Інновації у ЗДО 22.pdf

мфв

Впровадження інноваційних технологій у ЗДО «Чебурашка»
Входження України у світовий освітній простір супроводжується
суттєвими змінами в педагогічній теорії й освітній практиці.
Сьогодні ми спрямовуємо вихованців до нових знань, а їх
свідомість до майбутнього. Оскільки, саме в епоху історичних змін та
суспільного зламу особлива увага надається надбанням історії,
накопиченому досвіду, нам важливо знову й знову нанизувати намисто
сучасної педагогіки, відкривати творчу спадщину класиків педагогіки і
знаходити у ній «родзинки».
Ми впроваджуємо інновації для:
 оновлення освітнього процесу;
 вдосконалення ефективності освітньої роботи з дітьми;
 підвищення якості дошкільної освіти.
Наш шлях до впровадження інноваційних технологій
Перше – це усвідомлення потреби та визначення можливості.
На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта,
орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за
темпами їх нарощування. Крім того, науковці стверджують, що якщо
ми чуємо - засвоюємо лише 15 % знань, якщо бачимо - 35%, а якщо
пробуємо - до 90% інформації. Беручи до уваги вищевикладене, перехід
до новітніх технологій навчання дітей є неминуючим.
Наша ціль - навчити дитину здобувати нові знання за допомогою
мислення та сучасних методів навчання - комп'ютера, телевізора, книг
тощо.
Вибір оптимальної технології здійснювали під час семінарів,
вебінарів, педрад, педагогічних годин. І зупинилися на тих технологіях,
які на нашу думку найефективніші.
Опрацьовували публікації та матеріали колег, які мають досвід
використання інновацій. Звичайно, пройшов певний час для осмислення
набутої інформації.
Інноваційні педагогічні технології є специфічними і досить
складними, потребують особливих знань, навичок, здібностей. Окрім
цього, педагоги повинні бути налаштовані на конструктивні дії в
оновлюваних ситуаціях, відкриті майбутньому, здатні до передбачення
на основі постійної переоцінки цінностей
Нормально, коли у одного вихователя краще виходить
використання одного досвіду, а у іншого - іншого досвіду. А третій
вихователь - досвідчений та творчий - лише отримує поштовх до
власної творчості та створення власного досвіду чи технології.
Використання інноваційних технологій не є протиставленням
тому, що ми робили раніше. Для нас передовий досвід - це не догма, а
лише підказка в якому напрямку ми можемо рухатися у справі
удосконалення навчального процесу.
Це - щоденна творчість та знаходження нових методів впливу на
дитину.
Нова Українська Школа повинна бути якісною і ми мусимо дбати
про забезпечення внутрішньої системи якості освіти.
На сьогодні такі інновації використовуються педагогами у нашому
закладі:
 Ранкові зустрічі.
 Елементи методики Марії Монтессорі.
 Методика Гленна Домана.
 «Ейдетика для малюків» Ольги Пащенко.
 Едьютеймент.
 Технологія розвитку творчих здібностей Людмили Шульги.
 Технологія Н.Гавриш використання карт розумових дій та
коректурних таблиць.
 Схеми-моделі складання описових розповідейТкаченко Т.
 Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної
освіти – мнемотехніка.
 Методика К.Орфа.
 Кольорові палички Кюізенера.
 Логічні блоки Дьєнеша.
 Лялька-персона («Persona Dolls»).
 Сторітеллінг.
 Метод проєктів у роботі з дітьми дошкільного вік.у
 Ігри з камінчиками Марблс.
 «Лепбуки» (lapbook).
 Книги-вімельбухи.
 Нейробанери.
 Здоров’язбережувальні технології: (глайдинг, фітболгімнастика,
елементи Су-Джок-терапії, сендплей).
Цікавий і змістовно наповнений день дитини у дитячому садку
розпочинається з цікаво організованого батьками і вихователями ранку.
Від того, як його організовують дорослі, залежить рівень активності та
творчості малюків, їх настрій протягом дня. Підготувати дітей до
робочого дня допомагають ранкові зустрічі.
Виховання цілісної особистості, яка
впевнена в собі та знає, як отримувати
знання є насущним та актуальним. Групи
дітей раннього віку працюють за методикою
Марії Монтессорі.
Педагоги готують матеріали для
заняття таким чином, щоби дитина потім
сама відкрила та зрозуміла, що з цим робити.
Важливо, що педагог не є центром групи, а знаходиться на рівні дітьми.
Надавши дитині повну свободу вибору занять і організувавши
індивідуальний підхід до кожного допомагаємо дитині зробити
самостійно. Головне - це прагнення до саморозвитку дитини, адаптація
малюків до суспільства і розвиток у них навичок самообслуговування.
«Мозок росте тільки коли він працює». Це твердження
підтверджує робота за картками з комбінаціями яскравих точок,
зображеннями різних предметів зі словами за методикою Глена
Домана. Заняття чергуємо зі спеціальними фізичними вправами, адже
розвиток мозку неможливий без належної рухової активності. За
твердженням автора, якщо використовувати цей підхід, будь-яку дитину
можна виховати генієм.
Відомо, що діти з легкістю і надовго запам’ятовують фрази з
мультфільмів, рекламних роликів, слова з пісень. Секрет успішного
навчання (уява + позитивні емоції), що лежить в основі ейдетики
Ольги Пащенко, ми і використовуємо на заняттях.
Залучаємо всі аналізатори дитини: дозволяємо не лише побачити, а
й помацати, почути, скуштувати, понюхати; подаємо нове через добре
знайомі дітям образи.
Ейдети стверджують, що не буває поганої пам`яті, а ми просто часто не
вміємо нею користуватися.
Для розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з
образотворчої діяльності педагоги використовують елементи технології
Людмили Шульги.
Діти зображають навколишнє
тільки після емоційних зустрічей
з ним у процесі спостереження,
розгляду картин, слухання
музики, читання, розповідання.
Головне завдання -
виховання естетичних почуттів та
навчання технічним прийомам. Що більше органів чуття беруть участь у
сприйманні навколишнього, то повнішими будуть уявлення і глибшим
— пізнання. Спершу діти ознайомлюються з об’єктами дійсності, далі
сприймають образ у творах живопису, художній літературі, обігрують
його в іграх. А через певний час - створюють малюнок під супровід
музики. Нам важливо організувати зацікавлене спілкування, що
допоможе дитині чутливіше реагувати на зовнішній світ, тонше
сприймати його.
Для навчання дітей описовим розповідям використовуємо схеми-моделі
Ткаченко Т. – (квадрати за кількістю характерних ознак предмета
або об’єктів чи пір року, про які потрібно розповісти). Дошкільники
вибудовують розповідь з дотриманням послідовності та параметрів,
закладених у схемах: колір, форма, величина, матеріал, частини, дії.
З допомогою використання схем-моделей у лексично-
граматичній роботі (Автор – Крутій К.) розвиваємо у дітей словесно-
логічне мислення, формуємо уміння
користуватися основними логічними
прийомами і операціями.
Одним з засобів оптимізації
освітнього процесу та особистісного
розвитку кожної дитини є робота по
застосуванню коректурних таблиць за
авторською технологією професора
педагогічних наук Наталії Василівни
Гавриш. Працюючи з інформаційно-ігровим полем, малюки з цікавістю
його розглядають і розповідають про зображене за допомогою запитань
вихователя.
Поєднувати освіту (education) та розваги (entertainment) у коротких
сюжетах з реального життя стало можливим завдяки новій освітній
технології Едьютейнмент.
Діти навчаються розважаючись, розважаються у процесі
навчання. Ідея навчання за допомогою розважальних технологій набирає
популярність. Усі «Телепузики», «Фіксики» та інші – це приклади
використання ігрових прийомів навчання.
Заохоченню дітей до самостійності у пізнанні природи,
формуванню основ світобачення нам допомагає пошуково-
дослідницька діяльність за методикою З.Плохій.
«Перед людиною відкрилася радість життя тому, що вона почула
шепіт листя і сюрчання коника, дзюрчання весняного струмочка і
переливи срібних дзвіночків жайворонка в гарячому літньому небі,
шерхіт сніжинок і стогін завірюхи, лагідне хлюпання хвилі і урочисту
тишу ночі – почула і, затамувавши подих, слухає сотні й тисячі років
чудову музику життя. Умій і ти слухати цю музику, дорожи красою,
бережи її» - казав В.О.Сухомлинський.
Дослідницька діяльність найближче підводить дитину до
проблеми, а винагородою за активність та допитливість малюків є їх
самостійні «відкриття» у світі природи.
Використовуючи технологію
«Шість цеглинок» ми адаптуємо і,
звичайно, створюємо власні завдання
відповідно до вмінь та інтересів дітей.
Виконуючи веселі завдання і граючись
набором з шести різнокольорових
цеглинок LEGO® DUPLO®, діти
тренують пам’ять, розвивають моторику
і мислять творчо.
Ігри з камінчиками Марблс - це фізичний і розумовий розвиток
дитини. Малюків приваблює все таємниче, а камені приваблюють
якоюсь невідомою енергетикою. Краса камінчиків Марблс заворожує
настільки, що і дорослим, і дітям хочеться до них доторкнутися,
потримати в руках, пограти з ними. Навіть просте перебирання
камінчиків, розглядання,
пошук найкрасивішого робить
малюка спокійним і
врівноваженим, виховує
доитливість.
Педагоги закладу
використовують у своїй
роботі палички Кюізенера. Їх
ще називають «числа в
кольорі», «кольоровими паличками», «кольоровими числами»,
«кольоровими лінієчками». З їх допомогою у дошкільників формуємо
поняття числової послідовності, складу числа, відношень більше, менше,
праворуч, ліворуч і багато іншого.
Логічні блоки Дьєнеша дають уявлення про предмети, їх колір та
форму. Формують елементарні математичні поняття про фігури,
множину, узагальнення, порівняння, кодування інформації у дітей.
Приклад (Під час першого ознайомлення дітей із блоками,
дошкільнята з захопленням одразу почали будувати, не чекаючи на
допомогу).
Особливе місце в роботі з дошкільниками відводимо
мнемотехніці –ефективному засвоєнню інформації. Найпростіший
приклад мнемотехніки – намальовані картинки на дитячих шафах.
Картинка допомагає наймолодшим запам’ятати свою шафу.
Використовуючи прийоми та способи цієї технології,
спрощується запам’ятовування і збільшується обсяг пам’яті. Це
відбувається завдяки утворенню асоціацій та упорядкуванню інформації.
Змінити підходи до роботи з дітьми, щоб дитина стала дійсно
допитлива і прагнула одержувати нові знання сама, а не з примусу, на
допомогу прийшла проєктна діяльність.
Справа в тому, що саме проєкти здатні
пов'язати не дуже веселий освітній процес з
реальними подіями, які час від часу
відбуваються в житті дитини, що приваблює і
може зацікавити навіть самого непосидючого
малюка.
Крім того, саме проектна діяльність в
ЗДО дозволяє перетворити будь-який колектив
в згуртовану команду, члени якої зможуть
спільно працювати над вирішенням навіть найскладніших і
нетривіальних завдань. В таких умовах кожна дитина може відчути себе
потрібною, зацікавленою у виконанні важливого завдання.
Уже багато століть одним з головних засобів навчання та
виховання дітей була й залишається книга. Читання книги – та стежина,
якою вмілий, розумний вихователь знаходить шлях до серця дитини, -
казав В.О.Сухомлинський. Не секрет, що в сучасних умовах місце та
роль дитячої книги дещо знецінилися.
Підійшовши творчо до вирішення цієї ситуації, у практиці роботи
вихователів з’явилися «Лепбуки» (lapbook), або як їх ще називають
тематичні папки. Дошкільники можуть діставати, перекладати, складати
на свій розсуд папки з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими
деталями.
Діти дошкільного віку дуже люблять розглядати картинки з
великою кількістю дрібних деталей. Тому у нас з’явилися м’які книги-
вімельбухи. Яскраві; насичені деталізованими зображеннями; вони не
набридають малюкам, адже на їх сторінках велика кількістьдеталей, які
неможливо роздивитися відразу.
І кожен раз, відкриваючи книгу, малюк помічає що-небудь
новеньке.
Нейробанери можуть бути на будь-
яку тематику, яка цікавить дітей, несуть
виховне та розважальне навантаження та
підходять для малюків різного віку.
Добре узгоджується з Базовим
компонентом дошкільної освіти України та
сприяє його реалізації американська
методика, що ґрунтується на застосуванні
ляльок-персон. Їх життєві історії (щасливі
й не дуже радісні), про які розповідає вихователь, дають змогу в
комфортний і незагрозливий спосіб організувати розмову серед дітей
про складні питання.
«Музика – необхідний душевний атрибут людського існування»
вважав Арістотель. У своїй роботі ми адаптували педагогічну систему
Карла Орфа з урахуванням сучасних підходів до музичного виховання.
Основним призначенням занять за системою Карла Орфа є залучення
всіх дітей до музики незалежно від їх здібностей через імпровізацію у
музиці і русі на нетрадиційних музичних інструментах.
Організація освітнього процесу, за яким зберігається високий
рівень працездатності вихованців не можлива без сучасних
здоров’язбережувальних технологій, таких як фітбол, глайдинг, пісочна
терапія, Су-Джок технологія. Фітболгімнастику ми розпочали
впроваджувати з 2017 року і впевнені,
що окрім ефектного вигляду, інтересу
дітей та їх батьків, вправи на фітболах
укріплюють м’язи, а головне –
формують навик правильної осанки.
До вподоби як дітям, так і
вихователям система тренувань з
використанням найпростіших вправ –
глайдинг. Тренування не потребує спеціального обладнання. Для
роботи з дітьми дошкільного віку можна використовувати будь-який
підручний матеріал: паперові тарілочки, СД диски, рушник або невеликі
шматочки тканини. Підкладаючи їх під стопи або долоні, дошкільники
ковзають на них під час виконання вправ.
Наукові дослідження довели високу ефективність глайдингу без
стрибків і ударних навантажень. Вправи добре розвивають координацію
рухів, вестибулярний апарат. Диски для глайдингу дуже компактний
інвентар, який не займає багато місця в кімнаті, і який легко взяти з
собою в поїздку.
Ще однією з нетрадиційних освітніх технологій, які ми
впроваджуємо, є елементи Су-Джок. Ця система настільки проста та
доступна, що її з легкістю опановують діти.
Впливаючи на біоактивні точки, можна позбавитися багатьох
хвороб чи попередити їх розвиток. За допомогою масажера Су-Джок
здійснюється навіть корекція мовленнєвих порушень.
Сендплей гармонійно заспокоює та розслаблює дітей за
допомогою пісочного середовища, розвиває пізнавальну сферу.
Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих
тенденцій розвитку людства. Чому ми сказали так інноваційним
технологіям:
Тому що це:
Висока мотивація
Міцність знань
Творчість і фантазія
Комунікабельність
Активна життєва позиція
Командний дух
Цінність індивідуальності
Свобода самовираження
Акцент на діяльність
Взаємоповага
Демократичність
Тому що це необхідність сьогодення. Тому що за ними майбутнє.
Ось так маленькими кроками ми йдемо до своєї мети.
Коли ми йдемо до своєї мети, країна іде вперед. Моя країна –
прекрасна і незалежна.

Recommandé

Педагогічна майстерня «Математичні знахідки» par
Педагогічна майстерня «Математичні знахідки»Педагогічна майстерня «Математичні знахідки»
Педагогічна майстерня «Математичні знахідки»Методичний кабінет
1.5K vues14 diapositives
Досвід вчителя початкових класів Алєксєєва Володимира Євгенійовича par
Досвід вчителя початкових класів Алєксєєва Володимира ЄвгенійовичаДосвід вчителя початкових класів Алєксєєва Володимира Євгенійовича
Досвід вчителя початкових класів Алєксєєва Володимира ЄвгенійовичаAnton Tikhonow
14K vues13 diapositives
Портфоліо par
ПортфоліоПортфоліо
ПортфоліоTeremock
10.2K vues24 diapositives
опис жалюк par
опис жалюкопис жалюк
опис жалюкbti14
2.3K vues6 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Інновації у ЗДО 22.pdf

Створення ситуації успіху на уроках географії par
Створення ситуації успіху на уроках географіїСтворення ситуації успіху на уроках географії
Створення ситуації успіху на уроках географіїТатьяна Лагода
2.2K vues15 diapositives
харківська г.п. par
харківська г.п.харківська г.п.
харківська г.п.verka1987
294 vues24 diapositives
малик гв par
малик гвмалик гв
малик гвtatyana6221310
328 vues18 diapositives
харківська г.п. par
харківська г.п.харківська г.п.
харківська г.п.verka1987
393 vues24 diapositives
1 par
11
1Cshkilniy
150 vues16 diapositives

Similaire à Інновації у ЗДО 22.pdf(20)

Створення ситуації успіху на уроках географії par Татьяна Лагода
Створення ситуації успіху на уроках географіїСтворення ситуації успіху на уроках географії
Створення ситуації успіху на уроках географії
харківська г.п. par verka1987
харківська г.п.харківська г.п.
харківська г.п.
verka1987294 vues
харківська г.п. par verka1987
харківська г.п.харківська г.п.
харківська г.п.
verka1987393 vues
Досвід роботи вчителя початкових класів par Svetik Svetik
Досвід роботи вчителя початкових класівДосвід роботи вчителя початкових класів
Досвід роботи вчителя початкових класів
Svetik Svetik5.2K vues
Дидактичні ігри в початкових класах par Liliya_Zbarovska
Дидактичні ігри в початкових класахДидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класах
Liliya_Zbarovska45.4K vues
Виховання обдарованої дитини на уроках математики par 270479
Виховання обдарованої дитини на уроках математикиВиховання обдарованої дитини на уроках математики
Виховання обдарованої дитини на уроках математики
270479233 vues
Vprovadzhennyach novitnikh tekhnologiy par Kate Yuschenko
Vprovadzhennyach novitnikh tekhnologiyVprovadzhennyach novitnikh tekhnologiy
Vprovadzhennyach novitnikh tekhnologiy
Kate Yuschenko251 vues
Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з... par frolovamarina
Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...
Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...
frolovamarina14.1K vues
Портфоліо_біологія_.pptx par ssuser4b8eb5
Портфоліо_біологія_.pptxПортфоліо_біологія_.pptx
Портфоліо_біологія_.pptx
ssuser4b8eb5156 vues
методичка мазур і.м. par annajni
методичка мазур і.м.методичка мазур і.м.
методичка мазур і.м.
annajni1.4K vues
Нові прогресивні технології – шлях до формування життєвих компетентностей у... par sasha884
Нові прогресивні технології – шлях до формування життєвих компетентностей у...Нові прогресивні технології – шлях до формування життєвих компетентностей у...
Нові прогресивні технології – шлях до формування життєвих компетентностей у...
sasha8847.4K vues

Plus de gorobchenko

20-21.pdf par
20-21.pdf20-21.pdf
20-21.pdfgorobchenko
11 vues22 diapositives
19-20.pdf par
19-20.pdf19-20.pdf
19-20.pdfgorobchenko
80 vues10 diapositives
21-22.pdf par
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdfgorobchenko
6 vues23 diapositives
2020.pdf par
2020.pdf2020.pdf
2020.pdfgorobchenko
81 vues3 diapositives
2021.pdf par
2021.pdf2021.pdf
2021.pdfgorobchenko
83 vues7 diapositives
2019.pdf par
2019.pdf2019.pdf
2019.pdfgorobchenko
79 vues3 diapositives

Plus de gorobchenko(20)

Розвивальне середовище.pdf par gorobchenko
Розвивальне середовище.pdfРозвивальне середовище.pdf
Розвивальне середовище.pdf
gorobchenko63 vues
Моніторинг 21-22 н.р..pdf par gorobchenko
Моніторинг 21-22 н.р..pdfМоніторинг 21-22 н.р..pdf
Моніторинг 21-22 н.р..pdf
gorobchenko66 vues
Положення про порядок визнання.pdf par gorobchenko
Положення про порядок визнання.pdfПоложення про порядок визнання.pdf
Положення про порядок визнання.pdf
gorobchenko68 vues
Самооцінювання 21-22.pdf par gorobchenko
Самооцінювання 21-22.pdfСамооцінювання 21-22.pdf
Самооцінювання 21-22.pdf
gorobchenko63 vues
Тест чи готова дитина до школи.docx par gorobchenko
Тест чи готова дитина до школи.docxТест чи готова дитина до школи.docx
Тест чи готова дитина до школи.docx
gorobchenko18 vues
Відносини в сім’ї та готовність до школи.docx par gorobchenko
Відносини в сім’ї та готовність до школи.docxВідносини в сім’ї та готовність до школи.docx
Відносини в сім’ї та готовність до школи.docx
gorobchenko11 vues
Що потрібно для успішного старту першокласника .docx par gorobchenko
Що потрібно для успішного старту першокласника .docxЩо потрібно для успішного старту першокласника .docx
Що потрібно для успішного старту першокласника .docx
gorobchenko21 vues
Що таке нейробіка.docx par gorobchenko
Що таке нейробіка.docxЩо таке нейробіка.docx
Що таке нейробіка.docx
gorobchenko39 vues
Алгоритм дій працівників .docx par gorobchenko
Алгоритм дій працівників .docxАлгоритм дій працівників .docx
Алгоритм дій працівників .docx
gorobchenko25 vues
buling_porjadok_zvernennja.pdf par gorobchenko
buling_porjadok_zvernennja.pdfbuling_porjadok_zvernennja.pdf
buling_porjadok_zvernennja.pdf
gorobchenko19 vues
План заходів 21-22.docx par gorobchenko
План заходів 21-22.docxПлан заходів 21-22.docx
План заходів 21-22.docx
gorobchenko13 vues
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx par gorobchenko
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docxПлан заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
gorobchenko19 vues

Інновації у ЗДО 22.pdf

 • 1. Впровадження інноваційних технологій у ЗДО «Чебурашка» Входження України у світовий освітній простір супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії й освітній практиці. Сьогодні ми спрямовуємо вихованців до нових знань, а їх свідомість до майбутнього. Оскільки, саме в епоху історичних змін та суспільного зламу особлива увага надається надбанням історії, накопиченому досвіду, нам важливо знову й знову нанизувати намисто сучасної педагогіки, відкривати творчу спадщину класиків педагогіки і знаходити у ній «родзинки». Ми впроваджуємо інновації для:  оновлення освітнього процесу;  вдосконалення ефективності освітньої роботи з дітьми;  підвищення якості дошкільної освіти. Наш шлях до впровадження інноваційних технологій Перше – це усвідомлення потреби та визначення можливості. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Крім того, науковці стверджують, що якщо ми чуємо - засвоюємо лише 15 % знань, якщо бачимо - 35%, а якщо пробуємо - до 90% інформації. Беручи до уваги вищевикладене, перехід до новітніх технологій навчання дітей є неминуючим. Наша ціль - навчити дитину здобувати нові знання за допомогою мислення та сучасних методів навчання - комп'ютера, телевізора, книг тощо. Вибір оптимальної технології здійснювали під час семінарів, вебінарів, педрад, педагогічних годин. І зупинилися на тих технологіях, які на нашу думку найефективніші. Опрацьовували публікації та матеріали колег, які мають досвід використання інновацій. Звичайно, пройшов певний час для осмислення набутої інформації. Інноваційні педагогічні технології є специфічними і досить складними, потребують особливих знань, навичок, здібностей. Окрім цього, педагоги повинні бути налаштовані на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, відкриті майбутньому, здатні до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей Нормально, коли у одного вихователя краще виходить використання одного досвіду, а у іншого - іншого досвіду. А третій вихователь - досвідчений та творчий - лише отримує поштовх до власної творчості та створення власного досвіду чи технології. Використання інноваційних технологій не є протиставленням тому, що ми робили раніше. Для нас передовий досвід - це не догма, а лише підказка в якому напрямку ми можемо рухатися у справі удосконалення навчального процесу.
 • 2. Це - щоденна творчість та знаходження нових методів впливу на дитину. Нова Українська Школа повинна бути якісною і ми мусимо дбати про забезпечення внутрішньої системи якості освіти. На сьогодні такі інновації використовуються педагогами у нашому закладі:  Ранкові зустрічі.  Елементи методики Марії Монтессорі.  Методика Гленна Домана.  «Ейдетика для малюків» Ольги Пащенко.  Едьютеймент.  Технологія розвитку творчих здібностей Людмили Шульги.  Технологія Н.Гавриш використання карт розумових дій та коректурних таблиць.  Схеми-моделі складання описових розповідейТкаченко Т.  Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти – мнемотехніка.  Методика К.Орфа.  Кольорові палички Кюізенера.  Логічні блоки Дьєнеша.  Лялька-персона («Persona Dolls»).  Сторітеллінг.  Метод проєктів у роботі з дітьми дошкільного вік.у  Ігри з камінчиками Марблс.  «Лепбуки» (lapbook).  Книги-вімельбухи.  Нейробанери.  Здоров’язбережувальні технології: (глайдинг, фітболгімнастика, елементи Су-Джок-терапії, сендплей). Цікавий і змістовно наповнений день дитини у дитячому садку розпочинається з цікаво організованого батьками і вихователями ранку. Від того, як його організовують дорослі, залежить рівень активності та творчості малюків, їх настрій протягом дня. Підготувати дітей до робочого дня допомагають ранкові зустрічі. Виховання цілісної особистості, яка впевнена в собі та знає, як отримувати знання є насущним та актуальним. Групи дітей раннього віку працюють за методикою Марії Монтессорі. Педагоги готують матеріали для заняття таким чином, щоби дитина потім сама відкрила та зрозуміла, що з цим робити. Важливо, що педагог не є центром групи, а знаходиться на рівні дітьми. Надавши дитині повну свободу вибору занять і організувавши індивідуальний підхід до кожного допомагаємо дитині зробити
 • 3. самостійно. Головне - це прагнення до саморозвитку дитини, адаптація малюків до суспільства і розвиток у них навичок самообслуговування. «Мозок росте тільки коли він працює». Це твердження підтверджує робота за картками з комбінаціями яскравих точок, зображеннями різних предметів зі словами за методикою Глена Домана. Заняття чергуємо зі спеціальними фізичними вправами, адже розвиток мозку неможливий без належної рухової активності. За твердженням автора, якщо використовувати цей підхід, будь-яку дитину можна виховати генієм. Відомо, що діти з легкістю і надовго запам’ятовують фрази з мультфільмів, рекламних роликів, слова з пісень. Секрет успішного навчання (уява + позитивні емоції), що лежить в основі ейдетики Ольги Пащенко, ми і використовуємо на заняттях. Залучаємо всі аналізатори дитини: дозволяємо не лише побачити, а й помацати, почути, скуштувати, понюхати; подаємо нове через добре знайомі дітям образи. Ейдети стверджують, що не буває поганої пам`яті, а ми просто часто не вміємо нею користуватися. Для розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з образотворчої діяльності педагоги використовують елементи технології Людмили Шульги. Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання - виховання естетичних почуттів та навчання технічним прийомам. Що більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, то повнішими будуть уявлення і глибшим — пізнання. Спершу діти ознайомлюються з об’єктами дійсності, далі сприймають образ у творах живопису, художній літературі, обігрують його в іграх. А через певний час - створюють малюнок під супровід музики. Нам важливо організувати зацікавлене спілкування, що
 • 4. допоможе дитині чутливіше реагувати на зовнішній світ, тонше сприймати його. Для навчання дітей описовим розповідям використовуємо схеми-моделі Ткаченко Т. – (квадрати за кількістю характерних ознак предмета або об’єктів чи пір року, про які потрібно розповісти). Дошкільники вибудовують розповідь з дотриманням послідовності та параметрів, закладених у схемах: колір, форма, величина, матеріал, частини, дії. З допомогою використання схем-моделей у лексично- граматичній роботі (Автор – Крутій К.) розвиваємо у дітей словесно- логічне мислення, формуємо уміння користуватися основними логічними прийомами і операціями. Одним з засобів оптимізації освітнього процесу та особистісного розвитку кожної дитини є робота по застосуванню коректурних таблиць за авторською технологією професора педагогічних наук Наталії Василівни Гавриш. Працюючи з інформаційно-ігровим полем, малюки з цікавістю його розглядають і розповідають про зображене за допомогою запитань вихователя. Поєднувати освіту (education) та розваги (entertainment) у коротких сюжетах з реального життя стало можливим завдяки новій освітній технології Едьютейнмент. Діти навчаються розважаючись, розважаються у процесі навчання. Ідея навчання за допомогою розважальних технологій набирає популярність. Усі «Телепузики», «Фіксики» та інші – це приклади використання ігрових прийомів навчання. Заохоченню дітей до самостійності у пізнанні природи, формуванню основ світобачення нам допомагає пошуково- дослідницька діяльність за методикою З.Плохій. «Перед людиною відкрилася радість життя тому, що вона почула шепіт листя і сюрчання коника, дзюрчання весняного струмочка і переливи срібних дзвіночків жайворонка в гарячому літньому небі,
 • 5. шерхіт сніжинок і стогін завірюхи, лагідне хлюпання хвилі і урочисту тишу ночі – почула і, затамувавши подих, слухає сотні й тисячі років чудову музику життя. Умій і ти слухати цю музику, дорожи красою, бережи її» - казав В.О.Сухомлинський. Дослідницька діяльність найближче підводить дитину до проблеми, а винагородою за активність та допитливість малюків є їх самостійні «відкриття» у світі природи. Використовуючи технологію «Шість цеглинок» ми адаптуємо і, звичайно, створюємо власні завдання відповідно до вмінь та інтересів дітей. Виконуючи веселі завдання і граючись набором з шести різнокольорових цеглинок LEGO® DUPLO®, діти тренують пам’ять, розвивають моторику і мислять творчо. Ігри з камінчиками Марблс - це фізичний і розумовий розвиток дитини. Малюків приваблює все таємниче, а камені приваблюють якоюсь невідомою енергетикою. Краса камінчиків Марблс заворожує настільки, що і дорослим, і дітям хочеться до них доторкнутися, потримати в руках, пограти з ними. Навіть просте перебирання камінчиків, розглядання, пошук найкрасивішого робить малюка спокійним і врівноваженим, виховує доитливість. Педагоги закладу використовують у своїй роботі палички Кюізенера. Їх ще називають «числа в кольорі», «кольоровими паличками», «кольоровими числами», «кольоровими лінієчками». З їх допомогою у дошкільників формуємо поняття числової послідовності, складу числа, відношень більше, менше, праворуч, ліворуч і багато іншого. Логічні блоки Дьєнеша дають уявлення про предмети, їх колір та форму. Формують елементарні математичні поняття про фігури, множину, узагальнення, порівняння, кодування інформації у дітей. Приклад (Під час першого ознайомлення дітей із блоками, дошкільнята з захопленням одразу почали будувати, не чекаючи на допомогу). Особливе місце в роботі з дошкільниками відводимо мнемотехніці –ефективному засвоєнню інформації. Найпростіший приклад мнемотехніки – намальовані картинки на дитячих шафах. Картинка допомагає наймолодшим запам’ятати свою шафу.
 • 6. Використовуючи прийоми та способи цієї технології, спрощується запам’ятовування і збільшується обсяг пам’яті. Це відбувається завдяки утворенню асоціацій та упорядкуванню інформації. Змінити підходи до роботи з дітьми, щоб дитина стала дійсно допитлива і прагнула одержувати нові знання сама, а не з примусу, на допомогу прийшла проєктна діяльність. Справа в тому, що саме проєкти здатні пов'язати не дуже веселий освітній процес з реальними подіями, які час від часу відбуваються в житті дитини, що приваблює і може зацікавити навіть самого непосидючого малюка. Крім того, саме проектна діяльність в ЗДО дозволяє перетворити будь-який колектив в згуртовану команду, члени якої зможуть спільно працювати над вирішенням навіть найскладніших і нетривіальних завдань. В таких умовах кожна дитина може відчути себе потрібною, зацікавленою у виконанні важливого завдання. Уже багато століть одним з головних засобів навчання та виховання дітей була й залишається книга. Читання книги – та стежина, якою вмілий, розумний вихователь знаходить шлях до серця дитини, - казав В.О.Сухомлинський. Не секрет, що в сучасних умовах місце та роль дитячої книги дещо знецінилися. Підійшовши творчо до вирішення цієї ситуації, у практиці роботи вихователів з’явилися «Лепбуки» (lapbook), або як їх ще називають тематичні папки. Дошкільники можуть діставати, перекладати, складати на свій розсуд папки з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями. Діти дошкільного віку дуже люблять розглядати картинки з великою кількістю дрібних деталей. Тому у нас з’явилися м’які книги- вімельбухи. Яскраві; насичені деталізованими зображеннями; вони не набридають малюкам, адже на їх сторінках велика кількістьдеталей, які неможливо роздивитися відразу. І кожен раз, відкриваючи книгу, малюк помічає що-небудь новеньке. Нейробанери можуть бути на будь- яку тематику, яка цікавить дітей, несуть виховне та розважальне навантаження та підходять для малюків різного віку. Добре узгоджується з Базовим компонентом дошкільної освіти України та сприяє його реалізації американська методика, що ґрунтується на застосуванні ляльок-персон. Їх життєві історії (щасливі й не дуже радісні), про які розповідає вихователь, дають змогу в
 • 7. комфортний і незагрозливий спосіб організувати розмову серед дітей про складні питання. «Музика – необхідний душевний атрибут людського існування» вважав Арістотель. У своїй роботі ми адаптували педагогічну систему Карла Орфа з урахуванням сучасних підходів до музичного виховання. Основним призначенням занять за системою Карла Орфа є залучення всіх дітей до музики незалежно від їх здібностей через імпровізацію у музиці і русі на нетрадиційних музичних інструментах. Організація освітнього процесу, за яким зберігається високий рівень працездатності вихованців не можлива без сучасних здоров’язбережувальних технологій, таких як фітбол, глайдинг, пісочна терапія, Су-Джок технологія. Фітболгімнастику ми розпочали впроваджувати з 2017 року і впевнені, що окрім ефектного вигляду, інтересу дітей та їх батьків, вправи на фітболах укріплюють м’язи, а головне – формують навик правильної осанки. До вподоби як дітям, так і вихователям система тренувань з використанням найпростіших вправ – глайдинг. Тренування не потребує спеціального обладнання. Для роботи з дітьми дошкільного віку можна використовувати будь-який підручний матеріал: паперові тарілочки, СД диски, рушник або невеликі шматочки тканини. Підкладаючи їх під стопи або долоні, дошкільники ковзають на них під час виконання вправ. Наукові дослідження довели високу ефективність глайдингу без стрибків і ударних навантажень. Вправи добре розвивають координацію рухів, вестибулярний апарат. Диски для глайдингу дуже компактний інвентар, який не займає багато місця в кімнаті, і який легко взяти з собою в поїздку. Ще однією з нетрадиційних освітніх технологій, які ми впроваджуємо, є елементи Су-Джок. Ця система настільки проста та доступна, що її з легкістю опановують діти. Впливаючи на біоактивні точки, можна позбавитися багатьох хвороб чи попередити їх розвиток. За допомогою масажера Су-Джок здійснюється навіть корекція мовленнєвих порушень. Сендплей гармонійно заспокоює та розслаблює дітей за допомогою пісочного середовища, розвиває пізнавальну сферу. Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. Чому ми сказали так інноваційним технологіям: Тому що це: Висока мотивація Міцність знань Творчість і фантазія
 • 8. Комунікабельність Активна життєва позиція Командний дух Цінність індивідуальності Свобода самовираження Акцент на діяльність Взаємоповага Демократичність Тому що це необхідність сьогодення. Тому що за ними майбутнє. Ось так маленькими кроками ми йдемо до своєї мети. Коли ми йдемо до своєї мети, країна іде вперед. Моя країна – прекрасна і незалежна.