Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫٧٠٠٢.١.٩٢‬

           ‫חוות דעת מומחה משלימה‬


                         ‫השם: ד"ר ע...
‫2‬


    ‫٠٠٠٢: חבר ועדת מערת הרמב"ן, שמונתה על ידי שר הדתות וקבעה את מעמדה‬

     ‫ההלכתי והמשפטי של מערת הרמב"ן ...
‫3‬

                                ‫פרסומים מקצועיים:‬                ...
‫4‬
                                ‫נושאי חוות הדעת:‬

             ‫עמד...
‫5‬
‫ודוק: לא מדובר כאן על העתקת קברים אלא על בנייה מעל לקברים העתיקים‬    ‫ב.‬

                 ...
‫6‬


‫לפי ההלכה המוסלמית, אם חלפו ٠٣–٠٤ שנה מיום קבורת הנפטר האחרון‬     ‫ה.‬

        ‫בבית הקברות הנדון, חז...
‫7‬


‫הבנייה הנ"ל, אך לעניות דעתי, לא ניתן להסתמך על אף אחד מהם, מאחר‬

‫שבאף אחת מחוות הדעת ופסקי ההלכה הנ"ל אין התייחסו...
‫8‬
          ‫פסקי הלכה של מלומדים – בעניין איסור חילול קברים‬  ‫ג‬
‫בפסקי ההלכה של תיסיר תמימי, נשיא ב...
‫9‬


‫הוא מצטט רק פסק הלכה רלבנטי אחד של המופתי של‬       ‫)٣(‬


‫סעודיה. פרט לכך, הוא מתייחס רק לאיסור שאינו שנוי...
‫01‬


‫קברות מונדרס ונראה שהוא אף לא שמע על חכם ההלכה‬

                       ‫אל-זילעי!?‬‫לע...
‫11‬


‫לכתחילה, תכנן המופתי של ירושלים לבנות בכל שטח בית הקברות‬       ‫)٣(‬

‫אוניברסיטת ערבית-דתית, בדומה לאוניב...
‫21‬


‫למשתתפי הקונגרס האסלאמי הכללי, שנערך בירושלים בשנת ١٣٩١,‬

‫תגובת המועצה המוסלמית העליונה לגילוי הדעת, ותגובת מחבר...
‫31‬


‫)ההיסטוריה של ירושלים וחברון( ועל עובדות היסטוריות נוספות‬

                       ‫המפורטות...
‫41‬


‫עבודות הבנייה בגלל גילוי קברים ושלדים בעת חפירת יסודות המלון אלא הורה‬

                     ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

חוות דעת מומחה משלימה 29 1 07

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

חוות דעת מומחה משלימה 29 1 07

 1. 1. ‫٧٠٠٢.١.٩٢‬ ‫חוות דעת מומחה משלימה‬ ‫השם: ד"ר עו"ד שמואל ברקוביץ‬ ‫כתובת: רחוב כורש ٠١, ירושלים ٤٤١٤٩‬ ‫השכלה:‬ ‫١٧٩١: בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים בהצטיינות.‬ ‫٣٧٩١: קבלת רשיון לעריכת דין.‬ ‫٨٧٩١: קבלת תואר ד"ר למשפטים )‪.(.L.L.B‬‬ ‫נושא עבודת הדוקטורט: המעמד המשפטי של המקומות הקדושים בארץ ישראל‬ ‫)בהדרכת פרופ' ר. לפידות ופרופ' י. אנגלרד(.‬ ‫נסיון מקצועי )במקביל לעיסוק המלא בעריכת דין(: עיסוק במחקר, כתיבה, הוראה וייעוץ‬ ‫בנושאי ירושלים והמקומות הקדושים לדתות השונות בישראל ובשטחים המוחזקים‬ ‫מבחינה משפטית, היסטורית, דתית ומדינית מזה כ-٠٣ שנה.‬ ‫צוות המשא ומתן הישראלי לשיחות השלום עם מצרים בקמפ-דיוויד‬ ‫٨٧٩١:‬ ‫משתמש בדוקטורט של הח"מ כמסמך עזר.‬ ‫٠٠٠٢: ייעוץ לצוות המשא ומתן של ישראל לשיחות השלום עם הרשות הפלסטינית‬ ‫בקמפ-דיוויד בנושא האגן הקדוש בירושלים.‬
 2. 2. ‫2‬ ‫٠٠٠٢: חבר ועדת מערת הרמב"ן, שמונתה על ידי שר הדתות וקבעה את מעמדה‬ ‫ההלכתי והמשפטי של מערת הרמב"ן בוואדי ג'וז בירושלים המזרחית.‬ ‫הח"מ כתב את מסקנות הוועדה, שאושרו על ידי ראש הממשלה והוגשו‬ ‫לבג"צ.‬ ‫מרצה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים בנושא:‬ ‫٠٠٠٢-٣٠٠٢:‬ ‫המעמד המשפטי של ירושלים והמקומות הקדושים.‬ ‫٠٠٠٢ עד היום: מרצה במכון יד בן-צבי בירושלים ובמכון אבשלום בתל-אביב, וחבר‬ ‫בצוותי‬ ‫מחקר של מכון ירושלים לחקר ישראל בנושאים הנ"ל.‬ ‫٠٠٠٢ עד היום: חבר הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית וב"כ הוועד בשלוש‬ ‫עתירות לבג"צ נגד ממשלת ישראל בגין מחדליה בשמירה על העתיקות‬ ‫בהר הבית ובדרך העופל, בסמוך לחומה המזרחית של הר הבית.‬ ‫ייעוץ לעדה הארמנית בסכסוך שלה עם העדה היוונית-האורתודוכסית‬ ‫٣٠٠٢-٥٠٠٢:‬ ‫בקשר לזכויות בטקס "שבת האור" בכנסיית הקבר הקדוש לפי הסדר‬ ‫הסטטוס קוו במקומות הקדושים, כולל חוות דעת משפטית-היסטורית‬ ‫מקיפה שהוגשה לממשלה ולבג"צ.‬ ‫٥٠٠٢ עד היום: ייעוץ לישיבת התפוצות בענייני קבר דוד והצנאקולום )מקום הסעודה‬ ‫של ישו(.‬ ‫האחרונה‬ ‫ייעוץ לוועד "כותלנו" בעניין מעמדו המשפטי של "הכותל המערבי הקטן".‬
 3. 3. ‫3‬ ‫פרסומים מקצועיים:‬ ‫ספרים:‬ ‫" מה נורא המקום הזה ", קדושה , פוליטיקה ומשפט בירושלים ובמקומות הקדושים‬ ‫١.‬ ‫בישראל. זהו ספר חדש שיצא לאור בחודש יוני ٦٠٠٢ בהוצאת "כרטא", ירושלים.‬ ‫" מלחמות המקומות הקדושים", הוצאת הד ארצי – ספריית מעריב ומכון‬ ‫٢.‬ ‫ירושלים, ٠٠٠٢ ) פרס ראשון של מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים לשנת ١٠٠٢ בתחום‬ ‫ביטחון ישראל(.‬ ‫" הר הבית והכותל המערבי במשפט הישראלי", פרסום באנגלית שיצא לאור‬ ‫٣.‬ ‫בחודש ינואר ٢٠٠٢ בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל.‬ ‫" המעמד המשפטי של המקומות הקדושים בירושלים", הוצאת מכון ירושלים לחקר‬ ‫٤.‬ ‫ישראל, ٧٩٩١.‬ ‫מאמרים:‬ ‫שאלת ניתוחי מתים בישראל, דיני ישראל, כרך ז' )תשל"ז( עמ' קמג.‬ ‫١.‬ ‫המעמד של הר הבית והכותל המערבי במשפט הישראלי, בתוך: ריבונות האל והאדם‬ ‫٢.‬ ‫בעריכת י. רייטר, ירושלים, ١٠٠٢.‬ ‫עמדת הוותיקן בשאלת ירושלים והמקומות הקדושים, מחניים, ٥١, תשס"ד, עמ' ٥٣.‬ ‫٣.‬
 4. 4. ‫4‬ ‫נושאי חוות הדעת:‬ ‫עמדת ההלכה המוסלמית בעניין בנייה על קברים עתיקים.‬ ‫א.‬ ‫תגובה לחוות הדעת ופסקי ההלכה שצורפו לעתירה המתוקנת בבג"צ.‬ ‫ב.‬ ‫תשובה לטענה שבניין מלון פאלאס נמצא מחוץ לבית הקברות בממילא, ירושלים.‬ ‫ג.‬ ‫אני, הח"מ ד"ר עו"ד שמואל ברקוביץ, נתבקשתי על ידי ‪ SWC Museum‬באמצעות עו"ד‬ ‫משה ליפשיץ, לחוות את דעתי המקצועית במקום עדות בבית המשפט. אני מצהיר בזאת‬ ‫כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט,‬ ‫דין חוות דעתי כשהיא חתומה בידיד כדין עדות בבית המשפט.‬ ‫וזאת חוות דעתי:‬ ‫ההלכה המוסלמית בעניין בנייה על קברים עתיקים‬ ‫١.‬ ‫ההלכה המוסלמית בסוגייה של בתי קברות מוסלמים עתיקים מבוססת‬ ‫א.‬ ‫על פסיקתו של חכם ההלכה החנפי, פח'ר אלדין עת'מאן בן עלי אל זילעי,‬ ‫לפיה אם בלה המת ונהייה אדמה, מותר לקבור בקברו מת אחר, ומותר‬ ‫לזרוע ולבנות מעליו" )ההדגשה שלי – ש.ב.(‬ ‫לפירוט ראה: עמ' ٤ בחוות דעתי הקודמת.‬
 5. 5. ‫5‬ ‫ודוק: לא מדובר כאן על העתקת קברים אלא על בנייה מעל לקברים העתיקים‬ ‫ב.‬ ‫אף ללא צורך בפינויים!!!‬ ‫ההלכה המוסלמית בסוגייה הזאת כבר נדונה והוכרעה בפסיקת בתי המשפט‬ ‫ג.‬ ‫בישראל. בשורה של פסקי דין, ובכלל זה של בית המשפט העליון, נקבע‬ ‫במפורש:‬ ‫" ההלכה השרעית הפסוקה והמחייבת היא שאם נימוק המת והפך לעפר מותרת‬ ‫הקבורה במקומו ומותר להשתמש באדמתו לנטיעה וזריעה ובניין ושאר מיני‬ ‫שימוש".)ההדגשה שלי – ש.ב(.‬ ‫ראה : בג" צ ٦٧/٢٣٢ שוקרי נ . ביה" ד השרעי , פד" י לא)١(٣١٤, ٥١٤ מול‬ ‫האות ד'.‬ ‫וראה גם ע" א ٩٨/٥١٤ דרוויש נ . האפוטרופוס לנכסי נפקדים , פד" י מז)٥(‬ ‫١٢٥,‬ ‫٧٢٥ שורה אחרונה – ٨٢٥ שתי שורות ראשונות.‬ ‫לפירוט נוסף ראה: עמ' ٤-٥, ٠١ )למעלה( בחוות דעתי הקודמת.‬ ‫אולם לפי פסיקה אחרת של בית הדין השרעי, אם נימוקו המתים והפכו‬ ‫ד.‬ ‫לעפר מותר לבנות במקום רק לאחר פתיחת הקברים והעברת עצמות המתים‬ ‫לבית קברות אחר.‬ ‫ראה: עמ' ٤-٥ בחוות דעתי הקודמת.‬
 6. 6. ‫6‬ ‫לפי ההלכה המוסלמית, אם חלפו ٠٣–٠٤ שנה מיום קבורת הנפטר האחרון‬ ‫ה.‬ ‫בבית הקברות הנדון, חזקה ש"המת נימוק והפך לעפר".‬ ‫ראה: שם – שם‬ ‫מאחר שהקבורה בבית הקברות בממילא פסקה בסוף המאה ה-٩١ או לכל‬ ‫ו.‬ ‫המאוחר, בתחילת המאה ה- ٠٢, חזקה שהמתים שהיו קבורים שם נימוקו‬ ‫והפכו לעפר.‬ ‫לפיכך , בנייה מעל שטח בית הקברות שם , כולל השטח הסגול בתשריט האתר , או‬ ‫ז.‬ ‫העתקת הקברים המצויים שם לבית קברות אחר, מותרות לפי ההלכה המוסלמית‬ ‫ואינן פוגעות בכבוד המתים שנקברו.‬ ‫זאת ועוד, בכנס הבינדתי שהתקיים במשכנות שאננים ביום ٦٠.٢١.٣١, בו‬ ‫ח.‬ ‫הייתי נוכח, הודה השייח מוחמד פלוג' י מבכירי החמאס בעזה, שאכן לפי‬ ‫ההלכה המוסלמית, ניתן להסיר קדושת בית קברות מונדרס, ולהעתיק את‬ ‫שרידי הקברים למקום אחר, ולבנות במקומו לטובת כלל הציבור.‬ ‫בתגובה לחוות הדעת ופסקי ההלכה שצורפו לעתירה המתוקנת‬ ‫٢.‬ ‫אמנם העותרים הגישו במצורף לעתירה המתוקנת )נספח ז'( שורה של‬ ‫א.‬ ‫חוות דעת ופסקי הלכה, השוללים את אפשרות העתקת הקברים או‬
 7. 7. ‫7‬ ‫הבנייה הנ"ל, אך לעניות דעתי, לא ניתן להסתמך על אף אחד מהם, מאחר‬ ‫שבאף אחת מחוות הדעת ופסקי ההלכה הנ"ל אין התייחסות והתמודדות‬ ‫כלשהי עם האסמכתאות מספרי ההלכה המוסלמיים המפורטות בחוות‬ ‫דעתי, וזוהי שתיקה רועמת המדברת בעד עצמה ומוכיחה שאין ביכולתם‬ ‫של מחברי חוות הדעת וכותבי פסקי ההלכה הנ"ל להתמודד עם‬ ‫האסמכתאות האלו.‬ ‫פסק הלכה ופתווא בבתי הדין השרעים‬ ‫ב.‬ ‫כמפורט בחוות דעתי ובספרי, "מה נורא המקום הזה" )עמ' ٢٢٢ –‬ ‫)א(‬ ‫٤٢٢(, הצו השיפוטי מס. ١ של השייח' אחמד נאטור, נשיא בית‬ ‫הדין השרעי לערעורים ניתן בחוסר סמכות ואינו יכול לבטל‬ ‫רטרואקטיבית את הסרת קדושתו של בית הקברות בממילא.‬ ‫מאז הצו הזה כל הקאדים בישראל נמנעים מהסרת קדושתם של‬ ‫)ב(‬ ‫בתי קברות עתיקים, כפי שהיה מקובל וכפי שפסקו בתי הדין‬ ‫השרעיים בישראל במשך עשרות שנים לפני מתן הצו הנ"ל.‬ ‫אין בפסיקה החדשה שהוגשה התמודדות ממשית עם הפסיקה‬ ‫)ג(‬ ‫הקודמת ועם ההלכה המוסלמית הרלבנטית, אלא פשוט ציות לצו‬ ‫מס. ١ הנ"ל.‬
 8. 8. ‫8‬ ‫פסקי הלכה של מלומדים – בעניין איסור חילול קברים‬ ‫ג‬ ‫בפסקי ההלכה של תיסיר תמימי, נשיא ביה"ד ברשות‬ ‫)א(‬ ‫הפלסטינית, המופתי הפלסטיני של ירושלים, והמופתי הירדני‬ ‫)ועוד ٣ חוקרים( ובחוות הדעת של פרופ' מ. אלבסיט אין שום‬ ‫אסמכתאות ואין התמודדות כלשהי עם המקורות והפוסקים‬ ‫המצוטטים בחוות הדעת של פרופ' א. ליש ושלי. לעומת זאת הם‬ ‫מצטטים בצורה שגויה את דברי חכם ההלכה אל-זילעי, שקבע את‬ ‫ההלכה היסודית בנדון.‬ ‫לגבי חוות דעתו של פרופ' חוסאם עפאנה:‬ ‫)ב(‬ ‫ה- ‪ V.C‬שלו הרבה יותר ארוך מחוות הדעת ... !? )٧‬ ‫)١(‬ ‫עמודים לעומת ٢ !?(.‬ ‫לעניות דעתי, הוא כולל ברשימת הפרסומים המדעיים שלו‬ ‫)٢(‬ ‫גם ספרים מפרי עטם של אחרים!?‬
 9. 9. ‫9‬ ‫הוא מצטט רק פסק הלכה רלבנטי אחד של המופתי של‬ ‫)٣(‬ ‫סעודיה. פרט לכך, הוא מתייחס רק לאיסור שאינו שנוי‬ ‫במחלוקת בדבר חילול קברים, ואינו דן בכלל בגורלו של‬ ‫בית קברות מונדרס ובפסקי ההלכה בנושא זה.‬ ‫לגבי חוות דעתו של אחמד קעדאן )נספח ט' לעתירה המתוקנת(‬ ‫)ג(‬ ‫מדובר בסטודנט בעל תואר שני.‬ ‫)אא(‬ ‫חוות דעתו מתייחסת לנכסי וקף בכלל ולמסגדים בפרט‬ ‫)בב(‬ ‫ומעט מאוד לבתי קברות.‬ ‫חוות הדעת מתייחסת לאפשרות מכירת נכסי הווקף או‬ ‫)גג(‬ ‫החלפתם וכיוצ"ב אך לא לבית קברות מונדרס. נהפוך הוא:‬ ‫הוא מסביר שבמקרה של נחיצות והפסקת השימוש בנכס‬ ‫וקף, מותר למכרו או להחליפו!!‬ ‫אין בחוות הדעת התמודדות עם האסמכתאות שפורטו‬ ‫)דד(‬ ‫בספרי ובחוות דעתי, אלא בעיקר מסקנות אישיות של‬ ‫המחבר מהלכות אחרות. הוא בכלל לא מתייחס לבית‬
 10. 10. ‫01‬ ‫קברות מונדרס ונראה שהוא אף לא שמע על חכם ההלכה‬ ‫אל-זילעי!?‬ ‫לעתירה המתוקנת צורפה חוות דעתו של המהנדס כבהא עלאא, לפיה מלון פאלאס היה,‬ ‫٣.‬ ‫כביכול , מחוץ לבית הקברות ממילא . כך נטען גם בסעיף ١٤ לעתירה המתוקנת , ולא‬ ‫היא.‬ ‫בס"ק )٤١( בעמ' ٣١ בחוות דעתי הקודמת, כתבתי במפורש שהמופתי‬ ‫)١(‬ ‫הירושלמי, חאג' אמין אל חוסייני, עצמו, האטוריטה הדתית העליונה של‬ ‫ערביי ארץ ישראל, בנה בשטח בית הקברות המוסלמי בשכונת ממילא‬ ‫בירושלים "בית מלון מפואר ושמו מלון פאלאס. בעת חפירת היסודות‬ ‫למלון התגלו קברים עתיקים ובהם שלדי אדם, אך המופתי הורה‬ ‫להעבירם לקבר מיוחד בחלק אחר של בית הקברות. קרוב משפחה של‬ ‫המופתי השתמש בחלק אחר של בית הקברות כמחצבה".‬ ‫בכתיבת הדברים האלה הסתמכתי על דברים מפורשים שכתב בזכרונותיו‬ ‫)٢(‬ ‫הקבלן הירושלמי, ברוך קטינקא שבנה את מלון פאלאס, לפי הזמנת המופתי.‬ ‫ראה: ב. קטינקא, מאז ועד הנה, ירושלים, ١٦٩١, עמ' ٧٥٢ – ٨٥٢.‬ ‫לפירוט נוסף ראה : ש . ברקוביץ , מה נורא המקום הזה , ירושלים, ٦٠٠٢ , עמ'‬ ‫٤٣٢‬
 11. 11. ‫11‬ ‫לכתחילה, תכנן המופתי של ירושלים לבנות בכל שטח בית הקברות‬ ‫)٣(‬ ‫אוניברסיטת ערבית-דתית, בדומה לאוניברסיטת אל-אזהר בקהיר. הבניין‬ ‫שנודע לימים כמלון פאלאס, נבנה מלכתחילה כדי לשמש בית מגורים‬ ‫למרצי האוניברסיטה. אולם התכנית הזאת נכשלה מחוסר תקציב,‬ ‫והמופתי הסב את "בית המרצים" למלון.‬ ‫ראה: ברקוביץ, מה נורא המקום הזה, עמ' ٧٥٢-٨٥٢.‬ ‫אסמכתא מכרעת לקביעותי הנ"ל ניתן למצוא במחקרו המעולה של ד"ר‬ ‫)٤(‬ ‫י.רייטר, הווקף בירושלים, ٨٤٩١ –٠٩٩١, מכון ירושלים לחקר ישראל,‬ ‫١٩٩١ , עמ' ٠١١.‬ ‫בהסתמך על רשומות )סג'ל ( בית הדין השרעי בירושלים, מתאר ד"ר רייטר‬ ‫תביעה שהוגשה נגד המועצה המוסלמית העליונה ומנהל ההקדשות‬ ‫בירושלים, בין היתר, בגין בניית מלון פאלאס על קרקע בית העלמין בממילא‬ ‫"ותוך כדי העבודות הוציאו עצמות מהקברים והעבירו אותן למקום אחר".‬ ‫כמו כן מובאות שם דוגמאות נוספות להעתקת קברים לצורכי בנייה‬ ‫ופיתוח.‬ ‫מצ"ב קטעים רלבנטיים מחוברת מתקופת המנדט, בה פורסמו גילוי דעת‬ ‫)٥(‬ ‫בעניין המקומות הקדושים המוסלמים בפלסטין, שנכתב ע"י אישים‬ ‫מוסלמים בכירים, ובכלל זה מנכ"ל הווקף המוסלמי, לשעבר, אשר הוגש‬
 12. 12. ‫21‬ ‫למשתתפי הקונגרס האסלאמי הכללי, שנערך בירושלים בשנת ١٣٩١,‬ ‫תגובת המועצה המוסלמית העליונה לגילוי הדעת, ותגובת מחברי גילוי‬ ‫הדעת לתגובת הממ"ע.‬ ‫מצ"ב תרגום לעברית וצילום המקור בערבית בצירוף תמונות.‬ ‫הן מגילוי הדעת והן מתשובת המועצה המוסלמית העליונה ברור שמלון‬ ‫)אא(‬ ‫פאלאס נבנה בתוך בית הקברות "אל-קלנדריה" המהווה חלק בלתי נפרד‬ ‫מבית הקברות בממילא.‬ ‫לפי גילוי הדעת המלון נבנה על קברי לוחמים מוסלמים, ואילו לפי‬ ‫)בב(‬ ‫תגובת הממ"ע הוא אמנם נבנה בתוך בית הקברות אך בקצה רחוק‬ ‫שלו, בחלקה סלעית שלא שימשה לקבורה.‬ ‫לאור זכרונותיו הנ"ל של הקבלן הירושלמי שבנה את מלון פאלאס,‬ ‫)גג(‬ ‫ואשר פינה משם קברים או שלדים של נפטרים , לפי הוראת המופתי,‬ ‫גרסת מחברי גילוי הדעת נראית לי עדיפה ונכונה.‬ ‫קל וחומר, אמורים הדברים לאור האמור בסעיף ٦ בתגובת מחברי‬ ‫)דד(‬ ‫גילוי הדעת לתגובת הממ"ע, בהיותה מבוססת, בין היתר, על‬ ‫ספרו הידוע של השופט וההיסטוריון הערבי הידוע מוג'ר א-דין,‬
 13. 13. ‫31‬ ‫)ההיסטוריה של ירושלים וחברון( ועל עובדות היסטוריות נוספות‬ ‫המפורטות שם.‬ ‫ולא זו אף זו: כפי שכתבתי בס"ק )٤١( בעמ' ٣١ בחוות דעתי הקודמת, גם‬ ‫)הה(‬ ‫מחברי גילוי הדעת הנ"ל מלינים )סעיף ٥ בעמ' ٧١-٩١ לחוברת( על כך,‬ ‫שהמופתי בעצמו הרשה לבן דודו לפנות קברים רבים בבית הקברות‬ ‫ממילא, " כדי להפוך חלק מבית הקברות למחצבה", ושהפיצוצים במחצבה‬ ‫הזאת שברו מצבות קברים רבות.‬ ‫הממ"ע הגיבה על טענה זאת, בכך שמדובר בחלקה סלעית שלא שימשה‬ ‫לקבורה ושהווקף החכיר אותה "לצורך סילוק הסלעים ממנה והכשרת‬ ‫האדמה ויישורה" )סעיף ٥ בעמ' ٠١-١١ לחוברת(.‬ ‫גילוי הדעת ותגובת מחבריו נתמכים בתמונות המצ"ב.‬ ‫)וו(‬ ‫ולא זו אף זו: אף אם נניח שמלון פאלאס נבנה מחוץ לבית הקברות בממילא,‬ ‫)٦(‬ ‫כטענת העותרים, הרי שגם הם אינם חולקים על כך, שהמופתי לא אסר על המשך‬
 14. 14. ‫41‬ ‫עבודות הבנייה בגלל גילוי קברים ושלדים בעת חפירת יסודות המלון אלא הורה‬ ‫להעבירם למקום אחר.‬ ‫במילים אחרות: אין מחלוקת שמותר להעתיק קברים עתיקים לצורכי בנייה ופיתוח!!!‬ ‫ולראייה באתי על החתום, היום ٧٠.١.٩٢.‬ ‫_______________________‬ ‫ד"ר ש. ברקוביץ, עו"ד‬

×