Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Creşterea şi dezvoltarea economică Achim Andrea Barcsa Monika
Idei principale <ul><li>Creşterea economică </li></ul><ul><ul><li>Factori care influenţează creşterea economică </li></ul>...
Creşterea economică <ul><li>Proces global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice agregate, în cadrul unui ...
Factori care influenţează creşterea economică <ul><li>Prin creşterea economică se înţelege o sporire a producţiei bazată î...
Tipuri de creşteri economice <ul><li>Teoria creşterii economice pune în evidenţă existenţa mai multor tipuri de creştere e...
Dezvoltarea economică <ul><li>Proces de îmbunătăţire a standardului de viaţă şi creştere a bunăstării populaţiei ţărilor î...
Indicatorii dezvoltării economice <ul><li>Cei mai potriviţi indicatori pentru a reflecta fenomenul de dezvoltare economică...
Factorii dezvoltării economice <ul><li>Investiţiile reprezintă şi aici, ca şi în cazul creşterii economice factorul princ...
Diferenţe între creşterea şi dezvoltarea economică <ul><li>Între creşterea economică şi dezvoltarea economică există unele...
<ul><li>În viaţa reală creşterea şi dezvoltarea economică sunt fenomene independente şi asemănătoare şi, din acest motiv,...
Concluzii <ul><li>Creşterea şi dezvoltarea nu trebuie privite ca un scop în sine. Ele au loc într-adevăr în vederea unui s...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

CreşTerea şI Dezvoltarea Economică

21 042 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

CreşTerea şI Dezvoltarea Economică

 1. 1. Creşterea şi dezvoltarea economică Achim Andrea Barcsa Monika
 2. 2. Idei principale <ul><li>Creşterea economică </li></ul><ul><ul><li>Factori care influenţează creşterea economică </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipuri de creşteri economice </li></ul></ul><ul><li>Dezvoltarea economică </li></ul><ul><ul><li>Indicatorii dezvoltării economice </li></ul></ul><ul><ul><li>Factori care influenţează dezvoltarea economică </li></ul></ul><ul><li>Diferenţa între creşterea şi dezvoltarea economică </li></ul>
 3. 3. Creşterea economică <ul><li>Proces global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice agregate, în cadrul unui orizont de timp, la nivel naţional sau internaţional, cu efecte favorabile în planul vieţii economice şi sociale. </li></ul><ul><li>În sens restrâns, creşterea economică exprimă mărirea reală intr-o anumită perioadă de timp, a unui indicator economic agregat, cum ar fi P.I.B., pe total sau pe locuitor, într-un anumit spaţiu economic. </li></ul>
 4. 4. Factori care influenţează creşterea economică <ul><li>Prin creşterea economică se înţelege o sporire a producţiei bazată în exclusivitate pe modificarea cantitativă, a factorilor primari ai producţiei, care sunt: obiectele muncii, mijloacele de muncă şi forţa de muncă. </li></ul><ul><li>Există o singură cale sau o singură soluţie la îndemâna unei ţări pentru a-şi extinde producţia: este vorba de investiţii . </li></ul><ul><li>Investiţiile reprezintă factorul principal al creşterii economice şi au la bază două surse principale: economiile populaţiei şi împrumuturile externe. </li></ul><ul><li>Pentru o economie efectivă este nevoie ca economiile să se transforme în investiţii.Acest lucru depinde de: rata dobânzii la credite, evoluţia preţurilor, investiţiile publice, politica fiscală, stabilitatea economică. </li></ul>
 5. 5. Tipuri de creşteri economice <ul><li>Teoria creşterii economice pune în evidenţă existenţa mai multor tipuri de creştere economică: </li></ul><ul><li>Creşterea economică extensivă se caracterizează prin sporirea produsului intern brut pe locuitor cu preponderenţă pe seama influenţei conjugate a dimensiunilor cantitative ale tuturor factorilor de producţie, concretizate în: mai mulţi lucrători, mai multe terenuri arabile, mai multe maşini, mai multe materii prime, etc... </li></ul><ul><li>Creşterea economică consolidată va trebui realizată la scara întregii economii mondiale, fiind expresia trecerii omenirii la un nou tip de dezvoltare economico-socială. </li></ul><ul><li>Creşterea economică zero are loc în situaţia în care rezultatele economice agregate şi populaţia unei ţări sporesc în acelaşi ritm, nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rămânând constant. </li></ul><ul><li>Alte tipuri de creştere economică: intensivă, organică, durabilă, </li></ul><ul><li>negativă. </li></ul>
 6. 6. Dezvoltarea economică <ul><li>Proces de îmbunătăţire a standardului de viaţă şi creştere a bunăstării populaţiei ţărilor în curs de dezvoltare care este măsurat, de regulă, prin creşterea venitului pe locuitor. </li></ul><ul><li>Dezvoltarea economică este asociată cu industrializarea ţării şi modernizarea sectorului agricol. </li></ul>
 7. 7. Indicatorii dezvoltării economice <ul><li>Cei mai potriviţi indicatori pentru a reflecta fenomenul de dezvoltare economică, sunt următorii: </li></ul><ul><li>Productivitatea muncii </li></ul><ul><li>Ponderea industriei de maşini-unelte în totalul industriei </li></ul><ul><li>Ponderea exportului de maşini-unelte în totalul exportului </li></ul><ul><li>Ponderea exportului de inteligenţă în totalul exportului </li></ul><ul><li>Ponderea forţei de muncă în sfera serviciilor </li></ul>
 8. 8. Factorii dezvoltării economice <ul><li>Investiţiile reprezintă şi aici, ca şi în cazul creşterii economice factorul principal al dezvoltării economice. </li></ul><ul><li>Alţi factori: </li></ul><ul><ul><ul><li>Progresul tehnic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cercetarea proprie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Învăţământul </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Diferenţe între creşterea şi dezvoltarea economică <ul><li>Între creşterea economică şi dezvoltarea economică există unele deosebiri care, de fapt, le delimitează şi justifică utilizarea lor în sistemul categorial teoretico-ştiinţific actual. </li></ul><ul><li>Creşterea economică reprezintă o modificare cantitativă şi pozitivă, deci o sporire a producţiei, la orice nivel de referinţă, bazată în exclusivitate pe modificarea cantitativă a factorilor primari sau direcţi ai producţiei. </li></ul><ul><li>În schimb dezvoltarea economică reprezintă modificarea calitativă a factorilor direcţi, cu sau fără spor de producţie, modificare realizată prin progres economic. </li></ul><ul><li>Deci, creşterea economică este un proces cantitativ iar dezvoltarea economică este predominant calitativ. </li></ul><ul><li>În realitate, procesele de creştere economică şi de dezvoltare economică se produc simultan, de aceea ele trebuie considerate împreună. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>În viaţa reală creşterea şi dezvoltarea economică sunt fenomene independente şi asemănătoare şi, din acest motiv, este destul de greu de stabilit cât la sută din sporul înregistrat de producţia unei ţări într-o anumită perioadă se datorează creşterii economice şi cât la sută se datorează dezvoltării economice. </li></ul><ul><li>Spre exemplu la construirea unei întreprinderi se folosesc utilaje mai performante decât cele existente în vechile întreprinderi. Deci se va obţine o productivitate superioară în raport cu productivitatea obţinută în cele construite anterior. </li></ul><ul><li>Construirea unei întreprinderi noi înseamnă pe de o parte creştere economică (se extinde producţia prin antrenarea unei cantităţi suplimentare de factori de producţie) iar, pe de altă parte, dezvoltarea economică deoarece factorii folosiţi în această situaţie sunt de calitate superioară în raport cu a celorlalţi. </li></ul>
 11. 11. Concluzii <ul><li>Creşterea şi dezvoltarea nu trebuie privite ca un scop în sine. Ele au loc într-adevăr în vederea unui scop, dar ele nu sunt un scop, ci un mijloc. </li></ul><ul><li>Scopul creşterii şi al dezvoltării economice este creşterea nivelului de trai. </li></ul>

×