Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

גידול זיתים

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

גידול זיתים

 1. 1. גידול זיתים מדריך מקוצר מניסיונו של און
 2. 2. מדוע כדאי לגדל זיתים ? <ul><li>כשאנחנו מגדלים זיתים , אנחנו משתפים פעולה עם הארץ , האדמה , הידע הקדום והאקלים . ואנחנו יוצאים נשכרים : </li></ul><ul><li>הזית הוא עץ עמיד , תוקפים אותו מעט מזיקים , ולכן הוא אינו דורש ריסוסים רבים העלולים להרעיל את כולנו . </li></ul><ul><li>הזית נזקק לכמות מים קטנה יחסית , כך שהוא מותאם לכמות המשקעים המוגבלת בארצנו . </li></ul><ul><li>העץ דורש טיפול מינימאלי , אך שימושים רבים לו : אנחנו יכולים לאכול מפריו או להכין ממנו שמן ; מהגפת המתקבלת אחרי ריסוק הזיתים ומענפים מתים או גזומים נסיק את תנור העצים ; הענפים הדקים יכולים לשמש לקליעת סלים , או כמזון לבהמות ; </li></ul><ul><li>עץ הזית , בשונה מעצים אחרים , אי אפשר לחסל אותו או לפגוע בו על ידי גיזום . כמה שתחתוך אותו – הוא יצמח מחדש . אין בעיה לחתוך אותו כמעט עד הסוף , עד גובה של חצי מטר או מטר . אם אתה רוצה להשמיד אותו , אתה צריך לעקור אותו מהשורשים התחתונים . </li></ul>
 3. 3. הפעילויות החקלאיות הנדרשות <ul><li>גידור השטח . </li></ul><ul><li>הכנת השטח לנטיעה . </li></ul><ul><li>שתילה . </li></ul><ul><li>השקיה ( שנתיים ראשונות ). </li></ul><ul><li>עישוב . </li></ul><ul><li>מסיק </li></ul><ul><li>שמירה על השטח . </li></ul><ul><li>גיזום . </li></ul>
 4. 4. קצת נתונים כלכליים ... <ul><li>בשנה של יבול טוב , כל עץ מניב בממוצע כ -‏30 ק '' ג פרי , שמזה ניתן להפיק כ -‏6 ליטר שמן , שאני מוכר לפחות ב -‏20 שקלים לליטר , כלומר הרווח 120 שקלים לעץ בשנה טובה . כרם זיתים עם 250 עצים מכניס 30 אלף ש '' ח , שזה נותן 15 אלף ממוצע רב - שנתי . </li></ul><ul><li>עלות יום עבודה של קלטור – 1400 שקלים . </li></ul><ul><li>עלות חומרי גידור – 10 שקלים למטר רץ . </li></ul><ul><li>עלות יום עבודה של פועל חקלאי – 150 שקלים . </li></ul><ul><li>עלות שתיל – כ -17 שקלים . </li></ul>
 5. 5. גידור השטח <ul><li>מטרת הגדר היא סימון השטח וחסימתו בפני פרות כבשים ועיזים המשוטטים ללא השגחת רועה . </li></ul><ul><li>הגדר המומלצת היא גדר אוסטרלית בגובה כולל של 1.2 מטר עם חוט תיל מלמעלה וחוט תיל מלמטה , לפי התקן של קק &quot; ל . </li></ul><ul><li>ניתן להקים לבד את הגדר או להזמין דרך קבלן גידור . </li></ul><ul><li>ניתן לרכוש חומרי גידור בזול בסיטונאות . החומרים הנדרשים : גלילי רשת אוסטרלית , חוט תיל , בזנטים , עמודי פינה , עמודי עץ למתיחה , חוטי ברזל לקשירה ... </li></ul>
 6. 6. נטיעת השטח <ul><li>זנים מומלצים לגידול בעל : סורי , קלמטה ומעלות . </li></ul><ul><li>יש לבחור שטח שמבחינה טופוגרפית מתאים לעיבוד מכאני . </li></ul><ul><li>מרווחי השתילה המומלצים על ידי : 7x7 . </li></ul><ul><li>שתילת שורות וטורים ניצבים זה לזה . </li></ul><ul><li>לבצע חריש עמוק בקרקע לפני השתילה . </li></ul><ul><li>להשתמש בשתילים מתרביות רקמה בלבד . המשתלות המומלצות : ראש הנקרה ושדמות דבורה . </li></ul><ul><li>אין צורך בבורות עמוקים . </li></ul><ul><li>יש צורך לרכוש עמודי תמיכה מעץ . </li></ul>
 7. 7. השקיה ועישוב <ul><li>השקיה בשנתיים הראשונות עם מיכל מים צהוב ( 18 ליטר ) פעם בחודש לכל עץ בעונה היבשה : מאפריל עד אוקטובר . </li></ul><ul><li>עישוב בין השורות ע &quot; י קלטור 3 פעמים בשנה . </li></ul><ul><li>עישוב בסביבת הגזע עם מעדר ותלישה ידנית – בסוף חודש מרץ . אני ממליץ שלא להשתמש בריסוס למרות שזה יותר זול . </li></ul><ul><li>כדאי לעבוד עם חרמש מוטורי בתקופת הפריחה ( סוף מרץ ) להורדת אמצעי הרבייה של העשבים השוטים בשולי השטח ובמקומות שלא נגישים לקולטיווטור . </li></ul>
 8. 8. מסיק <ul><li>מתבצע החל מסוף אוקטובר והמהלך חודש נובמבר . </li></ul><ul><li>המועד האופטימאלי – כאשר הצבע של רוב אוכלוסיית הפרי הוא שחור למחצה . </li></ul><ul><li>מסיק ידני – באמצעות מסרקות פלסטיק וסולמות . </li></ul><ul><li>מסיק מכאני – באמצעות מנערת . </li></ul>
 9. 9. שמירה על השטח <ul><li>סיור להפגנת נוכחות לפחות פעם בשבוע . </li></ul><ul><li>תיקון מיידי ככל האפשר של פרצות בגדר . </li></ul><ul><li>היכרות אישית של הרועים המסתובבים בשטח . </li></ul><ul><li>היכרות אישית עם גורמי סיוע כמו פקחי הסיירת , הירוקה , סיירי המועצה והיערנים . </li></ul><ul><li>שיתוף פעולה ברמת הישוב בין כל החברים שמסתובבים בשטח להעברת מידע והתגייסות בעת צרה . </li></ul>
 10. 10. גיזום זיתים בעידן האיכות והסטנדרטים פתחי עבד אלהדי שה &quot; מ מחוז העמקים עצי זית גזומים בשיטת הקרניים בבארי איטליה
 11. 11. מה זה גיזום ? <ul><li>מכלול הפעולות הנעשות על העצים כדי לשנות את צורתם הטבעית , על ידי חיזוק או ריסון התפתחות ענפים , על מנת לתת להם צורה מוגדרת ולאפשר להם פוריות מקסימלית . </li></ul>
 12. 12. <ul><li>תקופה יובינילית שבה אין פרי אך הצמיחה חזקה . מעט גיזום אם בכלל . </li></ul><ul><li>כאשר הצמיחה והפוריות בשיאה מלווה בצמיחת ענפים יותר נמוכה מאשר התקופה הראשונה . גיזום קל </li></ul><ul><li>3 – כאשר העץ מזדקן , מיצר מעט פרי ויש לו מעט צמיחה ויגטטיביות . גיזום חריף עד כדי חידוש . </li></ul>תקופות גדילת העץ
 13. 13. מטרות הגיזום ! <ul><li>קיצור התקופה היובינילית בעצים הצעירים . </li></ul><ul><li>עיכוב בתהליכי התמותה והפחתת הירידה בפוריות בעץ הבוגר . </li></ul><ul><li>קיום שיווי משקל בין הצמיחה הוגטטיבית לפוריות על מנת להביא למקסימום יבול מצד אחד ולחיוניות מצד שני . </li></ul><ul><li>הפחתת הלחות היחסית בתוך העץ להקטנת הנגיעות במחלות ובמזיקים . </li></ul><ul><li>מאפשר חדירת אור השמש לתוך העץ וכך מעודד את הצמיחה וההתמיינות של הפקעים הוגטטיביים והרפרודקטיביים . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>מיעל את הדברת המחלות והמזיקים ע &quot; י חדירה טובה של התרסיס לכל חלקי העץ . </li></ul><ul><li>מסיק נוח ויעיל </li></ul><ul><li>הקטנת הסרוגיות </li></ul>המשך הגדלת הפרי
 15. 15. פדיון לפי גדלים 19+ 10 115 17-19 45 110 15-17 35 95 12-15 מ &quot; מ 10 50 התפלגות גדלים אחוז מחיר באחוזים
 16. 16. פרי חשוף וחיצוני גדול יותר ומכיל יותר שמן
 17. 17. 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1998 אופן נשיאת פירות הזית
 18. 18. ענפים מעוצים ענפי פרי ענפים מעורבים
 19. 19. עיצוב מונוקוני עיצוב גביע חופשי
 20. 20. גזע ישר ונקי בגובה 80-90 ס &quot; מ ענפי שלד מסודרים בהיקף בכל הכיוונים
 21. 21. גיזום חריף מדי מתאים לגידול בעל
 22. 22. גיזום מאוזן ונכון הרבה חלונות
 23. 24. מועדי הגיזום <ul><li>בעונת המסיק ולאחריה עד מרץ </li></ul>
 24. 26. שיטות הגיזום <ul><li>גיזום ידני : ענפי גדולים ובעיקר גיזום מפורט </li></ul><ul><li>גיזום מיכאני </li></ul>

×