Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Fundarsköp

2 468 vues

Publié le

Slæður frá fundarskaparnámskeiði

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Fundarsköp

 1. 1. IBT á Íslandi. Stofnað 1985 Starfar í meira en 30 löndum um heim allan Stofnað á Íslandi 2005 ■Aðaláhersla á bætta skilvirkni og fundamenningu ■ PEP ■ Sjö lyklar að skilvirkari tölvupósti ■ Sjö lyklar að skilvirkari fundum Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is ■ Frammistaða og afköst www.ibt.is ■ Verkefnastjórnun Fundasköp ?Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Fundarsköp Eiga aldrei við á vinnufundumGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is
 2. 2. Fundastjórn Góður fundarstjóri vekur öryggiskennd fundarmanna og sér um að þeim sé jafnan ljóst hvað er til umræðu eða um hvað er greitt atkvæði Örugg og góð fundarstjórnun er: KUNNÁTTA - EKKI DUTTLUNGARGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Stórir fundir - litlir fundir ✦ Sömu grundvallarreglur ✦ Tillögur fara í gegnum sama ferli ✦ Sömu reglur gilda um málfrelsi og niðurröðun ræðumanna ✦ Á stórum fundum eiga menn ávallt að tala úr ræðustól ✦ Á litlum fundum tala menn gjarnan úr sæti ✦ Passa tveggja manna tal ✦ Stýra frammíköllum og truflunum á litlum fundumGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Fundarferlið Ástæða Aðstaða Boðun Starfsmenn Framkvæmd NiðurstöðurGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is
 3. 3. Lögmæti boðunar 12. gr. - Aðalfundur skal auglýstur á tryggilegan hátt með a.m.k. 35 sólarhringa fyrirvara. Jafnframt skal auglýst eftir tillögum um stjórnarmenn þegar stjórnarkjör fer fram, sbr. ákv. 9. og 10. gr. 21. gr. - Félagsfundi skal boða svo oft sem þurfa þykir og er félagsstjórn skylt að boða þá ef 50 fullgildir félagsmenn krefjast þess og tilgreina fundarefni. Félagsfundi skal boða með minnst þriggja sólarhringa fyrirvara með auglýsingu í dagblöðum eða útvarpi og með auglýsingu á vinnustöðum þar sem því verður við komið. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Lögmæti boðunar 5. gr. Aðalfundur er æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Aðalfund skal halda fyrir 25. apríl ár hvert. Boða skal aðalfund minnst með 14 daga fyrirvara og mest 20 daga. Aðalfund skal auglýsa og kynna á sem víðtækasta hátt fyrir félagsmönnum félagsins. Auglýsing á heimasíðum deilda félagsins telst fullnægjandi fundarboð. Í aðalfundarboði skal kynna dagskrá, fundartíma og fundarstað. Þá skal geta sérstaklega í fundarboði hvenær frestur til að skila inn tillögum að lagabreytingum rennur út. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Lögmæti boðunar -húsfélag 59. gr. Aðalfundur húsfélags skal haldinn ár hvert fyrir lok aprílmánaðar. Til aðalfundar skal stjórnin boða skriflega og með sannanlegum hætti með minnst 8 og mest 20 daga fyrirvara. Búi félagsmaður ekki í húsinu verður hann að tilkynna húsfélaginu um heimilisfang sem senda skal fundarboð til óski hann eftir að fá það í hendur. Í fundarboði skal greina fundartíma, fundarstað og dagskrá. Þá skal geta þeirra mála sem ræða á og meginefni tillagna þeirra sem leggja á fyrir fundinn. Stjórnin skal boða til almenns fundar með minnst 4 og mest 20 daga fyrirvara.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is
 4. 4. Fundarstjóri Muna að þakka traustið Taka á móti ræðumönnum Skilja púltið aldrei eftir auttGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Fundarritari 1.# Hann skal vera hlutlaus 2.# Fundargerðir á að rita nákvæmt og hlutlaust. Þar á ekki að bera á persónulegu mati á málum eða málflutningi 3.# Fundargerðir eiga að vera hnitmiðaðar og málefnalegar 4.# Ritari á að skrifa fundargerð og ekkert annað Nauðsynlegt er að rita fundargerðir á öllum fundum, þannig að til séu heimildir fyrir ákvörðunum fundarins.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Tillögur og meðferð 1. Biðja fundarstjóra um orðið 2. Fundarstjóri gefur orðið 3. Tillagan flutt 4. Meðmælandi (ef þarf) 5. Fundarstjóri tekur tillöguna til afgreiðslu 6. Umræður 7. Atkvæðagreiðsla 8. Fundarstjóri tilkynnir niðurstöðuGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is
 5. 5. Breytingar- Frestunartillaga tillaga Aðaltillaga er Geymslutillaga Frávísunar frumhugmynd eða tillaga málefni sem fjallað er um. Aðaltillögu geta tengst ýmiskonar aðrar tillögur áður en endanleg niðurstaða fæst. Endurskoðunartillaga Tilvísunar- tillaga Aðeins eitt mál á dagskrá í einu.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Fundur er settur Fundarstjóri Fundarritari Fundarefni ?Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Hver fær fyrstur að tjá sig? 1. Sá sem leggur fram tillögu hefur rétt á því að fá orðið fyrstur, jafnvel þó hann sé síðastur í röðinni af þeim sem beðið hafa um orðið 2. Ekki skal leyfa neinum að taka til máls tvisvar um sama efni, áður en allir þeir sem hafa beðið um orðið hafa talað einu sinni 3. Fundarstjóri hefur ótakmarkaðan rétt til þess að raða niður ræðumönnum þannig að sem mest jafnvægi sé í umræðumGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is
 6. 6. Mikilvæg minnisatriði 1. Ýmis ákvæði gilda um atkvæðamagn sem þarf til að tillaga hljóti samþykki. Venjulega nægir meirihluti eða 2/3 hluta atkvæða. En verði atkvæði jöfn, þá telst tillagan fallin. Meirihlutafylgi fæst þá ekki. 2. Tillögur sem fela í sér ákvarðanir um fjárútlát, t.d. upphæð félagsgjalds skal afgreiða þannig: Að fyrst sé tekin til atkvæða tillagan sem gerir ráð fyrir mestri hækkun, en síðast sú sem gerir ráð fyrir lægstu upphæð.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Stuðningsmenn 3. Hafa skal í huga að ýmsar tillögur og tilnefningar í mörg embætti þarfnast stuðningsmanns til þess að teljast fullgildar. Stuðningsyfirlýsing er bindandi fyrir viðkomandi og sviptir hann rétti til þess að standa að andstæðri tillögu eða tilnefningu.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Réttarstaða tillagna 1. Má beita tillögunni til þess að hafa áhrif á afgreiðslu annara tillagna? 2. Má flutningsmaður tillögu grípa frammí fyrir þeim sem hefur orðið? 3. Þarf fundarstjóri að gefa flutningsmanni orðið áður en tillagan fæst flutt? 4. Þarf tillagan stuðningsmann til þess að vera tæk til afgreiðslu? 5. Er tillagan umræðuhæf?Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is
 7. 7. Réttarstaða tillagna 6. Hvaða atkvæðamagn þarf hún? 7. Má flytja tillöguna aftur eftir að hún hefur verið felld? 8. Hvaða aðrar tillögur varða hana? Má grípa fram í Á við tillögur Þarf að fá orðið? Þarf stuðning? fyrir ræðumanni? Engar Nei Já Ef félagslög krefjast Tillögur sem Umræðuhæf? Atkvæðaþörf? Endurflutningur? hana varða: Já Meirihluti Ekki á sama fundi AllarGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Fundur er settur Fundarstjóri Fundarritari Fundarefni ?Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Aðaltillaga 1. Meginreglan er sú að aðeins ein aðaltillaga má vera á dagskrá í einu 2. Þessi regla er þó ekki algild. Því að komi fram fleiri en ein aðaltillaga í sama máli er rétt að ræða þær samtímis, en afgreiða þær síðan í sömu röð og þær bárust 3. Margliða aðaltillögu má brjóta upp í liði og afgreiða hvern lið fyrir sigGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is
 8. 8. Aðaltillaga 4. Ef fleiri en ein aðaltillaga er til umræðu í einu og það kemur fram vinnutillaga við eina þeirra skal taka vinnutillöguna til afgreiðslu fyrst. Nái hún samþykki skal lýsa aðaltillögunni með áorðinni breytingu, en setja hana síðan í rétta afgreiðsluröð 5. Ef það kemur fram varatillaga, sem nær skemur en aðaltillaga, er hún ekki tekin til afgreiðslu nema aðaltillagan sé felld 6. Aðaltillögur ættu í flestum tilfellum að vera skriflegarGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Flokkun tillagna Forgangstillögur Þær fjalla um framgang funda, fundartíma og röð dagskrármála Tengitillögur Þær tengjast einhverri aðal- eða vinnutillögu og snúast um málsmeðferð frekar en efnislega afstöðu.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Flokkun tillagna Vinnutillögur Það eru tillögur sem vísa til aðaltillögu og á að afgreiða á undan henni. Þær fylgja aðaltillögu en eru ekki sjálfstæð mál í eðli sínu. a) Afgreiðslutillögur (frávísun - frestun) b) Tillögur sem miða að efnislegri niðurstöðu Aðaltillaga Hugmynd eða ályktun sem lögð er fram á fundinum.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is
 9. 9. Verkefni 1 Fyrir fundinum liggur aðaltillaga. Í hvaða röð á að bera upp eftirfarandi afgreiðslutillögur? 1.& Um frávísun 2. Um frestun þar til annað verður ákveðið 3.& Um að vísa tillögu til stjórnar 4. Um að vísa tillögu til nefndar 5.& Um að fresta atkvæðagreiðslu, & a) til næsta fundar & b) um eina klst.Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Fundur er settur Fundarstjóri Fundarritari Fundarefni ?Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Verkefni 2 Aðalfundur í félagi áhugamanna um furðufulga Undir liðnum “Ákvörðun um félagsgjald” liggja svohljóðandi tillögur fyrir fundinum: 1. Björn leggur til að félagsgjald verði kr. 6500.- 2.& Karl leggur til að félagsgjald verði kr. 4500.- 3.&Anna leggur til að félagsgjald verði kr. 8500.- 4.& Hannes leggur til að málinu verði vísað til stjórnarGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is
 10. 10. Verkefni- Bæjarstjórnarfundur Umræðuefni: Beiðni frá íþróttafélagi bæjarins um styrk frá bæjarsjóði Eftirfarandi tillögur liggja fyrir fundinum: 1. Árni leggur til að veittar verði kr. 750.000.- 2. Jón leggur til að lagt verði 500 kr. aukagjald á hvern félaga 3. Ólöf leggur til að erindinu verði hafnað 4. Gísli leggur til að veittar verði kr. 1.200.000.- Hvernig á að flokka og afgreiða þessar tillögur?Gunnar Jónatansson gunnar@ibt.is Fundastjórn Góður fundarstjóri vekur öryggiskennd fundarmanna og sér um að þeim sé jafnan ljóst hvað er til umræðu eða um hvað er greitt atkvæði Örugg og góð fundarstjórnun er: KUNNÁTTA - EKKI DUTTLUNGARGunnar Jónatansson gunnar@ibt.is

×