Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Українська мова в таблицях

1 242 vues

Publié le

Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Блажко М.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Українська мова в таблицях

 1. 1. Марія Блажко «Українська мова в таблицях»
 2. 2. Про автора Марія Блажко Здобула освіту на факультеті української філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладала українську мову та літературу в гімназії, працювала у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, інформаційно- методичному центрі освіти, Малій академії наук. Експертка системи зовнішнього незалежного оцінювання. Учитель-практик, упроваджує інноваційні технології викладання, досліджує актуальні проблеми української філології. Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, співавторка кількох посібників з української мови видавництва «Грамота».
 3. 3. «Українська мова в таблицях»  СИСТЕМАТИЗУЄ ваші знання з фонетики, лексики, морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації, бо саме системність є запорукою міцних знань і високої мовленнєвої компетентності.  ОСВІЖИТЬ у вашій пам’яті найважливіші правила, бо саме нормативність усного й писемного мовлення робить людину культурною.  ЗОСЕРЕДИТЬ вашу увагу на найпоширеніших помилках і важливих винятках, бо саме в деталях прихована досконалість.  ДОЗВОЛИТЬ вам підготуватися до тематичної атестації, іспиту й зовнішнього незалежного оцінювання, бо саме табличний спосіб подання інформації найкраще сприяє ефективному повторенню.
 4. 4. «Українська мова в таблицях»  ДОПОМОЖЕ вам стати успішним в житті, бо саме вправне володіння мовою є однією з посутніх ознак життєвого успіху.  СПОНУКАТИМЕ вас ставити запитання й шукати на них відповіді, бо саме сумніви й пошуки ведуть до розуміння мовних норм і осягнення мовних багатств.  ПЕРЕКОНАЄ вас у тому, що мова – це неймовірно цікавий живий організм, який змінюється й удосконалюється впродовж життя багатьох поколінь, впливає на життя цих поколінь, бо саме мова творить з них єдину націю.
 5. 5. «Українська мова в таблицях» Структура посібника Узагальнений інфографічний виклад матеріалу всіх розділів шкільного курсу української мови Зауваги щодо маловисвітлених і важливих особливостей граматики, орфографії, пунктуації Вдалі приклади для ілюстрування мовних явищ
 6. 6. «Українська мова в таблицях» Зміст посібника Українська мова серед інших слов'янських мов. Мова і мовлення. Фонетика. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Синтаксис і пунктуація. Стилістика. Лінгвістика тексту. Додатки.
 7. 7. «Українська мова в таблицях»
 8. 8. «Українська мова в таблицях» У чому особливість посібника? Окрім доступно викладеного основного матеріалу з відповідних тем мовознавства, особливу увагу в кожній темі зосереджено на: важливих і маловисвітлених особливостях граматики, орфографії та пунктуації; винятках із правил; словах, правопис яких треба запам'ятати; складних випадках слововживання; використанні паралельних нормативних форм; питаннях культури мовлення тощо. Пересвідчитися в цьому допоможуть приклади…
 9. 9. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Зміни приголосних при творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- Винятки: казахський, тюркський, баскський, ацтекський, меккський, іракський, падишахський, цюрихський, герцогський, ла-маншський, нью-йоркський
 10. 10. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Подвоєння в словах іншомовного походження Запам'ятайте: алло, аннали, білль, бонна, брутто, булла, ванна, вілла, гамма (літера), гетто, дурра, канна, мадонна, манна, мирра, мокко, мотто, мулла, нетто, панна, пенні, панно, тонна.
 11. 11. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Лексикологія Поняття про: варваризми омоформи омографи омофони арготизми
 12. 12. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Словотвір Увага! Окремі слова утворюються за допомогою закінчення (флексійний спосіб): Ярослава ← Ярослав кума ← кум (ж. р.) (ч. р.) (ж. р.) (ч. р.)
 13. 13. «Українська мова в таблицях» :Наприклад Іменник  ’ !Запам ятайте Цеце (муха) — ж. р.; ,івасі путасу (риба) — ж. р.; авеню (вулиця) — ж. р.; салямі (ковбаса) — ж. р.; кольрабі (капуста) — ж. р.; бере (груша) — ж. р., гінді (мова) — ж. р.; боржомі (вода) — ж. р. ,сироко торнадо (вітер) — ч. р.; Увага! 1. Іменники пальто, ситро змінюються (пальта, пальту; ситра, ситром тощо). 2. У змінюваних складноскорочених словах рід визначають граматично за типом відмінювання (здебільшого як чоловічий): неп (непу, непом тощо) — ч. р. (хоча нова економічна політика).
 14. 14. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Іменник Запам’ятайте: коней, гостей, плечей (і пліч), очей (Р. в. мн.); плечима, очима (Ор. в. мн.). Увага! У Д. в. однини можливі паралельні закінчення -ові, -еві (-єві) та -у (-ю), але в назвах істот перевага надається закінченню -ові, -еві (-єві): учителеві (учителю), Тарасові (Тарасу). Якщо таких іменників кілька підряд, то потрібно вибирати варіанти закінчень: спочатку -ові, -еві (-єві), а тоді — -у (-ю): панові професору. 2. Деякі іменники в Р. в. множини мають паралельні форми: полів — піль, кіловатів — кіловат. 3. В Ор. в. множини окремі іменники мають паралельні закінчення: крилами— крильми, чоботами — чоботями — чобітьми, гостями — гістьми тощо. Таблиця «Особливості відмінювання прізвищ»
 15. 15. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Числівник Розпізнавання числівників та інших частин мови (двійка, двійко, двічі, подвоїти, половина, мало, багато тощо). Зв’язок числівника з іменником (окремі найскладніші випадки). Позначення часу. Стародавні міри довжини (миля, верста, сажень, аршин, чверть, фут, вершок, дюйм, сотка тощо).
 16. 16. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Дієприкметник Увага! 1. Дієприкметниковий зворот не може бути розірваний іншими членами речення. •Неправильно: Синіють покриті гори вічним снігом. •Правильно: Синіють гори, покриті вічним снігом. 2. Дієприкметниковий зворот має стояти якомога ближче до означуваного слова, інакше може спотворитися смисл речення. •Неправильно: Умиті дощами, хлібороби оглядали поля. •Правильно: Хлібороби оглядали поля, умиті дощами. 3. Якщо два чи більше дієприкметникових зворотів стоять поруч, розділові знаки ставимо між ними так само, як між однорідними членами речення: Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою (М. Коцюбинський).
 17. 17. «Українська мова в таблицях» :Наприклад Прислівник  ’ :Запам ятайте - , - , - ,не сьогодні завтра з діда прадіда без кінця краю з - , - - , - - , - - ,давніх давен будь що будь віч на віч всього на всього - - , - - , - - , - - , - -де не де десь не десь коли не коли пліч о пліч хоч не , - - , - - , - - .хоч як не як тет а тет хіть не хіть  ’ :Запам ятайте , , , ,на добраніч до побачення до вподоби будь ласка до , , , , ,завтра до ладу до речі без угаву без упину під ,силу , , .у стократ усе одно уві сні
 18. 18. «Українська мова в таблицях»
 19. 19. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Синтаксис і пунктуація Особливості узгодження підмета з присудком. Інфінітив у ролі різних членів речення. Кома в реченнях з як, мов, ніби… (узагальнювальна таблиця). Граматичні форми звертань (пане професоре, пане професор, добродійко Софіє, колего Ковальчук, Іване Степановичу тощо). Слова однак, проте в ролі сполучників і вставних слів. Основні випадки вживання розділових знаків у реченні.
 20. 20. «Українська мова в таблицях»
 21. 21. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Додатки Слова з літерою ґ. Рід окремих іменників (біль, тюль, нежить, шампунь, тюль, мігрень, купіль, фальш, емаль, туш тощо). Прикметники з основою на -н (дорожній, зворотний, дружній, дружний, тотожний, самобутній тощо). Складні випадки дієслівного керування: боліти (кому?) тобі, (у кого?) у тебе; вибачати (кому?) мені; дотримати (чого?) слова; дякувати (кому?) учителям тощо. Іншомовні сполуки, що ввійшли в українську мову (apriori, de facto, nota bene, tabula rasa тощо). Типові граматичні помилки в реченнях.
 22. 22. «Українська мова в таблицях» Кому буде корисний посібник? УЧНЯМ упродовж вивчення шкільного курсу української мови для легкого й ефективного засвоєння поурочних тем, закріплення й повторення вивченого, успішної підготовки до самостійних і контрольних робіт, ДПА; АБІТУРІЄНТАМ для якісної та швидкої підготовки до ЗНО з української мови; ФАХІВЦЯМ, які користуються мовою у своїй професійній діяльності (учителям, журналістам, редакторам, службовцям тощо); УСІМ, хто дбає про рівень культури свого мовлення.
 23. 23. Дякуємо за увагу!

×