Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu

H
KENDİ DİLİNDEN
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu
Bu araştırma  için


        tarafından yapılmıştır.
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
1. ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ

2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

3. EKONOMİK ÖZELLİKLER

4. DOĞU’DA VE DİĞER İLLERDE YAŞAM

5. KÜLTÜREL/ETNİK KONULAR

6. GELENEKLER – TÖRE DİNİ ALGI

7. SİYASİ KONULAR

8. GELECEK                                     3
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
     Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
                   4
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
KENDİ DİLİNDEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

YOKSULLUK VE SOSYAL DURUM RAPORU
                                     5
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                      Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Bu araştırmanın temel amacı, Doğu ve Güneydoğu meselesi çözümüne o bölgede bizzat yaşayan

ve o bölgeden göçmüş kişilerin tespit ve önerilerinden yola çıkarak katkı sağlamak ve bu verilerden

hareketle bölgeye dair yoksulluğu giderici projeler üretmektir.
                                                    6
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Bu çalışma,

Haziran – Eylül 2008 tarihleri arasında yapılmıştır.
                                              7
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                   Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Bugüne kadar hazırlanmış Doğu ve Güneydoğu Raporları derlenmiş,
analiz edilerek rapor haline getirilmiştir.
                                                 8
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                     Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Yüzyüze anket tekniği ile 2 ayrı alan araştırması yapılmıştır.


2.1. Doğu Ve Güneydoğu İllerinde Yaşayanlar : 2512 Denek
Uygulanan İller : Toplam 17 il
                                                   9
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”Uygulanan İlçeler : Toplam 51 ilçe
                                      10
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                   Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
2. 2. Batı İllerine Göçmüş Doğu Ve Güneydoğulular Araştırması : 1270 Denekli
Uygulanan İller : Toplam 7 il
                                                 11
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Uygulanan İlçeler: Toplam 45 ilçe
                                     12
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
 Odak grup toplantısı tekniği ile Diyarbakır, Erzurum ve İstanbul’da 3 toplantı, 11 farklı grupla yarı
 yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği ile 341 görüşme gerçekleştirilmiştir.

 1.4.3.1. Odak Grup Toplantıları :

Diyarbakır, Erzurum ve İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Akademisyenler, Kültür -
Sanat çevresi, Yerel medya temsilcileri gibi kişilerin katılımıyla 3 toplantı yapılmıştır.
                                                       13
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                               Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
1.4.3.2. Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşmeler
:
341 birebir derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.
                                             14
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                 Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
2.1. GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
2.2. HANEHALKININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
                                15
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”2.1. GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

      Görüşülen kişinin çalışma durumu:
                                      16
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”         Sosyal güvence sahipliği(%)


DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE
     YAŞAYANLAR
                                       17
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Bireylerin sahip oldukları sosyal güvenlik kuruluşları
              %64.1
                         %56.7
                                      18
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”

Evli bireylerin evlenme türleri
           Evli bireylerin yaptıkları nikah türleri
                                      19
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                   Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Evli bireylerin evlendikleri yaşlar
                                  20
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


Bölgede okuma – yazma kursu açılması durumunda görüşülen bireyin
       veya aile bireylerinin kursa gitme isteği
                                        21
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Bölgede Kürtçe okuma – yazma kursu açılması durumunda
 görüşülen bireyin veya aile bireylerinin kursa gitme isteği
                                        22
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                    Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”Görüşülen bireylerin bölgede meslek edindirme
      kursu isteme durumları
                                    23
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Bölgede iş imkanı sağlayacak kurs açılmasını isteyenlerin,
          istedikleri branşlar
 *Birden çok cevap alınmıştır.
                                               24
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bölgede iş imkanı sağlayacak kurs açılmasını isteyenlerin,
           istedikleri branşlar
                                                   25
*Birden çok cevap alınmıştır.
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                   Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”  Görüşülen bireylerin herhangi bir
vakfa veya derneğe üyelik durumları(%)
                                  26
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


2.2. HANEHALKININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
     Hanede 15 yaşından küçük bireylerin hastane
      veya sağlık ocağında doğma durumu
                                        27
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
 Hanede 15 yaşından küçük bireylerin aşılarını yaptırma durumu
Aşılarını
yaptırdım/yaptırıyorum
                                         28
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Hanede 6 - 22 yaş arası bireylerin okula devam etme durumu
                                      29
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”

    Hanede 6 -22 yaşa arası okula devam etmeyenlerin
         okula devam etmeme nedeni:
 Ekonomik yetersizlik
* Birden çok cevap alınmıştır.                         30
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                      Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Hanedeki 6 yaşından büyük bireylerin çalışma durumu
    Hanede 15 yaşından küçük bireylerin
     yetim ya da öksüz olma durumu
                                     31
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                               Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
                 Hanesel özür dağılımı
Ortopedik özürlü
Zihinsel özürlü

Görme özürlü

Dile ve konuşma özürlü
İşitme özürlü
* Birden çok cevap alınmıştır.
                                              32
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Hanede doğum esnasında veya doğumu takip eden günlerde
 ve/veya haftalarda anne veya çocuk ölümü olma durumu
                                      33
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


Çocuk ölümü sayısı
                Anne ölümü sayısı
      *Bu soruya 1 kişi cevap vermemiştir.
                                        34
Doğum sırası veya sonrasında çocuk ve anne
         ölümü sebepleri hakkındaki düşünceler
*Birden çok cevap alınmıştır.
                               35
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
     Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
                   36
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                          Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”         Ailenin aylık toplam geliri
DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE
     YAŞAYANLAR        DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR
                                         37
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”Türkiye standartlarına göre kendi gelir durumları için yaptıkları
            tanımlamalar(%)*
                                         38
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”

Aile gelirinin aile geçimi için yeterli olma durumu*(%)
                                       39
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


    Ekonomik durumun geçen seneye göre değişimi(%)
DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR

DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR                                        40
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”

Evinizin bir ay geçinmesi için gerekli olan miktar (YTL )(%)
                                        41
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                    Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Ailede okula gidenleri eğitim masraflarının
   rahatça karşılanabilme durumu
                                    42
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                  Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
İkamet edilen konutun mülkiyet durumu
                                  43
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                 Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


      Evdeki eşyalar ile ilgili sahiplik oranları(%)
  (Bu grafik, evinde o eşyadan var olduğunu belirtenlerin yüzdesini göstermektedir.)
DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR
DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR
                                                 44
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Hanedeki cep telefonu sayısı
                                45
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Hanedeki televizyon sayısı
                               46
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


    Son altı aydır hanede en çok pişirilen 3 yemek
* Birden çok cevap alınmıştır.

                                        47
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                          Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


        Batıdaki hanelerin geçim kaynakları
*Birden çok cevap alınmıştır.


                                          48
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                             Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


    Batıya göç etmeden önce geçim kaynakları
         (Cevapların yüzdesi – Deneklerin yüzdesi)
*Birden çok cevap alınmıştır.
                                             49
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”     Görüşülen kişin veya hane bireylerinin
       mevsimlik işçi olma durumu

DOĞU VE GÜNYEDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR
                                         50
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”Bir iş kurmak amacıyla 5000 YTL'lik bir yardım verilse,
          iş kurma isteği
                                       51
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                       Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”5000 YTL yardım verilmesi durumunda kurulabilecek işler
                                      52
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
     Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
                   53
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                           Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Devlet eliyle ya da zorunlu olarak göçe maruz kalmış olma durumu

        ( DOĞU & GÜNYEDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR)
                                          54
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                      Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”Göçe maruz kalanların kaç yıl önce göç ettikleri
                                     55
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                    Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Göçe maruz kalanların nereden göç ettikleri
                                    56
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                               Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


                Göç etme nedenleri
*Birden çok cevap alınmıştır.
                                               57
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                            Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
         İkamet edilen ilde yaşamaktan mutlu olma ve
           asıl memlekete geri dönme isteği
                                  57,5
*Bu soruya 3 kişi cevap vermemiştir.
                                            58
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Göç sonrası uyum sorunu yaşama
                                59
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                     Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


Günlük hayatta bir sorun ile karşılaşıldığında
       başvurulan kişi
                                     60
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                 Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Yaşanan bölgenin temel sorunları
                                 61
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                 Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Yaşanan bölgenin temel sorunları
                                 62
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                            Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”

Ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan sorunlara
             getirilen tanımlamalar (%)
  DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR

  DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR


                                           63
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                           Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
     Kitle iletişim araçları ve ahlaki-kültürel yozlaşma


DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE
     YAŞAYANLAR          DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR
                                           64
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                  Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”

      Suriye, Irak ve İran'da yaşayan insanlarla
            akrabalık durumu*
              Akraba bulunan ülkeler
 (Bu soru, Suriye, Irak ve İran'da akrabaları olduğunu belirtenlere sorulmuştur.)?*
* Birden çok cevap alınmıştır.                                                 65
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
     Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
                   66
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
              Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”

Annenin etnik kökeni
                              67
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
              Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Babanın etnik kökeni
                              68
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                             Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”          Bireyin etnik kökeni
(Bu soru, anne ve babasının etnik kökeni farklı olanlara sorulmuştur.)
                                             69
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                           Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”

        Eşlerin etnik kökeni
(Bu soru, evli veya daha önce evlenmiş olanlara sorulmuştur.)
                                           70
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                              Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


Farklı etnik kökenden biri ile evlenmeyi olumlama (%)
      (Bu soru, bekar olduğunu belirtenlere sorulmuştur.)*
   DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR

   DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR
                                              71
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”

       Ayrımcılığa uğrama durumu(%)*
DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR

DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR
                                        72
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                   Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


              Ayrımcılığa uğranılan alanlar
     (Bu soru, ayrımcılığa uğradığını düşündüğünü belirtenlere sorulmuştur.)*
* Birden çok cevap alınmıştır.                                                  73
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                      Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


                   Ayrımcılık yapanlar
         (Bu soru, ayrımcılığa uğradığını düşündüğünü belirtenlere sorulmuştur.)*
* Birden çok cevap alınmıştır.                                                      74
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                                 Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”               Din ile olan ilişki seviyesi(%)
DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR

DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR


                                                75
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
     Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
                   76
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                  Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


Töre cinayetlerine aileden kurban
                                 77
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”         Berdelin onaylanma durumu


DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE   DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR
     YAŞAYANLAR
                                       78
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Kızların istenmeyen evlilik durumlarına karşı davranış
                                      79
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                    Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Birinci dereceden katl durumunda davranış
                                   80
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                               Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
              Töre cinayetlerinin sebepleri
*Doğu: Doğu ve Güneydoğu İllerinde Yaşayanlar
*Diğer: Diğer İllerde Yaşayanlar                                             81
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                               Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
           Töre cinayetleri için önerilen çözümler(%)*
*Doğu: Doğu ve Güneydoğu İllerinde Yaşayanlar
*Diğer: Diğer İllerde Yaşayanlar                              82
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
              Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


Aşirete aidiyet
                             83
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                  Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”Aşiret kararlarının bağlayıcılığı
                                  84
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Çocuk sayısında üst limit
                               85
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
     Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
                   86
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


    En sevilen 3 siyasi şahıs veya fikir adamı
* Birden çok cevap alınmıştır.                        87
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                   Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


Özgürce siyasi tercih yapabilme durumu
                                  88
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                 Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”Siyasal temsilde kim önde?(%)
                                89
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                         Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
   Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) konusundaki tavrı (%)*
DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR
DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR

                                         90
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                   Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Bazı ülkelere yakınlık hissetme durumu
                                  91
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
     Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
                   92
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
               Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Mutluluk seviyesi
                              93
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                          Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Hükümetin yeni açıkladığı GAP Eylem Planı'ndan haberdar olma durumu
                                          94
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”


      GAP Eylem Planı’nın faydası
    (DOĞU & GÜNYEDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR)
KENDİNİZ İÇİN
                                       95
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                            Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”           Gelecek tahayyülleri ve umut(%)
DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR

DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR

                                            96
“Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu
                        Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaşanan sorunlara ilişkin çözüm
            önerileri
                                        97
Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu
2008
KENDİ DİLİNDEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
YOKSULLUK VE SOSYAL DURUM RAPORU
                   1
Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu
                              Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu
Giriş
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşanan sorunlarla ilgili tespit ve çözümler düşünülür ve
ifade edilirken meselenin ne olarak tanımlandığı, hangi kavramların kullanıldığı çok önemlidir. Zira,
quot;Kürt sorunuquot; dendiğinde, Kürtlerin genelini içine alan negatif bir durumdan söz edilir; quot;Güneydoğu
meselesiquot; dendiğinde, mahiyeti her ne ise quot;meselequot; Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile sınırlandırılmış
olur; quot;Terörquot; vurgusu yapıldığında sorunun diğer boyutları göz ardı edilip bütün mesele güvenlik ve
asayiş zeminine indirgenmiş olur. quot;Terörquot;le beraber quot;bölücülük, dış düşmanların Türkiye'yi parçalamak
istemesiquot; vb. teşh

isler de 'haklılık' zemini bulmaya başlar. Bu sebeple, ilk iş olarak zihinlerimizi kavramların daraltıcı ve
sınırlandırıcı etkisinden kurtarmak gerekir.

Bölgenin sorunları iç içe geçmiş durumdadır. Bu bakımdan mesele çok özneli, çok katmanlı ve çok
sebepli olarak algılanmak ve anlaşılmak zorundadır. Dolayısıyla, konuyu tekil ve indirgemeci bakış
açılarıyla sadece ekonomik ya da sadece etnik veya demokratik vb. yönüyle ele almanın kimseye bir
faydası olmaz. Araştırma verileri bölge halkının, meseleyi temel olarak önem sırasıyla aşağıdaki
bağlamlarda ele aldığını ortaya koymaktadır.

  •  Ekonomik Boyut
  •  Etnik Boyut
  •  Şiddet/Terör Boyutu
  •  Demokrasi ve İnsan Hakları Boyutu
  •  Eğitim Boyutu
  •  Toplumsal Boyut
Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu
                               Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu
Araştırma Verilerine Göre Sorunların Bağlamları ve Çözüm Önerileri  A. Ekonomik Boyut    1. Bölge halkı sorunların kaynağını birinci derecede ekonomik faktörlerle tanımlamaktadır.
      Bunlar içinde de işsizlik başı çekmektedir.
    2. Bölgenin ekonomik geri kalmışlığına köklü, kalıcı ve sahici çözümler bulunmalı, bölge
      devletleri ile vize ve gümrük ilişkileri kolaylaştırılmalı, sınır ticareti geliştirilmelidir.
    3. Bölge için ve bölgeye özgü mikro ölçekli kalkınma modelleri, sosyal politikalar ve istihdam
      politikası geliştirilmelidir. Bu politikaların içten bir bakışla hazırlanması zorunludur. Üst ve
      uzak bakışlı projeler tutmamaktadır. Bölgenin dokusu, bu paralelde yapılan işleri
      dışlamaktadır.
    4. Bölge iklim yapısı ve diğer özellikleriyle yoksulluğu hak etmiyor. GAP projesi, bir sosyal
      proje olarak ele alınıp, bölgenin yaralarının sarılmasında kullanılmalıdır.
    5. Doğu ile Batı bölgeleri arasında başlamış bulunan sivil yardımlaşma köprüleri
      güçlendirilmeli, bu etkinliklere devam edilmelidir. Bu bağlamda devlet STK’ların önünü
      açmalı ve onları daha etkin kılmalıdır.
    6. Ergenekon türü yapılanmalar ile Güneydoğudaki sorun arasında bir bağlantı bulunduğu
      düşünülmektedir. Bölgedeki sorun iyice derinleşsin diye gayret eden örgütlenmeler
      mevcuttur. Bu tür yapılanmalar tasfiye edilmelidir.
    7. Bölgenin sosyoekonomik yapısının üst sınıfını oluşturan ve bölgeyi kalkındıracak olan
      kanaat önderleri büyük şehirlere göç etmiştir. Bunu diğer nüfus takip etmiştir. Vaki olan
      insan göçü, beyin göçü ve sermaye göçü sebebiyle kırsal bölgelerin insansızlaştırılması,
      yoksulluğun ve başka sorunların diğer bir sebebidir.
    8. Suriye, Irak ve İran gibi komşu ülkelerin sınır bölgeleriyle beşerî, turistik, ekonomik, ticarî,
      kültürel vb. ilişkiler geliştirilmelidir. Özellikle Irak’taki Kürt yerleşim bölgeleri ve yönetimi ile
      iyi ilişkiler kurulmalı ve geliştirilmeli. Yasadışı silah, insan ve uyuşturucu trafiği üzerindeki
      kontroller, doğal ekonomik ilişkileri zedeleyecek şekilde yürütülmemelidir.
    9. Parçalanmış bulunan ailelerin birleştirilmesine imkân tanınmalıdır. Bu ailelerin varsa ikinci
      ülkedeki mal ve mülkiyet varlıkları teminat altına alınmalıdır.
    10. Bölgenin ekonomik yapısı çevre devletlerle oluşacak sınır ticareti ile güçlendirilebilir. Tarih
      boyunca bölge ticareti hiç bu kadar kopuk olmamıştı. Bölgede yaygın bir sınır ticareti ağı
      kurularak pazar büyütülebilir; bu durum fuarlarla desteklenebilir.
    11. Bölgenin en temel ekonomik varlığı tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. Bu sebeple
      zorunlu göçle kente gelen insanlar ağırlıklı olarak eğitimsiz kesimden olmuştur. Eğitimsiz
      insanlar yeni şehre ve yeni işlere uyum sağlayamamıştır.
Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu
                            Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu


  12. Göç bölgenin sosyal dokusunu bozmuştur. Köylerden boşalıp gelen kalabalıklar bölgede
    yer alan kentlerdeki gecekondulaşmayı kontrol edilemez boyutlara taşımış, yurtsuz ve
    işsiz insanlar, şehir yaşamında problemleri arttırmıştır.
  13. Kırsal bölgeden kentlere göç edenler için kapsamlı bir geriye dönüş programı
    hazırlanmalı. Bir kısım insanlar kent yaşamının rahatlığına alışmış ve geriye dönmek
    istemiyor olabilir. Konunun hukuki ve sosyal boyutları düşünülerek geniş çerçeveli bir
    program uygulanmalıdır.
  14. Bölgedeki yoksulluk ve diğer ekonomik problemlerin bir nedeni de ulaşım yollarının yeterli
    olmamasıdır. Bölge en kısa zamanda her türlü ulaşım imkânlarına kavuşturulmalıdır.
  15. Sosyal yardımlarda, halkı tembelleştirecek yöntemlerden kaçınılmalıdır. Çalışmadan
    geçinen bir sınıf oluştuğundan, sosyal yardımlar çok dikkatli yapılmalı; halkı alan değil
    onları üretken kılan mesleki eğitimler verilmelidir. Yoksulluk sorunu geçici bireysel
    yardımlarla değil, istihdamla giderilmelidir.
  16. Bölgedeki sanayi yatırımları tarım ve hayvancılığı destekler nitelikte olmalıdır. Teşvikler
    verilirken, eğitici ve öğretici bir yöntem takip edilmelidir.
  17. Bir yandan sosyal riski azaltma programları başlamıştır. Doğrudan yardımlar yerine bu tür
    istihdam ve meslek kazandırıcı işlere yönelmek gerekir. Bu konuda olumlu uygulamalar
    geliştirilerek ve yaygınlaştırılarak devam ettirilmelidir.
B. B. Etnik Boyut  18. Araştırmamıza göre bölge halkı soruna, ikinci sırada, “Kürt sorunu” tanımlaması
    yapmaktadır. Ancak, Kürt sorununun tanımlanması, resmi politika olarak “Kürt kimliğinin
    tanınması” ve “Kürtçe dilinin serbestleştirilmesi” olarak yapılmaktadır. Bu yapılırken, ülke
    bütünlüğünün korunmasına da özellikle vurgu yapılmaktadır.
  19. Ulus devlet bölgeye tekelci bir bakış açısıyla bakmaktadır. Bölgede yaşayan insanlar, biz
    Türk’üz, Kürt’üz ama hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız; askere gidiyoruz, vergi veriyoruz;
    bu ülke Doğusuyla Batısıyla birdir, Doğu batınca Batı da zarar görür demektedir. Bu mesaj
    karşılıksız bırakılmamalıdır.
  20. Kimlik tanınmasının, her kademe ve alana yansıması sağlanmalı. Belki, anayasada şu
    veya bu kimlik yer almaz, ama şu veya bu kimlik beyanı ve talebinin önündeki yasal ve
    anayasal engeller ortadan kaldırılabilir. Bunun için form anlamında üniter yapıyı
    değiştirmek gerekmez, belki bugüne kadar ısrarlı olunan yaklaşımlara daha eleştirel
    bakılabilir.
Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu
                              Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu    21. Resmi dil Türkçe olmak üzere, isteğe bağlı ana dil veya ana dilde eğitim yapma imkânları
      Kürtçe veya başka dil konuşan gruplar için tanınmalıdır. Ayrıca Kürtçe seçmeli ders olarak
      okutulabilir. İleri bir adım olarak üniversitelerimizden birinde Kürdoloji enstitüsü kurulabilir.
    22. İsteğe bağlı olarak bütün dil grupları, medya yoluyla kendilerini görünür kılmak isterlerse
      (gazete, dergi, kitap, tv, radyo, kaset, video, film, cd, dvd, internet vs.) engellerle
      karşılaşmamalıdırlar. Bu çerçevede TRT'de Kürtçe kanal faaliyete geçmeli, özel televizyon
      yayınlarına izin verilmelidir. Başka diller için de TRT'de yayın saatleri konulabilir, isteğe
      bağlı olarak konulmalıdır.
    23. Etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyen kesimlere göre çözüm; etnik
      kimliğin fırsat eşitliğine engel teşkil etmemesi; objektif liyakat, hizmet, ehliyet ve fayda
      kıstas seçilerek, gizli veya dolaylı ayrımcılıklara karşı etkili mücadele edilmesidir.
    24. Yerel ve tarihsel isimler iade edilebilir; köy, dağ, tepe, göl, bölge, nehir, otlak, mezra, ova,
      yayla, şahıs, aşiret v.b. için eski ismi veya çift isim (Türkçe ve Kürtçe) kullanılabilir.C. Şiddet/Terör Boyutu
    25. Sorun, bölge insanı tarafından üçüncü sırada “terör sorunu” olarak tanımlamaktadır. Yani,
      sorun “ekonomik sorun” veya “Kürt sorunu” değil, “terör sorunudur” denilmektedir.
    26. Şiddetin sona erdirilmesi çabaları bir yana, sorunun kaynaklarına inip sahici ve kalıcı
      çözümler bulunup hayata geçirilmesi ve sorunun sosyolojik temellerine inilmesi
      zorunludur.
    27. Fiilen kan dökmemiş olup dağa çıkmış herkes için kapsamlı bir af çıkarılmalıdır.
    28. Halkımızın genelinde ortak payda olan dinin adil, birleştirici ve bütünleştirici gücünden
      yararlanılmalı, kardeşlik ve işbirliği ruhu güçlendirilmeli, birlik ve beraberliğin bölünme ve
      parçalanmadan daha yararlı ve hayırlı olduğu fikri anlatılmalı; bu bir eğitim politikası olarak
      alınmalıdır.D. Demokrasi ve İnsan Hakları Boyutu

    29. Bölge insanına göre sorun, dördüncü sırada “demokratik olup olmama sorunu”dur.
      Devletin üst bakışında Kürtleri bir sorun olarak görme ön yargısı vardır. Bu ön yargı terk
      edilmeli. Ön yargılar terk edilince nelerin olabileceği bazı güzel örneklerle tecrübe
      edilmiştir. Gaffar Okkan’ın ortaya koymuş olduğu yaklaşım, bölgede adalet ve demokrasi
      sorunu olduğunu ama istenirse çözülebileceğini göstermiştir.
    30. Bu bağlamda onarıcı adalet sisteminin kurulması gerekir. Bölgenin kırılgan yapısından
      dolayı insanlar kolay suçlanmaktadırlar. Güven veren, onaran, kabul görmüş bir adalet
      mekanizması öncelikli faydalar oluşturabilir.
    31. Yerel yönetimler güçlendirilmelidir. Katı merkeziyetçilikten vazgeçilmeli, merkezi politik
      otoriteyi zedelemeden yerinden yönetime geçilmelidir.
Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu
                                Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu


    32. Katı, modernleştirici ulus devlet bakışı, yerini, yine üniter ama daha esnek, yapıcı,
      paylaşımcı, yereli ve bireyi önemseyen bir modele bırakmalıdır.
    33. Konuya egemenlik meselesi olarak bakanlar vardır. Bu bakış açısı halkı devreden çıkaran
      bir bakış açısıdır. Bundan kaçınılması gereklidir.
    34. İnsan haklarına tam riayet edilmelidir. Her türlü etnik ve bölgesel ayırımlara son
      verilmelidir. Baskı, işkence, hukuk ihlalleri ve özel uygulamalara son verilmeli, faili
      meçhuller aydınlatılmalıdır.
    35. Güneydoğu’da PKK’nın varlığı, ülkeyi güvenlik eksenli politikalara mahkum etmekte, bu da
      uzun vadede tüm ülkenin demokratikleşmesinin önünde bir engel teşkil etmektedir.
    36. Irkçılığı ve nefreti körükleyen tutum ve davranışlara karşı tavizsiz önlemler alınırken,
      sorunun kendisi ve çözüm yollarıyla ilgili sağlıklı tartışmalar yapılmalı, ifade özgürlüğü
      özenle korunmalı, demokrasi müzakereci siyaset temelinde geliştirilmelidir.
    37. Devlet ile halk arasında karşılıklı güven ortamının tesis edilmesi gerekmektedir. Devlet
      hep ilk adımı halktan beklememelidir. Bölge halkı atılan olumlu bir adımı çabuk algılar ve o
      da devlete doğru adım atar.
    38. Bölge devletten çok şey beklemektedir. Bu durum aslında çözüm umuduna işarettir.
      Devletin çok eleştirilmesi çözüm odağının orası olmasındandır. Soruna bütüncül yaklaşan
      bir zihniyet problemin üstesinden gelebilir.
    39. Siyasi partiler temsil biçimlerini yeniden gözden geçirmek zorundadırlar. Bünyelerini
      ağalardan, aşiretlerden ve türedi zenginlerden oluşan siyasal nitelikten arındırmalı.E. Eğitim Boyutu

    40. Bölgenin en öncelikli sorunlarından biri eğitim sorunudur. Okullaşma oranı yükseltilmeli ve
      okullara ulaşım imkânları geliştirilmelidir.
    41. Eğitim, toplumsal barışa katkı sağlayacak bir içerikle toplumun tüm kesimlerine
      yaygınlaştırılmalı. Bu çerçevede, dini eğitimin birleştirici olma özelliği göz önünde
      bulundurulmalı.
    42. Eğitim, tıpkı yatırım konusu gibi, güvenlik meselesi ile iç içe geçmiş olduğundan kısır bir
      döngüye kurban gitmekte ve sorunlar çözümsüz kalmaktadır.
    43. Eğitim kurumları Türkiye’nin her yanındaki kardeş okullar eliyle yenilenebilir. Bu çerçevede
      pek çok STK el ele vererek işbirliğine gitmelidir.
    44. Halka mesleki teknik eğitimler verilmelidir. Mesleki eğitimin önemli bir yanını, tarım ve
      hayvancılık eğitimleri teşkil etmelidir.
Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu
                               Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu
F. Toplumsal Boyut

    45. Türkiye’deki toplum kesimleri arasında, etnik kimlik kaynaklı bir sorun yoktur. Sorun
      şiddete sürüklenmeye çalışılan bir ortamda böyle bir olgunun varmış gibi gösterilmesidir.
    46. İnsanların sosyal barışa inanmaları gerekmektedir. Hepsinden önemlisi yaşanan şiddet
      ortamının sorumlusu olarak bütün halkı gören genellemeci yaklaşım sona erdirilmeli.
      Özellikle, bu hususta yayın yapan medya yönlendirmelerine kapılmamalıdır.
    47. Türk ve Kürt halkı arasında derin ve kalıcı husumetlere yol açabilecek davranışlardan
      kaçınılmalı, kışkırtıcı yayın yapan medya üzerinde sivil baskılar arttırılmalıdır. Mesela,
      farklı etnik gruplardan medya takibi yapan sivil izleme komiteleri oluşturulmalıdır.
    48. Araştırmaya katılanlara göre bölgenin bir diğer sorun kaynağı ağalık sistemidir. Medyada
      yansıtıldığı gibi olmamakla ve bir kısım koruyucu, kollayıcı etkileri olmasına rağmen ağalık
      sistemi eleştirilmektedir. Siyaset ve ticaret ağalar eliyle yapılmaktadır. Sosyal yardımlarda,
      ekonomik yardım ve yatırımlarda ağalık etkisi vardır. Kimi sivil toplum kuruluşları bile
      ağalık sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Bu yapı orta ve uzun vadeli politikalarla
      çözülmelidir. Toprak reformu yapılmalıdır, siyaset ağalık sisteminin dışında kendine imkân
      alanları yaratmalıdır.
    49. Bölgede bir türedi zenginler tabakası oluşmuştur. Bunun olumsuz ekonomik ve sosyal
      yansımaları sıradan halk üzerinde yıpratıcı etkiye sahiptir. Bu sebeple, yardım ve
      yatırımlar  doğrudan   halkın   alacağı  ve  faydalanacağı  şekilde  planlanmalı  ve
      gerçekleştirilmelidir.
    50. STK’lar öncü, yönlendirici, eğitici ve örgütleyici olmalıdırlar. Sorunların çözümünde aktif rol
      alarak, yol gösterici olmalıdırlar.
    51. STK’lar, cemaatler ve dini gruplar bölgenin akil adamları ile birlikte karşılıklı güven
      oluşturma konusunda görev alabilirler.
    52. Kimi medya kuruluşlarının yansıttığı ve zihinlerde oluşturduğu Doğu ve Güneydoğu
      Anadolu ile gerçek Doğu ve Güneydoğu Anadolu birbirinden çok farklı olabilmektedir. Elli
      kişinin yaptığı gösterinin, bütün bölge yapıyormuş gibi algılanacak şekilde sunulması,
      bölge insanına bakışta derin ve sarsıcı etkiler oluşturmaktadır.
1 sur 105

Recommandé

TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları par
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıTÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıUNDP Türkiye
4.1K vues28 diapositives
Zaman açığı ve yoksulluk par
Zaman açığı ve yoksullukZaman açığı ve yoksulluk
Zaman açığı ve yoksullukUNDP Türkiye
1.5K vues17 diapositives
Dünyada yoksulluk ve gelir dağılımı yansımaları özi par
Dünyada yoksulluk ve gelir dağılımı yansımaları öziDünyada yoksulluk ve gelir dağılımı yansımaları özi
Dünyada yoksulluk ve gelir dağılımı yansımaları öziEge University
3.6K vues74 diapositives
Filistinde Direniş Tarihi par
Filistinde Direniş TarihiFilistinde Direniş Tarihi
Filistinde Direniş Tarihihaber
2.3K vues60 diapositives
Şeyh Ahmed Yasin par
Şeyh Ahmed YasinŞeyh Ahmed Yasin
Şeyh Ahmed Yasinhaber
861 vues4 diapositives
Sivil Darbe Gunlukleri par
Sivil Darbe GunlukleriSivil Darbe Gunlukleri
Sivil Darbe Gunluklerihaber
967 vues4 diapositives

Contenu connexe

Plus de haber

Resimlerle Bebek Bakımı par
Resimlerle Bebek BakımıResimlerle Bebek Bakımı
Resimlerle Bebek Bakımıhaber
3.3K vues20 diapositives
II. Abdulhamidin islam birliği siyaseti par
II. Abdulhamidin islam birliği siyasetiII. Abdulhamidin islam birliği siyaseti
II. Abdulhamidin islam birliği siyasetihaber
2.7K vues151 diapositives
Safranbolu par
SafranboluSafranbolu
Safranboluhaber
305 vues26 diapositives
Şadiye OsmanoğLu Babam Abdulhamid Saray Ve Sürgün Yılları par
Şadiye OsmanoğLu Babam Abdulhamid Saray Ve Sürgün YıllarıŞadiye OsmanoğLu Babam Abdulhamid Saray Ve Sürgün Yılları
Şadiye OsmanoğLu Babam Abdulhamid Saray Ve Sürgün Yıllarıhaber
1.7K vues147 diapositives
Hanzala Naci El Ali par
Hanzala Naci El AliHanzala Naci El Ali
Hanzala Naci El Alihaber
898 vues270 diapositives
Gaza Cartoons par
Gaza CartoonsGaza Cartoons
Gaza Cartoonshaber
294 vues120 diapositives

Plus de haber(20)

Resimlerle Bebek Bakımı par haber
Resimlerle Bebek BakımıResimlerle Bebek Bakımı
Resimlerle Bebek Bakımı
haber3.3K vues
II. Abdulhamidin islam birliği siyaseti par haber
II. Abdulhamidin islam birliği siyasetiII. Abdulhamidin islam birliği siyaseti
II. Abdulhamidin islam birliği siyaseti
haber2.7K vues
Safranbolu par haber
SafranboluSafranbolu
Safranbolu
haber305 vues
Şadiye OsmanoğLu Babam Abdulhamid Saray Ve Sürgün Yılları par haber
Şadiye OsmanoğLu Babam Abdulhamid Saray Ve Sürgün YıllarıŞadiye OsmanoğLu Babam Abdulhamid Saray Ve Sürgün Yılları
Şadiye OsmanoğLu Babam Abdulhamid Saray Ve Sürgün Yılları
haber1.7K vues
Hanzala Naci El Ali par haber
Hanzala Naci El AliHanzala Naci El Ali
Hanzala Naci El Ali
haber898 vues
Gaza Cartoons par haber
Gaza CartoonsGaza Cartoons
Gaza Cartoons
haber294 vues
Adem Dergisi par haber
Adem DergisiAdem Dergisi
Adem Dergisi
haber1.7K vues
Gizli Düşman Siyonizm par haber
Gizli Düşman SiyonizmGizli Düşman Siyonizm
Gizli Düşman Siyonizm
haber2.1K vues
Aid Al Adha par haber
Aid Al AdhaAid Al Adha
Aid Al Adha
haber302 vues
What Do Muslims Believe About Allah par haber
What Do Muslims Believe About AllahWhat Do Muslims Believe About Allah
What Do Muslims Believe About Allah
haber18.9K vues
What Is The Purpose Of Life par haber
What Is The Purpose Of LifeWhat Is The Purpose Of Life
What Is The Purpose Of Life
haber1.4K vues
Kur’An Ve SüNnette Aile BirliğInin Korunmasi par haber
Kur’An Ve SüNnette Aile BirliğInin KorunmasiKur’An Ve SüNnette Aile BirliğInin Korunmasi
Kur’An Ve SüNnette Aile BirliğInin Korunmasi
haber2.1K vues
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 1 100 par haber
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 1 100Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 1 100
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 1 100
haber262 vues
Miracle Of Kaaba par haber
Miracle Of KaabaMiracle Of Kaaba
Miracle Of Kaaba
haber13.9K vues
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 301 428 par haber
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 301 428Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 301 428
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 301 428
haber313 vues
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 201 300 par haber
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 201 300Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 201 300
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 201 300
haber497 vues
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 101 200 par haber
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 101 200Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 101 200
Kuran Ve SüNnette Evlilik Dr Muhammed Ebun Nur 101 200
haber423 vues
Yehova Sahitleri Kimdir par haber
Yehova Sahitleri KimdirYehova Sahitleri Kimdir
Yehova Sahitleri Kimdir
haber1.5K vues
FROM PAST TO PRESENT PALESTINIAN MATTER par haber
FROM PAST TO PRESENT PALESTINIAN MATTERFROM PAST TO PRESENT PALESTINIAN MATTER
FROM PAST TO PRESENT PALESTINIAN MATTER
haber350 vues
Sevgili Peygamberimiz par haber
Sevgili PeygamberimizSevgili Peygamberimiz
Sevgili Peygamberimiz
haber467 vues

Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu

 • 1. KENDİ DİLİNDEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu
 • 2. Bu araştırma için tarafından yapılmıştır.
 • 3. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 1. ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 3. EKONOMİK ÖZELLİKLER 4. DOĞU’DA VE DİĞER İLLERDE YAŞAM 5. KÜLTÜREL/ETNİK KONULAR 6. GELENEKLER – TÖRE DİNİ ALGI 7. SİYASİ KONULAR 8. GELECEK 3
 • 4. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 4
 • 5. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” KENDİ DİLİNDEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK VE SOSYAL DURUM RAPORU 5
 • 6. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bu araştırmanın temel amacı, Doğu ve Güneydoğu meselesi çözümüne o bölgede bizzat yaşayan ve o bölgeden göçmüş kişilerin tespit ve önerilerinden yola çıkarak katkı sağlamak ve bu verilerden hareketle bölgeye dair yoksulluğu giderici projeler üretmektir. 6
 • 7. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bu çalışma, Haziran – Eylül 2008 tarihleri arasında yapılmıştır. 7
 • 8. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bugüne kadar hazırlanmış Doğu ve Güneydoğu Raporları derlenmiş, analiz edilerek rapor haline getirilmiştir. 8
 • 9. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Yüzyüze anket tekniği ile 2 ayrı alan araştırması yapılmıştır. 2.1. Doğu Ve Güneydoğu İllerinde Yaşayanlar : 2512 Denek Uygulanan İller : Toplam 17 il 9
 • 10. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Uygulanan İlçeler : Toplam 51 ilçe 10
 • 11. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 2. 2. Batı İllerine Göçmüş Doğu Ve Güneydoğulular Araştırması : 1270 Denekli Uygulanan İller : Toplam 7 il 11
 • 12. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Uygulanan İlçeler: Toplam 45 ilçe 12
 • 13. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Odak grup toplantısı tekniği ile Diyarbakır, Erzurum ve İstanbul’da 3 toplantı, 11 farklı grupla yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği ile 341 görüşme gerçekleştirilmiştir. 1.4.3.1. Odak Grup Toplantıları : Diyarbakır, Erzurum ve İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Akademisyenler, Kültür - Sanat çevresi, Yerel medya temsilcileri gibi kişilerin katılımıyla 3 toplantı yapılmıştır. 13
 • 14. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 1.4.3.2. Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşmeler : 341 birebir derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. 14
 • 15. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 2.1. GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 2.2. HANEHALKININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 15
 • 16. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 2.1. GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Görüşülen kişinin çalışma durumu: 16
 • 17. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Sosyal güvence sahipliği(%) DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR 17
 • 18. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bireylerin sahip oldukları sosyal güvenlik kuruluşları %64.1 %56.7 18
 • 19. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Evli bireylerin evlenme türleri Evli bireylerin yaptıkları nikah türleri 19
 • 20. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Evli bireylerin evlendikleri yaşlar 20
 • 21. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bölgede okuma – yazma kursu açılması durumunda görüşülen bireyin veya aile bireylerinin kursa gitme isteği 21
 • 22. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bölgede Kürtçe okuma – yazma kursu açılması durumunda görüşülen bireyin veya aile bireylerinin kursa gitme isteği 22
 • 23. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Görüşülen bireylerin bölgede meslek edindirme kursu isteme durumları 23
 • 24. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bölgede iş imkanı sağlayacak kurs açılmasını isteyenlerin, istedikleri branşlar *Birden çok cevap alınmıştır. 24
 • 25. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bölgede iş imkanı sağlayacak kurs açılmasını isteyenlerin, istedikleri branşlar 25 *Birden çok cevap alınmıştır.
 • 26. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Görüşülen bireylerin herhangi bir vakfa veya derneğe üyelik durumları(%) 26
 • 27. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 2.2. HANEHALKININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Hanede 15 yaşından küçük bireylerin hastane veya sağlık ocağında doğma durumu 27
 • 28. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Hanede 15 yaşından küçük bireylerin aşılarını yaptırma durumu Aşılarını yaptırdım/yaptırıyorum 28
 • 29. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Hanede 6 - 22 yaş arası bireylerin okula devam etme durumu 29
 • 30. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Hanede 6 -22 yaşa arası okula devam etmeyenlerin okula devam etmeme nedeni: Ekonomik yetersizlik * Birden çok cevap alınmıştır. 30
 • 31. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Hanedeki 6 yaşından büyük bireylerin çalışma durumu Hanede 15 yaşından küçük bireylerin yetim ya da öksüz olma durumu 31
 • 32. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Hanesel özür dağılımı Ortopedik özürlü Zihinsel özürlü Görme özürlü Dile ve konuşma özürlü İşitme özürlü * Birden çok cevap alınmıştır. 32
 • 33. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Hanede doğum esnasında veya doğumu takip eden günlerde ve/veya haftalarda anne veya çocuk ölümü olma durumu 33
 • 34. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Çocuk ölümü sayısı Anne ölümü sayısı *Bu soruya 1 kişi cevap vermemiştir. 34
 • 35. Doğum sırası veya sonrasında çocuk ve anne ölümü sebepleri hakkındaki düşünceler *Birden çok cevap alınmıştır. 35
 • 36. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 36
 • 37. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Ailenin aylık toplam geliri DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 37
 • 38. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Türkiye standartlarına göre kendi gelir durumları için yaptıkları tanımlamalar(%)* 38
 • 39. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Aile gelirinin aile geçimi için yeterli olma durumu*(%) 39
 • 40. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Ekonomik durumun geçen seneye göre değişimi(%) DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 40
 • 41. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Evinizin bir ay geçinmesi için gerekli olan miktar (YTL )(%) 41
 • 42. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Ailede okula gidenleri eğitim masraflarının rahatça karşılanabilme durumu 42
 • 43. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” İkamet edilen konutun mülkiyet durumu 43
 • 44. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Evdeki eşyalar ile ilgili sahiplik oranları(%) (Bu grafik, evinde o eşyadan var olduğunu belirtenlerin yüzdesini göstermektedir.) DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 44
 • 45. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Hanedeki cep telefonu sayısı 45
 • 46. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Hanedeki televizyon sayısı 46
 • 47. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Son altı aydır hanede en çok pişirilen 3 yemek * Birden çok cevap alınmıştır. 47
 • 48. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Batıdaki hanelerin geçim kaynakları *Birden çok cevap alınmıştır. 48
 • 49. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Batıya göç etmeden önce geçim kaynakları (Cevapların yüzdesi – Deneklerin yüzdesi) *Birden çok cevap alınmıştır. 49
 • 50. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Görüşülen kişin veya hane bireylerinin mevsimlik işçi olma durumu DOĞU VE GÜNYEDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR 50
 • 51. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bir iş kurmak amacıyla 5000 YTL'lik bir yardım verilse, iş kurma isteği 51
 • 52. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 5000 YTL yardım verilmesi durumunda kurulabilecek işler 52
 • 53. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 53
 • 54. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Devlet eliyle ya da zorunlu olarak göçe maruz kalmış olma durumu ( DOĞU & GÜNYEDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR) 54
 • 55. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Göçe maruz kalanların kaç yıl önce göç ettikleri 55
 • 56. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Göçe maruz kalanların nereden göç ettikleri 56
 • 57. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Göç etme nedenleri *Birden çok cevap alınmıştır. 57
 • 58. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” İkamet edilen ilde yaşamaktan mutlu olma ve asıl memlekete geri dönme isteği 57,5 *Bu soruya 3 kişi cevap vermemiştir. 58
 • 59. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Göç sonrası uyum sorunu yaşama 59
 • 60. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Günlük hayatta bir sorun ile karşılaşıldığında başvurulan kişi 60
 • 61. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Yaşanan bölgenin temel sorunları 61
 • 62. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Yaşanan bölgenin temel sorunları 62
 • 63. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan sorunlara getirilen tanımlamalar (%) DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 63
 • 64. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Kitle iletişim araçları ve ahlaki-kültürel yozlaşma DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 64
 • 65. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Suriye, Irak ve İran'da yaşayan insanlarla akrabalık durumu* Akraba bulunan ülkeler (Bu soru, Suriye, Irak ve İran'da akrabaları olduğunu belirtenlere sorulmuştur.)?* * Birden çok cevap alınmıştır. 65
 • 66. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 66
 • 67. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Annenin etnik kökeni 67
 • 68. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Babanın etnik kökeni 68
 • 69. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bireyin etnik kökeni (Bu soru, anne ve babasının etnik kökeni farklı olanlara sorulmuştur.) 69
 • 70. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Eşlerin etnik kökeni (Bu soru, evli veya daha önce evlenmiş olanlara sorulmuştur.) 70
 • 71. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Farklı etnik kökenden biri ile evlenmeyi olumlama (%) (Bu soru, bekar olduğunu belirtenlere sorulmuştur.)* DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 71
 • 72. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Ayrımcılığa uğrama durumu(%)* DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 72
 • 73. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Ayrımcılığa uğranılan alanlar (Bu soru, ayrımcılığa uğradığını düşündüğünü belirtenlere sorulmuştur.)* * Birden çok cevap alınmıştır. 73
 • 74. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Ayrımcılık yapanlar (Bu soru, ayrımcılığa uğradığını düşündüğünü belirtenlere sorulmuştur.)* * Birden çok cevap alınmıştır. 74
 • 75. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Din ile olan ilişki seviyesi(%) DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 75
 • 76. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 76
 • 77. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Töre cinayetlerine aileden kurban 77
 • 78. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Berdelin onaylanma durumu DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR YAŞAYANLAR 78
 • 79. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Kızların istenmeyen evlilik durumlarına karşı davranış 79
 • 80. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Birinci dereceden katl durumunda davranış 80
 • 81. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Töre cinayetlerinin sebepleri *Doğu: Doğu ve Güneydoğu İllerinde Yaşayanlar *Diğer: Diğer İllerde Yaşayanlar 81
 • 82. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Töre cinayetleri için önerilen çözümler(%)* *Doğu: Doğu ve Güneydoğu İllerinde Yaşayanlar *Diğer: Diğer İllerde Yaşayanlar 82
 • 83. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Aşirete aidiyet 83
 • 84. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Aşiret kararlarının bağlayıcılığı 84
 • 85. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Çocuk sayısında üst limit 85
 • 86. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 86
 • 87. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” En sevilen 3 siyasi şahıs veya fikir adamı * Birden çok cevap alınmıştır. 87
 • 88. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Özgürce siyasi tercih yapabilme durumu 88
 • 89. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Siyasal temsilde kim önde?(%) 89
 • 90. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) konusundaki tavrı (%)* DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 90
 • 91. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Bazı ülkelere yakınlık hissetme durumu 91
 • 92. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” 92
 • 93. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Mutluluk seviyesi 93
 • 94. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Hükümetin yeni açıkladığı GAP Eylem Planı'ndan haberdar olma durumu 94
 • 95. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” GAP Eylem Planı’nın faydası (DOĞU & GÜNYEDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR) KENDİNİZ İÇİN 95
 • 96. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Gelecek tahayyülleri ve umut(%) DOĞU & GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YAŞAYANLAR DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR 96
 • 97. “Kendi Dilinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu” Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri 97
 • 99. 2008 KENDİ DİLİNDEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK VE SOSYAL DURUM RAPORU 1
 • 100. Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu Giriş Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşanan sorunlarla ilgili tespit ve çözümler düşünülür ve ifade edilirken meselenin ne olarak tanımlandığı, hangi kavramların kullanıldığı çok önemlidir. Zira, quot;Kürt sorunuquot; dendiğinde, Kürtlerin genelini içine alan negatif bir durumdan söz edilir; quot;Güneydoğu meselesiquot; dendiğinde, mahiyeti her ne ise quot;meselequot; Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile sınırlandırılmış olur; quot;Terörquot; vurgusu yapıldığında sorunun diğer boyutları göz ardı edilip bütün mesele güvenlik ve asayiş zeminine indirgenmiş olur. quot;Terörquot;le beraber quot;bölücülük, dış düşmanların Türkiye'yi parçalamak istemesiquot; vb. teşh isler de 'haklılık' zemini bulmaya başlar. Bu sebeple, ilk iş olarak zihinlerimizi kavramların daraltıcı ve sınırlandırıcı etkisinden kurtarmak gerekir. Bölgenin sorunları iç içe geçmiş durumdadır. Bu bakımdan mesele çok özneli, çok katmanlı ve çok sebepli olarak algılanmak ve anlaşılmak zorundadır. Dolayısıyla, konuyu tekil ve indirgemeci bakış açılarıyla sadece ekonomik ya da sadece etnik veya demokratik vb. yönüyle ele almanın kimseye bir faydası olmaz. Araştırma verileri bölge halkının, meseleyi temel olarak önem sırasıyla aşağıdaki bağlamlarda ele aldığını ortaya koymaktadır. • Ekonomik Boyut • Etnik Boyut • Şiddet/Terör Boyutu • Demokrasi ve İnsan Hakları Boyutu • Eğitim Boyutu • Toplumsal Boyut
 • 101. Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu Araştırma Verilerine Göre Sorunların Bağlamları ve Çözüm Önerileri A. Ekonomik Boyut 1. Bölge halkı sorunların kaynağını birinci derecede ekonomik faktörlerle tanımlamaktadır. Bunlar içinde de işsizlik başı çekmektedir. 2. Bölgenin ekonomik geri kalmışlığına köklü, kalıcı ve sahici çözümler bulunmalı, bölge devletleri ile vize ve gümrük ilişkileri kolaylaştırılmalı, sınır ticareti geliştirilmelidir. 3. Bölge için ve bölgeye özgü mikro ölçekli kalkınma modelleri, sosyal politikalar ve istihdam politikası geliştirilmelidir. Bu politikaların içten bir bakışla hazırlanması zorunludur. Üst ve uzak bakışlı projeler tutmamaktadır. Bölgenin dokusu, bu paralelde yapılan işleri dışlamaktadır. 4. Bölge iklim yapısı ve diğer özellikleriyle yoksulluğu hak etmiyor. GAP projesi, bir sosyal proje olarak ele alınıp, bölgenin yaralarının sarılmasında kullanılmalıdır. 5. Doğu ile Batı bölgeleri arasında başlamış bulunan sivil yardımlaşma köprüleri güçlendirilmeli, bu etkinliklere devam edilmelidir. Bu bağlamda devlet STK’ların önünü açmalı ve onları daha etkin kılmalıdır. 6. Ergenekon türü yapılanmalar ile Güneydoğudaki sorun arasında bir bağlantı bulunduğu düşünülmektedir. Bölgedeki sorun iyice derinleşsin diye gayret eden örgütlenmeler mevcuttur. Bu tür yapılanmalar tasfiye edilmelidir. 7. Bölgenin sosyoekonomik yapısının üst sınıfını oluşturan ve bölgeyi kalkındıracak olan kanaat önderleri büyük şehirlere göç etmiştir. Bunu diğer nüfus takip etmiştir. Vaki olan insan göçü, beyin göçü ve sermaye göçü sebebiyle kırsal bölgelerin insansızlaştırılması, yoksulluğun ve başka sorunların diğer bir sebebidir. 8. Suriye, Irak ve İran gibi komşu ülkelerin sınır bölgeleriyle beşerî, turistik, ekonomik, ticarî, kültürel vb. ilişkiler geliştirilmelidir. Özellikle Irak’taki Kürt yerleşim bölgeleri ve yönetimi ile iyi ilişkiler kurulmalı ve geliştirilmeli. Yasadışı silah, insan ve uyuşturucu trafiği üzerindeki kontroller, doğal ekonomik ilişkileri zedeleyecek şekilde yürütülmemelidir. 9. Parçalanmış bulunan ailelerin birleştirilmesine imkân tanınmalıdır. Bu ailelerin varsa ikinci ülkedeki mal ve mülkiyet varlıkları teminat altına alınmalıdır. 10. Bölgenin ekonomik yapısı çevre devletlerle oluşacak sınır ticareti ile güçlendirilebilir. Tarih boyunca bölge ticareti hiç bu kadar kopuk olmamıştı. Bölgede yaygın bir sınır ticareti ağı kurularak pazar büyütülebilir; bu durum fuarlarla desteklenebilir. 11. Bölgenin en temel ekonomik varlığı tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. Bu sebeple zorunlu göçle kente gelen insanlar ağırlıklı olarak eğitimsiz kesimden olmuştur. Eğitimsiz insanlar yeni şehre ve yeni işlere uyum sağlayamamıştır.
 • 102. Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu 12. Göç bölgenin sosyal dokusunu bozmuştur. Köylerden boşalıp gelen kalabalıklar bölgede yer alan kentlerdeki gecekondulaşmayı kontrol edilemez boyutlara taşımış, yurtsuz ve işsiz insanlar, şehir yaşamında problemleri arttırmıştır. 13. Kırsal bölgeden kentlere göç edenler için kapsamlı bir geriye dönüş programı hazırlanmalı. Bir kısım insanlar kent yaşamının rahatlığına alışmış ve geriye dönmek istemiyor olabilir. Konunun hukuki ve sosyal boyutları düşünülerek geniş çerçeveli bir program uygulanmalıdır. 14. Bölgedeki yoksulluk ve diğer ekonomik problemlerin bir nedeni de ulaşım yollarının yeterli olmamasıdır. Bölge en kısa zamanda her türlü ulaşım imkânlarına kavuşturulmalıdır. 15. Sosyal yardımlarda, halkı tembelleştirecek yöntemlerden kaçınılmalıdır. Çalışmadan geçinen bir sınıf oluştuğundan, sosyal yardımlar çok dikkatli yapılmalı; halkı alan değil onları üretken kılan mesleki eğitimler verilmelidir. Yoksulluk sorunu geçici bireysel yardımlarla değil, istihdamla giderilmelidir. 16. Bölgedeki sanayi yatırımları tarım ve hayvancılığı destekler nitelikte olmalıdır. Teşvikler verilirken, eğitici ve öğretici bir yöntem takip edilmelidir. 17. Bir yandan sosyal riski azaltma programları başlamıştır. Doğrudan yardımlar yerine bu tür istihdam ve meslek kazandırıcı işlere yönelmek gerekir. Bu konuda olumlu uygulamalar geliştirilerek ve yaygınlaştırılarak devam ettirilmelidir. B. B. Etnik Boyut 18. Araştırmamıza göre bölge halkı soruna, ikinci sırada, “Kürt sorunu” tanımlaması yapmaktadır. Ancak, Kürt sorununun tanımlanması, resmi politika olarak “Kürt kimliğinin tanınması” ve “Kürtçe dilinin serbestleştirilmesi” olarak yapılmaktadır. Bu yapılırken, ülke bütünlüğünün korunmasına da özellikle vurgu yapılmaktadır. 19. Ulus devlet bölgeye tekelci bir bakış açısıyla bakmaktadır. Bölgede yaşayan insanlar, biz Türk’üz, Kürt’üz ama hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız; askere gidiyoruz, vergi veriyoruz; bu ülke Doğusuyla Batısıyla birdir, Doğu batınca Batı da zarar görür demektedir. Bu mesaj karşılıksız bırakılmamalıdır. 20. Kimlik tanınmasının, her kademe ve alana yansıması sağlanmalı. Belki, anayasada şu veya bu kimlik yer almaz, ama şu veya bu kimlik beyanı ve talebinin önündeki yasal ve anayasal engeller ortadan kaldırılabilir. Bunun için form anlamında üniter yapıyı değiştirmek gerekmez, belki bugüne kadar ısrarlı olunan yaklaşımlara daha eleştirel bakılabilir.
 • 103. Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu 21. Resmi dil Türkçe olmak üzere, isteğe bağlı ana dil veya ana dilde eğitim yapma imkânları Kürtçe veya başka dil konuşan gruplar için tanınmalıdır. Ayrıca Kürtçe seçmeli ders olarak okutulabilir. İleri bir adım olarak üniversitelerimizden birinde Kürdoloji enstitüsü kurulabilir. 22. İsteğe bağlı olarak bütün dil grupları, medya yoluyla kendilerini görünür kılmak isterlerse (gazete, dergi, kitap, tv, radyo, kaset, video, film, cd, dvd, internet vs.) engellerle karşılaşmamalıdırlar. Bu çerçevede TRT'de Kürtçe kanal faaliyete geçmeli, özel televizyon yayınlarına izin verilmelidir. Başka diller için de TRT'de yayın saatleri konulabilir, isteğe bağlı olarak konulmalıdır. 23. Etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyen kesimlere göre çözüm; etnik kimliğin fırsat eşitliğine engel teşkil etmemesi; objektif liyakat, hizmet, ehliyet ve fayda kıstas seçilerek, gizli veya dolaylı ayrımcılıklara karşı etkili mücadele edilmesidir. 24. Yerel ve tarihsel isimler iade edilebilir; köy, dağ, tepe, göl, bölge, nehir, otlak, mezra, ova, yayla, şahıs, aşiret v.b. için eski ismi veya çift isim (Türkçe ve Kürtçe) kullanılabilir. C. Şiddet/Terör Boyutu 25. Sorun, bölge insanı tarafından üçüncü sırada “terör sorunu” olarak tanımlamaktadır. Yani, sorun “ekonomik sorun” veya “Kürt sorunu” değil, “terör sorunudur” denilmektedir. 26. Şiddetin sona erdirilmesi çabaları bir yana, sorunun kaynaklarına inip sahici ve kalıcı çözümler bulunup hayata geçirilmesi ve sorunun sosyolojik temellerine inilmesi zorunludur. 27. Fiilen kan dökmemiş olup dağa çıkmış herkes için kapsamlı bir af çıkarılmalıdır. 28. Halkımızın genelinde ortak payda olan dinin adil, birleştirici ve bütünleştirici gücünden yararlanılmalı, kardeşlik ve işbirliği ruhu güçlendirilmeli, birlik ve beraberliğin bölünme ve parçalanmadan daha yararlı ve hayırlı olduğu fikri anlatılmalı; bu bir eğitim politikası olarak alınmalıdır. D. Demokrasi ve İnsan Hakları Boyutu 29. Bölge insanına göre sorun, dördüncü sırada “demokratik olup olmama sorunu”dur. Devletin üst bakışında Kürtleri bir sorun olarak görme ön yargısı vardır. Bu ön yargı terk edilmeli. Ön yargılar terk edilince nelerin olabileceği bazı güzel örneklerle tecrübe edilmiştir. Gaffar Okkan’ın ortaya koymuş olduğu yaklaşım, bölgede adalet ve demokrasi sorunu olduğunu ama istenirse çözülebileceğini göstermiştir. 30. Bu bağlamda onarıcı adalet sisteminin kurulması gerekir. Bölgenin kırılgan yapısından dolayı insanlar kolay suçlanmaktadırlar. Güven veren, onaran, kabul görmüş bir adalet mekanizması öncelikli faydalar oluşturabilir. 31. Yerel yönetimler güçlendirilmelidir. Katı merkeziyetçilikten vazgeçilmeli, merkezi politik otoriteyi zedelemeden yerinden yönetime geçilmelidir.
 • 104. Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu 32. Katı, modernleştirici ulus devlet bakışı, yerini, yine üniter ama daha esnek, yapıcı, paylaşımcı, yereli ve bireyi önemseyen bir modele bırakmalıdır. 33. Konuya egemenlik meselesi olarak bakanlar vardır. Bu bakış açısı halkı devreden çıkaran bir bakış açısıdır. Bundan kaçınılması gereklidir. 34. İnsan haklarına tam riayet edilmelidir. Her türlü etnik ve bölgesel ayırımlara son verilmelidir. Baskı, işkence, hukuk ihlalleri ve özel uygulamalara son verilmeli, faili meçhuller aydınlatılmalıdır. 35. Güneydoğu’da PKK’nın varlığı, ülkeyi güvenlik eksenli politikalara mahkum etmekte, bu da uzun vadede tüm ülkenin demokratikleşmesinin önünde bir engel teşkil etmektedir. 36. Irkçılığı ve nefreti körükleyen tutum ve davranışlara karşı tavizsiz önlemler alınırken, sorunun kendisi ve çözüm yollarıyla ilgili sağlıklı tartışmalar yapılmalı, ifade özgürlüğü özenle korunmalı, demokrasi müzakereci siyaset temelinde geliştirilmelidir. 37. Devlet ile halk arasında karşılıklı güven ortamının tesis edilmesi gerekmektedir. Devlet hep ilk adımı halktan beklememelidir. Bölge halkı atılan olumlu bir adımı çabuk algılar ve o da devlete doğru adım atar. 38. Bölge devletten çok şey beklemektedir. Bu durum aslında çözüm umuduna işarettir. Devletin çok eleştirilmesi çözüm odağının orası olmasındandır. Soruna bütüncül yaklaşan bir zihniyet problemin üstesinden gelebilir. 39. Siyasi partiler temsil biçimlerini yeniden gözden geçirmek zorundadırlar. Bünyelerini ağalardan, aşiretlerden ve türedi zenginlerden oluşan siyasal nitelikten arındırmalı. E. Eğitim Boyutu 40. Bölgenin en öncelikli sorunlarından biri eğitim sorunudur. Okullaşma oranı yükseltilmeli ve okullara ulaşım imkânları geliştirilmelidir. 41. Eğitim, toplumsal barışa katkı sağlayacak bir içerikle toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmalı. Bu çerçevede, dini eğitimin birleştirici olma özelliği göz önünde bulundurulmalı. 42. Eğitim, tıpkı yatırım konusu gibi, güvenlik meselesi ile iç içe geçmiş olduğundan kısır bir döngüye kurban gitmekte ve sorunlar çözümsüz kalmaktadır. 43. Eğitim kurumları Türkiye’nin her yanındaki kardeş okullar eliyle yenilenebilir. Bu çerçevede pek çok STK el ele vererek işbirliğine gitmelidir. 44. Halka mesleki teknik eğitimler verilmelidir. Mesleki eğitimin önemli bir yanını, tarım ve hayvancılık eğitimleri teşkil etmelidir.
 • 105. Kendi Dilinden Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Yoksulluk Ve Sosyal Durum Raporu F. Toplumsal Boyut 45. Türkiye’deki toplum kesimleri arasında, etnik kimlik kaynaklı bir sorun yoktur. Sorun şiddete sürüklenmeye çalışılan bir ortamda böyle bir olgunun varmış gibi gösterilmesidir. 46. İnsanların sosyal barışa inanmaları gerekmektedir. Hepsinden önemlisi yaşanan şiddet ortamının sorumlusu olarak bütün halkı gören genellemeci yaklaşım sona erdirilmeli. Özellikle, bu hususta yayın yapan medya yönlendirmelerine kapılmamalıdır. 47. Türk ve Kürt halkı arasında derin ve kalıcı husumetlere yol açabilecek davranışlardan kaçınılmalı, kışkırtıcı yayın yapan medya üzerinde sivil baskılar arttırılmalıdır. Mesela, farklı etnik gruplardan medya takibi yapan sivil izleme komiteleri oluşturulmalıdır. 48. Araştırmaya katılanlara göre bölgenin bir diğer sorun kaynağı ağalık sistemidir. Medyada yansıtıldığı gibi olmamakla ve bir kısım koruyucu, kollayıcı etkileri olmasına rağmen ağalık sistemi eleştirilmektedir. Siyaset ve ticaret ağalar eliyle yapılmaktadır. Sosyal yardımlarda, ekonomik yardım ve yatırımlarda ağalık etkisi vardır. Kimi sivil toplum kuruluşları bile ağalık sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Bu yapı orta ve uzun vadeli politikalarla çözülmelidir. Toprak reformu yapılmalıdır, siyaset ağalık sisteminin dışında kendine imkân alanları yaratmalıdır. 49. Bölgede bir türedi zenginler tabakası oluşmuştur. Bunun olumsuz ekonomik ve sosyal yansımaları sıradan halk üzerinde yıpratıcı etkiye sahiptir. Bu sebeple, yardım ve yatırımlar doğrudan halkın alacağı ve faydalanacağı şekilde planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. 50. STK’lar öncü, yönlendirici, eğitici ve örgütleyici olmalıdırlar. Sorunların çözümünde aktif rol alarak, yol gösterici olmalıdırlar. 51. STK’lar, cemaatler ve dini gruplar bölgenin akil adamları ile birlikte karşılıklı güven oluşturma konusunda görev alabilirler. 52. Kimi medya kuruluşlarının yansıttığı ve zihinlerde oluşturduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile gerçek Doğu ve Güneydoğu Anadolu birbirinden çok farklı olabilmektedir. Elli kişinin yaptığı gösterinin, bütün bölge yapıyormuş gibi algılanacak şekilde sunulması, bölge insanına bakışta derin ve sarsıcı etkiler oluşturmaktadır.