Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pazarlama Zirvesi 2016 Pazarlama İletişimi Teorileri

Pazarlama Zirvesi 2016'da Arkadyas MICE Bilişim adına yaptığım pazarlama iletişimi teorileri sunumudur. 5 ana perspektiften, iletişime yaklaşımları inceledim. Her bir slide, 1+ kitabın özeti niteliğindedir. İncelemek isteyenler, https://goo.gl/YxNwWP linkinden her bir slide'a ait kitap, film ve dizi önerilerini görebilir.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Pazarlama Zirvesi 2016 Pazarlama İletişimi Teorileri

 1. 1. Gizem Yücel, Computer Science lisansı, ‘da çalıştıktan sonra, Reklamcılık yüksek lisansı ve doktorası yapmıştır. birçok değerli e-ticaret ve teknoloji şirketinde pazarlama müdürü olarak çalışmıştır. Yabancı yatırım şirketlerine Türkiye pazarı için danışmanlık yapmıştır. Birçok konferansa konuşmacı ve panelist olarak katılmış, banka ve üniversitelere ait kuluçka merkezlerinde girişimlere danışmanlık ve jürilik yapmıştır. Bilgi, Özyeğin ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde dijital pazarlama ve markalaşma alanlarında ders vermiştir. UX ve UI (websitesi kullanılabilirliği) alanlarında uluslararası sertifikaları bulunmaktadır. Son bir yıldır ‘ta İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmakta ve yurtdışı operasyonlarını yönetmektedir.
 2. 2. Oxford Sözlüğü Yılın Sözcüğü 2016: Post-truth Nesnel gerçekliklerin kamuoyunu şekillendirmede duygusal ve kişisel görüşlerden daha az etkili olması.
 3. 3. Kısıtlı Coğrafya Elitlerin kitle iletişim araçlarını keşfi Bireyselleşme ve Benzeşme
 4. 4. ÇİZGİSEL İLETİŞİM 1930’lar Ekonomik bunalım Radyo ile mutluluk Din ve mitoloji öyküleri
 5. 5. Hipodermik İğne Kitle pasiftir. Birbirinden kopuktur. Etkiye tamamen açıktır.
 6. 6. İletişim Zinciri Modeli | Laswell Ön Kabul: Tek yönlü Kesin etkili Kim Neyi Hangi Kanaldan Kime Hangi Etkiyle Söyler?
 7. 7. 1622 WW1 sinema filmleri Amerika Propaganda Analiz Enstitüsü
 8. 8. İki Aşamalı Akış | Lazarsfeld Kanaat Önderleri
 9. 9. İkna | Hovland WW2 savaş yayılıyor. ABD Komutanı ve Hollywood
 10. 10. Sosyolojik Model | Riley & Riley Referans gruplarının etkisi
 11. 11. MEDYA ETKİLERİ Kısıtlı etki Gündem Belirleme McCombs & Lipmann & Shaw Medya farkındalık yaratır. Zihnimizdeki dünya = kitle iletişim + deneyimlerimiz
 12. 12. Suskunluk Sarmalı | NeumannMedyanındüşüncepaylaşımı Muhalifdüşünceninbireylerce desteklenmesi Düşüncelerini açıkça söylemeyen ya da baskın düşünceye dönen kişi sayısı
 13. 13. Yetiştirme Kuramı | Gerbner Kültür ekimi Kurmacalar (nasıl olur) Haberler (nedir) Reklamlar (ne yapmalı)
 14. 14. İZLEYİCİ MERKEZLİ Kullanımlar & Doyumlar | Fiske 1970’ler
 15. 15. TEKNOLOJİ MERKEZLİ Teknolojik Determinizm Toplumsal Değişimler McLuhan & Innis Araç insanın uzantısıdır. Araç iletidir. Küresel Köy
 16. 16. Bilgi Açığı (Digital Divide) Kim + Hangi özelliklerle + Nasıl bağlanır + Neye
 17. 17. GÖSTERGEBİLİMSEL DİLBİLİMSEL Popüler kültür Dil dışı öğelerde artış
 18. 18. Saussure | Dilbilimi Aynı sözcük, farklı algılar Kültürel farklar Gösterge ilişkileri > Ünlüler ve reklamlar
 19. 19. Levi-Strauss | Mitler Farklı kültürler, ortak mitler İkili karşılıklar Zıtlıklarla algılama
 20. 20. Hipergerçeklik | Baudrillard Sanayi ötesi toplum: göstergeler çağı Fiyatlar ve gösterge hiyerarşisi Medya ve gerçeklik algısı: hipergerçeklik Simulasyon evreni: simulakra
 21. 21. Çözüm sunmaz. Frankfurt Okulu İngiliz Kültürel Okulu ELEŞTİREL OKULLAR
 22. 22. Propaganda | Chomsky Medya sahipliği Reklam Haber kaynağı Baskı Kabul edilebilir ideolojiler Araştırmanın engellenmesi Off-the-record sunumu
 23. 23. Rızanın İmalatı Chomsky Sınıf çatışmaları İletilerin yayılması Gündemden uzak
 24. 24. Arkadyas M.I.C.E. Techinfo@arkadyas.com Arkadyas.com Think Tank ArkadyasTech gizemyucel

×