Patronun 3üncü Gözü

Gursoy Erol
Gursoy ErolYönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanı, 3.Göz à GES Danışmanlık
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık
www.gescozumleri.com
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Neden Patronun 3. Gözü Olmalı?
Bir işadamı iki gözüyle her şeyi görüyor ama kendisini göremiyor. Kişisel körlüğü, takım körlüğü ve kurum körlüğü işadamına büyük
bedeller ödetiyor. Örneğin :
• İşadamı artık “profesyonel yönetime geçelim” diyor. Yanlış bir Genel Müdür işe alıyor.Genel Müdür şirketi soyup soğana çeviriyor. Patron
farkettiğin de çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor. Bedeli kaç TL?
• “Çocuklarım her şeyim” diyor. Bir yandan da sürekli kendisini çocuklarıyla kıyaslıyor ve eleştiriyor. Çocukları kendisine düşman haline
getiriyor. Pek çok II. Kuşak patronun durumu böyle. Bedeli kaç TL?
• 47 yaşında,veliaht,II.kuşak patron.Baba patron 80 yaşında.Büyük servet yapmış. Öyle otokrat ki telefonu bile veliahtı korkutuyor. Valiaht
annesinin ölümünden babasını sorumlu tutuyor. Bedeli kaç TL?
• Veliaht,II.Kuşak Patron, ABD’de okumuş,başka şirketlerde çalışmış, PR imajı yapmış,rol modeli babası. Kendi kişiliğini kazanamamış. Babadan
sonra patronluk süresi en fazla 10yıl. Bedeli kaç TL?
• Başarılı bir işadamı. Mutsuz bir koca. Kıymeti bilinmeyen bir baba. Üçü de aynı kişi. Bedeli kaç TL?
• Patron atak oynamak istiyor. Ama yönetim kadrosunda bir tane forvet oyuncu yok. Hepsi defans. “Meli-Malı” cümleleri kuruyorlar. Bedeli kaç
TL?
• Yeni alınan Genel Müdür yumuşak tabiatlı biri. Eski ekibe sözünü geçiremiyor,kendisini kabul ettiremiyor, yönetemiyor. Bedeli kaç TL?
• Başarılı bir işadamıydı. "Para bende demek ki akılda bende." dedi. İktidar sarhoşu olmuştu.Ne olduğunu anlamadan her şeyini kaybetti. Bedeli
kaç TL?
• Başarılı bir işadamı. Şık giyiniyor. Bir şişe viski içmeden uyuyamıyor. Bedeli kaç TL?
• Başarılı bir işadamı. Zirvede. Yalnız. Tek başına. Mutsuz. Korku, şüphe, gelecek kaygısı içinde. Bedeli kaç TL?
Bir işadamının bu büyük bedelleri ödemesine gerek var mı?
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Gürsoy Erol 1968 yılında Ankara’da
doğdu. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat
Fakültesi Matematik Bölümünü
bitirdi. Türkiye İstatistik
Kurumu, Piar–Gallup, Anka
Multimedya ardından Thomas
Türkiye’de çalıştı. Bilimsel
yöntemlerle lider-
yönetici, ekip, organizasyon
analizi, geliştirme, danışmanlık
çalışmaları yaptı. Matematiksel
düşünce temelindeki yaklaşımıyla
fark yarattı. 2002 yılında GES
Danışmanlık’ı kurdu. Burada
çalışmalarına devam ediyor.
Bizce gerek yok…
Biz GES Danışmanlık olarak 2002 yılından beri işadamlarının kişisel
körlüğünü, takım körlüğünü ve kurum körlüğünü ortadan kaldıran 3. Göz olma
misyonuyla çalışıyoruz.
İçeriden değil dışarıdan bakan, bağımsız, objektif, uzman ve profesyonel bir gözle
yaptığımız çalışmalar işadamına yeni algı, karar ve davranış seçenekleri sunuyor.
Farkındalığı, morali, şevki, gayreti ve sonuç alma seviyesini yükseltiyor.
Liderlik becerilerini geliştiriyor, etkinliği, verimliliği ve başarıyı yükseltiyor.
Maliyetleri, görünmeyen kayıpları ve israfları azaltıyor.
Hedefleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor.
İşadamını geliştiriyor, kıymetlendiriyor.
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Patronun 3.Gözü
10 Boyutta
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Kişisel körlük patronu
olumsuz etkileyebilir.
Bağımsız, dürüst,
profesyonel olarak dışarıdan
bakan 3. Göz körlüğü
ortadan kaldırır.
1. İki Göz – Üçüncü Göz
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Kişisel körlük, kurumsal
körlük patronu ve şirketi
olumsuz etkiler.
Bağımsız, dürüst, profesyonel
dışarıdan bir 3. Göz ile yeni algı,
karar ve davranış seçenekleri
havayı olumlu yönde değiştirir.
2. İçeriden - Dışarıdan Bakış
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Şirketin sorunları çözülmeye
çalışılır. Patronun sorunları
görmezden gelinir.
Şirketin sorunları patronun
sorunlarının yansımasıdır.
Şirket ve patron bir olarak
değerlendirilir.
3. Patronun Sorunları – Şirketin Sorunları
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Karışmış haldedir. Şirket
öncelikle patronun kişisel
ihtiyaçlarını karşılar.
Patron kişisel ihtiyaçları ile şirketin
kurumsal ihtiyaçlarını ayırt etmeyi,
bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağını
öğrenir.
4. Patronun Kişisel İhtiyaçları – Şirketin Kurumsal İhtiyaçları
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Patronun kişisel ihtiyaçlarını
karşılamak önceliklidir. Yetkiyi
yanlış yöneticiye verme, yönetici
olarak yanlış kişiyi işe alma veya
terfi ettirme, yanlış yöneticiyi
elde tutma, yanlış yöneticiye
yatırım yapma, yöneticiye göre iş
ayarlama, yanlış yönetme
sorunları olabilir.
Şirketin kurumsal yönetim
ihtiyaçlarını karşılar. Yetkiyi
doğru yöneticiye verme,
yönetici olarak doğru kişiyi işe
alma veya terfi ettirme, doğru
yöneticiyi elde tutma, doğru
yöneticiye yatırım yapma, işe
göre yönetici seçme, doğru
yönetim uygulamaları yapılır.
5. Şirketin Yönetim Kadrosu
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Azdır ama yüksek olması
beklenir. Sebepleri bilinir ama
bir şey yapılamaz.
Patron “kendi etkisinin
farkında” olarak harekete
geçer, morali, motivasyonu,
güveni, istekliliği, gayreti,
başarıyı besler, destekler,
geliştirir, yükseltir.
6. Şirketin Moral – Motivasyon – Güven - İstek – Gayret – Başarı Seviyesi
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Aynı hatayı tekrar tekrar
yeniden yapabilirler ama
hatanın kaynağını bulamazlar
ve kendileriyle bağlantısını
kuramazlar.
Farklı hata yaparlar.
Ektikleriyle biçtikleri
arasındaki ilişkiyi kavrarlar.
7. Patronların Hata Davranışı …
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Gereksiz, haddinden fazla
risk alabilirler.
Hesaplı risk alırlar.
8. Patronların Risk Alma Davranışı …
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
Baskın, korkutucu, ezici,
moral bozucu, demotive
edici, cesaret kırıcı, yıkıcı
olabilirler.
Takdir edici, kıymet verici
olurlar. Moral verici, motive
edici, cesaret verici, yapıcı
olurlar.
9. Patronların Yakın Çevreleri Üzerindeki Etkisi …
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
Öncesi Sonrası
İlişki, iletişim ve etkileme
sorunları yaşayabilirler.
İlişkiyi ve iletişimi yönetirler
ve çevrelerini istedikleri
yönde etkilerler.
10. Patronların Asıl Sınavları …
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
İki haftada bir iki saatlik 3.Göz Seansı. Ayda iki seans.
Patronun 3.Gözü
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
 " Daha önce şirketler, yöneticiler ve çalışanlar hakkında doğru bilgi ve yönlendirme sağlamanın bu kadar önemli bir
hizmetin içeriği olacağını düşünemezdim. "
 "Gürsoy bildiğim en iyi motivatör ve ağaçlarla ormanı ayırma uzmanı.Herkes Gürsoy’la bir saat (daha fazlası tercih
edilir) geçirse iyi olur. Bu zaman şimdiye kadar geçirdiğiniz en aydınlatıcı, en verimli ve kendinizi en iyi ödüllendirdiğiniz
zaman olacaktır. "
 "Gürsoy Erol’ u kısaca 'kendinize bakışınızı değiştirecek insan' olarak tanımlayabiliriz. "
 "Gürsoy'dan aldığımız hizmetle çalışanlarımızı anlama ve yönetme tarzımızdaki eksiklikleri gördük ve düzelttik.“
 "Gürsoy enerji dolu, büyük bir danışman. Çalıştığı herkesi enerjisiyle etkiliyor ve sonuç alıncaya kadar da asla
bırakmıyor."
 "Gürsoy organizasyonun özünü kavrıyor ve insan kaynaklarınızı en etkili şekilde nasıl kullanacağınızı gösteriyor. "
 "Gürsoy Erol’la görüşmelerimizi genel anlamda zihin açma ve akıl keskinleştirme seansları olarak tanımlayabilirim. “
 "Gürsoy'un en zor insana bile ulaşmasını sağlayan dahice profesyonel yöntemleri var. “
 “Gürsoy Bey ’in insan ruhuyla ilgili keskin gözlem ve analizlere sahip olduğuna tanık oldum. İnsanlara duymak
istediklerini değil, duymaları gerekeni söylüyor. Herhangi bir iş sahasında yapabileceklerinin sınırlarını genişletmek
isteyen kişiler için Gürsoy Erol çok gerekli.”
Ne Diyorlar?
Referanslar
GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com
1 sur 17

Recommandé

Rekabette başarının formülü par
Rekabette başarının formülüRekabette başarının formülü
Rekabette başarının formülüGursoy Erol
1K vues6 diapositives
GES Danisman Kullanma Kilavuzu par
GES Danisman Kullanma KilavuzuGES Danisman Kullanma Kilavuzu
GES Danisman Kullanma KilavuzuGursoy Erol
1K vues14 diapositives
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik par
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikYenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikGursoy Erol
940 vues12 diapositives
Profesyonel Yöneticinin 3üncü Gözü par
Profesyonel Yöneticinin 3üncü GözüProfesyonel Yöneticinin 3üncü Gözü
Profesyonel Yöneticinin 3üncü GözüGursoy Erol
798 vues19 diapositives
3uncu goz isadami kocluk programi par
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programiGursoy Erol
516 vues12 diapositives
Mühendis Kökenli Yöneticilerin 3üncü Gözü par
Mühendis Kökenli Yöneticilerin 3üncü GözüMühendis Kökenli Yöneticilerin 3üncü Gözü
Mühendis Kökenli Yöneticilerin 3üncü GözüGursoy Erol
852 vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Patronlar için 3 goz danışmanlık programı par
Patronlar için 3 goz danışmanlık programıPatronlar için 3 goz danışmanlık programı
Patronlar için 3 goz danışmanlık programıGursoy Erol
457 vues15 diapositives
Ekiplerin motivasyonu par
Ekiplerin motivasyonuEkiplerin motivasyonu
Ekiplerin motivasyonuKenan Erdoğan
786 vues21 diapositives
Rekabet icın ne yapmalısınız par
Rekabet icın ne yapmalısınızRekabet icın ne yapmalısınız
Rekabet icın ne yapmalısınızGursoy Erol
395 vues10 diapositives
Profesyonel yöneticiler için 3 goz par
Profesyonel yöneticiler için 3 gozProfesyonel yöneticiler için 3 goz
Profesyonel yöneticiler için 3 gozGursoy Erol
497 vues17 diapositives
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır? par
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?SlaytSunum
40.1K vues26 diapositives
Her Sirketin Ucuncu Gozu Olmalı - GES Danismanlik par
Her Sirketin Ucuncu Gozu Olmalı - GES DanismanlikHer Sirketin Ucuncu Gozu Olmalı - GES Danismanlik
Her Sirketin Ucuncu Gozu Olmalı - GES DanismanlikGursoy Erol
524 vues32 diapositives

Tendances(20)

Patronlar için 3 goz danışmanlık programı par Gursoy Erol
Patronlar için 3 goz danışmanlık programıPatronlar için 3 goz danışmanlık programı
Patronlar için 3 goz danışmanlık programı
Gursoy Erol457 vues
Rekabet icın ne yapmalısınız par Gursoy Erol
Rekabet icın ne yapmalısınızRekabet icın ne yapmalısınız
Rekabet icın ne yapmalısınız
Gursoy Erol395 vues
Profesyonel yöneticiler için 3 goz par Gursoy Erol
Profesyonel yöneticiler için 3 gozProfesyonel yöneticiler için 3 goz
Profesyonel yöneticiler için 3 goz
Gursoy Erol497 vues
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır? par SlaytSunum
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
SlaytSunum40.1K vues
Her Sirketin Ucuncu Gozu Olmalı - GES Danismanlik par Gursoy Erol
Her Sirketin Ucuncu Gozu Olmalı - GES DanismanlikHer Sirketin Ucuncu Gozu Olmalı - GES Danismanlik
Her Sirketin Ucuncu Gozu Olmalı - GES Danismanlik
Gursoy Erol524 vues
Motivasyon teknikleri par sinemerst
Motivasyon teknikleriMotivasyon teknikleri
Motivasyon teknikleri
sinemerst3.3K vues
Sherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai Kayaoglu par Sezai Kayaoglu
Sherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai KayaogluSherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai Kayaoglu
Sherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai Kayaoglu
Sezai Kayaoglu703 vues
Rekabet icın guclenin par Gursoy Erol
Rekabet icın gucleninRekabet icın guclenin
Rekabet icın guclenin
Gursoy Erol313 vues
Motivasyon Teknikleri par Kemal ASLAN
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon Teknikleri
Kemal ASLAN344 vues
Kurumsal Hayatın Vazgeçilmezi Olarak Güven Kavramı ve Türleri_Lütfullah Kutlu... par LÜTFULLAH KUTLU
Kurumsal Hayatın Vazgeçilmezi Olarak Güven Kavramı ve Türleri_Lütfullah Kutlu...Kurumsal Hayatın Vazgeçilmezi Olarak Güven Kavramı ve Türleri_Lütfullah Kutlu...
Kurumsal Hayatın Vazgeçilmezi Olarak Güven Kavramı ve Türleri_Lütfullah Kutlu...
LÜTFULLAH KUTLU2.4K vues
Örgütsel Motivasyon par OZDEN OZLÜ
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel Motivasyon
OZDEN OZLÜ5.8K vues

Similaire à Patronun 3üncü Gözü

Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2 par
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2Beril Tech
614 vues48 diapositives
COMMAID1 par
COMMAID1COMMAID1
COMMAID1Taner Icten
119 vues30 diapositives
Commaid- İş Yaşam Koçluğu ve Danışmanlığı / Executive Coaching and Consulting par
Commaid- İş Yaşam Koçluğu ve Danışmanlığı / Executive Coaching and Consulting Commaid- İş Yaşam Koçluğu ve Danışmanlığı / Executive Coaching and Consulting
Commaid- İş Yaşam Koçluğu ve Danışmanlığı / Executive Coaching and Consulting Taner Icten
312 vues30 diapositives
Mesleksecimi par
MesleksecimiMesleksecimi
MesleksecimiAhmet Ali BABACAN
1K vues48 diapositives
Uygulamalı girişimcilik eğitimi par
Uygulamalı girişimcilik eğitimiUygulamalı girişimcilik eğitimi
Uygulamalı girişimcilik eğitimiSerhat Özcan
4.6K vues238 diapositives

Similaire à Patronun 3üncü Gözü(20)

Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2 par Beril Tech
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2
Beril Tech614 vues
Commaid- İş Yaşam Koçluğu ve Danışmanlığı / Executive Coaching and Consulting par Taner Icten
Commaid- İş Yaşam Koçluğu ve Danışmanlığı / Executive Coaching and Consulting Commaid- İş Yaşam Koçluğu ve Danışmanlığı / Executive Coaching and Consulting
Commaid- İş Yaşam Koçluğu ve Danışmanlığı / Executive Coaching and Consulting
Taner Icten312 vues
Uygulamalı girişimcilik eğitimi par Serhat Özcan
Uygulamalı girişimcilik eğitimiUygulamalı girişimcilik eğitimi
Uygulamalı girişimcilik eğitimi
Serhat Özcan4.6K vues
Kotu Mentorlugun 10 Kurali / 10 Tips for Bad Mentoring par Burak Yaman
 Kotu Mentorlugun 10 Kurali / 10 Tips for Bad Mentoring Kotu Mentorlugun 10 Kurali / 10 Tips for Bad Mentoring
Kotu Mentorlugun 10 Kurali / 10 Tips for Bad Mentoring
Burak Yaman316 vues
Aile Şirketlerinde Aile Anayasası Hazırlama ve Uygulama par ilker KALDI
Aile Şirketlerinde Aile Anayasası Hazırlama ve UygulamaAile Şirketlerinde Aile Anayasası Hazırlama ve Uygulama
Aile Şirketlerinde Aile Anayasası Hazırlama ve Uygulama
ilker KALDI86 vues
KoçLuk&MentöRlüK par fahricelik
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues
Kazanmak İsti̇yorsaniz (Jack WELCH) Kitap özeti par Şükrü ATEŞ
Kazanmak İsti̇yorsaniz (Jack WELCH)  Kitap özetiKazanmak İsti̇yorsaniz (Jack WELCH)  Kitap özeti
Kazanmak İsti̇yorsaniz (Jack WELCH) Kitap özeti
Şükrü ATEŞ5K vues
İK Zirvesi 2012- Ana noktalar par Gozde Berber
İK Zirvesi 2012- Ana noktalarİK Zirvesi 2012- Ana noktalar
İK Zirvesi 2012- Ana noktalar
Gozde Berber301 vues
Birkaciyiadam.org par Ertan Atay
Birkaciyiadam.orgBirkaciyiadam.org
Birkaciyiadam.org
Ertan Atay570 vues
Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma par Ali Osman Öncel
Aile Şirketlerinde Yönetim ve KurumsallaşmaAile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
Ali Osman Öncel4.9K vues

Patronun 3üncü Gözü

 • 2. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Neden Patronun 3. Gözü Olmalı? Bir işadamı iki gözüyle her şeyi görüyor ama kendisini göremiyor. Kişisel körlüğü, takım körlüğü ve kurum körlüğü işadamına büyük bedeller ödetiyor. Örneğin : • İşadamı artık “profesyonel yönetime geçelim” diyor. Yanlış bir Genel Müdür işe alıyor.Genel Müdür şirketi soyup soğana çeviriyor. Patron farkettiğin de çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor. Bedeli kaç TL? • “Çocuklarım her şeyim” diyor. Bir yandan da sürekli kendisini çocuklarıyla kıyaslıyor ve eleştiriyor. Çocukları kendisine düşman haline getiriyor. Pek çok II. Kuşak patronun durumu böyle. Bedeli kaç TL? • 47 yaşında,veliaht,II.kuşak patron.Baba patron 80 yaşında.Büyük servet yapmış. Öyle otokrat ki telefonu bile veliahtı korkutuyor. Valiaht annesinin ölümünden babasını sorumlu tutuyor. Bedeli kaç TL? • Veliaht,II.Kuşak Patron, ABD’de okumuş,başka şirketlerde çalışmış, PR imajı yapmış,rol modeli babası. Kendi kişiliğini kazanamamış. Babadan sonra patronluk süresi en fazla 10yıl. Bedeli kaç TL? • Başarılı bir işadamı. Mutsuz bir koca. Kıymeti bilinmeyen bir baba. Üçü de aynı kişi. Bedeli kaç TL? • Patron atak oynamak istiyor. Ama yönetim kadrosunda bir tane forvet oyuncu yok. Hepsi defans. “Meli-Malı” cümleleri kuruyorlar. Bedeli kaç TL? • Yeni alınan Genel Müdür yumuşak tabiatlı biri. Eski ekibe sözünü geçiremiyor,kendisini kabul ettiremiyor, yönetemiyor. Bedeli kaç TL? • Başarılı bir işadamıydı. "Para bende demek ki akılda bende." dedi. İktidar sarhoşu olmuştu.Ne olduğunu anlamadan her şeyini kaybetti. Bedeli kaç TL? • Başarılı bir işadamı. Şık giyiniyor. Bir şişe viski içmeden uyuyamıyor. Bedeli kaç TL? • Başarılı bir işadamı. Zirvede. Yalnız. Tek başına. Mutsuz. Korku, şüphe, gelecek kaygısı içinde. Bedeli kaç TL? Bir işadamının bu büyük bedelleri ödemesine gerek var mı?
 • 3. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Gürsoy Erol 1968 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Piar–Gallup, Anka Multimedya ardından Thomas Türkiye’de çalıştı. Bilimsel yöntemlerle lider- yönetici, ekip, organizasyon analizi, geliştirme, danışmanlık çalışmaları yaptı. Matematiksel düşünce temelindeki yaklaşımıyla fark yarattı. 2002 yılında GES Danışmanlık’ı kurdu. Burada çalışmalarına devam ediyor. Bizce gerek yok… Biz GES Danışmanlık olarak 2002 yılından beri işadamlarının kişisel körlüğünü, takım körlüğünü ve kurum körlüğünü ortadan kaldıran 3. Göz olma misyonuyla çalışıyoruz. İçeriden değil dışarıdan bakan, bağımsız, objektif, uzman ve profesyonel bir gözle yaptığımız çalışmalar işadamına yeni algı, karar ve davranış seçenekleri sunuyor. Farkındalığı, morali, şevki, gayreti ve sonuç alma seviyesini yükseltiyor. Liderlik becerilerini geliştiriyor, etkinliği, verimliliği ve başarıyı yükseltiyor. Maliyetleri, görünmeyen kayıpları ve israfları azaltıyor. Hedefleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor. İşadamını geliştiriyor, kıymetlendiriyor.
 • 4. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Patronun 3.Gözü 10 Boyutta
 • 5. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Kişisel körlük patronu olumsuz etkileyebilir. Bağımsız, dürüst, profesyonel olarak dışarıdan bakan 3. Göz körlüğü ortadan kaldırır. 1. İki Göz – Üçüncü Göz Patronun 3.Gözü
 • 6. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Kişisel körlük, kurumsal körlük patronu ve şirketi olumsuz etkiler. Bağımsız, dürüst, profesyonel dışarıdan bir 3. Göz ile yeni algı, karar ve davranış seçenekleri havayı olumlu yönde değiştirir. 2. İçeriden - Dışarıdan Bakış Patronun 3.Gözü
 • 7. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Şirketin sorunları çözülmeye çalışılır. Patronun sorunları görmezden gelinir. Şirketin sorunları patronun sorunlarının yansımasıdır. Şirket ve patron bir olarak değerlendirilir. 3. Patronun Sorunları – Şirketin Sorunları Patronun 3.Gözü
 • 8. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Karışmış haldedir. Şirket öncelikle patronun kişisel ihtiyaçlarını karşılar. Patron kişisel ihtiyaçları ile şirketin kurumsal ihtiyaçlarını ayırt etmeyi, bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağını öğrenir. 4. Patronun Kişisel İhtiyaçları – Şirketin Kurumsal İhtiyaçları Patronun 3.Gözü
 • 9. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Patronun kişisel ihtiyaçlarını karşılamak önceliklidir. Yetkiyi yanlış yöneticiye verme, yönetici olarak yanlış kişiyi işe alma veya terfi ettirme, yanlış yöneticiyi elde tutma, yanlış yöneticiye yatırım yapma, yöneticiye göre iş ayarlama, yanlış yönetme sorunları olabilir. Şirketin kurumsal yönetim ihtiyaçlarını karşılar. Yetkiyi doğru yöneticiye verme, yönetici olarak doğru kişiyi işe alma veya terfi ettirme, doğru yöneticiyi elde tutma, doğru yöneticiye yatırım yapma, işe göre yönetici seçme, doğru yönetim uygulamaları yapılır. 5. Şirketin Yönetim Kadrosu Patronun 3.Gözü
 • 10. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Azdır ama yüksek olması beklenir. Sebepleri bilinir ama bir şey yapılamaz. Patron “kendi etkisinin farkında” olarak harekete geçer, morali, motivasyonu, güveni, istekliliği, gayreti, başarıyı besler, destekler, geliştirir, yükseltir. 6. Şirketin Moral – Motivasyon – Güven - İstek – Gayret – Başarı Seviyesi Patronun 3.Gözü
 • 11. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Aynı hatayı tekrar tekrar yeniden yapabilirler ama hatanın kaynağını bulamazlar ve kendileriyle bağlantısını kuramazlar. Farklı hata yaparlar. Ektikleriyle biçtikleri arasındaki ilişkiyi kavrarlar. 7. Patronların Hata Davranışı … Patronun 3.Gözü
 • 12. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Gereksiz, haddinden fazla risk alabilirler. Hesaplı risk alırlar. 8. Patronların Risk Alma Davranışı … Patronun 3.Gözü
 • 13. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası Baskın, korkutucu, ezici, moral bozucu, demotive edici, cesaret kırıcı, yıkıcı olabilirler. Takdir edici, kıymet verici olurlar. Moral verici, motive edici, cesaret verici, yapıcı olurlar. 9. Patronların Yakın Çevreleri Üzerindeki Etkisi … Patronun 3.Gözü
 • 14. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com Öncesi Sonrası İlişki, iletişim ve etkileme sorunları yaşayabilirler. İlişkiyi ve iletişimi yönetirler ve çevrelerini istedikleri yönde etkilerler. 10. Patronların Asıl Sınavları … Patronun 3.Gözü
 • 15. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com İki haftada bir iki saatlik 3.Göz Seansı. Ayda iki seans. Patronun 3.Gözü
 • 16. GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com  " Daha önce şirketler, yöneticiler ve çalışanlar hakkında doğru bilgi ve yönlendirme sağlamanın bu kadar önemli bir hizmetin içeriği olacağını düşünemezdim. "  "Gürsoy bildiğim en iyi motivatör ve ağaçlarla ormanı ayırma uzmanı.Herkes Gürsoy’la bir saat (daha fazlası tercih edilir) geçirse iyi olur. Bu zaman şimdiye kadar geçirdiğiniz en aydınlatıcı, en verimli ve kendinizi en iyi ödüllendirdiğiniz zaman olacaktır. "  "Gürsoy Erol’ u kısaca 'kendinize bakışınızı değiştirecek insan' olarak tanımlayabiliriz. "  "Gürsoy'dan aldığımız hizmetle çalışanlarımızı anlama ve yönetme tarzımızdaki eksiklikleri gördük ve düzelttik.“  "Gürsoy enerji dolu, büyük bir danışman. Çalıştığı herkesi enerjisiyle etkiliyor ve sonuç alıncaya kadar da asla bırakmıyor."  "Gürsoy organizasyonun özünü kavrıyor ve insan kaynaklarınızı en etkili şekilde nasıl kullanacağınızı gösteriyor. "  "Gürsoy Erol’la görüşmelerimizi genel anlamda zihin açma ve akıl keskinleştirme seansları olarak tanımlayabilirim. “  "Gürsoy'un en zor insana bile ulaşmasını sağlayan dahice profesyonel yöntemleri var. “  “Gürsoy Bey ’in insan ruhuyla ilgili keskin gözlem ve analizlere sahip olduğuna tanık oldum. İnsanlara duymak istediklerini değil, duymaları gerekeni söylüyor. Herhangi bir iş sahasında yapabileceklerinin sınırlarını genişletmek isteyen kişiler için Gürsoy Erol çok gerekli.” Ne Diyorlar?
 • 17. Referanslar GES Danışmanlık – Güç Kazandıran Danışmanlık www.gescozumleri.com