Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Oriental

Empresa i Emprenedoria Granollers
Empresa i Emprenedoria GranollersEmpresa i Emprenedoria Granollers
La comunitat digital i tecnològica
de Granollers i Vallès Oriental
Núria Lloret
ORÍGENS: Els serveis de promoció econòmica com a eix
vertebrador de la comunitat emprenedora al Vallès Oriental
L’ecosistema emprenedor al Vallès
Oriental està impulsat
majoritàriament pels 36 centres de
promoció econòmica locals on la
ciutadania acudeix a crear una
empresa i també a formar-se
professionalment
ORÍGENS: Els serveis de promoció econòmica com a eix
vertebrador de la comunitat emprenedora al Vallès Oriental
● Altres agents econòmics com la Cambra de Comerç, PIMEC o
gremis professionals són gestionats de forma centralitzada des de
Barcelona amb petites iniciatives locals
● Posteriorment i sobretot a partir de la crisi, sorgeixen centres de
negoci, incubadores i vivers d’empreses, espais de
coworking primerament d’iniciativa pública i més endavant, de
privada
ORÍGENS: L’ecosistema Emprenedor a Barcelona /Catalunya
Granollers i Vallès Oriental, referent d’esdeveniments tecnològics
neix l’any 2015 com un portal
web amb l’objectiu visibilitzar i dinamitzar
projectes, persones i negocis de l’àmbit
tecnològic / digital a Granollers i Vallès
● Formada per 150 persones,
emprenedors i empreses de
Granollers i municipis del Vallès.
● Els seus interessos són diversos i
s’organitzen de forma diferent
(programació
● Coincideixen en espais i jornades
ORÍGENS: Evolució de la comunitat (2016- 2018)
@wpgranollers 2018
Al 2017 transformem el format
clàssic de jornades en trobades o
networkings.
Aplicant metodologies d’innovació
social (worldcafè), persones
individuals amb diferents perfils
(emprenedors , professionals,
ciutadans) ens cohesionem
formant una comunitat amb uns
nous valors
Valors de
la comunitat gràcies a la innovació
social
ORÍGENS: El canvi, de la individualitat a la creació de la
comunitat
WorldcafèTIC 2017
El sector digital com a una oportunitat de retenció
de talent, creació d’ocupació i impuls de l’activitat
empresarial innovadora
Repte
Assistents Taules Idees força
32 5 43
Formació i talent | Col·laboració i oportunitats | Mapa de tecnologia | Transformació digital i innovació
WorldcafèNET 2018
Impulsant la comunitat emprenedora etsdigital.cat
Assistents Taules Idees força
28 3 43
Talent digital emprenedor | Impuls de projectes | Contractació i definició de projectes
Repte
Propostes iniciades al 2018
MAPA TECNOLÒGIC
VALLÈS03
● Identificació Espais públics o privats de
referència tecnològica
● Empreses
● Esdeveniments que fomentin la innovació de
la comunitat
TAULELL D’ANUNCIS02
● Cercar talent digital local
● Col·laboracions o partners de projectes
● Finançament de projectes
DIRECTORI DE PROFESSIONALS
DIGITALS01
● Visibilització de perfils professionals
tecnològics/ digitals a la comunitat
● Creació d’una xarxa territorial
La comunitat: Com funcionem?
● Ens trobem en diferents actes, jornades i formació vinculats a projectes
emprenedors i de l’àmbit digital durant tot l’any.
● A través de reptes que proposa dins la mateixa comunitat en una trobada
anual
● Cada any es dissenya un pla de treball en el que s’acull projectes,
propostes i idees de la comunitat
www.etsdigital.cat
La comunitat: Objectius
● Captar i retenir el talent digital al nostre territori
● Fomentar la diversificació de models de negoci dels projectes emprenedors
impulsant projectes (smartcities, economia social, economia circular)
● Incorporar metodologies àgils en l'aprenentatge / formació
● Empoderar digitalment a professionals i emprenedors a través de
competències i habilitats
Àmbits temàtics preferents per la comunitat
TIC
I
DONES
INDUSTRIA
4.0
Transformació
digital
STARTUPS
Economia
social
Indústria
audiovisual
FORMACIÓ I
TALENT
Socis i col·laboradors
VOLS SUMAR?
Descobreix què t’ aporta formar part de
la comunitat …
EMPRENEDORS
INQUIETS
Si ets una persona emprenedora, ets el/
la principal beneficiari/a.
Formar part d’una comunitat presenta
moltes avantatges per impulsar el teu
projecte emprenedor.
Aquestes en són algunes:
- Compartir idees, coneixements i
espais
- Col·laborar amb d’altres projectes
- Cerca de Finançament
- Optimitzar serveis comunitaris i
transversals
EMPRESA
Empreses que volen participar
activament de projectes de ciutat
aportant el seu coneixement /
expertesa.
Les persones emprenedores valoren
molt positivament la seva aportació
a través de la RSC:
● mentoratges
● patrocinis en premis,
● col·laboracions en projectes,
● beques i/ o contractacions de
talent local
EMPRENEDORS
CENTRES DE NEGOCIS
INCUBADORES
ESPAIS DE
COWORKING
Els centres de negocis, incubadores i
espais de coworking són claus per
vertebrar la comunitat.
Responen a una dinàmica molt diferent
a la del sector públic i són promotors
d’innovació i disrupció en el projectes
empresarials.
Participar en un projecte comunitari o
de treball en xarxa a les ciutats
EMPRENEDORS
SECTOR PÚBLIC
Els nous perfils professionals
presenten noves necessitats i formes
de treballar entre elles, el treball en
xarxa.
Les oportunitats són moltes
especialment en el sector digital i
tecnològic
Treballar en xarxa aporta beneficis
econòmics i de gestió de persones.
Ens podem beneficiar d’altres xarxes
a nivell català @punttic i
@emprencat.
Núria Lloret
17/01/19
Pla de treball 2019
Plataforma col·laborativa
etsdigital.cat
L ’ octubre del 2018 participem a EduTECH Emprèn, el
programa d’acceleració destinat a emprenedors amb una
idea de negoci innovadora en e-learning de la UOC.
Amb aquesta participació vam poder fer un pre-disseny de
la viabilitat i funcionalitats de la futura plataforma
col·laborativa
#EduTECH Emprèn 2018
QUÈ ÉS GROW-UP?
Impulsa el teu projecte emprenedor amb la
fórmula EtoE
Blended Learning | Comunitat d’aprenentage | Talent | Innovació social
L’emprenedor: eix central de la comunitat
FÓRMULA EtoE:
TALENT DIGITAL,
TALENT LOCAL
Nous rols de l’emprenedor dins
d’una comunitat:
1. Líder
2. Referent de coneixement
3. Promotor d’accions en el
territori
4. Formador d’altres
emprenedors
5. Cohesionador
Emprenedors joves
Aquests darrers dos anys ha
augmentat la presència de
joves entre 25 i 35 anys. El seu
grau de digitalització és
superior Independentment del
seu nivell d’estudis.
Emprenedoria
Autocupació ( >35
anys)
Professionals que cerquen
feina o bé, inicien en 1 any
els eu projecte empresarial
Dones (> 35 anys)
Gran part de les assistents de la
formació en competències
digitals (comunicació,
màrqueting, eines 2.0) són
dones.
El nivell de digitalització és molt
variable i hi ha una bretxa
d’edat i estudis
Emprenedors senior
Professionals amb expertesa
que volen treballar a Granollers
/ Vallès
La velocitat d'aprenentatge és
molt més ràpid Són aportadors
de coneixement
EtoE
TALENT DIGITAL, TALENT
LOCAL
AVANTATGES
EMPRENEDORIA
360º especialment
en:
- Fase de creació
- Fase d’expansió
Lorem ipsum
tempus
IDEES
MENT
ORAT
GE
FINANÇAM
ENT
CERCA
DE
SOCIS
COL·LAB
ORADOR
S
CLIENTS
PROTOTIPATGE
TESTEIG D’IDEES
VISIBILITAT
La formació com a procés clau en l’emprenedoria
● Què aprenen?
● Qui participa?
● Com aprenen?
● On aprenen?
MODEL
EDUCATIU
(Blended learning)
FORMACIÓ PRESENCIAL
AULA TIC
EINES 2.0
OPEN LAB
RECURSOS
ANALÍTIQUES
D’APRENENTATGE
LMS
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
EN DIRECTE
HANGOUTS
WEBBINARS
PODCASTS
WEB BASED LEARNING
VIDEO TUTORIAL
MOBILE LERANING
REALITAT AUGMENTADA
COL·LABORACIÓ
PORTAL WEB
BLOG
WIKI
XAT
BOTS
Persona
emprenedora
NIVELLS
D’ACOMPANYAMENT:
- DINAMITZACIÓ
- COACHING
- MENTORING
síncrona
asíncrona
CANVI EDUCATIU I TECNOLÒGIC
ESCALABILITAT EN EL MODEL DE NEGOCI
MODEL VIRTUAL
MODEL PRESENCIAL
Aula TIC
model
dinamitzador
/formadora: grup
- Revisor
- Reactiu
Aula TIC
Formador/conferen
ciant: grup gran
Aula TIC
Model 1:1
Autoformació
Modelo 1:3
Serveis de formació
de pagament
- Bots com a sistema
d’ajut a la formació
- Àrea privada
- Serveis premium
- Continguts proposats
per la comunitat
Socis potencials de Grow UP
EMPRENEDORS EMPRESES
CENTRES DE
NEGOCI
INCUBADORES
ADMINISTRACI
ONS
FASE 2: DESIGN THINKING - ETS DIGITAL
Identificar els
Problemes, els enfocs
més rellevants i les
oportunitats, és a dir,
l’espai i els recursos per
la “inno-maginació”.
FASE 1:
DEFINIR
Definir els problemes
i les regles del joc que
defineixen el projecte.
Trobar idees que
permetin generar valor al
client en els espais
d’inno-maginació
seleccionats en la fase
anterior
FASE 2:
GENERAR
VALOR
Llista acotada d’idees
associades a cadascun
dels espais d’innovació
per construir una
proposta de valor
Construcció d’un prototip
del producte o servei
para poder utilizar-lo
com a mecanisme
d’aprenentatge i
comunicació.
FASE 3:
CREAR
Generació de material de
comunicació efectiu per
a persuadir a una
audiència que validi la
idea generant atenció i
avalant el producte o
servei.
FASE 4:
COMUNICAR
Presentació
efectiva del
producte o servei.
OBJECTIUS
OBJECTIUS
OBJECTIUS
OBJECTIUS
Prototipatge i
mode d’ús de la
solució
TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE
DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS
FASE
1
PROPOSTES DEL
WORLDCAFENET
-Directori de
professionals
-Trobades
presencials
-Anuncis
DESIGN THINKING
- Definició de nous
serveis formació
-Desenvolupament
tecnològic
-Model de negoci
FASE
2
FINANÇAMENT
-Emprenedors:
Crowdfounding
-Empreses:
Finançament RSC
-Administració
FASE
3
PILOT (PMV)
-Desenvolupament
web/app
-LMS
-Gamificació
-Continguts
FASE
4
juny 2018 febrer 2019 juny 2019 GENER 2020
Moltes Gràcies!!!
Vols unir-te a la nostra comunitat?
Escriu-nos a:
nlloret@ajuntament.granollers.cat
Segueix-nos a:
@etsdigital
1 sur 31

Recommandé

Presentació de la comunitat digital als tècnics dels servei d'emprenedoria de... par
Presentació de la comunitat digital als tècnics dels servei d'emprenedoria de...Presentació de la comunitat digital als tècnics dels servei d'emprenedoria de...
Presentació de la comunitat digital als tècnics dels servei d'emprenedoria de...Núria Lloret Batlle
17 vues26 diapositives
Sessió informativa Kit de comunicació per emprenedors par
Sessió informativa Kit de comunicació per emprenedorsSessió informativa Kit de comunicació per emprenedors
Sessió informativa Kit de comunicació per emprenedorsEmpresa i Emprenedoria Granollers
171 vues55 diapositives
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre par
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestreBarcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestreBarcelona Activa
243 vues44 diapositives
Presentació @ingenia_pro cat par
Presentació @ingenia_pro catPresentació @ingenia_pro cat
Presentació @ingenia_pro catAleix Cuberes i Diaz
230 vues77 diapositives
Presentació @ingenia_pro cat ppt par
Presentació @ingenia_pro cat pptPresentació @ingenia_pro cat ppt
Presentació @ingenia_pro cat pptingenia_pro
251 vues77 diapositives
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019 par
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa
112 vues40 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019 par
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa
368 vues44 diapositives
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018 par
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa
132 vues36 diapositives
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019 par
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa
259 vues44 diapositives
CGDL2018 - Sessió: "Keep Calm and Estratègia Digital" par
CGDL2018 - Sessió: "Keep Calm and Estratègia Digital"CGDL2018 - Sessió: "Keep Calm and Estratègia Digital"
CGDL2018 - Sessió: "Keep Calm and Estratègia Digital"Consorci Administració Oberta de Catalunya
111 vues32 diapositives
Presentació inno smart rev130419 (3) par
Presentació inno smart rev130419 (3)Presentació inno smart rev130419 (3)
Presentació inno smart rev130419 (3)IQS Barcelona
467 vues9 diapositives
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019 par
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa
180 vues40 diapositives

Tendances(6)

Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019 par Barcelona Activa
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa368 vues
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018 par Barcelona Activa
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa132 vues
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019 par Barcelona Activa
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa259 vues
Presentació inno smart rev130419 (3) par IQS Barcelona
Presentació inno smart rev130419 (3)Presentació inno smart rev130419 (3)
Presentació inno smart rev130419 (3)
IQS Barcelona467 vues
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019 par Barcelona Activa
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa180 vues

Similaire à Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Oriental

Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029 par
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029Ramon Costa i Pujol
357 vues55 diapositives
Emprenedoria 1r trimestre 2020 par
Emprenedoria 1r trimestre 2020Emprenedoria 1r trimestre 2020
Emprenedoria 1r trimestre 2020Barcelona Activa
212 vues40 diapositives
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia par
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa ÒmniaLa insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa ÒmniaXarxa Òmnia
473 vues34 diapositives
Emprenedoria 2018 3 t cat par
Emprenedoria 2018 3 t catEmprenedoria 2018 3 t cat
Emprenedoria 2018 3 t catAmaia Augé i Altuna
633 vues44 diapositives
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018 par
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa
246 vues44 diapositives
Plataforma activa par
Plataforma activaPlataforma activa
Plataforma activaFundació Marcel Chevalier
601 vues14 diapositives

Similaire à Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Oriental(20)

Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029 par Ramon Costa i Pujol
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia par Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa ÒmniaLa insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
Xarxa Òmnia473 vues
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018 par Barcelona Activa
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa246 vues
Barcelona Activa: l'agència de desenvolupament econòmic i local de l'Ajuntame... par Barcelona Activa
Barcelona Activa: l'agència de desenvolupament econòmic i local de l'Ajuntame...Barcelona Activa: l'agència de desenvolupament econòmic i local de l'Ajuntame...
Barcelona Activa: l'agència de desenvolupament econòmic i local de l'Ajuntame...
Barcelona Activa144 vues
L'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch par Xarxa Punt TIC
L'Actic al Punt Òmnia Vapor LlonchL'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
L'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
Xarxa Punt TIC566 vues
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa par Pablo Muiño Pardo
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona ActivaOficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018 par Barcelona Activa
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa134 vues
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018 par Barcelona Activa
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa939 vues
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre par Jesús Ferré
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'EbreIntroducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Jesús Ferré740 vues

Plus de Empresa i Emprenedoria Granollers

Cataleg_serveis_industria_2023.pdf par
Cataleg_serveis_industria_2023.pdfCataleg_serveis_industria_2023.pdf
Cataleg_serveis_industria_2023.pdfEmpresa i Emprenedoria Granollers
123 vues32 diapositives
Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021 par
Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021
Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021Empresa i Emprenedoria Granollers
683 vues28 diapositives
Webinar: Propietat intelectual : tips emprendedores par
Webinar: Propietat intelectual : tips emprendedoresWebinar: Propietat intelectual : tips emprendedores
Webinar: Propietat intelectual : tips emprendedoresEmpresa i Emprenedoria Granollers
109 vues19 diapositives
Presentacio fotografia producte par
Presentacio fotografia productePresentacio fotografia producte
Presentacio fotografia producteEmpresa i Emprenedoria Granollers
133 vues45 diapositives
Taller de Social Media Marqueting par
Taller de Social Media MarquetingTaller de Social Media Marqueting
Taller de Social Media MarquetingEmpresa i Emprenedoria Granollers
106 vues49 diapositives
Instagram para nous negocis par
Instagram para nous negocisInstagram para nous negocis
Instagram para nous negocisEmpresa i Emprenedoria Granollers
148 vues19 diapositives

Plus de Empresa i Emprenedoria Granollers(20)

Dernier

ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vues98 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vues48 diapositives
Reflexió personal.pdf par
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
48 vues1 diapositive
Pràctica 1.pdf par
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 vues6 diapositives
4 RATLLES DESEMBRE.pdf par
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 vues5 diapositives
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
62 vues22 diapositives

Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Oriental

 • 1. La comunitat digital i tecnològica de Granollers i Vallès Oriental Núria Lloret
 • 2. ORÍGENS: Els serveis de promoció econòmica com a eix vertebrador de la comunitat emprenedora al Vallès Oriental L’ecosistema emprenedor al Vallès Oriental està impulsat majoritàriament pels 36 centres de promoció econòmica locals on la ciutadania acudeix a crear una empresa i també a formar-se professionalment
 • 3. ORÍGENS: Els serveis de promoció econòmica com a eix vertebrador de la comunitat emprenedora al Vallès Oriental ● Altres agents econòmics com la Cambra de Comerç, PIMEC o gremis professionals són gestionats de forma centralitzada des de Barcelona amb petites iniciatives locals ● Posteriorment i sobretot a partir de la crisi, sorgeixen centres de negoci, incubadores i vivers d’empreses, espais de coworking primerament d’iniciativa pública i més endavant, de privada
 • 4. ORÍGENS: L’ecosistema Emprenedor a Barcelona /Catalunya Granollers i Vallès Oriental, referent d’esdeveniments tecnològics
 • 5. neix l’any 2015 com un portal web amb l’objectiu visibilitzar i dinamitzar projectes, persones i negocis de l’àmbit tecnològic / digital a Granollers i Vallès
 • 6. ● Formada per 150 persones, emprenedors i empreses de Granollers i municipis del Vallès. ● Els seus interessos són diversos i s’organitzen de forma diferent (programació ● Coincideixen en espais i jornades ORÍGENS: Evolució de la comunitat (2016- 2018) @wpgranollers 2018
 • 7. Al 2017 transformem el format clàssic de jornades en trobades o networkings. Aplicant metodologies d’innovació social (worldcafè), persones individuals amb diferents perfils (emprenedors , professionals, ciutadans) ens cohesionem formant una comunitat amb uns nous valors Valors de la comunitat gràcies a la innovació social ORÍGENS: El canvi, de la individualitat a la creació de la comunitat
 • 8. WorldcafèTIC 2017 El sector digital com a una oportunitat de retenció de talent, creació d’ocupació i impuls de l’activitat empresarial innovadora Repte Assistents Taules Idees força 32 5 43 Formació i talent | Col·laboració i oportunitats | Mapa de tecnologia | Transformació digital i innovació
 • 9. WorldcafèNET 2018 Impulsant la comunitat emprenedora etsdigital.cat Assistents Taules Idees força 28 3 43 Talent digital emprenedor | Impuls de projectes | Contractació i definició de projectes Repte
 • 10. Propostes iniciades al 2018 MAPA TECNOLÒGIC VALLÈS03 ● Identificació Espais públics o privats de referència tecnològica ● Empreses ● Esdeveniments que fomentin la innovació de la comunitat TAULELL D’ANUNCIS02 ● Cercar talent digital local ● Col·laboracions o partners de projectes ● Finançament de projectes DIRECTORI DE PROFESSIONALS DIGITALS01 ● Visibilització de perfils professionals tecnològics/ digitals a la comunitat ● Creació d’una xarxa territorial
 • 11. La comunitat: Com funcionem? ● Ens trobem en diferents actes, jornades i formació vinculats a projectes emprenedors i de l’àmbit digital durant tot l’any. ● A través de reptes que proposa dins la mateixa comunitat en una trobada anual ● Cada any es dissenya un pla de treball en el que s’acull projectes, propostes i idees de la comunitat www.etsdigital.cat
 • 12. La comunitat: Objectius ● Captar i retenir el talent digital al nostre territori ● Fomentar la diversificació de models de negoci dels projectes emprenedors impulsant projectes (smartcities, economia social, economia circular) ● Incorporar metodologies àgils en l'aprenentatge / formació ● Empoderar digitalment a professionals i emprenedors a través de competències i habilitats
 • 13. Àmbits temàtics preferents per la comunitat TIC I DONES INDUSTRIA 4.0 Transformació digital STARTUPS Economia social Indústria audiovisual FORMACIÓ I TALENT
 • 15. VOLS SUMAR? Descobreix què t’ aporta formar part de la comunitat …
 • 16. EMPRENEDORS INQUIETS Si ets una persona emprenedora, ets el/ la principal beneficiari/a. Formar part d’una comunitat presenta moltes avantatges per impulsar el teu projecte emprenedor. Aquestes en són algunes: - Compartir idees, coneixements i espais - Col·laborar amb d’altres projectes - Cerca de Finançament - Optimitzar serveis comunitaris i transversals
 • 17. EMPRESA Empreses que volen participar activament de projectes de ciutat aportant el seu coneixement / expertesa. Les persones emprenedores valoren molt positivament la seva aportació a través de la RSC: ● mentoratges ● patrocinis en premis, ● col·laboracions en projectes, ● beques i/ o contractacions de talent local
 • 18. EMPRENEDORS CENTRES DE NEGOCIS INCUBADORES ESPAIS DE COWORKING Els centres de negocis, incubadores i espais de coworking són claus per vertebrar la comunitat. Responen a una dinàmica molt diferent a la del sector públic i són promotors d’innovació i disrupció en el projectes empresarials. Participar en un projecte comunitari o de treball en xarxa a les ciutats
 • 19. EMPRENEDORS SECTOR PÚBLIC Els nous perfils professionals presenten noves necessitats i formes de treballar entre elles, el treball en xarxa. Les oportunitats són moltes especialment en el sector digital i tecnològic Treballar en xarxa aporta beneficis econòmics i de gestió de persones. Ens podem beneficiar d’altres xarxes a nivell català @punttic i @emprencat.
 • 20. Núria Lloret 17/01/19 Pla de treball 2019 Plataforma col·laborativa etsdigital.cat
 • 21. L ’ octubre del 2018 participem a EduTECH Emprèn, el programa d’acceleració destinat a emprenedors amb una idea de negoci innovadora en e-learning de la UOC. Amb aquesta participació vam poder fer un pre-disseny de la viabilitat i funcionalitats de la futura plataforma col·laborativa #EduTECH Emprèn 2018
 • 22. QUÈ ÉS GROW-UP? Impulsa el teu projecte emprenedor amb la fórmula EtoE Blended Learning | Comunitat d’aprenentage | Talent | Innovació social
 • 23. L’emprenedor: eix central de la comunitat FÓRMULA EtoE: TALENT DIGITAL, TALENT LOCAL Nous rols de l’emprenedor dins d’una comunitat: 1. Líder 2. Referent de coneixement 3. Promotor d’accions en el territori 4. Formador d’altres emprenedors 5. Cohesionador Emprenedors joves Aquests darrers dos anys ha augmentat la presència de joves entre 25 i 35 anys. El seu grau de digitalització és superior Independentment del seu nivell d’estudis. Emprenedoria Autocupació ( >35 anys) Professionals que cerquen feina o bé, inicien en 1 any els eu projecte empresarial Dones (> 35 anys) Gran part de les assistents de la formació en competències digitals (comunicació, màrqueting, eines 2.0) són dones. El nivell de digitalització és molt variable i hi ha una bretxa d’edat i estudis Emprenedors senior Professionals amb expertesa que volen treballar a Granollers / Vallès La velocitat d'aprenentatge és molt més ràpid Són aportadors de coneixement EtoE TALENT DIGITAL, TALENT LOCAL
 • 24. AVANTATGES EMPRENEDORIA 360º especialment en: - Fase de creació - Fase d’expansió Lorem ipsum tempus IDEES MENT ORAT GE FINANÇAM ENT CERCA DE SOCIS COL·LAB ORADOR S CLIENTS PROTOTIPATGE TESTEIG D’IDEES VISIBILITAT
 • 25. La formació com a procés clau en l’emprenedoria ● Què aprenen? ● Qui participa? ● Com aprenen? ● On aprenen?
 • 26. MODEL EDUCATIU (Blended learning) FORMACIÓ PRESENCIAL AULA TIC EINES 2.0 OPEN LAB RECURSOS ANALÍTIQUES D’APRENENTATGE LMS GESTIÓ DEL CONEIXEMENT EN DIRECTE HANGOUTS WEBBINARS PODCASTS WEB BASED LEARNING VIDEO TUTORIAL MOBILE LERANING REALITAT AUGMENTADA COL·LABORACIÓ PORTAL WEB BLOG WIKI XAT BOTS Persona emprenedora NIVELLS D’ACOMPANYAMENT: - DINAMITZACIÓ - COACHING - MENTORING síncrona asíncrona
 • 27. CANVI EDUCATIU I TECNOLÒGIC ESCALABILITAT EN EL MODEL DE NEGOCI MODEL VIRTUAL MODEL PRESENCIAL Aula TIC model dinamitzador /formadora: grup - Revisor - Reactiu Aula TIC Formador/conferen ciant: grup gran Aula TIC Model 1:1 Autoformació Modelo 1:3 Serveis de formació de pagament - Bots com a sistema d’ajut a la formació - Àrea privada - Serveis premium - Continguts proposats per la comunitat
 • 28. Socis potencials de Grow UP EMPRENEDORS EMPRESES CENTRES DE NEGOCI INCUBADORES ADMINISTRACI ONS
 • 29. FASE 2: DESIGN THINKING - ETS DIGITAL Identificar els Problemes, els enfocs més rellevants i les oportunitats, és a dir, l’espai i els recursos per la “inno-maginació”. FASE 1: DEFINIR Definir els problemes i les regles del joc que defineixen el projecte. Trobar idees que permetin generar valor al client en els espais d’inno-maginació seleccionats en la fase anterior FASE 2: GENERAR VALOR Llista acotada d’idees associades a cadascun dels espais d’innovació per construir una proposta de valor Construcció d’un prototip del producte o servei para poder utilizar-lo com a mecanisme d’aprenentatge i comunicació. FASE 3: CREAR Generació de material de comunicació efectiu per a persuadir a una audiència que validi la idea generant atenció i avalant el producte o servei. FASE 4: COMUNICAR Presentació efectiva del producte o servei. OBJECTIUS OBJECTIUS OBJECTIUS OBJECTIUS Prototipatge i mode d’ús de la solució
 • 30. TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS FASE 1 PROPOSTES DEL WORLDCAFENET -Directori de professionals -Trobades presencials -Anuncis DESIGN THINKING - Definició de nous serveis formació -Desenvolupament tecnològic -Model de negoci FASE 2 FINANÇAMENT -Emprenedors: Crowdfounding -Empreses: Finançament RSC -Administració FASE 3 PILOT (PMV) -Desenvolupament web/app -LMS -Gamificació -Continguts FASE 4 juny 2018 febrer 2019 juny 2019 GENER 2020
 • 31. Moltes Gràcies!!! Vols unir-te a la nostra comunitat? Escriu-nos a: nlloret@ajuntament.granollers.cat Segueix-nos a: @etsdigital