Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Urval intervju

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Anställningsintervjuer
Anställningsintervjuer
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Urval intervju (20)

Publicité

Urval intervju

 1. 1. REKRYTERING I FÖRSKOLAN Gisela Jönsson
 2. 2. MIN INTERVJUPERSON • 33 år, man • privat förskola, 18 anställda på arbetsplatsen, 125 totalt •i process att ta över som platschef • jobbar också som förskolepedagog • involverad i rekrytering ungefär 1 ggn/v ihop m affärsområdeschef
 3. 3. REKRYTERINGSBEHOVEN • Verksamheten expanderar • Personalomsättning •2 av 17 som var med i starten 2008 är kvar
 4. 4. REKRYTERINGSPROCESSEN 1. Annons - framförallt Platsbanken (får flest sökande genom det) 2. CV-granskning - grov gallring, bort med uppenbara oseriösa ansökningar samt de som saknar erfoderlig utbildning 3. Rekryteringsmöte - typ AC 4. Intervju 1 - fokus på kunskap & kompetens 5. Intervju 2 - fokus på personliga egenskaper 6. Provanställning
 5. 5. ANNONSEN • EnlIP ej noga genomtänkt med ordval - men han verkar mest syfta på marknadsföring, att de borde sticka ut mer. Vill förmedla att de ställer höga krav, typ ”om du är bäst, sök”. • Skallkraven är delvis grundade i Skolverkets krav, ex. viss andel med examen som förskolepedagog. Prio 1 & svårast att hitta. •Iövrigt vill man fylla kompetenshål, ex. behöver vissa med mycket god engelska. Då skriver man det i annonsen.
 6. 6. PERSONEN MAN SÖKER • Jagfick intrycket att IP hade ganska tydlig bild av hur en bra förskolepedagog är. Viss utbildning krävs, en god pedagogisk kompetens, sedan mycket vikt på god interaktion med barn och föräldrar, måste kunna hantera stress bra och inte ”balla ur”. Pga privat förskola är det viktigt att kunna presentera sig väl också. • IP återkom flera gånger till ovanstående egenskaper när han beskrev vad han sökte i de olika rekyteringsstegen.
 7. 7. VÄRDERINGAR • Förskolan har enligt IP värderingar som känns tydliga i organisationen och som är offentligt kommunicerade • Viktigt att kandidaten inte ”bryter” mot värderingarna. Subjektiv bedömning av detta görs.
 8. 8. CV-GRANSKNING • IPbeskrev det som att det framförallt handlade om att sålla bort de som uppenbart var fel, ”till exempel de som använt samma ansökan för att söka ett snickarjobb” eller saknar relevant utbildning
 9. 9. REKRYTERINGSMÖTE • De som inte sållats bort bjuds in till rekryteringsmöte • Information om företaget och tjänsterna • Grupper om 5-6 personer får en uppgift att lösa tillsammans, ex: ”Hur skulle ni planera en pedagogisk dag i skogsmiljö?” •1 personal sitter med gruppen med en bedömningsmall och noterar +, 0 eller - på olika grejer t.ex. om man ”tar över” diskussionen. Kandidaterna har nummer för att hålla isär dem. • Grupperna får presentera sitt svar inför alla, så all personal får ”se” alla kandidater. • Personalenjämför observationer och bestämmer vilka de vill gå vidare med.
 10. 10. TANKAR OM • Dettablir som ett slags assessment center och så nära arbetsprov man kan komma på sätt och vis • Bramed bedömningsmall men man ”förstör” poängen en smula genom att använda sina scores mer ”för minnet” för den enskilde bedömaren. • Kunde höja reliabiliteten genom att ha två bedömare av samma personer men det vore nog svårt av resursskäl. • Kanskeen mer one shot-test av interbedömarreliabilitet kunde vara värt att lägga pengar på dock. (Kendall’s W-beräkning)
 11. 11. MER OM VAD SOM SÖKS • I AC-situationen samt intervjuer uppger IP att han söker en uppvisad social förmåga, att man kan jobba ihop och inte kör över andra eller är helt tyst. Han uppger också att han vill höra att kandidaten inte bara har ytliga resonemang kring pedagogik, utan bra innehåll i det man säger. • Söker också god självkännedom om styrkor och brister, vilket väl blir att man iaf låter som om man har god självkännedom. • Min tolkning är att man genom observation och intervju letar efter begåvning, kunskap, ”klokhet”, Emotional Stability och social känslighet (sensitivity). • Förmågan att avgöra detta ”själv” är ju inte noll, men ex. begåvning och ES skulle ju lätt kunna testas för istället och därmed avsevärt förbättra reliabilitet och även träffsäkerhet. IP verkade skeptisk till just ordet ”begåvning” eller ev. som att de andra skulle vara det. • Med några test och lite mer systematik i bedömning av personer från rekryteringsmötet känns det som att man skulle ha en riktigt bra gallring där.
 12. 12. INTERVJU ETT • Fokuspå frågor om kunskap och erfarenheter, kandidaten ska framstå som kompetent och inte vara för ”enkel i sitt resonemang”, gärna ställa följdfrågor • Man har frågemall men intervjuaren kan lägga till och dra ifrån frågor i stunden, ställa egna följdfrågor • Ingenbedömarmall för svaren. Vad personen säger antecknas samt intervjuarens egna observationer/tankar. • Ambitionen är att intervjua två och två men resurser gör att det inte alltid är möjligt. • Man kollar också examensbevis och registerutdrag.
 13. 13. INTERVJU TVÅ • Annan intervjuare än Intervju 1 • Fokus på ”Vem man är som person” • Exempel på frågor: ”Vad gör dig stressad? Hur agerar du när du är stressad? Vad kan andra göra för att hjälpa dig, när du är stressad?” • Efter intervjuer kan man ex. bolla kandidatens svar med en annan person om man är osäker • Kontrakt skrives
 14. 14. UPPFÖLJNING & UTVECKLING • Ingen direkt, specifik utvärdering av rekryteringsmetoder görs • Det har hänt att provanställningar avslutats - detta får väl i brist på annat anses vara betyget på huruvida en rekrytering är lyckad eller ej • Metoderna kommer utvecklas på så sätt att intervjustrukturen ska förändras lite. IP nämnde att man ville ta bort frågor som inte gav unik information vilket tyder på ett intuitivt validitetstänk.
 15. 15. UTBILDNING • IP har gått rekryteringsutbildning hos sin förra arbetsgivare • Kursledaren hade tidigare jobbat i rekryteringsföretag • Påden kursen sa de ”lita på magkänslan men håll på det formella.” Om magkänslan ”klagar” så diskutera med andra och/eller gör fler intervjuer.
 16. 16. BÄST OCH SÄMST :) + AC-liknande för att utvärdera många snabbt + ”arbetsprov”-liknande situation + standardiserade bedömningsformulär + tanke om att man vill ha unik information, inte dublett - minimerar nyttan av bedömningsformulären genom att allting ”dras ner” till subjektiv känsla i slutändan - bara en bedömare i många fall
 17. 17. MINA IDÉER • Vid många likartade tjänster som här så verkar det värt att mer formellt ta fram en profil på vad för slags person man söker och vad det kräver av begåvning, kunskap, ES etc. och se över att detta går igen i annons, ”arbetsprov” (vilket det redan verkar göra) och intervjufrågor. • Man skulle kunna utvärdera hur väl intervjuare bedömer lika på de viktiga variablerna enligt profilen. Ta fram riktlinjer för hur det ska bedömas. • Reliabiliteten i bedömning av vissa variabler kan förbättras direkt genom att man har relevanta test, som inte behöver vara jättelånga eller jättedyra.

Notes de l'éditeur

 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n

×