UNITAT 2      ELS MATERIALS      I LES SEVES      PROPIETATS
Què en sabem?1. Quina diferència hi ha entre un materialnatural i un de transformat?2. Quin és el material més dur de la T...
CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS MATERIALSAl nostre voltant podem trobar molta diversitat de materials. Encanvi, es poden establ...
CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS MATERIALSDe quin material estan fets els següents objectes?
ACTIVITATS INICIALS (I) Copiau al vostre quadern el següent enunciat i realitzau lexercici1. Classifica els objectes de l...
MATERIALS NATURALS I TRANSFORMATSMATERIALS NATURALS: Són els materials que es troben a la natura.S’anomenen matèries prime...
ACTIVITATS INICIALS (II)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartatsActivitat nº3: Obse...
PROPIETATS DELS MATERIALSSón el conjunt de característiques per les quals es defineixen i es distingeixen.  1. Propietat...
PROPIETATS DELS MATERIALS Propietats   Propietats   Propietatstecnològiques   físiques    químiques Mal·leabi...
ACTIVITATS INICIALS (III)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartats   Activitat nº...
PROPIETATS TECNOLÒGIQUES (I)» Mal·leabilitat: És la propietat que tenen alguns materials de fer-se en làmines,quan són com...
PROPIETATS TECNOLÒGIQUES (II)» Fusibilitat: És la capacitat que tenen alguns materials de passar de l’estat sòlidal líquid...
PROPIETATS FÍSIQUES (I)» Densitat: És la propietat que ens indica si un material pesa més que un altre.Per exemple: entre ...
ACTIVITATS INICIALS (IV)A partir de les dades que ens ofereix la següent taula, contestau a les següentspreguntes: 1. Quin...
ACTIVITATS INICIALS (V)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartatsActivitat nº5: A par...
PROPIETATS FÍSIQUES (II)»Conductivitat elèctrica: És la capacitat que té un material de conduir o transmetre elcorrent elè...
PROPIETATS FÍSIQUES (III)        PROPIETATS MECÀNIQUES» Duresa: És la resistència que presenten els materials a se...
PROPIETATS FÍSIQUES (IV)          PROPIETATS MECÀNIQUES » Elasticitat: És la propietat que presenten alguns mate...
ACTIVITATS INICIALS (VI)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartats1. Un moble de fust...
PROPIETATS TÈRMIQUES» Conductivitat tèrmica: És la capacitat que tenen alguns materials per transmetre lacalor. Hi ha mate...
ACTIVITATS INICIALS (VII)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartats¿Quines parts dels...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Els materials i les seves propietats

9 958 vues

Publié le

Publié dans : Technologie
0 commentaire
2 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
9 958
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2 745
Actions
Partages
0
Téléchargements
54
Commentaires
0
J’aime
2
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Els materials i les seves propietats

 1. 1. UNITAT 2 ELS MATERIALS I LES SEVES PROPIETATS
 2. 2. Què en sabem?1. Quina diferència hi ha entre un materialnatural i un de transformat?2. Quin és el material més dur de la Terra?Com definiries la duresa dun material?3. Per a què ens pot servir en Tecnologia, i ala vida diària, conèixer quines són lespropietats dels materials?
 3. 3. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS MATERIALSAl nostre voltant podem trobar molta diversitat de materials. Encanvi, es poden establir 3 grans grups que ens interessenespecialment al món tecnològic: a) Fusta b) Metalls c) Plàstics Però hi han altres grups importants, entre els que destacam: Materials Tèxtils ceràmics o (llana,cuir..) petris(com el vidre)
 4. 4. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS MATERIALSDe quin material estan fets els següents objectes?
 5. 5. ACTIVITATS INICIALS (I) Copiau al vostre quadern el següent enunciat i realitzau lexercici1. Classifica els objectes de la imatge segons els 3 grans grups de materialsque acabam de descriure.2. Elabora una llista dobjectes que apareixen a la imatge, que estiguinfabricats amb materials que NO pertanyen als 3 grans grups
 6. 6. MATERIALS NATURALS I TRANSFORMATSMATERIALS NATURALS: Són els materials que es troben a la natura.S’anomenen matèries primeres. Exemples: fusta, ferro, petroli, argila, etc.També sanomenen: matèries primeres o recursos naturalsMATERIALS TRANSFORMATS: Són materialsque han estat transformats mitjançant algunprocés de fabricació.Exemple: plàstic (obtingut del petroli).Una vegada emprats, els objectes esconverteixen en altres tipus de materials queanomenam.......MATERIALS RECICLATS
 7. 7. ACTIVITATS INICIALS (II)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartatsActivitat nº3: Observau al vostre voltant i anotau el nom de 3 objectes quesiguin materials naturals i 3 que siguin transformats.Activitat nº4: Indica quins materials de la llista següent són materialsnaturals (matèries primeres) i quins són materials ja transformats. Fes duescolumnes: Mineral de ferro Asfalt Tauler de fusta aglomerada Tratge de neopré (buseig) Xapa d’alumini Seda Formigó Metacril·lat Argila Or Bobina de paper Plata Llana verge Cartolina Xapa de fusta de roure Ciment Benzina Productes químics Pintures
 8. 8. PROPIETATS DELS MATERIALSSón el conjunt de característiques per les quals es defineixen i es distingeixen. 1. Propietats tecnològiques: descriuen com es comporta el material quan treballem amb ell. 2. Propietats físiques: descriuen com es comporta el material quan es sotmès a agents com la calor, la gravetat, etc. 3. Propietats químiques: descriuen com es comporta el material quan està sotmès a l’acció dels agents atmosfèrics o reaccions químiques. Cap Analitzem un martell (Materials i propietats) Mànec Quin material hem emprat per al mànec? Fusta Quin material hem emprat per al cap? Acer Què pesa menys el mànec o el cap? Mànec Què és més dur el mànec o el cap? Cap Mànec Què és més bon conductor del calor? Cap
 9. 9. PROPIETATS DELS MATERIALS Propietats Propietats Propietatstecnològiques físiques químiques Mal·leabilitat Mecàniques Resistència a la Ductilitat Elèctriques corrosió Fusibilitat Tèrmiques ... Soldabilitat ...
 10. 10. ACTIVITATS INICIALS (III)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartats Activitat nº5: Indicau en cada imatge el tipus de propietats a què fan referència, vegent a quins agents estan sotmesos en cada cas. d) e) f)
 11. 11. PROPIETATS TECNOLÒGIQUES (I)» Mal·leabilitat: És la propietat que tenen alguns materials de fer-se en làmines,quan són comprimits. Exemples: paper d’alumini, paper de plàstic, vidre,etc. » Ductilitat: És la capacitat que tenen alguns materials de transformar-se en fils quan sestiren. Exemples: fils de coure, filferro, fil de niló, etc.
 12. 12. PROPIETATS TECNOLÒGIQUES (II)» Fusibilitat: És la capacitat que tenen alguns materials de passar de l’estat sòlidal líquid a una temperatura determinada. Exemples: pas de gel a aigua, del metallfos sobtenen objectes sòlids.» Soldabilitat: És la facilitat d’alguns materials per poder ser soldats.Exemples: estany, coure, etc.
 13. 13. PROPIETATS FÍSIQUES (I)» Densitat: És la propietat que ens indica si un material pesa més que un altre.Per exemple: entre una peça de suro i una de ferro de les mateixes dimensions,quina senfonsa abans?La densitat es calcula com el quocient entre la massa i el volumAixí, per exemple la densitat de laigua és 1000 kg/m³La massa dun objecte la podem determinar amb una balança, mentre que el volumdependrà de la forma del mateix (cúbica, cilíndrica, esfèrica....)Exemple:
 14. 14. ACTIVITATS INICIALS (IV)A partir de les dades que ens ofereix la següent taula, contestau a les següentspreguntes: 1. Quin dels materials és el més pesant? El plom 2. Quin dels materials és el més lleuger? La fusta de pi 3. Quins materials suren a laigua? Sols la fusta de pi Quins senfonsen? Tots menys la fusta de pi Per què? Perquè, si tenen major densitat que laigua senfonsaran, és a dir, si pesen més que laigua senfonsen
 15. 15. ACTIVITATS INICIALS (V)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartatsActivitat nº5: A partir de les següents dades, heu de contestar les preguntes quees proposen: 1. Quin dels materials és el més pesant? 2. Quin dels materials és el més lleuger? 3. Loli senfonsa en laigua? Per què? 4. El cautxú sura en laigua? Per què?
 16. 16. PROPIETATS FÍSIQUES (II)»Conductivitat elèctrica: És la capacitat que té un material de conduir o transmetre elcorrent elèctric. Hi ha materials que són bons conductors de l’electricitat (com elsmetalls) i n’hi ha que són mals conductors (aïllants elèctrics, com el plàstic).Mitjançant un muntatge senzill amb una pila, unabombeta i tres fils de coure podem determinar si unmaterial deixa passar el corrent elèctric o no. ACTIVITATS INICIALS (V)Copiau i completau la següent taula al vostre quadern:
 17. 17. PROPIETATS FÍSIQUES (III) PROPIETATS MECÀNIQUES» Duresa: És la resistència que presenten els materials a ser ratllats. Elsmaterials poden ser tous/blans o durs en funció de si, utilitzant altres materialsels podem ratllar amb més o menys facilitat.» Tenacitat: És la capacitat d’un material per aguantar elscops sense trencar-se. Si aguanta els cops sense trencar-se, direm que és tenaç (per exemple: metall dunacampana). En canvi, si rep un cop i es trenca amb facilitatdirem que fràgil (per exemple: un objecte de ceràmica)
 18. 18. PROPIETATS FÍSIQUES (IV) PROPIETATS MECÀNIQUES » Elasticitat: És la propietat que presenten alguns materials d’estirar-se i tornar a la forma original sense deformar-se, quan desapareix la força que la mantenia estirada. Exemple: un moll, una goma elàstica. » Plasticitat: És la propietat que presenten alguns materials d’estirar-se, i quan desapareix lesforç, aparéixer una deformació permanent. Exemple: plastilina.» Resistència mecànica: És la capacitat que tenen alguns materials de suportarl’efecte de diferents forces sense trencar-se.
 19. 19. ACTIVITATS INICIALS (VI)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartats1. Un moble de fusta està fet dun material... a) dur b) tou o bla c) tenaç d) fràgil e) elàstic f) plàstic2. El vidre duna ampolla és un material... a) dur b) tou o bla c) tenaç d) fràgil e) elàstic f) plàstic3. Una tassa de café de ceràmica està feta dun material... a) dur b) tou o bla c) tenaç d) fràgil e) elàstic f) plàstic4. Les cordes emprades en escalada són dun material... a) dur b) tou o bla c) tenaç d) fràgil e) elàstic f) plàstic5. Els seients dun cotxe són dun material... a) dur b) tou o bla c) tenaç d) fràgil e) elàstic f) plàstic6. Largila és un material... a) dur b) tou o bla c) tenaç d) fràgil e) elàstic f) plàstic
 20. 20. PROPIETATS TÈRMIQUES» Conductivitat tèrmica: És la capacitat que tenen alguns materials per transmetre lacalor. Hi ha materials que són bon conductors de calor, deixen passar el calor. Exemples:metalls. Daltres que són aïllants (no permeten el pas de la calor o ho fan molt poc).Exemples: fusta i plàstic» Dilatació tèrmica: És l’increment de volum que experimenten elsmaterials al augmentar la temperatura. El material és dilata.» Contracció tèrmica: És la reducció de volum que experimentenels materials quan disminueix la temperatura. El material és contrau.» Temperatura de fusió: És la temperatura a la qual un material passa del’estat sòlid a l’estat líquid. Aquesta temperatura s’anomena punt de fusió. PROPIETATS QUÍMIQUES » Resistència a la corrosió: És la resistència que ofereixen els materials a rovellar-se per acció de l’aigua (humitat ambient), o algun producte químic.
 21. 21. ACTIVITATS INICIALS (VII)Copiau al vostre quadern el següent enunciat i contestau cadascun dels apartats¿Quines parts dels objectes de les fotografies inferiors han de tenir una conductivitat tèrmica alta i quines parts una conductivitat tèrmica baixa? Ha de tenir una bona conductivitat Ha de tenir una bona conductivitat tèrmica_____________________ tèrmica______________________ Ha de tenir una baixa conductivitat Ha de tenir una baixa conductivitat tèmica______________________ tèmica_______________________ Ha de tenir una bona conductivitat tèrmica_________________________ Ha de tenir una baixa conductivitat tèmica_______________________ Activitat JCLIC (entorn virtual): Els materials

×