajtimit te furkacionit ~Kyretimi dhe lemimi i sip se rrenjes ~Gingivektomi ~Teknika kirurgjikale me pozicionim te lembos ne drejtim apikal (per te patur fushepamje) ~ Teknika kirurgjikale me pozicionim te lembos ne drejtim apikal dhe odontoplastike ~Teknika Tunnel ~Cul-de-sac (expozimi nga nje ane/aspekt) ~Rezeksioni i rrenjes/ve ~Rigjenerimi i drejtuar indor
 17. 17. Teknika kirurgjikale ne maxille -Incizioni dhe shkolitja e lembos -Odontoplastika (plastika e dhembit) -Pozicionimi i lembos ne drejtim apikal
 18. 18. Teknika kirurgjikale ne mandibul -Hapja e lembos -Odontoplastika -Pozicionimi apikal
 19. 19. Restaurimi i zonave me furkacion
 20. 20. Mbushjet e thella qe arrijne deri ne bifurkacion
 21. 21. Restaurimi i anatomise se rrenjeve
 22. 22. Rezeksioni i rrenjeve A) Maxile: Amputim i rrenjes a. Rrenja distale me e mira B) Mandibul: hemiseksion i rrenjeve b. Mundesi me e madhe per frakture te rrenjes
 23. 23. Indikacionet: I. Furkacionet e thella II. Destruksione periodontale: 1 rrenje III. Deshtimet endodontike
 24. 24. Kunderindikacionet: -Rrenjet e bashkuara -Furkacion i pozicionuar shume apikalisht -Destruksion i me shume se nje rrenje
 25. 25. Konsideratat e perkohshme I. Arsye ekonomike -Kosto e endos, e rezeksionit te rrenjes, restaurimet, etj. -Kosto e kirurgjise implantare dhe restaurimit implantar II. Jetegjatesia: III. Restaurimet ekzistuese dentare -Rezeksioni indikohet me teper kur pjeset e dhembit do te jene pjese te nje punimi te gjate protetik
 26. 26. Teknika e amputimit te rrenjes
 27. 27. Rezeksioni i rrenjes: furkacionet e thella distale dhe vestibulare
 28. 28. Restaurimi i nje molari maxilar me amputim te rrenjes disto-bukale
 29. 29. Hemiseksioni Used prior to predicable implants Mundesi te medha per frakturim (deshtim)
 30. 30. Restaurimi i rrenjes se hemisektuar
 31. 31. Bikuspidizimi
 32. 32. Teknika Tunnel (shume e vjeter) 1. Teknika a) Hapja e lembos b) Kirurgjia e kockes c) Pastrimi i bifurkacionit 2. Problemet qe mund te hasen a) Eshte veshtire te ruhet i paster (jep mundesi per recidiva) b) Kariesi i rrenjes
 33. 33. Cul-de-sac Nderhyrje ne nje ane te bifurkacionit te thelle
 34. 34. Cul-de-sac, APF 5 years
 35. 35. Strategjite e rigjenerimit te furkacionit •Acidi citrik- Jo efektiv •Grafti kockor- pergjithesisht jo efektiv •Rigjenerimi indor I drejtuar* •Terapia e kombinuar*
 36. 36. Faqet e bifurkacionit per rigjenerimin e drejtuar indor  Ku funksionon me mire?!  Furkacionet e grades se dyte o Defektet horizontale me shume se 3 mm o Ana vestibulare e molareve maxilare o Ana vestibulare dhe linguale e molareve mandibulare o Defektet vertikale te furkacioneve o Furkacionet e lokalizuara ne 1/3 e mesme te rrenjeve
 37. 37. Ku nuk funksionon mire?! Grada e III e furkacioneve Furkacionet distale ne molaret maxilare oVeshtiresi ne pozicionimin e membranes oFenomeni “die-back” i papilles Premolaret maxilare Furkacionet shume afer pjeses koronare (defekt I ekspozuar gjate kyretimit me kyretat Gracey)
 38. 38. Menyrat e rigjenerimit te bifurkacioneve  Vetem grafti kockor (pa sukses) Rigjenerimi i drejtuar indor me membrane (e suksesshme kryesisht ne bifurkacionet e grades se II)  Terapia e kombinuar (me e perdorura): graft kockor + Membrane
 39. 39. Rigjenerimi ne defektet “keyhole”
 40. 40. Rigjenerimi i furkacionit
 41. 41. Konkluzione: a) Ne patologjite e bifurkacionit, dhembi mund te qendroje intakt. b) Shumica e bifurkacioneve u pergjigjen strategjive te trajtimit c)Trajtimet kerkojne bashkpunim me disiplina te tjera si p.sh..: endo, rezeksion i rrenjes, korone fixe. Por kjo rrit koston e te gjitha punimeve dhe zgjatje ne kohe te trajtimit dhe per kete arsye vendosja e nje implanti eshte nje mundedsi me e pershtatshme
 42. 42. Faleminderit!

×