Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

web 2.0 i e-administració

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 48 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à web 2.0 i e-administració (20)

Plus récents (20)

Publicité

web 2.0 i e-administració

 1. 1. WEB 2.0 I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
 2. 2. EN MENYS DE 15 ANYS
 3. 8. <ul><li>per simplificar-nos la feina diària </li></ul>
 4. 18. <ul><li>Escoltem música i ràdio en línia </li></ul>
 5. 19. <ul><li>Gestionem comptes bancaris, </li></ul><ul><li>Comprem entrades a espectacles... </li></ul>
 6. 20. <ul><li>Fem ús de les xarxes socials </li></ul><ul><li>Com el Facebook, el Flickr, myspace... </li></ul>
 7. 21. <ul><li>Gràcies a la tecnologia, el món està interconnectat i ens ha fet capaços </li></ul>
 8. 22. <ul><li>De convertir-nos en editors, </li></ul><ul><li>de crear el nostre propi espai, </li></ul><ul><li>d’opinar i crear continguts </li></ul>
 9. 23. ELS NOSTRES FILLS, NETS, NEBOTS.....
 10. 27. LES XIFRES PARLEN dades usuaris internet a Catalunya
 11. 30. LA E-ADMINISTRACIÓ ENS PRESENTA AQUESTA NOVA REALITAT A L’ADMINISTRACIÓ
 12. 31. PROJECTE WEB: PRINCIPALS OBJECTIUS <ul><li>Simplicitat, rapidesa, facilitat d’ús i accessibilitat </li></ul><ul><li>Correcta orientació de la persona usuària , facilitat d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Canals de cerca personalitzada de la informació </li></ul><ul><li>Interactivitat amb la persona usuària , intercanvi entre l’usuari i el lloc web </li></ul><ul><li>Utilitat de la informació </li></ul>
 13. 32. Criteris de la informació del portal <ul><li>. </li></ul>> Orientació a la persona usuària: el contingut i l’accés a la informació estarà descrit pensant en la persona que ha d’emprar-la i estarà adaptada a les seves necessitats.La cerca ha de ser fàcil, àgil i seguint criteris de navegació clars. >. Homogeneïtat: La informació seguirà, sempre que sigui possible, una mateixa estructura. > Precisió: La informació del portal ha de referir-se amb exactitud sobre els serveis que presta l’Ajuntament així com els tràmits i procediments. > Integritat: La informació ha de ser completa i ha de descriure de manera íntegra com resoldre les demandes de la ciutadania, és a dir, com iniciar i desenvolupar els procediments sense necessitat de fer noves consultes mitjançant d’altres canals. > Concreció: La informació s’ha de detallar de la manera més precisa i sintètica possible. > Actualització: La informació ha de reflectir les modificacions i els nous continguts que generin les diferents àrees. > Adequació: La informació obtinguda ha de coincidir amb la informació sol·licitada.
 14. 33. SISTEMA DE GESTIÓ DESCENTRALITZAT <ul><li>Per garantir els criteris d’una informació directa i fidedigna dels serveis s’ha optat pel sistema descentralitzat de la informació </li></ul><ul><li>Cada servei té el seu propi espai de gestió al web </li></ul><ul><li>-Primer s’ha fet una anàlisi de requeriments </li></ul><ul><li>-S’han proposat estructures d’acord amb els continguts necessaris per àrees </li></ul><ul><li>-S’han agrupat els continguts des d’una visió de persona usuària </li></ul><ul><li>-Formació tècnica al personal tècnic i administratiu dels serveis i unitats </li></ul><ul><li>-Proposta d’estructures i últims arranjaments: gestor i dels continguts </li></ul>
 15. 34. El nou web es divideix en 4 grans blocs: <ul><li>>VIURE A SANT QUIRZE </li></ul><ul><li>>CONEIX SQV </li></ul><ul><li>>L’AJUNTAMENT </li></ul><ul><li>>TREBALL I EMPRESA </li></ul>
 16. 35. VIURE A SANT QUIRZE <ul><li>L’espai de ciutadania és el relacionat amb viure i gaudir de Sant Quirze, és el que està enfocat, més directament, als serveis i prestacions que necessiten els ciutadans i les ciutadanes de Sant Quirze, no tan sols els serveis municipals, si no a tots els nivells. </li></ul><ul><li>Per facilitar i millorar la comunicació, els serveis, en aquest cas, es proposen per grups temàtics, de manera que es pugui arribar de manera fàcil als serveis, adreçades a públics objectiu concrets. D’aquesta manera es pot fer arribar de manera transversal tota la informació dirigida a un mateix col·lectiu. </li></ul>http://santquirzevalles.dyndns.org/Home/_ucOe1zPXh6wj6UteZbcHqg
 17. 36. L’AJUNTAMENT <ul><li>Espai diferenciat de continguts que conté tant la informació institucional com aquella relacionada amb tots els serveis que presta l’administració local. </li></ul><ul><li>Aquest espai conté la informació dels </li></ul><ul><li>>tràmits </li></ul><ul><li>>serveis i equipaments, </li></ul><ul><li>>normativa i hisenda municipal, </li></ul><ul><li>>Perfil de contractant </li></ul><ul><li>>Convocatòries de selecció, entre d’altres. </li></ul>
 18. 37. TREBALL I EMPRESA <ul><li>Grup de continguts relacionat amb una de les parts més importants de Sant Quirze: el seu motor econòmic. Conté informació de: </li></ul><ul><li>Tots els comerços i serveis </li></ul><ul><li>Empreses </li></ul><ul><li>Com buscar feina </li></ul><ul><li>Polígons industrials </li></ul><ul><li>Mercats ambulants </li></ul>
 19. 38. CONEIX SQV <ul><li>Aquest bloc temàtic inclou totes les informacions relacionades amb Sant Quirze del Vallès pròpiament dit, en tant que espai en el territori, amb peculiaritats que el diferencien de la resta. </li></ul><ul><li>És la carta de presentació de Sant Quirze al món. Es preveu incorporar espais multillengua. </li></ul><ul><li>Aquest espai està dirigit no tan sols a la ciutadania, sinó a qualsevol persona que es vulgui informar de com és, què ofereix Sant Quirze Com s’hi pot arribar, quin tipus de població hi ha, quins transports té, a nivell de turisme què és aconsellable visitar, on es pot menjar, quin és el directori de telèfons d’interès, etc. </li></ul>
 20. 39. Continguts relatius a l’actualitat i la participació ciutadana <ul><li>Enquesta ciutadana: ubicada inicialment la pàgina principal. Tindrà d’entrada una periodicitat quinzenal, tot i que es pot emprar, en cas necessari, per fer consultes concretes, amb diferent periodicitat. </li></ul><ul><li>Butlletí electrònic temàtic: És un nou servei d’informació un espai de comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania. Funciona mitjançant la subscripció voluntària de la persona usuària. Es genera a partir de les informacions aparegudes en la secció de notícies, de l’agenda i d’altres continguts que puguin ser d’interès a la ciutadania com ara els ajuts o subvencions. </li></ul><ul><li>Núvol de tags o el més vist: El home municipal inclou un espai interactiu i de participació que mostra, per ordre de consulta, aquells espais més visitats. La ciutadania, mitjançant el seu ús del web, decideix què és el que surt en aquest espai. Això té un doble objectiu: fomentar la participació i facilitar l’accés directe a les informacions que generin més interès. </li></ul><ul><li>Agenda de la ciutat: on apareixen els actes i esdeveniments del mes en curs que tenen lloc a la ciutat, ordenats de manera cronològic, amb filtre temàtic i temporal. Dos dels actes diaris apareixen també de manera destacada a la home principal, que té també un accés directe a l’agenda. </li></ul><ul><li>Canal de notícies: notícies genèriques relacionades amb l’actualitat de la ciutat. </li></ul>
 21. 40. ESPAIS INTERACTIUS <ul><li>La Home o pàgina principal inclou: </li></ul><ul><li>Una enquesta interactiva </li></ul><ul><li>El més vist </li></ul><ul><li>Espai de queixes i suggeriments </li></ul><ul><li>A més, internament: </li></ul><ul><li>Facilitem la publicació de continguts a les xarxes socials mitjançant icones. </li></ul><ul><li>Espais de contacte amb càrrecs electes </li></ul><ul><li>Espais de contacte amb les entitats, serveis i comerços locals </li></ul>
 22. 42. PLANS D’OCUPACIÓ <ul><li>Per completar i adaptar la organització a la llei 11/2007, ens han atorgat els següents els plans d’ocupació 2009-2010: </li></ul><ul><li>-PROJECTE 1: </li></ul><ul><li>Promoció del treball amb TICS al municipi </li></ul><ul><li>Subvenció del 70 % jornada de 2 persones durant 6 mesos.S’incorporarà una enginyera d’organització i una tècnica de xarxes socials. </li></ul><ul><li>Import: 32.835,682 € </li></ul>
 23. 43. <ul><li>PROJECTE 2: </li></ul><ul><li>Projecte de foment de la participació i la comunicació interactiva a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. </li></ul><ul><li>Subvenció del 70 % jornada de 2 persones durant 6 mesos.S’incorporaran dues periodistes. </li></ul><ul><li>Import: 32.835,732 € </li></ul>PLANS D’OCUPACIÓ
 24. 44. Projecte de Treball col·laboratiu i en xarxa. Principals objectius <ul><li>- Adaptar els procediments i el sistema de treball a la multicanalitat en compliment de la la llei 11/2007 d’accés electrònic als serveis públics </li></ul><ul><li>- Fomentar la participació de la comunitat interna de treballadors i treballadores, per traslladar després la iniciativa a la resta de la població, implicant així la ciutadania </li></ul><ul><li>- Fer participar els professionals en la millora de la organització a través de compartir i gestionar el coneixement </li></ul><ul><li>- Optimitzar la gestió municipal </li></ul><ul><li>- Habituar els professionals interns a l’ús de les xarxes socials i eines virtuals i a la seva aplicació a la feina, com a clau d’innovació en el sí de l’organització </li></ul>
 25. 45. Objectius del projecte de Foment del Treball col·laboratiu <ul><li>- Detallar i analitzar les necessitats de la organització en relació al disseny de la nova intranet, com a espai virtual de col·laboració, treball i referència de  tota la organització </li></ul><ul><li>- Fomentar l’ús de les xarxes de gestió de coneixement entre la ciutadania i la organització mitjançant les tecnologies de la informació </li></ul><ul><li>- Implicar el personal en el desenvolupament del projecte i de l’estratègia de la corporació : el nou model de gestió </li></ul><ul><li>- Fomentar la col·laboració en el sí de l’organització gràcies a compartir documents i tot allò que contribueixi a augmentar el sentiment de pertinença de les persones que hi treballem. </li></ul>
 26. 46. <ul><li>Equilibrar la informació descendent, ascendent i horitzontal perquè es doni coherència i cohesió als continguts i coneixements de la organització. </li></ul><ul><li>Generar canals informatius segurs, que permetin, a més, segmentar i personalitzar la comunicació, augmentar la fluïdesa i la rapidesa de la informació, aconseguir claredat i simplicitat. </li></ul><ul><li>- Afavorir l’adequació als canvis de l’entorn i disminuir la territorialitat de la informació. </li></ul>Objectius del projecte de Foment del Treball col·laboratiu
 27. 47. PROJECTE 2: Foment de la participació i la comunicació interactiva a l’Ajuntament de Sant Quirze <ul><li>Oferir nous canals i llenguatges a la ciutadania per garantir la informació  entre l’administració i la ciutadania. </li></ul><ul><li>Arribar de manera informativa als col·lectius amb capacitats especials </li></ul><ul><li>Promoure la interacció entre l’administració i la ciutadania mitjançant enquestes en línia i demanant l’opinió de les diferents iniciatives promogudes per l’administració. </li></ul><ul><li>Integrar mitjans actuals i projectar un nou portal de comunicació que pugui mostrar continguts informatius d’audio i vídeo, així com enquestes periòdiques o d’altres canals interactius de participació entre la ciutadania. </li></ul>
 28. 48. FASE ACTUAL PROJECTE

×