Biblioteka belene

Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Glob@l Libraries - Bulgaria ProgramGlob@l Libraries - Bulgaria Program
С книги, компютри и игри
  Читалищната библиотека в Белене е най-
  голямата библиотека на територията на
  Община Белене. Читателската публика е
  универсална - нейни читатели са деца,
  ученици,  студенти, учители, лекари,
  работници и други.

  Библиотеката се състои от два отдела -
  Отдел «Възрастни» и «Детски отдел»
  Непрекъснато        Осигурява на
  организира         децата приятна и
  различни          стимулираща среда
  мероприятия като      за придобиване на
  кани децата от трите    нови знания като
  детски градини и      съчетава игри и
  трите училища в      нови технологии
  града
Изключителен интерес към
Презентация на тема “24 май”
                  новите компютри
-Астрид Линдгрен
-Валери Петров
-Ханс Кристиян Андерсен
-Ран Босилек
-“Дар от сърце”
-“Бременските
музиканти”
-“Пипи дългото чорапче”
-“Трите прасенца”
-“Какво научих в IV клас
по     Човекът  и
обществото” и др.
  прожекция на
  приказката „Златка
  Златното момиче”
  прожекция на
  приказката „Нероден
  Петко”
  прожекция на
  приказката „ Силян
  Щърка”
  Прожекция     на
  приказката “На лъжата
  краката са къси”
  Прожекция     на
  приказката     на
  “Кривото пате”
Biblioteka belene
  Общо 39 посещения и тематични срещи на
  деца и ученици от училищата и детските
  градини в гр. Белене



Посещенията бяха насочени към приобщаване на децата към
 Посещенията бяха насочени към приобщаване на децата
 библиотеката, да я да я разгледат,се запознаят с нейната
 към библиотеката, разгледат, да да се запознаят с
 дейност, дейност, с условията, при които става възможно
 нейната с условията, при които става възможно
 записването в библиотеката и беше своеобразен преход
 записването в библиотеката и беше своеобразен преход
 към наближаващата лятна ваканция и книгите, които ще са
 към наближаващата лятна ваканция и книгите, които ще са
 им нужни за лятното четене.
 им нужни за лятното четене.
Biblioteka belene
БИБЛИОТЕЧНО ЛЯТО В БЕЛЕНЕ
Библиотеката организира   Голям интерес от страна на
читалищна забавачка за деца   децата благодарение на
    от 6 до 11 г.     компютрите, екрана и медията
  Чрез дарената техника
  стана възможно да
  бъдат отпечатани
  текстове на популярни
  детски песни, които
  бяха използвани за
  караоке парти
Децат
       а
   идеи и черпят зна
       в       ни
  Интер дъхновени я,
      не       е от
  Израб т
      от
  приро ват сувени
     дни м
 които      атери ри с
     за      а ли
 родни радваха бл , с
     ни кат      и
 Израб      о пода зки и
    от        ръ
 маски ват и изря ци
    , с кои     з
забав      то се ват
   ля в а х
бал      а на м
           аскен
 Чрез компютрите
 Посещение на разкопките на кастела

 ”Димум”, почистване на намерените
 експонати, подреждането им в изложба от
 децата
Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен
 по българското поречие на р. Дунав, целящ съхранението и
    възстановяването на крайдунавски влажни зони.
  Рекламни съобщения по    Публикуване на
  местната кабелна      материали за дейността
  телевизия          на библиотеката в
                местния печат, особено
  Съобщения по местния    популярен сред
  радиовъзел         Общността
  Репортажи по местната    Изготвяне на
  кабелна телевизия за    разделители, рекламни
  Глоб@лни библиотеки     брошури, който
                рекламират безплатния
                достъп до Интернет
Създаване на фейсбук страница
        Biblioteka Belene
 популяризира не само новата литература ,
 която закупува читалището, а и всички
 дейности на билиотеката и читалището.
 Ежедневно обновяване на фейсбук
 страницата на библиотеката с качване на
 снимки от проведените мероприятия,
 презентации, драматизации, използващи
 мултимедията на Програмата
 
  Библиотекарите в Белене осигуриха на децата
  не само подходяща среда за учене,
  съчетавайки игри и нови технологии, но и
  създадоха добри партньорства с училищата

  Библиотеките започнаха да работят в условия
  на глобализация, бурно развитие на
  информационните и комуникационни
  технологии
Благодаря Ви за вниманието!
Благодаря Ви за вниманието!
1 sur 19

Recommandé

Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен par
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевенPrezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевенGlob@l Libraries - Bulgaria Program
417 vues15 diapositives
Biblioteka asenovo par
Biblioteka asenovoBiblioteka asenovo
Biblioteka asenovoGlob@l Libraries - Bulgaria Program
398 vues14 diapositives
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд par
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродТатяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродGlob@l Libraries - Bulgaria Program
734 vues16 diapositives
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо... par
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
730 vues20 diapositives
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман par
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. ГерманЮлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. ГерманGlob@l Libraries - Bulgaria Program
1K vues16 diapositives
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград par
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградЛюдмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградGlob@l Libraries - Bulgaria Program
734 vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда par
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. ЯкорудаЗдравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. ЯкорудаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
564 vues17 diapositives
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об... par
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
765 vues16 diapositives
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ... par
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
805 vues34 diapositives
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек... par
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
1.2K vues30 diapositives
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов par
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара БовМихаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара БовGlob@l Libraries - Bulgaria Program
715 vues20 diapositives
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „... par
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
919 vues13 diapositives

Tendances(20)

Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. ЯкорудаЗдравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...

Similaire à Biblioteka belene

Иновативни методи при работа с деца par
Иновативни методи при работа с децаИновативни методи при работа с деца
Иновативни методи при работа с децаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
15.4K vues23 diapositives
Проект Летни ателиета в библиотеката par
Проект Летни ателиета в библиотекатаПроект Летни ателиета в библиотеката
Проект Летни ателиета в библиотекатаZahariy Knyazheski Regional Library
257 vues25 diapositives
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ... par
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...Sevdie Alieva
410 vues47 diapositives
Брошура ГБ "П. Хилендарски" par
 Брошура ГБ "П. Хилендарски" Брошура ГБ "П. Хилендарски"
Брошура ГБ "П. Хилендарски"valentinaatanasova
320 vues8 diapositives
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19... par
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
649 vues19 diapositives
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-... par
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...libdobrich
866 vues24 diapositives

Similaire à Biblioteka belene(20)

СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ... par Sevdie Alieva
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
Sevdie Alieva410 vues
Брошура ГБ "П. Хилендарски" par valentinaatanasova
 Брошура ГБ "П. Хилендарски" Брошура ГБ "П. Хилендарски"
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-... par libdobrich
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
libdobrich866 vues
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
65 години Регионална библиотека "Дора Габе" par libdobrich
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
libdobrich753 vues
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. СанданскиКлара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Proekt az sam bulgarche obicham par StefkaLacheva
Proekt az sam bulgarche obichamProekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obicham
StefkaLacheva112 vues
целодневна детска градина par rossitsazlankova
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
rossitsazlankova2.4K vues
"Вълшебствата на българската народна приказка" par tatianasandalova
"Вълшебствата на българската народна приказка""Вълшебствата на българската народна приказка"
"Вълшебствата на българската народна приказка"
tatianasandalova8.5K vues

Plus de Glob@l Libraries - Bulgaria Program

LIBRAR-E TURKEY PROJECT par
LIBRAR-E TURKEY PROJECTLIBRAR-E TURKEY PROJECT
LIBRAR-E TURKEY PROJECTGlob@l Libraries - Bulgaria Program
1.4K vues7 diapositives
Romania new services_presentation_final_en par
Romania new services_presentation_final_enRomania new services_presentation_final_en
Romania new services_presentation_final_enGlob@l Libraries - Bulgaria Program
727 vues26 diapositives
Provadia ppt gsfip_en par
Provadia ppt gsfip_enProvadia ppt gsfip_en
Provadia ppt gsfip_enGlob@l Libraries - Bulgaria Program
762 vues18 diapositives
Samokov povishavane znaniata_i_umeniata_na_kmetovete_en par
Samokov povishavane znaniata_i_umeniata_na_kmetovete_enSamokov povishavane znaniata_i_umeniata_na_kmetovete_en
Samokov povishavane znaniata_i_umeniata_na_kmetovete_enGlob@l Libraries - Bulgaria Program
799 vues17 diapositives
Financial Services in Modern Libraries par
Financial Services in Modern LibrariesFinancial Services in Modern Libraries
Financial Services in Modern LibrariesGlob@l Libraries - Bulgaria Program
725 vues11 diapositives
Virtual Medical School par
Virtual Medical SchoolVirtual Medical School
Virtual Medical SchoolGlob@l Libraries - Bulgaria Program
657 vues11 diapositives

Plus de Glob@l Libraries - Bulgaria Program(20)

Представяне на добри чуждестранни практики по инициативата „Глобални библиоте... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Представяне на добри чуждестранни практики по инициативата „Глобални библиоте...Представяне на добри чуждестранни практики по инициативата „Глобални библиоте...
Представяне на добри чуждестранни практики по инициативата „Глобални библиоте...
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...
Проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълни... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълни...Проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълни...
Проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълни...
Проект „Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хо... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Проект „Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хо...Проект „Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хо...
Проект „Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хо...
Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о...Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о...
Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о...

Biblioteka belene

 • 2. Читалищната библиотека в Белене е най- голямата библиотека на територията на Община Белене. Читателската публика е универсална - нейни читатели са деца, ученици, студенти, учители, лекари, работници и други.  Библиотеката се състои от два отдела - Отдел «Възрастни» и «Детски отдел»
 • 3. Непрекъснато  Осигурява на организира децата приятна и различни стимулираща среда мероприятия като за придобиване на кани децата от трите нови знания като детски градини и съчетава игри и трите училища в нови технологии града
 • 4. Изключителен интерес към Презентация на тема “24 май” новите компютри
 • 5. -Астрид Линдгрен -Валери Петров -Ханс Кристиян Андерсен -Ран Босилек -“Дар от сърце” -“Бременските музиканти” -“Пипи дългото чорапче” -“Трите прасенца” -“Какво научих в IV клас по Човекът и обществото” и др.
 • 6. прожекция на приказката „Златка Златното момиче”  прожекция на приказката „Нероден Петко”  прожекция на приказката „ Силян Щърка”  Прожекция на приказката “На лъжата краката са къси”  Прожекция на приказката на “Кривото пате”
 • 8. Общо 39 посещения и тематични срещи на деца и ученици от училищата и детските градини в гр. Белене Посещенията бяха насочени към приобщаване на децата към Посещенията бяха насочени към приобщаване на децата библиотеката, да я да я разгледат,се запознаят с нейната към библиотеката, разгледат, да да се запознаят с дейност, дейност, с условията, при които става възможно нейната с условията, при които става възможно записването в библиотеката и беше своеобразен преход записването в библиотеката и беше своеобразен преход към наближаващата лятна ваканция и книгите, които ще са към наближаващата лятна ваканция и книгите, които ще са им нужни за лятното четене. им нужни за лятното четене.
 • 11. Библиотеката организира Голям интерес от страна на читалищна забавачка за деца децата благодарение на от 6 до 11 г. компютрите, екрана и медията
 • 12. Чрез дарената техника стана възможно да бъдат отпечатани текстове на популярни детски песни, които бяха използвани за караоке парти
 • 13. Децат а идеи и черпят зна в ни Интер дъхновени я, не е от Израб т от приро ват сувени дни м които атери ри с за а ли родни радваха бл , с ни кат и Израб о пода зки и от ръ маски ват и изря ци , с кои з забав то се ват ля в а х бал а на м аскен
 • 14.  Чрез компютрите  Посещение на разкопките на кастела ”Димум”, почистване на намерените експонати, подреждането им в изложба от децата
 • 15. Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав, целящ съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони.
 • 16. Рекламни съобщения по  Публикуване на местната кабелна материали за дейността телевизия на библиотеката в местния печат, особено  Съобщения по местния популярен сред радиовъзел Общността  Репортажи по местната  Изготвяне на кабелна телевизия за разделители, рекламни Глоб@лни библиотеки брошури, който рекламират безплатния достъп до Интернет
 • 17. Създаване на фейсбук страница Biblioteka Belene  популяризира не само новата литература , която закупува читалището, а и всички дейности на билиотеката и читалището.  Ежедневно обновяване на фейсбук страницата на библиотеката с качване на снимки от проведените мероприятия, презентации, драматизации, използващи мултимедията на Програмата  
 • 18. Библиотекарите в Белене осигуриха на децата не само подходяща среда за учене, съчетавайки игри и нови технологии, но и създадоха добри партньорства с училищата  Библиотеките започнаха да работят в условия на глобализация, бурно развитие на информационните и комуникационни технологии
 • 19. Благодаря Ви за вниманието! Благодаря Ви за вниманието!