Publicité
Publicité

Ud1 1.3 generacio_i_seleccio_d_idees

 1. GENERACIÓ I SELECCIÓ DE IDEES DE NEGOCI
 2. Pensar per a tenir idees
 3. Pensar per a tenir idees 1.3 Generació i selecció de idees de negoci El primer pas per a crear una empresa és trobar una bona idea, que no necessàriament ha de ser nova. Però, en tot cas, per a arribar a tenir-ne de bones, primerament hem de tenir idees.
 4. Idees que són negoci
 5. Idees que porten a l’èxit
 6. Podem dir que dos conjunts de factors influeixen en l’èxit o fracàs del nostre projecte: les condicions personals i la coherència del projecte. Les veurem a continuació: Per què unes idees tenen èxit i d'altres no? 1.3 Generació i selecció de idees de negoci CONDICIONS PERSONALS COHERÈNCIA DEL PROJECTE HÀBITS I COMPORTAMENTS EMPRENEDORS EL VALOR CAUSES DEL FRACÀS
 7. Les idees d’èxit estan suportades per un projecte coherent, que ha sigut sotmès a una anàlisi exhaustiva per a determinar de quina manera crea valor per els nostres potencials clients. Per què unes idees tenen èxit i d'altres no? 1.3 Generació i selecció de idees de negoci COHERÈNCIA DEL PROJECTE EL VALOR CAUSES DEL FRACÀS LA PROVA DEL 3 EL PLA D’EMPRESA
 8. La PROVA DEL 3 : És la primera avaluació global del projecte. Consisteix a analitzar 3 qüestions bàsiques: el concepte, la estratègia comercial i el càlcul del punt mort Per què unes idees tenen èxit i d'altres no? 1.3 Generació i selecció de idees de negoci EL CONCEPTE : EN QUIN NEGOCI ESTIC? QUINA NECESSITAT VULL SATISFER? PER QUÈ EM COMPRARAN A MI? En parlarem amb més profunditat d’aquest tema a la UD3 LA ESTRATEGIA COMERCIAL (PLA DE MARKETING): COM PENSO FER ARRIBAR EL PRODUCTE/SERVEI AL CLIENT? QUIN COST EM SUPOSA? En parlarem amb més profunditat d’aquest tema a la UD3 EL CÀLCUL DEL PUNT MORT: QUANT HAIG DE VENDRE (FACTURACIÓ / UNITATS) PER A COBRIR DESPESES NECESSITARÉ SABER: EL PREU, ELS COSTOS VARIABLES I ELS COSTOS FIXOS Veiem a continuació dos exemples d’aquest càlcul, tot i que aprofundirem més a la UD3
 9. CÀLCUL DEL PUNT MORT. EXEMPLE 1 Per què unes idees tenen èxit i d'altres no? 1.3 Generació i selecció de idees de negoci CAPSES DE ROBA COST VARIABLE UNITARI Cartró 1,00 € Paper d’embalar 0,04 € Cinta adhesiva 0,06 € Grapes 0,03 € DESPESES FIXES ANUALS Sous i Salaris 65.000 € S. S. Autònoms 10.750 € S. S. Règim General 11.450 € Lloguer del local 6.000 € Despeses generals 3.500 € Assegurances 600 € Manteniment 800 € Publicitat 1.000 € TOTAL 99.100 € TOTAL 1,13 € Marge brut comercial nominal = (Preu – Total CVU) = 10 – 1,13 = 8,87 € Marge brut comercial percentual = (Preu – Total CVU) x 100 / Preu = (10 – 1,13) x 100 / 10 = 88,87 € Nombre d’unitats = Total DFA / Marge brut comercial nominal = 99.100 / 8,87 = 11.172 unitats Volum de venda = Total DFA / Marge brut comercial percentual = 99.100 / 0,887 = 11.174 € PREU 10 €
 10. CÀLCUL DEL PUNT MORT. EXEMPLE 2 Per què unes idees tenen èxit i d'altres no? 1.3 Generació i selecció de idees de negoci CENTRES FLORALS A DOMICILI COST VARIABLE UNITARI Flors 1,75 € Contenidor 0,30 € Amortització vehicle repartiment 0,50 € Benzina 0,25 € DESPESES FIXES ANUALS Sous i Salaris 35.000 € S. S. Autònoms 5.425 € S. S. Règim General 6.160 € Lloguer del local 3.600 € Despeses generals 2.000 € Assegurances 200 € Manteniment 350 € Publicitat 500 € TOTAL 2,80 € Marge brut comercial nominal = (Preu – Total CVU) = 25 – 2,8 = 22,2 € Marge brut comercial percentual = (Preu – Total CVU) x 100 / Preu = (25 – 2,8 ) x 100 / 25 = 88,8 € Nombre d’unitats = Total DFA / Marge brut comercial nominal = 53.235 / 22,2 = 2.398 unitats Volum de venda = Total DFA / Marge brut comercial percentual = 53.235 / 0,888 = 59.949 € PREU 25 € TOTAL 53.235€
 11. El PLA D’EMPRESA : És un instrument d'anàlisi per als emprenedors amb una idea de negoci, i a la vegada, la carta de presentació que permet donar a conèixer el model de negoci a tercers i ser el generador de confiança per a negociacions amb socis estratègics, financers, etc. El seu format ha d'estar ben estructurat, ha de ser clar i concís, però a la vegada complet - recollir tots els trets essencials del negoci. Ha de ser coherent i engrescador . Aprofundirem més a la UD3 Per què unes idees tenen èxit i d'altres no? 1.3 Generació i selecció de idees de negoci ESTRUCTURA COHERENT REFLEXIONS COMERCIALS Reflexions Financeres Reflexions sobre Producció Reflexions sobre Organització
 12. Cal evitar el fracàs
 13. Innova! Capta el teu entorn, reflexiona i...actua!
Publicité