Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu

Buwanang pagsusulit

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu

  1. 1. Buwanang Pagsusulit Araling Panlipunan 10 Ikatlong Markahan Pangalan:________________________________Sekyon:________________________Petsa:________________ Pangalan at lagda ng magulang:______________________________________________Eskor:______________ I. Maraming Pagpipilian: Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyung papel. 1. Tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos, at gawain na itinikda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. A. Sex B.Gender C. LGBT D. Gender Identity 2. Sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki; mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae. A.Gay B. Bisexual C. Lesbian D. Asexual 3. Ang mga babae at mag lalaki ay kapwa maalaga at mapag-aruga sa kanilang mga anak, matulungin, mapayapa at kooperatibo sa kanilang pamilya at pangkat. A.Tchambuli B. Arapesh C. Mundugamur D. Wala sa nabanggit 4. Ang paniniwalaang nagsimula ang Philippine Gay Culture sa bansa. A.Dekada 60 B. Dekada 50 C. Dekada 70 D. Dekada 80 5. Tumutukoy sa kasarian--- kung lalaki o babae. Ito rin ay tumutukoy sa gawain ng babae at lalaki na ang layunin ay reproduksiyon na tao. A. Gender B. Sex C. Oryentasyon sexual D. Pagkakakilanlang pangkasarian 6. Mga lalaking nakararamdam ng atraksiyon sa kanilang kapwa lalaki. A.Transgender B.Bisexual C. Lesbian D. Gay 7. Ang mga babae at mga lalaki ay kapwa matapang, agresibo, bayolente at naghahangad ng kapangyarihan o posisyon sa kanilang pangkat. A. Arapesh B. Mundugamur C. Tchambuli D. wala sa nabanggit 8. Mga taong nagkakaranansang sekswal sa miyembro ng kabilang kasarian, mga lalaki na gustong makatalik ay babae at mag babaeng gusto naman ay lalaki A.Heterosexual B. Homosexual C. Oryentasyong Sexual D. Bisexual 9. Nakulong matapos lumabag sa Women Driving Ban sa Saudi Arabia. A. Alishba Ansari B. Areesha Bashir C. Aziza Al Yousef D. Eshaal Amini 10. Ang mga babae at mga lalaki ay may magkaibang gampanin sa kanilang lipunan. Ang mga babae ay dominante at naghahanap ng kanilang pagkain samantala ang mga lalaki ay abala sap ag-aayos sa kanilang sarili. A. Arapesh B. Biwat C. Mundugamur D. Tchambuli 11. Espesyal na plebesito na ginanap na ang mga bumoto ay pabor sa pagbibigay karapatan sa pagboto ng kababaihan at simula ng pakikilahok ng kababaihan sa mga isyu na may kinalaman sa pulitika. A. Abril 30, 1937 B. Marso 7, 1993 C. Setyembre 21, 2003 D. Hulyo 2, 1995 12. Nabanggit niya sa kanyang aklat na A Study of Psychopathology and Filipino Marriages in Crisis na “Filipinas are brought up to fear men ang some never escape the feelings of inferiority that upbringing creates. A. Emelda Driscoll B. Emelina Ragaza Garcia C. Dr. Lordes Lapuz D. Meriam Defensor 13. Mag-asawang nagtungo sa rehiyon ng Sepik sa Papua New Guinea upang pag-aralan ang mga pangkulturang pangkat ditto. A. Victoria Atkinson at Donald Kavanagh B. Margaret Mead at Reo Fortune C. Phillip Williams at Mary Singh D. Elizabeth Midson at Craig Simon 14. Hari na nangakong sa taong 2015 makakaboto na ang mga kababaihan sa Saudi Arabia. A. Haring Saad B. Haring Saqib C. Haring Sohail D. Haring Saud 15. Ang Arapesh ay nangangahulugang __________. A. Tao B. Pamayanan C. Kultura D. Pangkat II. Pagkakakilanlan A. Hanapin sa kahon ang kasagutan sa mga sumusunod na tanong. _____________1. Isang tao na nakakaramdam na sila ay nabubuhay sa maling katawan, ang kanyang pag-iisip at pangangatawan ay hindi magkatugma. Homosexual FGM Babaylan Boxer Codex Lagablab Ladlad Gender Identity Sexual Orientation Asexual Transgender Saudi Arabia Binukot South Africa Timawa Bisexual
  2. 2. ______________2. Isang lider espirituwal na may tungkuling panrelihiyon at maihahantulad sa mga sinaunang priestess at shaman. ______________3.Lugar kung saan may mga kaso ng gang rape sa mga lesbian para magbago ang kanilang sexual orientation. ______________4. Unang LGBT Lobby group na --Ang Lesbian and Legislative Advocacy Network. ______________5. Ang mga babae dito ay hindi pa rin makaboto, sa taong 2015 pa lamang sila makakaboto sa halalan ______________6. Mga taong walang nararamdamang atraksyong sekswal sa anumang kasarian. ______________7. Isang proseso ng pagbabago sa ari ng kababaihan nang walang anumang benepisyong medical. ______________8. Isang dokumentong nagsasaad na ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa subalit maaaring patayin ng lalaki ang kanyang asawang babae sa sandaling Makita niya itong kasama ang ibang lalaki. ______________9. Ang mga babae ay tinatago sa mata ng publiko at itinuturing na isang prinsesa. ______________10. Itinatag ni Danton Remoto, propesor sa Ateneo de Manila University. ______________11. Tumutukoy sa kakayahan ng isang tao ng makaranas ng malalim na atraksyong apeksyonal, emosiyonal, sekswal at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaring katulad sa kanya, iba sa kanya o kasaruang higit sa isa. ______________12. Mga nagkakariin ng sekswal na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian, mga lalaking mas gustong lalaki ang makatalik at mga babaeng mas gusto ang babae bilang sekswal sa kapareha. ______________13. Mga taong nakararamdam ng atraksyong sekswal sa dalawang kasarian. ______________14. Kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao, na maaring nakatugma or hindi nakatugma sa sex nang syay pinanganak. ______________15. Pinakamataas na uri ng babae. B. Alamin kung ano ang tinutukoy sa bawat pahayag ay Sex o Gender. ________1.Ang babae ay nakakpagsilang ng sanggol. ________2. ANg lalaki ay hindi umiiyak. ________3.Ang babae ay hindi pwedeng maging inhenyero. ________4. Ang lalaki ay nag-eejaculate. ________5. Ang babae ay nireregla. ________6. Dapat manatili lang sa bahay ang mga babae at gumawa ng gawaing bahay. ________7. Mas malakas ang lalaki kaysa babae. ________8. ANg lalaki ay maaring magkaroon ng maraming asawa. ________9. Dapat manatiling birhen ang babae bago maikasal. ________10. Ang lalaki ay hindi pwedeng magsuot ng palda. III. Tukutin ang mga sumusunod sa pagdadaglat. 1. WHO 2. FGM 3. SOGI 4. CLIC 5. LeAP IV. Sanaysay: (5 puntos) SAME SEX MARRIAGE: PABOR KA BA? “An education is everything. An education is how you’ll make something of yourself”. GOOD LUCK!

×