Publicité
Publicité

Rower miejski

 1. SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI Miejska bezobsługowa wypożyczalnia rowerów w Szczecinie
 2. Idea Popularne w ostatnich latach w Europie i w Polsce bezobsługowe wypożyczalnie rowerów działają w oparciu o krótkoterminowe wypożyczenia rowerów, które są ekologicznym i ekonomicznym uzupełnieniem miejskiej komunikacji. W mieście znajduje się odpowiednio duża ilość stacji rowerowych będących praktycznie automatycznymi parkingami rowerowymi z odpowiednią liczbą stojaków, w których możemy pobierać i oddawać rowery. Im większa wypożyczalnia i większa ilość wypożyczeń jednego roweru dziennie oraz dłuższa średnia trasa przejazdu tym bardziej ekonomiczny jest system transportu miejskiego. Rower Miejski staje się nieodłącznym, uzupełniającym ogniwem zbiorowej komunikacji miasta.
 3. Ogólne założenia Celem jest poprawa mobilności miejskiej. System Rowerów Miejskich posiada zalety transportu publicznego jednocześnie bez jego wad takich jak: • ścisk w zatłoczonych autobusach, tramwajach • czekanie na przystankach • sztywność linii Posiada zalety roweru, jednak bez kilku wad takich jak: • poszukiwanie miejsca parkowania roweru prywatnego w mieście • garażowanie roweru na noc • utrzymanie roweru • obawa przed zniszczeniem lub kradzieżą prywatnego roweru Zaletą roweru jest to, iż można pojechać rowerem i wrócić innym środkiem transportu. • • • • • System, pozwala na: poruszanie się szybciej niż pieszo, wygodniej niż w zbiorowym w godzinach szczytu bez czekania na przystankach bez przesiadek bez problemu z parkowaniem roweru
 4. Bilans społeczny i transportowy Statystyki pokazują, że rower w przestrzeni miejskiej jest dziś potrzebny. Mieszkańcy po niego sięgają, bo jest szybkim, tanim i ekologicznym środkiem transportu. Dane z innych miast wskazują, iż rowery wypożyczane są od wczesnych godzin porannych, by dojechać nimi do szkoły, pracy, na zakupy do centrum, czy też wieczorem – w ramach spotkań towarzyskich „na mieście”. Średnia trasa przejazdu jednośladem wynosi ok. 2 km i trwa ok. 20 minut. Rowery w przestrzeni miejskiej to mniej korków na ulicach, emisji spalin i hałasu – to także dowód na to, że miasta stawiają na zrównoważony rozwój i inwestują w ekologiczne oraz nowoczesne rozwiązania .
 5. Wypożyczalnia rowerów miejskich w Szczecinie • Idea spotkała się z aprobatą podczas wyboru projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Szczeciński Rower Miejski zdobył największą liczbę głosów (2728) i zajął pierwsze miejsce spośród blisko 300 zgłoszonych propozycji. • Prezydent zapowiedział, że zwycięski projekt budżetu obywatelskiego będzie dodatkowo dofinansowany i od razu rozbudowany do dużego systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego liczącego około 30 stacji. • Na mocy uchwały rady miasta podwyższono kapitał zakładowy spółki NiOL, która ma zająć się realizacją projektu Szczecińskiego Roweru Miejskiego o kwotę 575 tys. zł pochodzącą z Budżetu Obywatelskiego . • Spółka w pierwszym okresie funkcjonowania ( od października 2011 r.) wypracowała odpowiednią nadwyżkę środków finansowych niezbędną do realizacji zadania ze środków własnych.
 6. Sposób realizacji projektu • Spółka NiOL ogłosi przetarg na wykonanie, uruchomienie i szkolenie pracowników w ramach bezobsługowej wypożyczalni rowerów. • Spółka NiOL zajmie się zarządzaniem oraz kompleksową obsługą zakupionego systemu. • Właścicielem wszelkich elementów infrastruktury i oprogramowania wypożyczalni pozostanie zamawiający, co znacząco ułatwi proces jej rozbudowy oraz zarządzanie . • Zakłada się rozbudowę wypożyczalni o kolejne stacje i rowery przy udziale sponsorów prywatnych (galerie handlowe, deweloperzy, zarządcy budynków biurowych, firmy ) . • Stacje rowerowe montowane będą na koszt oferenta na gruntach udostępnionych przez Miasto.
 7. • W mieście znajdą się 33 stacje rowerowe będące praktycznie automatycznymi parkingami rowerowymi z 505 stojakami, w których będzie można pobrać i oddać 338 rowery. • Zakłada się wprowadzenie systemu działającego 9 miesięcy w roku przy czym okres od – do może być elastyczny w zależności od panujących warunków atmosferycznych. • Rowery nie będą zwykłymi modelami, które możemy kupić w sklepie. Najważniejszą ich cechą jest możliwość łatwego wypinania i oddawania w stacji. • Rower będzie można wypożyczyć z dowolnej stacji i oddać go do dowolnej innej stacji. Specjalny skomputeryzowany system zadba o autoryzację oraz rozliczenie czasu jazdy. • Planuje się aby pierwsze 20 minut jazdy było bezpłatne. Jeśli czas ten zostanie przekroczony system pobierze opłatę, która będzie rosnąć w miarę upływu czasu. • Wypożyczenie jednośladu na przykład na kilka godzin będzie nieopłacalne - dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z takiego transportu. • Rower będzie można wypożyczyć po zarejestrowaniu się w serwisie oraz dokonaniu niezbędnych opłat. Przykładowe opłaty za wypożyczenia obowiązujące w systemie: Zasady Rodzaj opłaty/ Okres wypożyczenia Jednorazowa zwrotna opłata inicjalna 10zł 1 – 20 minut 0 zł 21 – 60 minut 1 zł Druga godzina 3 zł Trzecia godzina 5 zł Czwarta i każda następna godzina • Wysokość opłaty brutto 7 zł Płatności będą mogły być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej
 8. Dlaczego NiOL sp. z o.o. ? • • • • NiOL posiada doświadczenie w obsłudze jedynego funkcjonującego obecnie w Szczecinie systemu informatycznego udostępniającego płatności elektroniczne w oparciu o elektroniczny nośnik danych. Jest to system pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w oparciu o Kartę Strefową. Spółka administruje Strefą Płatnego Parkowania - w systemie podobnym do stosowanego przy zarządzaniu wypożyczalnią rowerów - prowadząc obsługę kasową, techniczną, ewidencję i kontrolę oraz windykację a także obsługując centrum sterowania SPP. NiOL może się stać podmiotem pełniącym funkcję operatora systemu Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej. Spółka w pierwszym okresie funkcjonowania wypracowała odpowiednią ilość środków finansowych niezbędną do zainwestowania w system Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. jest podmiotem naturalnie predysponowanym do świadczenia na rzecz Gminy usługi związanej z wdrożeniem i prowadzeniem Miejskiej Bezobsługowej Wypożyczalni Rowerów.
 9. Zadania stojące przed NiOL Na etapie wdrażania projektu • prowadzenie konsultacji lokalizacji stacji • badanie zainteresowania społecznego • popularyzacja idei bezobsługowej wypożyczalni rowerów
 10. Zadania stojące przed NiOL Na etapie obsługi systemu Stworzenie jednostki zarządzającej złożonej z: • a) b) c) Działu technicznego: serwisantów, samochodu serwisowego, warsztatu naprawczo/magazynowego ; Zadania działu technicznego: a) uzupełnianie stanu rowerów, b) serwis stacji oraz rowerów, c) prace porządkowe, d) weryfikowanie i reagowanie na komunikaty systemu; • BOK : Biura Obsługi Klienta prowadzonego przez osoby, odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z użytkownikami. Zadania BOK: a) prowadzenie infolinii, b) monitorowanie i weryfikowanie komunikaty z system, c) rozpatrywanie skarg i reklamacji; • Działu finansowego Odpowiedzialnego za kompleksową obsługę finansową systemu.
 11. Stacje rowerowe - lokalizacje: • • • • • • • • • dworce miejskie główne przystanki komunikacji miejskiej bezpośrednio przy głównych obiektach miasta centralne miejsca o dużym nasileniu ruchu parki biznesowe i tereny przemysłowe miejsca życia publicznego (np. restauracje, kina) parkingi samochodowe skrzyżowania o dużym nasileniu ruchu ośrodki akademickie
 12. Stacje rowerowe - aspekty techniczne: • • • • • • • własne zasilanie stabilne łącze GPRS możliwość zwrotu rowerów nawet przy kompletnie zajętej stacji gwarancja funkcjonowania przy braku prądu i internetu komunikacja w czasie rzeczywistym prosty montaż i demontaż możliwość zwiększana ilości stojaków na poszczególnych stacjach
 13. Lokalizacje SZCZECIN NR NAZWA STACJI 1 Plac Grunwaldzki 2 ul. Jagiellońska - Deptak Bogusława 3 Plac Szarych Szeregów 4 Urząd Miasta Szczecin 5 Floating Arena 6 Plac Rodła 7 ZUS 8 Basen AM 9 Plac Orła Białego 10 Brama Portowa 11 Książnica Pomorska 12 Muzeum Zamku Książąt Pomorskich 13 Muzeum Narodowe 14 ul. Wyszyńskiego 15 Dworzec Główny PKP - Górna 16 Dworzec Główny PKP - Dolna 17 Dworzec PKS 18 Filharmonia 19 Biblioteka Główna PS 20 Plac Kościuszki 21 Cepelia 22 ul. Jagiellońska - Bohaterów Warszawy 23 Sejmik - ul. Mickiewicza 24 Wydział Matematyczno Fizyczny US 25 Jasne Błonia 26 Rondo Giedroycia 27 Pl. Dziecka 28 ul. Krzywoustego 29 ul. Kordeckiego 30 ul. Narutowicza – Kaszubska 31 ul. Sowińskiego 32 Kampus US 33 Plac Zgody RAZEM IL. ROWERÓW IL. STOJAKÓW 10 10 10 10 10 10 14 10 10 10 10 10 10 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 338 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 505
 14. Lokalizacje
 15. Dziękuję za uwagę
Publicité