Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в с. Искра в помощ на формалното обучение по биология, химия, бълг

Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Glob@l Libraries - Bulgaria ProgramGlob@l Libraries - Bulgaria Program
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ИВАН ВАЗОВ – 1896 Г.“ С. ИСКРА,
         ОБЛ. ПЛОВДИВ
 ПРОГРАМА „ ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“
      Регионална тематична среща
„ Добри практики в целевите библиотеки от област
          Пловдив“
         4 септември 2012 г.
   Глобалната библиотека в
    с. Искра в помощ на
   формалното обучение
Съдържание:

• Стъпки за реализация на открит урок в
 библиотеката
• Новото
• Идеи
• Примерни открити уроци
 / снимков материал /
• Трудности
• Резултати
• Препоръки
Стъпки за реализация на открит урок в
        библиотеката:
            1
          ПРОУЧВАНЕ
         ИНТЕРЕСИТЕ И
     8   ПОТРЕБНОСТИТЕ     2
         НА УЧИТЕЛИТЕ И
   ИГРИ             ИЗБОР НА ТЕМА
          УЧЕНИЦИТЕ

   7                     3
ЗАТВЪРДЯВАНЕ И            УТОЧНЯВАНЕ
 ОБОБЩАВАНЕ             ВРЕМЕТРАЕНЕТО
 НА УЧЕБНИЯ            НА УРОКА, ДЕНЯ И
  МАТЕРИАЛ             ЧАСА НА УРОКА


    6        5
                      4
ПРОВЕЖДАНЕ НА  ПРЕДВАРИТЕЛНА
  УРОКА    ПОДГОТОВКА ОТ   ЦЕЛИ НА УРОКА
          СТРАНА НА
         БИБЛИОТЕКАРЯ И
          УЧЕНИЦИТЕ
Цели:

• Затвърдяване и надграждане на знанията
 по определена тема, изучавана в училище
• Доразвиване на уменията у учениците за
 работа с карти, табла, попълване на
 кръстословици, таблици, тестове и
 рисунки за оцветяване
• Придобиване на умения за презентиране,
 работа в групи и публична изява
Провеждане на урока:

 Урокът трябва да протече така, че да се реализират
          поставените цели.
• Дейности:
 * Актуализация на знания
 * Съобщаване на темата, целите и задачите на урока
 * Кратка презентация на учебното съдържание
 * Решаване на практически задачи:
  - Разделяне на обучаемите по групи и поставяне на
 задачи
  - Търсене на решения по групи
  - Докладване и анализиране на резултатите от
 търсенето
  - Обобщаване на резултатите
Новото:

• Зала, оборудвана с нови компютри и съвременна
 периферна техника
• Безплатен високоскоростен интернет
• Квалифицирани служители, обучени по
 направление ИКТ :
 - Библиотекар – ½ щат, назначен по Програмата
 - Секретар - библиотекар с библиотечно и
 педагогическо образование – 1 щат
• Обучение и модерни услуги
Идеята:
• Привличане на децата да ползват не само традиционните
 услуги, но и да се популяризира дейността на
 библиотеката като съвременен информационен център
• Образователен и развлекателен характер на
 провежданите открити уроци
• Нова възможност при подготовката на учениците за
 учебния процес
• Нова среда, различна от средата в училище
• Дългосрочно партньорство с местното училище
  ОУ “ Отец Паисий” с. Искра  НЧ “ Иван Вазов – 1896 г.” с. Искра
Открит урок по биология:
 “ Господари на небето” – 7 и 8 клас
Открити уроци по химия:
 1. “ Съставяне на химични формули на съединения, изградени от два елемента”
                  / 7 и 8 клас/
2. “ Водни разтвори на киселини, основи и соли. Активност на металите”/ 8 клас/

1.
2.
Открити уроци по история и човек и общество:
      1. “ Васил Левски – геният на родолюбието” – 6 клас
           2. “ Будители народни” – 4 клас

1.
2.
Открит урок по история:
   3. “ Съкровищата на България” – 5 и 6 клас

3.
Открит урок по български език:
   3. “ Думата в речниковия състав на българския език” – 5 – 8 клас

3.
Трудности при организацията:

• Малък брой учащи се / 85 ученика: I – VIII клас/
• Сляти паралелки / I с III и VII с VIII клас/
• Ученици от ромски произход - 80 %
• Проблеми с електричеството или техниката –
 вариант Б
• Да докажем на учителите и учениците, че има
 полза от това което правим
Резултати:

• Първо място в проведеното в местното училище
 състезание “ Народните будители и аз”
• Трето място в Общинското състезание
 “ Народните будители и аз” в гр. Първомай
 / плакет и грамота/
• По - добри резултати при външното оценяване по
 биология и химия
Препоръки:

• Среща с учителите на учителски
 съвет за определяне на
 партньорските инициативи
 - реклама, анкета и план по
 месеци
• Задължителна обратна връзка
 след всеки урок
• Работа с доброволци
Благодаря Ви за вниманието!
Христина Христева: читалищен секретар - библиотекар
Целева библиотека при НЧ “ Иван Вазов – 1896 г.” с. Искра, обл. Пловдив
Контакти:
e – mail: biblioteka_xr@abv.bg
1 sur 16

Recommandé

приятели на животните par
приятели на животнитеприятели на животните
приятели на животнитеАнелия Нанкова
1.7K vues56 diapositives
Брошура МНПЦ Каварна par
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварнаmnpc2012
131 vues2 diapositives
СОУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик 2014 par
СОУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик 2014СОУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик 2014
СОУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик 2014Stanislava Petrova
651 vues29 diapositives
Свищов par
СвищовСвищов
СвищовIrena Raykova
983 vues14 diapositives
Презентация par
ПрезентацияПрезентация
ПрезентацияРадостинка Динева
1.8K vues19 diapositives
Росица Попаркова, главен библиотекар и ръководител на обучителния център към ... par
Росица Попаркова, главен библиотекар и ръководител на обучителния център към ...Росица Попаркова, главен библиотекар и ръководител на обучителния център към ...
Росица Попаркова, главен библиотекар и ръководител на обучителния център към ...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
742 vues22 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Incontro con la delegazione aziende della provincia di vicenza par
Incontro con la delegazione aziende della provincia di vicenzaIncontro con la delegazione aziende della provincia di vicenza
Incontro con la delegazione aziende della provincia di vicenzaconfartigianatovicenza
246 vues24 diapositives
My B.A Certificate par
My B.A CertificateMy B.A Certificate
My B.A CertificateMohamed Ali
150 vues1 diapositive
Е-услуги без възраст и граници par
Е-услуги без възраст и границиЕ-услуги без възраст и граници
Е-услуги без възраст и границиGlob@l Libraries - Bulgaria Program
702 vues10 diapositives
Cellulite Treatment Perth par
Cellulite Treatment PerthCellulite Treatment Perth
Cellulite Treatment Pertheuphemiabr
32 vues9 diapositives
Prueba par
PruebaPrueba
Pruebaprofemaureira
168 vues10 diapositives
Transtornos hipofisiarios par
Transtornos hipofisiariosTranstornos hipofisiarios
Transtornos hipofisiariosNora Carriquiry
206 vues27 diapositives

En vedette(20)

Cellulite Treatment Perth par euphemiabr
Cellulite Treatment PerthCellulite Treatment Perth
Cellulite Treatment Perth
euphemiabr32 vues
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Kdw summit 2013 par kdwinfo
Kdw summit 2013Kdw summit 2013
Kdw summit 2013
kdwinfo195 vues
Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Областен информационен център – партньор на обществените библиотекиОбластен информационен център – партньор на обществените библиотеки
Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки
Cinco make up para você arrasar na balada par Jéssica Lima
Cinco make up para você arrasar na baladaCinco make up para você arrasar na balada
Cinco make up para você arrasar na balada
Jéssica Lima229 vues
Guia del-estudiante-informatica-i enfermeria-1_ro par Miltôn Guerrero
Guia del-estudiante-informatica-i enfermeria-1_roGuia del-estudiante-informatica-i enfermeria-1_ro
Guia del-estudiante-informatica-i enfermeria-1_ro
Miltôn Guerrero709 vues
Indicatori ambientali per la Città Intelligente par eAmbiente
Indicatori ambientali per la Città IntelligenteIndicatori ambientali per la Città Intelligente
Indicatori ambientali per la Città Intelligente
eAmbiente526 vues
WORKSHOPeA: "DUE DILIGENCE: accertamento delle passività ambientali nei contr... par eAmbiente
WORKSHOPeA: "DUE DILIGENCE: accertamento delle passività ambientali nei contr...WORKSHOPeA: "DUE DILIGENCE: accertamento delle passività ambientali nei contr...
WORKSHOPeA: "DUE DILIGENCE: accertamento delle passività ambientali nei contr...
eAmbiente469 vues
Luigi Angrisani su OK Salute - lotta all'obesità par Luigi Angrisani
Luigi Angrisani su OK Salute - lotta all'obesitàLuigi Angrisani su OK Salute - lotta all'obesità
Luigi Angrisani su OK Salute - lotta all'obesità
Luigi Angrisani312 vues

Similaire à Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в с. Искра в помощ на формалното обучение по биология, химия, бълг

Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017 par
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017Rose Sunrise
2.1K vues31 diapositives
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"mnpc2012
216 vues3 diapositives
Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“ par
Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“
Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“Miroslava Nikolova
324 vues33 diapositives
M1 par
M1M1
M1mn121
815 vues47 diapositives
индивидуален план медийно студио par
индивидуален план медийно студиоиндивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студиоmnpc2012
223 vues6 diapositives
PMG inovativno.pptx par
PMG inovativno.pptxPMG inovativno.pptx
PMG inovativno.pptxIskra Nikolova
175 vues41 diapositives

Similaire à Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в с. Искра в помощ на формалното обучение по биология, химия, бълг(20)

Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017 par Rose Sunrise
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Rose Sunrise2.1K vues
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par mnpc2012
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012216 vues
Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“ par Miroslava Nikolova
Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“
Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“
M1 par mn121
M1M1
M1
mn121815 vues
индивидуален план медийно студио par mnpc2012
индивидуален план медийно студиоиндивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студио
mnpc2012223 vues
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза" par mnpc2012
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
mnpc2012265 vues
ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч... par Karel Van Isacker
ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч...ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч...
ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч...
приложение 6 индивидуален_план_фермер par mnpc2012
приложение 6 индивидуален_план_фермерприложение 6 индивидуален_план_фермер
приложение 6 индивидуален_план_фермер
mnpc2012334 vues
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
индивидуален план Fotostudio zenici par mnpc2012
индивидуален план Fotostudio zeniciиндивидуален план Fotostudio zenici
индивидуален план Fotostudio zenici
mnpc2012187 vues
Презентация за 1 клас par ElenaStaneva3
Презентация за 1 класПрезентация за 1 клас
Презентация за 1 клас
ElenaStaneva31.7K vues
Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 г par Milko Tsanzov
Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 гKвалификацията в ОУ Рила през 2014 г
Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 г
Milko Tsanzov855 vues
индивидуален план на клуб "Зелен свят" par mnpc2012
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
mnpc2012365 vues
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер... par Elena Iwanowa
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...
Elena Iwanowa219 vues

Plus de Glob@l Libraries - Bulgaria Program

LIBRAR-E TURKEY PROJECT par
LIBRAR-E TURKEY PROJECTLIBRAR-E TURKEY PROJECT
LIBRAR-E TURKEY PROJECTGlob@l Libraries - Bulgaria Program
1.4K vues7 diapositives
Romania new services_presentation_final_en par
Romania new services_presentation_final_enRomania new services_presentation_final_en
Romania new services_presentation_final_enGlob@l Libraries - Bulgaria Program
727 vues26 diapositives
Provadia ppt gsfip_en par
Provadia ppt gsfip_enProvadia ppt gsfip_en
Provadia ppt gsfip_enGlob@l Libraries - Bulgaria Program
762 vues18 diapositives
Samokov povishavane znaniata_i_umeniata_na_kmetovete_en par
Samokov povishavane znaniata_i_umeniata_na_kmetovete_enSamokov povishavane znaniata_i_umeniata_na_kmetovete_en
Samokov povishavane znaniata_i_umeniata_na_kmetovete_enGlob@l Libraries - Bulgaria Program
799 vues17 diapositives
Financial Services in Modern Libraries par
Financial Services in Modern LibrariesFinancial Services in Modern Libraries
Financial Services in Modern LibrariesGlob@l Libraries - Bulgaria Program
725 vues11 diapositives
Virtual Medical School par
Virtual Medical SchoolVirtual Medical School
Virtual Medical SchoolGlob@l Libraries - Bulgaria Program
657 vues11 diapositives

Plus de Glob@l Libraries - Bulgaria Program(20)

Представяне на добри чуждестранни практики по инициативата „Глобални библиоте... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Представяне на добри чуждестранни практики по инициативата „Глобални библиоте...Представяне на добри чуждестранни практики по инициативата „Глобални библиоте...
Представяне на добри чуждестранни практики по инициативата „Глобални библиоте...
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...
Проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълни... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълни...Проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълни...
Проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълни...
Проект „Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хо... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Проект „Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хо...Проект „Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хо...
Проект „Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хо...
Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о...Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о...
Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о...

Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в с. Искра в помощ на формалното обучение по биология, химия, бълг

 • 1. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ИВАН ВАЗОВ – 1896 Г.“ С. ИСКРА, ОБЛ. ПЛОВДИВ ПРОГРАМА „ ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“ Регионална тематична среща „ Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив“ 4 септември 2012 г. Глобалната библиотека в с. Искра в помощ на формалното обучение
 • 2. Съдържание: • Стъпки за реализация на открит урок в библиотеката • Новото • Идеи • Примерни открити уроци / снимков материал / • Трудности • Резултати • Препоръки
 • 3. Стъпки за реализация на открит урок в библиотеката: 1 ПРОУЧВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ И 8 ПОТРЕБНОСТИТЕ 2 НА УЧИТЕЛИТЕ И ИГРИ ИЗБОР НА ТЕМА УЧЕНИЦИТЕ 7 3 ЗАТВЪРДЯВАНЕ И УТОЧНЯВАНЕ ОБОБЩАВАНЕ ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА УЧЕБНИЯ НА УРОКА, ДЕНЯ И МАТЕРИАЛ ЧАСА НА УРОКА 6 5 4 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА УРОКА ПОДГОТОВКА ОТ ЦЕЛИ НА УРОКА СТРАНА НА БИБЛИОТЕКАРЯ И УЧЕНИЦИТЕ
 • 4. Цели: • Затвърдяване и надграждане на знанията по определена тема, изучавана в училище • Доразвиване на уменията у учениците за работа с карти, табла, попълване на кръстословици, таблици, тестове и рисунки за оцветяване • Придобиване на умения за презентиране, работа в групи и публична изява
 • 5. Провеждане на урока: Урокът трябва да протече така, че да се реализират поставените цели. • Дейности: * Актуализация на знания * Съобщаване на темата, целите и задачите на урока * Кратка презентация на учебното съдържание * Решаване на практически задачи: - Разделяне на обучаемите по групи и поставяне на задачи - Търсене на решения по групи - Докладване и анализиране на резултатите от търсенето - Обобщаване на резултатите
 • 6. Новото: • Зала, оборудвана с нови компютри и съвременна периферна техника • Безплатен високоскоростен интернет • Квалифицирани служители, обучени по направление ИКТ : - Библиотекар – ½ щат, назначен по Програмата - Секретар - библиотекар с библиотечно и педагогическо образование – 1 щат • Обучение и модерни услуги
 • 7. Идеята: • Привличане на децата да ползват не само традиционните услуги, но и да се популяризира дейността на библиотеката като съвременен информационен център • Образователен и развлекателен характер на провежданите открити уроци • Нова възможност при подготовката на учениците за учебния процес • Нова среда, различна от средата в училище • Дългосрочно партньорство с местното училище ОУ “ Отец Паисий” с. Искра НЧ “ Иван Вазов – 1896 г.” с. Искра
 • 8. Открит урок по биология: “ Господари на небето” – 7 и 8 клас
 • 9. Открити уроци по химия: 1. “ Съставяне на химични формули на съединения, изградени от два елемента” / 7 и 8 клас/ 2. “ Водни разтвори на киселини, основи и соли. Активност на металите”/ 8 клас/ 1. 2.
 • 10. Открити уроци по история и човек и общество: 1. “ Васил Левски – геният на родолюбието” – 6 клас 2. “ Будители народни” – 4 клас 1. 2.
 • 11. Открит урок по история: 3. “ Съкровищата на България” – 5 и 6 клас 3.
 • 12. Открит урок по български език: 3. “ Думата в речниковия състав на българския език” – 5 – 8 клас 3.
 • 13. Трудности при организацията: • Малък брой учащи се / 85 ученика: I – VIII клас/ • Сляти паралелки / I с III и VII с VIII клас/ • Ученици от ромски произход - 80 % • Проблеми с електричеството или техниката – вариант Б • Да докажем на учителите и учениците, че има полза от това което правим
 • 14. Резултати: • Първо място в проведеното в местното училище състезание “ Народните будители и аз” • Трето място в Общинското състезание “ Народните будители и аз” в гр. Първомай / плакет и грамота/ • По - добри резултати при външното оценяване по биология и химия
 • 15. Препоръки: • Среща с учителите на учителски съвет за определяне на партньорските инициативи - реклама, анкета и план по месеци • Задължителна обратна връзка след всеки урок • Работа с доброволци
 • 16. Благодаря Ви за вниманието! Христина Христева: читалищен секретар - библиотекар Целева библиотека при НЧ “ Иван Вазов – 1896 г.” с. Искра, обл. Пловдив Контакти: e – mail: biblioteka_xr@abv.bg