Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
รูปแบบของไฟล์แบบอักษร
แบบอักษรหรือรูปแบบอักษรเป็นไฟล์ที่มีชุดของตัวอักษร (ตัวอักษร)
ไฟล์เหล่านี้สามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ตแ...
PostScript (Type 1)
PostScript เป็นรูปแบบ ไฟล์แรก แบบอักษร สร้างขึ้นโดย Adobe เป็นหลักสาหรับ เครื่องพิมพ์ มันเป็น
"ภาษา คา...
OpenType (OTF)
OpenType ถูกสร้างขึ้นโดยไมโครซอฟท์และ Adobe จะเป็นขั้นตอนต่อไปในแอปเปิ้ลและรูปแบบ
TrueType PostScript Adobe...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

รูปแบบของไฟล์แบบอักษร: TrueType (TTF), PostScript y OpenType (OTF)

6 188 vues

Publié le

ลักษณะประวัติและความหมายของรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันประเภทไฟล์แบบอักษรสำหรับระบบปฏิบัติการเช่น Windows, Mac OS และ Linux แบบอักษร TrueType (TTF) และ OpenType PostScript (OTF) ที่สามารถพบได้ในเว็บไซต์ของตัวอักษรฟรีดาวน์โหลดเช่น http://th.ultimatefonts.com/ และพวกเขามีลักษณะพิเศษและลักษณะที่จะรู้ว่ารูปแบบไฟล์ที่ใช้สำหรับสิ่งที่เราสามารถให้บริการแต่ละ

Publié dans : Logiciels
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

รูปแบบของไฟล์แบบอักษร: TrueType (TTF), PostScript y OpenType (OTF)

 1. 1. รูปแบบของไฟล์แบบอักษร แบบอักษรหรือรูปแบบอักษรเป็นไฟล์ที่มีชุดของตัวอักษร (ตัวอักษร) ไฟล์เหล่านี้สามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ตและติดตั้งได้ง่ายในทุกระบบปฏิบัติการ แหล่งที่มาช่วยให้โปรแกรมที่ใช้ชนิดของโปรแกรมแก้ไขข้อความที่บางคนอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันในการเขียนตัวอักษรข้อความ สานักพิมพ์เช่น Microsft Word, Notepad.cc, Writebox นักเขียน Simplenote, Google Docs, Evernote เว็บ LyX หรือ Calligra สานักงาน โปรแกรมอื่น ๆ ที่ต้องทางานกับข้อความที่ยังใช้แบบอักษรที่มีการโหลดลงในระบบปฏิบัติการ พาวเวอร์พอยต์ของ Outlook, Photoshop และบรรณาธิการอื่น ๆ ยังต้องไฟล์ตัวอักษร เมื่อใดก็ตามที่คุณทางานกับประเภทของข้อความที่อุดมไปด้วยบางแบบอักษรที่ใช้ โปรแกรมเท็กซ์เนื่องจาก Windows Notepad ไม่ได้ใช้รูปแบบเหล่านี้ แต่รูปแบบพื้นฐานที่สุดของตัวอักษร มีหลายประเภทที่แตกต่างกันของไฟล์ที่สามารถพบได้บนเครือข่ายสาหรับการดาวน์โหลดและการติดตั้งที่คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบที่แตก ต่างกันที่มีเนื้อหาคล้ายกันเราจะอธิบาย: TrueType (TTF) TrueType เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดและมาตรฐานตัวอักษรที่พัฒนาโดยแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ใน eighties, ต่อไปนี้ความคิดของรูปแบบไฟล์ "ประเภท 1" จาก Adobeรูปแบบเดิมอยู่บนพื้นฐานของภาษาที่เรียกว่า PostScript หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ดีของการ TrueType แบบที่ 1 จะนาเสนอในการควบคุมแหล่งที่มาของการพัฒนามากขึ้นกว่าหน้าจอแสดงผลหรือเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่มีตัวอักษรที่มีการอ่านที่ดีขึ้น พวกเขาสามารถนามาใช้ในอุปกรณ์เครื่องพิมพ์หรือส่งออกอื่น ๆ เข้ากันได้กับ มันเป็นรูปแบบมาตรฐานในการดาวน์โหลดแบบอักษรเว็บ http://th.ultimatefonts.com/ มันเป็นมาตรฐานสาหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ มันเป็นเรื่องธรรมดามากการใช้งานในสภาพแวดล้อมในประเทศและเป็นมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพการพิมพ์ที่โดดเด่น รูปแบบไฟล์ที่มีนามสกุล .ttf
 2. 2. PostScript (Type 1) PostScript เป็นรูปแบบ ไฟล์แรก แบบอักษร สร้างขึ้นโดย Adobe เป็นหลักสาหรับ เครื่องพิมพ์ มันเป็น "ภาษา คาอธิบาย หน้า " ( PDL หน้า รายละเอียด Language) ที่ใช้ใน เครื่องพิมพ์ เก่า จานวนมาก มันเริ่มต้น ที่จะพัฒนา ในปี 1976 และ จากนั้นก็ย้าย ไป ซีร็อกซ์ ที่มี พี นักพัฒนา ของมัน คือจอห์น วอร์น็อค ที่ ใช้ ว่าการพัฒนา ที่จะ พบว่า ในปี 1982 Adobe นี้เป็น รูปแบบเดิม ของ ไฟล์เหล่านี้ และในวันนี้ ยังคงใช้ PostScript แตกต่างไปจาก รูปแบบ ขั้นพื้นฐาน อื่น ๆ ของ เครื่องพิมพ์ที่ ใช้ ภาษาโปรแกรมเต็มรูปแบบ ที่จะอธิบาย ภาพ พิมพ์ ไฟล์สามารถส่งไปยัง เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรืออุปกรณ์ ส่งออกอื่น ๆ ที่มีคุณภาพสูง สาหรับไฟล์ที่ มี ตัวอักษร 300 DPI จุด ต่อนิ้ว รูปแบบนี้ มักจะไม่ พบใน เว็บไซต์ดาวน์โหลด มันเป็น รูปแบบ มืออาชีพมากขึ้น แต่ ยังคงใช้ แบบอักษร PostScript จะ เรียบ รายละเอียด ตัวอักษร ที่มีคุณภาพสูง แต่ เป็นไฟล์ ที่หนักกว่า ก็ใช้ เป็น ที่ถูก จากัด ให้เป็นรูปแบบ สาหรับการพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับหนังสือ การพิมพ์ คุณภาพระดับมืออาชีพ , โปสเตอร์ และนิตยสาร ระบบปฏิบัติการ ที่สนับสนุน รูปแบบนี้ ได้โดยไม่มีปัญหา แต่ น้าหนักของพวกเขา ที่ทาให้พวกเขา ไม่สมควร ที่จะใช้ รูปแบบไฟล์ที่มีนามสกุล .ps ตัวอย่างนี้จะนามาจากวิกิพีเดียว่ารหัสจะนาเสนอในภาษานี้. http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript
 3. 3. OpenType (OTF) OpenType ถูกสร้างขึ้นโดยไมโครซอฟท์และ Adobe จะเป็นขั้นตอนต่อไปในแอปเปิ้ลและรูปแบบ TrueType PostScript Adobe ไมโครซอฟท์ต้องการที่จะมีรูปแบบของตัวเองและพยายามกับรูปแบบอักษรเทคโนโลยีขั้นสูง "GX พิมพ์" แต่ที่ไม่ได้ทางานและพัฒนา TrueType เปิดในปี 1994. เทคโนโลยี Adobe เข้าร่วมเอื้อต่อการพัฒนาของรูปแบบแบบที่ 1 ผูกพันของทั้งสองผลให้ OpenType Adobe และไมโครซอฟท์อย่างต่อเนื่องการพัฒนาและการสนับสนุนสาหรับรูปแบบ OpenType ที่จะกลายเป็นรูปแบบมาตรฐานสากลเปิดให้บริการสาหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสานักงานมาตรฐานระหว่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน ISO) ที่นามาใช้เป็นรูปแบบมาตรฐาน แต่ยังไม่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้น universalized ก็รูปแบบที่สองที่ใช้มากที่สุดโดยระบบปฏิบัติการปัจจุบัน รูปแบบไฟล์ที่มีนามสกุล .otf รูปแบบของตัวอักษรสำหรับระบบปฏิบัติกำร ทุกรูปแบบที่เข้ากันได้ของโปรแกรมในปัจจุบันและระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows สนับสนุนทั้งสามรูปแบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการเช่น Mac OS X ยังสนับสนุนสามรูปแบบ ระบบปฏิบัติการนี้มีการติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นโปรแกรมหนังสืออักษรในการจัดการไฟล์เหล่านี้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่ใช้ยังสนับสนุนแบบอักษรรู ปแบบแม้ว่าระบบการจัดการไฟล์ที่แตกต่างกัน

×