Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Takwim Sem 1 2013/14

  1. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor TAKWIM PEPERIKSAAN FAKULTI SEMESTER 1 SESI 2013/2014 Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 2 minggu sebelum kuliah bermula (26 Ogos – 30 Ogos 2013) Dan (2 sept – 6 sept 2013) PENYELARASAN KURSUS (i) Penyediaan RPP (ii) Penyelarasan Pelan Penilaian Program • Penyelaras Kursus dan pensyarah kursus TAKLIMAT PERLAKSANAAN KURSUS SMPV (i) Taklimat peperiksaan (ii) Taklimat OBE (iii) Taklimat ISO M1 – M3 (9 Sept – 13 september 2013 MEMBINA SOALAN UJIAN/ KUIZ/TUGASAN/SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR • Penyelaras kursus menyelaras soalan ujian yang dibina untuk tujuan penilaian pertama, penilaian kedua dan peperiksaan akhir. • Tempahan ruang ujian. • Staf Akademik 1/8 (i) Penyelaras Peperiksaan • Takwim • RPP-04 • Pelan Penilaian Kursus, • Templete JSU dan format soalan. • Menerima maklumat kursus yang ada peperiksaan akhir (borang maklumat peperiksaan akhir) (ii) Penyelaras OBE • Takwim OBE • Masukkan maklumat dalam SAS • KPI, CQI, Templete. (iii) Penyelaras ISO • Pengumpulan RPP, Pengedaran prosedur.
  2. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 16 september 2013 Cuti Hari Malaysia Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan M4 (30 Sept – 4 Okt 2013) Surat Arahan Buat Soalan Peperiksaan Akhir • Dekan mengeluarkan surat arahan untuk buat soalan peperiksaan akhir. • Dekan M4 – M6 (30 sept – 18 Okt 2013) • PENILAIAN PERTAMA (i.e. Ujian, Kuiz dan sebagainya) • Staf Akademik mengadakan penilaian pertama, memasukkan markah dalam SAS dan memaparkan markah kepada pelajar bagi tujuan Tarik Diri (TD). • Staf Akademik M7 (21 Okt – 25 Okt 2013) Memasukkan markah ke dalam SAS • PPK mengeluarkan arahan memasukkan markah penilaian pertama dalam SAS untuk semakan pelajar bagi tujuan Tarik Diri dan untuk tujuan Mid-Term CQI (OBE) • Staf Akademik • Penolong Pendaftar M7 – M8 (21 okt – 8 November) Minggu Pelajar Tarik Diri M7 (21 Okt – 25 Okt 2013) Jadual Semakan Soalan Peperiksaan Akhir • Jk peperiksaan mengeluarkan surat edaran Jadual Semakan Soalan Peperiksaan dan prosedur untuk semakan soalan peperiksaan. • Penyelaras peperiksaan, • Penyelaras kursus • Ketua panel penilai M8 (28 Okt – 1 Nov 2013) Mesyuarat Penyelarasan Semakan Soalan Peperiksaan • Penyelarasan proses penyemakan soalan peperiksaan. (i) TDA (ii) Ketua Jabatan (iii) PPK (iv) Ketua penilai (v) Penyelaras Peperiksaan 2/8
  3. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 15 Okt – 16 Okt 2013 Cuti Hari Raya Korban Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 5 Nov 2013 Cuti Awal Muharam CUTI PERTENGAHAN SEM – M9 (4 Nov – 15 Nov) Semakan Soalan Peperiksaan Akhir dan Pembetulan Soalan Peperiksaan • JK Peperiksaan perlu memastikan semua proses mengikut prosedur yang telah ditetapkan. • Ketua Jabatan • JK Peperiksaan • Ketua Panel Penilai • Penyelaras Kursus M10 (18 Nov – 22 Nov 2013) MESYUARAT JABATAN UNTUK MENGESAHKAN SEMAKAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR. Semua set kertas soalan yang telah disemak akan disahkan pada peringkat jabatan sebelum dihantar. • Ahli mesyuarat akademik fakulti M10 – M12 (11 Nov – 1 Dis 2013) • PENILAIAN KEDUA (i.e. Ujian, Kuiz dan sebagainya) • Staf akademik mengadakan penilaian kedua, memaparkan markah kepada pelajar untuk tujuan semakan. • Penolong Pendaftar • Staf Akademik M11 25 Nov – 29 Nov 2013 *22 Nov 2013: Hari Keputeraan Sultan Johor Menghantar Kertas soalan Peperiksaan ke PPA • Penolong Pendaftar 23 Dis – 29 Dis 2013 Minggu Ulangkaji 3/8
  4. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 30 Disember 2013 - 22 Januari 2014 *14/01/2014 (SELASA) MAULIDUR RASUL • memasukkan markah melalui SAS dan menyemak gred markah bagi setiap kursus untuk paparan (gred no. kad pengenalan/ kursus) dan semakan pelajar Pensyarah memasukkan markah dan menyemak gred/markah peperiksaan bagi kursus yang ada Peperiksaan Akhir dalam tempoh 7 hari selepas tarikh peperiksaan akhir kursus berkenaan atau tempoh yang ditetapkan oleh Universiti manakala kursus yang tidak ada Peperiksaan Akhir pada minggu 1 peperiksaan akhir Fakulti/Pusat/PTM/ Pelajar 30 Disember 2013 – 22 Januari 2014 *14/01/2014 (SELASA) MAULIDUR RASUL Pelajar membuat semakan gred kursus di Fakulti/Pusat dan/atau melalui SMAP Online dan membuat rayuan keputusan peperiksaan ke Fakulti Fakulti/Pusat/Pelajar 20 Januari 2014 – 16 Februari 2014 CUTI ANTARA SEMESTER I, SESI 2013/2014 23 Januari 2014 – 24 Januari 2014 Fakulti menyediakan senarai nama pelajar yang cuti sakit bagi Fakulti/Pusat 4/8
  5. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor tujuan peperiksaan khas Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 23 Januari 2014 Mesyuarat JK Pemeriksa FSTPI/Kokurikulum dan mengemaskini keputusan peperiksaan FSTPI/Pusat Ko-ko 24 Januari 2014 PTM memproses keputusan peperiksaan PTM 27 Januari 2014 (petang) (2.00pm-5.00) Fakulti mencetak keputusan peperiksaan mengikut format Jawatan Kuasa Pemeriksa Fakulti Fakulti/PTM 28 Januari 2014 Mesyuarat JK Pemeriksa Jabatan dan mengemaskini keputusan peperiksaan Fakulti 3 Februari – 7 Februari 2014 Menerima Laporan OBE daripada penyelaras OBE Penyelaras OBE 29 Januari & 30 Februari 2014 Mesyuarat JK Pemeriksa Fakulti dan mengemaskini keputusan peperiksaan Fakulti 3 Februari 2014 *31/01 – 01/02 Memproses keputusan peperiksaan PTM 5/8
  6. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor TAHUN BARU CINA Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 03 (Petang)-04 Februari 2014 Mencetak keputusan peperiksaan untuk JKP Peperiksaan/ Keputusan Peperiksaan Sarjana Muda dan Diploma (Semester I Sesi 2013/2014) PPA/PTM 05 Februari 2014 Menyemak keputusan peperiksaan untuk JKP Peperiksaan/ Keputusan Peperiksaan Sarjana Muda dan Diploma (Semester I Sesi 2013/2014) PTM/ Fakulti 06 Februari 2014 – 07 Februari 2014 Mesyuarat JKP Peperiksaan / Keputusan Peperiksaan (Sarjana Muda dan Diploma) Semester I, Sesi 2013/2014 Laporan PSM, LI dan LM yang tidak diterima sebelum tarikh JKP peperiksaan/keputusan peperiksaan bersidang, maka keputusan kursus PSM, LI dan LM akan diberikan keputusan gagal. PPA/Fakulti/PTM 6/8
  7. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 10 Februari 2014 Memproses dan mengemaskini keputusan peperiksaan PTM/Pelajar Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 11 Februari 2014 Keputusan peperiksaan diumumkan (Keputusan peperiksaan melalui SMAP on-line dan SMS dikeluarkan) PPA/PTM 12 – 13 Februari 2014 Mencetak Slip Keputusan Peperiksaan Fakulti/PTM 17 Februari 2013 Mengedarkan Slip Keputusan Peperiksaan Semester I, Sesi 2013/2014 kepada Pelajar melalui Penasihat Akademik Slip Keputusan Peperiksaan dan surat keputusan peperiksaan akan dipos kepada pelajar yang akan bergraduat. Fakulti/ Pelajar 14 Februari 2014 – 21 Februari 2014 PEPERIKSAAN KHAS SEMESTER I, SESI 2013/2014 PPA/Fakulti/ Pelajar 7/8
  8. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 14 Februari 2014 – 21 Februari 2014 Fakulti/Pusat mengemukakan markah Peperiksaan Khas ke PPA Fakulti Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 17 Februari 2014 – 27 Jun 2014 KULIAH SEMESTER II, SESI 2013/2014 Fakulti/Pusat /PPA/ Pelajar 10 Mac 2014 Mengemaskini keputusan Peperiksaan Khas PPA/PTM 11 Mac 2014 Mencetak Slip Keputusan Peperiksaan Khas PPA 12 Mac 2014 Mengedarkan Slip Keputusan Peperiksaan Khas Semester I Sesi 2012/2013 kepada Pelajar melalui Penasihat Akademik Fakulti/Pelajar 13 Mac 2014 Menyediakan laporan dan perangkaan keputusan peperiksaan Semester I Sesi 2013/2014 PPA 02 April 2014 Mesyuarat SENAT PPA 8/8
  9. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 9/8
  10. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 9/8
Publicité