Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Den gode ideen

Prochain SlideShare
Kreativite prosesser
Kreativite prosesser
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 75
1 sur 75

Den gode ideen

Télécharger pour lire hors ligne

Den gode ideen – hvor kommer den fra?
En tirsdagskveld i måneden, helst den første, har vi First Tuesday. Litt mat og vann, så deling av kunnskap og ideer i tre, fire timer. Sist var kollega og grafisk designer (kommunikasjonsdesigner) Kjetil Evensen frempå med sine ideer om ideer.

Hva er en ide?
Begrepet ide er enormt og omfattende så det er på sin plass å plassere det.
Idé, eller ide, betyr vanligvis en tanke, forestilling eller oppfatning, men brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I filosofien og andre fag betegner idé et begrep eller meningsinnhold, ofte av grunnleggende og allmenn karakter. Idé kan også bety en plan, påfunn, innfall eller poeng, for eksempel i en vits. Ordet kan også brukes om tankespinn og fantasier.
Ordet kommer via fransk fra gresk der ideos betyr «synlig form» eller utseende».
Vi har altså et spenn som går fra ideen om ”det skjønne, det sanne og det gode”, til poenget i en vits. Eller at i dag er det tirsdag

Hvor kommer den fra?
Den kommer i hvert fall ikke fra ingenting. Den kommer fra en annen ide, god eller dårlig. Eller grunnleggende problemforståelse. Ergo finn et problem så får du ideer om hvordan du kan løse det. Et problem er altså også en ide – en forstilling om noe som er vanskelig eller feil, eller en løsning som praktisk talt er helt eller delvis ubrukelig.
I sine betraktninger lanserte Kjetil begrepet designide. Et begrep jeg ikke har hørt før. Design er i regelen definert som en metode (tilnærming til en problemstilling), prosess og også selve løsningen. Begrepet designide er sånn sett ikke absurd. Ideen om at designprosessen er iderik er begripelig.

Hva er en god ide?
I designverdenen er ideen bare god dersom den oppnår tilsiktet effekt. At løsningen bidrar med fordelaktige resultater. Ideen om å bruke sort tekst er god fordi den øker lesbarheten.

Og hva er nå er et konsept?
Begrepet konsept er mye brukt. Og det er kanskje et begrep som er litt vanskelig å begripe. Men det er et veldig flott og viktig begrep.
I bokmålsordboka står det om konsept:
1) utkast, kladd til et skriftlig arbeid, sette opp et k-
2) plan for utvikling av et nytt produkt e l, idé, modell, selskapets k- for utvikling av olje og gass på store dyp / et nytt markedsføringsk- der kundens ønsker og behov inntar en langt mer sentral plass
3) gå fra k-ene, miste fatningen
Finn et bilde av en plass med et par husker, en sklie, sandkasse og et klatrestativ, og spør fem mennesker hva de ser bilde av. Tipper svaret blir lekeplass.
Ta et bilde av et par sko, en tåtesmukk, en saks, noen druer, og et eller annet for hånden, og still samme spørsmål. Dette blir i beste fall oppfattet som en gåte, og skoene forblir sko, smukken smukk, saksa saks, druene druer…
Vi har et konsept når det enkelte element bidrar til å karakterisere konseptet slik at det blir et begrep. Altså fremstår helt begripelig.

Den gode ideen – hvor kommer den fra?
En tirsdagskveld i måneden, helst den første, har vi First Tuesday. Litt mat og vann, så deling av kunnskap og ideer i tre, fire timer. Sist var kollega og grafisk designer (kommunikasjonsdesigner) Kjetil Evensen frempå med sine ideer om ideer.

Hva er en ide?
Begrepet ide er enormt og omfattende så det er på sin plass å plassere det.
Idé, eller ide, betyr vanligvis en tanke, forestilling eller oppfatning, men brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I filosofien og andre fag betegner idé et begrep eller meningsinnhold, ofte av grunnleggende og allmenn karakter. Idé kan også bety en plan, påfunn, innfall eller poeng, for eksempel i en vits. Ordet kan også brukes om tankespinn og fantasier.
Ordet kommer via fransk fra gresk der ideos betyr «synlig form» eller utseende».
Vi har altså et spenn som går fra ideen om ”det skjønne, det sanne og det gode”, til poenget i en vits. Eller at i dag er det tirsdag

Hvor kommer den fra?
Den kommer i hvert fall ikke fra ingenting. Den kommer fra en annen ide, god eller dårlig. Eller grunnleggende problemforståelse. Ergo finn et problem så får du ideer om hvordan du kan løse det. Et problem er altså også en ide – en forstilling om noe som er vanskelig eller feil, eller en løsning som praktisk talt er helt eller delvis ubrukelig.
I sine betraktninger lanserte Kjetil begrepet designide. Et begrep jeg ikke har hørt før. Design er i regelen definert som en metode (tilnærming til en problemstilling), prosess og også selve løsningen. Begrepet designide er sånn sett ikke absurd. Ideen om at designprosessen er iderik er begripelig.

Hva er en god ide?
I designverdenen er ideen bare god dersom den oppnår tilsiktet effekt. At løsningen bidrar med fordelaktige resultater. Ideen om å bruke sort tekst er god fordi den øker lesbarheten.

Og hva er nå er et konsept?
Begrepet konsept er mye brukt. Og det er kanskje et begrep som er litt vanskelig å begripe. Men det er et veldig flott og viktig begrep.
I bokmålsordboka står det om konsept:
1) utkast, kladd til et skriftlig arbeid, sette opp et k-
2) plan for utvikling av et nytt produkt e l, idé, modell, selskapets k- for utvikling av olje og gass på store dyp / et nytt markedsføringsk- der kundens ønsker og behov inntar en langt mer sentral plass
3) gå fra k-ene, miste fatningen
Finn et bilde av en plass med et par husker, en sklie, sandkasse og et klatrestativ, og spør fem mennesker hva de ser bilde av. Tipper svaret blir lekeplass.
Ta et bilde av et par sko, en tåtesmukk, en saks, noen druer, og et eller annet for hånden, og still samme spørsmål. Dette blir i beste fall oppfattet som en gåte, og skoene forblir sko, smukken smukk, saksa saks, druene druer…
Vi har et konsept når det enkelte element bidrar til å karakterisere konseptet slik at det blir et begrep. Altså fremstår helt begripelig.

Plus De Contenu Connexe

Den gode ideen

 1. 1. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Den gode ideen! En betrakning rundt hva den er og hvordan finne den
 2. 2. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Ideen Komfortsonen Designfilosofier Inspirasjon Plagiat Oppgave
 3. 3. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Kjøp Hva er en god designide? God design gjør et produkt eller eller tjeneste mer anvendelig, tilgjengelig og/eller interessant. Forbruker bestemmer om de vi kjøpe produktet eller tjenesten, og hvor mye de vil betale, basert på hvordan de oppfatter merkevaren. Et godt design gjør valget lettere og styrker merket. Good design is good business! Thomas Watson, IBM
 4. 4. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Lojalitet (Kilder: Keltonglobal og Design Council UK). Design er en god ide! The Design Council i Storbritannia har undersøkt suksesskriterier blant de raskest voksende selskapene. Hele 47 % prosent av dem oppgir design som det viktigste virkemidlet for vekst og innovasjon. En studie utført av Kelton Research i USA viser at 70 % av forbrukerne velger ut fra design og merkevare når de skal kjøpe et produkt eller en tjeneste. I aldersgruppen 18-29 år er dette tallet enda høyere.
 5. 5. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Gjenkjøp Sterke merker gir kred til nye produkter. Og nye produkter holder merket relevant og attraktivt. Jo fler tilhengere et merke har jo sterkere merkevare og økt sannsynlighet for at kundene kjøper igjen. Og igjen. Og igjen.
 6. 6. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Hmm… Hvordan finner vi så den gode ideen? Hvordan skape bærekraftige løsninger som gjør jobben for oppdragsgiver? Kreativt gode og strategisk forankrede jobber kommer med en god blanding innsikt, inspirasjon, håndverk, personlige egenskaper, struktur, prosess osv...
 7. 7. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen I læringspsykologien innebærer begrepet innsikt at et individ i en problemsituasjon
 8. 8. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen I læringspsykologien innebærer begrepet innsikt at et individ i en problemsituasjon … plutselig blir klar over meningsfulle sammenhenger som tidligere ikke var oppfattet. Dette var gestalt-psykologen Köhlers sentrale prinsipp for læring.
 9. 9. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Vi trenger alle å trene på å klekke ut gode idéer. Trene på konseptutvikling. Vi bedriver designutvikling hele tiden, men det store spørsmålet vi bør stille oss selv er om design- utviklingen er basert på en god nok ide? Hva definerer vi som en bærende ide – et konsept?
 10. 10. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Jobber vi nok idebasert? Har vi mange nok gode ideer til å foreta en reell utsiling av de beste før vi starter selve designutviklingen?
 11. 11. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Eller starter vi for fort på selve designutviklingen, jobber formbasert og mister viktige momenter fra en isolert idefase?
 12. 12. Bruk skisseblokk First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Bruk skisseblokk! First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Tegn for hånd i stedet for digitalt i starten av ideutviklingsfasen. På kort tid får du da lettere svar på om en ide fungerer eller ikke.
 13. 13. Komfortsonen First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 14. 14. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Hvilke misforståelser er forbundet med komfortsonen? Hvor skjer egentlig denne magien man snakker om? Komfortsonen er kjent som noe som holder oss tilbake. Innenfor denne skjer det lite vekst og kreativitet. I denne er det samme trygge og sikre, som man har gjort før og som man vet fungerer. Her føler vi oss komfortable og tror vi med disse rammene produserer best. Og – når vi skal vokse som designere, skjer kreativiteten utenfor komfortsonen.
 15. 15. Du må utenfor komfortsonen din for at det skal skje magi. Skal du skape noe eksepsjonelt, må du komme deg langt ut av sonen! First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Komfort- sonen Magi
 16. 16. Stemmer dette, egentlig? Er det der magien skjer? Å bevege seg for langt unna komfortsonen skaper frustrasjoner og blir i beste fall bare en omvei for å nå målet. Prøver vi dette på nytt, skaper det bare nye frustrasjoner fordi man er for langt fra målet. Det er ikke det idejobbing bør handle om. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Uh
 17. 17. Hva skal vi da gjøre for å skape nye bærekraftige og smarte ideer? Vi ønsker jo å hoppe ut av komfortsonen for å gjøre dette. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Komfort- sonen Magi
 18. 18. For kunstnere passer nok modellen under perfekt! Men vi jobber i et kommersielt byrå, mot et kommersielt market med kommersielle aktører. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Komfort- sonen Magi
 19. 19. Vi har alle en viss mengde utfordringer og viss mengde skills i vår hverdag. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Utfordringer Skills
 20. 20. Vi har alle en viss mengde utfordringer og viss mengde skills i vår hverdag. Dersom skillsen er høy og utfordringen er lav, får vi rutine. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen R utine Utfordringer Skills
 21. 21. Vi har alle en viss mengde utfordringer og viss mengde skills i vår hverdag. Dersom skillsen er høy og utfordringen er lav, får vi rutine. Dersom utfordringen er høy og skillsen er lav, så blir det stress. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Stress Utfordringer Skills R utine
 22. 22. Men dersom utfordring og skills stemmer overens, havner vi i flytsonen. Da skaper vi nytt, vi mestrer og da vokser vi! First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Yess Utfordringer Skills Flytsone R utine Stress
 23. 23. Vi flytter magien akkurat til kanten av komfortsonen. Det er der magien skjer! Komfort- sonen Magi First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 24. 24. Å stå i dette område – akkurat på kanten av komfortsonen når vi jobber – da er vi i flyt. Da vokser vi som designere og skaper samtidig heller ikke unødige frustrasjoner for oss selv. Fritt etter 2.0 Consulting Magi Flytsone Komfort- sonen First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 25. 25. Designfilosofier First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Philippe Starck og Jonathan Ive
 26. 26. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Philippe Starck – den ekstroverte Han elsker å være i sentrum og snakke foran mange mennesker om sin designfilosofi. Formålet hans har først og fremst vært å skape gode og ikke bare fine prosjekter. Hans design har blitt kult - godt hjulpet av hans karismatiske og ekstroverte fremtoning. Interview? I that word!!!!
 27. 27. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 28. 28. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Juicy Salif, designet 1990 for Alessi blir regnes som et ikon innenfor industriell design.
 29. 29. ? First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Ikon eller ikke. De estetiske egenskapene med dette produktet, overskygger de funksjonelle. Ved kjøp av denne er nok behovet for sosial anerkjennelse større enn nypresset juice søndag morgen. Hvordan kan en ubrukelig bruksgjenstand få en slik status?
 30. 30. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen En bred visjon spores i sitatene til Starck – funksjon, estetikk, følelser, miljø
 31. 31. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Designsynet til Starck har forandret seg. ”Min sitruspresse er ikke laget for å presse sitroner; den er laget for å starte samtaler” var vel en kontrast til ”å skape gode og ikke bare fine ting”? Philippe Starck innrømmet for noen år siden at: ”Everything I designed was unnecessary… and I am ashamed of this fact”. Han proklamerte så på sin melodrama- tiske måte at DESIGN IS DEAD med utspring i sin frustrasjon over det etiske forbruksaspektet ved produktdesign. Han ville nå gjenopprette balansen mellom estetikk og funsjonalitet med det han kaller The Democratic Ecology.
 32. 32. I tråd med Starcks ide om å lage praktiske gjenstander med estetikk og funksjo- nalitet, har hans designfilo- sofi gått fra designikoner til ikkeprodukter. ”Nye” Starck vier mye tid til miljø/ fornybar energi. Vindturbinen Revolutionair er en klar kontrast til en sitruspresse fra Alessi... First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 33. 33. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Jonathan Ive – den introverte Der Starck bruker sin humor, poesi og kjærlighet i sitt arbeid, er de to første totalt fraværende hos Apples engelske design- sjef Jonathan Ive. Han er notorisk introvert, han skyr rampelyset og gir svært sjelden intervjuer. Han snakker heller ikke offentlig om Appleproduktene, og velger velregisserte videoer når han først må. No comment!
 34. 34. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen I de få intervjuene han har gitt, snakker han likevel åpent om sin filosofi om å gjøre noe i stedet for å designe noe. Kjærlighet og respekt for å skape, idemyldre og for selve håndverket. Det er tydelig å se på hans produkter at Ive bryr seg. Mye. Han tolererer ikke middelmådighet, og plager sine meddesignere kontinuerlig om detaljene i produktene de lager. ”Vi er omringet av anonyme, dårlig utførte designobjekter. Er det fordi folk som bruker de, ikke bryr seg - akkurat som de menneskene som lager de? Men folk bryr seg. Det handler ikke bare om estetikk. De bryr seg om ting som er nøye gjennom- tenkt og godt laget.”
 35. 35. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 36. 36. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Voltaire 1700 Funksjonalitet i sentrum i Ives sitater
 37. 37. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen IPoden er nå verdens mestselgende, digitale audiospiller gjennom tidene. Den startet som Apples svar på et fravær av bærbare musikkspillere som effektivt utnyttet sin form. I stedet for å fokusere på funksjonssiden av designet – som i stor grad var oppfunnet og markedsført med stor suksess, viet Apple sine ressurser til brukergrensesnittet og selve utseendet på iPoden.
 38. 38. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Jonathan Ive’s designfilosofi Focus on good design, not profits Focus on a manageable number of products Invest an incredible amount of care Be ready for challenges on many axes Be familiar and fluent with technologies Have respect for craftsmanship ’millioner 200’ iPhones 100’ iPads 20’ Macs
 39. 39. Inspirasjon First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Inspirasjon er overalt
 40. 40. Det ER viktig å følge med på hva som rører seg både på nasjonale og internasjonale designarenaer. Følge med på trender og konkurrenter. Vi sovner dersom vi ikke påvirkes av de visuelle signalene som til enhver tid er gjeldende. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 41. 41. Men begrenser vi inspirasjonen kun til vår egen lille verden, vil løsningene bli mer og mer like. Faren for visuell kannibalisering, utvanning og resirkulering av ideer blir ofte resultatet. Skal vi lage et julekort, leter vi ofte på Pinterest etter julekortideer. Eller om vi skal lage en identitetskonsept for et bakeri, kikker vi på bakerikonsepter på Behance. Det skal vi fortsette med, men ligger det impulser til løsningen et helt annet sted også? First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Men begrenser vi inspirasjonen kun til vår egen lille verden, vil løsningene bli mer og mer like. Faren for visuell kannibalisering, utvanning og resirkulering av ideer blir ofte resultatet. Skal vi lage et julekort, leter vi ofte på Pinterest etter julekortideer. Eller om vi skal lage en identitetskonsept for et bakeri, da kikker vi på bakerikonsepter på Behance. Det skal vi fortsette med, men ligger det impulser til løsningen et helt annet sted også?
 42. 42. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Bruk kidsa
 43. 43. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 44. 44. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 45. 45. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 46. 46. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 47. 47. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 48. 48. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Lett å uttale, huske og gjenspeiler produktet.
 49. 49. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 50. 50. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 51. 51. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 52. 52. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 53. 53. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 54. 54. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 55. 55. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 56. 56. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 57. 57. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 58. 58. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 59. 59. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 60. 60. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 61. 61. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 62. 62. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 63. 63. Plagiat eller inspirasjon First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Hvor går grensen?
 64. 64. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Plagiat er urettvis imitasjon, etterligning eller kopiering av et åndsverk som hevdes og fremstilles, enten i sin helhet eller deler av. Litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk. Inspirasjon stimulerer til kreativitet, driv og motivasjon til å arbeide, produsere eller skape. Tviler vi på om noe vi lager tenderer mot plagiat, avsjekk før du fortsetter designutviklingen. Samme hvor mye du pusser og gnikker på en plagiatide forblir den en plagiatide.
 65. 65. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen MB SLK lanseres i 1996. Utfordrer Audi TT et par år etter med en omdiskutert lanseringskampanje.
 66. 66. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Over 1,5 mill. kr ble brukt på ny identitet for Melbourne by av Landor. En av de beste og mest gjenkjennelige byprofilene som er utviklet. I 2011 lanseres ny visuell profil for muligheter.no, en guide for karriere og utdanning rettet mot studenter og elever i Norge. … og kjøpesenteret Mic i Kina. Fy!
 67. 67. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Plagiat eller inspirasjon?
 68. 68. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Plagiat eller inspirasjon?
 69. 69. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Det finnes 22 Apple Stores i Kina. Uautoriserte. Så ekte og realistiske at selv de butikkansatte tror de jobber for Apple.
 70. 70. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Rolls…eh…Geely Ge og Range...eh...Land Wing.
 71. 71. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Starbucks à la Kina.
 72. 72. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 73. 73. Samsung kopierer i stor skala fra sin største konkurrent Apple. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 74. 74. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen
 75. 75. First Tuesday 6. januar – Den gode ideen Galt. Genialt.

×