Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Similaire à Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)(20)

Publicité

Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)

 1. I , JA~UrRI 20C7 JA~RGA~G 18 OOSTING & A'DAM met h et I.aatste te beginnen : De middag begint i aarm" " w zijnde Centrale Bibliotheek op he ou lC'os:terc:fO~:sèilá'nd . Deze locatie naast Amsterdam C volledig h erontwikkeld en deze bibliotheek, ont i'lAIr.rn~mdoo.rJo Coenen wordt in 20.0.7 opgeleverd. Niet de steder;Jbouw en de architectuur zijn interessant ook de energetische opzet, welke Adviesburea ~Ec(.fys begelei~t .....rJ,.. "uu·nn aan Fiet projectbezoek lopen e naar he ' r de middag wordt voortgezet zal hier haar visie geven bij 'Eco-
 2. Harm Boomsma, voorzitter van Booosting zoomt in op de projecten die Booosting de afgelopen jaren is gestart. Samen met de aangeslotenen van Booosting wil het bestuur nu nieuwe speerpunten kiezen om uit te diepen. De middag wordt afgesloten met een borrel en een hapje.
 3. WESTRAVEN DE 80 METER HOGE KANTOORKOLOS WESTRAVEN IN UTRECHT, WAARIN RIJKSWATERSTAAT GEHUISVEST IS, WAS TOT VOOR KORT EEN 'SICK BUILDING' VAN HET ZUIVERSTE WATER. ARCHITECTENBUREAU CEPEZED WON EEN PRIJSVRAAG MET EEN ONTWERP VOOR REANIMATIE VAN DIT COMPLEX WAARMEE ZOWEL HET BINNEN- ALS HET BUITENKLIMAAT GRONDIG AANGEPAKT WORDEN. BOOOSTING MOCHT EEN AANTAL MAANDEN VOOR DE OPLEVERING EEN KIJKJE NEMEN OP LOCATIE. tecOnlsc:ne·' realls;Ule Voorafgaand aan het bouwplaatsbezoek vertelden een drietal betrokken . tweedlhtiid: van ;' Booosting-ieden over hun bijdrage aan het geheel. Architect Ronaid , .' , , '" '··windKrachten: op; het perrnèabele Schleurholts lichtte het ontwerp toe. De bestaande toren wordt volledig doek, het ontwe~p val) çl~ constru" om het doekte sparmen ,en·de 'proeven ctie gestript en voorzien van een aantal vides welke voor meer daglicht en een met het geweld van, èen DC6 7motor op een 1:1 gevélfragment om de betere oriëntatie in het gebouw moeten zorgen. De gevel wordt omhuld met rekenmodellen te kun~enver·ifiër~n., een tweede huid van glasvezelversterkt gaasdoek en glas. Dit vernieuwende , concept, volgens onze informatie nog nooit eerder toegepast op deze wijze, Na de presentaties" leidden Ronaid Sè~/eurholts en Christian de Wolf de maakt het mogelijk om ook op de bovenste etages in de zomer een raam belangstellenden ro,nd 'over de bouwplaats, zodat een~erste indruk kon open te kunnen zetten. Bovend ien vormt het doek een zon- en lichtwering worden verkregen van' hét complex in wording. Natuurlijkwerd er ook nog met behoud van het schitterende uitzicht over de wijde omgeving. Aan de even nagepraat en gediscussieerq, zoals Boooiting,ledÈm dit mee's taldoen voet van de toren wordt een nieuwe laagbouw gerealiseerd. Hierin komen bij de naborrel. . vijf vingervormige kantoorgedeeltes, welke uitkomen in een reusachtige serre met een mild binnenklimaat. Tot slot toonde Cepezed de plannen voor de facelift van de entree en de buitenruimte, welke mede door het vermijden van windhinder een stuk aangenamer zullen worden. Paul van Bergen van DGMR vertelde vervolgens over de bouwfysische achter- gronden van de maatregelen welke moeten zorgen dat Westraven in de toekomst een aangenaam kantoor moet gaan worden. Maatregelen tegen windhinder, zomerventilatie van de glazen serres, ventilatie van de ,,::o •• tnlrpn
 4. pakhuis zijn royale woningen met bas voorzieningen gemaakt. Kenmerkend voor architectuur van Mei architecten is kloekheid van de materialen. 'Waa r LLOYDKWARTIER OUDE PAKHUIZEN VAN BAKSTEEN EN STAAL, K., 2ç~'~lre~ou~~ De ·mnmul~isstc,er len l~oE~1 De . , en donkere ' diepe (ipslagn.li~tên kantoor/studio hvel,s opgedeeld: Geen ràmen in deachtèr-ofzll~Val1lC1elrl. (re afWetking is simpeL:De werkruimten sluiten met een glazen wand 'ail" óp een gang, waar eel']s de gevel was. Aan de,buitenzijde van de gang ~'iin~;' (mat)glai:en units ni,et liften, toiletten, ,keukens en zithoeken. De',gÁflg- temperatuur volgt met enige afstand de buitentemperatuur, terwijl alle~n;dïé in de kantoren 9P hoogte is. Zo simpel als de afwerking van Cle werkr~i~t~n is, zo, ve~órgdén r;naatvast !S de voorzieningenzone. )'<"," Dit próject bleek een' eerste vingeroefening voor het grote werk, dîi'ilêr- bouwing v.an het St Jobsveem, de Schiecentrale 4A, de aangrel']zende nieUw, bouw voor RTV Rijnmond. Booosting organiseerde 10 oktober 2006, een rondleiding dOQr deze in aanbouw zijnde gebouw,en. ' In ,hét 'pakhuis St. Jobsveem toonde Mei weer zijn werkwijze. Rigour.eqs,waar nodig, ingetogen waar het kan. Rigoureus zijn dè drie reusachtige vidés in het pand. Van ,hier.llit worden,de woningen ,op de verdiepingen , onl~S:/,)b'!lrL Pas na eindeloos ov~neg en 'ná het inschakelen Vlm res,taLlr;a1:1~,I~ert .v(laS~el de Jonge architectenl gaf de !i1o~!J!'t1eiiten(Jierist ' _', ' ' ingr~pen in de ~geb~u~structuur, .:Tu~sen·: de.' vides is "het; pakh4izen zó.vèel rrl6gelijk,irt er~ gehóuden; Alle,houten "'_11._- ' '''~'.;.~;.. zicht, évena.s de stalèn kolommen en balken. ' in-'enilf'[]c; OrJ1~o,rp~tf1 l p schJif~e~i~y~~rri" j~_ v~~a~'~Ïl9 diè,!~n ,· oû de:,J$lkhtliséfe!J(~rq~9vè~~tl~l . ',~' ",,,', - '. ') ," '; !':'--: :.-....:. ::: .. " .'::;,.,... . . · ' "
 5. BOUWBEZOEK AAN DE NIEUWE KATHOLIEKE ERJ{ IN AÄ-S S LU I~ Dinsdagmiddag 6 februari kunt u deelnemen aan een exclusief bezoek aan (je nieuwe katholieke kerk in Maassluis. De nieuwe kerk is opgetrokken uit wit zeildoek. Eind augustus 2006 is gestart met de plaatsing van het eerste doek. Tijdens het bezoek aan de kerk zal er door deskundigen, elk vanuit hun eigen discipline ingegaan worden op het thema Constructie. ontwerpuitleg door Mari Baauw, architect Royal Haskoning engineeringuitleg door Rogier Houtman, Tentech productie- en montage-uitleg door Rienk de Vries, Buitink Technology 16:00 borrel tot 17:00 > Dit bezoek is exclusief voor u als aangeslotene van Booosting! > U bent ONTWERP van harte welkom. > Max. 40 deelnemers. > Inschrijven kan via de Royal Haskoning Architecten :I"twn,nrnkaart of per mail aan info@booosting.nl. www.royalhaskoning.com ENGINEERING Tentech Delft www.tentech .nl PRODUCTIE/MONTAGE DOEK Buitink Technology www.buitink-techno~~gy .n I:..________ lo ~~ · I.....1I1 05
 6. NIEUWS DE OTWIKKELING VA DE NIEUWE ROTTERD Op dit moment wordt door projectontwikkelaar Provast, architectenbureau MVRDV en DHV gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de Markthal in Rotterdam. In 2004 sleepte de combinatie de prijs in de wacht voor een ontwerp dat ruim tweehonderd woningen, een overdekte markthal, duizend parkeerplekken en winkel- en horecafaciliteiten combineert in het centrum van Rotterdam. Programma, architectuur en constructie komen samen in een boogvorm, die als een vijfendertig meter hoog paleis aan het huidige marktplein prijkt. Een belangrijk criterium om een gebouw van een derge- lijke omvang te kunnen realiseren - de footprint is maar liefst 110 bij 70 meter, een voetbalveld groot - is de constructiekosten binnen de perken te houden. AI in het eerste plan adviseerde DHV om gebruik te maken van een traditioneel tunnelsysteem. De boog is opgebouwd uit een stapeling van vrijwel identieke segmenten. Ook wordt gezocht naar de meest geschikte manier om de ondergrondse parkeergarage te plaatsen . Is een drielaagse structuur onder de markthal gunstig, of juist een verdieping van vijf lagen onder het plein? De studie van DHV wijst nu naar een verrassende combi- natie van de twee varianten, zodat het mogelijk is om de bouwactiviteiten te concentreren terwi jl gebouwen pa gescheiden bouw- strome*b ,, 06 DHV Maurice Hermens TOlO 40 440 4° - >
 7. shops, masterclasses en consults. De materialen-zoekmachine van Materia is als enige ter wereld voor iedereen gratis toegankelijk. Materia is met haa n 20.000 geregistreerde webklanten de concurrenten dan ook ver voorbij. MATERIALIZE THE FUTURE! Het bedrijf Materia waar het Inspiration Centre deel van uit maakt, bestaat al sinds 1998. Tot nu toe ontsloot het de informatie over materialen uitsluitend via internet, elektronische nieuwsbrieven en een reizende tentoonstelling. Nu heeft het een permanente expositieruimte en is het onlangs verhuisd van Rotterdam naar Dock 36. Dock 36 ligt direct aan de Al , de corridor tussen de Randstad en Berlijn, ter hoogte van het Overijsselse Enter. Dock 36 is een verzamelplaats van creatieve bedrijven, die innovati en design hoog in hun vaandel hebben staan. Materia stimuleert en inspireert architecten, designers en producenten om innovatieve materia nieuw materialencentrum voor architecten, toe te passen in hun ontwerpen. Nieuwe materialen bieden immers ka interieurontwerpers en designers met alle voor fascinerende innovaties. Het bedrijfkent alle innovatieve materi nieuwe materialen uit de hele wereld uit de hele wereld en hun specifieke eigenschappen en stelt zich ten om samen met de creatieve beroepsgroepen te bouwen aan het ni ateria heeft op 12 oktober haar Inspiration Centre geopend in Dock 36. I uiterlijk van onze toekomst. ' Materialize the future!', is dan ook het dit nieuwe materialencentrum kunnen alle innovatieve materialen uit de h van Materia. Materia wordt gesponsord door Coulisse. Coulisse is een wereld gezien, betast en ervaren worden. Architecten, interieurontwe nationaal opererende organisatie die gespecialiseerd is in raamdecoraties en designers kunnen er live innovatieve materialen leren kennen die zij i Het bedrijf integreert innovatieve ontwikkelingen in materialen en ~v<,tplm,,'n' hun ontwerpen zouden kunnen toepassen . De materiaaldeskundigen va in haar producten . Materia adviseren hen daarbij over de eigenschappen van de materialen e de toepassingsmogelijkheden. DoeK 36, BANGKOK, KEULEN, MILAAN, NEW VORK EN PARIJS Wereldwijd zijn er slechts vijf - min of meer - vergelijkbare centra in Ba Keulen, Milaan, New Vork en Parijs. Met de introductie van haar Inspiratio Centre wil Materia een ontmoetingsplaats creëren voor creatieve profess nals en producenten uit de hele wereld. Zij kunnen elkaar binnen centrum inspireren en stimuleren tot de toepassing van nieuwe innovati materialen. Materia vervult daarbij de functie van denktank en biedt creatieve professionals ook een materialen-zoekmachine op i reizende tentoonstellingen, publicaties, nieuwsbrieven, seminars, wo
 8. ... ... ...J W '" W N >- Cf) o E ro 0005tlng • : •. > A+ Bureau voor ouwproduktontwikkeling > ABT adviseurs in bouwtechniek> A/dus cu ... "- ""0 ouwinnovatie > Arcadis > BDA Groep> Boomsma Innollations> Corsmit ....., (I) aadgevend Ingenieursbureau> dgmr raadgevende ingenieurs> DHV Bouw I.D ....., n Industrie> Ecofys > Façade Consu/ting e( Engineering> GeNie Consult en 00 o artners> IBS Consultants> MetzConsult> RGD, directie Advies en cu b.O CV'I Cl::: c ~rchitecten > Schoon1:lerbeek e( Partners Advies> Ingenieursbureau Zonneveld ....., Vl Vl ::s ~ Els Zijlstra < o ...0 ....., o o Vl o > A/coa Architectuursystemen > o o o •• • I : • : I· CC CL CV'I ayards Aluminium Constructies> BIK Bouwprodukten > BRS Staalwerken > orus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning> Holonite > Hunter ouglas> Limelight> Mat Afbouw> MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube l pace Structures > Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw> /astica Plaat> Platinox Special Products > Po/yb/ock > Po/y Products > ockwoo/ > SAB-Profiel > SAPA RC System> Slallenburgs Bouwbedrijven> omfy Nederland> Trespa Intemational> Ubbink Nederland> Wogenbouw ccommodaties > ZNS Van Dam Geveltechniek < ~IIDiDtiimll:m·D~· m > Archipel Ontwerpers > Architectenburo IAgterberg> AREA architecten> Het Architecten Consort > Arconiko ~chitecten > Atelier PRO> Van der Breggen Bouw i.d. > Böhtlingk rchitectenbureau> jan Brouwer> CEPEZED > EGM Architecten> Henket n partners architecten> INBO > jMDS > MAS architectuur> Mei ~rchitecten en Stedenbouwers> MOlleYou > MUA, Maurer United Architects !> Piode > jouke Post> Royal Haskoning Architecten> RPHS architecten> Jan Timmers > Van Mourik Vermeulen architecten> Verburg Hoogendijk !Architecten < • I· > TU De!ft, vakgroep Bouwtechn%gie > U Eindhoven, faculteit Bouwkunde < < o o
 9. + GEBOUWHOOGTES KRIJGEN DE AFGELOPEN JAREN EEN 'De hoogste' is een wijd begrip; het kan het hoogste punt zijn van het d o FLINKE BOOST. DE VERMELDING VAN 4 PLANNEN VOOR van een ornament of bijvoorbeeld een zendmast, maar ook het h()()O"<:tpf .., SUPERTALL 1000+ m TORENS OP DE WEBSITE VAN verhuurde vloeroppervlak. Enige bescheidenheid past de architecten: HOOGBOUW ORGANISATIE CTBUH, ZIJN MET HUN DRIE hoogste constructie is het nu in aanbouw zijnde Magnolia Tension NULLEN AANLEIDING VOOR B·OOQ·STING ZE EVEN IN DE Platform van 1.432 m voor in de Golf van Mexico. o ZON TE ZEnEN. Zij staan op de digitale tekenplank, zeg maar springplank. Welke uitgevoerd worden, is nog niet zeker. Waarschijn- ? www.emporis.com www.ctbuh.org o lijk wel de Dubai Waterfront tower. Die overtreft dan de over 2 jaar op te leveren Burj Dubai. Deze is inmiddels vrij wel op halve hoogte. De uiteindelijke hoogte is nog geheim, uit angst dat misschien een andere ontwikkelaar anders zo flauw is er met lom overheen te schieten. Hij www.skyscraperpage.com < wordt waarschijnl ijk 81Om. Het uitzicht is toppie, op wolkenvrije dagen, al ben je ondanks de centrale ligging gauw 1 km buiten de stad. Na de Mile High Illinois kyscrapervan Frank Lloyd Wright, (1956,528 verd iepingen), en het ook niet itgevoerde ontwerp voor de Millen ium Towers van Foster voor Tokyo en hanghai, (1989, 60.000 bewoners ieder), lijkt de 1 km grens nu spoedig hreden te worden. urjan Tower Manama, in Bahrain 1.011m, 200, NB i Waterfront Tower, in Dubai, U.A.E. 1.000+?m, 200, 2011 ubarak Tower Madinat al Hareer, in Kuwait 1.001m, 200, NB nos Aires Forum, in Buenos Aires 1.000m, 200, 2016 getallen achteraan de regels zijn het aantal verdiepingen en geplande " In'YwJnr NB=Niet Bekend.
 10. katalysator voor de stedeLijke transformatie IU"I, nl<::TING ORGANISEERT SAMEN MET DE STICHTING BOVENSTAD IN HET n 1 Bouwen op bestaande gebouwen vergt een andere bouwmethodie k. Me VVV"I""'" EEN CONGRES OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN LICHTGEWICHT zal rekening moeten houden met de constructie van de onderbouw. Er zal STRUCTIES VOOR HET LUCHTGEBONDEN BOUWEN. daarom gebruik gemaakt moeten worden van lichtgewicht bo systemen. Bovendien is het wenselijk om de bouwtijd zo kort mogelijk grond in de steden moet intensiever gebruikt worden, maar de moge- houden (om zo min mogelijk tot overlast voor de omgeving te zi jn). Di lijkheden daarvoor zijn beperkt. Stapeling van functies of hergebruik van wijst naar een aanpak die gericht is op het assembleren van p industrieel erfgoed bieden mogelijkheden om de stedelijkheid te vergroten. onderdelen, wat echter niet mag resulteren in monofunctionele en van de opties voor de toekomst is het gebruik van platte daken van woonprogramma's zoals deze onder de noemer van optoppen in de ja on- en kantoorgebouwen als 'bouwgrond '. Luchtgebonden bouwen 70 zijn gerealiseerd. Toch kan men stellen dat als men het bovendak de bestaande stad intensiveren , nieuwe vitaliteit geven en de mono- bouwen betaalbaar wil houden men aan een IFD-aanpak (industrieel ionaliteit van een omgeving doorbreken. flexibel en demontabel bouwen) zou moeten denken. ichting Bovenstad is een kennisnetwerk (in opzet vergelijkbaar met ·ng) met het doel kenn is te ontwikkelen en uit te wisselen die van 2 Het stapelen van programma 's in een bestaande stedelijke co ang is voor de projectontwikkeling van de ruimte bovendaks. Bovenstad- vraagt om bestuurlijke keuzes met betrekking tot de ontwikkeling van emers hebben een eigen deskundigheid die zij gezamenlijk inzetten om stad . Wil men de leegloop van steden tegengaan , dan zal het besta doelstelling te realiseren . Om te komen tot realisatie van bovenstede- woon milieu moeten veranderen . Het woningaanbod moet worde lijke projecten moeten vele barrières geslecht worden. gedifferentieerd en er zal meer aandacht aan veiligheid en comfort m de kennisontwikkeling te structureren heeft Stichting Bovenstad samen moeten worden. In de toegankelijkheid en het parkeerbeleid zal Habiforum (het stimuleringsprogramma voor vernieuwend ruimte- moeten zoeken naar nieuwe alternatieven . Het concept van de Bove ruik) een aantal proeftuin projecten geïnitieerd . Het doel van een proef- kan hier een bijdrage aan leveren. uin is om in concrete situaties te zoeken naar doorbraken om vernieuwende rojecten te realiseren . Naar aanleiding van deze proeftuinprojecten wordt Het programma is in voorbereiding, in de volgende n het voorjaar een congres in samenwerking met Booosting georganiseerd . nieuwsbrief komen we hier op terug. congres richt zich inhoudelijk op twee specifieke thema's ? de inzetbare techniek van het luchtgebonden bouwen Eric Vreedenburgh de positionering van het luchtgebonden bouwen binnen de komende vreedenbu rgh@archipelontwerpers . n I transformatie opgaven van onze steden. www.bovenstad.nl
 11. BU ITEN EXPOSITI E Arno Pronk organiseerde ook een buitenexpositie met adaptieve sculpturen, tenten en paviljoens op de TUle campus. De volgende werken waren er te zien; > jurgen Bey met zijn mobiele expositiepaviljoen; > Rinus Roeiaft, w iskund ig kunstenaar met ruimtelijke constructies; (zie ook pagina 12 ) > Oré Wapenaar met een scultuur en varianten op zijn boomtent; > Oaan Roosegaarde met zijn interact ieve pixelwand; > Ivo Vrouwe en Arno Pronk van Ontwerpers.nu met een mobiele expositieruimte; Het driedaagse congres Adaptables 2006 was onderdeel van een breder > Yves Weinand (uni vers iteit Lausanne) met een programma dat de Technische Universiteit Eindhoven (TUle) in het kader van overzichtstentoonstelling van zijn werk; haar 50ste verjaardag organiseerde. Van maandag 3 tot en met woensdag 5 > TUle-studenten en begeleider Arno Pronk met juli jl. namen zo'n tweehonderd bouwkundigen deel aan dit internationale een opblaasbare ring aan een schoorsteen op het congres over bijzondere en aanpasbare manieren van bouwen. TU-terrein op 30 meter hoogte. Dinsdag 4 juli was het Super TU/esday, een dag voor en door bouwend Diverse gevelelementen en constructies zijn door Nederland . Met een achttal lezingen door bekenden als Sjoerd Soeters, Mick TUle-studenten gemaakt. Exposanten hebben hun Eekhout, Wim Bakens en Antoinette Vietsch, Rob Nijsse en René van Zuuk,john werk in veel gevallen gerealiseerd in samenwerking Habraken,jo Coenen,jouke Post werd het een gevarieerde dag met ruim 400 met studenten en docenten van de TU le. belangstellenden. AI met al een prachtige verjaarspartij. ? MAX BRUG Naast het lezingen programma was er, dankzij de financiële bijdrage van Rob TUle Bouwkunde Nijsse van ABT, door Booosting een studentencompetitie georganiseerd. De A ~no Pronk opdracht was het ontwerpen van een zo groot mogelijke overspanning T 040 247 2585 tussen twee 700 mm hoge tafels. Het moest een oplossing zijn met met www.adaptables2006.nl schuivende oplegpunten. De brug diende na voltooiing een bekertje water www.DutchDay.nl te kunnen dragen en de studenten mochten alleen gebruik maken van het www.jurgenbey.nl beschikbaar gestelde materiaal als ballonnen , vliegertouw, satéprikkers en www.rinusroelofs.nl huishoudfolie. (Zie nieuwsbrief86 september 2006). www.drewapenaar.nl www.daanroosegaarde.nl
 12. 50 ELEMENTS daptabLe object 50 elements constructie is deze tentoongesteld op het terrein de faculteit Bouwkunde van de ische Universiteit Eindhoven gelegenheid van de 50ste ver- van de TU. Om dit te sym- n bestaat het object uit 50 elementen. zogenaamde schuifstructuur is geïnspireerd op het werk van kunstenaar en wetenschapper. Het basisprincipe is de 'half way verbinding die wordt gemaakt door twee inkepingen in elkaar iven. Door dit principe op vier hoeken van elk geknikt element toe en het geheel gelijktijdig in elkaar te schuiven ontstaat een structuu TUle Bouwkunde zonder verbindingsmiddelen in elkaar blijft. Hierop is gevarieerd door Harm Hulsbergen lementen achtereenvolgends te verkleinen en zowel een verticale als ee n@studenttue.nl tale hoekverdraaiing te geven. Op deze manier ontstond er ee nteressante logaritmische spiraalvorm die theoretisch oneindig I"In'"lrOP7,>t; Zie ook pagina 77 U kunnen worden . Alle variabelen zijn zo aangepast dat de structuu ijk uitkomt bij de verhouding van de gulden snede. Het overbodi al aan de binnenzijde van alle elementen is weggesneden zodat open constructie werd met een duidelijk zichtbaar schrijfprincipe. geheel is uitgevoerd in 2 mm Corten staal, een staalsoort die onde nvloed van het weer een roestkleurige oxidehuid vormt die het 0 iggende materiaal beschermt. 50 elementen zijn met een lasersnijder uitgesneden en vervolgens project is ontworpen en uitgevoerd door de studenten Egbert Hopman, Harm Hulsbergen en Rene Kobussen.
 13. Uit de nieuwsbriefvan ABT aa~ltSel.(rsjll? ons hart met als branchevreemd 0f/17enllero: Het is in de muziek wereld i n~nilllëlels kort maakt ook de bOIJWIIVer4 !ld Holland Casino in het c~r,trIJift waarbij gebruik wordt gemaakt Het cas ino wordt - letterlijk - Neutelings Riedijk architecten met een doorzichtige metalen is van glas, en wordt voorzien waardoor het gebouw in het don De open siergevel bestaat uit afstand van de glasgevel worden dragend en ruimtelijk van vorm. ABT zocht daarom contact met POlyn4:mj/f~~utlotn opererend toeleveringsbedrijf voor de au1ton1ot~liiddl in de massaproductie van carrosserie- en Ch;~§SiiscIE lijkt een schot in de roos te zijn. ABT ontwikkelt samen met Polvnclrni éen gevelelement dat IEDERE GEWENSTE voldoet aan de eisen van de architect en dat ., n betaalbaar en snel te produceren is. Ook voor de afwerking en de bevestiging van de elementen wordt gebruik ? gemaakt van de specialistische kennis uit deze branche. De combinatie van ABT adviseurs in bouwtechniek auto- en bouwtechniek zorgt zo voor maakbare, betaalbare en goed toepas- Cyuszi Florian bare gevelelementen. T 026 368 3111 Het nieuwe Holland Casino wordt in 2 opgeleverd. 009 (Bron: nieuwsbriefABT nummer 12, pagina 12/13) >
 14. rbody Logic, onlangs in China verschenen, geeft een overzicht van de werken die het Rotterdamse architectenbureau ONL de ,ê1~,tcr<>I(t,,'n 20 jaar produceerde. Eerdere ontwerpen, met de hand getekend, en er niet in voor. Geleid door Kas Oosterhuis en I/ona Lénárd maakt L eigenzinnige en futuristisch aandoende gebouwen die een parallel de termen waarmee zij hun objecten omschrijven. Het zijn ontwerpen. In september 2005 :'~}:ln""nIPr<."IPrlf.·n waarin zij in vloeiend gebogen vormen beeldhouwkunst en zochten we met Booosting /:ê.Jge'DOUli'ontwerp combineren. Soms zijn zij biologisch van vorm, net als de Acoustic Barrier, de door ON ech van Colani, en soms algoritmisch, ontstaan door de directe ontworpen geluidswal bij Maa zetting van formules in vormen. Termen als hyperbody, e-motive langs de A2. De showroom ildings, protospace zijn bouwstenen in een eigen voortdurend uitdijend Hessing, importeur van luxe ppenstelsel. Met hun combinatie van vorm en theorie heeft ON L als Maserati en Ferrari, is als reldfaam opgebouwd, hetgeen weerspiegeld wordt in de diversiteit aan cockpit op vloeiende wijze in es waarvoor zij plannen ontwikkelden: Dubai, China, Egypte, India. 800m lange geluidswal opgenomen. Kas Oosterhuis omschreef de geluid publicatie met de teksten in Engels en Chinees, onderstreept hun wand met de uitstulpende showroom met hebbedingetjes voor autofan als exponent van op computergebruik geïnspireerde architectuur en als een slang die een antiloop (!) heeft opgegeten. Met name deze Acoustic eteen de ambitie van China toonaangevende ontwerpideeën in eigen land Barrier is in het boek van veel toelichting en illustraties voorzien. H nkelijk te maken. benadrukt, met de focus op parametrische detaillering en file-to-factory aspecten, de ambitie van ONL om vloeiende vormen echt te bouwen. Is professor bij Bouwtechniek op de TU Delft leidt Kas Oosterhuis de yperbody Group en het Protospace Laboratory. Daar ligt de focus op Karel Vollers, Secretaris Booosting IhP'"A/p(,pnde interactieve structuren: 'Complex Adaptive Systems' en ') ultiplayer gaming techniques for Collaborative Design and Engineering. www.oosterhuis.nl reven, speels en visionair doen zij grensverleggende onderzoeken. rtner van Kas Oosterhuis is lIona Lénárd. Zij voorziet als beeldhouwer, de l nr')lp, rtp n van extra vitamine A(rt). ige studie van het begrippen stelsel is noodzakelijk om de gebouwvormen begrijpen - terwijl lezen tegenwoordig geen sterke kant van ontwerpers is. aar lichtvoetig maakt Kas Oosterhuis ook metaforische kwinkslagen bij zij
 15. 0008 In 0
 16. CONTACTPERSOON Jolanda Steenhouwer BEREIKBAAR «< maandag en dinsdag 9 .00-17.00 uur en donderdag 9.00 - 13 .00 uur REDACTIE Jolanda Steenhouwer VO
Publicité