3uncu goz isadami kocluk programi

Gursoy Erol
Gursoy ErolYönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanı, 3.Göz à GES Danışmanlık
“Bir işadamı iki gözüyle her şeyi görüyor ama kendisini göremiyor.”
         Görmek İsteyen İşadamları İçin
         3.Göz İşadamı Koçluk Programı

          GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri
            www.facebook.com/gescozumleri
             www.twitter.com/gursoyerol
              www.gescozumleri.com
İşadamlarının Düşmanı : İki Gözle Göremedikleri

  • İşadamı artık “profesyonel yönetime geçelim” diyor. Yanlış bir Genel Müdür işe alıyor.Genel Müdür şirketi soyup soğana çeviriyor.
  Patron farkettiğin de çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor. Bedeli kaç TL?
  • Çok çalışıyorum, mutluluk benimde hakkım, güzel bir ilişkim olsun diyor. Alımlı, servet avcısı bir kadının eline düşüyor, perişan oluyor.
  Bazen rezil de olabiliyor. Bedeli kaç TL?
  • “Çocuklarım her şeyim” diyor. Bir yandan da sürekli kendisini çocuklarıyla kıyaslıyor ve eleştiriyor. Çocukları kendisine düşman haline
  getiriyor. Pek çok kuşak patronun durumu böyle. Bedeli kaç TL?
  • 47 yaşında,veliaht,II.kuşak patron.Baba patron 80 yaşında.Büyük servet yapmış. Öyle otokrat ki telefonu bile veliahtı korkutuyor.
  Valiaht annesinin ölümüden babasını sorumlu tutuyor. Bedeli kaç TL?
  • Veliaht,II.Kuşak Patron,ABD’de okumuş,başka şirketlerde çalışmış,PR imajı yapmış,rol modeli babası. Kendi kişiliğini kazanamamış.
  Babadan sonra patronluk süresi en fazla 10yıl. Bedeli kaç TL?
  • Başarılı bir işadamı. Mutsuz bir koca. Kıymeti bilinmeyen bir baba. Üçüde aynı kişi. Maliyeti ?
  • Patron atak oynamak istiyor. Ama yönetim kadrosunda bir tane forvet oyuncu yok. Hepsi defans. “Meli-Malı” cümleleri kuruyorlar.
  Bedeli kaç TL?
  • Yeni alınan Genel Müdür yumuşak tabiatlı biri. Eski ekibe sözünü geçiremiyor,kendisini kabul ettiremiyor, yönetemiyor. Bedeli kaç TL?
  • Başarılı bir işadamıydı. "Para bende demek ki akılda bende." dedi. İktidar sarhoşu olmuştu.Ne olduğunu anlamadan her şeyini
  kaybetti. Bedeli kaç TL?
  • Başarılı bir işadamı. Şık giyiniyor. Bir şişe viski içmeden uyuyamıyor. Bedeli kaç TL?
  • Başarılı bir işadamı. Zirvede. Yalnız. Tek başına. Mutsuz, korku, şüphe, gelecek kaygısı içinde. Bedeli kaç TL?GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                                           www.gescozumleri.com
Neden 3.Göz İşadamı Koçluk Programı?

   Bir işadamı iki gözüyle her şeyi görüyor ama kendisini göremiyor.

   İşte biz GES Danışmanlık olarak buradan yola çıkarak 2002 yılından beri işadamlarının kendilerini, ekiplerini,

   şirket teşkilatlarını, stratejilerini en doğru şekilde görmelerini sağlayan 3. Göz olma misyonuyla çalışıyoruz.

   İçeriden değil dışarıdan bakan, bağımsız, objektif, uzman ve profesyonel bir gözle yaptığımız çalışmalar

   işadamının kişisel körlüğünü, takım körlüğünü, kurumsal körlüğü ve stratejik körlüğü ortadan kaldırıyor.

   İşadamına yeni algı, karar ve davranış seçenekleri sunuyor. Farkındalığı, morali, şevki, gayreti ve sonuç alma

   seviyesini yükseltiyor. Liderlik becerilerini geliştiriyor, etkinliği, verimliliği ve başarıyı yükseltiyor. Maliyetleri,

   görünmeyen kayıpları ve israfları azaltıyor. Hedefleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor.

   İşadamının hem kendisinini hem ekibini hemde şirketini kıymetlendirmesine yardım ediyor.
GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                                        www.gescozumleri.com
3.Göz İşadamı Koçluk Programı Kapsamı                   İşadamının Kendisi İçin
                       3.Göz


                    Üst Yönetim Ekibi İçin
                       3.Göz                   Şirket Teşkilatı İçin 3.Göz
GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                 www.gescozumleri.com
3.Göz İşadamının Kendisinde Neleri Görür?

   •   İşadamının morali nasıl? Zihni açık mı? Stresi var mı?

   •   İşadamı çalışabilir durumda mı?

   •   İşadamı kendisini nasıl görüyor?

   •   Felsefesi (misyonu-varlık sebebi,vizyonu-hayali,stratejisi) ne?

   •   Felsefeyi gerçekleştirmek için neler yapıyor? Neler yapmalı?

   •   Felsefeyi gerçekleştirmenin önündeki engeller neler?

   •   İşadamı kimleri ödüllendiriyor? Kimleri cezalandırıyor?

   •   İşadamının liderlik ve yönetim uygulamaları felsefeye uygun mu?

   •   Üst yönetim ekibi felsefeye uygun mu?

   •   Şirket teşkilatı felsefeye uygun mu?

   •   Yeni algı, karar ve davranış seçenekleri neler?


GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                      www.gescozumleri.com
3.Göz İşadamına Kendisiyle İlgili Neler Kazandırır?
     İşadamı iki gözüyle göremediği kişisel körlük alanlarını artık açık ve net bir şekilde görebilir

      hale gelir.

     İşadamının kendini yüksek moralli tutmasına yardım eder. Kişisel güç seviyesini

      yükseltir, performans ve verimliliğini arttırır.

     İşadamı kendi algı, karar ve davranışlarını felsefesiyle daha uyumlu hale getirebilir.

     İşadamının liderlik, girişimcilik, yöneticilik, takım kurma, organizasyon becerilerini geliştirir.

     İşadamının yaşam becerilerini, duygusal, düşünsel ve davranışsal yapısını geliştirir.

     İşadamının ilişki, yaşam kalitesini ve tatmin seviyesini yükseltir.

     İşadamının strese karşı dayanıklılığını artar, aşırı baskı altında daha iyi performans gösterir.

     İşadamı veliahtını, hâlefini daha kolay seçer ve yetiştirir.

     İşadamı kendisini kıymetlendirir.
GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                                       www.gescozumleri.com
3.Göz Üst Yönetim Ekibinde Neleri Görür?

   •   Ekibin morali nasıl? Zihni açık mı? Stresi var mı? Ekip çalışabilir durumda mı?
   •   Ekibin felsefesi (misyonu, vizyonu, stratejisi) ne?

   •   Ekip felsefesini nasıl algılıyor?

   •   Ekip felsefeye uygun kurulmuş bir ekip mi?

   •   Ekipte taşlar doğru yerde mi?

   •   Ekibin lokomotifleri kimler?

   •   Ekipte güç çatışması var mı?

   •   Ekibin felsefesini gerçekleştirmesinin önündeki engeller neler?

   •   Ekip kimleri ödüllendiriyor? Kimleri cezalandırıyor?

   •   Ekibin ihtiyaçları neler?

   •   Ekibin yetenek havuzunda hangi yetenekler var?

   •   Ekibin performansı nasıl yükseltilebilir?

   •   Ekiple ilgili yeni algı, karar ve davranış seçenekleri neler?
GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                              www.gescozumleri.com
3.Göz İşadamına Üst Yönetim Ekibiyle İlgili Neleri Kazandırır?


      İşadamı kişisel körlük alanlarını görebildiği için ekibin körlük alanlarını da açık ve

       net bir şekilde görebilir hale gelir.

      İşadamının ekibi yüksek moralli tutmasına, performansını ve verimliliğini

       yükseltmesine yardımcı olur.

      Ekip içi çatışmaları bitirir.

      Ekibin algı, karar ve davranışlarının felsefesiyle daha uyumlu olmasına yardımcı

       olur.

      İşadamı ekipte taşların yerli yerine oturmasını sağlar.

      İşadamı ekibin aşırı baskı altında daha iyi performans göstermesini sağlar.

      İşadamı üstün nitelikli kişileri ekibe daha kolay kazandırabilir.

      İşadamı ekibini daha kolay kıymetlendirebilir.
GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                                  www.gescozumleri.com
3.Göz Şirket Teşkilâtında Neleri Görür ?

   •   Şirketin atmosferi, iklimi nasıl?

   •   Teşkilâtın morali nasıl? Zihni açık mı? Stresi var mı? Teşkilat çalışabilir durumda mı?

   •   Teşkilâtın felsefesi (misyonu, vizyonu, stratejisi) ne?

   •   Teşkilât felsefesine uygun olarak doğru teşkil edilmiş mi?

   •   Teşkilâtta hangi taşlar doğru yerde?

   •   Teşkilâtta lokomotifler kimler?

   •   Teşkilâtta güç çatışması var mı?

   •   Teşkilâtın felsefesini gerçekleştirmesinin önündeki engeller nelerdir?

   •   Teşkilât kimleri ödüllendiriyor? Kimleri cezalandırıyor?

   •   Teşkilâtın ihtiyaçları nelerdir?

   •   Teşkilât yetenek havuzunda hangi yetenekler var? Geleceğin üst yönetici adayları kimler?

   •   Teşkilât performansı nasıl yükseltilebilir?

   •   Teşkilâtla ilgili yeni algı, karar ve davranış seçenekleri neler?
GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                                   www.gescozumleri.com
3.Göz İşadamına Şirket Teşkilâtıyla İlgili Neleri Kazandırır?

      İşadamı kendi kişisel körlük alanlarını görebildiği için şirketin kurumsal ve
       stratejik körlük alanlarını da açık ve net bir şekilde görebilir hale gelir.

      İşadamının şirketi yüksek moralli tutmasına, verimliliğini ve performansını
       yükseltmesine katkıda bulunur.

      İşadamı teşkilâtta taşların yerli yerine oturmasını sağlar.

      İşadamının maliyetleri azaltmasına, israf ve kayıpları düşürmesine yardım
       eder.

      İşadamı şirketin algı, karar ve davranışlarını felsefeyle daha uyumlu hâle
       getirebilir.

      İşadamının şirkette güven ve istikrar ortamını pekiştirmesine katkı sağlar.

      İşadamının şirkette kurumsallaşmayı ve sürdürülebilir başarıyı
       pekiştirmesine yardımcı olur.

      İşadamı şirketini daha kolay kıymetlendirebilir.
GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                             www.gescozumleri.com
3.Göz İşadamı Koçluk Programı (Üç aylık)

     Sıra No      İlgili Kişi veya Kişiler    Görüşme Sıklığı       Toplam Seans       Toplam Süre

       1.    İşadamı             İki haftada bir seans   Üç ayda toplam altı seans    12 Saat
            2,3,4 numaralı üst                    Üç ayda 6 seans, toplam
       2.                    İki haftada bir seans                   36 Saat
            yöneticiler                        18 seans

            İşadamı ve 2,3,4 numaralı
       3.                    Ayda bir seans      Üç ayda üç seans         6 Saat
            üst yöneticileriyle birlikte

                                         Üç ayda üç seans, toplam
            5,6,7,8,9,10 numaralı
       4.                    Ayda bir seans      onsekiz seans 3.Göz       36 Saat
            yöneticiler                        çalışması
            İşadamı ve ilk on yöneticisi
       5.                    Ayda bir seans      Üç ayda üç seans         6 Saat
            ile birlikte
            İşadamı’un veya üst yönetim ekibinin etkilediği, etkilendiği yönetici, kilit personel,
       6.                                                 24 Saat
            iş ortağı, danışman vb. olan toplam 12 kişinin görülmesi ve değerlendirilmesi            TOPLAM                                          120 SaatGES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri                                       www.gescozumleri.com
Referanslar
GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri  www.gescozumleri.com
1 sur 12

Recommandé

Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik par
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikYenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikGursoy Erol
940 vues12 diapositives
GES Danisman Kullanma Kilavuzu par
GES Danisman Kullanma KilavuzuGES Danisman Kullanma Kilavuzu
GES Danisman Kullanma KilavuzuGursoy Erol
1K vues14 diapositives
Patronun 3üncü Gözü par
Patronun 3üncü GözüPatronun 3üncü Gözü
Patronun 3üncü GözüGursoy Erol
908 vues17 diapositives
Rekabette başarının formülü par
Rekabette başarının formülüRekabette başarının formülü
Rekabette başarının formülüGursoy Erol
1K vues6 diapositives
Profesyonel Yöneticinin 3üncü Gözü par
Profesyonel Yöneticinin 3üncü GözüProfesyonel Yöneticinin 3üncü Gözü
Profesyonel Yöneticinin 3üncü GözüGursoy Erol
798 vues19 diapositives
Rekabet icın ne yapmalısınız par
Rekabet icın ne yapmalısınızRekabet icın ne yapmalısınız
Rekabet icın ne yapmalısınızGursoy Erol
395 vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

11 ekip çalışması ve temel öğeleri par
11  ekip çalışması ve temel öğeleri11  ekip çalışması ve temel öğeleri
11 ekip çalışması ve temel öğeleriSerdal KOÇİYİT
8.6K vues20 diapositives
Moti̇vasyon Motivation par
Moti̇vasyon MotivationMoti̇vasyon Motivation
Moti̇vasyon MotivationFurkan Orkan Bayram
515 vues22 diapositives
14 ekiplerde motivasyon etkenleri par
14  ekiplerde motivasyon etkenleri14  ekiplerde motivasyon etkenleri
14 ekiplerde motivasyon etkenleriSerdal KOÇİYİT
1.9K vues24 diapositives
Örgütsel Motivasyon par
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel MotivasyonOZDEN OZLÜ
5.8K vues30 diapositives
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır? par
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?SlaytSunum
40.1K vues26 diapositives
GES Danismanlik Ne Yapiyor? par
GES Danismanlik Ne Yapiyor?GES Danismanlik Ne Yapiyor?
GES Danismanlik Ne Yapiyor?Gursoy Erol
533 vues9 diapositives

Tendances(20)

Örgütsel Motivasyon par OZDEN OZLÜ
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel Motivasyon
OZDEN OZLÜ5.8K vues
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır? par SlaytSunum
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
SlaytSunum40.1K vues
GES Danismanlik Ne Yapiyor? par Gursoy Erol
GES Danismanlik Ne Yapiyor?GES Danismanlik Ne Yapiyor?
GES Danismanlik Ne Yapiyor?
Gursoy Erol533 vues
Takim çAlişMasi par huseyin
Takim çAlişMasiTakim çAlişMasi
Takim çAlişMasi
huseyin11.1K vues
Sherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai Kayaoglu par Sezai Kayaoglu
Sherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai KayaogluSherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai Kayaoglu
Sherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai Kayaoglu
Sezai Kayaoglu703 vues
Cagri Merkezi Oryantasyon par Aretiasus
Cagri Merkezi OryantasyonCagri Merkezi Oryantasyon
Cagri Merkezi Oryantasyon
Aretiasus 1.7K vues
Bizim şirketin ömrü ne kadar? par ilker KALDI
Bizim şirketin ömrü ne kadar?Bizim şirketin ömrü ne kadar?
Bizim şirketin ömrü ne kadar?
ilker KALDI463 vues
Şirketin 3üncü Gözü par Gursoy Erol
Şirketin 3üncü GözüŞirketin 3üncü Gözü
Şirketin 3üncü Gözü
Gursoy Erol624 vues

Similaire à 3uncu goz isadami kocluk programi

KoçLuk&MentöRlüK par
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüKfahricelik
4.9K vues22 diapositives
İğne çuvaldız par
İğne çuvaldızİğne çuvaldız
İğne çuvaldızilker KALDI
967 vues40 diapositives
Kurumsal danışmanlık ve eğitim par
Kurumsal danışmanlık ve eğitimKurumsal danışmanlık ve eğitim
Kurumsal danışmanlık ve eğitimARSEM ASIKOGLU
3.7K vues17 diapositives
RCBA & DOOR 2012 Eğitimler Katalogu par
RCBA & DOOR 2012 Eğitimler KataloguRCBA & DOOR 2012 Eğitimler Katalogu
RCBA & DOOR 2012 Eğitimler Kataloguİsmet Barutcugil
768 vues25 diapositives
Düşün.Planla.Yap. par
Düşün.Planla.Yap.Düşün.Planla.Yap.
Düşün.Planla.Yap.Ismail Haznedar
9.6K vues15 diapositives

Similaire à 3uncu goz isadami kocluk programi(20)

KoçLuk&MentöRlüK par fahricelik
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues
Kurumsal danışmanlık ve eğitim par ARSEM ASIKOGLU
Kurumsal danışmanlık ve eğitimKurumsal danışmanlık ve eğitim
Kurumsal danışmanlık ve eğitim
ARSEM ASIKOGLU3.7K vues
Patronlar için 3 goz danışmanlık programı par Gursoy Erol
Patronlar için 3 goz danışmanlık programıPatronlar için 3 goz danışmanlık programı
Patronlar için 3 goz danışmanlık programı
Gursoy Erol457 vues
Eriksson WorkShops 2011 par argunbtr
Eriksson WorkShops 2011Eriksson WorkShops 2011
Eriksson WorkShops 2011
argunbtr1.1K vues
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız par Visio Academy
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy126 vues
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13 par Mahir İstanbullu
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13
Mahir İstanbullu2.9K vues
Visio academygenelhizmettanıtımı par Visio Academy
Visio academygenelhizmettanıtımıVisio academygenelhizmettanıtımı
Visio academygenelhizmettanıtımı
Visio Academy118 vues

3uncu goz isadami kocluk programi

 • 1. “Bir işadamı iki gözüyle her şeyi görüyor ama kendisini göremiyor.” Görmek İsteyen İşadamları İçin 3.Göz İşadamı Koçluk Programı GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.facebook.com/gescozumleri www.twitter.com/gursoyerol www.gescozumleri.com
 • 2. İşadamlarının Düşmanı : İki Gözle Göremedikleri • İşadamı artık “profesyonel yönetime geçelim” diyor. Yanlış bir Genel Müdür işe alıyor.Genel Müdür şirketi soyup soğana çeviriyor. Patron farkettiğin de çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor. Bedeli kaç TL? • Çok çalışıyorum, mutluluk benimde hakkım, güzel bir ilişkim olsun diyor. Alımlı, servet avcısı bir kadının eline düşüyor, perişan oluyor. Bazen rezil de olabiliyor. Bedeli kaç TL? • “Çocuklarım her şeyim” diyor. Bir yandan da sürekli kendisini çocuklarıyla kıyaslıyor ve eleştiriyor. Çocukları kendisine düşman haline getiriyor. Pek çok kuşak patronun durumu böyle. Bedeli kaç TL? • 47 yaşında,veliaht,II.kuşak patron.Baba patron 80 yaşında.Büyük servet yapmış. Öyle otokrat ki telefonu bile veliahtı korkutuyor. Valiaht annesinin ölümüden babasını sorumlu tutuyor. Bedeli kaç TL? • Veliaht,II.Kuşak Patron,ABD’de okumuş,başka şirketlerde çalışmış,PR imajı yapmış,rol modeli babası. Kendi kişiliğini kazanamamış. Babadan sonra patronluk süresi en fazla 10yıl. Bedeli kaç TL? • Başarılı bir işadamı. Mutsuz bir koca. Kıymeti bilinmeyen bir baba. Üçüde aynı kişi. Maliyeti ? • Patron atak oynamak istiyor. Ama yönetim kadrosunda bir tane forvet oyuncu yok. Hepsi defans. “Meli-Malı” cümleleri kuruyorlar. Bedeli kaç TL? • Yeni alınan Genel Müdür yumuşak tabiatlı biri. Eski ekibe sözünü geçiremiyor,kendisini kabul ettiremiyor, yönetemiyor. Bedeli kaç TL? • Başarılı bir işadamıydı. "Para bende demek ki akılda bende." dedi. İktidar sarhoşu olmuştu.Ne olduğunu anlamadan her şeyini kaybetti. Bedeli kaç TL? • Başarılı bir işadamı. Şık giyiniyor. Bir şişe viski içmeden uyuyamıyor. Bedeli kaç TL? • Başarılı bir işadamı. Zirvede. Yalnız. Tek başına. Mutsuz, korku, şüphe, gelecek kaygısı içinde. Bedeli kaç TL? GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 3. Neden 3.Göz İşadamı Koçluk Programı? Bir işadamı iki gözüyle her şeyi görüyor ama kendisini göremiyor. İşte biz GES Danışmanlık olarak buradan yola çıkarak 2002 yılından beri işadamlarının kendilerini, ekiplerini, şirket teşkilatlarını, stratejilerini en doğru şekilde görmelerini sağlayan 3. Göz olma misyonuyla çalışıyoruz. İçeriden değil dışarıdan bakan, bağımsız, objektif, uzman ve profesyonel bir gözle yaptığımız çalışmalar işadamının kişisel körlüğünü, takım körlüğünü, kurumsal körlüğü ve stratejik körlüğü ortadan kaldırıyor. İşadamına yeni algı, karar ve davranış seçenekleri sunuyor. Farkındalığı, morali, şevki, gayreti ve sonuç alma seviyesini yükseltiyor. Liderlik becerilerini geliştiriyor, etkinliği, verimliliği ve başarıyı yükseltiyor. Maliyetleri, görünmeyen kayıpları ve israfları azaltıyor. Hedefleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor. İşadamının hem kendisinini hem ekibini hemde şirketini kıymetlendirmesine yardım ediyor. GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 4. 3.Göz İşadamı Koçluk Programı Kapsamı İşadamının Kendisi İçin 3.Göz Üst Yönetim Ekibi İçin 3.Göz Şirket Teşkilatı İçin 3.Göz GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 5. 3.Göz İşadamının Kendisinde Neleri Görür? • İşadamının morali nasıl? Zihni açık mı? Stresi var mı? • İşadamı çalışabilir durumda mı? • İşadamı kendisini nasıl görüyor? • Felsefesi (misyonu-varlık sebebi,vizyonu-hayali,stratejisi) ne? • Felsefeyi gerçekleştirmek için neler yapıyor? Neler yapmalı? • Felsefeyi gerçekleştirmenin önündeki engeller neler? • İşadamı kimleri ödüllendiriyor? Kimleri cezalandırıyor? • İşadamının liderlik ve yönetim uygulamaları felsefeye uygun mu? • Üst yönetim ekibi felsefeye uygun mu? • Şirket teşkilatı felsefeye uygun mu? • Yeni algı, karar ve davranış seçenekleri neler? GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 6. 3.Göz İşadamına Kendisiyle İlgili Neler Kazandırır?  İşadamı iki gözüyle göremediği kişisel körlük alanlarını artık açık ve net bir şekilde görebilir hale gelir.  İşadamının kendini yüksek moralli tutmasına yardım eder. Kişisel güç seviyesini yükseltir, performans ve verimliliğini arttırır.  İşadamı kendi algı, karar ve davranışlarını felsefesiyle daha uyumlu hale getirebilir.  İşadamının liderlik, girişimcilik, yöneticilik, takım kurma, organizasyon becerilerini geliştirir.  İşadamının yaşam becerilerini, duygusal, düşünsel ve davranışsal yapısını geliştirir.  İşadamının ilişki, yaşam kalitesini ve tatmin seviyesini yükseltir.  İşadamının strese karşı dayanıklılığını artar, aşırı baskı altında daha iyi performans gösterir.  İşadamı veliahtını, hâlefini daha kolay seçer ve yetiştirir.  İşadamı kendisini kıymetlendirir. GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 7. 3.Göz Üst Yönetim Ekibinde Neleri Görür? • Ekibin morali nasıl? Zihni açık mı? Stresi var mı? Ekip çalışabilir durumda mı? • Ekibin felsefesi (misyonu, vizyonu, stratejisi) ne? • Ekip felsefesini nasıl algılıyor? • Ekip felsefeye uygun kurulmuş bir ekip mi? • Ekipte taşlar doğru yerde mi? • Ekibin lokomotifleri kimler? • Ekipte güç çatışması var mı? • Ekibin felsefesini gerçekleştirmesinin önündeki engeller neler? • Ekip kimleri ödüllendiriyor? Kimleri cezalandırıyor? • Ekibin ihtiyaçları neler? • Ekibin yetenek havuzunda hangi yetenekler var? • Ekibin performansı nasıl yükseltilebilir? • Ekiple ilgili yeni algı, karar ve davranış seçenekleri neler? GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 8. 3.Göz İşadamına Üst Yönetim Ekibiyle İlgili Neleri Kazandırır?  İşadamı kişisel körlük alanlarını görebildiği için ekibin körlük alanlarını da açık ve net bir şekilde görebilir hale gelir.  İşadamının ekibi yüksek moralli tutmasına, performansını ve verimliliğini yükseltmesine yardımcı olur.  Ekip içi çatışmaları bitirir.  Ekibin algı, karar ve davranışlarının felsefesiyle daha uyumlu olmasına yardımcı olur.  İşadamı ekipte taşların yerli yerine oturmasını sağlar.  İşadamı ekibin aşırı baskı altında daha iyi performans göstermesini sağlar.  İşadamı üstün nitelikli kişileri ekibe daha kolay kazandırabilir.  İşadamı ekibini daha kolay kıymetlendirebilir. GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 9. 3.Göz Şirket Teşkilâtında Neleri Görür ? • Şirketin atmosferi, iklimi nasıl? • Teşkilâtın morali nasıl? Zihni açık mı? Stresi var mı? Teşkilat çalışabilir durumda mı? • Teşkilâtın felsefesi (misyonu, vizyonu, stratejisi) ne? • Teşkilât felsefesine uygun olarak doğru teşkil edilmiş mi? • Teşkilâtta hangi taşlar doğru yerde? • Teşkilâtta lokomotifler kimler? • Teşkilâtta güç çatışması var mı? • Teşkilâtın felsefesini gerçekleştirmesinin önündeki engeller nelerdir? • Teşkilât kimleri ödüllendiriyor? Kimleri cezalandırıyor? • Teşkilâtın ihtiyaçları nelerdir? • Teşkilât yetenek havuzunda hangi yetenekler var? Geleceğin üst yönetici adayları kimler? • Teşkilât performansı nasıl yükseltilebilir? • Teşkilâtla ilgili yeni algı, karar ve davranış seçenekleri neler? GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 10. 3.Göz İşadamına Şirket Teşkilâtıyla İlgili Neleri Kazandırır?  İşadamı kendi kişisel körlük alanlarını görebildiği için şirketin kurumsal ve stratejik körlük alanlarını da açık ve net bir şekilde görebilir hale gelir.  İşadamının şirketi yüksek moralli tutmasına, verimliliğini ve performansını yükseltmesine katkıda bulunur.  İşadamı teşkilâtta taşların yerli yerine oturmasını sağlar.  İşadamının maliyetleri azaltmasına, israf ve kayıpları düşürmesine yardım eder.  İşadamı şirketin algı, karar ve davranışlarını felsefeyle daha uyumlu hâle getirebilir.  İşadamının şirkette güven ve istikrar ortamını pekiştirmesine katkı sağlar.  İşadamının şirkette kurumsallaşmayı ve sürdürülebilir başarıyı pekiştirmesine yardımcı olur.  İşadamı şirketini daha kolay kıymetlendirebilir. GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 11. 3.Göz İşadamı Koçluk Programı (Üç aylık) Sıra No İlgili Kişi veya Kişiler Görüşme Sıklığı Toplam Seans Toplam Süre 1. İşadamı İki haftada bir seans Üç ayda toplam altı seans 12 Saat 2,3,4 numaralı üst Üç ayda 6 seans, toplam 2. İki haftada bir seans 36 Saat yöneticiler 18 seans İşadamı ve 2,3,4 numaralı 3. Ayda bir seans Üç ayda üç seans 6 Saat üst yöneticileriyle birlikte Üç ayda üç seans, toplam 5,6,7,8,9,10 numaralı 4. Ayda bir seans onsekiz seans 3.Göz 36 Saat yöneticiler çalışması İşadamı ve ilk on yöneticisi 5. Ayda bir seans Üç ayda üç seans 6 Saat ile birlikte İşadamı’un veya üst yönetim ekibinin etkilediği, etkilendiği yönetici, kilit personel, 6. 24 Saat iş ortağı, danışman vb. olan toplam 12 kişinin görülmesi ve değerlendirilmesi TOPLAM 120 Saat GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com
 • 12. Referanslar GES Danışmanlık Liderlik Hizmetleri www.gescozumleri.com