Zrozumieć wartość optymalizacji infrastruktury dla biznesu

Grzegorz Rudno-Rudzinski
Grzegorz Rudno-RudzinskiManaging Partner at UNITY S.A. à Grupa Unity
Zrozumied wartośd optymalizacji
infrastruktury dla biznesu

Dorota Bury                 Grzegorz Rudno-Rudzioski
Solution Specialist Business Productivity  Prezes Zarządu
Microsoft                  Contium S.A.
Plan prezentacji
 Infrastruktura dla Biznesu
 Paradoks produktywności
 Model BPIO – IT partnerem dla Biznesu
 Contium S.A.
 BPIO a praktyka biznesu
 Analiza sytuacji potrzeb – podstawa inwestycji
Infrastruktura dla Biznesu
            wiedza
     analiza          wyszukiwanie
    biznesowa          wiedzy, treści          Infrastruktura
           dla Biznesu    projekty           wspólpraca
          komunikacja
Zrozumied paradoks produktywności
                         Dlaczego inwestycje w IT są
1.  Zarząd odpowiada za alokację zasobów
                         nieadekwatne, jeśli CxO
   we wszystkich obszarach biznesu
                         uznają, że IT może poprawid
2.  Wiele organizacji robi duże inwestycja w
                         produktywnośd, wydajnośd
   IT i nie obserwuje rzeczywistego zwrotu
                         i jakośd operacyjną
3.  Przychody - funkcja „wytwórcza” ma
                         organizacji?
   zawsze silniejszy głos niż funkcje
   wsparcia
4.  Biznes koncentruje się na
   krótkoterminowych korzyściach
5.  IT pozycjonuje się raczej w roli partnera
   „wspierającego” niż „strategicznego”
6.  IT mówi językiem niezrozumiałym dla
   CEO/CFO
7.  Pomiar zwrotu z inwestycji w IT jest
   ograniczony
O co troszczą się Dyrektorzy IT?
                Pozycjonowanie Działu IT przez CIO
                     2003           2007                           40%

                                     64%
        IT powinno wspierać
                              IT powinno proaktywnie
        i umożliwiać realizację
                              przewidywać możliwości
        zdefiniowanych
                              biznesu i wspierać je
        przez biznes inicjatyw.
                              technologią.
                   Reaktywna          Proaktywna
“State of the CIO Survey,” CIO Magazine, 2003-2007
Model Optymalizacji infrastruktury dla biznesu
 - zintegrowana platforma Microsoft

 Gdzie                                Gdzie chcę
jestem?                                 byd?          UC – Ujednolicona Komunikacja
           Współpraca i praca grupowa
            Zarządzanie Treścią (ECM)
          Enterprise Search - Wyszukiwanie
          Zarządzanie Projektami (EPM)
        Analiza Biznesowa, Raportowanie (BI)
                            Strategiczny
            Bardziej sprawne  Wsparcie
     Centrum
                             zasób
            centrum kosztów
     kosztów             biznesu
Model Optymalizacji infrastruktury dla biznesu

  Gdzie                               Gdzie chcę
 jestem?                               byd?
Wartość
                           Strategiczny
            Bardziej sprawne  Wsparcie
       Centrum
                             zasób
            centrum kosztów
       kosztów           biznesu


                              Czas
Model BPIO – optymalna infrastruktura dla biznesu
Aktualny poziom                      Wymagany poziom         IT/Biznes
                 Potrzeby     Architektura
                 i projekty    i produkty

                         Koncepcja rozwiązao
               Plan rozwoju
                        Zintegrowana Platforma
Contium SA – fakty przemawiają za nami

  spółka akcyjna; kapitał akcyjny 3 850 000 zł
  12 rok na rynku
  dotychczas ponad 150 klientów w całej
  Polsce i za granicą
  Blisko 100 pracowników
  biura: Wrocław (siedziba), Warszawa,
  Częstochowa
Pracujemy dla …
Contium – Microsoft Gold Partner
 Posiadamy kompetencje
  Microsoft Information Worker Solutions
  Networking Infrastructure Solutions
  ISV
  Advanced Infrastructure

 Wdrażamy:
   Microsoft Office SharePoint Server
   Microsoft Commerce Server
   Microsoft Dynamics CRM
  Korzystna oferta Windows Web Hoster Program:
  dzierżawa licencji Microsoft (SPLA)

 www.sharepointdemo.pl
Czy widzą już
Paostwo sens użycia
modelu BPIO?
Pierwsze zetknięcie
 Autoanaliza
   Business
  Productivity
 Infrastructure
  Optimization   Basic  Standardized Rationalized  Dynamic

                              √
Collaboration

Unified
           √
Communication
Enterprise Content
                 √
Management

Business
           √
Intelligence

           √
Enterprise Search
Ja a firmy porównywalne
Business Productivity Infrastructure Optimization - Comparison
Moje pierwsze odczucie
 Contium ocenione nisko mając
 większośd narzędzi jak inni?
 Tendencyjne pytania wskazujące na
 konkretne produkty Microsoft
 Porównywanie głównie do firm z
 zagranicy
Kiedy warto analizowad
 Mamy partnera po stronie klienta
 Jest grupa odpowiedzialna za projekty
 strategiczne
 Procesy biznesowe, które podlegają ocenie
 niosą w sobie wartośd
 Organizacji gotowa jest biznesowo na
 automatyzacje
Tradycyjny podział ról

                      Contium
       Biznes        - Analiza potrzeb i
                  procesów
    - Rozwój procesów
                  - Szkolenia
    - Definiowanie
    potrzeb           - Tworzenie webpartów
                  - Zaawansowana
    - Użytkowanie
                  konfiguracja
    systemu ;)
                  - Wiedza specjalistyczna


               IT
         - Zapewnienie ciągłości
         działania systemów
         - Dostarczenie
         użytkownikom narzędzi
         pracy
Nowy podział ról
       Contium
     - Doradztwo
                 IT Utrzymanie
     - Projektowanie
                 Zapewnienie
     -Dostarczenie
                 ciągłości
     rozwiązania
                 działania
     - Szkolenia
                 systemów
     - Utrzymanie

                 Biznes
     Dział projektów
      strategicznych
                 - Zgłaszanie
      - Analiza potrzeb i  potrzeb
        procesów
                 - Użytkowanie
     - Tworzenie strategii
                 systemu
     - Wybór dostawców
Jakie procesy warto wspierad
Przypadek 1
  Firma handlowa,
  Rynek B2B
  50 pracowników,
  150 partnerów handlowych,
Przypadek 1 - Zapytanie z IT
 Posiadane systemy - poczta, extranet, ERP
 Zgłoszone potrzeby – MOSS w obiegiem
 dokumentów HR i dekretacją faktur
 kosztowych – gdyż najniższy poziom oceny w
 ECM, wiedzą iż jedna z konkurencyjnych firm
 ma (zgłoszone przez biznes)
 IT zainteresowane tematem po
 ubiegłorocznym MOST
Przypadek 1 - po analizie
 Rozwiązania HR w związku z kryzysem nie
 mają budżetów
 Najwięcej pieniędzy płynie w kanale sprzedaży
 Niesformalizowane procesy brak możliwości
 automatyzacji
 Zaproponowane rozwiązanie do którego
 przygotowaliśmy IT – SharePoint
 zintegrowany CRMem
 Zlecona analiza potrzeb i specyfikacja
 wymagao
Modele licencjonowania porównanie
Open vs. SPLA
Nie uwzględnia kosztu kapitału w czasie
Ścieżki inwestycji w IT

 Model tradycyjny    Model elastyczny
 1. Ogólna potrzeba   1. Ogólna potrzeba
 2. Przejrzenie rynku  2. Dokładna analiza
 3. Zakup całej     3. Wyznaczenie
  infrastruktury     mierzalnych celów i
 4. Szukanie korzyści   kosztów
            4. Zakupy dopasowane
              do zmiennych
              potrzeb
Przypadek 2

 Branża finansowa
 500 pracowników, ponad 1000 partnerów
 handlowych
 Wiele niezależnych rozwiązao
 komunikacyjnych, przy zewnętrznych IT nie
 brało udziału w wyborze o ile utrzymywane
 poza infrastrukturą organizacji
Przypadek 2 – pierwotna potrzeba
 Poszukiwanie przez dział prawny systemu
 wymiany informacji i pracy nad treścią umów
 z klientami kluczowymi
Przypadek 2 – wspólna praca z IT
 Wykrycie iż jest wiele niezależnych portali i ich
 koszt utrzymania i nie ma do kooca nad nimi
 kontroli
 Te same dokumenty dublują się w wielu
 systemach
 Nie ma jednolitej polityki w zakresie dostępu
 partnerów do systemów elektronicznych firmy

 Konieczny Enterprise content management
Opracowana docelowa wizja systemu
Przypadek 2 – efekty
dotychczasowy
 Rozpoczęte wdrożenie w zakresie gdzie
 występowały największe straty
 Pierwotna potrzeba skolejkowana jako
 posiadająca samodzielnie niekorzystny
 współczynnik TCO do generowanych korzyści.
Zakresy analizy infrastruktury
 Stan obecny rozwiązao IT firmy
 Określenie jak mamy się do rynku
  Możliwe do oceny przez BPIO
 Określenie gdzie
  opłaca się inwestowad
  ludzie i organizacja są gotowi
 Posiadane zasoby, licencje i możliwości ich
 wykorzystania
 Sposoby pozyskania brakujących zasobów
Dlaczego warto dokonad analizy
 Minimalizujemy poczucie ryzyka związanego z
 inwestycji
 Zwiększamy korzyści z projektu
 Jednoznacznie określamy zakres projektu
 Mamy podstawę do wyliczenia TCO (Total Cost
 of Ownership) i ROI (return on investment)
 Weryfikujemy przydatnośd dostawcy i
 rozwiązania
Co można zrobid z BPIO w praktyce?
 Samoocena
 http://www.microsoft.com/optimization/tools
 /overview.mspx
 Zaproszenie Contium na spotkanie
 Zlecenie Contium analizy potrzeb i
 infrastruktury dla biznesu
Co można kupid pokażą
kolejne prezentacje,
pytanie dlaczego i co
wybrad pozostanie
Twój potencjał. Nasza pasja.


© 2008 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Microsoft, Windows oraz inne nazwy produktów są lub mogą byd znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Zamieszczone informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE),
W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI.
1 sur 34

Recommandé

HP Software rozwiązania dla biznesu par
HP Software rozwiązania dla biznesuHP Software rozwiązania dla biznesu
HP Software rozwiązania dla biznesuJakub Mazurkiewicz
4.5K vues44 diapositives
Optymalizacja it - Raport it-manager.pl par
Optymalizacja it - Raport it-manager.plOptymalizacja it - Raport it-manager.pl
Optymalizacja it - Raport it-manager.plCanon Biznes
4.6K vues57 diapositives
HP Polska dla Biznesu wiosna 2014 par
HP Polska dla Biznesu wiosna 2014HP Polska dla Biznesu wiosna 2014
HP Polska dla Biznesu wiosna 2014HPPolskadlaBiznesu
2.6K vues31 diapositives
Biuletyn ERP dzisiaj. Nr 1 par
Biuletyn ERP dzisiaj. Nr 1Biuletyn ERP dzisiaj. Nr 1
Biuletyn ERP dzisiaj. Nr 1IT.integro Sp. z o.o.
4.3K vues36 diapositives
Webinarium: CRM w produkcji niskoseryjnej i jednostkowej z MS Dynamics CRM par
Webinarium: CRM w produkcji niskoseryjnej i jednostkowej z MS Dynamics CRMWebinarium: CRM w produkcji niskoseryjnej i jednostkowej z MS Dynamics CRM
Webinarium: CRM w produkcji niskoseryjnej i jednostkowej z MS Dynamics CRMguest1f0c04
514 vues26 diapositives
Strefa PMI nr 4, marzec 2014 par
Strefa PMI nr 4, marzec 2014Strefa PMI nr 4, marzec 2014
Strefa PMI nr 4, marzec 2014Strefa PMI
1.8K vues65 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Zrozumieć wartość optymalizacji infrastruktury dla biznesu

Zrozumieć wartość optymalizacji infrastruktury dla biznesu par
Zrozumieć wartość optymalizacji infrastruktury dla biznesuZrozumieć wartość optymalizacji infrastruktury dla biznesu
Zrozumieć wartość optymalizacji infrastruktury dla biznesuGrzegorz Rudno-Rudzinski
470 vues34 diapositives
Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji par
Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo InformacjiStrategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji
Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo InformacjiMagorzataMazur6
2K vues13 diapositives
[TestWarez 2017] The Value of Business Relationship Management par
[TestWarez 2017] The Value of Business Relationship Management[TestWarez 2017] The Value of Business Relationship Management
[TestWarez 2017] The Value of Business Relationship ManagementStowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI)
134 vues29 diapositives
Jakub Lesiński Transformacja it poprzez projekty pti 2009 par
Jakub Lesiński Transformacja it poprzez projekty pti 2009Jakub Lesiński Transformacja it poprzez projekty pti 2009
Jakub Lesiński Transformacja it poprzez projekty pti 2009Jakub Lesinski
678 vues23 diapositives
ERP jako system systemów par
ERP jako system systemówERP jako system systemów
ERP jako system systemówJaroslaw Zelinski
3.4K vues20 diapositives
Jan Pieczykolan, Asseco par
Jan Pieczykolan, AssecoJan Pieczykolan, Asseco
Jan Pieczykolan, AssecoEwa Stepien
843 vues40 diapositives

Similaire à Zrozumieć wartość optymalizacji infrastruktury dla biznesu(20)

Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji par MagorzataMazur6
Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo InformacjiStrategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji
Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji
MagorzataMazur62K vues
Jakub Lesiński Transformacja it poprzez projekty pti 2009 par Jakub Lesinski
Jakub Lesiński Transformacja it poprzez projekty pti 2009Jakub Lesiński Transformacja it poprzez projekty pti 2009
Jakub Lesiński Transformacja it poprzez projekty pti 2009
Jakub Lesinski678 vues
Jan Pieczykolan, Asseco par Ewa Stepien
Jan Pieczykolan, AssecoJan Pieczykolan, Asseco
Jan Pieczykolan, Asseco
Ewa Stepien843 vues
Webinar "Nowoczesne wsparcie procesów biznesowych z narzędziem Nintex Workflow" par Intratic
Webinar "Nowoczesne wsparcie procesów biznesowych z narzędziem Nintex Workflow"Webinar "Nowoczesne wsparcie procesów biznesowych z narzędziem Nintex Workflow"
Webinar "Nowoczesne wsparcie procesów biznesowych z narzędziem Nintex Workflow"
Intratic437 vues
Bpm summit2 bizmatica presentation - 21.01.2014 - final par Wojciech Kaszycki
Bpm summit2  bizmatica presentation - 21.01.2014 - finalBpm summit2  bizmatica presentation - 21.01.2014 - final
Bpm summit2 bizmatica presentation - 21.01.2014 - final
Metastorm Enterprise Suite par PCHALAWA
Metastorm Enterprise SuiteMetastorm Enterprise Suite
Metastorm Enterprise Suite
PCHALAWA711 vues
It Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie Procesow par guestb245c
It Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie ProcesowIt Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie Procesow
It Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie Procesow
guestb245c1.2K vues
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d... par Andrzej Sobczak
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Andrzej Sobczak1.1K vues
Papiernik 25 03 10 par Synkreo
Papiernik 25 03 10Papiernik 25 03 10
Papiernik 25 03 10
Synkreo254 vues
Duże liczby w wielkim świecie, czyli (r)ewolucja IT w biznesie | Mateusz Mury... par Mateusz Muryjas
Duże liczby w wielkim świecie, czyli (r)ewolucja IT w biznesie | Mateusz Mury...Duże liczby w wielkim świecie, czyli (r)ewolucja IT w biznesie | Mateusz Mury...
Duże liczby w wielkim świecie, czyli (r)ewolucja IT w biznesie | Mateusz Mury...
Mateusz Muryjas1K vues
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow" par ControllingSystems.pl
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"

Plus de Grzegorz Rudno-Rudzinski

Przyszłość w branży IT - dla klasy 4F.pdf par
Przyszłość w branży IT - dla klasy 4F.pdfPrzyszłość w branży IT - dla klasy 4F.pdf
Przyszłość w branży IT - dla klasy 4F.pdfGrzegorz Rudno-Rudzinski
6 vues45 diapositives
Made In Wrocław Ecommerce a AI 2021.pptx par
Made In Wrocław Ecommerce a AI 2021.pptxMade In Wrocław Ecommerce a AI 2021.pptx
Made In Wrocław Ecommerce a AI 2021.pptxGrzegorz Rudno-Rudzinski
7 vues15 diapositives
SoDA Conference 2021 - Firma antykrucha jako odpowiedź na nieprzewidywalnoś... par
SoDA Conference 2021 - Firma antykrucha jako odpowiedź na nieprzewidywalnoś...SoDA Conference 2021 - Firma antykrucha jako odpowiedź na nieprzewidywalnoś...
SoDA Conference 2021 - Firma antykrucha jako odpowiedź na nieprzewidywalnoś...Grzegorz Rudno-Rudzinski
7 vues20 diapositives
InternetBeta2022 - Od grupy założycieli do 500 osobowej firmy działającej n... par
InternetBeta2022 - Od grupy założycieli do 500 osobowej firmy działającej n...InternetBeta2022 - Od grupy założycieli do 500 osobowej firmy działającej n...
InternetBeta2022 - Od grupy założycieli do 500 osobowej firmy działającej n...Grzegorz Rudno-Rudzinski
6 vues20 diapositives
Kim mogę być w przyszłości - prezentacja dla 8 klasy par
Kim mogę być w przyszłości - prezentacja dla 8 klasyKim mogę być w przyszłości - prezentacja dla 8 klasy
Kim mogę być w przyszłości - prezentacja dla 8 klasyGrzegorz Rudno-Rudzinski
1.3K vues39 diapositives
Co omnichannel znaczy dla twojej firmy - prezentacja z Mobile Trends Conferen... par
Co omnichannel znaczy dla twojej firmy - prezentacja z Mobile Trends Conferen...Co omnichannel znaczy dla twojej firmy - prezentacja z Mobile Trends Conferen...
Co omnichannel znaczy dla twojej firmy - prezentacja z Mobile Trends Conferen...Grzegorz Rudno-Rudzinski
138 vues17 diapositives

Plus de Grzegorz Rudno-Rudzinski(17)

SoDA Conference 2021 - Firma antykrucha jako odpowiedź na nieprzewidywalnoś... par Grzegorz Rudno-Rudzinski
SoDA Conference 2021 - Firma antykrucha jako odpowiedź na nieprzewidywalnoś...SoDA Conference 2021 - Firma antykrucha jako odpowiedź na nieprzewidywalnoś...
SoDA Conference 2021 - Firma antykrucha jako odpowiedź na nieprzewidywalnoś...
InternetBeta2022 - Od grupy założycieli do 500 osobowej firmy działającej n... par Grzegorz Rudno-Rudzinski
InternetBeta2022 - Od grupy założycieli do 500 osobowej firmy działającej n...InternetBeta2022 - Od grupy założycieli do 500 osobowej firmy działającej n...
InternetBeta2022 - Od grupy założycieli do 500 osobowej firmy działającej n...
Co omnichannel znaczy dla twojej firmy - prezentacja z Mobile Trends Conferen... par Grzegorz Rudno-Rudzinski
Co omnichannel znaczy dla twojej firmy - prezentacja z Mobile Trends Conferen...Co omnichannel znaczy dla twojej firmy - prezentacja z Mobile Trends Conferen...
Co omnichannel znaczy dla twojej firmy - prezentacja z Mobile Trends Conferen...
Zrób własną firmę czy każda firma to startup? - Grupa Unity 8_05_2018 par Grzegorz Rudno-Rudzinski
Zrób własną firmę czy każda firma to startup? - Grupa Unity 8_05_2018Zrób własną firmę czy każda firma to startup? - Grupa Unity 8_05_2018
Zrób własną firmę czy każda firma to startup? - Grupa Unity 8_05_2018
Enterprise content management i digital workplace, fundamenty dla Intratic par Grzegorz Rudno-Rudzinski
Enterprise content management i digital workplace, fundamenty dla IntraticEnterprise content management i digital workplace, fundamenty dla Intratic
Enterprise content management i digital workplace, fundamenty dla Intratic

Zrozumieć wartość optymalizacji infrastruktury dla biznesu

 • 1. Zrozumied wartośd optymalizacji infrastruktury dla biznesu Dorota Bury Grzegorz Rudno-Rudzioski Solution Specialist Business Productivity Prezes Zarządu Microsoft Contium S.A.
 • 2. Plan prezentacji  Infrastruktura dla Biznesu  Paradoks produktywności  Model BPIO – IT partnerem dla Biznesu Contium S.A.  BPIO a praktyka biznesu  Analiza sytuacji potrzeb – podstawa inwestycji
 • 3. Infrastruktura dla Biznesu wiedza analiza wyszukiwanie biznesowa wiedzy, treści Infrastruktura dla Biznesu projekty wspólpraca komunikacja
 • 4. Zrozumied paradoks produktywności Dlaczego inwestycje w IT są 1. Zarząd odpowiada za alokację zasobów nieadekwatne, jeśli CxO we wszystkich obszarach biznesu uznają, że IT może poprawid 2. Wiele organizacji robi duże inwestycja w produktywnośd, wydajnośd IT i nie obserwuje rzeczywistego zwrotu i jakośd operacyjną 3. Przychody - funkcja „wytwórcza” ma organizacji? zawsze silniejszy głos niż funkcje wsparcia 4. Biznes koncentruje się na krótkoterminowych korzyściach 5. IT pozycjonuje się raczej w roli partnera „wspierającego” niż „strategicznego” 6. IT mówi językiem niezrozumiałym dla CEO/CFO 7. Pomiar zwrotu z inwestycji w IT jest ograniczony
 • 5. O co troszczą się Dyrektorzy IT? Pozycjonowanie Działu IT przez CIO 2003 2007 40% 64% IT powinno wspierać IT powinno proaktywnie i umożliwiać realizację przewidywać możliwości zdefiniowanych biznesu i wspierać je przez biznes inicjatyw. technologią. Reaktywna Proaktywna “State of the CIO Survey,” CIO Magazine, 2003-2007
 • 6. Model Optymalizacji infrastruktury dla biznesu - zintegrowana platforma Microsoft Gdzie Gdzie chcę jestem? byd? UC – Ujednolicona Komunikacja Współpraca i praca grupowa Zarządzanie Treścią (ECM) Enterprise Search - Wyszukiwanie Zarządzanie Projektami (EPM) Analiza Biznesowa, Raportowanie (BI) Strategiczny Bardziej sprawne Wsparcie Centrum zasób centrum kosztów kosztów biznesu
 • 7. Model Optymalizacji infrastruktury dla biznesu Gdzie Gdzie chcę jestem? byd? Wartość Strategiczny Bardziej sprawne Wsparcie Centrum zasób centrum kosztów kosztów biznesu Czas
 • 8. Model BPIO – optymalna infrastruktura dla biznesu Aktualny poziom Wymagany poziom IT/Biznes Potrzeby Architektura i projekty i produkty Koncepcja rozwiązao Plan rozwoju Zintegrowana Platforma
 • 9. Contium SA – fakty przemawiają za nami  spółka akcyjna; kapitał akcyjny 3 850 000 zł  12 rok na rynku  dotychczas ponad 150 klientów w całej Polsce i za granicą  Blisko 100 pracowników  biura: Wrocław (siedziba), Warszawa, Częstochowa
 • 11. Contium – Microsoft Gold Partner  Posiadamy kompetencje Microsoft Information Worker Solutions Networking Infrastructure Solutions ISV Advanced Infrastructure  Wdrażamy:  Microsoft Office SharePoint Server  Microsoft Commerce Server  Microsoft Dynamics CRM  Korzystna oferta Windows Web Hoster Program: dzierżawa licencji Microsoft (SPLA)  www.sharepointdemo.pl
 • 12. Czy widzą już Paostwo sens użycia modelu BPIO?
 • 13. Pierwsze zetknięcie  Autoanaliza Business Productivity Infrastructure Optimization Basic Standardized Rationalized Dynamic √ Collaboration Unified √ Communication Enterprise Content √ Management Business √ Intelligence √ Enterprise Search
 • 14. Ja a firmy porównywalne Business Productivity Infrastructure Optimization - Comparison
 • 15. Moje pierwsze odczucie  Contium ocenione nisko mając większośd narzędzi jak inni?  Tendencyjne pytania wskazujące na konkretne produkty Microsoft  Porównywanie głównie do firm z zagranicy
 • 16. Kiedy warto analizowad  Mamy partnera po stronie klienta  Jest grupa odpowiedzialna za projekty strategiczne  Procesy biznesowe, które podlegają ocenie niosą w sobie wartośd  Organizacji gotowa jest biznesowo na automatyzacje
 • 17. Tradycyjny podział ról Contium Biznes - Analiza potrzeb i procesów - Rozwój procesów - Szkolenia - Definiowanie potrzeb - Tworzenie webpartów - Zaawansowana - Użytkowanie konfiguracja systemu ;) - Wiedza specjalistyczna IT - Zapewnienie ciągłości działania systemów - Dostarczenie użytkownikom narzędzi pracy
 • 18. Nowy podział ról Contium - Doradztwo IT Utrzymanie - Projektowanie Zapewnienie -Dostarczenie ciągłości rozwiązania działania - Szkolenia systemów - Utrzymanie Biznes Dział projektów strategicznych - Zgłaszanie - Analiza potrzeb i potrzeb procesów - Użytkowanie - Tworzenie strategii systemu - Wybór dostawców
 • 20. Przypadek 1  Firma handlowa,  Rynek B2B  50 pracowników,  150 partnerów handlowych,
 • 21. Przypadek 1 - Zapytanie z IT  Posiadane systemy - poczta, extranet, ERP  Zgłoszone potrzeby – MOSS w obiegiem dokumentów HR i dekretacją faktur kosztowych – gdyż najniższy poziom oceny w ECM, wiedzą iż jedna z konkurencyjnych firm ma (zgłoszone przez biznes)  IT zainteresowane tematem po ubiegłorocznym MOST
 • 22. Przypadek 1 - po analizie  Rozwiązania HR w związku z kryzysem nie mają budżetów  Najwięcej pieniędzy płynie w kanale sprzedaży  Niesformalizowane procesy brak możliwości automatyzacji  Zaproponowane rozwiązanie do którego przygotowaliśmy IT – SharePoint zintegrowany CRMem  Zlecona analiza potrzeb i specyfikacja wymagao
 • 23. Modele licencjonowania porównanie Open vs. SPLA Nie uwzględnia kosztu kapitału w czasie
 • 24. Ścieżki inwestycji w IT Model tradycyjny Model elastyczny 1. Ogólna potrzeba 1. Ogólna potrzeba 2. Przejrzenie rynku 2. Dokładna analiza 3. Zakup całej 3. Wyznaczenie infrastruktury mierzalnych celów i 4. Szukanie korzyści kosztów 4. Zakupy dopasowane do zmiennych potrzeb
 • 25. Przypadek 2  Branża finansowa  500 pracowników, ponad 1000 partnerów handlowych  Wiele niezależnych rozwiązao komunikacyjnych, przy zewnętrznych IT nie brało udziału w wyborze o ile utrzymywane poza infrastrukturą organizacji
 • 26. Przypadek 2 – pierwotna potrzeba  Poszukiwanie przez dział prawny systemu wymiany informacji i pracy nad treścią umów z klientami kluczowymi
 • 27. Przypadek 2 – wspólna praca z IT  Wykrycie iż jest wiele niezależnych portali i ich koszt utrzymania i nie ma do kooca nad nimi kontroli  Te same dokumenty dublują się w wielu systemach  Nie ma jednolitej polityki w zakresie dostępu partnerów do systemów elektronicznych firmy  Konieczny Enterprise content management
 • 29. Przypadek 2 – efekty dotychczasowy  Rozpoczęte wdrożenie w zakresie gdzie występowały największe straty  Pierwotna potrzeba skolejkowana jako posiadająca samodzielnie niekorzystny współczynnik TCO do generowanych korzyści.
 • 30. Zakresy analizy infrastruktury  Stan obecny rozwiązao IT firmy  Określenie jak mamy się do rynku  Możliwe do oceny przez BPIO  Określenie gdzie  opłaca się inwestowad  ludzie i organizacja są gotowi  Posiadane zasoby, licencje i możliwości ich wykorzystania  Sposoby pozyskania brakujących zasobów
 • 31. Dlaczego warto dokonad analizy  Minimalizujemy poczucie ryzyka związanego z inwestycji  Zwiększamy korzyści z projektu  Jednoznacznie określamy zakres projektu  Mamy podstawę do wyliczenia TCO (Total Cost of Ownership) i ROI (return on investment)  Weryfikujemy przydatnośd dostawcy i rozwiązania
 • 32. Co można zrobid z BPIO w praktyce?  Samoocena http://www.microsoft.com/optimization/tools /overview.mspx  Zaproszenie Contium na spotkanie  Zlecenie Contium analizy potrzeb i infrastruktury dla biznesu
 • 33. Co można kupid pokażą kolejne prezentacje, pytanie dlaczego i co wybrad pozostanie
 • 34. Twój potencjał. Nasza pasja. © 2008 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows oraz inne nazwy produktów są lub mogą byd znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zamieszczone informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI.