Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Internet corigent-la-purtare

prezentare pentru sesiunea "Viaţa privată în mediul digital şi protectia minorilor" din 30 Aprilie 2010, in contextului unui Intalniri locale din cadrul European Dialogue on Internet Governance - EuroDIG APTI .
Scopul dezbaterii este de a atrage atenţia asupra riscurilor la care sunt supuşi minorii în mediul digital, asupra importanţei educării lor cu privire la regulile privind datele private pe care ar trebui să le respecte atunci când utilizează Internetul, precum şi asupra responsabilităţilor care revin diverşilor actori (părinţi, profesori, autorităţi publice) în promovarea unei astfel de educaţii.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Internet corigent-la-purtare

 1. 1. Gabriela GROSSECK Viata privata in mediul digital si protectia minorilor, 30 aprilie 2010 Bucuresti
 2. 6. www.AfaradinGhencea.ro
 3. 8. http://www.youtube.com/watch?v=KnzwgBrIr1s
 4. 9. <ul><li>Atacuri asupra sistemelor informatice </li></ul><ul><li>Frauda cu cărti de credit </li></ul><ul><li>Furtul de identitate </li></ul><ul><li>Violarea drepturilor unor terte persoane </li></ul><ul><li>Spamming </li></ul>
 5. 10. www.pariurisportive.ro Iarba.Verde.De.Acasa.Go.Ro
 6. 11. <ul><li>Acordă calificative pozelor copiilor (Bascalie.ro) </li></ul><ul><li>Acordă calificative profesorilor (Calificativ.ro) </li></ul>
 7. 12. <ul><li>Plagiarismul </li></ul><ul><li>Furtul şi lenea intelectuală </li></ul><ul><li>INTERNET = PARADISUL DELĂSĂRII ? </li></ul>
 8. 15. <ul><li>Individualism </li></ul><ul><li>Dezumanizarea comunicării </li></ul><ul><li>Excludere socială </li></ul><ul><li>Deteriorarea sănătăţii </li></ul><ul><li>Sedentarism </li></ul>Alterarea comportamentului
 9. 16. <ul><li>Cre ș terea cunoa ș terii in domeniu </li></ul><ul><li>Elaborarea unor ac ț iuni de promovare ș i sprijin </li></ul><ul><li>Strategii de preven ț ie a infrac ț iunilor online </li></ul><ul><li>Cre ș terea vizibilit ăț ii programelor UE </li></ul><ul><li>Cooperare cu actorii implica ț i î n siguran ț a online </li></ul><ul><li>Identificarea modalit ăț ilor de stopare </li></ul><ul><li>Cooperarea cu alte state </li></ul>
 10. 17. <ul><li>CORIGÉNT, -Ă, corigenţi, – te, adj., s.m şi f. ( e lev sau student) care, la încheierea anului şcolar, nu a obţinut notă de trecere la una sau două materii şi care urmează să dea toamna, din nou, examen la materia sau materiile respective </li></ul><ul><li>(dexonline.ro) </li></ul>
 11. 18. Multumesc pentru atentie ... Gabriela GROSSECK Universitatea de Vest din Timisoara [ email ] [email_address] [microblog] www.twitter.com/ggrosseck www.cirip.ro/u/Gabriela

×