Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hagshama heb

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Hagshama eng
Hagshama eng
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 77 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Hagshama heb (20)

Publicité

Hagshama heb

 1. 1. 11.1 ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‚‫החדש‬ ‫‘מהדור‬ ‫השקעות‬ ‫קרן‬ 01
 2. 2. 11.2 ‫החזון‬ ‫הגשמת‬ 02 2009 ‫בשנת‬ ‫נוסדה‬ ‫המובילים‬ ‫מן‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫בבעלות‬ ‫בישראל‬ ‫בהצלחה‬ ‫הושלמו‬ ‫גיוסים‬ 125 ‫עצמי‬ ‫הון‬ ‫גיוסי‬ ‫היקף‬ ‫ש”ח‬ ‫מיליון‬ 800 -‫כ‬ (Equity) ‫עסקים‬ ‫מחזור‬ ‫ש”ח‬ ‫מיליארד‬ 3 -‫כ‬ ‫סגור‬ ‫במאגר‬ ‫רשומים‬ ‫משקיעים‬ 13,000 ‫מעל‬
 3. 3. 11.3 ‫להצלחה‬ ‫שותפים‬ .‫מבטיחות‬ ‫ויוזמות‬ ‫עסקיות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫ומינוף‬ ‫לפיתוח‬ ‫השקעות‬ ‫קרן‬ ‫להקמת‬ ‫חברו‬ ,‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫מן‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫הקרן‬ ‫ומייסד‬ ‫נשיא‬ | ‫כץ‬ ‫אבי‬ ‫לשעבר‬ ‫ובעלים‬ ‫מייסד‬ .‫והקמעונאות‬ ‫היזמות‬ ‫בתחום‬ ‫עשיר‬ ‫רקע‬ ‫בעל‬ ‫החברות כפר‬ ‫את‬ ‫תחתיה‬ ‫שריכזה‬ ”‫כחול‬ ‫ריבוע‬ ‫“בי‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫החברות‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫בייבי‬ ‫ד”ר‬ ,‫בדולר‬ ‫כלי-בית, הכל‬ ‫השעשועים, ששת‬ .‫פורצלן‬ ‫ונעמן‬ ‫טקסטיל‬ ‫ורדינון‬ ‫הציבוריות‬ ‫וריכזה‬ ‫התינוקות והצעצועים‬ ,‫כלי-הבית‬ ‫את תחום‬ ‫הובילה‬ ‫הקבוצה‬ .₪ ‫מיליון‬ ‫מאות‬ ‫של שמונה‬ ‫בהיקף‬ ‫שנתי‬ ‫מכירות‬ ‫מחזור‬ ‫ל”קבוצת‬ ‫החברה‬ ‫נמכרה‬ ,‫מבריקים‬ ‫עסקיים‬ ‫מהלכים‬ ‫סדרת‬ ‫לאחר‬ ‫בהמשך‬ .‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫ביותר‬ ‫משמעותיים‬ ‫רווחים‬ ‫חלוקת‬ ‫אלון”, תוך‬ .‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫להקמת‬ ‫שהוביל‬ ‫אסטרטגי‬ ‫למהלך‬ ‫אונגר‬ ‫גיל‬ ‫עם‬ ‫התאחד‬ ‫מוביל‬ ‫ויזם‬ ‫חברות‬ ‫מנהל‬ ,‫ההשקעות‬ ‫ועדת‬ ‫יו”ר‬ | ‫אונגר‬ ‫גיל‬ .‫בישראל‬ ”‫ו”איקאה‬ ”‫פארם‬ ‫“סופר‬ ‫החברות‬ ‫ומפתחי‬ ‫מראשוני‬ ‫יוצאות-דופן‬ ‫שיא‬ ‫לתוצאות‬ ”‫כחול‬ ‫“ריבוע‬ ‫חברת‬ ‫הגיעה‬ ,‫ניהולו‬ ‫תחת‬ .‫מובילות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫לחברות‬ ‫בהשוואה‬ ‫אף‬ ,‫המזון‬ ‫בתחום קמעונאות‬ .‫חברת ניו-פארם‬ ‫שימש כיו”ר‬ ‫האחרון‬ ‫בתפקידו‬ ‫כספים‬ ‫סמנכ”ל‬ CPA | ‫רוזנברג‬ ‫הדסה‬ ‫בחברות‬ ‫ודירקטורית‬ ‫השקעות‬ ‫ארזים‬ ‫דירקטוריון‬ ‫יו”ר‬ ,‫חשבון‬ ‫רואת‬ ‫ברשות‬ ,‫ממשלתיות‬ ‫בחברות‬ ‫דירקטורית‬ ‫בעבר‬ .‫מים‬ ‫ובתאגידי‬ ‫ציבוריות‬ ‫כיהנה‬ ‫האחרון‬ ‫בתפקידה‬ .‫המשפטים‬ ‫במשרד‬ ‫עיזבונות‬ ‫ובועדת‬ ‫הנמלים‬ .‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫במשרד‬ ‫כשותפה‬ ‫כן‬ ‫ולפני‬ ”‫כחול‬ ‫ריבוע‬ ‫“בי‬ ‫קבוצת‬ ‫כחשבת‬ ‫הקרן‬ ‫יו”ר‬ | ‫שמש‬ ‫חנן‬ ‫בהתמחות‬ – ‫דב‬ ‫בר‬ ,‫שמש‬ ,‫אהרוני‬ - ‫במשרד עו”ד‬ ‫בכיר‬ ‫ושותף‬ ‫בעלים‬ ‫פרטית‬ ‫ייצוא‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ומנכ”ל‬ ‫בעלים‬ .‫בנדל”ן‬ ‫ובפרט‬ ‫העסקי‬ ‫בתחום‬ .‫מישראל‬ ‫טרייה‬ ‫אקזוטית‬ ‫חקלאית‬ ‫לתוצרת‬ ‫משלושים‬ ‫יותר‬ ‫על‬ ‫המתפרסת‬ ‫בינלאומית‬ ‫שיווק‬ ‫רשת‬ ‫פיתח‬ .‫מפיצים‬ ‫אלפים‬ ‫מעשרת‬ ‫למעלה‬ ‫מדינות וכוללת‬ 10 – ‫כ‬ ‫במשך‬ ‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫ייחודיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫בקבע‬ ‫שירות‬ .‫שנים‬ ‫עסקים‬ ‫ואיש‬ ‫יזם‬ | ‫לאופר‬ ‫יצחק‬ ‫ממקימי‬.‫וחשבונאות‬‫בכלכלה‬‫בר-אילן‬‫אוניברסיטת‬‫בוגר‬,‫עסקים‬‫ואיש‬‫יזם‬ ‫חברת‬ ‫בניהול‬ ‫שותף‬ .‫הראשון‬ ‫מיומה‬ ‫החל‬ ,‫משותף‬ ‫“ששת” ומנכ”ל‬ ‫רשת‬ .‫רשתי‬ ‫בשיווק‬ ‫ומומחה‬ ”‫“סלבו‬ ‫בארץ לכלי-בית‬ ‫הגדולה‬ ‫היבוא‬ 03 ‫מנכ”ל‬ | ‫רוט‬ ‫ערן‬ ‫בהיקפים‬ ‫מורכבים‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫ייזום‬ ,‫עסקי‬ ‫בפיתוח‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ .‫ובחו”ל‬ ‫בארץ‬ ‫מובילות‬ ‫בחברות‬ ‫ומכירות‬ ‫יזמות‬ ,‫משמעותיים‬ ‫רשת‬ ‫וניהל‬ ‫הקים‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫ארה”ב‬ ,‫בניו-יורק‬ ‫הנדל”ן‬ ‫בשוק‬ ‫פעל‬ ‫בעבר‬ .‫בישראל‬ ‫בבעלותו‬ ‫מזון‬ ‫וכן‬ ‫התשתיות‬ ‫בתחום‬ ‫בינ”ל‬ ‫במכירות‬ ‫התמקד‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬ ‫תוך‬ ,‫בארץ‬ ‫הנדל”ן‬ ‫מתחום‬ ‫בפרויקטים‬
 4. 4. 11.4 :‫רבים‬ ‫מיתרונות‬ ‫ליהנות‬ ‫למשקיע‬ ‫המאפשר‬ ,‫אישית‬ ‫בהתאמה‬ ,‫ייחודי‬ ‫אד-הוק‬ ‫השקעות‬ ‫מודל‬ ‫מציגה‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ .‫מגודר‬ ‫בסיכון‬ ‫גבוהות‬ ‫תשואות‬ / .‫בפועל‬ ‫להשקעה‬ ‫עד‬ ‫המשקיע‬ ‫אצל‬ ‫נשאר‬ ‫הכסף‬ / .‫ההשקעות‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫אפשרות‬ / .‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫ומידע‬ ‫מלאה‬ ‫שקיפות‬ / .‫אדיר‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫המקנה‬ ,‫ומנוסה‬ ‫מקצועית‬ ‫מעטפת‬ / .‫התחייבות‬ ‫וללא‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הצטרפות‬ / ‫להגשמה‬ ‫מודל‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫מנוסה‬ ‫מקצועית‬ ‫מעטפת‬ ‫לצד‬ ‫איתן‬ ‫כלכלי‬ ‫חוסן‬ ‫למשקיע‬ ‫המקנה‬ ,”‫החדש‬ ‫“מהדור‬ ‫השקעות‬ ‫בית‬ ‫הינה‬ ‫הגשמה‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ .‫מראש‬ ‫הסיכונים‬ ‫וגידור‬ ‫עסקיות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫זיהוי‬ ‫המאפשר‬ ‫ניסיון‬ .‫ורב‬ ‫מוכח‬ ‫וניסיון‬ ‫מוניטין‬ ‫בעלי‬ ,‫מובילים‬ ‫ויזמים‬ ‫נסיבות‬ ‫עם‬ ‫ופרגמטית‬ ‫אישית‬ ,‫מקצועית‬ ‫התמודדות‬ ‫מאפשר‬ ,”‫העסק‬ ‫על‬ ‫ידם‬ ‫את‬ ‫“לשים‬ ‫או‬ ,‫יצירתיים‬ ‫מהלכים‬ ‫לבצע‬ ‫ההנהלה‬ ‫נכונות‬ .‫המשקיע‬ ‫של‬ ‫באינטרס‬ ‫מתמדת‬ ‫התחשבות‬ ‫תוך‬ ,‫משתנות‬ 04
 5. 5. 11.5 ‫בתהליך‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫רבים‬ ‫למשקיעים‬ ‫מאפשרת‬ ₪ 100,000 ‫בסך‬ ‫ההשקעה‬ ‫יחידות‬ ‫באמצעות‬ ‫השקעה‬ .‫למינימום‬ ‫הסיכון‬ ‫הקטנת‬ ‫תוך‬ ,‫גבוהות‬ ‫מתשואות‬ ‫וליהנות‬ ‫משמעותי‬ ‫בהיקף‬ ‫השקעה‬ .‫משקיעים‬ ‫עבור‬ ‫יתרונות‬ ‫המקנה‬ ‫השקעה‬ ‫מודל‬ ‫מציגה‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‘‫מאמין‬ ‫ה’אני‬ .‫שלהן‬ ‫הפיזור‬ ‫אופן‬ ‫ואת‬ ‫השקעותיו‬ ‫את‬ ‫בעצמו‬ ‫לבחור‬ ‫ללקוח‬ ‫לאפשר‬ .‫אישי‬ ‫שירות‬ ‫ועל‬ ‫ההשקעה‬ ‫תהליך‬ ‫בכל‬ ‫מלאה‬ ‫שקיפות‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ .‫ומקצועיות‬ ‫מצוינות‬ ‫של‬ ‫מחמירות‬ ‫מידה‬ ‫באמות‬ ‫שעומדות‬ ‫חברות‬ ‫לבחור‬ .‫נמוך‬ ‫בסיכון‬ ,‫ומגוונות‬ ‫אטרקטיביות‬ ‫השקעה‬ ‫אפשרויות‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫להציג‬ 05
 6. 6. 11.6 ‫הקרן‬ .‫מחמירות ביותר‬ ‫באמות מידה‬ ‫שעומדות‬ ,‫מובחרות‬ ‫לחבריה השקעות‬ ‫להציג‬ ‫מקפידה‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫להשקעה‬ ‫בקשה‬ ‫להשקעה. כל‬ ‫בקשה‬ ‫הוגשה‬ ‫לגביהן‬ ‫היוזמות‬ ‫לכל‬ ‫ומקיף‬ ‫יסודי‬ ‫עסקי‬ ‫אבחון‬ ‫מבצעת הליך‬ :‫הבאות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬ ‫לעמידתה‬ ‫נדחית, בהתאם‬ ‫או‬ ‫מאושרת‬ .‫נמוך‬ ‫ובסיכון‬ ‫גבוה‬ ‫הצלחה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלות‬ ,‫איכותיות‬ ‫בהשקעות‬ ‫מתמקדת‬ ‫הקרן‬ ‫מוצלחים‬ ‫ביצועים‬ / ‫ברור‬ ‫פוטנציאל‬ / ‫מוכשרת‬ ‫הנהלה‬ / ‫מבוססת‬ ‫עסקית‬ ‫תכנית‬ / ‫גבוהות‬ ‫צפויות‬ ‫תשואות‬ / ‫ההשקעות‬ ‫בחינת‬ ‫אסטרטגיית‬ 06
 7. 7. 11.7 ‫השקעה‬ ‫בחינת‬ ‫תהליך‬ ‫לבחינה‬ ‫מיזם‬ ‫לקבלת‬ ‫זרימה‬ ‫תרשים‬ ‫הגשמה‬ ‫לקרן‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫ראשונית‬ ‫פניה‬ :‫המפרט‬ ‫סטטוס‬ ‫שאלון‬ ‫מילוי‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההשקעה‬ ‫והיקף‬ ‫המיזם‬ ‫מטרות‬ ,‫העיסוק‬ ‫תחום‬ ‫הקרן‬ ‫של‬ ‫המאשרת‬ ‫לוועדה‬ ‫היזם‬ ‫בין‬ ‫פגישה‬ )Due Diligence( ‫נאותות‬ ‫בדיקת‬ ‫ביצוע‬ ‫ההשקעה‬ ‫ותנאי‬ ‫מתווה‬ ‫על‬ ‫היזם‬ ‫עם‬ ‫מו”מ‬ ‫ניהול‬ ‫הקרן‬ ‫באמצעות‬ ‫שנקבע‬ ‫הסכום‬ ‫גיוס‬ ‫הקרן‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫בתנאי‬ ‫המיזם‬ ‫עמידת‬ ‫בחינת‬ + ‫אנליסט‬ ‫ע”י‬ ‫המסחרית‬ ‫ההתכנות‬ ‫בחינת‬ ‫עקרונית‬ ‫החלטה‬ ‫קבלת‬ + ‫העסקה‬ ‫מתווה‬ ‫גיבוש‬ 07
 8. 8. 11.8 ‫מגוון‬ ‫השקעות‬ ‫פורטפוליו‬ .‫נמוך‬ ‫ובסיכון‬ ‫גבוה‬ ‫הצלחה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלות‬ ,‫איכותיות‬ ‫בהשקעות‬ ‫מתמקדת‬ ‫הקרן‬ ‫בארץ‬ ‫נדל”ן‬ 08 ‫בחו”ל‬ ‫נדל”ן‬‫אינטרנט‬‫שירותים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫ותעשייה‬
 9. 9. 11.9 LOCAL REAL ESTATE ‫בארץ‬ ‫נדל”ן‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫יהוד‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫ראשל”צ‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫הרצליה‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫ים‬ ‫בת‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫וראשל”צ‬ ‫תל-אביב‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫מסחר‬ ‫מרכזי‬ ‫עלית‬ ‫במודיעין‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ 09 ‫מגורים‬ ‫פרויקטי‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫אליעזר‬ ‫בן‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫יהושע‬ ‫נווה‬ ‫גבעתיים‬ ,‫סירקין‬ ‫חריש‬ ‫ת”א‬ ‫הירקון‬ ‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫אונו‬ ‫קרית‬ – ‫משהב‬
 10. 10. 11.10 10 CONDOMINIUMS ‫בניינים‬ 1 ‫פילדלפיה‬ 3 ‫פילדלפיה‬ 1 ‫ברוקלין‬ ,‫בדפורד‬ 2 ‫ברוקלין‬ ,‫בדפורד‬ 3 ‫ברוקלין‬ 4 ‫ברוקלין‬ 5 ‫ברוקלין‬ 6 ‫ברוקלין‬ 7 ‫ברוקלין‬ 8 ‫ברוקלין‬ MULTI FAMILY ‫דיור‬ ‫מקבצי‬ Park Village ‫טקסס‬ Silver leaf ‫טקסס‬ Applewood & Beacon ‫טקסס‬ Souther Place 1 ‫אטלנטה‬ Southern Pines 2 ‫אטלנטה‬ Fawnwood ‫טנסי‬ ,‫נשוויל‬ INTERNATIONAL REAL ESTATE ‫בחו”ל‬ ‫נדל”ן‬ ‫פרטיים‬ ‫נכסים‬ SINGLE HOMES 1 ‫פלורידה‬ 2 ‫פלורידה‬ 3 ‫פלורידה‬ 4 ‫פלורידה‬ 5 ‫אטלנטה‬ ‫אנג’לס‬ ‫לוס‬ RESORTS ‫נופש‬ ‫כפרי‬ ‫ריקה‬ ‫קוסטה‬ ‫מסחר‬ ‫מרכזי‬ Stonecrest ‫אטלנטה‬ Acworth Crossing ‫אטלנטה‬ 9 ‫ברוקלין‬ Mitte - ‫ברלין‬ 2 ‫ברלין‬ ‫מנהטן‬ Upper East Side - ‫מנהטן‬ ‫קנדה‬ 2 ‫קנדה‬ 3 ‫קנדה‬ 4 ‫קנדה‬ ‫לונדון‬
 11. 11. 11.11 11 Technology & Industrial ‫וטכנולוגיה‬ ‫תעשיה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫תקשורת‬ ‫טופ‬ ‫גמא‬ Starcom Systems ‫תעשייה‬ ‫דגים‬ ‫חוות‬ ‫טק‬ ‫אקווה‬ ‫מיקרודל‬
 12. 12. 11.12 12 Internet & Services ‫ושירותים‬ ‫אינטרנט‬ ‫שירותים‬ ‫רפואית‬ ‫תיירות‬ GMO ‫אינטרנט‬ EZBOB ‫דרופיקו‬ ‫כיבאלי‬
 13. 13. 11.13 ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫ההצלחות‬ ‫למשקיעים‬ ‫שוטפים‬ ‫כספיים‬ ‫החזרים‬ ‫לשנה‬ 36% -‫כ‬ ‫של‬ ‫תשואה‬ – ‫חריש‬ ‫בעיר‬ ‫מסחרי‬ ‫ושטח‬ ‫יח”ד‬ 244 ‫בניית‬ !‫בלבד‬ ‫חודשים‬ 11 -‫כ‬ ‫לאחר‬ 21.5% - 25% ‫של‬ ‫תשואה‬ - ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫אליעזר‬ ‫בן‬ ‫ברחוב‬ ‫קרקע‬ ‫רכישת‬ .‫חודשים‬ 10 ‫תוך‬ 24% -‫כ‬ ‫של‬ ‫תשואה‬ - ‫טכנולוגית‬ ‫חברה‬ ,‫בסטארקום‬ ‫השקעה‬ .‫הפרויקט‬ ‫למשך‬ 23% ‫בגובה‬ ‫תשואה‬ - ‫בפלורידה‬ ‫נדל”ן‬ ‫רכישת‬ .18% ‫בגובה‬ ‫שנתית‬ ‫תשואה‬ - ‫בקפריסין‬ ‫נדל”ן‬ ‫נכס‬ ‫השבחת‬ ,‫טאואר‬ ‫מרינה‬ 1 ‫פילדלפיה‬ ‫כיבאלי‬ PARK VILLAGE SILVER LEAF BEACON HILL & APPLEWOOD VILLAGE 13
 14. 14. 11.14 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫השקעות‬ ‫פורטפוליו‬ 14
 15. 15. 11.15 ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ‫חדשים‬ ‫בניינים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫ובניה‬ ,‫רכבת‬ ‫בנייני‬ ‫שלושה‬ ‫פינוי‬ ‫הכולל‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫פרויקט‬ .‫דירות‬ 136 ‫הכוללים‬ ‫השקעה‬ ₪ 25,000,000 ‫של‬ ‫גיוס‬ ₪ 100,000 ‫של‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ – ‫שלוש‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ .‫הפרויקט‬ ‫ברווחי‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫תום‬ ‫עד‬ ‫צמוד‬ ‫לשנה‬ 8% ‫של‬ ‫מובטחת‬ ‫ריבית‬ ‫בטוחות‬ ‫וברשם‬ ‫המשכונות‬ ‫ברשם‬ ‫שני‬ ‫שעבוד‬ ‫ברמת‬ ‫משכון‬ ‫הגשמה‬ ‫תקבל‬ ‫להלוואה‬ ‫כבטוחה‬ .‫המלווה‬ ‫הבנק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיאושר‬ ‫בנוסח‬ ‫בפרויקט‬ ‫משהב‬ ‫של‬ ‫זכויותיה‬ ‫על‬ ‫החברות‬ ‫אונו‬ ‫קרית‬ ‫בינוי‬ ‫פינוי‬ 15 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬
 16. 16. 11.16 16 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ .‫הפרויקט‬ ‫להקמת‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬ - ₪ 1,800,000 ‫בסך‬ ‫כוללת‬ ‫ההשקעה‬ .‫הפרויקט‬ ‫מרווחי‬ 25% -‫כ‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫ריבית‬ + ‫כשנתיים‬ ‫תוך‬ ‫הקרן‬ ‫החזר‬ ‫השקעה‬ ₪ 1,800,000 ‫גיוס‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫שנתיים‬ ‫בתוך‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ .29.2% ‫מס‬ ‫לפני‬ )‫חודשים‬ 18 ‫(לפי‬ ‫שנתית‬ ‫תשואה‬ .21.2% ‫מס‬ ‫לפני‬ )‫חודשים‬ 24 ‫(לפי‬ ‫שנתית‬ ‫תשואה‬ ‫בטוחות‬ .‫שיהיה‬ ‫ככל‬ ,‫המלווה‬ ‫הבנק‬ ‫להסכמת‬ ‫כפוף‬ ,‫המשותף‬ ‫הרכוש‬ ‫על‬ ‫שעבוד‬ / ‫אזהרה‬ ‫הערת‬ ‫יהוד‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫כנגד‬ ‫מבנים‬ ‫לחיזוק‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬
 17. 17. 11.17 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ,9 ‫הירשפלד‬ ‫ורחוב‬ 8 ‫וולפסון‬ ‫ברחוב‬ ‫בניינים‬ ‫83  בשני‬ ‫תמ”א‬ ‫להחלת‬ ‫ליזם‬ ‫מימון‬ ‫מתן‬ .‫הפרויקט‬ ‫מרווחי‬ ‫כמחצית‬ ‫תמורת‬ ,‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫משקיעי‬ ‫עם‬ ‫לציון, בשותפות‬ ‫ראשון‬ ‫השקעה‬ ₪ 4,700,000 ‫גיוס‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 12-18 ‫צפויה‬ ‫תשואה‬   ‫לשנה‬ 20% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ ‫מעת‬ ‫אזהרה‬ ‫וכו’.הערת‬ ‫תקבול‬ ,‫בנק‬ ‫חשבון‬ ,‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫החברות‬ ‫ברשם‬ ‫שעבוד‬ .‫בנכס‬ ‫נפרדת‬ ‫יחידה‬ ‫שתירשם‬ .‫אישית‬ ‫ערבות‬ ‫ראשל”צ‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫כנגד‬ ‫מבנים‬ ‫לחיזוק‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ 17
 18. 18. 11.18 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ,‫הרצליה‬ ,8 ‫מנדלבלט‬ ‫צבי‬ ‫ברחוב‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫פרויקט‬ ‫לביצוע‬ ‫ליזם‬ ‫מימון‬ ‫מתן‬  .‫מהרווחים‬ ‫כמחצית‬ ‫תמורת‬ ,‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫משקיעי‬ ‫בשותפות עם‬ ‫השקעה‬ ₪ 3,900,000 ‫גיוס‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 15 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ )‫חודשים‬ 15 ‫(לפי‬ ,‫לשנה‬ 20% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫שיהיה‬ ‫ככל‬ ,‫המלווה‬ ‫הבנק‬ ‫להסכמת‬ ‫כפוף‬ ,‫המשותף‬ ‫הרכוש‬ ‫על‬ ‫שעבוד‬ / ‫אזהרה‬ ‫הערת‬ ‫הרצליה‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫כנגד‬ ‫מבנים‬ ‫לחיזוק‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ 18
 19. 19. 11.19 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ,‫ים‬ ‫בת‬ ,43 ‫הנביאים‬ ‫ברחוב‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫פרויקט‬ ‫לביצוע‬ ‫ליזם‬ ‫מימון‬ ‫מתן‬  .‫מהרווחים‬ ‫כמחצית‬ ‫תמורת‬ ,‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫משקיעי‬ ‫בשותפות עם‬ ‫השקעה‬ ₪ 3,900,000 ‫גיוס‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 15 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ )‫חודשים‬ 15 ‫(לפי‬ .‫לשנה‬ 20% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ ‫ככל‬ )‫הבניה‬ ‫זכויות‬ ‫(אליה מוצמדות‬ ‫נפרדת‬ ‫רישומית‬ ‫יחידה‬ ‫על‬ ‫אזהרה‬ ‫הערת‬ ‫ו/או‬ ‫משכנתא‬ .‫נחשון‬ ‫טל‬ ‫לברט ומר‬ ‫סימור‬ ‫מר‬ - ‫בע”מ‬ ‫דקורן‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫אישיות‬ ‫ערבויות‬ ‫שיתאפשר‬ .‫בע”מ‬ ‫סי‬ .‫אס‬ .‫טי‬ ‫חברת‬ ‫מניות‬ ‫שיעבוד‬ ‫ים‬ ‫בת‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫כנגד‬ ‫מבנים‬ ‫לחיזוק‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ 19
 20. 20. 11.20 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ,‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫רמז‬ ‫ובשכונת‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫אליהו‬ ‫יד‬ ‫בשכונת‬ ‫התוכנית‬ ‫לביצוע‬ ‫ליזם‬ ‫מימון‬ ‫מתן‬ .‫הפרויקט‬ ‫מרווחי‬ 55% ‫תמורת‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫משקיעי‬ ‫שותפות‬ ‫ע”י‬ ‫השקעה‬ ₪ 5,600,000 ‫גיוס‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 15 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫לשנה‬ 18% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫על‬ ‫שעבוד‬ .‫הפרויקט‬ ‫תקבולי‬ ‫של‬ ‫שעבוד‬ .‫היזמית‬ ‫החברה‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ ‫אביב‬ ‫ותל‬ ‫ראשל”צ‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫כנגד‬ ‫מבנים‬ ‫לחיזוק‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ 20
 21. 21. 11.21 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ,‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫משקיעי‬ ‫שותפות‬ ‫ע”י‬ )‫עילית‬ ‫ספר (מודיעין‬ ‫בקריית‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ .‫הפרויקט‬ ‫מרווחי‬ 50% ‫תמורת‬ ‫השקעה‬ ₪ 6,700,000 ‫גיוס‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ₪ 400,000 ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫שנים‬ 3 ‫עד‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬  .‫למשקיעים‬ ‫לשנה‬ 25% -‫כ‬ .VIP ‫למשקיעי‬ ‫לשנה‬ 28% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫שנרשם‬ ‫החברות‬ ‫ברשם‬ ‫שעבוד‬ .‫חוב‬ ‫ושטר‬ ‫יזם‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ .‫רישום‬ ‫בתהליך‬ -‫משכון‬ .‫החברה‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫הזכויות‬ ‫שיעברו‬ ‫מעת‬ ‫משכנתא‬ ‫לרישום‬ ‫התחייבות‬ ‫ספר‬ ‫קרית‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ 21
 22. 22. 11.22 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ,20 ‫בן אליעזר‬ ‫ברחוב‬ ,‫דירות‬ 28  ‫בן‬ ‫בניין‬ ‫ובניית‬ ‫מגרש‬ ‫לרכישת‬ ‫ליזם‬ ‫מימון‬ ‫מתן‬ .‫מהרווחים‬ ‫כמחצית‬ ‫תמורת‬ ,‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫משקיעי‬ ‫גן, בשותפות עם‬ ‫רמת‬ ‫השקעה‬ ₪ 6,500,000 ‫גיוס‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ₪ 400,000 ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 28 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ .‫לשנה‬ 20% -‫כ‬ . VIP ‫למשקיעי‬ ‫לשנה‬ 25% -‫כ‬ 10% - ‫השווה ל‬ ‫בסכום‬ ‫הפרויקט‬ ‫ברווחי‬ ‫קדימות‬ ‫מובטחת‬ ‫הגשמה‬ ‫למשקיעי‬ .‫המושקע‬ ‫ההון‬ ‫על‬ ‫לשנה‬ ‫ריבית‬ ‫בטוחות‬ .‫בקרקע‬ ‫הזכויות‬ ‫על‬ ‫משכון‬ .)‫הקרקע‬ ‫(רוכשת‬ ‫היזמית‬ ‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫שיעבוד‬ .‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ ‫מהלך‬ ‫הובילה‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫מהיר‬ ’‫ל’אקזיט‬ ‫שהביא‬ ;‫הקרן‬ ‫משקיעי‬ ‫עבור‬ ‫ומוצלח‬ ‫בודדת‬ ‫יחידה‬ ‫למשקיע‬ ‫השנתית‬ ‫התשואה‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫לאחר‬ ,‫ש”ח‬ 100,000 ‫בסך‬ ‫התשואה‬ !21.5% ‫על‬ ‫עומדת‬ ,‫הגשמה‬ 4 ‫השקיעו‬ ‫(אשר‬ VIP ‫למשקיעי‬ ‫השנתית‬ ,‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫לאחר‬ ,)‫יחידות‬ ‫תשואה‬ ‫הניבה‬ ‫ההשקעה‬ !25% ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫בשוק‬ ‫מדדים‬ ‫על‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫העולה‬ .‫ההשקעה‬ ‫לתקופת‬ ‫מקבילה‬ ‫בתקופה‬ ‫ומט”ח‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫אליעזר‬ ‫בן‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ 22
 23. 23. 11.23 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ‫העצמי‬ ‫מההון‬ ‫כחלק‬ ‫לחברה‬ ‫תשמש‬ ‫אשר‬ ‫הלוואה‬ ‫למתן‬ ‫מוגבלת‬ ‫משקיעים‬ ‫שותפות‬ ‫הקמת‬ .‫ברמת-גן‬ 16 ‫יהושע‬ ‫נווה‬ ‫ברחוב‬ ‫2בניין‬ ‫ובניית‬ ‫מגרש‬ ‫לרכישת‬ ‫השקעה‬ ₪ 4,700,000 ‫גיוס‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 22 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ .‫לשנה‬ 18% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫היזמית‬ ‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫שיעבוד‬ .‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫יהושע‬ ‫נווה‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ 23
 24. 24. 11.24 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ,‫בגבעתיים‬ ‫סירקין‬ ‫ברחוב‬ ‫בניין‬ ‫לבניית‬ ‫הלוואה‬ ‫למתן‬ ‫מוגבלת‬ ‫משקיעים‬ ‫שותפות‬ ‫הקמת‬ .‫שני‬ ‫הגשמה-רותם‬ ‫קרן‬ ‫אסטרטגית‬ ‫שותפות‬ ‫במסגרת‬ ‫השקעה‬ ₪ 6,100,000 ‫גיוס‬ )‫יחידות‬ ‫שלוש‬ /‫אחת‬ ‫(יחידה‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 36 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ )‫המקדמה‬ ‫בגין‬ ‫נוספת‬ ‫ריבית‬ ‫כולל‬ ‫(לא‬ ‫לשנה‬ 24% -26% - ‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫היזמית‬ ‫החברה‬ ‫ממניות‬ 50% ‫שיעבוד‬ .‫בנקאי‬ ‫ליווי‬ ‫לקבלת‬ ‫עד‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫משקיעי‬ ‫להון‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ ‫גבעתיים‬ ,‫סירקין‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ 24
 25. 25. 11.25 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ‫למגורים‬ ‫יח”ד‬ 244 ‫לבניית‬ ‫הלוואה‬ ‫למתן‬ ‫מוגבלת‬ ‫משקיעים‬ ‫שותפות‬ ‫הקמת‬ .‫בחריש‬ ‫מסחרי‬ ‫ושטח‬ ‫השקעה‬ ₪ 6,700,000 ‫גיוס‬ )‫יחידות‬ ‫שלוש‬ /‫אחת‬ ‫(יחידה‬ ₪ 100,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 36 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫לשנה‬ 22% -23.5% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫המבצעת‬ ‫והחברה‬ ‫היזמית‬ ‫החברה‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ .‫בנקאי‬ ‫ליווי‬ ‫לקבלת‬ ‫עד‬ ‫היזמית‬ ‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫ועל‬ ‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫יחסי‬ ‫שיעבוד‬ ‫חריש‬ ‫מסחרי‬ ‫ומרכז‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ 25 ‫את‬ ‫מימשה‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫לקבלת‬ ‫החוזית‬ ‫זכותה‬ ‫סיום‬ ‫בטרם‬ ,‫ההלוואה‬ ‫כספי‬ ‫למשקיע‬ ‫השנתית‬ ‫התשואה‬ .‫המקורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫חלקה‬‫לאחר‬,‫ש”ח‬100,000‫בסך‬‫בודדת‬‫יחידה‬ ‫התשואה‬!36.3% ‫על‬‫עומדת‬,‫הגשמה‬‫קרן‬‫של‬ 3 ‫השקיעו‬ ‫(אשר‬ VIP ‫למשקיעי‬ ‫השנתית‬ ,‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫לאחר‬ ,)‫יחידות‬ ‫תשואה‬ ‫הניבה‬ ‫ההשקעה‬ !38.6% ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫בשוק‬ ‫מדדים‬ ‫על‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫העולה‬ .‫ההשקעה‬ ‫לתקופת‬ ‫מקבילה‬ ‫בתקופה‬ ‫ומט”ח‬
 26. 26. 11.26 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ 26 ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ,)‫בניה‬ ‫בשירותי‬ ‫(משולב‬ ‫קומבינציה‬ ‫בעסקת‬ ‫מגרש‬ ‫על‬ ‫יוקרה‬ ‫מגורי‬ ‫בניין‬ ‫בניית‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫הירקון‬ ‫ברחוב‬ ‫השקעה‬ .‫ש”ח‬ 17,800,000 ‫גיוס‬ .₪ 200,000 | 100,000 ‫זהב‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ .₪ 400,000 | 300,000 ‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 30 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ .‫לשנה‬ 18.82% - 17.56% - ‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫היזמית‬ ‫החברה‬ ‫ממניות‬ 50% ‫שיעבוד‬ ‫ת”א‬ ,‫הירקון‬ ‫יוקרה‬ ‫מגורי‬
 27. 27. 11.27 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ‫דירות‬ ‫בניני‬ 5 ‫הכולל‬ ‫קומפלקס‬ ‫של‬ ‫והשבחה‬ ‫שיפוץ‬ – ‫פילדלפיה‬ ‫של‬ ‫העתיקה‬ ‫העיר‬ ‫בלב‬ ‫מיזם‬ .‫מסחרי‬ ‫ושטח‬ ‫יוקרתיות‬ ‫מגורים‬ ‫דירות‬ 65 – ‫ל‬ ‫מחדש‬ ‫יחולקו‬ ‫המבנים‬ .‫לשימור‬ ‫המיועדים‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 1,500,000 ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫חודשים‬ 18-24 ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫הקומפלקס‬ ‫ממכירת‬ ‫מלא‬ ‫לאקזיט‬ ‫עד‬ ‫משכירות‬ .‫לשנה‬ 18% -‫ כ‬ ‫של‬ ‫דריבית‬ ‫ריבית‬ :‫חודשים‬ 72 | ‫לשנה‬ 23% -‫ כ‬ ‫של‬ ‫דריבית‬ ‫ריבית‬ :‫חודשים‬ 24 ‫בטוחות‬ .‫בנכס‬ ‫התזרים‬ ‫עודף‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫שעבוד‬ -‫והריבית‬ ‫הקרן‬ ‫מלוא‬  ‫להחזר‬ ‫עד‬ ‫בנכס‬ ‫בעלות‬ 7.8% ‫לשנה‬ ‫ריבית‬ 6.8% - ‫השווה ל‬ ‫בסכום‬ ‫הפרויקט‬ ‫ברווחי‬ ‫קדימות‬ ‫מובטחת‬ ‫הגשמה‬ ‫למשקיעי‬ .‫המושקע‬ ‫ההון‬ ‫על‬ ‫למשקיעים‬ ‫החזר‬ 2,360 ‫של‬ ‫סך‬ ‫הוחזר‬ ,‫המקורית‬ ‫העסקית‬ ‫בתוכנית‬ ‫שהוצג‬ ‫כפי‬ ,‫לפרויקט‬ ‫המס‬ ‫החזרי‬ ‫במסגרת‬ .‫הקרן‬ ‫על‬ 8% -‫כ‬ ‫של‬ ‫תשואה‬ ‫המשקף‬ ,‫דולר‬ 30,000 ‫בסך‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫דולר‬ 1 ‫פילדלפיה‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ 27
 28. 28. 11.28 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ‫ה’אולד‬ ‫במרכז‬ ,‫ומכירתם‬ ‫השכרתם‬ ,‫בנינים‬ 9 ‫הכולל‬ Arch & 2nd ‫קומפלקס‬ ‫של‬ ‫ושיפוץ‬ ‫רכישה‬ .‫ארה”ב‬ ,‫פילדלפיה‬ ,‫המבוקש‬ ’‫סיטי‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 3,090,000 ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫גולד‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫דולר‬ 60,000 ‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫כשנתיים‬ ‫בתום‬ ‫צפוי‬ ‫קרן‬ ‫החזר‬ .‫חודשים‬ 26 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫לשנה‬ 20% -22% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫הבנינים‬ ‫בעלת‬ , LLC ‫בחברת‬ 49.17% -‫ב‬ ‫אחזקה‬ 3 ‫פילדלפיה‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ 28
 29. 29. 11.29 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ‫הדירות‬ ‫השכרת‬ ,‫יחידות‬ 57 ‫הכולל‬ ‫למגורים‬ ‫היסטורי‬ ‫בניין‬ ‫של‬ ‫ושיפוץ‬ ‫רכישה‬ .‫ארה"ב‬ ,‫פילדלפיה‬ ,‫המבוקשת‬ Fishtown ‫בשכונת‬ ,‫הנכס‬ ‫ומכירת‬ ‫השקעה‬ .‫דולר‬ ‫מיליון‬ 2,100,000 ‫גיוס‬ .‫דולר‬ 30,000 ‫בסך‬ ‫זהב‬ ‫יחידת‬ .‫דולר‬ 60,000 ‫בסך‬ ‫פלטינום‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ .‫כשנתיים‬ ‫בתום‬ ‫צפוי‬ ‫מהרווחים‬ ‫ומחצית‬ ‫הקרן‬ ‫החזר‬ .‫חודשים‬ 28 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ .‫לשנה‬ 21% -23.9% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫ההיסטורי‬ ‫הבניין‬ ‫בעלת‬ , LLC ‫בחברת‬ 69.94% -‫ב‬ ‫אחזקה‬ 4 ‫פילדלפיה‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ 29
 30. 30. 11.30 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ,1 ‫ברוקלין‬ ,BEDFORD ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ .‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫בברוקלין‬ ‫המבוקשת‬ Bed-Stuy ‫בשכונת‬ ,‫בניינים‬ 3 ‫ובניית‬ ‫מגרש‬ ‫רכישת‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 1,350,000 ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫דולר‬ 60,000 ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫שנתיים‬ ‫בתוך‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫לשנה‬ 24% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ ‫מתוך‬ ‫היחסי‬ ‫לחלק‬ ‫בהתאם‬ ,‫בנכס‬ ‫מהבעלות‬ 56.5% –‫ב‬ ‫להחזיק‬ ‫צפויים‬ ‫הגשמה‬ ‫משקיעי‬ -‫ל‬ ‫השווה‬ ‫ברווחים‬ ‫קדימות‬ ‫מובטחת‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫למשקיעי‬ .‫לעסקה‬ ‫הנדרש‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬ .‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫על‬ ,‫הפרויקט‬ ‫למשך‬ ,‫תשואה‬ 14% 30
 31. 31. 11.31 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ,2 ‫ברוקלין‬ ,BEDFORD ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ .‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫בברוקלין‬ ‫המבוקשת‬ Bed-Stuy ‫בשכונת‬ ,‫בניין‬ ‫ובניית‬ ‫מגרש‬ ‫רכישת‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 1,950,000 ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫דולר‬ 60,000 ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫שנתיים‬ ‫בתוך‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫לשנה‬ 28% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫בנכס‬ ‫מהבעלות‬ 100% –‫ב‬ ‫להחזיק‬ ‫צפויים‬ ‫הגשמה‬ ‫משקיעי‬ ‫על‬ ‫לשנה‬ ‫תשואה‬ 10% -‫ל‬ ‫השווה‬ ‫ברווחים‬ ‫קדימות‬ ‫מובטחת‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫למשקיעי‬ .‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫המשקיעים‬ ‫יהיו‬ ,‫ההלוואה‬ ‫מתן‬ ‫ממועד‬ ‫חודשים‬ 12 ‫בתוך‬ ‫תחל‬ ‫לא‬ ‫בפרויקט‬ ‫הבניה‬ ‫באם‬ .‫ריבית‬ 12% ‫בתוספת‬ ‫ההלוואה‬ ‫כספי‬ ‫את‬ ‫בחזרה‬ ‫לקבל‬ ‫זכאים‬ 31
 32. 32. 11.32 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ,3 ‫ברוקלין‬ ,Crown Heights ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ .‫המגורים‬ ‫בנין‬ ‫ובנית‬ ‫המגרש‬ ‫בעלת‬ )LLC( ‫בחברה‬ ‫אחזקה‬ ‫מחדש‬ ‫מימון‬ ‫להינתן‬ ‫צפוי‬ ,‫הרכישה‬ ‫לאחר‬ ‫וחצי‬ ‫כשנה‬ ,‫הנכס‬ ‫והשכרת‬ ‫הבניה‬ ‫השלמת‬ ‫עם‬ ‫הנכס‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ,‫העצמי‬ ‫מההון‬ 100% ‫של‬ ‫החזר‬ ‫שיאפשר‬ ‫בסכום‬ ,‫מהבנק‬ ) Refinance( .‫השכירות‬ ‫מההכנסות‬ 50% ‫יקבלו‬ ‫הגשמה‬ ‫ומשקיעי‬ ‫נוספת‬ ‫שנה‬ ‫במשך‬ ‫יושכר‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 1,650,000 ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫וחצי‬ ‫כשנתיים‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫לשנה‬ 24% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫הבנינים‬ ‫בעלת‬ , LLC ‫בחברת‬ 82% -‫בכ‬ ‫אחזקה‬ 32
 33. 33. 11.33 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ,4 ‫ברוקלין‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ :‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫בברוקלין‬ ‫ביקוש‬ ‫באזורי‬ ‫משולבת‬ ‫עסקה‬ .‫לשימור‬ ‫מגורים‬ ‫בבניין‬ ‫הדירות‬ ‫ומכירת‬ ‫שיפוץ‬ ,‫רכישה‬ .1 .‫הדירות‬ ‫ומכירת‬ ‫מגורים‬ ‫בניין‬ ‫בניית‬ ,‫מגרש‬ ‫רכישת‬ .2 ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 1,980,000 ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫גולד‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫דולר‬ 60,000 ‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫וחצי‬ ‫כשנתיים‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫לשנה‬ 22% -24% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫והבניין‬ ‫המגרש‬ ‫בעלת‬ , LLC ‫בחברת‬ 95% -‫ב‬ ‫אחזקה‬ 33
 34. 34. 11.34 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ 5 ‫ברוקלין‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ 20 ‫בן‬ ‫בניין‬ ‫ובניית‬ ‫מגרש‬ ‫רכישת‬ .‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫ברוקלין‬ ‫במרכז‬ ‫קומות‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 2,790,000 ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫גולד‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫דולר‬ 60,000 ‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ .‫חודשים‬ 30 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫לשנה‬ 22.7% -24.4% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ • .‫בפרויקט‬ ‫מהזכויות‬ ‫במחצית‬ ‫המחזיקה‬ LLC -‫ה‬ ‫מחברת‬ 38% -‫ב‬ ‫אחזקה‬ • Haysha Deitsch. ‫מר‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ 34
 35. 35. 11.35 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ 6 ‫ברוקלין‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ West Street ‫ברחוב‬ ,‫מגורים‬ ‫ובניית‬ ‫מגרש‬ ‫רכישת‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫בברוקלין‬ ‫הביקוש‬ ‫איזור‬ ‫בלב‬ Greenpoint, ‫בשכונת‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 2,580,000 ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫גולד‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫דולר‬ 60,000 ‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ .‫חודשים‬ 30 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫לשנה‬ 23.1% - 24.7% ‫בטוחות‬ .‫בפרויקט‬ ‫המחזיקה‬ LLC -‫ה‬ ‫מחברת‬ 36.64% -‫ב‬ ‫אחזקה‬ ‫בגין‬ ‫שיגרם‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫סכום‬ ‫מתוך‬ ‫הפסד‬ ‫לכל‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ .‫הנכס‬ ‫שותפות‬ ‫ו/או‬ ‫היזם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההסכם‬ ‫הפרת‬ 35
 36. 36. 11.36 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ 7 ‫ברוקלין‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ West Street ‫ברחוב‬ ,‫מגורים‬ ‫ובניית‬ ‫מגרש‬ ‫רכישת‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫בברוקלין‬ ‫הביקוש‬ ‫איזור‬ ‫בלב‬ Greenpoint, ‫בשכונת‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 1,920,000 ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫גולד‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫דולר‬ 60,000 ‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ .‫חודשים‬ 30 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ .‫לשנה‬ 24.5% - 22.9% ‫בטוחות‬ .‫בפרויקט‬ ‫המחזיקה‬ LLC -‫ה‬ ‫מחברת‬ 49.23% -‫ב‬ ‫אחזקה‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫סכום‬ ‫מתוך‬ ‫הפסד‬ ‫לכל‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ .‫הנכס‬ ‫שותפות‬ ‫ו/או‬ ‫היזם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההסכם‬ ‫הפרת‬ ‫בגין‬ ‫שיגרם‬ 36
 37. 37. 11.37 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ 8 ‫ברוקלין‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ‫הדירות‬ ‫ומכירת‬ ‫מגורים‬ ‫בניין‬ ‫בניית‬ .‫ניו-יורק‬ ,‫ברוקלין‬ ,GREENPOINT ‫בשכונת‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 3,030,000 ‫של‬ ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 -‫זהב‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫דולר‬ 60,000 -‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ .‫חודשים‬ 20 -‫כ‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫זהב‬ ‫יחידת‬ ‫עבור‬ - ‫לשנה‬ 24.3% -‫כ‬ ‫פלטינום‬ ‫יחידת‬ ‫עבור‬ - ‫לשנה‬ 26.1% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫בפרויקט‬ ‫המחזיקה‬ LLC -‫ה‬ ‫מחברת‬ 20.79% -‫ב‬ ‫אחזקה‬ .‫החברה‬ ‫התחייבויות‬ ‫לכל‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬ 37
 38. 38. 11.38 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ 38 ‫יורק‬ ‫ניו‬ ,9 ‫ברוקלין‬ ,Bed-Stuy ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ .‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫בברוקלין‬ ‫המבוקשת‬ ’Bed-Stuy‘ ‫בשכונת‬ ‫מגורים‬ ‫בניין‬ ‫ובניית‬ ‫מגרשים‬ 3 ‫רכישת‬ ‫השקעה‬ $ 2,820,000 ‫גיוס‬ $ 30,000 ‫בסך‬ ‫זהב‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ $ 60,000 ‫בסך‬ ‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ .‫חודשים‬ 30 -‫כ‬ ‫לאחר‬ ‫והחנות‬ ‫הדירות‬ ‫מכירת‬ ‫צפי‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ .‫זהב‬ ‫ליחידת‬ 22.15% -‫כ‬ .‫פלטינום‬ ‫ליחידת‬ 23.7% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫בפרויקט‬ ‫המחזיקה‬ LLC ‫ה‬ ‫מחברת‬ 63.64% -‫ב‬ ‫להחזיק‬ ‫צפויים‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫משקיעי‬
 39. 39. 11.39 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ 39 ‫יורק‬ ‫ניו‬ ,10 ‫ברוקלין‬ ,Bushwick ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ .‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫ברוקלין‬ ,Bushwick ‫בשכונת‬ ‫הדירות‬ ‫ומימוש‬ ‫בניינים‬ 3 ‫בניית‬ ,‫מגרש‬ ‫רכישת‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 2,550,000 ‫של‬ ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 -‫זהב‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫דולר‬ 60,000 -‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ .‫חודשים‬ 20 -‫כ‬ ‫הדירות‬ ‫מכירת‬ ‫צפי‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫זהב‬ ‫יחידת‬ ‫עבור‬ - ‫לשנה‬ 22.1% -‫כ‬ ‫פלטינום‬ ‫יחידת‬ ‫עבור‬ - ‫לשנה‬ 23.7% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫במגרש‬ ‫הזכויות‬ ‫בעלת‬ LLC ‫בחברת‬ ‫אחזקה‬
 40. 40. 11.40 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ 40 ‫יורק‬ ‫ניו‬ ,‫מנהטן‬ ,Upper West Side ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ .‫ארה"ב‬ ,‫יורק‬ -‫ניו‬ ,‫במנהטן‬ ,‫הדירות‬ ‫ומכירת‬ ‫מגורים‬ ‫בנין‬ ‫של‬ ‫והשבחה‬ ‫רכישה‬ ‫השקעה‬ ‫דולר‬ 3,120,000 ‫של‬ ‫גיוס‬ ‫דולר‬ 30,000 -‫זהב‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫דולר‬ 60,000 -‫פלטינום‬ ‫השקעה‬ ‫יחידת‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ .‫כשנתיים‬ ‫לאחר‬ )Exit( ‫הדירות‬ ‫מכירת‬ ‫צפי‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ ‫זהב‬ ‫יחידת‬ ‫עבור‬ - ‫לשנה‬ 23.8% -‫כ‬ ‫פלטינום‬ ‫יחידת‬ ‫עבור‬ - ‫לשנה‬ 25.5% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫הבניין‬ ‫בעלת‬ LLC -‫ה‬ ‫מחברת‬ 45.51% -‫ב‬ ‫אחזקה‬
 41. 41. 11.41 ‫ממנו‬ ‫שינבעו‬ ‫הרווחים‬ ,‫הצלחתו‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫להתממש‬ ‫שלא‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫והערכות‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומשך‬ ‫הרווח‬ ,‫והעלויות‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬ ,‫התשואה‬ ‫הערכת‬ :‫*אזהרה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫העסקה‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫הצגה‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫ותוצאותיה‬ ‫העסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שינויים‬ ‫ויחולו‬ ‫במידה‬ ‫וזאת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמפורט‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫למשקיעים‬ ‫והתגמול‬ ‫שיציעו‬ ‫במאגר‬ ‫ישראליים‬ ‫חברים‬ 35 ‫ע”י‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫תיעשה‬ ‫ההשקעה‬ .‫להשקעה‬ ‫הצעה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫האמור‬ ‫כי‬ ‫מודגש‬ .‫להשקעה‬ ‫להצטרף‬ ‫להציע‬ ‫יוכלו‬ ‫המעוניינים‬ ‫במאגר‬ ‫שחברים‬ ‫מנת‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫זו‬ ‫בהשקעה‬ ‫שישתתפו‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחירת‬ .‫בהם‬ ‫הקבועים‬ ‫והתנאים‬ ‫העסקה‬ ‫למסמכי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבוצע‬ ‫ההתקשרות‬ .‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫/ב‬ 15 ‫בסעיף‬ ‫המנויים‬ ‫משקיעים‬ ‫שאינם‬ ‫להצטרף‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫תבוצע‬ ‫להשתתף‬ ‫שיציעו‬ ‫המאגר‬ 1 ‫ברלין‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫העסקה‬ ‫תמצית‬ ,‫המבוקש‬ ,)Mitte( ,‫מיטה‬ ‫ברובע‬ ‫לשימור‬ ‫בנין‬ ‫של‬ ‫ומכירה‬ ‫השבחה‬ ,‫רכישה‬ .‫גרמניה‬ ,‫בברלין‬ )Spree( ‫השפרה‬ ‫נהר‬ ‫גדות‬ ‫על‬ ‫השקעה‬ € 1,125,000 ‫גיוס‬ € 25,000 ‫השקעה‬ ‫יחידות‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬ ‫כשנתיים‬ ‫צפויה‬ ‫תשואה‬ .‫לשנה‬ 20% -‫כ‬ ‫בטוחות‬ .‫הנכס‬ ‫מחברת‬ 22.5% -‫ב‬ ‫מחזיקים‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫משקיעי‬ .29% -‫ל‬ ‫יעלה‬ ‫הגשמה‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫האחזקות‬ ‫היקף‬ ,‫שנתיים‬ ‫תוך‬ ‫תוחזר‬ ‫לא‬ ‫והקרן‬ ‫במידה‬ 41

×