Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)

Buwanang Pagsusulit

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)

  1. 1. TALISAYAN NATIONAL HIGH SCHOOL San Jose, Talisayan Misamis Oriental Araling Panlipunan 8 Buwanang Pagsusulit Unang Markahan Pangalan:___________________________Baitang at Seksyon:_________________Petsa:________ Pangalan at Lagda ng magulang: _____________________________________Eskor:___________ I. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang. 1. Ano ang tawag na gusali sa Babylonia na ipinagawa ni Nebuchadnezzar para sa kaniyang asawa at kabilang sa Seven Wonders of the Ancient World? a. Alexandria b. Hanging Gardens c. Pyramid d. Ziggurat 2. Alin ang hindi saklaw sa pag-aaral ng heograpiya? a. Anyong lupa at anyong tubig b. klima at panahon c. likas na yaman d. buwan at araw 3. Tinatayang edad ng daigdig. a. 40 066 bilyong taon b. 4.6 billion taon c. 365 bilyong taon d. 2015 bilyong taon 4. Pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. a. Isla b. kontinente c. peninsula d. kabundukan 5. Itinuturing na kaluluwa ng isang kultura. a. Relihiyon b. lahi c. wika d. heograpiya 6. Tumutukoy ito sa matigas at mabatong bahagi ng daigdig. a. Crust b. Mantle C. Core d. Pangaea 7. Linyang heograpikal na humahati sa daigdig sa hilaga at timog Hemisphere. a. Equator b. Prime Meridian c. International Date Line d. Parallels 8. Ang zero degree latitude. a. Prime Meridian b. International Date Line c. Equator d. Parallels 9. Pinakamaagang bahagi ng panahon ng bato kung saan ginamit ng hominid ang bato. a. Paleolitiko b. Mesolitiko c. Neolitiko d. Wala sa mga opsyon. 10. Ang lupain sa pagitan ng mga ilog. a. Mesopotamia b. Persia c. Anatolia d. Arabia 11. Ano ang may pinakamataong bansa sa Asya at sa buong daigdig? a. India b. China c. Philippines d. Indonesia 12. Ang kauna-unahang sitematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig na nalinang sa Sumer. a. Cuniefrom b. Pictogram c. Hieroglyphics d. Calligraphy 13. Hango ang heograpiya sa salitang Griyego na “geo” at “graphia”, ano ang ibig sabihin ng salitang “GRAPHIA” a. Paglalarawan b. Bahay c. Daigdig d. Pamamahala 14. Ang kalagayan ng atmospera sa isang partikular na lugar sa takdang panahon. a. Klima b. Temperatura c. Panahon d. Season 15. Kabilang ang mga sumusunod sa mga unang ninuno ng tao na nabuhay sa panaho ng Paleolithic Period, maliban sa a. Australopithecine b. Cro-Magnun b. Homo Habilis d. Homo Erectus 16. Ang pangunahing relihiyon sa daigdig na may pinakamaraming bilang ng taong sumasamba. a. Islam b. Buddhismo c. Kritiyanismo d. Atheists 17. Ang kambal na ilog na pinagsibulan ng unang kabihasnan sa kasaysayan. a. Tigris at Nile b. Euphrates at Indus c. Huang Ho at Nile d. Tigris at Euphrates 18. Tumutukoy ito sa mas maunlad at pinong pamumuhay ng tao na nilinang ng panahon, heograpiya at karanasan. a. Kamuwangan b. Kalayaan c. Kabihasnan d. Kaunlaran 19. Ang hugis paarkong lupain ng nagmula sa Persian Gulf hanggang sa Silangang baybayin ng Mediterranean. a. Fertile Crescent b. Persian Empire c. Ziggurat d. Satrapy 20. Ito ay itinayo upang magsilbing tanggulan laban sa mga tribong nomadiko na nagmula sa hilaga at nagsilbing simbolo ng kabihasnan ng sinauna sa loob ng mahabang panahon.
  2. 2. a. Great Wall b. Grand Canal c. Calligraphy d. Forbidden City 21. Ang pinakamahalagang ambag ng Babylonian at naglalaman ng 282 batas na pumapaksa sa halos lahat ng aspeto ng araw-araw na buhay ng Mesopotamia na nagging basihan ng ating karapatang pantao ngayon. a. Ziggurat b. Code of Hammurabi c. Cunieform d. Hanging Gardens 22. Kung ang Feng Shui ay mabag ng sinaunang kabihasnang Tsino, ang mummification naman ay nagmula sa ____? a. Egypt b. Tsino c. Indus d. Mesopotamia 23. Tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. a. Heograpiya b. Topograpiya c. Antropolohiya d. Arkeolohiya 24. Ang bronse at pinaghalong______? a. Bakal at tanso b. tanso at lata c. bakal at lata d. wala sa nabanggit 25. Ang pagsunog ng buhay na mga biyuda sa India mabuti amn o masama ito na tradisyon para sa sankatauhan ay tinatawag na ____? a. Santi b. Vedas c. suttee d.Zhongguo 26. Maunlad na sa Mesoamerica na nangangahulugang “ tirahan ng diyos” a. Mexico b. Yucatan Penisula c. Texcoco d. Teotihuacan 27. Ang Biblya ang sagradong aklat para sa ating mag Kristiyano. Ano naman ang para sa mga Aryan? a. Vedas b. Diksyunaryo c. Koran d. Torah 28. Kung president ang taguri natin sa ating pinuno sa bansang Pilipinas ngayon, ano naman ang taguri sa pinunong sinaunang Egypt noon? a. Hari b. pharaoh c. datu d. emperador 29. Napag-isa sa kanyang paghahari ang Upper at Lower Egypt. a. Rameses II b. Menes c. Khufu d. Minos 30. Kung ang aklatan ay ambag ng Assyrian, ano naman ang mga Lydian? a. Alpabeto b. ziggurat c. barya o sinsilyo d. Code of Hammurabi 31. Sistemang apgsulat ng sinaunang Egyptian? a. Cunieform b. Hieroglyphics c. Calligraphy d. Pictogram 32. Layunin nito na magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili. a. Taoism b. Confucianism c. Legalism d. Mandate of Heaven 33. Tinatawag ng mga Tsino ang kanilang lupain na Zhongguo na nangangahulugang ______? a. Middle Kingdom b. Lower kingdom c. Upper Kingdom d. Old Kingdom 34. Pinakamahabang yugto sa pag-unlad ng kultura ng mga sinunang tao. a. Panahong Paleolitiko b. Panahong Neolitiko c. Panahong Metal d. wala sa nabanggit 35. Pinakamahalagang natuklasan sa panahon ng Paleolitiko. a. Apoy b. damit S c. pagtatanim d. metalS 36. Kung ang Homohabilis ay nangangahulugang able man, ano naman ang Homo sapiens? a. taong naglalakad b. taong tumatayo ng tuwid c. taong nag-iisip d.taong nagtatanim 37. Pinakatanyag na Australopithecus afaresis na natuklasan ang mga labi noong 1974. a. Diana b. Carolina c. Lucy d. Maria 38. Kung ang Mt.Everest ang pinakamataas na bundok sa buong daigdig, ano naman ang pinakamalaking karagatan sa buong daigdig? a. Indian Ocean b. Atlantic Ocean c. Pacific Ocean d. Southern Ocean 39. Bilog na representsyon ng mundo. a. Mapa b. bola c. plato d. globo 40. Isang German na nagsulong ng Conitnental Drift Theory. a. Charles Darwin b. Alfred Wegener c. Albert Einstein d. Carl Bosch 41. Dito nagmula ang malaking supply ng ginto at diyamante. a. Asya b. Africa c. Europa d. Hilagang Amerika 42. Tumutukoy sa kinaroroonan ngmga lugar sa daigdig.
  3. 3. a. Lugar b. Lokasyon c. Paggalaw d. Rehiyon 43. Unang imperyong naitatag sa daigdig. a. Sumer b. Akkad c. Babylonian d. Assyrian 44. Alin sa sumusunod ang hindi kasali sa pangkat? a. Cyrus the Great b. Darius the Great c. Xerxes d. Nabopolassar 45. KAwalan ng mahusay na pinuno minsan ang dahilan mkung bakit an gating bansa ay naghihirap.Anong imperyo naman ang bumagsak dahil sa ganitong dahilan? a. Persian b. Babylonian c. Sumerian d. Assyrian 46. Ang Hanging Gardens of Babylon ay itinuring isa sa mga Seven Wonders of the Ancient World. Sino ang nagpagawa nito? a. Hammurabi b. Nebuchadnezzar c. Cyrus the Great d. Sargon I 47. Alina ng hindi katangian ng Panahong Neolitiko? a. Nagtatanim b. sedentaryong uri ng pamumuhay c. inilibing ang mga yumao sa loob ng kanilang bahay d. lagalag 48. Ang lahat ng nabanggit ay mga imperyong naitatag sa India maliban sa isa. a. Maurya b. Gupta c. Akkadian d. Mogul 49. Sino sa ang nagpatayo ng Great Pyramid sa Giza namay lawak sa 5.3 ektarya at may taas na 147 metro? a. Reyna Hatshepsut b. Rameses II c. Cheops d. Mens 50. Kaisipang hangad nito ang balanseng kalikasan at daigdig at pakikiayon ng tao sa kalikasan. a. Taoism b. Legalism c. Confucianism d. Mandate of Heaven GOD BLESS ! Inihanda ni: GLADYS GRACE N. RAMOS Grade 8 - Araling PanlipunanTeacher

×