מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2013 .

G
‫שלנו‬ ‫באתר‬ ‫בקרו‬gilaad1@co.il
‫ולהנהיג‬ ‫להוביל‬ ‫להשפיע‬ ‫שרוצות‬ ‫הנשים‬ ‫לכל‬!
‫ומיוחדת‬ ‫מרתקת‬ ‫הלמידה‬ ‫מטעם‬ ‫לטעום‬ ‫מוזמנות‬ ‫אתן‬,‫הרבה‬ ‫כמו‬
‫מאד‬ ‫בהרבה‬ ‫ועובדות‬ ‫ועובדים‬ ‫ומנהלות‬ ‫מנהלים‬ ‫מאד‬)!(‫ארגונים‬
‫משמעותית‬ ‫למידה‬ ‫חווית‬ ‫וחוו‬ ‫השתתפו‬ ‫שכבר‬ ‫וחברות‬‫בסדנאות‬
ODT-‫למידה‬‫חוויתית‬‫הבדל‬ ‫שעושה‬!
‫אנחנו‬ ‫מי‬
•‫חברת‬‫גלעד‬–‫י‬‫ארגוני‬ ‫לפתוח‬ ‫עוץ‬‫בתחום‬ ‫מתמחה‬
‫מנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫פיתוח‬:‫ניהולית‬,‫עסקית‬,
‫חינוכית‬,‫וחברתית‬ ‫קהילתית‬,‫מזה‬30‫שנים‬.
•‫שלנו‬ ‫ההכשרה‬ ‫תכניות‬ ‫במסגרת‬,‫גם‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬
‫סדנאות‬O.D.T‫ומנהיגות‬ ‫ניהול‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬.
•‫נשים‬ ‫להעצמת‬ ‫ייחודיות‬ ‫סדנאות‬ ‫פיתחנו‬:‫להעצמת‬
‫ההובלה‬ ‫יכולות‬,‫המנהיגות‬,‫בכל‬ ‫וההשפעה‬ ‫הרתימה‬
‫משפיע‬ ‫גורם‬ ‫להיות‬ ‫תרצנה‬ ‫נשים‬ ‫שבהן‬ ‫חיים‬ ‫מרחב‬
‫ומוביל‬ ‫מעצב‬.
‫מנהיגות‬ ‫להיות‬ ‫שנולדו‬ ‫נשים‬ ‫יש‬!...
•‫זאת‬ ‫גילו‬ ‫שטרם‬ ‫נשים‬ ‫כאלו‬ ‫ויש‬!!......
•‫הנשים‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫פותחים‬ ‫אנו‬,‫העצמה‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬
‫אישית‬,‫שבתוכה‬ ‫המנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫וגילוי‬.
•‫העצמי‬ ‫לביטוי‬ ‫להגיע‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫בפני‬ ‫פותחים‬ ‫אנו‬
‫המלא‬,‫בחייה‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬,‫את‬ ‫לבטא‬ ‫חוויתית‬ ‫הזדמנות‬
‫לחייה‬ ‫הראויה‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫ליצור‬ ‫רצונותיך‬.‫הסביבה‬ ‫זו‬
‫בה‬ ‫בוחרת‬ ‫שהיא‬,‫ערכיה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אותך‬ ‫מעצבת‬
‫ואמונותיה‬.
‫לכן‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫אנחנו‬ ‫מי‬?
•‫סדנת‬ ‫לקיים‬ODT‫הנשית‬ ‫הרוח‬ ‫להעצמת‬,‫המנהיגות‬ ‫יכולות‬ ‫ופיתוח‬ ‫ולגילוי‬.
•‫מנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ ‫ומאמנות‬ ‫מאמנים‬ ‫מנחים‬ ‫הסדנאות‬ ‫את‬.‫יועצים‬
‫איכותי‬ ‫וידע‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫ארגוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫ויועצות‬.
•‫מקצועית‬ ‫היא‬ ‫ההנחיה‬ ‫יכולת‬‫ביותר‬ ‫גבוהה‬ ‫וברמה‬(‫יעידו‬200,000‫איש‬
‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫במרכז‬ ‫שלנו‬ ‫בתכניות‬ ‫שהשתתפו‬ ‫וארגונים‬ ‫חברות‬ ‫ממאות‬
‫ב‬ ‫קדומים‬ ‫בנאות‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬-7‫האחרונות‬ ‫שנים‬.)
•‫מחויבים‬ ‫אנו‬‫שלנו‬ ‫והאימון‬ ‫ההדרכה‬ ‫בתכניות‬ ‫ללקוחותינו‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬ ‫למתן‬.
•‫המזמין‬ ‫ולבקשות‬ ‫לצרכי‬ ‫מותאמת‬ ‫תכנית‬ ‫כל‬,‫הסדנה‬ ‫והנחית‬ ‫שהאימון‬ ‫וניתן‬
ODT‫ואתכן‬ ‫מארגונכם‬ ‫מנחות‬ ‫עם‬ ‫במשותף‬ ‫יעשו‬.
‫ל‬ ‫אפשריות‬ ‫מטרות‬-O.D.T
‫נשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫ופיתוח‬ ‫להעצמת‬
•‫האישה‬ ‫של‬ ‫האישית‬ ‫ההשפעה‬ ‫בדפוסי‬ ‫מרתקות‬ ‫תובנות‬ ‫גילוי‬.
•‫היא‬ ‫מה‬ ‫מנהיגות‬?
•‫מזהים‬ ‫שאנו‬ ‫אפקטיביים‬ ‫מנהיגות‬ ‫סגנונות‬?‫וחסרונן‬ ‫יתרונן‬.
•‫שלכן‬ ‫האנושית‬ ‫והרתימה‬ ‫ההקשבה‬ ‫ביכולות‬ ‫והשפעה‬ ‫ניהול‬
•‫ותוקפנות‬ ‫התנגדויות‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬.
•‫בצוות‬ ‫והשפעה‬ ‫הנעה‬ ‫תפקוד‬(‫משפחה‬,‫עבודה‬,‫חברים‬.)
•‫הנשית‬ ‫ההשפעה‬ ‫עוצמת‬–‫הרווח‬!...‫והמחיר‬!.....
•‫שלכן‬ ‫החיים‬ ‫במרחב‬ ‫נוספים‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬(‫ובחיים‬ ‫בעבודה‬.)
•‫המשתתפות‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫והעצמת‬ ‫העמקה‬.
•‫וכן‬,‫אתכן‬ ‫שמעניינת‬ ‫ודילמה‬ ‫סוגיה‬ ‫כל‬,‫ומנהיגות‬ ‫העצמה‬ ‫בהקשר‬
‫נשים‬.
‫קדומים‬ ‫נאות‬-‫הלאומית‬ ‫השמורה‬
‫ישראל‬ ‫במקורות‬ ‫הארץ‬ ‫טבע‬ ‫של‬(‫שמן‬ ‫בן‬ ‫ביער‬)
‫סדנאות‬ ‫לקיום‬ ‫אפשרי‬ ‫מקום‬ODT
‫צוות‬ ‫ולפיתוח‬ ‫למנהיגות‬ ‫במרכז‬
‫חזון‬ ‫לגבש‬ ‫עליך‬ ‫כמנהיגה‬,‫להשיגן‬ ‫רוצה‬ ‫שאת‬ ‫מטרות‬ ‫ולבחור‬ ‫לסמן‬,‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫להכין‬
‫ו‬....‫ביצועים‬ ‫ולתרגל‬ ‫להתאמן‬,‫בעצמך‬ ‫האמון‬ ‫וחיזוק‬ ‫אחרים‬ ‫אמון‬ ‫לרכוש‬ ‫כדי‬.
‫לבד‬ ‫לא‬ ‫את‬:‫התמיכה‬ ‫קבוצת‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫צרי‬,‫והסיוע‬,
‫התנגדויות‬ ‫מול‬ ‫המתמודד‬ ‫למנהיג‬ ‫נדרשות‬ ‫שכה‬ ‫אנרגיות‬ ‫לך‬ ‫שתתן‬.
‫לאופק‬ ‫מעבר‬ ‫במעופן‬ ‫הבר‬ ‫אווזי‬ ‫מלהקת‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫עלינו‬.
‫מהרועים‬ ‫מנהיגות‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬?–‫מהרועות‬ ‫ובעיקר‬....‫הפתעה‬!
‫לבד‬ ‫צאן‬ ‫ראשי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫עדר‬ ‫ולהנהיג‬ ‫להוביל‬ ‫הרועה‬ ‫מצליחה‬ ‫כיצד‬?!
‫צאן‬ ‫עדר‬ ‫להנהיג‬ ‫נדרשות‬ ‫תכונות‬ ‫אלו‬,?‫אדם‬ ‫בני‬ ‫או‬?‫לגלות‬ ‫מאד‬ ‫מעניין‬!
‫ומנהיגות‬ ‫השפעה‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫שגם‬ ‫גברים‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫איך‬?
‫ב‬ ‫המנהיגות‬ ‫מאבק‬ ‫את‬ ‫לנהל‬'‫בונה‬ ‫מאבק‬'‫ב‬ ‫ולא‬'‫הורס‬ ‫מאבק‬'-‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬?
‫משמעותי‬ ‫במאבק‬ ‫צורך‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬,‫וההובלה‬ ‫המנהיגות‬ ‫עמדת‬ ‫על‬.
‫צורכי‬ ‫למימוש‬ ‫ומחויבות‬ ‫בחירה‬ ‫זו‬ ‫להנהיג‬
‫הקהילה‬,‫החברה‬,‫בחירתך‬ ‫זו‬ ‫האם‬ ‫הארגון‬?
‫בצוות‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ ‫בניהול‬ ‫מצוינות‬.‫תפיסת‬ ‫והבחנת‬
‫בצוות‬ ‫המנהיגות‬ ‫תפקיד‬-‫באימון‬'‫והמשאב‬ ‫הבור‬'
‫זמן‬ ‫פסק‬ ‫מבקשת‬ ‫היא‬ ‫למה‬?
‫מהשדה‬ ‫צומחת‬ ‫מנהיגות‬.‫נשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫תובנות‬ ‫סיור‬.
‫צ‬'‫עושים‬ ‫מה‬ ‫יק‬?‫ללכת‬ ‫רוצות‬ ‫לא‬ ‫הן‬.....!‫עם‬ ‫התמודדות‬
‫צאן‬ ‫העדר‬ ‫בהובלת‬ ‫ומשבר‬ ‫התנגדויות‬.‫מנהיגות‬ ‫תתפוס‬ ‫מי‬?-
'‫ינחמוני‬ ‫המה‬ ‫ומשענתך‬ ‫שבטך‬'–‫כג‬ ‫פרק‬ ‫תהילים‬ ‫בספר‬ ‫נאמר‬'‫ד‬ ‫פסוק‬'–‫מה‬
‫הנשים‬ ‫המנהיגות‬ ‫בהיבט‬ ‫זה‬ ‫פסוק‬ ‫משמעות‬?
‫גדול‬ ‫ראש‬ ‫תפסה‬:‫המנהיגות‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ‫בהתמודדות‬ ‫והסיכוי‬ ‫הסיכון‬?‫פורמלי‬ ‫תפקיד‬ ‫איננו‬ ‫מנהיגות‬
‫שמקבלים‬.‫יוצרים‬ ‫מנהיגות‬.‫פנימיים‬ ‫שלה‬ ‫הסמכות‬ ‫מקורות‬-‫מקצועיות‬,‫אנושיות‬,‫ואומץ‬ ‫יושרה‬.
‫עצמי‬ ‫ביטחון‬ ‫הקרנת‬,‫כך‬ ‫שכל‬ ‫האמינות‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫דעת‬ ‫ושיקול‬ ‫רוגע‬
‫למנהיגה‬ ‫נדרשת‬.‫מונהגה‬ ‫של‬ ‫האמון‬,‫שלה‬ ‫המרכזי‬ ‫הנכס‬ ‫הוא‬.
‫התנ‬ ‫הקייטרינג‬ ‫וניהול‬ ‫הקמת‬"‫כי‬
•‫יצירתיות‬,‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫ומחויבות‬ ‫ערבות‬.
•‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫לאפקטיביות‬ ‫התכנון‬ ‫חשיבות‬.
•‫שיווק‬,‫וערכים‬ ‫מיומנויות‬ ‫ידע‬ ‫והקנית‬ ‫שרות‬.
‫בתנ‬ ‫מוזכר‬ ‫איפה‬"‫כוסברה‬ ‫ך‬?.....
‫תגיד‬,‫תנכ‬ ‫פנקייק‬ ‫עושים‬ ‫איך‬"‫י‬?.....!
‫ממני‬ ‫לקנות‬ ‫מוכן‬ ‫מי‬:
‫יהושפט‬ ‫סלט‬?
‫לכם‬ ‫כבר‬ ‫יש‬'‫שפית‬
'‫שפה‬'‫בצוות‬'?-
"‫שבשלת‬ ‫מה‬-‫תאכל‬"!
‫קשים‬ ‫בתנאים‬ ‫גם‬ ‫לשרוד‬ ‫יכולת‬.‫ראש‬ ‫ולהרים‬ ‫לפרוח‬ ‫לדעת‬.‫במשימה‬ ‫ודבקות‬ ‫נחישות‬
‫וענווה‬ ‫צניעות‬ ‫עם‬.‫של‬ ‫החשובות‬ ‫המנהיגות‬ ‫תכונות‬ ‫אלו‬5SIGMA‫הרקפת‬ ‫כמו‬ ‫ממש‬!
‫כמו‬ ‫היא‬ ‫מנהיגות‬,‫רעננים‬ ‫מים‬ ‫מקור‬
‫חם‬ ‫ביום‬ ‫הצמא‬ ‫לאדם‬ ‫וזכים‬....
‫מנהיגה‬ ‫להיות‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫אם‬,
‫לנתינה‬ ‫מוכנה‬ ‫היי‬,‫מידי‬ ‫תגמול‬ ‫וללא‬.
‫המנהיגות‬ ‫היא‬ ‫מה‬?!
‫האנשים‬ ‫אל‬ ‫לכי‬.
‫מהם‬ ‫למדי‬.
‫אותם‬ ‫אוהבי‬!
‫יודעים‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫התחילי‬.
‫להם‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫בני‬!
‫הטובים‬ ‫אולם‬
‫שבמנהיגים‬,
‫תפקידם‬ ‫הושלם‬ ‫כאשר‬,
‫נעשתה‬ ‫עבודתם‬,
‫יאמרו‬ ‫האנשים‬:
"‫בעצמנו‬ ‫זאת‬ ‫עשינו‬."!!...
(‫בן‬ ‫גם‬ ‫עתיק‬ ‫סיני‬ ‫פתגם‬2000‫שנה‬)
‫מהאנטליה‬ ‫אנשים‬ ‫הנעת‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫ומה‬?
‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫אשמח‬
‫סדנאות‬ ‫עבורכן‬ ‫ולהתאים‬ODT
‫בכל‬‫בארץ‬ ‫מקום‬:
‫והעסקיים‬ ‫המקצועיים‬ ‫ביחסים‬ ‫ואמינות‬ ‫הגינות‬.
‫יהושע‬(‫צ‬'‫יק‬)‫גלעד‬
‫בכיר‬ ‫ארגוני‬ ‫יועץ‬
‫בסדנאות‬ ‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫בכיר‬ ‫מאמן‬ODT
‫טלפון‬:052-335669908-8571241
‫מייל‬:gilaad@inter.net.ilL
‫אתר‬:.co.il1www.gilaad
‫סדנאות‬ ‫מנחים‬ ‫אנו‬ODT‫מנהלים‬ ‫לפיתוח‬,
‫צוותים‬,‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫ותפעול‬ ‫מכירות‬ ‫שרות‬:
‫בגליל‬,‫בכרמל‬,‫בנגב‬,‫במרכז‬-
‫נתאים‬‫אימוני‬ ‫לכם‬ODT‫לפי‬‫שלכם‬ ‫הצרכים‬.
‫בקיץ‬:‫במועדון‬‫קאיק‬‫יפו‬ ‫נמל‬ ‫ימי‬,‫ביאכטות‬
‫בהרצליה‬ ‫במרינה‬,‫רפטינג‬ ‫בירדן‬
08-8571241052-3356699
‫גלעד‬ ‫אתר‬:e.htm-.co.il/html/pitoch1http://gilaad
1 sur 21

Recommandé

מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2014. par
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן  2014.מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן  2014.
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2014.יהושע גלעד
1.4K vues21 diapositives
פיתוח מנהיגות בניהול ובנית צוותים סדנאות קיץ Odt 2014 par
פיתוח מנהיגות בניהול ובנית צוותים סדנאות קיץ Odt 2014פיתוח מנהיגות בניהול ובנית צוותים סדנאות קיץ Odt 2014
פיתוח מנהיגות בניהול ובנית צוותים סדנאות קיץ Odt 2014יהושע גלעד
816 vues41 diapositives
TEST par
TESTTEST
TESTizerobot
491 vues25 diapositives
למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014 par
למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014
למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014יהושע גלעד
409 vues33 diapositives
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011 par
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011niritp7
153 vues2 diapositives
מצגת עסקית par
מצגת עסקיתמצגת עסקית
מצגת עסקיתנורית רוזוליו
382 vues9 diapositives

Contenu connexe

Similaire à מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2013 .

מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה. par
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.יהושע גלעד
413 vues20 diapositives
מצגת פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער par
מצגת  פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוערמצגת  פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער
מצגת פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נועריהושע גלעד
1.3K vues34 diapositives
test par
testtest
testizerobot
228 vues26 diapositives
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש... par
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...Ayeka
36K vues46 diapositives
Advot v3.3 (8) par
Advot v3.3 (8)Advot v3.3 (8)
Advot v3.3 (8)Irena Spivak
120 vues18 diapositives

Similaire à מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2013 .(20)

מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה. par יהושע גלעד
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מצגת פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער par יהושע גלעד
מצגת  פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוערמצגת  פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער
מצגת פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש... par Ayeka
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...
Ayeka36K vues
משאבי אנוש, מוביל שינוי par Niv Yaaran
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוי
Niv Yaaran684 vues
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת par LeadersNet.co.il
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגתהנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגת
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת
LeadersNet.co.il689 vues
Networking for Excellence and as a Career Development Tool par Gil Bozer P.hD.
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Gil Bozer P.hD.346 vues
תוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורה par leadinghr
תוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורהתוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורה
תוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורה
leadinghr474 vues
סקירת ספרות - המנכ"ל החברתי par sheatufim
סקירת ספרות - המנכ"ל החברתיסקירת ספרות - המנכ"ל החברתי
סקירת ספרות - המנכ"ל החברתי
sheatufim364 vues
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013 par יהושע גלעד
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
רבקה - אימון הוליסטי בגישה יהודית par rebecca00000
רבקה - אימון הוליסטי בגישה יהודיתרבקה - אימון הוליסטי בגישה יהודית
רבקה - אימון הוליסטי בגישה יהודית
rebecca00000189 vues

מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2013 .

 • 1. ‫שלנו‬ ‫באתר‬ ‫בקרו‬gilaad1@co.il ‫ולהנהיג‬ ‫להוביל‬ ‫להשפיע‬ ‫שרוצות‬ ‫הנשים‬ ‫לכל‬! ‫ומיוחדת‬ ‫מרתקת‬ ‫הלמידה‬ ‫מטעם‬ ‫לטעום‬ ‫מוזמנות‬ ‫אתן‬,‫הרבה‬ ‫כמו‬ ‫מאד‬ ‫בהרבה‬ ‫ועובדות‬ ‫ועובדים‬ ‫ומנהלות‬ ‫מנהלים‬ ‫מאד‬)!(‫ארגונים‬ ‫משמעותית‬ ‫למידה‬ ‫חווית‬ ‫וחוו‬ ‫השתתפו‬ ‫שכבר‬ ‫וחברות‬‫בסדנאות‬ ODT-‫למידה‬‫חוויתית‬‫הבדל‬ ‫שעושה‬!
 • 2. ‫אנחנו‬ ‫מי‬ •‫חברת‬‫גלעד‬–‫י‬‫ארגוני‬ ‫לפתוח‬ ‫עוץ‬‫בתחום‬ ‫מתמחה‬ ‫מנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫פיתוח‬:‫ניהולית‬,‫עסקית‬, ‫חינוכית‬,‫וחברתית‬ ‫קהילתית‬,‫מזה‬30‫שנים‬. •‫שלנו‬ ‫ההכשרה‬ ‫תכניות‬ ‫במסגרת‬,‫גם‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ‫סדנאות‬O.D.T‫ומנהיגות‬ ‫ניהול‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬. •‫נשים‬ ‫להעצמת‬ ‫ייחודיות‬ ‫סדנאות‬ ‫פיתחנו‬:‫להעצמת‬ ‫ההובלה‬ ‫יכולות‬,‫המנהיגות‬,‫בכל‬ ‫וההשפעה‬ ‫הרתימה‬ ‫משפיע‬ ‫גורם‬ ‫להיות‬ ‫תרצנה‬ ‫נשים‬ ‫שבהן‬ ‫חיים‬ ‫מרחב‬ ‫ומוביל‬ ‫מעצב‬.
 • 3. ‫מנהיגות‬ ‫להיות‬ ‫שנולדו‬ ‫נשים‬ ‫יש‬!... •‫זאת‬ ‫גילו‬ ‫שטרם‬ ‫נשים‬ ‫כאלו‬ ‫ויש‬!!...... •‫הנשים‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫פותחים‬ ‫אנו‬,‫העצמה‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬ ‫אישית‬,‫שבתוכה‬ ‫המנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫וגילוי‬. •‫העצמי‬ ‫לביטוי‬ ‫להגיע‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫בפני‬ ‫פותחים‬ ‫אנו‬ ‫המלא‬,‫בחייה‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬,‫את‬ ‫לבטא‬ ‫חוויתית‬ ‫הזדמנות‬ ‫לחייה‬ ‫הראויה‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫ליצור‬ ‫רצונותיך‬.‫הסביבה‬ ‫זו‬ ‫בה‬ ‫בוחרת‬ ‫שהיא‬,‫ערכיה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אותך‬ ‫מעצבת‬ ‫ואמונותיה‬.
 • 4. ‫לכן‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫אנחנו‬ ‫מי‬? •‫סדנת‬ ‫לקיים‬ODT‫הנשית‬ ‫הרוח‬ ‫להעצמת‬,‫המנהיגות‬ ‫יכולות‬ ‫ופיתוח‬ ‫ולגילוי‬. •‫מנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ ‫ומאמנות‬ ‫מאמנים‬ ‫מנחים‬ ‫הסדנאות‬ ‫את‬.‫יועצים‬ ‫איכותי‬ ‫וידע‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫ארגוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫ויועצות‬. •‫מקצועית‬ ‫היא‬ ‫ההנחיה‬ ‫יכולת‬‫ביותר‬ ‫גבוהה‬ ‫וברמה‬(‫יעידו‬200,000‫איש‬ ‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫במרכז‬ ‫שלנו‬ ‫בתכניות‬ ‫שהשתתפו‬ ‫וארגונים‬ ‫חברות‬ ‫ממאות‬ ‫ב‬ ‫קדומים‬ ‫בנאות‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬-7‫האחרונות‬ ‫שנים‬.) •‫מחויבים‬ ‫אנו‬‫שלנו‬ ‫והאימון‬ ‫ההדרכה‬ ‫בתכניות‬ ‫ללקוחותינו‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬ ‫למתן‬. •‫המזמין‬ ‫ולבקשות‬ ‫לצרכי‬ ‫מותאמת‬ ‫תכנית‬ ‫כל‬,‫הסדנה‬ ‫והנחית‬ ‫שהאימון‬ ‫וניתן‬ ODT‫ואתכן‬ ‫מארגונכם‬ ‫מנחות‬ ‫עם‬ ‫במשותף‬ ‫יעשו‬.
 • 5. ‫ל‬ ‫אפשריות‬ ‫מטרות‬-O.D.T ‫נשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫ופיתוח‬ ‫להעצמת‬ •‫האישה‬ ‫של‬ ‫האישית‬ ‫ההשפעה‬ ‫בדפוסי‬ ‫מרתקות‬ ‫תובנות‬ ‫גילוי‬. •‫היא‬ ‫מה‬ ‫מנהיגות‬? •‫מזהים‬ ‫שאנו‬ ‫אפקטיביים‬ ‫מנהיגות‬ ‫סגנונות‬?‫וחסרונן‬ ‫יתרונן‬. •‫שלכן‬ ‫האנושית‬ ‫והרתימה‬ ‫ההקשבה‬ ‫ביכולות‬ ‫והשפעה‬ ‫ניהול‬ •‫ותוקפנות‬ ‫התנגדויות‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬. •‫בצוות‬ ‫והשפעה‬ ‫הנעה‬ ‫תפקוד‬(‫משפחה‬,‫עבודה‬,‫חברים‬.) •‫הנשית‬ ‫ההשפעה‬ ‫עוצמת‬–‫הרווח‬!...‫והמחיר‬!..... •‫שלכן‬ ‫החיים‬ ‫במרחב‬ ‫נוספים‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬(‫ובחיים‬ ‫בעבודה‬.) •‫המשתתפות‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫והעצמת‬ ‫העמקה‬. •‫וכן‬,‫אתכן‬ ‫שמעניינת‬ ‫ודילמה‬ ‫סוגיה‬ ‫כל‬,‫ומנהיגות‬ ‫העצמה‬ ‫בהקשר‬ ‫נשים‬.
 • 6. ‫קדומים‬ ‫נאות‬-‫הלאומית‬ ‫השמורה‬ ‫ישראל‬ ‫במקורות‬ ‫הארץ‬ ‫טבע‬ ‫של‬(‫שמן‬ ‫בן‬ ‫ביער‬) ‫סדנאות‬ ‫לקיום‬ ‫אפשרי‬ ‫מקום‬ODT ‫צוות‬ ‫ולפיתוח‬ ‫למנהיגות‬ ‫במרכז‬
 • 7. ‫חזון‬ ‫לגבש‬ ‫עליך‬ ‫כמנהיגה‬,‫להשיגן‬ ‫רוצה‬ ‫שאת‬ ‫מטרות‬ ‫ולבחור‬ ‫לסמן‬,‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫להכין‬ ‫ו‬....‫ביצועים‬ ‫ולתרגל‬ ‫להתאמן‬,‫בעצמך‬ ‫האמון‬ ‫וחיזוק‬ ‫אחרים‬ ‫אמון‬ ‫לרכוש‬ ‫כדי‬.
 • 8. ‫לבד‬ ‫לא‬ ‫את‬:‫התמיכה‬ ‫קבוצת‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫צרי‬,‫והסיוע‬, ‫התנגדויות‬ ‫מול‬ ‫המתמודד‬ ‫למנהיג‬ ‫נדרשות‬ ‫שכה‬ ‫אנרגיות‬ ‫לך‬ ‫שתתן‬. ‫לאופק‬ ‫מעבר‬ ‫במעופן‬ ‫הבר‬ ‫אווזי‬ ‫מלהקת‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫עלינו‬.
 • 9. ‫מהרועים‬ ‫מנהיגות‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬?–‫מהרועות‬ ‫ובעיקר‬....‫הפתעה‬! ‫לבד‬ ‫צאן‬ ‫ראשי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫עדר‬ ‫ולהנהיג‬ ‫להוביל‬ ‫הרועה‬ ‫מצליחה‬ ‫כיצד‬?! ‫צאן‬ ‫עדר‬ ‫להנהיג‬ ‫נדרשות‬ ‫תכונות‬ ‫אלו‬,?‫אדם‬ ‫בני‬ ‫או‬?‫לגלות‬ ‫מאד‬ ‫מעניין‬!
 • 10. ‫ומנהיגות‬ ‫השפעה‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫שגם‬ ‫גברים‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫איך‬? ‫ב‬ ‫המנהיגות‬ ‫מאבק‬ ‫את‬ ‫לנהל‬'‫בונה‬ ‫מאבק‬'‫ב‬ ‫ולא‬'‫הורס‬ ‫מאבק‬'-‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬? ‫משמעותי‬ ‫במאבק‬ ‫צורך‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬,‫וההובלה‬ ‫המנהיגות‬ ‫עמדת‬ ‫על‬.
 • 11. ‫צורכי‬ ‫למימוש‬ ‫ומחויבות‬ ‫בחירה‬ ‫זו‬ ‫להנהיג‬ ‫הקהילה‬,‫החברה‬,‫בחירתך‬ ‫זו‬ ‫האם‬ ‫הארגון‬?
 • 12. ‫בצוות‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ ‫בניהול‬ ‫מצוינות‬.‫תפיסת‬ ‫והבחנת‬ ‫בצוות‬ ‫המנהיגות‬ ‫תפקיד‬-‫באימון‬'‫והמשאב‬ ‫הבור‬' ‫זמן‬ ‫פסק‬ ‫מבקשת‬ ‫היא‬ ‫למה‬?
 • 13. ‫מהשדה‬ ‫צומחת‬ ‫מנהיגות‬.‫נשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫תובנות‬ ‫סיור‬.
 • 14. ‫צ‬'‫עושים‬ ‫מה‬ ‫יק‬?‫ללכת‬ ‫רוצות‬ ‫לא‬ ‫הן‬.....!‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫צאן‬ ‫העדר‬ ‫בהובלת‬ ‫ומשבר‬ ‫התנגדויות‬.‫מנהיגות‬ ‫תתפוס‬ ‫מי‬?- '‫ינחמוני‬ ‫המה‬ ‫ומשענתך‬ ‫שבטך‬'–‫כג‬ ‫פרק‬ ‫תהילים‬ ‫בספר‬ ‫נאמר‬'‫ד‬ ‫פסוק‬'–‫מה‬ ‫הנשים‬ ‫המנהיגות‬ ‫בהיבט‬ ‫זה‬ ‫פסוק‬ ‫משמעות‬?
 • 15. ‫גדול‬ ‫ראש‬ ‫תפסה‬:‫המנהיגות‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ‫בהתמודדות‬ ‫והסיכוי‬ ‫הסיכון‬?‫פורמלי‬ ‫תפקיד‬ ‫איננו‬ ‫מנהיגות‬ ‫שמקבלים‬.‫יוצרים‬ ‫מנהיגות‬.‫פנימיים‬ ‫שלה‬ ‫הסמכות‬ ‫מקורות‬-‫מקצועיות‬,‫אנושיות‬,‫ואומץ‬ ‫יושרה‬.
 • 16. ‫עצמי‬ ‫ביטחון‬ ‫הקרנת‬,‫כך‬ ‫שכל‬ ‫האמינות‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫דעת‬ ‫ושיקול‬ ‫רוגע‬ ‫למנהיגה‬ ‫נדרשת‬.‫מונהגה‬ ‫של‬ ‫האמון‬,‫שלה‬ ‫המרכזי‬ ‫הנכס‬ ‫הוא‬.
 • 17. ‫התנ‬ ‫הקייטרינג‬ ‫וניהול‬ ‫הקמת‬"‫כי‬ •‫יצירתיות‬,‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫ומחויבות‬ ‫ערבות‬. •‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫לאפקטיביות‬ ‫התכנון‬ ‫חשיבות‬. •‫שיווק‬,‫וערכים‬ ‫מיומנויות‬ ‫ידע‬ ‫והקנית‬ ‫שרות‬. ‫בתנ‬ ‫מוזכר‬ ‫איפה‬"‫כוסברה‬ ‫ך‬?..... ‫תגיד‬,‫תנכ‬ ‫פנקייק‬ ‫עושים‬ ‫איך‬"‫י‬?.....! ‫ממני‬ ‫לקנות‬ ‫מוכן‬ ‫מי‬: ‫יהושפט‬ ‫סלט‬? ‫לכם‬ ‫כבר‬ ‫יש‬'‫שפית‬ '‫שפה‬'‫בצוות‬'?- "‫שבשלת‬ ‫מה‬-‫תאכל‬"!
 • 18. ‫קשים‬ ‫בתנאים‬ ‫גם‬ ‫לשרוד‬ ‫יכולת‬.‫ראש‬ ‫ולהרים‬ ‫לפרוח‬ ‫לדעת‬.‫במשימה‬ ‫ודבקות‬ ‫נחישות‬ ‫וענווה‬ ‫צניעות‬ ‫עם‬.‫של‬ ‫החשובות‬ ‫המנהיגות‬ ‫תכונות‬ ‫אלו‬5SIGMA‫הרקפת‬ ‫כמו‬ ‫ממש‬!
 • 19. ‫כמו‬ ‫היא‬ ‫מנהיגות‬,‫רעננים‬ ‫מים‬ ‫מקור‬ ‫חם‬ ‫ביום‬ ‫הצמא‬ ‫לאדם‬ ‫וזכים‬.... ‫מנהיגה‬ ‫להיות‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫אם‬, ‫לנתינה‬ ‫מוכנה‬ ‫היי‬,‫מידי‬ ‫תגמול‬ ‫וללא‬. ‫המנהיגות‬ ‫היא‬ ‫מה‬?! ‫האנשים‬ ‫אל‬ ‫לכי‬. ‫מהם‬ ‫למדי‬. ‫אותם‬ ‫אוהבי‬! ‫יודעים‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫התחילי‬. ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫בני‬! ‫הטובים‬ ‫אולם‬ ‫שבמנהיגים‬, ‫תפקידם‬ ‫הושלם‬ ‫כאשר‬, ‫נעשתה‬ ‫עבודתם‬, ‫יאמרו‬ ‫האנשים‬: "‫בעצמנו‬ ‫זאת‬ ‫עשינו‬."!!... (‫בן‬ ‫גם‬ ‫עתיק‬ ‫סיני‬ ‫פתגם‬2000‫שנה‬) ‫מהאנטליה‬ ‫אנשים‬ ‫הנעת‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫ומה‬?
 • 20. ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫אשמח‬ ‫סדנאות‬ ‫עבורכן‬ ‫ולהתאים‬ODT ‫בכל‬‫בארץ‬ ‫מקום‬: ‫והעסקיים‬ ‫המקצועיים‬ ‫ביחסים‬ ‫ואמינות‬ ‫הגינות‬. ‫יהושע‬(‫צ‬'‫יק‬)‫גלעד‬ ‫בכיר‬ ‫ארגוני‬ ‫יועץ‬ ‫בסדנאות‬ ‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫בכיר‬ ‫מאמן‬ODT ‫טלפון‬:052-335669908-8571241 ‫מייל‬:gilaad@inter.net.ilL ‫אתר‬:.co.il1www.gilaad
 • 21. ‫סדנאות‬ ‫מנחים‬ ‫אנו‬ODT‫מנהלים‬ ‫לפיתוח‬, ‫צוותים‬,‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫ותפעול‬ ‫מכירות‬ ‫שרות‬: ‫בגליל‬,‫בכרמל‬,‫בנגב‬,‫במרכז‬- ‫נתאים‬‫אימוני‬ ‫לכם‬ODT‫לפי‬‫שלכם‬ ‫הצרכים‬. ‫בקיץ‬:‫במועדון‬‫קאיק‬‫יפו‬ ‫נמל‬ ‫ימי‬,‫ביאכטות‬ ‫בהרצליה‬ ‫במרינה‬,‫רפטינג‬ ‫בירדן‬ 08-8571241052-3356699 ‫גלעד‬ ‫אתר‬:e.htm-.co.il/html/pitoch1http://gilaad