Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vitézy Dávid

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vitézy Dávid

 1. 1. A budapesti tömegközlekedés jelene és jövője Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ
 2. 2. A közlekedési intézményrendszer átalakítása• 2012 májusára a folyamat lényegében lezárult, belső folyamatok ésszerűsítése zajlik még• BKK a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője: tömegközlekedés megszervezése (jegy- és bérletértékesítés, ellenőrzés, menetrendek, szolgáltat ások) BKV Zrt. feletti ellenőrzési és irányítási jogkör BKV Zrt. belső szolgáltató (1370/2007 EK rendelet) közútkezelés fejlesztések parkolásszabályozás teherforgalmi behajtás taxi
 3. 3. A budapesti közlekedésről megkötöttközszolgáltatási és finanszírozási szerződések• 2012. április 21-én a Kormány és a Főváros hosszú távú szerződést kötött a tömegközlekedés finanszírozásáról• 2012. április 26-án a Főváros és a BKK 15 éves megállapodást kötött az összes közlekedési ág irányításról és finanszírozásáról• 2012. április 27-én a BKK és a BKV 8 évre szóló közszolgáltatási megállapodást kötött a tömegközlekedés lebonyolításárólEzzel: – lezárult az elmúlt 44 év legjelentősebb közlekedési intézmény- átalakítási folyamata, amely révén – 4 milliárd Ft éves megtakarítás érhető el, – közel 100 milliárd forint uniós forrás vált elérhetővé, és – új szemlélet vált uralkodóvá a fővárosi közlekedésszervezés és fejlesztés területén.
 4. 4. Az új közszolgáltatási szerződés• Szigorú bonus-malus és kötbérrendszer lépett életbe a járatkimaradások csökkentésére, a szolgáltatás színvonalának és a tisztaságnak a javítására.• Tételes költségelszámolás a megrendelő felé, nagyobb ellenőrzöttség, hatékonyabb működés.• A BKV finanszírozottsága megbízhatóbb, kiszámíthatóbb lett.
 5. 5. A BKK feladatokat vett át a BKV-tól• közösségi közlekedési szolgáltatásszervezés, a hálózat, járatok, menetrendek meghatározása;• közszolgáltatási szerződések megkötése a BKV-val és a versenyeztetett szolgáltatókkal;• viteldíj-rendszer fejlesztése, javaslattétel a változtatásra;• jegy- és bérletértékesítés, ellenőrzés;• forgalomirányítás, rendkívüli forgalomfelügyelet.
 6. 6. A BKK kiemelt közlekedés-stratégiai feladatai• Teljes közlekedési infrastruktúra-fejlesztés – Stratégiaalkotás és végrehajtás – Előkészítés-tervezés-beruházás: HÉV, metró, villamos, közterületek, utak, hidak, rakpartok, kerékpár, gyalogosok• Közlekedésszervezés – Közösségi közlekedési hálózat és kapacitástervezés és - fejlesztés, taxik – Tarifális kérdések, értékesítés, jegyrendszer – Marketingkommunikáció, utastájékoztatás, ügyfélszolgálat• Napi üzemeltetés megrendelése, ellenőrzése – Kötöttpálya: BKV – Buszok: BKV és magánüzemeltetők – Utak, hidak, közúti forgalomirányítás, ITS rendszerek: BKK Közút
 7. 7. A BKV Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás I.• Hatályos jogalap: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. (1) bekezdése alapján 2012. május 1-jén hatályba lépett Feladat- ellátásról és Közszolgáltatásról Szóló Keretmegállapodás szerint a BKK jogosult gyakorolni a Személyszállítási Rendelet 5. cikk (2) a) pont szerinti ellenőrzési és irányítási jogokat a BKV Zrt. felett. (jogszabályváltozás miatt 2012. december 31-ig érvényes)• 2013. január 1-jétől: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló meghatalmazás alapján a tulajdonosi jogok meghatározott részének gyakorlása. BKV Zrt. belső szolgáltató (1370/2007 EK rendelet)
 8. 8. A BKV Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás II.Tulajdonosi joggyakorlóként a BKK• a Gt. szerinti írásbeli utasításadási jogot jogosult gyakorolni a BKV Zrt. vezető tisztségviselői felé; (ügytípustól függően a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyásával illetve tájékoztatása mellett)• a BKV Zrt. Igazgatósága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására javaslatot tehet;• a BKV Zrt. üzleti terve és a számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására, továbbá az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan javaslatot tehet;• közreműködik a BKV Zrt.-t érintő, alapítói hatáskörbe tartozó döntések előkészítésében és előterjesztésében.
 9. 9. A tömegközlekedés helyzetének áttekintése A BKV eszközeinek műszaki állapota Alulfinanszírozottság: a járműpark és infrastruktúra folyamatos elöregedése, belső műszaki eladósodottság 800 Mrd FtAz eszközök és az infrastruktúra kritikus műszaki elavultsága Intézkedési terv összeállítása: 2007-2013-as EU-s források lehívása, 2014-2020-as időszakra projektek előkészítése
 10. 10. A BKK új autóbusz üzemeltetési modellje
 11. 11. Elindított beruházásokM4 I. ütem• EUR 1.3 milliárd• EU társfinanszírozás, 50-60%• 7,4 kilométer hosszú alagútpár• 10 megálló• 75% elkészült• új szerződés az Állammal• az átadás várható időpontja: 2014 Q2
 12. 12. M4 metró felszíni rendezéseAz M4 metróvonal I. szakasz két végpontja (Kelenföldipályaudvar, Baross tér) és a Móricz Zsigmond körtér esetében a BKKkezdeményezte a felszínrendezési tervek aktualizálását, ennekeredménye:• A közösségi közlekedés hálózati elemeinek és kapcsolataik racionalizálása• A mai mobilitási igények figyelembevétele és a jövőbeli elvárásokhoz történő igazításuk• Élhető terek• A térségekben lévő fejlesztési potenciál jobb kihasználásaA kelenföldi végállomáshoz kapcsolódóberuházási elemek: Beruházási Forrás Várható ktsg elemek Új közúti csomópont a EU ~ 10,2 mrd Ft Budaörsi útonHelyi és helyközi Főváros autóbusz-pu. ~ 10 mrd Ft 1500 P+R és Főváros 120 B+R
 13. 13. 2012. 09. 07-én forgalomba állt az első ALSTOM vonat az M2 vonalán• Havonta 2-3 újabb szerelvény áll forgalomba az M2 vonalon• Összesen 22 szerelvény érkezik• 1023 fő befogadóképesség, 209 ülőhely• Vezető nélküli üzemmód lehetősége• 70 km/ó sebesség• Teljes átjárhatóság• Légkondicionálás
 14. 14. A kötöttpályás tömegközlekedés fejlesztési projektjei
 15. 15. Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztése• Kiviteli tervek: - 1-es villamos I. szakasz (Bécsi út – Kerepesi út) tervek leszállítva, engedélyek beszerzése folyamatban - 3-as villamos és 1-es villamos Kerepesi út – Fehérvári út közötti szakaszának bírálati tervei leszállításra kerültek• Kivitelezés 3 szakaszban: - 1-es villamos I. szakasz: 2013. tavasz – 2014. - 1-es villamos többi szakasz: 2013. augusztus – 2014. november - 3-as villamos: 2013. július – 2014. november• Teljes peronlefedés 7 peronon (Flórián tér, Szentlélek tér, Árpád híd 2x, Népliget, Közvágóhíd, Fehérvári út)
 16. 16. 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztése• Személyfelvonó 7 helyszínen (Flórián tér, Szentlélek tér, Árpád híd 2x, Kacsóh Pongrác út, Nádorkerti út, Budafoki út)• Füves vágány 3 helyszínen (Vörösvári út, Szerémi út, Kőrösi Csoma Sándor út)• További helyszíneken korszerű, „csendes” pályaszerkezetek• Jelzőlámpa hangolás / villamosok előnyben részesítése mindkét vonalon• Dinamikus utastájékoztatás
 17. 17. Budai Fonódó villamosközlekedésmegteremtése, a Széll Kálmán tér rekonstrukciója• Tervezői szerződést 2012.08.13-án megkötöttük• Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek szállítása: 2013. január• Építési engedélyek beszerzése: 2013. augusztus• Építészeti tervpályázat: megjelenése a napokban várható. Eredményhirdetés tervezett időpontja 2012. december Akadálymentes gyalogoskapcsolatok a téren, az autóbusz-tároló területe jelentősen csökken. 17-es és 19/41-es villamosok pályáinak összekötése 17-es villamosvonal felújítása a Nagyszombat utcáig Széll K. téri villamoshálózat teljes átépítése
 18. 18. Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem• 37 db új, alacsonypadlós villamos (25 db normál és 12 db hosszú)• 24 db új, alacsonypadlós, energiatakarékos trolibusz• Összérték nettó 42,7 milliárd Ft• A Kormány 2012. november 7-én a 1485/2012. (XI. 7.) számú határozatában hagyta jóvá ezt a nagyprojekt-pályázatunkat és kiemelt projektként engedélyezte a támogatási szerződés megkötését
 19. 19. A fővárosi villamoshálózat éstrolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója• Bruttó 883,33 millió Ft támogatás• 100%-os támogatási ráta- A budapesti fejlesztési tervekben szereplő villamos- és trolibusz- vonalak fejlesztésének vizsgálata (összesen 19 részprojekt)- Prioritási lista felállítása az egyes projektek között- A prioritási lista alapján 4 projektre engedélyezési és kiviteli tervek készítése
 20. 20. Dunai hajózás fejlesztése• Közszolgáltatás része• Üzemidő: – kb. 7:30-tól 21:00-ig• Közlekedési rend és követési idők: – D11: 70 perc (hétköznap) – D12: 70 perc (hétköznap) – D13: 60 perc (hétvégén)• Járműszám: – hétköznap: 7 db – hétvégén: 5 db• Továbbfejlesztési tervek: – korszerű hajók beszerzése – új megállóhelyek létesítése – elővárosi irányok vizsgálata
 21. 21. A hajózás sikerének titkai• KMOP támogatás segítségével felújított kikötők: rendezett környezet esőbeállóval, padokkal, térvilágítással, kamerás megfigyelő-rendszerrel (költség: 413 millió forint, 90%-os támogatással)• „Ráncfelvarrás” a flotta hajóin (pl.: Wi-Fi, belső tér felújítása)• Integráció a közlekedési rendszerbe: utastájékoztatási szempontból, tarifa szempontjából (szükségszerű kivételekkel), hálózati szempontból
 22. 22. Jobb forgalomirányítás, valósidejű utastájékoztatás Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer (FUTÁR)• 2300 jármű műholdas követése• 250 utcai kijelző• GPS-alapú forgalomirányítás• Valósidejű utastájékoztatás, utazástervezés• Független TETRA rádiós rendszer• Előnyben részesítés 30 csomópontban• Beruházás értéke: 7 milliárd Ft• Uniós támogatás: 4 milliárd Ft• Átadás: 2013 tavaszaEredmény: kiszámíthatóbb, megbízhatóbb közösségi közlekedés
 23. 23. A leendő elektronikus jegyrendszer• Utasszám-növelés vonzó tarifarendszerrel (időalapú jegy, pay-as- you-go a bérletek mellett)• Pay-as-you-go: érintésmentes bankkártyát egész nap használja az utas, elszámolás naponta egyszer, hajnalban – speciális, tömegközlekedési szabályrendszer (létezik!)• Regionális tarifaközösség lehetősége (MÁV-Start, Volánbusz)• Hamisítás megszüntetése, bliccelés csökkentése, kedvezmények ellenőrzése• Kapcsolódás a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez (NEK)• Érintésmentes bankkártya és NFC-képes mobiltelefon használata• Közvetlen internetes termékvásárlás és egyenleg feltöltés• Teljesen szerveralapú rendszer (kártyára nem írunk adatot)
 24. 24. A leendő elektronikus jegyrendszer• Nemzetközi trend: érintésmentes bankkártyára, illetve logikájára és technológiájára alapuló rendszer. Oka: a közlekedés is csak egy termék, amit az emberek megvásárolnak.• Informatikai felépítés: banki rendszerekhez hasonló Első fecskék: Chicago, London, Philadelphia, New York….Budapest• Nyílt rendszer: o Utasmédia lehet harmadik fél által kibocsátott „kártya”: bankkártya, bankkártyát emuláló mobiltelefon, NEK-hez kapcsolódó oktatási vagy nyugdíjas kártya – többféle nem lehet, mert lelassítaná a kártya azonosítását és leolvasását o Rendszerelemek: önmagukban lehetnek zártak, de nyílt protokollon kell kommunikálniuk (beszállító-kitettség csökkenése). Központi rendszer kivétel – rendszer szíve és agya• Zárt rendszer: o Utasmédia: BKK által kibocsátandó kártyát más termék vásárlására nem használhatóak fel
 25. 25. A leendő elektronikus jegyrendszerKövetkező „látható” lépések• Metró beléptető kapuk nyilvános tesztje 2013 első negyedévében – 4 gyártó jelentkezett a meghirdetett felhívásra; a világ legnagyobb, specializált cégei• Kártyaleolvasó teszt – a készülék a rendszer Achilles- sarka a válaszidő miatt, biztosra kell mennünk• Jegyautomata-tender – várhatóan 2012 végén, 2013 elején: o szállítói finanszírozás o beruházási igény kb. 2,7 milliárd Ft o üzemeltetési időszak 5-10 év o kompatibilitás a leendő elektronikus jegyrendszerrel• „Nagy” tender o finanszírozást a Főváros/BKK biztosítja o 2013 közepén várható, magyar és angol nyelven o 3 éves, ütemezett üzembe helyezés o 7-10 éves üzemeltetés
 26. 26. Elindított beruházásokKerékpáros fejlesztések• Kerékpárforgalmi főhálózat fejlesztése, kapacitív, és biztonságos kiépítése• Kerékpárosbarát alaphálózat fejlesztése• Közbringa (BUBI) rendszer bevezetése• Kombinált utazások támogatása (közösségi közlekedés és a kerékpár kapcsolata)• Kerékpáros szolgáltatások fejlesztése és információ felületek kialakítása
 27. 27. bubi – közösségi kerékpáros közlekedésCélja:A belvárosi utazásokhoz hatékony éskörnyezetbarát alternatíva létrehozása -közbringarendszer• A projekt által érintett terület: kb. 12,75 km2• 75 állomás, ebből Pesten 58, Budán 16, a Margitszigeten pedig 1 db• 1100 kerékpár és 75 dokkoló-állomás• beruházási nettó összköltség: 1.058 millió Ft• Internetes és okostelefonos támogatás• Indulás: 2013 Q4 – 2014 Q1• Jövő: integráció az elektronikus jegyrendszerrel
 28. 28. Miért van szükség előkészítési projektekre?- Hiányzó előkészítés az elmúlt években – csak a négyes metró fejlesztése zajlott- A megfelelő előkészítés és az uniós projektek teljes körű elfogadtatása 2-3 évig is tarthat- Időben történő felkészülés az Unió 2014-2020 közötti pénzügyi tervezési ciklusára- Versenyképes közösségi kötöttpályás közlekedés kialakítása- A BKV súlyos belső eladósodottságának csökkentése
 29. 29. Előkészítés alatt lévő projektekAz M1-es Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciója és vonalhosszabbítása
 30. 30. Előkészítés alatt lévő projektek Az M2 metró és a H9 gödöllői HÉV összekötése, rákoskeresztúri szárnyvonal• Budapest XVI. és XVII. kerületéből a hivatásforgalmú utazások legnagyobb része ma elhagyja a kerületet• Az agglomeráció keleti szektorában erőteljes népességnövekedés várható a jövőben• Megoldást jelenthet egy közvetlen belvárosi kapcsolatot nyújtó kötöttpályás közlekedési elem létesítése és a meglévő HÉV- vonalak rekonstrukciója
 31. 31. Előkészítés alatt lévő projektek Az észak-déli regionális gyorsvasút déli szakaszának előkészítése• Az észak-déli regionális gyorsvasút (ÉDR) teljes kiépítése az észak-budai és dél-pesti HÉV- vonalak városközpont alatti összekötésével.• A déli szakaszok Astoriáig történő bevezetése.• Budapest kerületének, valamint a dél-pesti agglomeráció települései számára ad új kötöttpályás kapcsolatot.
 32. 32. Előkészítés alatt lévő projektek A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója• A villamos- és trolibuszhálózat számos elemén merülnek fel fejlesztési igények, feladatok• Várospolitikai érdek a különböző fejlesztési feladatok rangsorolása is• Emiatt egyértelmű az egységes, hálózati szintű, komplex vizsgálat igénye
 33. 33. Előkészítés alatt lévő projektekAz M3 metróvonal rekonstrukciója és meghosszabbítása Káposztásmegyerig
 34. 34. Köszönöm a figyelmet! Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ vezerigazgato@bkk.hu

×