Giới thiệu phần mềm iQB Cat 8.0

School@net
11 Oct 2016
Giới thiệu phần mềm iQB Cat 8.0
Giới thiệu phần mềm iQB Cat 8.0
1 sur 2

Contenu connexe

Tendances

Giới thiệu, tập huấn GV về iQB, Cùng học và iCloudTest.Giới thiệu, tập huấn GV về iQB, Cùng học và iCloudTest.
Giới thiệu, tập huấn GV về iQB, Cùng học và iCloudTest.Bùi Việt Hà
Giới thiệu giải pháp phần mềm Ngân hàng câu hỏi iQB 8.0Giới thiệu giải pháp phần mềm Ngân hàng câu hỏi iQB 8.0
Giới thiệu giải pháp phần mềm Ngân hàng câu hỏi iQB 8.0Bùi Việt Hà
School@net 15 nămSchool@net 15 năm
School@net 15 nămBùi Việt Hà
Giới thiệu iQB 7.0 và dịch vụ kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTestGiới thiệu iQB 7.0 và dịch vụ kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest
Giới thiệu iQB 7.0 và dịch vụ kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTestBùi Việt Hà
Giới thiệu giải pháp phần mềm iQB 7.0, iCloudTest và GeoMathGiới thiệu giải pháp phần mềm iQB 7.0, iCloudTest và GeoMath
Giới thiệu giải pháp phần mềm iQB 7.0, iCloudTest và GeoMathBùi Việt Hà
Giới thiệu tổng quan dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest Giới thiệu tổng quan dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest
Giới thiệu tổng quan dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest Bùi Việt Hà

Tendances(20)

Similaire à Giới thiệu phần mềm iQB Cat 8.0

Tập huấn phần mềm Công cụ dành cho GV THCS, THPTTập huấn phần mềm Công cụ dành cho GV THCS, THPT
Tập huấn phần mềm Công cụ dành cho GV THCS, THPTBùi Việt Hà
Thong cao bao_chiThong cao bao_chi
Thong cao bao_chiBùi Việt Hà
Articulate quizmakerArticulate quizmaker
Articulate quizmakerPhụng Lâm Thanh
Giới thiệu phần mềm TKB 9.0Giới thiệu phần mềm TKB 9.0
Giới thiệu phần mềm TKB 9.0Bùi Việt Hà
Slide bài giới thiệu Cùng họcSlide bài giới thiệu Cùng học
Slide bài giới thiệu Cùng họcBùi Việt Hà
Slide bài giới thiệu và tập huấn sử dụng trang Cùng họcSlide bài giới thiệu và tập huấn sử dụng trang Cùng học
Slide bài giới thiệu và tập huấn sử dụng trang Cùng họcBùi Việt Hà

Similaire à Giới thiệu phần mềm iQB Cat 8.0(20)

Plus de Bùi Việt Hà

Tập huấn, giới thiệu TKB 10.0 bản đầy đủ.Tập huấn, giới thiệu TKB 10.0 bản đầy đủ.
Tập huấn, giới thiệu TKB 10.0 bản đầy đủ.Bùi Việt Hà
Lệnh tạo đa đề kiểm tra trong iQB 8.0Lệnh tạo đa đề kiểm tra trong iQB 8.0
Lệnh tạo đa đề kiểm tra trong iQB 8.0Bùi Việt Hà
Giới thiệu phần mềm Geogebra 5.0Giới thiệu phần mềm Geogebra 5.0
Giới thiệu phần mềm Geogebra 5.0Bùi Việt Hà
Thiết kế bài giảng bằng videoThiết kế bài giảng bằng video
Thiết kế bài giảng bằng videoBùi Việt Hà
Thiết kế bài giảng điện tử, elearning. Cơ bản.Thiết kế bài giảng điện tử, elearning. Cơ bản.
Thiết kế bài giảng điện tử, elearning. Cơ bản.Bùi Việt Hà
Giới thiệu nhanh phần mềm bảng tương tác ActivInspireGiới thiệu nhanh phần mềm bảng tương tác ActivInspire
Giới thiệu nhanh phần mềm bảng tương tác ActivInspireBùi Việt Hà

Plus de Bùi Việt Hà(20)

Dernier

Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...luanvantrust
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...luanvantrust
CHUNG MINH HOAN CHINH ĐINH LY LON FERMAT .pdfCHUNG MINH HOAN CHINH ĐINH LY LON FERMAT .pdf
CHUNG MINH HOAN CHINH ĐINH LY LON FERMAT .pdfbkhnb8
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm BaiduHướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baiduluanvantrust
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang ChilePhân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chileluanvantrust
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdfMaiKhang3

Dernier(20)

Giới thiệu phần mềm iQB Cat 8.0