Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pmi årskonferanse 2010 Program

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Horisont 2015
Horisont 2015
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Pmi årskonferanse 2010 Program (20)

Publicité

Pmi årskonferanse 2010 Program

  1. 1. PMI 2010 ÅRSKONFERANSE Telenor Expo, Fornebu FOTO: Nils Landa, Bolseth Glass Mandag 08.februar 2010 KEY NOTE SPEAKER - Pellegrino Riccardi KOMMUNIKASJON Pellegrino Riccardi er oppvokst i England, med italienske foreldre. De siste 14 årene har han bodd i Norge. Som kultur- og kommunikasjons brobygger er Pellegrino en av Norges absolutt beste tverrkulturelle kommunikasjons eksperter. Siden starten på sin karriere som kommunikasjons- og språkekspert fra midten av 1980-tallet, har Pellegrino jobbet over hele verden og tilbrakt tiden sin med å hjelpe mennesker fra hele kloden med å kommunisere og agere bedre i sitt daglige virke. Han har en lang og høyprofilert kundeliste med blant annet Statoil, Telenor, Hydro, Aker Solutions, Statkraft, Utenriksdepartementet og Det Norske Veritas for å nevne noen.
  2. 2. PROGRAM 08.00 Registrering, lett morgenmat I serveringsområdet finner du ”Kunnskapstorget”, et utvalg av bedrifter som presenterer relevante tjenester for deg som jobber med prosjekter. 09.00 Åpning v/styreformann Leif Nesheim 09.15 Vi kaster inn en brannfakkel: Lege Anders Baalsrud har vært ansvarlig for en rekke prosjekter i norsk helsevesen. Han er ikke udelt begeistret for prosjekt som arbeidsform. Han deler sine gode og dårlige erfaringer med oss og stiller en rekke spørsmål som vi håper resten av foredragene på konferansen kan gi utfyllende svar på. Prosjektarbeid, gøy så lenge det varer? ● Prosjektformen er en “time-out” metodikk som er kunstig ernært av ekstra ressurser økonomisk og menneskelig og med liten sikring for å ivareta bærekraft ut av prosjektet og inn i drift. ● Prosjektformen inviterer til å arbeide etter suboptimale delmål som nok sikrer prosjektets egen suksess ift prosjektleveranser men som kan være frikoblet fra eller kanskje antagonistiske i forhold til virksomhetens egne mål. ● Prosjektformen gir en mulighet for overselling av forventninger med mindre det er en tett link mellom prosjektets resultater og prosjektbestillers resultater (eks. innenfor IKT). Lege Anders Baalsrud , Leder Stab Pasientsikkerhet, Oslo Universitetssykehus HF De følgende foredragene er basert på PMIs verdensstandard for prosjektfaget, definert som 9 konkrete kunnskapsområder. 09.45 Prosjektplan Case: 955 millioners prosjekt som påvirkes av styrtet modellfly og fredet ørn ● Etablering av prosjektplanen for „420 kV Skåreheia-Holen“ ● Utfordringer med endringskoordinering i hele prosjektet ● Endringer der du minst vente det, f.eks. reinsdyr,ørner og styret modellfly ● Godt styringsverktøy og kunnskap viktigste suksessfaktor Andreas Carlsen, Prosjektleder, Statnett 10.15 Kaffepause og besøk på ”Kunnskapstorget” 10.30 Omfangsstyring Hvordan komme fram til riktig prosjekt? ● Omfangsstyring – PMBOKs svakeste område? ● Omfangsstyring – prosjekteiers viktigste jobb! ● Omfangsstyring gjennom prosjektfasene ● Noen beste praksis eksempler Paul Torgersen, Leder, Metier Consulting 11.00 Tidsstyring CASE: Bislet Stadion ● Utgangspunktet: Tidskritisk prosjekt med en rekke fallgruver ● Hvordan vi angrep utfordringene, ● De viktigste tiltakene, herunder analyse av kritiske oppgaver for å sikre suksess mht fremdrift, samt eierskap etablert hos aktuelle bidragsytere gjennom forhandlinger (inkl byantikvar, Plan & Bygg, Arkitekt) ● Lessons Learned Eilif Holte, Dipl. Phys. - Are Strøm,adm.dir., Holte Consulting
  3. 3. 11.30 Kommunikasjon KEY NOTE SPEAKER, Pellegrino Riccard I sitt foredrag fokuserer han blant annet på hvordan vi oppfatter oss selv og hvordan andre oppfatter oss. Han tar også opp mulighetene for god kommunikasjon til tross for kulturelle ulikheter. Som tilflytter til Norge har han gjort seg opp tanker om hvordan normenn (og skandinaver) er, og vil komme med noen betraktninger på hva som er positivt og negativt med å være akkurat slik nordmenn er. 12.15 LUNSJ - Legg inn et besøk på ”Kunnskapstorget” og sikre deg en signert bok av Pellegrino! 13.15 Konstnadsledelse Hvordan beslutte det rette kostnadsestimatet ● Hvordan fastsettes kostnadsestimatet i store feltutbyggningsprosjekter i Nordsjøen ● Hvordan gjøres det i IT-outsourcing ● Kan vi lære noe av forskjellene og likhetene? ● Erfaringer og lessons learned Lars Bjertnæs, rådgiver og daglig leder, Absoluteskills AS 13.45 Kvalitet Hør om Finansdepartementets kvalitetssikringsregime ● Hvorfor regimet ble innført ● Hva innebærer KS1 og KS2 ● Erfaringer så langt ● Hva kan andre prosjektmiljøer lære av dette Peder Berg, Avdelingsdirektør, Finansdepartementet 14.15 Kontraktsstyring Kontrakten som virkemiddel for å nå prosjektets mål: ● Kontraktens plass i prosjektet ● Prosjektleders rolle ift kontrakten ● Endringer skaper dynamikk i kontrakten, men hva skjer med prosjektorgansasjonen? ● Kommersiell balanse eller skjulte agendaer? ● Hvor oppstår de fleste diskusjoner i praksis, og hva kan vi lære av det? Morten Aagaard, Advokat, Prosjektjuss 14.45 Kaffepause 15.00 Personalledelse Fra strukturert konsulentliv til ledelse av kulturprimadonnaer ● Organisasjonsplanlegging ● Bemanning ● Teamutvikling Johan Grieg Alberts, Daglig leder, Forlaget Grieg Bok 15.30 Usikkerhetsstyring Introduktion til grov projektrisikoanalyse ● Introduktion til grov projektrisikoanalyse ● Hva er risiko og hvordan inngår risikoanalysen i eierens beslutningsprosess ● Hvorledes beslutningstageren rationelt og transparent kan definere både acceptable og uaccetable risikoniveauer ● En afklaring af hvordan værdien - eller nytteeffekten - af forskellige risikokontroloptioner vurderes. ● En illustration af, hvorledes projektrisikoanalyse kan gennemføres i overensstemmelse med PMI filosofie Peter Friis Hansen, Senior Principal Researcher, Det norske Veritas 16.00 Avslutningsforedrag fra vertskapet, Telenor „Helsesjekk“ – et effektivt verktøy for tidligvarsling av risiki i prosjekter Telenor har i samarbeid med NTNU utviklet et verktøy for tidligvarsling av risiki i prosjekter; “Helsesjekk“. Verkøyet gjør at prosjektlederen regelmessig mottar feedback på forhold som erfaringsmessig har stor innvirkning på suksessen til prosjektet. Helge Marheim, senior prosjektleder i Telenor, vil presentere verkøyet og de erfaringer Telenor har gjort gjennom aktiv bruk. Helge Marheim, Senior prosjektleder, Telenor 16.30 Avslutning
  4. 4. PMI PRAKTISK INFO 2010 Dato: Mandag 8. februar 2010 Tid: 08.00 - 16.30 Sted: Telenor Expo, Fornebu ÅRSKONFERANSE PDU: 8 PÅMELDING Påmelding gjøres via aktivitetskalenderen på PMIs hjemmeside: www.pmi-no.org. Pris for konferansen inkl. servering: kr 3900.- Medlemspris: kr 2900.- Har du spørsmål, kontakt konferanseansvarlig Vigdis O. Lamberg, tlf 92265641 eller vigdis.lamberg@pmi-no.org. Dersom du ikke er medlem, kan du melde deg inn nå og oppnå medlemspris på konferansen! NB: Man må ikke ha gjennomført PMIs prosjektledersertifiseringer for å være medlem av PMI. Alle som er interessert i å hente inspirasjon og faglig påfyll i en travel prosjekthverdag er velkommen som medlem! VÅRE SPONSORER METIER AS HOLTE CONSULTING Metier er et ledende konsulent- og IT-selskap som leverer Holte Consulting er en internasjonal leverandør av konsu- tjenester og løsninger innenfor prosjektbasert ledelse til lenttjenester, opplæring og systemer innen prosjektledelse. privat og offentlig sektor. Vi er i dag 80 erfarne og høyt Vi bedrer våre kunders resultater gjennom støtte på enkelt- utdannede ressurser i Skandinavia fordelt på prosjekter og kompetanseheving innen prosjektstyring. Holte virksomhetsområdene opplæring, konsulenttjenester og Consulting kombinerer prosjektfaglig kompetanse med systemløsninger. Metier en totalleverandør der vårt fokus teknologisk forståelse og operativ erfaring fra ledelse og er å forstå de forretningsmessige utfordringer prosjekt- prosjektledelse. Dette gjør oss i stand til raskt å analysere orienterte virksomheter har. Metier Academy tilbyr alt fra komplekse problemstillinger og levere presise og gjennom- grunnleggende kurs i prosjektarbeid til høyskolestudium og førbare løsninger. Vi har et nettverk av dyktige partnere som internasjonal masterutdannelse. Våre studier er godkjent utfyller oss med spesialkunnskap ved behov. av et av verdens mest annerkjente og ledende business Les mer på www.holteconsulting.no schools, SKEMA i Paris.Våre løsninger er basert på bransjekunnskap, internasjonal erfaring og beste praksis. Les mer på www.metier.no PROJECTPLACE Projectplace International AB har siden 1998 utviklet STERIA og driftet Europas ledende webbaserte prosjektverktøy. Med 425 medarbeidere i Norge er Steria blant Tjenesten kan brukes av alle som jobber i prosjekter, og landets ti største it-konsulentselskaper. Internasjonalt forenkler og effektiviserer kommunikasjon og samhandling teller vi 19 000 ansatte og har kontorer i 16 land. Som mellom kolleger, kunder og partnere. Med drøyt 100 ansatte it-konsulentselskap jobber vi for mange av de mest og hovedkontor i Stockholm, er vi også lokalisert i Norge, krevende oppdragsgiverne både innenfor offentlig og Danmark, Nederland og Tyskland. Alle disse landene har privat sektor, og har spisskompetanse innenfor alle språkspesifikke versjoner av systemet og lokal support. sentrale bransjer. Vår suksess skyldes først og fremst Prosjektledere, prosjektmedlemmer og interessenter innen høy kompetanse, men også måten vi jobber på sammen alle bransjer bruker Projectplace daglig. Tjenesten har over med kundene våre. Med andre ord vår servicekultur og 500 000 registrerte brukere fra bedrifter og organisasjoner evne til å være imøtekommende og fleksible. over hele verden. Les mer på www.steria.no Les mer på www.projectplace.no www.pmi-no.org

×