cclav escriure escriptura lectura superestructura textual pbl projectes de treball llegir organitzadors gràfics avaluació líquida modernitat liquidity comprensió lectora escriptura compartida organització_aula aprenentatge cooperatiu qüestionar tasca bases d´orientació textos explicatius avaluació formadora estratègies argumentar el gust per llegir el gust per la lectura apadrinaments lectors padrins i fillols aules germanes padrins lectors poemes en diamant escriptura creativa poesia pisa famílies compromís lectura cb programaciÓ apb abp cohesió dinàmiques textos expositius competència lingüística base d´orientació visió l'escola que somnio escriptura guiada clima_aula primera_setmana estacions racons espais rols tasques taxonomia bloom bones preguntes productes crear seqüència didàctica eines tic revisar editar correcció textos planificar planificació català argumentatius textos descriptius descriure mapes conceptuals mapes mentals avaluació inicial avaluació formativa esquemes previs experiències debat bach argumentació anglès competències_bàsiques competencias competències ccbb ensenyança_tradicional educació multicultural metodologia previs publicitat advertisements
Tout plus