Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

«ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»

8 237 vues

Publié le

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПІДРУЧНИКА ПАВЛА ПОЛЯНСЬКОГО «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)» ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

«ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»

 1. 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПІДРУЧНИКА ПАВЛА ПОЛЯНСЬКОГО «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)» ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ
 2. 2. НОВИНКА ВІД ВИДАВНИЦТВА «ГРАМОТА» ПІДРУЧНИК ПАВЛА ПОЛЯНСЬКОГО «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)» ДЛЯ УЧНІВ 11-Х КЛАСІВ
 3. 3. ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ ЛІНІЙКИ ПІДРУЧНИКІВ ЗІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ПЕРІОД ВІД ДРУГОЇ ТРЕТИНИ XVIII СТ. ДО СЬОГОДЕННЯ
 4. 4. У КНИЖЦІ РОЗВИНУТО АВТОРСЬКІ ІДЕЇ, УТІЛЕНІ В ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ 9 ТА 10 КЛАСІВ, ЯКІ ВИЙШЛИ ДРУКОМ У ВИДАВНИЦТВІ «ГРАМОТА» В 2017 ТА 2018 РР.
 5. 5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДРУЧНИКА
 6. 6. КОЖЕН РОЗДІЛ ПІДРУЧНИКА ПОЧИНАЄТЬСЯ З БЛОКУ «ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Важливо, щоб до початку роботи над матеріалом учні зрозуміли, якого результату вони мають досягнути; це, своєрідна, «дорожня карта» розділу.
 7. 7. ВАЖЛИВИМ ДИДАКТИЧНИМ ЕЛЕМЕНТОМ ПІДРУЧНИКА Є РУБРИКА «СВІДЧЕННЯ» – ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПОЛІТИКІВ, ІСТОРИКІВ, ПЕРЕСІЧНИХ ЛЮДЕЙ, УРИВКИ З ДОКУМЕНТІВ. ЩОДО СУПЕРЕЧЛИВИХ ПИТАНЬ НАВОДЯТЬСЯ РІЗНІ ОЦІНКИ ІСТОРИЧНИХ ФАКТІВ, ПОДІЙ ЧИ ПОСТАТЕЙ
 8. 8. ПІДРУЧНИК МІСТИТЬ QR-КОДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОСТУП ДО ДОДАТКОВОЇ ВІДЕО- ТА АУДІО ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
 9. 9. УМІЩЕНІ ОРИГІНАЛЬНІ ТАБЛИЦІ, СХЕМИ Й ДІАГРАМИ В ПІДРУЧНИКУ Є ВАЖЛИВИМ ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТОМ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 10. 10. ЩЕ ОДНИМ ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАСОБОМ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ Є ФОТОГРАФІЇ, МАЛЮНКИ ТОЩО. ДО НИХ ПОДАНО ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ, ЗОКРЕМА ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВОГО ХАРАКТЕРУ
 11. 11. ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ СПРЯМОВАНІ НА ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК І КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ Кожен параграф завершується хронологією основних подій, запитаннями та завданнями різного ступеня складності (диференційовані) – від простих до складних.
 12. 12. У ПІДРУЧНИКУ ПОДАНО ПЕРЕДБАЧЕНУ ПРОГРАМОЮ БАЗОВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДЕРЖАВНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ. ОПРАЦЮВАННЯ ЦІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ, УМІННЯ ПОРІВНЮВАТИ Й КРИТИЧНО ОЦІНЮВАТИ ПОДІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІСТОРИЧНИХ ОСІБ ТА ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ.
 13. 13. ВАЖЛИВИМ МЕТОДИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО УЯВЛЕННЯ ПРО ПОДІЇ, ЛОКАЛІЗАЦІЮ ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ФАКТІВ Є ІСТОРИЧНІ КАРТИ
 14. 14. ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВИЙ ХАРАКТЕР БАГАТЬОХ ЗАВДАНЬ І ЗАПИТАНЬ ДО ГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДРУЧНИКА
 15. 15. НАПРИКІНЦІ КОЖНОГО ІЗ ШЕСТИ РОЗДІЛІВ ПІДРУЧНИКА ВМІЩЕНО УЗАГАЛЬНЕННЯ. Тут стисло викладено ключові тези вивченого матеріалу. Це сприятиме формуванню в учнів цілісної картини подій і процесів, що допоможе їм як підготуватися не тільки до тематичного оцінювання, а й до складання ЗНО з історії.
 16. 16. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ До кожного розділу підручника подано різнорівневі, адаптовані до проходження ЗНО, тестові завдання для тематичного контролю.
 17. 17. ПІДРУЧНИК МІСТИТЬ УСІ НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ У підручнику дано пояснення всіх термінів і понять, передбачених навчальною програмою.
 18. 18. НАПРИКІНЦІ ПІДРУЧНИКА ВМІЩЕНО СЛОВНИК ПОНЯТЬ
 19. 19. ПІДРУЧНИК НЕ ПЕРЕВАНТАЖЕНИЙ ДРУГОРЯДНОЮ ХРОНОЛОГІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, МІСТИТЬ ДАТИ ОСНОВНИХ ПОДІЙ, ВИЗНАЧЕНИХ НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ
 20. 20. НАПРИКІНЦІ ПІДРУЧНИКА ВМІЩЕНО УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНУ ХРОНОЛОГІЧНУ ТАБЛИЦЮ
 21. 21. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

×